1.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 63/17


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/9/EY,

annettu 20 päivänä helmikuuta 2007,

neuvoston direktiivin 90/642/ETY liitteen muuttamisesta aldikarbin jäämien enimmäismäärien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viljojen ja kasviperäisten tuotteiden osalta, hedelmät ja vihannekset mukaan luettuina, jäämien enimmäismäärät kuvastavat sellaista käyttöä, joka on kasveille tehokkaan suojan antava pienin mahdollinen tarvittava määrä torjunta-ainetta käytettäessä sitä niin, että jäämä on mahdollisimman alhainen sekä toksikologisesti hyväksyttävä etenkin ympäristönsuojelun ja kuluttajien ravinnon välityksellä tapahtuvan arvioidun saannin kannalta. Yhteisössä sovellettavat jäämien enimmäismäärät edustavat tällaisten jäämien enimmäismääriä, joita hyödykkeissä voi olla silloin kun hyvää viljelykäytäntöä on noudatettu.

(2)

Torjunta-aineiden jäämien enimmäismääriä arvioidaan jatkuvasti uudelleen, ja niitä muutetaan uuden tietämyksen ja tiedon huomioon ottamiseksi. Jäämien enimmäismääriksi vahvistetaan analyysiherkkyyden alaraja, kun kasvinsuojeluaineiden sallitusta käytöstä ei aiheudu elintarvikkeisiin tai niiden pinnalle havaittavissa olevia torjunta-aineiden jäämiä tai kun mitään käyttötarkoitusta ei ole sallittu tai kun jäsenvaltioiden salliman käytön tukena ei ole ollut tarvittavia tietoja tai kun kolmansissa maissa käytön tukena ei ole ollut tarvittavia tietoja ja käytöstä on aiheutunut torjunta-aineiden jäämiä yhteisön markkinoille mahdollisesti tuleviin elintarvikkeisiin tai niiden pinnalle.

(3)

Yksi jäsenvaltio ilmoitti komissiolle haluavansa tarkistaa kansallisia jäämien enimmäismääriä direktiivin 90/642/ETY 8 artiklan mukaisesti, koska se on huolissaan kuluttajien altistumisesta jäämille. Komissiolle on esitetty ehdotukset jäämiä koskevien yhteisön enimmäismäärien tarkistamiseksi.

(4)

Kuluttajien elinikäistä ja lyhytaikaista altistumista tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluville torjunta-aineille elintarvikkeiden välityksellä on arvioitu yhteisössä käytettyjen menettelyjen ja käytänteiden mukaan ottaen huomioon Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet (2). Tältä pohjalta on aiheellista vahvistaa uudet jäämien enimmäismäärät, joilla taataan, että kuluttajien altistuminen ei ole liiallista.

(5)

Kuluttajien akuuttia altistumista näille torjunta-aineille kaikkien sellaisten elintarvikkeiden välityksellä, jotka saattavat sisältää jäämiä, on tarvittaessa arvioitu yhteisössä käytettyjen menettelyjen ja käytänteiden mukaan ottaen samalla huomioon Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet. On todettu, että uusia jäämien enimmäismääriä vastaavilla tai niitä alhaisemmilla torjunta-ainejäämillä ei ole akuutteja myrkytysvaikutuksia.

(6)

Yhteisön kauppakumppaneita on kuultu uusista jäämien enimmäismääristä Maailman kauppajärjestön välityksellä ja niiden näitä tasoja koskevat huomautukset on otettu huomioon.

(7)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (3) on komission pyynnöstä antanut lausunnon siitä riskistä, joka liittyy kyseisessä direktiivissä aldikarbille vahvistettuihin jäämien enimmäismääriin.

(8)

Sen vuoksi direktiivin 90/642/ETY liitteitä olisi muutettava.

(9)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 90/642/ETY liitteessä II oleva A osa tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 1 päivänä syyskuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 2 päivästä syyskuuta 2007.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä helmikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/92/EY (EUVL L 311, 10.11.2006, s. 31).

(2)  Ohjeet ravinnon mukana saatavien torjunta-ainejäämien arvioimiseksi (tarkistettu). Laadittu GEMS/Food Programme -ohjelmassa yhdessä elintarvikkeiden torjunta-ainejäämiä käsittelevän Codex-komitean kanssa. Maailman terveysjärjestön julkaisu, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(3)  The EFSA Journal (2006) 409, s. 1–23.


LIITE

Korvataan direktiivin 90/642/ETY liitteessä II olevassa A osassa aldikarbia koskevat rivit seuraavasti:

Torjunta-ainejäämät ja jäämien enimmäismäärät (mg/kg)

Ryhmät ja esimerkkejä yksittäisistä tuotteista, joihin jäämien enimmäismääriä sovelletaan

Aldikarbi (aldikarbi, sen sulfoksidi ja sen sulfoni, yhteensä laskettuna aldikarbiksi)

”1.

Hedelmät, tuoreet, kuivatut tai keittämättömät, jotka on säilötty jäähdyttämällä ja joihin ei ole lisätty sokeria; pähkinät

0,02 (1)

i)

SITRUSHEDELMÄT

 

Greipit

 

Sitruunat

 

Limetit

 

Mandariinit (mukaan lukien klementiinit ja muut risteytykset)

 

Appelsiinit

 

Pomelot

 

Muut

 

ii)

PUIDEN PÄHKINÄT (kuorelliset tai kuorettomat)

 

Mantelit

 

Parapähkinät

 

Cashewpähkinät

 

Kastanjat

 

Kookospähkinät

 

Hasselpähkinät

 

Macadamiapähkinät

 

Pekaanipähkinät

 

Pinjansiemenet

 

Pistaasipähkinät

 

Saksanpähkinät

 

Muut

 

iii)

OMENAMAISET HEDELMÄT

 

Omenat

 

Päärynät

 

Kvittenit

 

Muut

 

iv)

KIVIHEDELMÄT

 

Aprikoosit

 

Kirsikat

 

Persikat (mukaan lukien nektariinit ja muut niiden kaltaiset risteytykset)

 

Luumut

 

Muut

 

v)

MARJAT JA PIENET HEDELMÄT

 

a)

Syötäväksi ja viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

 

Syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

 

Viinin valmistukseen tarkoitetut viinirypäleet

 

b)

Mansikat (muut kuin luonnonvaraiset)

 

c)

Vadelmat ja vatukat (muut kuin luonnonvaraiset)

 

Karhunvatukat

 

Sinivatukat

 

Jättivatukat (boysen- ja loganinmarjat)

 

Vadelmat

 

Muut

 

d)

Muut pienet hedelmät ja marjat (muut kuin luonnonvaraiset)

 

Mustikat

 

Karpalot

 

Herukat (punaiset, mustat ja valkoiset)

 

Karviaismarjat

 

Muut

 

e)

Luonnonvaraiset marjat ja hedelmät

 

vi)

MUUT HEDELMÄT

 

Avokadot

 

Banaanit

 

Taatelit

 

Viikunat

 

Kiivit

 

Kumkvatit

 

Litsit

 

Mangot

 

Oliivit (syötäväksi tarkoitetut)

 

Oliivit (öljyn valmistukseen tarkoitetut)

 

Papaijat

 

Passionhedelmät

 

Ananakset

 

Granaattiomenat

 

Muut

 

2.

Vihannekset, tuoreet tai keittämättömät, pakastetut tai kuivatut

 

i)

JUUREKSET JA JUURIMUKULAT

0,02 (1)

Punajuurikkaat

 

Porkkanat

 

Kassavat

 

Mukulasellerit

 

Piparjuuret

 

Maa-artisokat

 

Palsternakat

 

Juuripersiljat

 

Retiisit

 

Kaurajuuret

 

Bataatit

 

Lantut

 

Nauriit

 

Jamssit

 

Muut

 

ii)

SIPULIT

0,05

Valkosipuli

 

Sipulit

 

Salottisipulit

 

Varhaissipulit

 

Muut

 

iii)

HEDELMÄVIHANNEKSET

0,02 (1)

a)

Solanacea-suvun vihannekset

 

Tomaatit

 

Paprikat

 

Munakoisot

 

Okra

 

Muut

 

b)

Syötäväkuoriset Cucurbitaceae-suvun vihannekset

 

Kurkut

 

Pikkukurkut

 

Kesäkurpitsat

 

Muut

 

c)

Paksukuoriset Cucurbitaceae-suvun vihannekset

 

Melonit

 

Kurpitsat

 

Vesimelonit

 

Muut

 

d)

Sokerimaissi

 

iv)

KAALIT

0,02 (1)

a)

Kukinnon muodostavat kaalit

 

Parsakaalit

 

Kukkakaalit

 

Muut

 

b)

Kerivät kaalit

 

Ruusukaalit

 

Keräkaalit

 

Muut

 

c)

Lehtikaalit

 

Kiinankaalit

 

Lehtikaalit

 

Muut

 

d)

Kyssäkaalit

 

v)

LEHTIVIHANNEKSET JA TUOREET YRTIT

0,02 (1)

a)

Lehtisalaatti ja sen kaltaiset vihannekset

 

Vihanneskrassi

 

Vuonankaali

 

Lehtisalaatti

 

Siloendiivi

 

Rucola

 

Kaalin lehdet ja varret

 

Muut

 

b)

Pinaatti ja sen kaltaiset vihannekset

 

Pinaatti

 

Lehtimangoldi

 

Muut

 

c)

Vesikrassi

 

d)

Salaattisikuri

 

e)

Yrtit

 

Kirveli

 

Ruohosipuli

 

Persilja

 

Yrttiselleri

 

Muut

 

vi)

PALKOVIHANNEKSET (tuoreet)

0,02 (1)

Pavut (silpimättömät)

 

Pavut (silvityt)

 

Herneet (silpimättömät)

 

Herneet (silvityt)

 

Muut

 

vii)

VARSIVIHANNEKSET (tuoreet)

0,02 (1)

Parsa

 

Kardoni

 

Lehtisellerit

 

Fenkoli

 

Latva-artisokka

 

Purjo

 

Raparperi

 

Muut

 

viii)

SIENET

0,02 (1)

a)

Viljellyt sienet

 

b)

Luonnonvaraiset sienet

 

3.

Kuivatut palkokasvit

0,02 (1)

Pavut

 

Linssit

 

Herneet

 

Lupiinit

 

Muut

 

4.

Öljykasvien siemenet

0,05 (1)

Pellavansiemenet

 

Maapähkinät

 

Unikonsiemenet

 

Seesaminsiemenet

 

Auringonkukansiemenet

 

Rapsinsiemenet

 

Soijapavut

 

Sinapinsiemenet

 

Puuvillansiemenet

 

Hampunsiemenet

 

Muut

 

5.

Perunat

0,02 (1)

Varhaisperunat

 

Varastoperunat

 

6.

Tee (Camellia sinensis -lajin kuivatut lehdet ja varret, käymistuotteet ja muut)

0,05 (1)

7.

Humala (kuivattu), mukaan lukien humalan emitähkät ja ei-väkevöity jauhe

0,05 (1)


(1)  Analyysiherkkyyden alaraja.”