30.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 397/10


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 18 joulukuuta 2006,

Euroopan yhteisön ja Brasilian välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi

(2006/963/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 22 päivänä maaliskuuta 2004 komission aloittamaan GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaiset neuvottelut eräiden muiden WTO:n jäsenten kanssa Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan yhteisöön liittymistä koskevan prosessin yhteydessä.

(2)

Komissio on käynyt neuvotteluja perustamissopimuksen 133 artiklalla perustettua komiteaa kuullen ja neuvoston antamien neuvotteluohjeiden mukaisesti.

(3)

Komissio on saattanut päätökseen neuvottelut Euroopan yhteisön ja Brasilian välillä kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta.

(4)

Kirjeenvaihtona tehtävä sopimus olisi hyväksyttävä,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Brasilian välillä tehtävä sopimus Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi.

Kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa kirjeenvaihtona tehtävä sopimus yhteisöä sitovasti.

Tehty Brysselissä, 18. joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-E. ENESTAM


Kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Brasilian välillä tehty

SOPIMUS

Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi

Geneve 18. joulukuuta 2006

Arvoisa Herra,

Euroopan yhteisöjen (EY) ja Brasilian välillä aloitettiin GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaiset neuvottelut Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi. Neuvottelut käynnistettiin EY:n annettua WTO:lle GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen 19 päivänä tammikuuta 2004, ja niiden saattamiseksi päätökseen on EY:n ja Brasilian välillä sovittu seuraavaa:

EY suostuu sisällyttämään 25 jäsenvaltion muodostamaa tullialuetta koskevaan luetteloonsa ne myönnytykset, jotka sisältyivät sen 15:tä jäsenvaltiota koskevaan aiempaan luetteloon.

EY suostuu lisäämään yhteisön 25 jäsenvaltion tullialueella sovellettavaan luetteloon ne myönnytykset, jotka sisältyvät tässä sopimuksessa olevaan liitteeseen.

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona EY ja Brasilia ovat vaihtaneet sopimuksen muodostavat kirjeet sen jälkeen, kun ne ovat käsitelleet sopimuksen omia menettelyjään noudattaen. EY pyrkii varmistamaan parhaan kykynsä mukaan, että tarvittavat täytäntöönpanotoimet toteutetaan ennen 1 päivää marraskuuta ja viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2007.

Euroopan yhteisön puolesta

Image

LIITE

maakohtainen (Brasilia) puhdistettavaksi tarkoitettua raakaa ruokosokeria (tullinimike 1701 1110) koskeva 10 124 tonnin tariffikiintiö, kiintiötulli 98 €/t,

maakohtainen (Brasilia) kananpaloja (tullinimikkeet 0207 1410, 0207 1450, 0207 1470) koskeva 2 332 tonnin tariffikiintiö, kiintiötulli 0 prosenttia,

lisätään 49 tonnia (erga omnes) tuoreita, jäähdytettyjä tai jäädytettyjä kananruhoja koskevaan EY:n tariffikiintiöön (tullinimikkeet 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290), kiintiötulli 131–162 €/t,

lisätään 4 070 tonnia (erga omnes) tuoreita, jäähdytettyjä tai jäädytettyjä kananpaloja koskevaan EY:n tariffikiintiöön (tullinimikkeet 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460), kiintiötulli 93–512 €/t,

lisätään 1 605 tonnia (erga omnes) kananpaloja koskevaan EY:n tariffikiintiöön (tullinimike 0207 1410), kiintiötulli 795 €/t,

lisätään 201 tonnia (erga omnes) tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä kalkkunanlihaa koskevaan EY:n tariffikiintiöön (tullinimikkeet 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770), kiintiötulli 93–425 €/t,

lisätään 2 485 tonnia (erga omnes) jäädytettyjä kalkkunan paloja koskevaan EY:n tariffikiintiöön (tullinimikkeet 0207 2710, 0207 2720, 0207 2780), kiintiötulli 0 prosenttia,

avataan 242 074 tonnin tariffikiintiö (erga omnes) maissille (tullinimikkeet 1005 9000, 1005 1090), kiintiötulli 0 prosenttia,

avataan 2 838 tonnin tariffikiintiö (erga omnes) säilötyille ananaksille, sitrushedelmille, päärynöille, aprikooseille, kirsikoille, persikoille ja mansikoille (tullinimikkeet 2008 2011, 2008 2019, 2008 2031, 2008 2039, 2008 2071, 2008 3011, 2008 3019, 2008 3031, 2008 3039, 2008 3079, 2008 4011, 2008 4019, 2008 4021, 2008 4029, 2008 4031, 2008 4039, 2008 5011, 2008 5019, 2008 5031, 2008 5039, 2008 5051, 2008 5059, 2008 5071, 2008 6011, 2008 6019, 2008 6031, 2008 6039, 2008 6060, 2008 7011, 2008 7019, 2008 7031, 2008 7039, 2008 7051, 2008 7059, 2008 8011, 2008 8019, 2008 8031, 2008 8039, 2008 8070), kiintiötulli 20 prosenttia,

avataan 7 044 tonnin tariffikiintiö (erga omnes) hedelmämehuille (tullinimikkeet 2009 1111, 2009 1119, 2009 1911, 2009 1919, 2009 2911, 2009 2919, 2009 3911, 2009 3919, 2009 4911, 2009 4919, 2009 7911, 2009 7919, 2009 8011, 2009 8019, 2009 8032, 2009 8033, 2009 8035, 2009 8036, 2009 8038, 2009 9011, 2009 9019, 2009 9021, 2009 9029), kiintiötulli 20 prosenttia,

poistetaan proteiinitiivisteitä (tullinimike 2106 1080) koskeva 9 prosentin arvotulli,

avataan 107 tonnin tariffikiintiö (erga omnes) suklaalle (tullinimike 1 806), kiintiötulli 43 prosenttia,

alennetaan tupakkaa (tullinimike 2401 1090) koskeva EY:n sitova tullimaksu määrästä 11,2 MIN 22,0 € / 100 kg / net MAX 56,0 € / 100 kg / net määrään 10 MIN 22,0 € / 100 kg / net MAX 56,0 € / 100 kg / net,

mukautetaan korkealaatuisen naudanlihan EY-tariffikiintiön (5 000 tonnia) määritelmä seuraavaan muotoon: ”luuton korkealaatuinen naudanliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty”, ja merkitään toimittajamaaksi Brasilia.

Geneve 18. joulukuuta 2006

Arvoisa Herra,

Viittaan seuraavaan kirjeeseenne:

”Euroopan yhteisöjen (EY) ja Brasilian välillä aloitettiin GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaiset neuvottelut Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi. Neuvottelut käynnistettiin EY:n annettua WTO:lle GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisen ilmoituksen 19 päivänä tammikuuta 2004, ja niiden saattamiseksi päätökseen on EY:n ja Brasilian välillä sovittu seuraavaa:

EY suostuu sisällyttämään 25 jäsenvaltion muodostamaa tullialuetta koskevaan luetteloonsa ne myönnytykset, jotka sisältyivät sen 15:tä jäsenvaltiota koskevaan aiempaan luetteloon.

EY suostuu lisäämään yhteisön 25 jäsenvaltion tullialueella sovellettavaan luetteloon ne myönnytykset, jotka sisältyvät tässä sopimuksessa olevaan liitteeseen.

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona EY ja Brasilia ovat vaihtaneet sopimuksen muodostavat kirjeet sen jälkeen, kun ne ovat käsitelleet sopimuksen omia menettelyjään noudattaen. EY pyrkii varmistamaan parhaan kykynsä mukaan, että tarvittavat täytäntöönpanotoimet toteutetaan ennen 1 päivää marraskuuta ja viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2007.”

Minulla on kunnia ilmoittaa hallitukseni hyväksyvän sopimuksen.

Brasilian liittotasavallan hallituksen puolesta

Image