32003R0866

Komission asetus (EY) N:o 866/2003, annettu 19 päivänä toukokuuta 2003, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 18. kerran

Virallinen lehti nro L 124 , 20/05/2003 s. 0019 - 0022


Komission asetus (EY) N:o 866/2003,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2003,

tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 18. kerran

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisen laajentamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta 27 toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 742/2003(2), ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2) Pakotekomitea päätti 10 päivänä huhtikuuta 2003 muuttaa luetteloa henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee, ja se päätti 25 päivänä huhtikuuta 2003 tehdä luetteloon teknisiä korjauksia, minkä vuoksi liite I olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä toukokuuta 2003.

Komission puolesta

Christopher Patten

Komission jäsen

(1) EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.

(2) EUVL L 106, 29.4.2003, s. 16.

LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

1. Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa merkintä "Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybacken 15, 70 Spånga, Ruotsi, syntynyt 20.11.1974" seuraavalla merkinnällä:

"Ali Ahmed YUSAF (alias Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Ruotsi; syntynyt 20.11.1974 Garbahareyssa Somaliassa; Ruotsin kansalainen; passin numero 1041635 (Ruotsi); henkilötunnus 741120-1093".

2. Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa merkintä "Al-Kadr, Ahmad Said (alias Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi). Syntynyt 1.3.1948 Kairossa Egyptissä. Oletettavasti Egyptin ja Kanadan kansalainen" seuraavalla merkinnällä:

"Ahmad Sa'id AL-KADR; syntynyt 1.3.1948 Kairossa Egyptissä; Kanadan ja oletettavasti Egyptin kansalainen".

3. Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa merkintä "AOUADI, Mohamed Ben Belgacem (alias AOUADI, Mohamed Ben Belkacem); syntynyt 12.11.1974 Tunisiassa; osoite: Via A. Masina no. 7, Milano, Italia; Italian verotunnus: DAOMMD74T11Z352Z" seuraavalla merkinnällä:

"Aoudi Mohamed ben Belgacem BEN ABDALLAH (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem), a) Via A. Masina n. 7, Milano, Italia, b) Via Dopini n. 3, Gallarati, Italia; syntynyt 12.11.1974 Tunisissa Tunisiassa; Tunisian kansalainen; passin numero L 191609 (myönnetty 28.2.1996); henkilötunnus 04643632 (myönnetty 18.6.1999); Italian verotunnus: DAOMMD74T11Z352Z. Muita tietoja: äidin nimi Bent Ahmed Ourida".

4. Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa merkintä "ESSID, Sami Ben Khemais; syntynyt 10.2.1968 Tunisiassa; osoite: Via Dubini no. 3, Gallarate (VA), Italia; Italian verotunnus: SSDSBN68B10Z352F" seuraavalla merkinnällä:

"Essid Sami Ben Khemais BEN SALAH (alias a) Omar El Mouhajer b) Saber), Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italia; syntynyt 10.2.1968 Menzel Jemil Bizertessä Tunisiassa; Tunisian kansalainen; passin numero K/929139 (myönnetty 14.2.1995); henkilötunnus 00319547 (myönnetty 8.12.1994); Italian verotunnus SSDSBN68B10Z352F. Muita tietoja: äidin nimi Saidani Beya".

5. Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa merkintä "Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (alias AYADI SHAFIQ, Ben Muhammad; alias AYADI CHAFIK, Ben Muhammad; alias AIADI, Ben Muhammad; alias AIADY, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Saksa; 129 Park Road, London NW8, Englanti; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; Darvingasse 1/2/58-60, Wien, Itävalta; Tunisia; syntynyt 21.1.1963 Safaisissa (Sfax) Tunisiassa" seuraavalla merkinnällä:

"Ayadi Shafiq Ben Mohamed BEN MOHAMED (alias a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafig Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, g) Abou El Baraa), a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Saksa b) 129 Park Road, London NW8, Englanti c) 28 Chaussée de Lille, Mouscron, Belgia d) Darvingasse 1/2/58-60, Wien, Itävalta; syntynyt 21.3.1963 Sfaxissa Tunisiassa; Tunisian, Bosnian ja Itävallan kansalainen; passin numero E 423362 (myönnetty Islamabadissa 15.5.1988); henkilötunnus 1292931; muita tietoja: äidin nimi Medina Abid; oleskelee tällä hetkellä Irlannissa".

6. Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa merkintä "BOUCHOUCHA, Mokhtar (alias BUSHUSHA, Mokhtar); syntynyt 13.10.1969 Tunisiassa; osoite: Via Milano no. 38, Spinadesco (CR), Italia; Italian verotunnus: BCHMHT69R13Z352T" seuraavalla merkinnällä:

"Bouchoucha Mokhtar Ben Mohamed BEN MOKHTAR (alias Bushusha, Mokhtar), Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italia; syntynyt 13.10.1969 Tunisissa Tunisiassa; Tunisian kansalainen; passin numero K/754050 (myönnetty 26.5.1999); henkilötunnus 04756904 (myönnetty 14.9.1987); Italian verotunnus BCHMHT69R13Z352T. Muita tietoja: äidin nimi Bannour Hedia".

7. Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa merkintä "CHARAABI, Tarek (alias SHARAABI, Tarek); syntynyt 31.3.1970 Tunisiassa; osoite: Viale Bligny no. 42, Milano, Italia; Italian verotunnus: CHRTRK70C31Z352U" seuraavalla merkinnällä:

"Charaabi Tarek Ben Bechir BEN AMARA (alias a) Sharaabi, Tarek b) Haroun, Frank), Viale Bligny n. 42, Milano, Italia; syntynyt 31.3.1970 Tunisissa Tunisiassa; Tunisian kansalainen; passin numero L 579603 (myönnetty Milanossa 19.11.1997); henkilötunnus 007-99090; Italian verotunnus CHRTRK70C31Z352U. Muita tietoja: äidin nimi Charaabi Hedia".

8. Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa merkintä "Darkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hampuri, Saksa; syntynyt 4.8.1958 Alepossa Syyriassa; passin numero 1310636262 (Saksa)" seuraavalla merkinnällä:

"Mamoun DARKAZANLI (alias a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz), Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Saksa; syntynyt 4.8.1958 Damaskoksessa Syyriassa; Syyrian ja Saksan kansalainen; passin numero 1310636262 (Saksa), voimassaolo päättyy 29.10.2005; henkilötunnus: saksalainen henkilökortti 1312072688, voimassaolo päättyy 20.8.2011".

9. Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa merkintä "HIJAZI, Riad (alias HIJAZI, Raed M.; alias AL-HAWEN, Abu-Ahmad; alias ALMAGHRIBI, Rashid (The Moroccan); alias AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (The American); alias AL- SHAHID, Abu-Ahmad), Jordania; syntynyt 1968 Kaliforniassa Yhdysvalloissa; sosiaaliturvatunnus 548-91-5411" seuraavalla merkinnällä:

"Ri'ad (Raed) Muhammad Hasan MUHAMMAD HIJAZI [alias a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad d) Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan) e) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American)]; syntynyt 30.12.1968 Kaliforniassa Yhdysvalloissa; Jordanian kansalainen; sosiaaliturvatunnus SSN: 548-91-5411, henkilötunnus 9681029476. Muita tietoja: alunperin kotoisin Ramlahista; oleskelee Jordaniassa ollessaan al-Shumaysanissa (Sheisani) (Ammanin kaupunginosa), ammattijärjestöjen rakennusryhmän takana".

10. Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa merkintä "Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'Italia, Sveitsi; syntynyt 16.6.1938 Damaskoksessa Syyriassa; Sveitsin ja Tunisian kansalainen" seuraavalla merkinnällä:

"Ali Ghaleb HIMMAT, Via Posero 2, CH-6911 Campione D'Italia, Italia; syntynyt 16.6.1938 Damaskoksessa Syyriassa; Sveitsin kansalainen".

11. Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa merkintä "Huber, Albert Friedrich Armand (alias Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Sveitsi, syntynyt vuonna 1927" seuraavalla merkinnällä:

"Armand Albert Friedrich HUBER (alias Huber, Ahmed), Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Sveitsi; syntynyt vuonna 1927; Sveitsin kansalainen".

12. Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa merkintä "Abu Zubaydah (alias Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin Muhammad Husain, Tariq). Syntynyt 12.3.1971 Riadissa Saudi-Arabiassa" seuraavalla merkinnällä:

"Zayn al-Abidin Muhammad HUSAYN (alias a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain e) Abu Zubaydah f) Tariq); syntynyt 12.3.1971 Riadissa Saudi-Arabiassa: oletettavasti Saudi-Arabian ja Palestiinan kansalainen; kantaa Egyptin passia nro 484824 (myönnetty 18.1.1984 Egyptin suurlähetystössä Riadissa). Muita tietoja: Osama bin Ladenin läheinen avustaja; osallistuu terroristien matkojen järjestämiseen".

13. Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa merkintä "NASREDDIN, Ahmed Idris (alias NASREDDIN, Ahmad I.; alias NASREDDIN, Hadj Ahmed; alias NASREDDINE, Ahmed Idriss); Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia; 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Sveitsi; Piazzale Biancamano, Milano, Italia; Rue De Cap Spartel, Tanger, Marokko; syntynyt 22.11.1929 Adi Ugrissa Etiopiassa; Italian verotunnus: NSRDRS29S22Z315Y" seuraavalla merkinnällä:

"Nasreddin Ahmed IDRIS (alias a) Nasreddin, Ahmad I. b) Nasreddin, Hadj Ahmed c) Nasreddine, Ahmed Idriss d)Ahmed Idris Nasreddin), a) Corso Sempione 69, 20149 Milano, Italia, b) Piazzale Biancamano, Milano, Italia, c) Rue De Cap Spartel, Tanger, Marokko, d) no: 10, Rmilat, Villa Nasreddin, Tanger, Marokko; syntynyt 22.11.1929 Adi Ugrissa Etiopiassa (nykyisessä Eritreassa); Italian kansalainen; henkilötunnus: italialainen henkilökortti nro AG 2028062 (voimassaolo päättyy 7.9.2005); ulkomainen henkilökortti: K 5249; Italian verotunnus: NSRDRS29S22Z315Y. Muita tietoja: Jätti vuonna 1994 asuinpaikkansa osoitteessa 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Sveitsi, ja muutti Marokkoon".

14. Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa merkintä "Mansour, Mohamed (alias Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Sveitsi; Zürich, Sveitsi; syntynyt vuonna 1928 Egyptissä tai Arabiemiirikunnissa" seuraavalla merkinnällä:

"Mansour MOHAMED (alias Al-Mansour, Dr. Mohamed), Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH (Zürich), Sveitsi; syntynyt 30.8.1928 a) Egyptissä b) Arabiemiirikunnissa; Sveitsin kansalainen".

15. Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa merkintä "Nada, Youssef (alias Nada, Youssef M.; alias Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Sveitsi; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Sveitsi; syntynyt 17.5.1931 tai 17.5.1937 Alexandriassa Egyptissä; Tunisian kansalainen" seuraavalla merkinnällä:

"Nada Youssef MUSTAFA (alias a) Nada, Youssef, b) Nada, Youssef M.), a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia b) Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Italia c) Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Italia; syntynyt a) 17.5.1931 b) 17.5.1937 Alexandriassa Egyptissä; henkilötunnus: italialainen henkilökortti nro AE 1111288 (voimassaolo päättyy 21.3.2005)".

16. Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa merkintä "Abdul Rahman Yasin (alias TAHA, Abdul Rahman S.; alias TAHER, Abdul Rahman S.; alias YASIN, Abdul Rahman Said; alias YASIN, Aboud); syntynyt 10.4.1960 Bloomingtonissa Indianassa Yhdysvalloissa; sosiaaliturvatunnus 156-92-9858 (Yhdysvallat); passin numero 27082171 (Yhdysvallat (myönnetty 21.6.1992 Ammanissa Jordaniassa)) tai passin numero M0887925 (Irak); Yhdysvaltojen kansalainen" seuraavalla merkinnällä:

"Abdul Rahman YASIN (alias a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud); syntynyt 10.4.1960 Bloomingtonissa Indianassa Yhdysvalloissa; Yhdysvaltojen kansalainen; passin numero: a) 27082171 (Yhdysvallat (myönnetty 21.6.1992 Ammanissa Jordaniassa)) b) MO887925 (Irak); henkilötunnus: SSN 156-92-9858 (Yhdysvallat). Muita tietoja: Abdul Rahman Yasin oleskelee Irakissa".

17. Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa merkintä "Mansour-Fattouh, Zeinab, Zürich, Sveitsi" seuraavalla merkinnällä:

"Mansour Fattouh ZEINAB, Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Sveitsi; syntynyt 7.5.1933".