32003R0803R(01)

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 803/2003, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2003, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta (EUVL L 115, 9.5.2003)

Virallinen lehti nro L 116 , 13/05/2003 s. 0031 - 0031


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 803/2003, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2003, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta

(Euroopan unionin virallinen lehti L 115, 9. toukokuuta 2003)

Sisällysluettelossa toisella kansisivulla ja sivulla 53, asetuksen nimi:

korvataan:

..., annettu 8 päivänä huhtikuuta 2003, ...

seuraavasti:

..., annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, ....

Sivulla 53:

korvataan:

Tehty Brysselissä 8 päivänä huhtikuuta 2003.

seuraavasti:

Tehty Brysselissä 8 päivänä toukokuuta 2003..