8.1.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/10


Oikaistaan komission direktiivi 2003/32/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2003, neuvoston direktiivissä 93/42/ETY vahvistettuja vaatimuksia koskevista yksityiskohtaisista eritelmistä sellaisten lääkinnällisten laitteiden osalta, joiden valmistuksessa käytetään eläinperäisiä kudoksia

( Euroopan unionin virallinen lehti L 105, 26. huhtikuuta 2003 )

Sivulla 20, 5 artiklan 4 kohdassa:

korvataan:

”sisällytettäväksi”

seuraavasti:

”käytettäväksi”.