32002R0430R(01)

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 430/2002, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 1558/2001 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta (EYVL L 66, 8.3.2002)

Virallinen lehti nro L 067 , 09/03/2002 s. 0077 - 0077


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 430/2001, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 1558/2001 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 66, 8. maaliskuuta 2002)

Sisällysluettelossa ja sivulla 14, otsikossa:

korvataan: "... asetus (EY) N:o 430/2001..."

seuraavasti: "... asetus (EY) N:o 430/2002...".