32001D1346R(01)

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1346/2001/EY, tehty 22 päivänä toukokuuta 2001, päätöksen N:o 1692/96/EY muuttamisesta merisatamien, sisävesisatamien ja intermodaaliterminaalien sekä liitteessä III olevan hankkeen n:o 8 osalta (EYVL L 185, 6.7.2001)

Virallinen lehti nro L 288 , 01/11/2001 s. 0053 - 0053


Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1346/2001/EY, tehty 22 päivänä toukokuuta 2001, päätöksen N:o 1692/96/EY muuttamisesta merisatamien, sisävesisatamien ja intermodaaliterminaalien sekä liitteessä III olevan hankkeen n:o 8 osalta

(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 185, 6. heinäkuuta 2001)

Sivu 7, liite (päätöksen N:o 1692/96/EY liite I)

Oikaistaan liitteessä I olevat 4 ja 5 jaksoa esittävät kartat seuraavasti:

1) 4 jakso: Sisävesiväyläverkko ja sisävesisatamat

a) Sisävesiväylät:

- Kartta 4.0 Pisteviivan, joka viittaa sanaan "Suunnitellut", on oltava väriltään sininen.

- Kartat 4.2, 4.4 ja 4.5 Viivan, joka viittaa sanaan "Nykyiset", ja pisteviivan, joka viittaa sanaan "Suunnitellut", on oltava väriltään sininen.

b) Rautatiet/Tiet:

Kaikki kartat (4.0, 4,1A, 4.1B, 4.2, 4.3, 4.4 ja 4.5) Viivan, joka viittaa sanaan "Rautatiet", on oltava väriltään sinipunainen ja viivan, joka viittaa sanaan "Tiet", on oltava väriltään keltainen.

2) 5 jakso: Merisatamat - A-luokka

a) Sisävesiväylät:

Kartat 5.0, 5.2, 5.3 ja 5.5 Viivan, joka viittaa sanaan "Nykyiset", ja pisteviivan, joka viittaa sanaan "Suunnitellut", on oltava väriltään sininen.

b) Satamat:

- Kartat 5.0, 5.1 ja 5.3 Sanoihin "Merisatamat" ja "Sisävesisatamat/Merisatamat" tai "Merisatamat/Sisävesisatamat" viittaavien symbolien värit on vaihdettava keskenään.

- Kartta 5.4 Sanaan "Merisatamat" viittaavan symbolin on oltava väriltään sininen.

Poistetaan sanat "Merisatamat/Sisävesisatamat" ja niihin viittaava väriltään sininen symboli.

- Kartta 5.5 Poistetaan sanat "Merisatamat/Sisävesisatamat" ja niihin viittaava väriltään punainen symboli.

c) Rautatiet/Tiet:

Kartta 5.2 Viivan, joka viittaa sanaan "Rautatiet", on oltava väriltään sinipunainen ja viivan, joka viittaa sanaan "Tiet", on oltava väriltään keltainen.