32000R1477R(01)

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1477/2000, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden yhteisöön kohdistuvaan tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 2000 Eurooppa-sopimusten mukaisesti sovellettavien alennettujen maatalouden maksuosien sekä lisätullien vahvistamisesta (EYVL L 171, 11.7.2000)

Virallinen lehti nro L 202 , 10/08/2000 s. 0032 - 0037


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1477/2000, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2000, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden yhteisöön kohdistuvaan tuontiin 1 päivästä heinäkuuta 2000 Eurooppa-sopimusten mukaisesti sovellettavien alennettujen maatalouden maksuosien sekä lisätullien vahvistamisesta

(Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 171, 11. heinäkuuta 2000)

Sivu 75, liite VII, osa 2: korvataan taulukon numerot seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

Sivu 81, liite VIII, osa 2: korvataan taulukon numerot seuraavasti:

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>