31999L0048

Komission direktiivi 1999/48/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1999, vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen toisen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 169 , 05/07/1999 s. 0058 - 0088
Virallinen lehti nro L 169/1999 s. 0059 - 0090
Virallinen lehti nro L 169/1999 s. 0050 - 0079
Virallinen lehti nro L 169/1999 s. 0059 - 0099
Virallinen lehti nro L 169/1999 s. 0050 - 0077
Virallinen lehti nro L 169/1999 s. 0058 - 0087


>NOTEXT>