31996R0039R(01)

Oikaistaan - Komission asetus (EY) N:o 39/96, annettu 12 päivänä tammikuuta 1996, kolmansista maista peräisin olevia 160-300 kilogramman painoisia eläviä nautaeläimiä koskevan tariffikiintiön soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vuoden 1996 ensimmäiseksi vuosipuoliskoksi

Virallinen lehti nro L 019 , 25/01/1996 s. 0057


Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 39/96, annettu 12 päivänä tammikuuta 1996, kolmansista maista peräisin olevia 160-300 kilogramman painoisia eläviä nautaeläimiä koskevan tariffikiintiön soveltamista koskevista tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä vuoden 1996 ensimmäiseksi vuosipuoliskoksi (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 10, 13. tammikuuta 1996)

Sivulla 2

korvataan: toisessa kappaleessa sanat "komission asetuksessa (EY) N:o 2465/95"

sanoilla: "asetuksessa (EY) N:o 3066/95" ja

sivulla 2

korvataan: 1 artiklan sanat "Asetuksessa (EY) N:o 2465/95"

sanoilla: "Asetuksessa (EY) N:o 3066/95".