25.7.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 197/1


Ilmoitus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välistä assosiointia koskevan Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 4 muuttamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen voimaantulopäivästä

Asiakohdassa mainittu Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välinen sopimus, joka allekirjoitettiin Brysselissä 25. lokakuuta 2018, tuli voimaan 19. heinäkuuta 2019.