9.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 6/1


Ilmoitus Euroopan unionin ja Grenadan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen voimaantulosta

Euroopan unionin ja Grenadan välinen lyhytaikaista oleskelua koskeva viisumivapaussopimus tulee voimaan 1. helmikuuta 2019, koska sopimuksen 8 artiklan 1 kohdassa määrätty menettely saatettiin päätökseen 20. joulukuuta 2018.