19.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 349/2


Ilmoitus Euroopan unionin ja Venäjän federaation välistä moottoriajoneuvojen osien ja komponenttien kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

Euroopan unionin ja Venäjän federaation välistä moottoriajoneuvojen osien ja komponenttien kauppaa koskevaa Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välistä sopimusta (1), joka allekirjoitettiin Genevessä 16. joulukuuta 2011, sovelletaan väliaikaisesti 22. elokuuta 2012 lähtien ottaen huomioon, että Venäjän federaatio liittyi WTO:hon tuona päivänä.


(1)  EUVL L 57, 29.2.2012, s. 15.