22001A0113(02)

Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan välinen ruokosokeriin toimitusjaksolla 1999/2000 sovellettavista takuuhinnoista kirjeenvaihtona tehty sopimus

Virallinen lehti nro L 010 , 13/01/2001 s. 0054 - 0055


Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan välinen ruokosokeriin toimitusjaksolla 1999/2000 sovellettavista takuuhinnoista kirjeenvaihtona tehty

sopimus

A. Kirje N:o 1

Brysselissä 13. marraskuuta 2000

Arvoisa Herra,

Intian edustajat ja Euroopan yhteisön puolesta toimivan komission edustajat ovat sopineet Euroopan talousyhteisön ja Intian tasavallan välisen ruokosokeria koskevan sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavasta:

Toimitusjaksolla, joka alkaa 1 päivänä heinäkuuta 1999 ja päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2000, sopimuksen 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut takuuhinnat ovat sopimuksen 6 artiklan mukaista interventiota varten seuraavat:

a) raakasokeri: 52,37 euroa 100 kilogrammalta,

b) valkoinen sokeri: 64,65 euroa 100 kilogrammalta.

Nämä hinnat koskevat yhteisön lainsäädännössä määriteltyä vakiolaatuista pakkaamatonta sokeria cif, vapaasti yhteisön Euroopassa sijaitsevissa satamissa. Näiden hintojen käyttöön ottaminen ei rajoita sopimuspuolten asemaa suhteessa takuuhintojen määrittämistä koskeviin periaatteisiin.

Olisin kiitollinen, jos voisitte ilmoittaa saaneenne tämän kirjeen ja vahvistaa, että tämä kirje ja teidän vastauksenne muodostavat hallituksenne ja yhteisön välisen sopimuksen.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan unionin neuvoston puolesta

>PIC FILE= "L_2001010FI.005402.EPS">

B. Kirje N:o 2

Brysselissä 13. marraskuuta 2000

Arvoisa Herra,

Minulla on kunnia ilmoittaa vastaanottaneeni seuraavansisältöisen tänään päivätyn kirjeenne:

"Intian edustajat ja Euroopan yhteisön puolesta toimivan komission edustajat ovat sopineet Euroopan talousyhteisön ja Intian tasavallan välisen ruokosokeria koskevan sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavasta:

Toimitusjaksolla, joka alkaa 1 päivänä heinäkuuta 1999 ja päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2000, sopimuksen 5 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut takuuhinnat ovat sopimuksen 6 artiklan mukaista interventiota varten seuraavat:

a) raakasokeri: 52,37 euroa 100 kilogrammalta,

b) valkoinen sokeri: 64,65 euroa 100 kilogrammalta.

Nämä hinnat koskevat yhteisön lainsäädännössä määriteltyä vakiolaatuista pakkaamatonta sokeria cif, vapaasti Euroopassa sijaitsevissa yhteisön satamissa. Näiden hintojen käyttöön ottaminen ei rajoita sopimuspuolten asemaa suhteessa takuuhintojen määrittämistä koskeviin periaatteisiin.

Olisin kiitollinen, jos voisitte ilmoittaa saaneenne tämän kirjeen ja vahvistaa, että tämä kirje ja teidän vastauksenne muodostavat hallituksenne ja yhteisön välisen sopimuksen."

Minulla on kunnia vahvistaa hallitukseni olevan yhtä mieltä edellä olevasta.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Intian tasavallan hallituksen puolesta

>PIC FILE= "L_2001010FI.005501.EPS">