21996A1115(01)

Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan välinen Egyptistä peräisin olevan ja sieltä yhteisöön tulevan riisin tuontijärjestelyjen mukauttamisesta kirjeenvaihtona tehty sopimus

Virallinen lehti nro L 292 , 15/11/1996 s. 0029 - 0030


KIRJEENVAIHTONA TEHTY SOPIMUS Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan välinen Egyptistä peräisin olevan ja sieltä yhteisöön tulevan riisin tuontijärjestelyjen mukauttamisesta kirjeenvaihtona tehty sopimus

Kirje N:o 1

Brysselissä 4. marraskuuta 1996

Arvoisa Herra,

minulla on kunnia viitata Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan väliseen kirjeenvaihtona tehtyyn sopimukseen Egyptistä peräisin olevan ja sieltä yhteisöön tulevan riisin tuontia koskevasta menettelystä.

Tämän sopimuksen mukaisesti Egyptistä peräisin olevan ja sieltä tulevan riisin (CN-koodi 1006) tuontiin sovellettava tulli on sama kuin asetuksen (ETY) N:o 1418/76 12 artiklan mukaisesti laskettu tulli, josta on vähennetty 25 prosenttia.

Sovitun alennuksen soveltaminen tulleihin ei enää riipu siitä, kantaako Egypti tuotteesta vientimaksun.

Tätä tullinalennusta sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 1996.

Tämä sopimus tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua sen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa olevanne yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä.

Kunnioittavasti,

Euroopan unionin neuvoston puolesta

>VIITTAUS FILMIIN>

Kirje N:o 2

Brysselissä 4. marraskuuta 1996

Arvoisa Herra,

minulla on kunnia ilmoittaa saaneeni seuraavan tänään päivätyn kirjeenne:

"Minulla on kunnia viitata Euroopan yhteisön ja Egyptin arabitasavallan väliseen kirjeenvaihtona tehtyyn sopimukseen Egyptistä peräisin olevan ja sieltä yhteisöön tulevan riisin tuontia koskevasta menettelystä.

Tämän sopimuksen mukaisesti Egyptistä peräisin olevan ja sieltä tulevan riisin (CN-koodi 1006) tuontiin sovellettava tulli on sama kuin asetuksen (ETY) N:o 1418/76 12 artiklan mukaisesti laskettu tulli, josta on vähennetty 25 prosenttia.

Sovitun alennuksen soveltaminen tulleihin ei enää riipu siitä, kantaako Egypti tuotteesta vientimaksun.

Tätä tullinalennusta sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 1996.

Tämä sopimus tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoitettua sen.

Olisin kiitollinen, jos voisitte vahvistaa olevanne yhtä mieltä tämän kirjeen sisällöstä."

Minulla on kunnia vahvistaa Egyptin arabitasavallan hallituksen olevan yhtä mieltä kirjeen sisällöstä.

Kunnioittavasti,

Egyptin arabitasavallan hallituksen puolesta

>VIITTAUS FILMIIN>