21990A0315(01)

Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välinen kauppaa sekä kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskeva sopimus - USSR:n julistus - Yhteinen julistus

Virallinen lehti nro L 068 , 15/03/1990 s. 0002 - 0017
Suomenk. erityispainos Alue 11 Nide 15 s. 0191
Ruotsink. erityispainos Alue 11 Nide 15 s. 0191


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 27 päivänä helmikuuta 1990,

Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välisen kauppaa sekä kaupallista ja taloudellista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan atomienergiayhteisön puolesta (90/117/Euratom)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 101 artiklan toisen kohdan,

sekä katsoo, että

Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välinen sopimus kaupasta sekä kaupallisesta ja taloudellisesta yhteistyöstä on allekirjoitettu 18 päivänä joulukuuta 1989,

neuvosto on hyväksynyt 26 päivänä helmikuuta 1990 tehdyllä päätöksellä mainitun sopimuksen sitä varten, että komissio tekee sen Euroopan atomienergiayhteisön puolesta, ja

mainittu sopimus olisi tehtävä Euroopan atomienergiayhteisön puolesta,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tehdään Euroopan atomienergiayhteisön puolesta Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välinen sopimus() kaupasta sekä kaupallisesta ja taloudellista yhteistyöstä.

2 artikla

Komission puheenjohtaja tekee Euroopan atomienergiayhteisön puolesta sopimuksen 25 artiklassa määrätyn ilmoituksen.

Tehty Brysselissä 27 päivänä helmikuuta 1990.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jacques DELORS

Sopimusteksti on tämän päätöksen liitteenä.

Discarding a FILM

>VIITTAUS FILMIIN>

Discarding a FILM

>VIITTAUS FILMIIN>

Discarding a FILM

>VIITTAUS FILMIIN>