21981A0623(02)

Pöytäkirja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Intian välisestä kaupallisesta ja taloudellisesta yhteistyöstä

Virallinen lehti nro L 352 , 08/12/1981 s. 0028 - 0031
Suomenk. erityispainos Alue 11 Nide 10 s. 0073
Ruotsink. erityispainos Alue 11 Nide 10 s. 0073
Espanjank. erityispainos: Luku 11 Nide 15 s. 0045
Portugalink. erityispainos: Luku 11 Nide 15 s. 0045


PÖYTÄKIRJA Euroopan hiili- ja teräsyhteisön ja Intian välisestä kaupallisesta ja taloudellisesta yhteistyöstä (81/958/EHTY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, JOKA TOIMII EUROOPAN HIILI- JA TERÄSYHTEISÖN PUOLESTA, ja

BELGIAN KUNINGASKUNNAN HALLITUS,

TANSKAN KUNINGASKUNNAN HALLITUS,

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN HALLITUS,

HELLEENIEN TASAVALLAN HALLITUS,

RANSKAN TASAVALLAN HALLITUS,

IRLANNIN HALLITUS,

ITALIAN TASAVALLAN HALLITUS,

LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN HALLITUS,

ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNNAN HALLITUS,

ISO-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HALLITUS,

toisaalta, ja

INTIAN HALLITUS,

toisaalta,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan talousyhteisön ja Intian välisestä kaupallisesta ja taloudellisesta yhteistyöstä tehdyn, Luxemburgissa 23 päivänä kesäkuuta allekirjoitetun sopimuksen 1-5 artiklan määräyksiä laajennetaan koskemaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaa.

2 artikla

Tätä pöytäkirjaa sovelletaan toisaalta alueilla, joilla sovelletaan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimusta siinä määritettyjen edellytysten mukaisesti, ja toisaalta Intian alueella.

3 artikla

Tämä pöytäkirja tulee voimaan sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen tarvittavien menettelyjen täyttämisestä. Sen voimassaolo päättyy, jos 1 artiklassa tarkoitettu sopimus irtisanotaan.

4 artikla

Tämä pöytäkirja on laadittu kahtena kappaleena saksan, englannin, tanskan, ranskan, kreikan, italian, hollannin ja hindin kielellä jokaisen tekstin ollessa yhtä todistusvoimainen.

Udfærdiget i Luxembourg, den treogtyvende juni nitten hundrede og enogfirs.

Geschehen zu Luxemburg am dreiundzwanzigsten Juni neunzehnhunderteinundachtzig.

>VIITTAUS FILMIIN>

Done at Luxembourg on the twenty-third day of June in the year one thousand nine hundred and eighty-one.

Fait à Luxembourg, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-un.

Fatto a Lussemburgo, addì ventitré giugno millenovecentottantuno.

Gedaan te Luxemburg, de drieëntwintigste juni negentienhonderd eenentachtig.

>VIITTAUS FILMIIN>

For Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Für die Kommission der Europäischen Gemeinschaften

>VIITTAUS FILMIIN>

For the Commission of the European Communities

Pour la Commission des Communautés européennes

Per la Commissione delle Comunità europee

Voor de Commissie van de Europese Gemeenschappen

>VIITTAUS FILMIIN>

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

>VIITTAUS FILMIIN>

På kongeriget Danmarks vegne

>VIITTAUS FILMIIN>

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

>VIITTAUS FILMIIN>

Pour le gouvernement de la République française

>VIITTAUS FILMIIN>

For the Government of Ireland

>VIITTAUS FILMIIN>

Per il governo della Repubblica italiana

>VIITTAUS FILMIIN>

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

>VIITTAUS FILMIIN>

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>VIITTAUS FILMIIN>

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>VIITTAUS FILMIIN>