7.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 202/193


341 artikla

(aiempi EY-sopimuksen 289 artikla)

Jäsenvaltioiden hallitukset vahvistavat yhteisellä sopimuksella unionin toimielinten kotipaikan.