7.6.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 202/51


3 artikla

1.   Unionilla on yksinomainen toimivalta seuraavilla aloilla:

a)

tulliliitto;

b)

sisämarkkinoiden toimintaa varten tarvittavien kilpailusääntöjen vahvistaminen;

c)

niiden jäsenvaltioiden rahapolitiikka, joiden rahayksikkö on euro;

d)

meren elollisten luonnonvarojen säilyttäminen osana yhteistä kalastuspolitiikkaa;

e)

yhteinen kauppapolitiikka.

2.   Unionilla on myös yksinomainen toimivalta tehdä kansainvälinen sopimus, kun sopimuksen tekemisestä on säädetty lainsäätämisjärjestyksessä hyväksytyssä unionin säädöksessä tai kun tämä on välttämätöntä, jotta unioni voi käyttää sisäistä toimivaltaansa, tai siltä osin kuin se voi vaikuttaa yhteisiin sääntöihin tai muuttaa niiden ulottuvuutta.