12008E353

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, konsolidoitu toisinto - SEITSEMÄS OSA: YLEISET MÄÄRÄYKSET JA LOPPUMÄÄRÄYKSET - 353 artikla

Virallinen lehti nro 115 , 09/05/2008 s. 0197 - 0197


353 artikla

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 48 artiklan 7 kohtaa ei sovelleta seuraaviin artikloihin:

- 311 artiklan kolmas ja neljäs kohta,

- 312 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta,

- 352 artikla, ja

- 354 artikla.

--------------------------------------------------