12008E093

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, konsolidoitu toisinto - KOLMAS OSA: UNIONIN SISÄISET POLITIIKAT JA TOIMET - VI OSASTO: LIIKENNE - 93 artikla (aiempi EY-sopimuksen 73 artikla)

Virallinen lehti nro 115 , 09/05/2008 s. 0086 - 0086


93 artikla

(aiempi EY-sopimuksen 73 artikla)

Tuki on perussopimusten mukainen, jos se on tarpeen liikenteen yhteensovittamiseksi tai korvausta julkisten palvelujen käsitteeseen kuuluvien velvoitteiden täyttämisestä.

--------------------------------------------------