12007P025

Euroopan unionin perusoikeuskirja - III OSASTO - TASA-ARVO - 25 artikla - Ikääntyneiden henkilöiden oikeudet

Virallinen lehti nro 303 , 14/12/2007 s. 0007 - 0007


25 artikla

Ikääntyneiden henkilöiden oikeudet

Unioni tunnustaa ikääntyneiden henkilöiden oikeuden ihmisarvoiseen ja itsenäiseen elämään sekä oikeuden osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään, ja kunnioittaa näitä oikeuksia.

--------------------------------------------------