12006E055

Euroopan yhteisön Perustamissopimuksen (Konsolidoitu toisinto) - Kolmas osa - Yhteisön politiikka - III OSASTO - Henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus - 3 luku - Palvelut - 55 artikla

Virallinen lehti nro C 321 E , 29/12/2006 s. 0063 - 0063
Virallinen lehti nro C 325 , 24/12/2002 s. 0056 - Konsolidoitu toisinto
Virallinen lehti nro C 340 , 10/11/1997 s. 0198 - Konsolidoitu toisinto
Virallinen lehti nro C 224 , 31/08/1992 s. 0024 - Konsolidoitu toisinto
(ETY:n sopimus - virallista julkaisua ei ole saatavilla)


55 artikla

Mitä 45–48 artiklassa määrätään, sovelletaan tässä luvussa tarkoitettuihin kysymyksiin.

--------------------------------------------------