12006E/PRO/33

Euroopan yhteisön Perustamissopimuksen (Konsolidoitu toisinto) - D. Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyt pöytäkirjat - Pöytäkirja (N:o 33) eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista (1997)

Virallinen lehti nro C 321 E , 29/12/2006 s. 0314 - 0314


Pöytäkirja (N:o 33)

eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista (1997)

KORKEAT SOPIMUSPUOLET, jotka

HALUAVAT varmistaa, että eläinten suojelua parannetaan, ja niiden hyvinvointi tuntevina olentoina otetaan huomioon,

OVAT SOPINEET seuraavasta määräyksestä, joka liitetään Euroopan yhteisön perustamissopimukseen:

Laatiessaan ja pannessaan täytäntöön yhteisön maatalous- ja liikennepolitiikkaa, sisämarkkinoita ja tutkimuspolitiikkaa yhteisö ja jäsenvaltiot ottavat eläinten hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon kunnioittaen samalla erityisesti uskonnollisiin rituaaleihin, kulttuuriperinteeseen ja alueelliseen perintöön liittyviä jäsenvaltioiden lakeja ja hallinnollisia määräyksiä sekä tapoja.

--------------------------------------------------