12006E/APP/03

Primaarilainsäädäntöön Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan Unioniin liittymisen johdosta tehtävät muutokset - III Pöytäkirja Euroopan Unionin Tuomioistuimen perussäännöstä

Virallinen lehti nro C 321 E , 29/12/2006 s. 0329 - 0329


PRIMAARILAINSÄÄDÄNTÖÖN BULGARIAN TASAVALLAN JA ROMANIAN EUROOPAN UNIONIIN LIITTYMISEN JOHDOSTA TEHTÄVÄT MUUTOKSET

Muutetaan seuraavat artiklat Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskevan sopimuksen voimaan tullessa seuraavasti:

III PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIMEN PERUSSÄÄNNÖSTÄ

1. Korvataan 9 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

"Osa tuomareista vaihtuu joka kolmas vuosi. Tämä koskee vuoroin neljäätoista ja vuoroin kolmeatoista tuomaria."

2. Korvataan pöytäkirjan 48 artikla seuraavasti:

"Unionin yleisessä tuomioistuimessa on 27 tuomaria."

--------------------------------------------------