12006E/APP/02

Primaarilainsäädäntöön Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan Unioniin liittymisen johdosta tehtävät muutokset - II Euroopan Yhteisön Perustamissopimus

Virallinen lehti nro C 321 E , 29/12/2006 s. 0327 - 0329


PRIMAARILAINSÄÄDÄNTÖÖN BULGARIAN TASAVALLAN JA ROMANIAN EUROOPAN UNIONIIN LIITTYMISEN JOHDOSTA TEHTÄVÄT MUUTOKSET

Muutetaan seuraavat artiklat Bulgarian tasavallan ja Romanian Euroopan unioniin liittymistä koskevan sopimuksen voimaan tullessa seuraavasti:

II EUROOPAN YHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUS

1. Korvataan 57 artiklan 1 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

"Bulgariassa, Virossa ja Unkarissa kansallisen lainsäädännön mukaan voimassa olevien rajoitusten osalta kyseinen päivämäärä on 31 päivä joulukuuta 1999."

2. Korvataan 189 artiklan toinen kohta seuraavasti:

"Euroopan parlamentin jäsenmäärä saa olla enintään 736."

3. Vaalikauden 2009–2014 alusta alkaen korvataan 190 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"2. Kustakin jäsenvaltiosta valittavien edustajien määrä on seuraava:

Belgia | 22 |

Bulgaria | 17 |

Tšekin tasavalta | 22 |

Tanska | 13 |

Saksa | 99 |

Viro | 6 |

Kreikka | 22 |

Espanja | 50 |

Ranska | 72 |

Irlanti | 12 |

Italia | 72 |

Kypros | 6 |

Latvia | 8 |

Liettua | 12 |

Luxemburg | 6 |

Unkari | 22 |

Malta | 5 |

Alankomaat | 25 |

Itävalta | 17 |

Puola | 50 |

Portugali | 22 |

Romania | 33 |

Slovenia | 7 |

Slovakia | 13 |

Suomi | 13 |

Ruotsi | 18 |

Yhdistynyt kuningaskunta | 72." |

4. Täydennetään 205 artiklan 2 kohdan ensimmäistä alakohtaa seuraavasti:

"Bulgaria | 10 |

Romania | 14." |

5. Korvataan 205 artiklan 2 kohdan toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

"Kun neuvoston ratkaisu tämän sopimuksen nojalla on tehtävä komission ehdotuksesta, sen edellytyksenä on vähintään 255 puoltavaa ääntä, jotka edustavat jäsenten enemmistöä.

Muissa tapauksissa ratkaisun edellytyksenä on vähintään 255 puoltavaa ääntä, jotka edustavat ainakin kahta kolmasosaa jäsenistä."

6. Täydennetään 258 artiklan toista alakohtaa seuraavasti:

"Bulgaria | 12 |

Romania | 15." |

7. Täydennetään 263 artiklan kolmatta alakohtaa seuraavasti:

"Bulgaria | 12 |

Romania | 15." |

8. Täydennetään 299 artiklan 1 kohdassa olevaa jäsenvaltioiden luetteloa viittauksella Bulgarian tasavaltaan ja Romaniaan.

9. Korvataan 314 artiklan toinen alakohta seuraavasti:

"Tämä sopimus on liittymissopimusten nojalla todistusvoimainen myös englannin, bulgarian, tanskan, espanjan, viron, suomen, kreikan, unkarin, iirin, latvian, liettuan, maltan, puolan, portugalin, romanian, slovakin, sloveenin, ruotsin ja tšekin kielellä laadittuina toisintoina."

--------------------------------------------------