12005SA042

Asiakirja Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu - NELJÄS OSA: VÄLIAIKAISET MÄÄRÄYKSET - IV OSASTO:MUUT MÄÄRÄYKSET - 42 artikla

Virallinen lehti nro L 157 , 21/06/2005 s. 0217 - 0217


42 artikla

Jos siirtymätoimenpiteet ovat tarpeen helpottamaan siirtymistä Bulgariassa ja Romaniassa voimassa olevasta järjestelmästä yhteisön eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualan sekä elintarvikkeiden turvallisuutta koskevien sääntöjen soveltamisesta johtuvaan järjestelmään, komissio toteuttaa nämä toimenpiteet sovellettavassa lainsäädännössä säädetyn asianmukaisen menettelyn mukaisesti. Kyseisiä toimenpiteitä toteutetaan kolmen vuoden kuluessa liittymispäivästä eikä niitä saa soveltaa kyseisen kauden jälkeen.

--------------------------------------------------