21.6.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 157/11


SOPIMUS

BELGIAN KUNINGASKUNNAN, TŠEKIN TASAVALLAN, TANSKAN KUNINGASKUNNAN, SAKSAN LIITTOTASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, HELLEENIEN TASAVALLAN, ESPANJAN KUNINGASKUNNAN, RANSKAN TASAVALLAN, IRLANNIN, ITALIAN TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, LUXEMBURGIN SUURHERTTUAKUNNAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, ALANKOMAIDEN KUNINGASKUNNAN, ITÄVALLAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, PORTUGALIN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN, SLOVAKIAN TASAVALLAN, SUOMEN TASAVALLAN, RUOTSIN KUNINGASKUNNAN, ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN

(EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOT)

JA

BULGARIAN TASAVALLAN JA ROMANIAN

VÄLILLÄ

BULGARIAN TASAVALLAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS,

BULGARIAN TASAVALTA,

TŠEKIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

VIRON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HELLEENIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ESPANJAN KUNINGAS,

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

IRLANNIN PRESIDENTTI,

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KYPROKSEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

LATVIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

LIETTUAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN KUNINKAALLINEN KORKEUTENSA LUXEMBURGIN SUURHERTTUA,

UNKARIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MALTAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ALANKOMAIDEN KUNINGATAR,

ITÄVALLAN TASAVALLAN LIITTOPRESIDENTTI,

PUOLAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

PORTUGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

ROMANIAN PRESIDENTTI,

SLOVENIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SLOVAKIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

RUOTSIN KUNINGASKUNNAN HALLITUS,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATAR, jotka

HALUAVAT yksimielisesti jatkaa Euroopan unionin tavoitteiden toteuttamista,

OVAT PÄÄTTÄNEET jatkaa jo luodulle perustalle Euroopan kansojen yhä läheisemmän liiton rakentamista,

KATSOVAT, että Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen I—58 artiklassa kuten Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklassa Euroopan valtioille annetaan mahdollisuus tulla unionin jäseniksi,

KATSOVAT, että Bulgarian tasavalta ja Romania ovat hakeneet unionin jäsenyyttä,

KATSOVAT, että saatuaan komission lausunnon ja Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut puoltavansa näiden valtioiden jäsenyyttä,

KATSOVAT, että tämän sopimuksen allekirjoittamishetkellä sopimus Euroopan perustuslaista on allekirjoitettu mutta kaikki unionin jäsenvaltiot eivät ole sitä vielä ratifioineet ja että Bulgarian tasavalta ja Romania liittyvät Euroopan unioniin sellaisena kuin se on 1 päivänä tammikuuta 2007,

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS,

ulkoasiainministeri

Karel DE GUCHTin:

Eurooppa-asioista vastaavan valtiosihteerin, ulkoasiainministerin avustajan ,

Didier DONFUTin

BULGARIAN TASAVALTA,

presidentti

Georgi PARVANOVin,

pääministeri

Simeon SAXE-COBURGin,

ulkoasiainministeri

Solomon PASSYn,

Eurooppa-asioiden ministeri

Meglena KUNEVAn;

TŠEKIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

Eurooppa-asioista vastaavan varaulkoasiainministerin

Vladimír MÜLLERin,

täysivaltaisen erikoissuurlähettilään, Tšekin tasavallan Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan

Jan KOHOUTin;

HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

pysyvän valtiosihteerin

Friis Arne PETERSENin,

täysivaltaisen erikoissuurlähettilään, Tanskan kuningaskunnan Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan

Claus GRUBEn;

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

Eurooppa-asioiden varaministeri

Hans Martin BURYn,

täysivaltaisen erikoissuurlähettilään, Saksan liittotasavallan Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan

Wilhelm SCHÖNFELDERin,

VIRON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

ulkoasiainministeri

Urmas PAETin,

täysivaltaisen erikoissuurlähettilään, Viron tasavallan Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan

Väino REINARTin,

HELLEENIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI

varaulkoasiainministeri

Yannis VALINAKISin;

täysivaltaisen erikoissuurlähettilään, Helleenien tasavallan Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan

Vassilis KASKARELISin;

HÄNEN MAJESTEETTINSA ESPANJAN KUNINGAS,

ulkoasiain- ja kehitysyhteistyöministeri

Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉn,

Euroopan unionin asioista vastaavan valtiosihteerin

Alberto NAVARRO GONZÁLEZin;

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

Eurooppa-asioista vastaavan ministerin, ulkoasiainministerin avustajan

Claudie HAIGNERÉn,

täysivaltaisen erikoissuurlähettilään, Ranskan tasavallan Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan

Pierre SELLALin;

IRLANNIN PRESIDENTTI,

ulkoasiainministeri

Dermot AHERNin,

Eurooppa-asioiden varaministeri

Noel TREACYn;

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

ulkoasiainministeriön alivaltiosihteerin

Roberto ANTONIONEn,

täysivaltaisen erikoissuurlähettilään, Italian tasavallan Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan

Rocco Antonio CANGELOSIn;

KYPROKSEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

ulkoasiainministeri

George IACOVOUn,

täysivaltaisen erikoissuurlähettilään, Kyproksen tasavallan Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan

Nicholas EMILIOUn;

LATVIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

ulkoasiainministeri

Artis PABRIKSin,

täysivaltaisen erikoissuurlähettilään,

Eduards STIPRAISin; Latvian tasavallan Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan

LIETTUAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

ulkoasiainministeri

Antanas VALIONISin,

ulkoasiainministeriön alivaltiosihteerin

Albinas JANUŠKAn;

HÄNEN KUNINKAALLINEN KORKEUTENSA LUXEMBURGIN SUURHERTTUA,

pääministeri, ”Ministre d'Etat”

Jean-Claude JUNCKERin,

varapääministeri, ulkoasiain- ja maahanmuuttoministeri

Jean ASSELBORNin;

UNKARIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

ulkoasiainministeri Ferenc

SOMOGYIn,

Eurooppa-asioista vastaavan salkuttoman ministerin

Etele BARÁTHin;

MALTAN PRESIDENTTI,

ulkoasiainministeri

The Hon Michael FRENDOn,

täysivaltaisen erikoissuurlähettilään, Maltan Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan

Richard CACHIA CARUANAn;

HÄNEN MAJESTEETTINSA ALANKOMAIDEN KUNINGATAR,

ulkoasiainministeri

B.R. BOTin,

Eurooppa-asioiden ministeri

Atzo NICOLAÏn,

ITÄVALLAN TASAVALLAN LIITTOPRESIDENTTI,

varakansleri

Hubert GORBACHin,

ulkoasiainministeri

Ursula PLASSNIKin;

PUOLAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

ulkoasiainministeri

Adam Daniel ROTFELDin,

Eurooppa-asioiden valtiosihteerin

Jarosław PIETRASin;

PORTUGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

varaulkoasiainministeri

Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARALin,

Eurooppa-asioiden valtiosihteerin

Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVESin;

ROMANIAN PRESIDENTTI,

Romanian presidentti

Traian BĂSESCUn,

Romanian pääministerin

Călin POPESCU - TĂRICEANUn;

ulkoasiainministeri Mihai -

Răzvan UNGUREANUn,

Euroopan unionin kanssa käytyjen neuvottelujen pääneuvottelijan

Leonard ORBANin;

SLOVENIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

ulkoasiainministeriön valtiosihteerin

Božo CERARin;

SLOVAKIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

ulkoasiainministeri

Eduard KUKANin,

ulkoasiainministeriön valtiosihteerin

József BERÉNYIn;

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

täysivaltaisen erikoissuurlähettilään, Suomen tasavallan Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan

Eikka KOSOSEN;

RUOTSIN KUNINGASKUNNAN HALLITUS,

ulkoasiainministeri

Laila FREIVALDSin,

täysivaltaisen erikoissuurlähettilään, Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan

Sven-Olof PETERSSONin;

HÄNEN MAJESTEETTINSA ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATAR,

täysivaltaisen erikoissuurlähettilään, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan;

Sir John GRANTin (KCMG)

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tulee Euroopan unionin jäseniä.

2.   Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tulee Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen, sellaisina kuin kyseiset sopimukset ovat muutettuina tai täydennettyinä, sopimuspuolia.

3.   Liittymisehdot ja -menettelyt ovat tähän sopimukseen liitetyssä pöytäkirjassa. Kyseisen pöytäkirjan määräykset ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

4.   Pöytäkirja, mukaan lukien sen liitteet ja lisäykset, liitetään sopimukseen Euroopan perustuslaista ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen, ja sen määräykset ovat erottamaton osa kyseisiä sopimuksia.

2 artikla

1.   Siinä tapauksessa, että sopimus Euroopan perustuslaista ei ole voimassa liittymispäivänä, Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tulee niiden sopimusten sopimuspuolia, joihin unioni perustuu, sellaisina kuin kyseiset sopimukset ovat muutettuina tai täydennettyinä.

Tällöin 1 artiklan 2—4 kohtaa sovelletaan Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen voimaantulopäivästä.

2.   Liittymisehdot ja liittymisen vuoksi niihin sopimuksiin, joihin unioni perustuu, tehtävät mukautukset, joita sovelletaan liittymispäivästä Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen voimaantulopäivään saakka, ovat tähän sopimukseen liitetyssä asiakirjassa. Kyseisen asiakirjan määräykset ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

3.   Siinä tapauksessa, että sopimus Euroopan perustuslaista tulee voimaan liittymisen jälkeen, 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu pöytäkirja korvaa mainitun sopimuksen voimaantulopäivänä 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun asiakirjan. Tällöin edellä mainitun pöytäkirjan määräysten ei katsota luovan uusia oikeusvaikutuksia vaan säilyttävän Euroopan perustuslaista tehdyssä sopimuksessa, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksessa ja mainitussa pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin ne oikeusvaikutukset, jotka on jo luotu 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun asiakirjan määräyksillä.

Säädökset, jotka on annettu ennen 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun pöytäkirjan voimaantuloa tämän sopimuksen tai 2 kohdassa tarkoitetun asiakirjan perusteella, pysyvät voimassa ja niiden oikeusvaikutus säilyy, kunnes niitä muutetaan tai ne kumotaan.

3 artikla

Jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä unionin toimielinten valtuuksia ja toimivaltaa koskevia määräyksiä, sellaisina kuin ne ovat sopimuksissa, joihin Bulgarian tasavalta ja Romania liittyvät sopimuspuoliksi, sovelletaan tähän sopimukseen.

4 artikla

1.   Korkeat sopimuspuolet ratifioivat tämän sopimuksen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. Ratifioimiskirjat talletetaan Italian tasavallan hallituksen huostaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006.

2.   Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007, jos kaikki ratifioimiskirjat on talletettu kyseiseen päivään mennessä.

Jos 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valtio ei kuitenkaan ole tallettanut ratifioimiskirjaansa määräaikaan mennessä, sopimus tulee voimaan sen toisen valtion osalta, joka on tallettanut ratifioimiskirjansa. Siinä tapauksessa neuvosto päättää välittömästi ja yksimielisesti tähän sopimukseen, 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun pöytäkirjan 10 artiklaan, 11 artiklan 2 kohtaan, 12 artiklaan, 21 artiklan 1 kohtaan, 22, 31, 34 ja 46 artiklaan, liitteessä III olevan 2 kohdan 1 alakohdan b alakohtaan ja 2 kohdan 2 ja 3 alakohtaan sekä liitteessä IV olevaan B jaksoon ja tarvittaessa 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun asiakirjan 9—11 artiklaan 14 artiklan 3 kohtaan, 15 artiklaan, 24 artiklan 1 kohtaan, 31, 34, 46 ja 47 artiklaan, liitteessä III olevan 2 kohdan 1 alakohdan b alakohtaan ja 2 kohdan 2 ja 3 alakohtaan sekä liitteessä IV olevaan B jaksoon välttämättä tehtävistä mukautuksista; se voi samoin yksimielisesti julistaa rauenneiksi ne edellä mainitun pöytäkirjan, mukaan lukien sen liitteet ja lisäykset, sekä mahdollisesti edellä mainitun asiakirjan, mukaan lukien sen liitteet ja lisäykset, määräykset, joissa nimenomaisesti viitataan ratifioimiskirjansa tallettamatta jättäneeseen valtioon, taikka mukauttaa nämä määräykset.

Riippumatta siitä, ovatko kaikki tarvittavat ratifioimiskirjat talletettu 1 kohdan mukaisesti, tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008, jos neuvosto tekee 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun pöytäkirjan 39 artiklan tai 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun asiakirjan 39 artiklan mukaisen molempia liittyviä valtioita koskevan päätöksen ennen Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen voimaantuloa.

Jos tällainen päätös tehdään ainoastaan toisen liittyvän valtion osalta, tämä sopimus tulee kyseisen valtion osalta voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

3.   Sen estämättä, mitä 2 kohdassa määrätään, unionin toimielimet voivat ennen liittymistä toteuttaa 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun pöytäkirjan 6 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa, 4 kohdan toisessa alakohdassa, 7 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa, 8 kohdan toisessa alakohdassa ja 9 kohdan kolmannessa alakohdassa, 17 ja 19 artiklassa, 27 artiklan 1 ja 4 kohdassa, 28 artiklan 4 ja 5 kohdassa, 29 artiklassa, 30 artiklan 3 kohdassa, 31 artiklan 4 kohdassa, 32 artiklan 5 kohdassa, 34 artiklan 3 ja 4 kohdassa, 37 ja 38 artiklassa, 39 artiklan 4 kohdassa, 41, 42, 55, 56 ja 57 artiklassa sekä liitteissä IV-VIII tarkoitetut toimenpiteet. Nämä toimenpiteet toteutetaan 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun asiakirjan 3 artiklan 6 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, 4 kohdan toisen alakohdan, 7 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan, 8 kohdan toisen alakohdan, 9 kohdan kolmannen alakohdan, 20 ja 22 artiklan, 27 artiklan 1 ja 4 kohdan, 28 artiklan 4 ja 5 kohdan, 29 artiklan, 30 artiklan 3 kohdan, 31 artiklan 4 kohdan, 32 artiklan 5 kohdan, 34 artiklan 3 ja 4 kohdan, 37 ja 38 artiklan, 39 artiklan 4 kohdan, 41, 42, 55, 56 ja 57 artiklan sekä liitteiden IV-VIII vastaavia määräyksiä noudattaen ennen Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen voimaantuloa.

Nämä toimenpiteet tulevat voimaan vasta tämän sopimuksen voimaantulopäivänä ja vain, jos sopimus tulee voimaan.

5 artikla

Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen bulgarian- ja romaniankieliset tekstit liitetään tähän sopimukseen. Ne ovat todistusvoimaisia samoin edellytyksin kuin englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielillä laaditut Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen tekstit.

Italian tasavallan hallitus toimittaa Bulgarian tasavallan ja Romanian hallituksille oikeaksi todistetun jäljennöksen Euroopan perustuslaista tehdystä sopimuksesta kaikilla ensimmäisessä kohdassa tarkoitetuilla kielillä.

6 artikla

Tämä sopimus, joka on laadittu yhtenä alkuperäiskappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jonka kullakin näistä kielistä laadittu teksti on yhtä todistusvoimainen, talletetaan Italian tasavallan hallituksen arkistoon, ja tämä hallitus toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä muiden allekirjoittajavaltioiden hallituksille.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители подписаха настоящия договор.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstījuši šo Līgumu.

TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.

B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

DREPT CARE subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul tratat.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá fichead d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle is a cúig.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezindenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Пρόεδρο της Кυπριαкής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image