12003TN11/APP/C

Asiakirja Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu - Liite XI: Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 24 artiklassa: Malta - Lisäys C

Virallinen lehti nro C 227 E , 23/09/2003 s. 0762 - 0762
Virallinen lehti nro L 236 , 23/09/2003 s. 0874 - 0874


Lisäys C

jota tarkoitetaan liitteessä XI olevan 4 luvun B jakson I alajakson 2 kohdassa [*]

Luettelo laitoksista, joissa käytetään varustelemattomia häkkejä, jotka kuuluvat siirtymäjärjestelyjen piiriin (direktiivi 1999/74/EY, 5 artiklan 1 kohdan 4 ja 5 alakohta)

ELÄINTEN HYVINVOINTI

N:o | Laitoksen nimi | Luvan numero | Munivien kanojen lukumäärä |

1 | Gauci M'Louise | PBLM051 | (11000) Huomioon otetaan ainoastaan häkit, jotka täyttävät siirtymätoimenpiteen edellytykset |

2 | Micallef Paul | PBLM064 | 8000 |

3 | Vella Samuel | PBLM079 | 9500 |

4 | Mifsud Jude | PBLM065 | 7100 |

5 | Zammit Francis | PBLM081 | 500 |

6 | Camilleri Anna | PLM007 | 2200 |

7 | Vella Joseph | PLG018 | 2670 |

8 | Busuttil | PBLM024 | (6000) Huomioon otetaan ainoastaan vuonna 2000 asennetut häkit, jotka täyttävät siirtymätoimenpiteen edellytykset |

9 | Gatt Victor | PLG008 | 12200 |

10 | Grech Saviour | PBLM053 | 1698 |

11 | Lumach Co Ltd | PLM016 | 15000 |

12 | Vella Kalcidon | PLM024 | 9000 |

[*] Liitteen XI teksti, katso EUVL L 236, 23.9.2003, s. 859.

--------------------------------------------------