12003T/TXT

Sopimus Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan välillä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin

Virallinen lehti nro L 236 , 23/09/2003 s. 0017 - 0930


Sopimus

Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Portugalin tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan

(Euroopan unionin jäsenvaltiot)

ja

Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan

välillä

Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS,

TŠEKIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

VIRON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HELLEENIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ESPANJAN KUNINGAS,

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

IRLANNIN PRESIDENTTI,

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

KYPROKSEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

LATVIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

LIETTUAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN KUNINKAALLINEN KORKEUTENSA LUXEMBURGIN SUURHERTTUA,

UNKARIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

MALTAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ALANKOMAIDEN KUNINGATAR,

ITÄVALLAN TASAVALLAN LIITTOPRESIDENTTI,

PUOLAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

PORTUGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SLOVENIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SLOVAKIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

RUOTSIN KUNINGASKUNNAN HALLITUS,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATAR, jotka

HALUAVAT yksimielisesti jatkaa niiden sopimusten tavoitteiden toteuttamista, joihin Euroopan unioni perustuu,

OVAT PÄÄTTÄNEET jatkaa jo luodulle perustalle Euroopan kansojen yhä läheisemmän liiton rakentamista näiden sopimusten hengessä,

KATSOVAT, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklassa Euroopan valtioille annetaan mahdollisuus tulla unionin jäseniksi,

KATSOVAT, että Tšekin tasavalta, Viron tasavalta, Kyproksen tasavalta, Latvian tasavalta, Liettuan tasavalta, Unkarin tasavalta, Maltan tasavalta, Puolan tasavalta, Slovenian tasavalta ja Slovakian tasavalta ovat hakeneet unionin jäsenyyttä,

KATSOVAT, että saatuaan komission lausunnon ja Euroopan parlamentin suostumuksen Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut puoltavansa näiden valtioiden jäsenyyttä,

OVAT PÄÄTTÄNEET vahvistaa yhteisellä sopimuksella liittymisehdot ja liittymisen vuoksi niihin sopimuksiin tehtävät mukautukset, joihin Euroopan unioni perustuu, ja ovat tätä varten nimittäneet täysivaltaisiksi edustajikseen:

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS,

pääministeri

Guy Verhofstadtin,

varapääministeri ja ulkoasiainministeri

Louis Michelin;

TŠEKIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

presidentti

Václav Klausin,

pääministeri

Vladimír Špidlan,

varapääministeri ja ulkoasiainministeri

Cyril Svobodan,

Euroopan unioniin liittymistä koskevien neuvottelujen Tšekin tasavallan neuvotteluvaltuuskunnan päällikön ja Tšekin tasavallan Euroopan unionissa olevan edustuston päällikön, suurlähettiläs

Pavel Teličkan

HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

pääministeri

Anders Fogh Rasmussenin,

ulkoasiainministeri

Stig Møllerin;

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

liittokansleri

Gerhard Schröderin,

ulkoasiainministerin ja liittokanslerin sijaisen

Joseph Fischerin;

VIRON TASAVALLAN PRESIDENTTI,

presidentti

Arnold Rüütelin,

ulkoasiainministeri

Kristiina Ojulandin,

HELLEENIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri

Konstantinos Simitisin,

ulkoasiainministeri

Giorgos Papandreoun,

varaulkoasiainministeri

Tassos Giannitsisin;

HÄNEN MAJESTEETTINSA ESPANJAN KUNINGAS,

hallituksen puheenjohtaja

José Maria Aznar Lópezin,

ulkoasiainministeri

Ana Palacio Vallelersundin;

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri

Jean-Pierre Raffarinin,

ulkoasiainministeri

Dominique Galouzeau De Villepinin,

ministerin ulkoasiainministeriössä, vastuualueenaan Eurooppa-asiat

Noëlle Lenoirin;

IRLANNIN PRESIDENTTI,

pääministeri (Taoiseach)

Bertie Ahernin,

ulkoasiainministeri

Brian Cowenin;

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri

Silvio Berlusconin,

ulkoasiainministeri

Franco Frattinin;

KYPROKSEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

presidentti

Tassos Papadopoulosin,

ulkoasiainministeri

George Iacovoun;

LATVIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri

Vaira Vīķe -Freibergan,

pääministeri

Einars Repšen,

ulkoasiainministeri

Sandra Kalnieten,

Latvian tasavallan liittymistä Euroopan unioniin koskevien neuvottelujen pääneuvottelijan, ulkoasianministeriön alivaltiosihteerin

Andris Ķesterisin;

LIETTUAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri

Algirdas Mykolas Brazauskasin;

ulkoasiainministeri

Antanas Valionisin;

HÄNEN KUNINKAALLINEN KORKEUTENSA LUXEMBURGIN SUURHERTTUA,

pääministeri, "Ministre d'Etat"

Jean-Claude Junckerin,

ulkoasiain- ja ulkomaankauppaministeri

Lydie Polferin;

UNKARIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri

Péter Medgyessyn,

ulkoasiainministeri

László Kovácsin;

Unkarin tasavallan Euroopan unionissa olevan suurlähettilään, Unkarin tasavallan liittymistä Euroopan unioniin koskevien neuvottelujen pääneuvottelijan

Endre Juhászin;

MALTAN PRESIDENTTI,

pääministeri

The Hon Edward Fenech Adamin,

ulkoasiainministeri

The Hon Joe Borgin,

neuvotteluja varten asetetun valtuuskunnan päällikön

Richard Cachia Caruanan;

HÄNEN MAJESTEETTINSA ALANKOMAIDEN KUNINGATAR,

pääministeri

Jan Pieter Balkenenden,

ulkoasiainministeri

Jakob Gijsbert de Hoop Schefferin;

ITÄVALLAN TASAVALLAN LIITTOPRESIDENTTI,

liittokansleri

Wolfgang Schüsselin,

ulkoasiainministeri

Benita Ferrero-Waldnerin;

PUOLAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri

Leszek Millerin,

ulkoasiainministeri

Włodzimierz Cimoszewiczin,

ulkoasiainministeriön valtiosihteeri

Danuta Hübnerin;

PORTUGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri

José Manuel Durão Barroson,

ulkoasiainministeri

António Martins da Cruzin;

SLOVENIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

presidentti

Janez Drnovšekin,

pääministeri

Anton Ropin,

ulkoasiainministeri

Dimitrij Rupelin;

SLOVAKIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

presidentti

Rudolf Schusterin,

pääministeri

Mikuláš Dzurindan,

ulkoasiainministeri

Eduard Kukanin,

Slovakian tasavallan liittymistä Euroopan unioniin koskevien neuvottelujen pääneuvottelijan

Ján Figeľin;

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri

Paavo Lipposen,

ulkomaankauppaministeri

Jari Vilénin;

RUOTSIN KUNINGASKUNNAN HALLITUS,

pääministeri

Göran Perssonin,

ulkoasiainministeri

Anna Lindhin;

HÄNEN MAJESTEETTINSA ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATAR,

pääministeri

The Rt. Hon Tony Blairin,

ulko- ja kansainyhteisöasiain ministeri

The Rt. Hon Jack Strawn;

JOTKA, vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaisiksi todetut valtakirjansa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

1. Tšekin tasavallasta, Viron tasavallasta, Kyproksen tasavallasta, Latvian tasavallasta, Liettuan tasavallasta, Unkarin tasavallasta, Maltan tasavallasta, Puolan tasavallasta, Slovenian tasavallasta ja Slovakian tasavallasta tulee Euroopan unionin jäseniä sekä niiden sopimusten sopimuspuolia, joihin unioni perustuu, sellaisina kuin kyseiset sopimukset ovat muutettuina tai täydennettyinä.

2. Liittymisehdot ja liittymisen vuoksi niihin sopimuksiin tehtävät mukautukset, joihin unioni perustuu, ovat tähän sopimukseen liitetyssä asiakirjassa. Kyseisen asiakirjan määräykset ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

3. Jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä unionin toimielinten valtuuksia ja toimivaltaa koskevia määräyksiä, sellaisina kuin ne ovat 1 kohdassa tarkoitetuissa sopimuksissa, sovelletaan tähän sopimukseen.

2 artikla

1. Korkeat sopimuspuolet ratifioivat tämän sopimuksen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. Ratifioimiskirjat talletetaan Italian tasavallan hallituksen huostaan viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2004.

2. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004, jos kaikki ratifioimiskirjat on talletettu kyseiseen päivään mennessä.

Jos kaikki 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut valtiot eivät ole kuitenkaan tallettaneet ratifioimiskirjaansa määräaikaan mennessä, sopimus tulee voimaan niiden valtioiden osalta, jotka ovat tallettaneet ratifioimiskirjansa. Tässä tapauksessa Euroopan unionin neuvosto päättää välittömästi ja yksimielisesti tämän sopimuksen 3 artiklaan sekä liittymisasiakirjan 1 artiklaan, 6 artiklan 6 kohtaan, 11-15 artiklaan, 18 artiklaan, 19 artiklaan, 25 artiklaan, 26 artiklaan, 29-31 artiklaan, 33-35 artiklaan, 46-49 artiklaan, 58 artiklaan ja 61 artiklaan, kyseisen asiakirjan liitteisiin II-XV ja niiden lisäyksiin sekä siihen liitettyihin pöytäkirjoihin 1-10 tilanteen vuoksi tehtävistä mukautuksista; se voi samoin yksimielisesti julistaa rauenneiksi ne edellä mainitun asiakirjan, mukaan lukien sen liitteet, lisäykset ja pöytäkirjat, määräykset, joissa nimenomaisesti viitataan liittymis- ja ratifioimiskirjansa tallettamatta jättäneeseen valtioon, taikka mukauttaa nämä määräykset.

3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa määrätään, unionin toimielimet voivat ennen liittymistä toteuttaa liittymisasiakirjan 6 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa, 6 artiklan 6 kohdan toisessa alakohdassa, 6 artiklan 7 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa, 6 artiklan 8 kohdan toisessa ja kolmannessa alakohdassa, 6 artiklan 9 kohdan kolmannessa alakohdassa, 21 artiklassa, 23 artiklassa, 28 artiklan 1 kohdassa, 32 artiklan 5 kohdassa, 33 artiklan 1 kohdassa, 33 artiklan 4 kohdassa, 33 artiklan 5 kohdassa, 38 artiklassa, 39 artiklassa, 41 artiklassa, 42 artiklassa ja 55-57 artiklassa, kyseisen asiakirjan liitteissä III-XIV sekä siihen liitetyissä pöytäkirjassa N:o 2, pöytäkirjassa N:o 3 olevassa 6 artiklassa, pöytäkirjassa N:o 4 olevassa 2 artiklan 2 kohdassa, pöytäkirjassa N:o 8 sekä pöytäkirjassa N:o 10 olevassa 1, 2 ja 4 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet. Nämä toimenpiteet tulevat voimaan vasta tämän sopimuksen voimaantulopäivänä ja edellyttäen, että se tulee voimaan.

3 artikla

Tämä sopimus, joka on laadittu yhtenä alkuperäiskappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakian, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja jonka kullakin näistä kielistä laadittu teksti on yhtä todistusvoimainen, talletetaan Italian tasavallan hallituksen arkistoon, ja tämä hallitus toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä muiden allekirjoittajavaltioiden hallituksille.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo līgumu.TAI PATVIRTINDAMI tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šią Sutartį.FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Atenas, el dieciseis de abril del dos mil tres.V Aténách dne šestnáctého dubna dva tisíce tři.Udfærdiget i Athen den sekstende april to tusind og tre.Geschehen zu Athen am sechzehnten April zweitausendunddrei.Sõlmitud kuueteistkümnendal aprillil kahe tuhande kolmandal aastal Ateenas.Έγινε στην Αθήνα, στις δέκα έξι Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Athens on the sixteenth day of April in the year two thousand and three.Fait à Athènes, le seize avril deux mille trois.Arna dhéanamh san Aithin ar an séú lá déag d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle a trí.Fatto a Atene, addi' sedici aprile duemilatre.Atēnās, divi tūkstoši trešā gada sešpadsmitajā aprīlī.Priimta du tūkstančiai trečių metų balandžio šešioliktą dieną Atėnuose.Kelt Athénban, a kétezerharmadik év április havának tizenhatodik napján.Magħmul f'Ateni fis-sittax-il jum ta' April fis-sena elfejn u tlieta.Gedaan te Athene, de zestiende april tweeduizenddrie.Sporządzono w Atenach, dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysiące trzeciego.Feito em Atenas, em dezasseis de Abril de dois mil e três.V Aténach šestnásteho apríla dvetisíctri.V Atenah, dne šestnajstega aprila leta dva tisoč tri.Tehty Ateenassa kuudentenatoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Aten den sextonde april tjugohundratre.

Pour Sa Majesté le Roi des BelgesVoor Zijne Majesteit de Koning der BelgenFür Seine Majestät den König der Belgier

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

+++++ TIFF +++++

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

+++++ TIFF +++++

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por Su Majestad el Rey de España

+++++ TIFF +++++

Pour le Président de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Uachtarán na hÉireannFor the President of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il Presidente della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

+++++ TIFF +++++

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

+++++ TIFF +++++

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

+++++ TIFF +++++

Għall-President ta' Malta

+++++ TIFF +++++

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

+++++ TIFF +++++

Pelo Presidente da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Za predsednika Republike Slovenije

+++++ TIFF +++++

Za prezidenta Slovenskej republiky

+++++ TIFF +++++

Suomen Tasavallan Presidentin puolestaFör Republiken Finlands President

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sveriges regering

+++++ TIFF +++++

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Asiakirja

Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu

ENSIMMÄINEN OSA

PERIAATTEET

1 artikla

Tässä asiakirjassa tarkoitetaan ilmaisulla:

- "alkuperäiset sopimukset":

a) Euroopan yhteisön perustamissopimusta ("EY:n perustamissopimus") ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta ("Euratomin perustamissopimus"), sellaisina kuin ne ovat täydennettyinä tai muutettuina ennen tätä liittymistä voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla,

b) sopimusta Euroopan unionista ("EU-sopimus"), sellaisena kuin se on täydennettynä tai muutettuna ennen tätä liittymistä voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla;

- "nykyiset jäsenvaltiot" Belgian kuningaskuntaa, Tanskan kuningaskuntaa, Saksan liittotasavaltaa, Helleenien tasavaltaa, Espanjan kuningaskuntaa, Ranskan tasavaltaa, Irlantia, Italian tasavaltaa, Luxemburgin suurherttuakuntaa, Alankomaiden kuningaskuntaa, Itävallan tasavaltaa, Portugalin tasavaltaa, Suomen tasavaltaa, Ruotsin kuningaskuntaa sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa;

- "unioni" Euroopan unionia sellaisena kuin se on perustettuna EU-sopimuksella;

- "yhteisö" tapauksen mukaan yhtä tai kumpaakin ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua yhteisöä;

- "uudet jäsenvaltiot" Tšekin tasavaltaa, Viron tasavaltaa, Kyproksen tasavaltaa, Latvian tasavaltaa, Liettuan tasavaltaa, Unkarin tasavaltaa, Maltan tasavaltaa, Puolan tasavaltaa, Slovenian tasavaltaa ja Slovakian tasavaltaa;

- "toimielimet" alkuperäisillä sopimuksilla perustettuja toimielimiä.

2 artikla

Alkuperäisten sopimusten määräykset sekä toimielinten ja Euroopan keskuspankin ennen liittymistä antamien säädösten säännökset ja määräykset sitovat uusia jäsenvaltioita liittymispäivästä alkaen, ja niitä sovelletaan näissä valtioissa kyseisissä sopimuksissa ja tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin.

3 artikla

1. Tämän asiakirjan liitteessä I luetellut Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyllä pöytäkirjalla (jäljempänä "Schengen-pöytäkirja") osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset sekä muut ennen liittymispäivää mahdollisesti annetut tällaiset säädökset ovat uusia jäsenvaltioita sitovia ja niitä sovelletaan niissä liittymispäivästä alkaen.

2. Vaikka ne osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräykset ja Schengenin säännöstöön perustuvat tai muutoin siihen liittyvät säädökset, joita ei tarkoiteta 1 kohdassa, sitovatkin uusia jäsenvaltioita liittymispäivästä alkaen, niitä sovelletaan uudessa jäsenvaltiossa ainoastaan neuvoston asiasta tekemän päätöksen mukaisesti sen jälkeen kun on näytetty toteen sovellettavien Schengenin arviointimenettelyjen mukaisesti, että tarvittavat edellytykset kyseisen säännöstön kaikkien osien soveltamiseksi ovat täyttyneet kyseisessä uudessa jäsenvaltiossa ja kun Euroopan parlamenttia on kuultu.

Neuvosto tekee päätöksensä niiden jäsenvaltioiden hallituksia edustavien jäsentensä, joiden osalta tässä kohdassa tarkoitetut määräykset on jo pantu täytäntöön, ja sen jäsenvaltion hallituksen edustajan, jonka osalta kyseiset määräykset on määrä panna täytäntöön, yksimielisellä päätöksellä. Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksia edustavat neuvoston jäsenet osallistuvat tällaisen päätöksen tekemiseen siltä osin kuin se liittyy niihin Schengenin säännöstön määräyksiin ja Schengenin säännöstöön perustuviin tai muutoin siihen liittyviin säädöksiin, joiden soveltamiseen kyseiset jäsenvaltiot osallistuvat.

3. Neuvoston Schengen-pöytäkirjan 6 artiklan nojalla tekemät sopimukset sitovat uusia jäsenvaltioita liittymispäivästä alkaen.

4. Uudet jäsenvaltiot sitoutuvat niiden oikeus- ja sisäasioiden alaa koskevien yleissopimusten ja asiakirjojen suhteen, jotka liittyvät erottamattomasti EU-sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen:

- liittymään niihin yleissopimuksiin ja asiakirjoihin, jotka liittymispäivänä ovat avoinna nykyisten jäsenvaltioiden allekirjoittamista varten, sekä niihin yleissopimuksiin ja asiakirjoihin, jotka neuvosto on laatinut EU-sopimuksen VI osaston mukaisesti ja joiden hyväksymistä se on suositellut jäsenvaltioille;

- ottamaan käyttöön hallinnolliset ja muut järjestelyt, kuten ne, jotka nykyiset jäsenvaltiot tai neuvosto ovat toteuttaneet liittymispäivään mennessä jäsenvaltioiden oikeus- ja sisäasioiden alalla toimivien toimielinten ja järjestöjen välisen käytännön yhteistyön helpottamiseksi.

4 artikla

Jokainen uusi jäsenvaltio osallistuu talous- ja rahaliittoon liittymispäivästä alkaen EY:n perustamissopimuksen 122 artiklassa tarkoitettuna jäsenvaltiona, jota koskee poikkeus.

5 artikla

1. Uudet jäsenvaltiot liittyvät tällä asiakirjalla neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemiin päätöksiin ja sopimuksiin. Ne sitoutuvat liittymispäivästä alkaen liittymään kaikkiin nykyisten jäsenvaltioiden muihin sopimuksiin, jotka koskevat unionin toimintaa tai liittyvät sen toimiin.

2. Uudet jäsenvaltiot sitoutuvat liittymään EY:n perustamissopimuksen 293 artiklassa tarkoitettuihin yleissopimuksiin ja niihin yleissopimuksiin, jotka liittyvät erottamattomasti EY:n perustamissopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen, sekä niihin pöytäkirjoihin yhteisön tuomioistuimesta näiden yleissopimusten tulkitsijana, jotka nykyiset jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet, ja tätä varten ne sitoutuvat aloittamaan neuvottelut nykyisten jäsenvaltioiden kanssa tehdäkseen niihin tarpeelliset mukautukset.

3. Uudet jäsenvaltiot ovat samassa asemassa kuin nykyiset jäsenvaltiot Eurooppa-neuvoston tai neuvoston julistusten, päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen sekä jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella hyväksymien, yhteisöä tai unionia koskevien julistusten, päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen; tästä seuraa, että ne noudattavat edellä mainituista julistuksista, päätöslauselmista tai muista kannanotoista johtuvia periaatteita ja suuntaviivoja ja toteuttavat niiden soveltamisen varmistamiseksi välttämättömät toimenpiteet.

6 artikla

1. Sopimukset ja yleissopimukset, jotka yhteisö on tehnyt tai joita yhteisö soveltaa väliaikaisesti tai jotka on tehty tai joita sovelletaan väliaikaisesti EU-sopimuksen 24 artiklan tai 38 artiklan mukaisesti yhden tai useamman kolmannen valtion, kansainvälisen järjestön tai kolmannen valtion kansalaisen kanssa, sitovat uusia jäsenvaltioita alkuperäisissä sopimuksissa ja tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin.

2. Uudet jäsenvaltiot sitoutuvat tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin liittymään sopimuksiin tai yleissopimuksiin, jotka nykyiset jäsenvaltiot sekä yhteisö ovat tehneet tai joita ne soveltavat väliaikaisesti yhdessä, ja kyseisten valtioiden tekemiin, näihin sopimuksiin tai yleissopimuksiin liittyviin sopimuksiin.

Uusien jäsenvaltioiden liittymisestä jäljempänä 6 kohdassa mainittuihin sopimuksiin tai yleissopimuksiin sekä Valko-Venäjän, Kiinan, Chilen, Mercosurin ja Sveitsin kanssa tehtyihin sopimuksiin, joita yhteisö ja sen jäsenvaltiot ovat tehneet tai allekirjoittaneet yhdessä, sovitaan tekemällä pöytäkirja tällaisiin sopimuksiin tai yleissopimuksiin neuvoston, joka tekee ratkaisunsa yksimielisesti jäsenvaltioiden puolesta, ja kyseisen kolmannen maan tai kyseisten kolmansien maiden tai kyseisen kansainvälisen järjestön välillä. Tämä menettely ei rajoita yhteisön omaa toimivaltaa eikä vaikuta toimivallan jakamiseen yhteisön ja jäsenvaltioiden välillä mitä tulee tällaisten sopimusten tekemiseen tulevaisuudessa tai mahdollisiin muihin muutoksiin, jotka eivät liity liittymiseen. Komissio neuvottelee nämä pöytäkirjat jäsenvaltioiden puolesta neuvoston yksimielisesti hyväksymien neuvotteludirektiivien pohjalta ja kuullen jäsenvaltioiden edustajista muodostuvaa komiteaa. Komissio antaa neuvostolle ehdotukset pöytäkirjojen tekemistä varten.

3. Liityttyään 2 kohdassa tarkoitettuihin sopimuksiin ja yleissopimuksiin uusia jäsenvaltioita koskevat kyseisten sopimusten ja yleissopimusten mukaiset samat oikeudet ja velvollisuudet kuin nykyisiä jäsenvaltioita.

4. Uudet jäsenvaltiot liittyvät tällä asiakirjalla Cotonoussa 23 päivänä kesäkuuta 2000 allekirjoitettuun Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen kumppanuussopimukseen [1].

5. Uudet jäsenvaltiot sitoutuvat liittymään tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin sopimukseen Euroopan talousalueesta kyseisen sopimuksen [2] 128 artiklan mukaisesti.

6. Uudet jäsenvaltiot soveltavat liittymispäivästä alkaen ja 2 kohdassa tarkoitettujen tarvittavien pöytäkirjojen tekemiseen saakka niiden sopimusten määräyksiä, jotka nykyiset jäsenvaltiot ja yhteisö yhdessä ovat tehneet Algerian, Armenian, Azerbaidžanin, Bulgarian, Kroatian, Egyptin, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Georgian, Israelin, Jordanian, Kazakhstanin, Kirgisian, Libanonin, Meksikon, Moldovan, Marokon, Romanian, Venäjän federaation, San Marinon, Etelä-Afrikan, Etelä-Korean, Syyrian, Tunisian, Turkin, Turkmenistanin, Ukrainan ja Uzbekistanin kanssa, sekä nykyisten jäsenvaltioiden ja yhteisön yhdessä ennen liittymistä tekemien muiden sopimusten määräyksiä.

Tällaisten sopimusten mahdolliset mukautukset esitetään pöytäkirjoissa, jotka tehdään sopimuspuolina olevien maiden kanssa 2 kohdan toisen alakohdan määräysten mukaisesti. Jos pöytäkirjoja ei ole tehty liittymispäivään mennessä, yhteisö ja jäsenvaltiot toteuttavat kukin toimivaltansa puitteissa tarvittavat toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi liittymisestä alkaen.

7. Uudet jäsenvaltiot soveltavat liittymispäivästä alkaen yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tekstiilisopimuksia ja -järjestelyjä.

Määrällisiä rajoituksia, joita yhteisö soveltaa tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden tuontiin, on mukautettava, jotta voitaisiin ottaa huomioon uusien jäsenvaltioiden liittyminen yhteisöön. Tätä varten yhteisö voi ennen liittymispäivää neuvotella kyseisten kolmansien maiden kanssa muutoksista edellä tarkoitettuihin kahdenvälisiin sopimuksiin ja järjestelyihin.

Jos kahdenvälisten tekstiilisopimusten ja -järjestelyjen muutokset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä, yhteisö tekee tarvittavat mukautukset tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden tuontia kolmansista maista koskeviin sääntöihinsä ottaakseen huomioon uusien jäsenvaltioiden liittymisen yhteisöön.

8. Yhteisön teräksen ja terästuotteiden tuontiin soveltamia määrällisiä rajoituksia mukautetaan asianomaisista toimittajamaista peräisin olevan, uusien jäsenvaltioiden viime vuosien terästuotteiden tuonnin perusteella.

Tätä varten ennen liittymispäivää neuvotellaan tarvittavista muutoksista yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemiin kahdenvälisiin terässopimuksiin ja -järjestelyihin.

Jos kahdenvälisten sopimusten ja -järjestelyjen muutokset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä, sovelletaan ensimmäisen alakohdan määräyksiä.

9. Yhteisö hoitaa uusien jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa tekemiä kalastussopimuksia liittymispäivästä alkaen.

Niihin uusien jäsenvaltioiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat näistä sopimuksista, ei puututa sinä aikana, jona näiden sopimusten määräykset pidetään väliaikaisesti voimassa.

Neuvosto tekee määräenemmistöllä komission ehdotuksesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen sopimusten voimassaolon päättymistä kyseisistä sopimuksista johtuvan kalastustoiminnan jatkamista koskevat aiheelliset päätökset tapauskohtaisesti ja päättää mahdollisuudesta pidentää tiettyjen sopimusten voimassaoloa enintään yhdellä vuodella kerrallaan.

10. Uudet jäsenvaltiot sanovat liittymispäivästä alkaen irti vapaakauppasopimuksensa kolmansien maiden kanssa, mukaan lukien Keski-Euroopan vapaakauppasopimus.

Niiltä osin kuin yhden tai useamman uuden jäsenvaltion ja yhden tai useamman kolmannen maan väliset sopimukset eivät ole sopusoinnussa tästä asiakirjasta johtuvien velvoitteiden kanssa, uusi jäsenvaltio käyttää kaikkia aiheellisia keinoja todettujen ristiriitojen poistamiseksi. Jos uudella jäsenvaltiolla on vaikeuksia mukauttaa yhden tai useamman kolmannen maan kanssa ennen liittymistä tehtyä sopimusta, sen on sopimuksen ehtojen mukaisesti sanottava kyseinen sopimus irti.

11. Uudet jäsenvaltiot liittyvät tällä asiakirjalla ja siinä määrätyin edellytyksin nykyisten jäsenvaltioiden tekemiin, 2 ja 4-6 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai yleissopimusten soveltamista koskeviin sisäisiin sopimuksiin.

12. Uudet jäsenvaltiot toteuttavat tarvittaessa aiheelliset toimenpiteet mukauttaakseen asemansa suhteessa kansainvälisiin järjestöihin sekä niihin kansainvälisiin sopimuksiin, joiden sopimuspuolina yhteisö tai muut jäsenvaltiot myös ovat, niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka seuraavat niiden liittymisestä unioniin.

Ne sanovat erityisesti irti liittymispäivänä tai mahdollisimman pian sen jälkeen kansainväliset kalastussopimukset tai eroavat kansainvälisistä kalastusjärjestöistä, joiden sopimuspuolena yhteisö myös on, jollei niiden jäsenyys liity muihin seikkoihin kuin kalastukseen.

7 artikla

Jollei tässä asiakirjassa toisin määrätä, sen määräyksiä ei saa olla väliaikaisesti soveltamatta, muuttaa tai kumota muutoin kuin alkuperäisten sopimusten tarkistamista koskevalla menettelyllä, josta määrätään kyseisissä sopimuksissa.

8 artikla

Niiden toimielinten antamien säädösten oikeudellinen luonne, joihin tässä asiakirjassa vahvistetut siirtymämääräykset liittyvät, säilyy ennallaan; erityisesti kyseisten säädösten muuttamista koskevia menettelyjä sovelletaan edelleen.

9 artikla

Tämän asiakirjan määräyksillä, joilla on muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä tarkoitus kumota tai muuttaa toimielinten antamia säädöksiä tai joista seuraa, että nämä säädökset kumotaan tai muutetaan muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä, on sama oikeudellinen luonne kuin näin kumotuilla tai muutetuilla määräyksillä, ja niitä koskevat samat säännöt kuin jälkimmäisiä määräyksiä.

10 artikla

Tässä asiakirjassa määrätyt poikkeukset koskevat siirtymätoimenpiteinä alkuperäisten sopimusten ja toimielinten antamien säädösten soveltamista.

TOINEN OSA

SOPIMUSTEN MUKAUTUKSET

I OSASTO

INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET

1 LUKU

Euroopan parlamentti

11 artikla

Korvataan EY:n perustamissopimuksen 190 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta sekä Euratomin perustamissopimuksen 108 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta, siten että uusi teksti tulee voimaan vaalikauden 2004-2009 alusta, seuraavasti:

"Kustakin jäsenvaltiosta valittavien edustajien määrä on seuraava:

Belgia | 24 |

Tšekin tasavalta | 24 |

Tanska | 14 |

Saksa | 99 |

Viro | 6 |

Kreikka | 24 |

Espanja | 54 |

Ranska | 78 |

Irlanti | 13 |

Italia | 78 |

Kypros | 6 |

Latvia | 9 |

Liettua | 13 |

Luxemburg | 6 |

Unkari | 24 |

Malta | 5 |

Alankomaat | 27 |

Itävalta | 18 |

Puola | 54 |

Portugali | 24 |

Slovenia | 7 |

Slovakia | 14 |

Suomi | 14 |

Ruotsi | 19 |

Yhdistynyt kuningaskunta | 78" |

2 LUKU

Neuvosto

12 artikla

1. 1 päivästä marraskuuta 2004 alkaen:

a) EY:n perustamissopimuksen 205 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 118 artiklassa:

i) korvataan 2 kohta seuraavasti:

"2. Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä on määräenemmistö, jäsenten äänet painotetaan seuraavasti:

Belgia | 12 |

Tšekin tasavalta | 12 |

Tanska | 7 |

Saksa | 29 |

Viro | 4 |

Kreikka | 12 |

Espanja | 27 |

Ranska | 29 |

Irlanti | 7 |

Italia | 29 |

Kypros | 4 |

Latvia | 4 |

Liettua | 7 |

Luxemburg | 4 |

Unkari | 12 |

Malta | 3 |

Alankomaat | 13 |

Itävalta | 10 |

Puola | 27 |

Portugali | 12 |

Slovenia | 4 |

Slovakia | 7 |

Suomi | 7 |

Ruotsi | 10 |

Yhdistynyt kuningaskunta | 29 |

Kun neuvoston ratkaisu tämän sopimuksen nojalla on tehtävä komission ehdotuksesta, sen edellytyksenä on vähintään 232 puoltavaa ääntä, jotka edustavat jäsenten enemmistöä.

Muissa tapauksissa ratkaisun edellytyksenä on vähintään 232 puoltavaa ääntä, jotka edustavat ainakin kahta kolmasosaa jäsenistä."

;

ii) lisätään kohta seuraavasti:

"4. Kun neuvosto tekee päätöksen määräenemmistöllä neuvoston jäsen voi pyytää tarkistettavaksi, että määräenemmistön muodostavat jäsenvaltiot edustavat vähintään 62:ta prosenttia unionin koko väestöstä. Jos osoittautuu, että tämä ehto ei täyty, kyseistä päätöstä ei tehdä."

;

b) korvataan EU-sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

"Neuvoston jäsenten äänet painotetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla. Ratkaisun edellytyksenä on vähintään 232 puoltavaa ääntä, jotka edustavat ainakin kahta kolmasosaa jäsenistä. Kun neuvosto tekee päätöksen määräenemmistöllä neuvoston jäsen voi pyytää tarkistettavaksi, että määräenemmistön muodostavat jäsenvaltiot edustavat vähintään 62:ta prosenttia unionin koko väestöstä. Jos osoittautuu, että tämä ehto ei täyty, kyseistä päätöstä ei tehdä."

c) korvataan EU-sopimuksen 34 artiklassa 3 kohta seuraavasti:

"3. Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä on määräenemmistö, jäsenten äänet painotetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla ja ratkaisun edellytyksenä on vähintään 232 puoltavaa ääntä, jotka edustavat ainakin kahta kolmasosaa jäsenistä. Kun neuvosto tekee päätöksen määräenemmistöllä neuvoston jäsen voi pyytää tarkistettavaksi, että määräenemmistön muodostavat jäsenvaltiot edustavat vähintään 62:ta prosenttia unionin koko väestöstä. Jos osoittautuu, että tämä ehto ei täyty, kyseistä päätöstä ei tehdä."

2. Kumotaan EU-sopimukseen ja EY:n perustamissopimukseen liitetyn, Euroopan unionin laajentumisesta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan 1 kohta.

3. Siinä tapauksessa, että Euroopan unioniin liittyy vähemmän kuin kymmenen uutta jäsenvaltiota, määräenemmistöön tarvittava vähimmäismäärä vahvistetaan neuvoston päätöksellä tiukasti lineaarista, aritmeettista interpolointia soveltaen pyöristämällä se ylös- tai alaspäin lähimpään äänimäärään, joka jää 300 äänen neuvostoa koskevan 71 prosentin ja 25 jäsenvaltion EU:ta koskevan 72,27 prosentin väliin.

3 LUKU

Yhteisön tuomioistuin

13 artikla

1. Korvataan EU-sopimukseen, EY:n perustamissopimukseen sekä Euratomin perustamissopimukseen liitetyn, yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 9 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

"Osa tuomareista vaihtuu joka kolmas vuosi. Tämä koskee vuoroin kolmeatoista ja vuoroin kahtatoista tuomaria."

.

2. Korvataan EU-sopimukseen, EY:n perustamissopimukseen sekä Euratomin perustamissopimukseen liitetyn, yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 48 artikla seuraavasti:

"48 artikla

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on 25 tuomaria."

.

4 LUKU

Talous- ja sosiaalikomitea

14 artikla

Korvataan EY:n perustamissopimuksen 258 artiklan toinen kohta ja Euratomin perustamissopimuksen 166 artiklan toinen kohta seuraavasti:

"Komitean jäsenten määrä on seuraava:

Belgia | 12 |

Tšekin tasavalta | 12 |

Tanska | 9 |

Saksa | 24 |

Viro | 7 |

Kreikka | 12 |

Espanja | 21 |

Ranska | 24 |

Irlanti | 9 |

Italia | 24 |

Kypros | 6 |

Latvia | 7 |

Liettua | 9 |

Luxemburg | 6 |

Unkari | 12 |

Malta | 5 |

Alankomaat | 12 |

Itävalta | 12 |

Puola | 21 |

Portugali | 12 |

Slovenia | 7 |

Slovakia | 9 |

Suomi | 9 |

Ruotsi | 12 |

Yhdistynyt kuningaskunta | 24" |

5 LUKU

Alueiden komitea

15 artikla

Korvataan EY:n perustamissopimuksen 263 artiklan kolmas kohta seuraavasti:

"Komitean jäsenten määrä on seuraava:

Belgia | 12 |

Tšekin tasavalta | 12 |

Tanska | 9 |

Saksa | 24 |

Viro | 7 |

Kreikka | 12 |

Espanja | 21 |

Ranska | 24 |

Irlanti | 9 |

Italia | 24 |

Kypros | 6 |

Latvia | 7 |

Liettua | 9 |

Luxemburg | 6 |

Unkari | 12 |

Malta | 5 |

Alankomaat | 12 |

Itävalta | 12 |

Puola | 21 |

Portugali | 12 |

Slovenia | 7 |

Slovakia | 9 |

Suomi | 9 |

Ruotsi | 12 |

Yhdistynyt kuningaskunta | 24" |

6 LUKU

Tieteellis-tekninen komitea

16 artikla

Korvataan Euratomin perustamissopimuksen 134 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

"2. Komiteassa on 39 jäsentä, jotka neuvosto nimeää komissiota kuultuaan."

7 LUKU

Euroopan keskuspankki

17 artikla

Lisätään EY:n perustamissopimukseen liitetyssä, Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 18 olevaan 49 artiklaan kohta seuraavasti:

"49.3. Yhden tai useamman maan tullessa jäsenvaltioiksi ja niiden kansallisten keskuspankkien tullessa osaksi Euroopan keskuspankkijärjestelmää (EKPJ), Euroopan keskuspankin merkittyä pääomaa kasvatetaan ja EKP:lle siirrettävissä olevien valuuttavarantosaamisten enimmäismäärää korotetaan automaattisesti. Lisäys määritellään kertomalla voimassa olevat vastaavat määrät pääoman merkitsemisen mukautetun jakoperusteen puitteissa järjestelmään liittyvien kansallisten keskuspankkien painoarvojen ja EKPJ:ssä jo jäseninä olevien kansallisten keskuspankkien painoarvojen suhteella. Kunkin kansallisen pankin painoarvo pääoman merkitsemisen jakoperusteessa lasketaan 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja 29 artiklan 2 kohtaa noudattaen. Tilastotietoja varten käytettävien viitejaksojen on oltava samat kuin viimeisimmässä 29 artiklan 3 kohdan mukaisessa painoarvojen viisivuotismukautuksessa käytetyt viitejaksot."

II OSASTO

MUUT MUKAUTUKSET

18 artikla

Lisätään EY:n perustamissopimuksen 57 artiklan 1 kohtaan seuraava:

"Siltä osin kun on kyse Virossa ja Unkarissa olevista kansallisen lainsäädännön nojalla annetuista rajoituksista, asianomainen päivämäärä on 31 päivä joulukuuta 1999."

.

19 artikla

Korvataan EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Tätä sopimusta sovelletaan Belgian kuningaskuntaan, Tšekin tasavaltaan, Tanskan kuningaskuntaan, Saksan liittotasavaltaan, Viron tasavaltaan, Helleenien tasavaltaan, Espanjan kuningaskuntaan, Ranskan tasavaltaan, Irlantiin, Italian tasavaltaan, Kyproksen tasavaltaan, Latvian tasavaltaan, Liettuan tasavaltaan, Luxemburgin suurherttuakuntaan, Unkarin tasavaltaan, Maltan tasavaltaan, Alankomaiden kuningaskuntaan, Itävallan tasavaltaan, Puolan tasavaltaan, Portugalin tasavaltaan, Slovenian tasavaltaan, Slovakian tasavaltaan, Suomen tasavaltaan, Ruotsin kuningaskuntaan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan."

KOLMAS OSA

PYSYVÄT MÄÄRÄYKSET

I OSASTO

TOIMIELINTEN ANTAMIA SÄÄDÖKSIÄ KOSKEVAT MUKAUTUKSET

20 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä II luetellut säädökset mukautetaan siten kuin siitä määrätään kyseisessä liitteessä.

21 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä III lueteltujen säädösten mukautukset, jotka ovat tarpeen liittymisen vuoksi, laaditaan kyseisessä liitteessä lueteltujen suuntaviivojen mukaisesti sekä 57 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ja siinä määrätyin edellytyksin.

II OSASTO

MUUT MÄÄRÄYKSET

22 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä IV lueteltuja toimenpiteitä sovelletaan kyseisessä liitteessä määrätyin edellytyksin.

23 artikla

Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta ja kuultuaan Euroopan parlamenttia tehdä tämän asiakirjan yhteistä maatalouspolitiikkaa koskeviin määräyksiin mukautukset, jotka voivat osoittautua yhteisön säännöstön muutosten vuoksi tarpeellisiksi. Mukautukset voidaan tehdä ennen liittymispäivää.

NELJÄS OSA

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄYKSET

I OSASTO

SIIRTYMÄTOIMENPITEET

24 artikla

Tämän asiakirjan liitteissä V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII ja XIV lueteltuja toimenpiteitä sovelletaan uusien jäsenvaltioiden osalta kyseisissä liitteissä määrätyin edellytyksin.

25 artikla

1. Poiketen siitä, mitä EY:n perustamissopimuksen 189 artiklan toisessa kohdassa ja Euratomin perustamissopimuksen 107 artiklan toisessa kohdassa määrätään, ja ottaen huomioon EY:n perustamissopimuksen 190 artiklan 2 kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 108 artiklan 2 kohdan, uusista jäsenvaltioista Euroopan parlamenttiin valittavien edustajien määrät ovat liittymispäivästä alkaen Euroopan parlamentin vaalikauden 2004-2009 alkuun saakka seuraavat:

Tšekin tasavalta | 24 |

Viro | 6 |

Kypros | 6 |

Latvia | 9 |

Liettua | 13 |

Unkari | 24 |

Malta | 5 |

Puola | 54 |

Slovenia | 7 |

Slovakia | 14 |

2. Poiketen siitä, mitä EY:n perustamissopimuksen 190 artiklan 1 kohdassa ja Euratomin perustamissopimuksen 108 artiklan 2 kohdassa määrätään, uusien jäsenvaltioiden kansanedustuslaitokset nimeävät omasta keskuudestaan uusien jäsenvaltioiden kansoja edustavat jäsenet Euroopan parlamenttiin liittymispäivän ja Euroopan parlamentin vaalikauden 2004-2009 alun väliseksi kaudeksi kussakin noista valtioista vahvistettua menettelyä noudattaen.

26 artikla

1. 31 päivään lokakuuta 2004 saakka sovelletaan seuraavia määräyksiä:

a) EY:n perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdan ja Euratomin perustamissopimuksen 118 artiklan 2 kohdan osalta:

Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä on määräenemmistö, sen jäsenten äänet painotetaan seuraavasti:

Belgia | 5 |

Tšekin tasavalta | 5 |

Tanska | 3 |

Saksa | 10 |

Viro | 3 |

Kreikka | 5 |

Espanja | 8 |

Ranska | 10 |

Irlanti | 3 |

Italia | 10 |

Kypros | 2 |

Latvia | 3 |

Liettua | 3 |

Luxemburg | 2 |

Unkari | 5 |

Malta | 2 |

Alankomaat | 5 |

Itävalta | 4 |

Puola | 8 |

Portugali | 5 |

Slovenia | 3 |

Slovakia | 3 |

Suomi | 3 |

Ruotsi | 4 |

Yhdistynyt kuningaskunta | 10 |

b) EY:n perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan sekä Euratomin perustamissopimuksen 118 artiklan 2 kohdan toisen ja kolmannen alakohdan osalta:

Neuvoston ratkaisun edellytyksenä on vähintään:

- 88 ääntä, jos ratkaisu tämän sopimuksen mukaan on tehtävä komission ehdotuksesta,

- muissa tapauksissa 88 puoltavaa ääntä, jotka edustavat ainakin kahta kolmasosaa jäsenistä.

c) EU-sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan toisen virkkeen osalta:

Ratkaisun edellytyksenä on vähintään 88 puoltavaa ääntä, jotka edustavat ainakin kahta kolmasosaa jäsenistä.

d) EU-sopimuksen 34 artiklan 3 kohdan osalta:

Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä on määräenemmistö, jäsenten äänet painotetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 205 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla ja ratkaisun edellytyksenä on vähintään 88 puoltavaa ääntä, jotka edustavat ainakin kahta kolmasosaa jäsenistä.

2. Siinä tapauksessa, että Euroopan unioniin liittyy vähemmän kuin kymmenen uutta jäsenvaltiota, määräenemmistöön 31 päivään lokakuuta 2004 saakka tarvittava vähimmäismäärä vahvistetaan neuvoston päätöksellä niin, että se vastaa mahdollisimman tarkkaan 71,26:ta prosenttia kokonaisäänimäärästä.

27 artikla

1. "Yhteisen tullitariffin tulleiksi ja muiksi tulleiksi" kutsutut Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom [3] 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai sen korvaavan päätöksen vastaavissa määräyksissä tarkoitetut tulot käsittävät tullit, jotka on laskettu yhteisestä tullitariffista ja kaikista siihen liittyvistä tariffimyönnytyksistä, joita yhteisö soveltaa uusien jäsenvaltioiden kaupassa kolmansien maiden kanssa.

2. Vuonna 2004 neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettu yhdenmukainen alv-määräytymisperuste ja BKTL-peruste kunkin uuden jäsenvaltion osalta on kaksi kolmasosaa vuotuisesta määräytymisperusteesta. Neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun Yhdistyneelle kuningaskunnalle myönnetyn budjettiepätasapainon korjauksen rahoittamista laskettaessa huomioon otettava BKTL-peruste kunkin uuden jäsenvaltion osalta on myöskin kaksi kolmasosaa vuotuisesta määräytymisperusteesta.

3. Määritettäessä neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom 2 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaista jäädytettyä osuutta vuodelle 2004 uusien jäsenvaltioiden rajattujen alv-perusteiden laskemisessa käytetään perusteena kahta kolmasosaa niiden rajaamattomasta alv-perusteesta ja kahta kolmasosaa niiden BKTL:sta.

28 artikla

1. Euroopan yhteisöjen yleinen talousarvio vuodelle 2004 mukautetaan 1 päivänä toukokuuta 2004 voimaan tulevalla lisätalousarviolla siten, että siinä otetaan huomioon uusien jäsenvaltioiden liittyminen.

2. Ne alv- ja BKTL-perusteisten varojen kaksitoista kuukausittaista kahdestoistaosaa, jotka uusien jäsenvaltioiden on tämän lisätalousarvion mukaisesti maksettava, sekä tammikuun ja huhtikuun 2004 välistä aikaa koskevien, vain nykyisiin jäsenvaltioihin sovellettavien kuukausittaisten kahdestoistaosien taannehtivat mukautukset muutetaan kahdeksasosiksi, jotka pyydetään maksettaviksi toukokuun ja joulukuun 2004 välisenä aikana. Myöhemmistä vuonna 2004 vahvistetuista lisätalousarvioista johtuvat taannehtivat mukautukset muutetaan myöskin yhtä suuriksi osiksi, jotka pyydetään maksettaviksi vuoden loppuosan aikana.

29 artikla

Kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä liittymispäivästä alkaen yhteisö maksaa Tšekin tasavallalle, Kyprokselle, Maltalle ja Slovenialle Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion mukaisena menoeränä vuonna 2004 yhden kahdeksasosan ja vuosina 2005 ja 2006 yhden kahdestoistaosan seuraavista talousarvioon otettavan tilapäisen korvauksen määristä:

(miljoonaa EUR vuoden 1999 hintoina) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Tšekin tasavalta | 125,4 | 178,0 | 85,1 |

Kypros | 68,9 | 119,2 | 112,3 |

Malta | 37,8 | 65,6 | 62,9 |

Slovenia | 29,5 | 66,4 | 35,5 |

30 artikla

Kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä liittymispäivästä alkaen yhteisö maksaa Tšekin tasavallalle, Virolle, Kyprokselle, Latvialle, Liettualle, Unkarille, Maltalle, Puolalle, Slovenialle ja Slovakialle Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion mukaisena menoeränä vuonna 2004 yhden kahdeksasosan ja vuosina 2005 ja 2006 yhden kahdestoistaosan seuraavista erityisen kertasuoritteisen kassavirtajärjestelyn määristä:

(miljoonaa EUR vuoden 1999 hintoina) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Tšekin tasavalta | 174,7 | 91,55 | 91,55 |

Viro | 15,8 | 2,9 | 2,9 |

Kypros | 27,7 | 5,05 | 5,05 |

Latvia | 19,5 | 3,4 | 3,4 |

Liettua | 34,8 | 6,3 | 6,3 |

Unkari | 155,3 | 27,95 | 27,95 |

Malta | 12,2 | 27,15 | 27,15 |

Puola | 442,8 | 550,0 | 450,0 |

Slovenia | 65,4 | 17,85 | 17,85 |

Slovakia | 63,2 | 11,35 | 11,35 |

Erityiseen kertasuoritteiseen kassavirtajärjestelyyn sisältyvä 1 miljardin euron määrä Puolan osalta ja 100 miljoonan euron määrä Tšekin tasavallan osalta otetaan huomioon rakennerahastovarojen jakautumista vuosina 2004-2006 koskevissa laskelmissa.

31 artikla

1. Jäljempänä lueteltujen uusien jäsenvaltioiden on maksettava seuraavat määrät hiili- ja terästutkimusrahastoon, josta säädetään EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta 27 päivänä helmikuuta 2002 tehdyssä, neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksessä 2002/234/EHTY [4]:

(miljoonaa EUR käypinä hintoina) |

Tšekin tasavalta | 39,88 |

Viro | 2,5 |

Latvia | 2,69 |

Unkari | 9,93 |

Puola | 92,46 |

Slovenia | 2,36 |

Slovakia | 20,11 |

2. Rahoitusosuudet hiili- ja terästutkimusrahastoon on maksettava neljässä erässä vuodesta 2006 alkaen seuraavasti ja kussakin tapauksessa vuoden ensimmäisen kuukauden ensimmäisenä työpäivänä:

2006: 15%

2007: 20%

2008: 30%

2009: 35%

32 artikla

1. Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, Phare-ohjelman [5], Phare-ohjelman yhteydessä täytäntöönpantavan rajatylittävän yhteistyön ohjelman [6], Kyproksen ja Maltan liittymistä valmistelevien varojen [7], ISPA-ohjelman [8] ja SAPARD-ohjelman [9] nojalla ei saa tehdä rahoitussitoumuksia uusien jäsenvaltioiden hyväksi 31 päivän joulukuuta 2003 jälkeen. Uusia jäsenvaltioita kohdellaan samoin kuin nykyisiä jäsenvaltioita 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa [10] määriteltyjen rahoitusnäkymien kolmen ensimmäisen otsakkeen mukaisten menojen osalta 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen, jollei jäljempänä olevista yksittäisistä määritelmistä ja poikkeuksista muuta johdu tai tässä sopimuksessa toisin määrätä. Liitteessä XV vahvistetaan laajentumiseen liittyvien, rahoitusnäkymien 1, 2, 3 ja 5 otsakkeen lisämäärärahojen enimmäismäärät. Vuoden 2004 talousarvion nojalla ei saa kuitenkaan tehdä kyseisiä ohjelmia tai virastoja koskevia rahoitussitoumuksia ennen kuin asianomaisen uuden jäsenvaltion liittyminen on toteutunut.

2. Edellä 1 kohtaa ei sovelleta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta maksettaviin, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 [11] 2 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä 3 artiklan 3 kohdan mukaisiin menoihin, joihin voidaan myöntää yhteisön rahoitusta vasta liittymispäivästä alkaen tämän asiakirjan 2 artiklan mukaisesti.

Tämän artiklan 1 kohtaa sovelletaan kuitenkin Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston tukiosastosta maksettaviin, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 [12] 47 a artiklan mukaisiin maaseudun kehittämismenoihin, jollei kyseiseen asetukseen tehdyssä, tämän asiakirjan liitteessä II olevassa muutoksessa esitetyistä edellytyksistä muuta johdu.

3. Jollei 1 kohdan viimeisestä virkkeestä muuta johdu, uudet jäsenvaltiot osallistuvat 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen yhteisön ohjelmiin ja yhteisön virastojen toimintaan samojen ehtojen mukaisesti kuin nykyiset jäsenvaltiot Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion rahoituksen turvin. Ehdot, jotka on määritelty assosiaationeuvostojen päätöksissä sekä Euroopan yhteisöjen ja uusien jäsenvaltioiden välisissä sopimuksissa ja yhteisymmärrysmuistioissa, jotka koskevat uusien jäsenvaltioiden osallistumista yhteisön ohjelmiin ja yhteisön virastojen toimintaan, korvataan kyseisiä ohjelmia ja virastoja koskevilla säännöksillä 1 päivästä tammikuuta 2004 alkaen.

4. Jos joku liittymissopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa mainituista valtioista ei liity yhteisöön vuoden 2004 aikana, kaikki kyseisen valtion tekemät tai kyseisestä valtiosta tehdyt, vuoden 2004 rahoitusnäkymien kolmen ensimmäisen otsakkeen mukaisia menoja koskevat rahoitushakemukset mitätöityvät. Siinä tapauksessa asianomaisen assosiaationeuvoston päätöstä, sopimusta tai yhteisymmärrysmuistiota sovelletaan edelleen kyseisen valtion osalta koko vuoden 2004 ajan.

5. Jos tarvitaan toimenpiteitä helpottamaan siirtymistä liittymistä edeltävästä järjestelmästä tämän artiklan soveltamisesta johtuvaan järjestelmään, komissio toteuttaa vaaditut toimenpiteet.

33 artikla

1. Liittymispäivästä alkaen uusien jäsenvaltioiden täytäntöönpanevat yksiköt hallinnoivat Phare-ohjelman [13], Phare-ohjelman yhteydessä täytäntöönpantavan rajatylittävän yhteistyön ohjelman [14] mukaisia tarjouskilpailuja, rakennusurakkasopimuksia, täytäntöönpanoa ja liittymistä edeltävän tuen maksuja sekä Kyproksen ja Maltan liittymistä valmistelevia varoja [15].

Komissio luopuu tarjouskilpailuja ja rakennusurakkasopimuksia koskevasta ennakkovalvonnasta tässä tarkoituksessa tehdyllä komission päätöksellä, kun laajennetusta hajautetusta täytäntöönpanojärjestelmästä (EDIS) on annettu myönteinen arvio niiden perusteiden ja vaatimusten mukaisesti, joista säädetään Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille valtioille osana liittymistä edeltävää strategiaa annettavan tuen yhteensovittamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 3906/89 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1266/1999 [16] liitteessä.

Jos komission päätöstä ennakkovalvonnasta luopumisesta ei ole tehty ennen liittymispäivää, niiden sopimusten osalta, jotka on allekirjoitettu liittymispäivän ja sen päivän välisenä aikana, jolloin komission päätös tehdään, ei voida hakea liittymistä edeltävää tukea.

Jos komission päätökset ennakkovalvonnasta luopumisesta kuitenkin poikkeuksellisesti siirtyvät liittymispäivän jälkeen uuden jäsenvaltion viranomaisista riippumattomista syistä, komissio voi hyväksyä asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa liittymistä edeltävän tuen hakemisen sellaisten sopimusten osalta, jotka on allekirjoitettu liittymispäivän ja komission päätöksen tekopäivän välisenä aikana, ja liittymistä edeltävän tuen toteuttamisen jatkamisen rajoitetuksi ajaksi komission suorittaman, tarjouskilpailuja ja rakennusurakkasopimuksia koskevan ennakkovalvonnan alaisuudessa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen liittymistä edeltävien rahoitusvälineiden nojalla talousarvioon ennen liittymistä tehtyjä kokonaissitoumuksia, mukaan lukien liittymisen jälkeen tehdyt ja rekisteröidyt yksittäiset oikeudelliset sitoumukset ja maksut, on hallinnoitava edelleen liittymistä edeltäviä rahoitusvälineitä koskevien sääntöjen ja määräysten avulla ja ne on veloitettava vastaavista talousarvion luvuista, kunnes kyseiset ohjelmat ja hankkeet ovat päättyneet. Liittymisen jälkeen aloitettavissa julkisia hankintoja koskevissa menettelyissä sovelletaan kuitenkin asianomaisia yhteisön direktiivejä.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua liittymistä edeltävää tukea koskeva viimeinen ohjelmasuunnittelu suoritetaan viimeisenä liittymistä edeltävänä täytenä kalenterivuotena. Näiden ohjelmien nojalla suoritettavista toimista on tehtävä sopimus kahden seuraavan vuoden aikana ja maksut suoritettava rahoituspöytäkirjan [17] mukaisesti, tavallisesti kolmannen vuoden loppuun mennessä sitoumuksen tekemisestä. Sopimuskautta ei pidennetä. Poikkeuksellisesti ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa maksukautta voidaan pidentää rajoitetusti.

4. Jotta varmistettaisiin 1 kohdassa tarkoitettujen liittymistä edeltävien rahoitusvälineiden sekä ISPA-ohjelman [18] vaiheittainen lopettaminen ja moitteeton siirtyminen ennen liittymistä sovellettavista säännöistä liittymisen jälkeen sovellettaviin sääntöihin, komissio toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tarpeellisen sääntömääräisen henkilöstön määrä pidetään ennallaan uusissa jäsenvaltioissa liittymisen jälkeen enintään 15 kuukautta. Tänä aikana sellaiset virkamiehet, jotka on nimitetty toimiin uusissa jäsenvaltioissa ennen liittymistä ja joita pyydetään jäämään kyseisten valtioiden palvelukseen liittymispäivän jälkeen, saavat poikkeuksellisesti samanlaiset taloudelliset ja aineelliset edut, joita komissio sovelsi ennen liittymistä Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteen X ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen mukaisesti, jotka on vahvistettu neuvoston asetuksella (ETY, Euratom, EHTY) N:o 259/68 [19]. Liittymistä edeltävän tuen hallinnoimiseen tarvittavat hallinnolliset menot, mukaan lukien muun henkilöstön palkat, katetaan vuonna 2004 ja vuoden 2005 heinäkuun loppuun asti asianomaisten liittymistä edeltävien talousarvioiden budjettikohdasta "toimien tukimenot" (talousarvion entinen B osa) tai vastaavista 1 kohdassa tarkoitettuja rahoitusvälineitä sekä ISPA-ohjelmaa koskevista budjettikohdista.

5. Jos asetuksen (EY) N:o 1268/1999 mukaisesti hyväksyttyjä hankkeita ei enää voida rahoittaa kyseisen välineen nojalla, ne voidaan liittää maaseudun kehittämisohjelmaan ja rahoittaa Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta. Jos erityiset siirtymätoimenpiteet ovat tältä osin tarpeen, komission on hyväksyttävä ne rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 [20] 50 artiklan 2 kohdassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

34 artikla

1. Liittymispäivän ja vuoden 2006 lopun välisenä aikana Euroopan unioni antaa uusille jäsenvaltioille tilapäistä taloudellista tukea, jäljempänä "siirtymäjärjestely", niiden hallinnollisten valmiuksien kehittämiseen ja lujittamiseen yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanemiseksi ja sen soveltamisen valvomiseksi sekä parhaiden käytäntöjen vaihdon edistämiseksi muiden samassa asemassa olevien viranomaisten kanssa.

2. Tuki perustuu jatkuvaan tarpeeseen lujittaa tiettyjen alojen institutionaalisia valmiuksia toimilla, joita ei voida rahoittaa rakennerahastoista; näitä aloja ovat erityisesti seuraavat:

- oikeus- ja sisäasiat (oikeuslaitoksen lujittaminen, ulkorajojen valvonta, lahjonnan torjuntastrategia, lainvalvontavalmiuksien tehostaminen),

- varainhoidon valvonta,

- yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta,

- sisämarkkinat, tulliliitto mukaan luettuna,

- ympäristö,

- eläinlääkintähallinto ja elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvien hallinnollisten valmiuksien kehittäminen,

- maatalouden ja maaseudun kehittämisen hallinto- ja valvontarakenteet, yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (IACS) mukaan luettuna,

- ydinturvallisuus (ydinturvaviranomaisten, niiden teknisten tukiorganisaatioiden ja valtion ydinjätehuoltolaitosten tehokkuuden ja toimivallan lujittaminen),

- tilastot,

- julkisen hallinnon kehittäminen niiden komission kattavassa seurantaraportissa yksilöityjen tarpeiden mukaisesti, joita rakennerahastot eivät kata.

3. Siirtymäjärjestelyn mukaisesta tuesta päätetään taloudellisen tuen myöntämisestä eräille Keski- ja Itä-Euroopan maille annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3906/89 [21] 8 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

4. Ohjelma pannaan täytäntöön Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen [22] 53 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti. Yhteiskunnan rakenteiden kehittämistä koskevissa julkisten hallintolaitosten välisissä kumppanuushankkeissa sovelletaan edelleen jäsenvaltioissa olevien yhteyspisteverkostojen kautta tapahtuvaa ehdotuspyyntömenettelyä, kuten nykyisten jäsenvaltioiden kanssa tehdyissä puitesopimuksissa määrätään liittymistä edeltävän tuen osalta.

Siirtymäjärjestelyyn tarkoitetut maksusitoumusmäärärahat ovat vuoden 1999 hintoina 200 miljoonaa euroa vuonna 2004, 120 miljoonaa euroa vuonna 2005 ja 60 miljoonaa euroa vuonna 2006. Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

35 artikla

1. Tilapäisenä välineenä otetaan käyttöön Schengen-järjestely, jonka tarkoituksena on auttaa tukea saavia jäsenvaltioita liittymispäivän ja vuoden 2006 lopun välillä rahoittamaan toimia unionin uusilla ulkorajoilla Schengenin säännöstön ja ulkorajojen valvonnan täytäntöönpanemiseksi.

Niiden puutteiden korjaamiseksi, jotka on havaittu valmistauduttaessa osallistumaan Schengeniin, seuraavanlaiset toimet ovat rahoituskelpoisia Schengen-järjestelyn puitteissa:

- investoinnit rajanylityspaikkojen infrastruktuurien ja niihin liittyvien rakennusten rakentamiseen, remontoimiseen tai ajantasaistamiseen

- investoinnit toimintaan liittyviin laitteisiin (esim. laboratoriolaitteet, havaitsemisvälineet, Schengenin tietojärjestelmä SIS 2:een liittyvät tietokonelaitteet ja -ohjelmistot, ajoneuvot)

- rajavartijoiden kouluttaminen

- tuki logistiikan ja toimien kustannuksia varten.

2. Schengen-järjestelyyn osoitetaan liittymispäivästä alkaen seuraavat määrät kertaluonteisina tukimaksuina jäljempänä luetelluille tukea saaville jäsenvaltioille:

(miljoonaa EUR, vuoden 1999 hintoina) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Viro | 22,9 | 22,9 | 22,9 |

Latvia | 23,7 | 23,7 | 23,7 |

Liettua | 44,78 | 61,07 | 29,85 |

Unkari | 49,3 | 49,3 | 49,3 |

Puola | 93,34 | 93,33 | 93,33 |

Slovenia | 35,64 | 35,63 | 35,63 |

Slovakia | 15,94 | 15,93 | 15,93 |

3. Tukea saavat jäsenvaltiot ovat vastuussa tämän artiklan mukaisten yksittäisten toimien valinnasta ja täytäntöönpanosta. Ne ovat vastuussa myös järjestelyn käytön koordinoimisesta muista yhteisön välineistä saatavan tuen kanssa, yhteensopivuuden varmistamisesta yhteisön politiikkojen ja toimenpiteiden kanssa sekä Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen noudattamisesta.

Kertaluonteiset tukimaksut on käytettävä kolmen vuoden kuluessa ensimmäisestä maksamisesta, ja komissio perii takaisin käyttämättömät tai perusteettomasti käytetyt varat. Tukea saavien jäsenvaltioiden on toimitettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua kolmen vuoden määräajan päättymisestä kattava kertomus kertaluonteisten tukimaksujen taloudellisesta toteuttamisesta sekä selvitys menojen perusteluiksi.

Tukea saava valtio täyttää tämän velvollisuuden rajoittamatta komission vastuuta Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion toteuttamisesta ja hajautettuun hallintoon sovellettavan varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

4. Komissiolla on oikeus suorittaa tarkastuksia Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kautta. Komissio ja tilintarkastustuomioistuin voivat myös suorittaa tarkastuksia paikan päällä soveltuvien menettelyjen mukaisesti.

5. Komissio voi antaa tämän järjestelyn toiminnan kannalta tarvittavia teknisiä säännöksiä.

36 artikla

Edellä 29, 30, 34 ja 35 artiklassa tarkoitettuja määriä mukautetaan vuosittain osana 6 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen 15 kohdassa vahvistettua teknistä mukautusta.

II OSASTO

MUUT MÄÄRÄYKSET

37 artikla

1. Jos ilmenee vakavia ongelmia, jotka ovat omiaan koettelemaan jotakin taloudenalaa pysyvästi, tai ongelmia, jotka voivat johtaa taloudellisen tilanteen merkittävään heikentymiseen tietyllä alueella, uusi jäsenvaltio voi enintään kolmannen liittymistä seuraavan vuoden loppuun asti pyytää lupaa toteuttaa suojatoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ja kyseisen alan mukauttamiseksi yhteismarkkinoiden talouteen.

Nykyinen jäsenvaltio voi samoin edellytyksin pyytää lupaa suojatoimenpiteiden toteuttamiseen yhden tai useamman uuden jäsenvaltion suhteen.

2. Asianomaisen valtion pyynnöstä komissio vahvistaa tarpeellisiksi katsomansa suojatoimenpiteet kiireellisellä menettelyllä sekä täsmentää niiden soveltamista koskevat edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt.

Tapauksessa, jossa ilmenee vakavia taloudellisia vaikeuksia, ja asianomaisen jäsenvaltion nimenomaisesta pyynnöstä komissio tekee ratkaisunsa viiden työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut pyynnön asianmukaisine taustatietoineen. Näin päätettyjä toimenpiteitä sovelletaan välittömästi, niissä on otettava huomioon kaikkien asianomaisten osapuolten edut, eivätkä ne saa aiheuttaa rajatarkastuksia.

3. Toimenpiteissä, jotka ovat sallittuja 2 kohdan mukaisesti, voidaan poiketa EY:n perustamissopimuksen säännöistä sekä tästä asiakirjasta siinä määrin ja niin kauan kuin se on ehdottomasti tarpeen 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ensisijaisesti on käytettävä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä yhteismarkkinoiden toiminnalle.

38 artikla

Jos uusi jäsenvaltio ei ole onnistunut panemaan täytäntöön liittymisneuvottelujen yhteydessä antamiaan sitoumuksia aiheuttaen näin vakavaa häiriötä sisämarkkinoiden toiminnalle, mukaan lukien kaikki sellaisiin alakohtaisiin politiikkoihin liittyvät sitoumukset, jotka koskevat rajat ylittäviä vaikutuksia omaavia taloudellisia toimia, tai välittömän riskin tällaisen häiriön syntymisestä, komissio voi enintään kolmannen tämän asiakirjan voimaantulopäivää seuraavan vuoden loppuun asti jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä tai omasta aloitteestaan toteuttaa asiaankuuluvia toimenpiteitä.

Toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia ja ensisijaisesti on käytettävä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä sisämarkkinoiden toiminnalle, ja tarvittaessa sovellettava olemassa olevia alakohtaisia suojajärjestelyjä. Näitä suojatoimenpiteitä ei kuitenkaan saa käyttää keinona mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen. Suojalausekkeeseen voidaan vedota seurannassa ilmenneiden seikkojen perusteella jopa ennen liittymistä, ja se voi tulla voimaan jo liittymispäivänä. Toimenpiteitä ei saa pitää voimassa kauempaa kuin on ehdottomasti tarpeen ja ne on joka tapauksessa poistettava, kun asianomainen sitoumus pannaan täytäntöön. Niitä voidaan kuitenkin soveltaa ensimmäisessä kohdassa mainitun määräajan jälkeen niin kauan, kuin asianomaisia sitoumuksia ei ole täytetty. Komissio voi mukauttaa toimenpiteitä tarvittaessa sitä mukaa, kuin kyseinen uusi jäsenvaltio edistyy sitoumustensa täyttämisessä. Komissio tiedottaa neuvostolle hyvissä ajoin suojatoimenpiteiden peruuttamisesta ja ottaa asianmukaisesti huomioon neuvoston tässä suhteessa esittämät huomautukset.

39 artikla

Jos EU-sopimuksen VI osaston mukaiseen vastavuoroiseen tunnustamiseen rikosoikeuden alalla liittyvien puitepäätösten tai muiden asiaankuuluvien sitoumusten, yhteistyövälineiden ja päätösten sekä EY:n perustamissopimuksen IV osaston mukaiseen vastavuoroiseen tunnustamiseen yksityisoikeudellisissa asioissa liittyvien direktiivien ja asetusten saattamisessa osaksi kansallista lainsäädäntöä, niiden täytäntöönpanossa tai soveltamisessa on uudessa jäsenvaltiossa vakavia puutteita tai välitön riski tällaisten puutteiden syntymisestä, komissio voi enintään kolmannen tämän asiakirjan voimaantulopäivää seuraavan vuoden loppuun asti jäsenvaltion perustellusta pyynnöstä tai omasta aloitteestaan ja jäsenvaltioita kuultuaan toteuttaa asiaankuuluvia toimenpiteitä ja täsmentää niiden soveltamista koskevat edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt.

Kyseiset toimenpiteet voivat merkitä asianomaisten säännösten ja päätösten soveltamisen tilapäistä keskeyttämistä uuden jäsenvaltion ja minkä tahansa muun jäsenvaltion tai muiden jäsenvaltioiden välisissä suhteissa, tämän kuitenkaan rajoittamatta tiiviin oikeudellisen yhteistyön jatkumista. Suojalausekkeeseen voidaan vedota seurannassa ilmenneiden seikkojen perusteella jopa ennen liittymistä, ja se voi tulla voimaan jo liittymispäivänä. Toimenpiteitä ei saa pitää voimassa kauempaa kuin on ehdottomasti tarpeen ja ne on joka tapauksessa poistettava, kun puutteet on korjattu. Niitä voidaan kuitenkin soveltaa ensimmäisessä kohdassa mainitun määräajan jälkeen niin kauan, kuin kyseisiä puutteita on. Komissio voi jäsenvaltioita kuultuaan tarvittaessa mukauttaa toimenpiteitä sitä mukaa, kuin kyseinen uusi jäsenvaltio edistyy todettujen puutteiden korjaamisessa. Komissio tiedottaa neuvostolle hyvissä ajoin suojatoimenpiteiden peruuttamisesta ja ottaa asianmukaisesti huomioon neuvoston tässä suhteessa esittämät huomautukset.

40 artikla

Jotta sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ei vaikeutettaisi, uusien jäsenvaltioiden kansallisten säännösten täytäntöönpano liitteissä V-XIV tarkoitettujen siirtymäkausien kuluessa ei saa johtaa rajatarkastuksiin jäsenvaltioiden välillä.

41 artikla

Jos siirtymätoimenpiteet ovat tarpeen helpottamaan siirtymistä uusissa jäsenvaltioissa voimassa olevasta järjestelmästä tässä asiakirjassa esitettyjen edellytysten mukaisesti sovellettavasta yhteisestä maatalouspolitiikasta johtuvaan järjestelmään, komission on toteutettava ne sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 [23] 42 artiklan 2 kohdassa tai tarvittaessa maatalouden yhteisistä markkinajärjestelyistä annettujen muiden asetusten vastaavissa artikloissa tarkoitettua menettelyä tai sovellettavassa lainsäädännössä säädettyä asianmukaista komiteamenettelyä noudattaen. Tässä artiklassa tarkoitetut siirtymätoimenpiteet voidaan toteuttaa kolmen vuoden kuluessa liittymispäivästä eikä niitä saa soveltaa kyseisen kauden jälkeen. Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta ja kuultuaan Euroopan parlamenttia pidentää kyseistä kautta.

Muiden kuin tässä asiakirjassa määriteltyjen yhteisen maatalouspolitiikan välineiden täytäntöönpanoon liittyvät siirtymätoimenpiteet, jotka ovat liittymisen vuoksi tarpeen, toteuttaa ennen liittymispäivää neuvosto määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tai, kun ne vaikuttavat komission alunperin hyväksymiin välineisiin, komissio kyseisten välineiden hyväksymiseen vaadittavaa menettelyä noudattaen.

42 artikla

Jos siirtymätoimenpiteet ovat tarpeen helpottamaan siirtymistä uusissa jäsenvaltioissa voimassa olevasta järjestelmästä yhteisön eläinlääkintä- ja kasvinsuojelualan sääntöjen soveltamisesta johtuvaan järjestelmään, komissio toteuttaa nämä toimenpiteet sovellettavassa lainsäädännössä säädetyn asianmukaisen komiteamenettelyn mukaisesti. Kyseisiä toimenpiteitä toteutetaan kolmen vuoden kuluessa liittymispäivästä eikä niitä saa soveltaa kyseisen kauden jälkeen.

VIIDES OSA

TÄMÄN ASIAKIRJAN SOVELTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

I OSASTO

TOIMIELINTEN JA MUIDEN ELINTEN JÄRJESTÄYTYMINEN

43 artikla

Euroopan parlamentti tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset.

44 artikla

Neuvosto tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset.

45 artikla

1. Unioniin liittyvillä valtioilla on oikeus saada kansalaisensa komission jäseneksi.

2. Sen estämättä, mitä EY:n perustamissopimuksen 213 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa, 214 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, 214 artiklan 2 kohdassa sekä Euratomin perustamissopimuksen 126 artiklan ensimmäisessä alakohdassa määrätään:

a) kunkin uuden jäsenvaltion kansalainen nimitetään komission jäseneksi asianomaisen valtion liittymispäivästä alkaen. Neuvosto nimittää komission uudet jäsenet määräenemmistöllä ja yhteisestä sopimuksesta komission puheenjohtajan kanssa,

b) a alakohdan nojalla nimitettyjen komission jäsenten samoin kuin niiden jäsenten, jotka on nimitetty 23 päivänä tammikuuta 2000, toimikausi päättyy 31 päivänä lokakuuta 2004,

c) uusi komissio, joka muodostuu siten, että siinä on yksi kansalainen kustakin jäsenvaltiosta, aloittaa tehtäviensä hoitamisen 1 päivänä marraskuuta 2004; tämän uuden komission jäsenten toimikausi päättyy 31 päivänä lokakuuta 2009,

d) korvataan EU-sopimukseen ja EY:n perustamissopimuksiin liitetyn, Euroopan unionin laajentumisesta tehdyn pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdassa oleva viittaus päivämäärään 1 päivä tammikuuta 2005 viittauksella päivämäärään 1 päivä marraskuuta 2004.

3. Komissio tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät muutokset.

46 artikla

1. Yhteisöjen tuomioistuimeen ja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen nimitetään molempiin kymmenen tuomaria.

2. a) Viiden 1 kohdan mukaisesti nimitetyn yhteisöjen tuomioistuimen tuomarin toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 2006. Nämä tuomarit valitaan arvalla. Muiden tuomareiden toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 2009.

b) Viiden 1 kohdan mukaisesti nimitetyn yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomarin toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 2004. Nämä tuomarit valitaan arvalla. Muiden tuomareiden toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 2007.

3. a) Yhteisöjen tuomioistuin tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset.

b) Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset yhteisymmärryksessä yhteisöjen tuomioistuimen kanssa.

c) Mukautetuille työjärjestyksille on saatava neuvoston määräenemmistön hyväksyminen.

4. Ratkaistaessa asioita, joiden suullinen käsittely on aloitettu yhteisöjen tuomioistuimessa tai yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ennen liittymispäivää, täysistuntoon kokoontuneet tuomioistuimet tai jaostot kokoontuvat ennen liittymistä olleessa kokoonpanossaan ja soveltavat liittymispäivää edeltävänä päivänä voimassa ollutta työjärjestystä.

47 artikla

Tilintarkastustuomioistuinta täydennetään nimittämällä siihen kymmenen lisäjäsentä kuuden vuoden toimikaudeksi.

48 artikla

Talous- ja sosiaalikomiteaa täydennetään nimeämällä siihen 95 uusien jäsenvaltioiden järjestäytyneeseen kansalaisyhteiskuntaan kuuluvien talous- ja yhteiskuntaelämän eri alojen edustajaa. Nimettyjen jäsenten toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteassa liittymisajankohtana.

49 artikla

Alueiden komiteaa täydennetään nimeämällä siihen 95 uusien jäsenvaltioiden alueellisten ja paikallisten yhteisöjen edustajaa, jotka ovat alue- tai paikallisvaaleissa valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle. Nimettyjen jäsenten toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteassa liittymisajankohtana.

50 artikla

1. Euratomin perustamissopimuksen 134 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun tieteellis-teknisen komitean nykyisten jäsenten toimikausi päättyy tämän asiakirjan tullessa voimaan.

2. Neuvosto nimeää liittymisajankohtana tieteellis-teknisen komitean uudet jäsenet Euratomin perustamissopimuksen 134 artiklan 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen.

51 artikla

Liittymisen edellyttämät mukautukset tehdään alkuperäisillä sopimuksilla perustettujen komiteoiden perussääntöihin ja työjärjestyksiin niin pian kuin mahdollista liittymisen jälkeen.

52 artikla

1. Liitteessä XVI lueteltujen komiteoiden, ryhmien ja muiden perussopimuksilla perustettujen tai lainsäätäjän perustamien elinten uusien jäsenten toimikaudet päättyvät samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään liittymisajankohtana.

2. Liitteessä XVII lueteltujen komiteoiden ja komission perustamien ryhmien uusien jäsenten toimikaudet päättyvät samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään liittymisajankohtana.

3. Liitteessä XVIII luetellut komiteat muodostetaan liittymisajankohtana kokonaan uudelleen.

II OSASTO

TOIMIELINTEN ANTAMIEN SÄÄDÖSTEN SOVELLETTAVUUS

53 artikla

Liittymisestä alkaen uusia jäsenvaltioita pidetään niinä, joille EY:n perustamissopimuksen 249 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 161 artiklassa tarkoitetut direktiivit ja päätökset osoitetaan, sikäli kuin nämä direktiivit ja päätökset on osoitettu kaikille nykyisille jäsenvaltioille. Muiden kuin sellaisten direktiivien ja päätösten osalta, jotka tulevat voimaan EY:n perustamissopimuksen 254 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, uusien jäsenvaltioiden katsotaan saaneen tiedon näistä direktiiveistä ja päätöksistä liittymisajankohtana.

54 artikla

Uudet jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteet, jotka ovat tarpeen, jotta ne voisivat noudattaa liittymispäivästä alkaen EY:n perustamissopimuksen 249 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 161 artiklassa tarkoitettujen direktiivien ja päätösten säännöksiä ja määräyksiä, jollei 24 artiklassa tarkoitetuissa liitteissä tai tämän asiakirjan tai sen liitteiden muissa määräyksissä ole annettu muuta määräaikaa.

55 artikla

Neuvosto voi 1 päivään toukokuuta 2004 mennessä toteuttaa yksimielisesti komission ehdotuksesta uuden jäsenvaltion asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä toimenpiteitä, jotka merkitsevät väliaikaista poikkeusta toimielinten 1 päivän marraskuuta 2002 ja liittymissopimuksen allekirjoittamispäivän välisenä aikana antamista säädöksistä.

56 artikla

Jollei toisin määrätä, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tämän asiakirjan 20, 21 ja 22 artiklassa tarkoitettuihin liitteisiin II, III ja IV sisältyvien määräysten täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä.

57 artikla

1. Jos toimielinten ennen liittymistä antamia säädöksiä on mukautettava liittymisen johdosta ja jos tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty tässä asiakirjassa tai sen liitteissä, kyseiset mukautukset tehdään 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen. Kyseiset mukautukset tulevat voimaan liittymisestä alkaen.

2. Tätä varten tarvittavat tekstit laatii joko neuvosto määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tai komissio, riippuen siitä, kumpi näistä kahdesta on antanut alkuperäiset säädökset.

58 artikla

Toimielinten ja Euroopan keskuspankin ennen liittymistä antamien säädösten tekstit, jotka neuvosto tai komissio taikka Euroopan keskuspankki on laatinut latvian, liettuan, maltan, puolan, slovakin, sloveenin, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ovat liittymispäivästä alkaen todistusvoimaiset samoin edellytyksin kuin yhdellätoista nykyisellä kielellä laaditut tekstit. Ne julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jos nykyisillä kielillä laaditut tekstitkin on julkaistu siinä.

59 artikla

Uudet jäsenvaltiot toimittavat komissiolle Euratomin perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa liittymisestä ne lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, joiden tarkoituksena on varmistaa uusien jäsenvaltioiden alueella työntekijöiden ja väestön terveyden suojaaminen ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta.

III OSASTO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

60 artikla

Tämän asiakirjan liitteet I-XVIII, lisäykset ja pöytäkirjat N:o 1-10 ovat erottamaton osa tätä asiakirjaa.

61 artikla

Italian tasavallan hallitus toimittaa uusien jäsenvaltioiden hallituksille oikeaksi todistetun jäljennöksen Euroopan unionista tehdystä sopimuksesta, Euroopan yhteisön perustamissopimuksesta ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksesta sekä sopimuksista, joilla niitä on muutettu tai täydennetty, mukaan lukien sopimukset Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan, ja Helleenien tasavallan, ja Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan, sekä Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin englannin-, espanjan-, hollannin-, iirin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen- ja tanskankielisinä toisintoina.

Näiden sopimusten latvian-, liettuan-, maltan-, puolan-, slovakin-, sloveenin-, tšekin-, unkarin- ja vironkieliset tekstit liitetään tähän asiakirjaan. Ne ovat todistusvoimaisia samoin edellytyksin kuin nykyisillä kielillä laaditut, ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen perustamissopimusten tekstit.

62 artikla

Pääsihteeri toimittaa uusien jäsenvaltioiden hallituksille oikeaksi todistetun jäljennöksen Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetuista kansainvälisistä sopimuksista.

[1] EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.

[2] EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3.

[3] EYVL L 253, 7.10.2000, s. 42.

[4] EYVL L 79, 22.3.2002, s. 42.

[5] Asetus (ETY) N:o 3906/89 (EYVL L 375, 23.12.1989, s. 11) sellaisena kuin se on muutettuna.

[6] Asetus (EY) N:o 2760/98 (EYVL L 345, 19.12.1998, s. 49) sellaisena kuin se on muutettuna.

[7] Asetus (EY) N:o 555/2000 (EYVL L 68, 16.3.2000, s. 3) sellaisena kuin se on muutettuna.

[8] Asetus (EY) N:o 1267/1999 (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 73) sellaisena kuin se on muutettuna.

[9] Asetus (EY) N:o 1268/1999 (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 87).

[10] Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 6 päivänä toukokuuta 1999, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta (EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1).

[11] EYVL L 160, 26.6.1999, s. 103.

[12] EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80.

[13] Asetus (ETY) N:o 3906/89 (EYVL L 375, 23.12.1989, s. 11) sellaisena kuin se on muutettuna.

[14] Asetus (EY) N:o 2760/98 (EYVL L 345, 19.12.1998, s. 49) sellaisena kuin se on muutettuna.

[15] Asetus (EY) N:o 555/2000 (EYVL L 68, 16.3.2000, s. 3) sellaisena kuin se on muutettuna.

[16] EYVL L 232, 2.9.1999, s. 34.

[17] Sellaisena kuin se on Phare-ohjelman suuntaviivoissa (SEC(1999) 1596, päivitetty 6.9.2002 asiakirjalla C 3303/2).

[18] Asetus (EY) N:o 1267/99 (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 73) sellaisena kuin se on muutettuna.

[19] EYVL L 56, 4.3.1968, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 2265/2002 (EYVL L 347, 20.12.2002, s. 1).

[20] EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1447/2001 (EYVL L 198, 21.7.2001, s. 1).

[21] EYVL L 375, 23.12.1989, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2500/2001 (EYVL L 342, 27.12.2001, s. 1).

[22] Asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1).

[23] EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

LIITE I

Luettelo osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön määräyksistä ja Schengenin säännöstöön perustuvista tai siihen muuten liittyvistä säädöksistä, jotka ovat uusia jäsenvaltioita sitovia ja joita on sovellettava niissä liittymisestä alkaen (jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 3 artiklassa)

1. Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan hallitusten välillä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehty sopimus [1].

2. Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen [2] sekä siihen liittyvien päätösasiakirjan ja yhteisten julistusten määräykset sellaisina kuin ne ovat muutettuina eräillä jäljempänä 7 kohdassa luetelluilla säädöksillä:

1 artikla siltä osin kuin se liittyy tässä kohdassa oleviin määräyksiin, 3-7 artikla lukuun ottamatta 5 artiklan 1 kohdan d alakohtaa, 13 artikla, 26-27 artikla, 39 artikla, 44-59 artikla, 61-63 artikla, 65-69 artikla, 71-73 artikla, 75-76 artikla, 82 artikla, 91 artikla, 126-130 artikla siltä osin kuin ne liittyvät tässä kohdassa oleviin määräyksiin ja 136 artikla; päätösasiakirjassa olevat yhteiset julistukset 1 ja 3.

3. Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehtyyn yleissopimukseen liittymisestä tehtyjen sopimusten, niiden päätösasiakirjojen ja niihin liittyvien julistusten määräykset sellaisina kuin ne ovat muutettuina eräillä jäljempänä 7 kohdassa luetelluilla säädöksillä:

a) 27 päivänä marraskuuta 1990 allekirjoitettu sopimus Italian tasavallan liittymisestä:

- 4 artikla

- päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1;

b) 25 päivänä kesäkuuta 1991 allekirjoitettu sopimus Espanjan kuningaskunnan liittymisestä:

- 4 artikla

- päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1

- päätösasiakirjan III osassa oleva julistus 2;

c) 25 päivänä kesäkuuta 1991 allekirjoitettu sopimus Portugalin tasavallan liittymisestä:

- 4, 5 ja 6 artikla

- päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1;

d) 6 päivänä marraskuuta 1992 allekirjoitettu sopimus Helleenien tasavallan liittymisestä:

- 3, 4 ja 5 artikla

- päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1

- päätösasiakirjan III osassa oleva julistus 2;

e) 28 päivänä huhtikuuta 1995 allekirjoitettu sopimus Itävallan tasavallan liittymisestä:

- 4 artikla

- päätösasiakirjan II osassa oleva yhteinen julistus 1;

f) 19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitettu sopimus Tanskan kuningaskunnan liittymisestä:

- 4 artikla, 5 artiklan 2 kohta ja 6 artikla

- päätösasiakirjan II osassa olevat yhteiset julistukset 1 ja 3;

g) 19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitettu sopimus Suomen tasavallan liittymisestä:

- 4 ja 5 artikla

- päätösasiakirjan II osassa olevat yhteiset julistukset 1 ja 3

- päätösasiakirjan III osassa oleva Suomen tasavallan hallituksen julistus Ahvenanmaasta;

h) 19 päivänä joulukuuta 1996 allekirjoitettu sopimus Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä:

- 4 ja 5 artikla

- päätösasiakirjan II osassa olevat yhteiset julistukset 1 ja 3.

4. Seuraavien tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean päätösten määräykset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina eräillä jäljempänä 7 kohdassa luetelluilla säädöksillä:

SCH/Com-ex (93) 10 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1993, ministerien ja valtiosihteerien julistuksista

SCH/Com-ex (93) 14 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1993, oikeusviranomaisten välisen käytännön yhteistyön parantamisesta laittoman huumausainekaupan torjumisessa

SCH/Com-ex (93) 22 rev Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1993, tiettyjen asiakirjojen luottamuksellisuudesta

SCH/Com-ex (94) 16 rev Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 1994, yhteisistä maahantulo- ja maastapoistumisleiman ominaisuuksista

SCH/Com-ex (94) 28 rev Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, 75 artiklan mukaisesta todistuksesta, mikä oikeuttaa lääkärin määräämien huumaavien ja/tai psykotrooppisten aineiden mukana kuljettamiseen

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Schengenin sopimuksen soveltamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta

SCH/Com-ex (95) 21 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 1995, Schengen-valtioiden ulkorajoilla mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia koskevien tilastotietojen ja yksittäisten tietojen vaihtamisesta

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 1998, perustettavasta task force -ryhmästä siltä osin kuin se liittyy edellä olevassa 2 kohdassa oleviin määräyksiin

SCH/Com-ex (98) 17 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 23 päivänä kesäkuuta 1998, tiettyjen asiakirjojen luottamuksellisuudesta

SCH/Com-ex (98) 26 def. Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 1998, pysyvän Schengenin arviointi- ja soveltamiskomitean perustamisesta

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä syyskuuta 1998, yhteisen käsikirjan toimittamisesta valtioille, joiden kanssa käydään konkreettisia neuvotteluja Euroopan unioniin liittymisestä

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 1998, laittoman maahanmuuton vastaisten toimenpiteiden soveltamisesta siltä osin kuin se liittyy edellä olevassa 2 kohdassa oleviin määräyksiin

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, rajatylittävästä poliisiyhteistyöstä rikollisuuden ehkäisyn ja suojelun alalla

SCH/Com-ex (98) 52 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, rajat ylittävästä poliisiyhteistyön käsikirjasta siltä osin kuin se liittyy edellä olevassa 2 kohdassa oleviin määräyksiin

SCH/Com-ex (98) 57 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, kutsua, ylläpitositoumusta ja majoitusta koskevana todisteena käytettävän yhdenmukaisen asiakirjan käyttöönotosta

SCH/Com-ex (98) 59 rev Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 1998, asiakirjaneuvonantajien koordinoidusta käytöstä

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, huumausaineita koskevasta tilanteesta

SCH/Com-ex (99) 6 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, televiestintää koskevasta Schengen-säännöstöstä

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, yhteyshenkilöistä

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, vihjeenantajien ja tiedonantajien palkitsemisesta

SCH/Com-ex (99) 10 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, laittomasta asekaupasta

SCH/Com-ex (99) 13 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisen käsikirjan ja yhteisen konsuliohjeiston lopullisista versioista:

- Yhteisen konsuliohjeiston liitteet 1-3, 7, 8 ja 15

- Yhteinen käsikirja, siltä osin kuin se liittyy edellä olevassa 2 kohdassa oleviin määräyksiin, mukaan lukien liitteet 1, 5, 5 a, 6, 10, 13

SCH/Com-ex (99) 18 Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, rangaistavien tekojen ehkäisyssä ja tutkimisessa noudatettavista poliisiyhteistyön periaatteista

5. Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean julistukset, niiltä osin kuin ne liittyvät edellä olevan 2 kohdan määräyksiin:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 Toimeenpanevan komitean julistus, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1996, luovutuksesta

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 Toimeenpanevan komitean julistus, annettu 9 päivänä helmikuuta 1998, alaikäisten kaappauksista.

6. Seuraavat tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta Schengenissä 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyllä yleissopimuksella perustetun keskusryhmän päätökset, niiltä osin kuin ne liittyvät edellä olevan 2 kohdan määräyksiin:

SCH/C (98) 117 Keskusryhmän päätös, tehty 27 päivänä lokakuuta 1998, toimenpiteistä laittoman maahanmuuton torjumiseksi

SCH/C (99) 25 Keskusryhmän päätös, tehty 22 päivänä maaliskuuta 1999, vihjeenantajien ja tiedonantajien palkitsemista koskevista yleisistä periaatteista.

7. Seuraavat Schengenin säännöstöön perustuvat tai siihen muuten liittyvät säädökset:

Neuvoston asetus (EY) N:o 1683/95, annettu 29 päivänä toukokuuta 1995, yhtenäisestä viisumin kaavasta (EYVL L 164, 14.7.1995, s. 1)

Neuvoston päätös 1999/307/EY, tehty 1 päivänä toukokuuta 1999, yksityiskohtaisista säännöistä Schengenin sihteeristön yhdistämisestä neuvoston pääsihteeristöön (EYVL L 119, 7.5.1999, s. 49)

Neuvoston päätös 1999/435/EY, tehty 20 päivänä toukokuuta 1999, Schengenin säännöstön määrittelemisestä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisen oikeusperustan vahvistamiseksi kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle tai päätökselle (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 1)

Neuvoston päätös 1999/436/EY, tehty 20 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisen oikeusperustan vahvistamisesta kullekin Schengenin säännöstöön kuuluvalle määräykselle tai päätökselle (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 17)

Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31)

Neuvoston päätös 1999/848/EY, tehty 13 päivänä joulukuuta 1999, Schengenin säännöstön täysimääräisestä soveltamisesta Kreikassa (EYVL L 327, 21.12.1999, s. 58)

Neuvoston päätös 2000/365/EY, tehty 29 päivänä toukokuuta 2000, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43)

Neuvoston päätös 2000/586/YOS, tehty 28 päivänä syyskuuta 2000, tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 40 artiklan 4 ja 5 kohdan, 41 artiklan 7 kohdan ja 65 artiklan 2 kohdan muuttamista koskevasta menettelystä (EYVL L 248, 3.10.2000, s. 1)

Neuvoston päätös 2000/751/EY, tehty 30 päivänä marraskuuta 2000, 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean hyväksymän yhteisen käsikirjan joidenkin osien luokituksen kumoamisesta (EYVL L 303, 2.12.2000, s. 29)

Neuvoston päätös 2000/777/EY, tehty 1 päivänä joulukuuta 2000, Schengenin säännöstön soveltamisesta Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa sekä Islannissa ja Norjassa (EYVL L 309, 9.12.2000

Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1)

Neuvoston asetus N:o 789/2001/EY, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2001, täytäntöönpanovallan varaamisesta neuvostolle viisumihakemusten käsittelyä koskevien tiettyjen yksityiskohtaisten määräysten ja käytännön menettelytapojen osalta (EYVL L 116, 26.4.2001, s. 2)

Neuvoston asetus N:o 790/2001/EY, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2001, täytäntöönpanovallan pidättämisestä neuvostolle rajatarkastusten ja -valvonnan toteuttamista koskevien tiettyjen yksityiskohtaisten määräysten ja käytännön menettelytapojen osalta (EYVL L 116, 26.4.2001, s. 5)

Neuvoston päätös 2001/329/EY, tehty 24 päivänä huhtikuuta 2001, yhteisen konsuliohjeiston VI osan ja liitteiden 3, 6 ja 13 sekä yhteisen käsikirjan liitteiden 5a, 6a ja 8 ajantasaistamisesta (EYVL L 116, 26.4.2001, s. 32), siltä osin kuin se liittyy yhteisen konsuliohjeiston liitteeseen 3 ja yhteisen käsikirjan liitteeseen 5a

Neuvoston direktiivi 2001/51/EY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2001, 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 artiklan määräysten täydentämiseksi (EYVL L 187, 10.7.2001, s. 45)

Neuvoston päätös 2001/886/YOS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä (EYVL L 328, 13.12.2001, s. 1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2414/2001, annettu 7 päivänä joulukuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (EYVL L 327, 12.12.2001, s. 1)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2424/2001, annettu 6 päivänä joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä (EYVL L 328, 13.12.2001, s. 4)

Neuvoston asetus (EY) N:o 333/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, sellaisen lomakkeen yhtenäisestä kaavasta, johon kiinnitetään jäsenvaltioiden niille henkilöille myöntämät viisumit, joiden matkustusasiakirjaa lomakkeen laativa jäsenvaltio ei tunnusta (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 4)

Neuvoston asetus (EY) N:o 334/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 7)

Neuvoston päätös 2002/192/EY, tehty 28 päivänä helmikuuta 2002, Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin (EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20)

Neuvoston päätös 2002/352/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2002, yhteisen käsikirjan tarkistamisesta (EYVL L 123, 9.5.2002, s. 47)

Neuvoston päätös 2002/353/EY, tehty 25 päivänä huhtikuuta 2002, 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean hyväksymän yhteisen käsikirjan II osan luokituksen kumoamisesta (EYVL L 123, 9.5.2002, s. 49)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1030/2002, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2002, kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäisestä kaavasta (EYVL L 157, 15.6.2002, s. 1)

Neuvoston päätös 2002/587/EY, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisen käsikirjan tarkistamisesta (EYVL L 187, 16.7.2002, s. 50)

Neuvoston puitepäätös 2002/946/YOS, tehty 28 päivänä marraskuuta 2002, rikosoikeudellisten puitteiden vahvistamisesta laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen ehkäisemistä varten (EYVL L 328, 5.12.2002, s. 1)

Neuvoston direktiivi 2002/90/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2002, laittomassa maahantulossa, kauttakulussa ja maassa oleskelussa avustamisen määrittelystä (EYVL L 328, 5.12.2002, s. 17).

[1] EYVL L 239, 22.9.2000, s. 13.

[2] EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19.

--------------------------------------------------

LIITE II

Luettelo, jota tarkoitetaan liittymisasiakirjan 20 artiklassa

1. TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

A. MOOTTORIAJONEUVOT

1. 31970 L 0156: Neuvoston direktiivi 70/156/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 31978 L 0315: neuvoston direktiivi 78/315/ETY, annettu 21.12.1977 (EYVL L 81, 28.3.1978, s. 1)

- 31978 L 0547: neuvoston direktiivi 78/547/ETY, annettu 12.6.1978 (EYVL L 168, 26.6.1978, s. 39)

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 31980 L 1267: neuvoston direktiivi 80/1267/ETY, annettu 16.12.1980 (EYVL L 375, 31.12.1980, s. 34)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0358: neuvoston direktiivi 87/358/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 51)

- 31987 L 0403: neuvoston direktiivi 87/403/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 220, 8.8.1987, s. 44)

- 31992 L 0053: neuvoston direktiivi 92/53/ETY, annettu 18.6.1992 (EYVL L 225, 10.8.1992, s. 1)

- 31993 L 0081: komission direktiivi 93/81/ETY, annettu 29.9.1993 (EYVL L 264, 23.10.1993, s. 49)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31995 L 0054: komission direktiivi 95/54/EY, annettu 31.10.1995 (EYVL L 266, 8.11.1995, s. 1)

- 31996 L 0027: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/27/EY, annettu 20.5.1996 (EYVL L 169, 8.7.1996, s. 1)

- 31996 L 0079: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/79/EY, annettu 16.12.1996 (EYVL L 18, 21.1.1997, s. 7)

- 31997 L 0027: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/27/EY, annettu 22.7.1997 (EYVL L 233, 25.8.1997, s. 1)

- 31998 L 0014: komission direktiivi 98/14/EY, annettu 6.2.1998 (EYVL L 91, 25.3.1998, s. 1)

- 31998 L 0091: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/91/EY, annettu 14.12.1998 (EYVL L 11, 16.1.1999, s. 25)

- 32000 L 0040: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/40/EY, annettu 26.6.2000 (EYVL L 203, 10.8.2000, s. 9)

- 32001 L 0056: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/56/EY, annettu 27.9.2001 (EYVL L 292, 9.11.2001, s. 21)

- 32001 L 0085: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/85/EY, annettu 20.11.2001 (EYVL L 42, 13.2.2002, s. 1)

- 32001 L 0092: komission direktiivi 2001/92/EY, annettu 30.10.2001 (EYVL L 291, 8.11.2001, s. 24)

- 32001 L 0116: komission direktiivi 2001/116/EY, annettu 20.12.2001 (EYVL L 18, 21.1.2002, s. 1)

(a) Korvataan liitteessä VII olevan 1 osan luettelo seuraavasti:

"1 Saksa

2 Ranska

3 Italia

4 Alankomaat

5 Ruotsi

6 Belgia

7 Unkari

8 Tšekin tasavalta

9 Espanja

11 Yhdistynyt kuningaskunta

12 Itävalta

13 Luxemburg

17 Suomi

18 Tanska

20 Puola

21 Portugali

23 Kreikka

24 Irlanti

26 Slovenia

27 Slovakia

29 Viro

32 Latvia

36 Liettua

CY Kypros

MT Malta."

;

(b) Korvataan liitteessä IX olevan I osan sivulla 2 ja II osan sivulla 2 kohta 47 seuraavasti:

"

+++++ TIFF +++++

"

.

2. 31970 L 0157: Neuvoston direktiivi 70/157/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 23.2.1970, s. 16), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 31973 L 0350: komission direktiivi 73/350/ETY, annettu 7.11.1973 (EYVL L 321, 22.11.1973, s. 33)

- 31977 L 0212: neuvoston direktiivi 77/212/ETY, annettu 8.3.1977 (EYVL L 66, 12.3.1977, s. 33)

- 31981 L 0334: komission direktiivi 81/334/ETY, annettu 13.4.1981 (EYVL L 131, 18.5.1981, s. 6)

- 31984 L 0372: komission direktiivi 84/372/ETY, annettu 3.7.1984 (EYVL L 196, 26.7.1984, s. 47)

- 31984 L 0424: neuvoston direktiivi 84/424/ETY, annettu 3.9.1984 (EYVL L 238, 6.9.1984, s. 31)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 31992 L 0097: neuvoston direktiivi 92/97/ETY, annettu 10.11.1992 (EYVL L 371, 19.12.1992, s. 1)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31996 L 0020: komission direktiivi 96/20/EY, annettu 27.3.1996 (EYVL L 92, 13.4.1996, s. 23)

- 31999 L 0101: komission direktiivi 1999/101/EY, annettu 15.12.1999 (EYVL L 334, 28.12.1999, s. 41)

Lisätään liitteessä II olevaan 4.2. kohtaan seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

3. 31970 L 0220: Neuvoston direktiivi 70/220/ETY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, moottoriajoneuvojen päästöjen aiheuttaman ilman pilaantumisen estämiseksi toteutettavia toimenpiteitä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 76, 6.4.1970, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 31974 L 0290: neuvoston direktiivi 74/290/ETY, annettu 28.5.1974 (EYVL L 159, 15.6.1974, s. 61)

- 31977 L 0102: komission direktiivi 77/102/ETY, annettu 30.11.1976 (EYVL L 32, 3.2.1977, s. 32)

- 31978 L 0665: komission direktiivi 78/665/ETY, annettu 14.7.1978 (EYVL L 223, 14.8.1978, s. 48)

- 31983 L 0351: neuvoston direktiivi 83/351/ETY, annettu 16.6.1983 (EYVL L 197, 20.7.1983, s. 1)

- 31988 L 0076: neuvoston direktiivi 88/76/ETY, annettu 3.12.1987 (EYVL L 36, 9.2.1988, s. 1)

- 31988 L 0436: neuvoston direktiivi 88/436/ETY, annettu 16.6.1988 (EYVL L 214, 6.8.1988, s. 1)

- 31989 L 0458: neuvoston direktiivi 89/458/ETY, annettu 18.7.1989 (EYVL L 226, 3.8.1989, s. 1)

- 31989 L 0491: komission direktiivi 89/491/ETY, annettu 17.7.1989 (EYVL L 238, 15.8.1989, s. 43)

- 31991 L 0441: neuvoston direktiivi 91/441/ETY, annettu 26.6.1991 (EYVL L 242, 30.8.1991, s. 1)

- 31993 L 0059: neuvoston direktiivi 93/59/ETY, annettu 28.6.1993 (EYVL L 186, 28.7.1993, s. 21)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31994 L 0012: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/12/EY, annettu 23.3.1994 (EYVL L 100, 19.4.1994, s. 42)

- 31996 L 0044: komission direktiivi 96/44/EY, annettu 1.7.1996 (EYVL L 210, 20.8.1996, s. 25)

- 31996 L 0069: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/69/EY, annettu 8.10.1996 (EYVL L 282, 1.11.1996, s. 64)

- 31998 L 0069: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/69/EY, annettu 13.10.1998 (EYVL L 350, 28.12.1998, s. 1)

- 31998 L 0077: komission direktiivi 98/77/EY, annettu 2.10.1998 (EYVL L 286, 23.10.1998, s. 34)

- 31999 L 0102: komission direktiivi 1999/102/EY, annettu 15.12.1999 (EYVL L 334, 28.12.1999, s. 43)

- 32001 L 0001: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/1/EY, annettu 22.1.2001 (EYVL L 35, 6.2.2001, s. 34)

- 32001 L 0100: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/100/EY, annettu 7.12.2001 (EYVL L 16, 18.1.2002, s. 32)

- 32002 L 0080: komission direktiivi 2002/80/EY, annettu 3.10.2002 (EYVL L 291, 28.10.2002, s. 20)

Lisätään liitteessä XIII olevan 5.2 kohdan sarakkeeseen seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

4. 31970 L 0221: Neuvoston direktiivi 70/221/ETY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen polttonestesäiliöitä ja alleajosuojia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 76, 6.4.1970, s. 23), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 31979 L 0490: komission direktiivi 79/490/ETY, annettu 18.4.1979 (EYVL L 128, 26.5.1979, s. 22)

- 31997 L 0019: komission direktiivi 97/19/EY, annettu 18.4.1997 (EYVL L 125, 16.5.1997, s. 1)

- 32000 L 0008: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/8/EY, annettu 20.3.2000 (EYVL L 106, 3.5.2000, s. 7)

Lisätään liitteessä II olevan 6.2 kohdan sarakkeeseen seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

5. 31970 L 0388: Neuvoston direktiivi 70/388/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1970, moottoriajoneuvojen äänimerkinantolaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 176, 10.8.1970, s. 12), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteessä I olevassa 1.4.1 kohdassa suluissa olevaan tekstiin seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

6. 31971 L 0127: Neuvoston direktiivi 71/127/ETY, annettu 1 päivänä maaliskuuta 1971, moottoriajoneuvojen taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 68, 22.3.1971, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 31979 L 0795: komission direktiivi 79/795/ETY, annettu 20.7.1979 (EYVL L 239, 22.9.1979, s. 1)

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 31985 L 0205: komission direktiivi 85/205/ETY, annettu 18.2.1985 (EYVL L 90, 29.3.1985, s. 1)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31986 L 0562: komission direktiivi 86/562/ETY, annettu 6.11.1986 (EYVL L 327, 22.11.1986, s. 49)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 31988 L 0321: komission direktiivi 88/321/ETY, annettu 16.5.1988 (EYVL L 147, 14.6.1988, s. 77)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteen II lisäyksessä 2 olevan 4.2 kohdan tunnusnumeroiden/kirjainten luetteloon seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

7. 31971 L 0320: Neuvoston direktiivi 71/320/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, tiettyjen ajoneuvoluokkien moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen jarrulaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 202, 6.9.1971, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 31974 L 0132: komission direktiivi 74/132/ETY, annettu 11.2.1974 (EYVL L 74, 19.3.1974, s. 7)

- 31975 L 0524: komission direktiivi 75/524/ETY, annettu 25.7.1975 (EYVL L 236, 8.9.1975, s. 3)

- 31979 L 0489: komission direktiivi 79/489/ETY, annettu 18.4.1979 (EYVL L 128, 26.5.1979, s. 12)

- 31985 L 0647: komission direktiivi 85/647/ETY, annettu 23.12.1985 (EYVL L 380, 31.12.1985, s. 1)

- 31988 L 0194: komission direktiivi 88/194/ETY, annettu 24.3.1988 (EYVL L 92, 9.4.1988, s. 47)

- 31991 L 0422: komission direktiivi 91/422/ETY, annettu 15.7.1991 (EYVL L 233, 22.8.1991, s. 21)

- 31998 L 0012: komission direktiivi 98/12/EY, annettu 27.1.1998 (EYVL L 81, 18.3.1998, s. 1)

Lisätään liitteessä XV olevan 4.4.2 kohdan sarakkeeseen seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

8. 31972 L 0245: Neuvoston direktiivi 72/245/ETY, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1972, ottomoottorilla varustettujen moottoriajoneuvojen radiohäiriöiden vaimennusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 152, 6.7.1972, s. 15), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 31989 L 0491: komission direktiivi 89/491/ETY, annettu 17.7.1989 (EYVL L 238, 15.8.1989, s. 43)

- 31995 L 0054: komission direktiivi 95/54/EY, annettu 31.10.1995 (EYVL L 266, 8.11.1995, s. 1)

Lisätään liitteessä I olevan 5.2 kohdan sarakkeeseen seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

9. 31974 L 0061: Neuvoston direktiivi 74/61/ETY, annettu 17 päivänä joulukuuta 1973, moottoriajoneuvojen luvattoman käytön estäviä laitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 38, 11.2.1974, s. 22), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 31995 L 0056: komission direktiivi 95/56/EY, annettu 8.11.1995 (EYVL L 286, 29.11.1995, s. 1)

Lisätään liitteessä I olevan 5.1.1 kohdan sarakkeeseen seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

10. 31974 L 0150: Neuvoston direktiivi 74/150/ETY, annettu 4 päivänä maaliskuuta 1974, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 84, 28.3.1974, s. 10), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 31979 L 0694: neuvoston direktiivi 79/694/ETY, annettu 24.7.1979 (EYVL L 205, 13.8.1979, s. 17)

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 31982 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17.12.1982 (EYVL L 378, 31.12.1982, s. 45)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31988 L 0297: neuvoston direktiivi 88/297/ETY, annettu 3.5.1988 (EYVL L 126, 20.5.1988, s. 52)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31997 L 0054: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY, annettu 23.9.1997 (EYVL L 277, 10.10.1997, s. 24)

- 32000 L 0002: komission direktiivi 2000/2/EY, annettu 14.1.2000 (EYVL L 21, 26.1.2000, s. 23)

- 32000 L 0025: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY, annettu 22.5.2000 (EYVL L 173, 12.7.2000, s. 1)

- 32001 L 0003: komission direktiivi 2001/3/EY, annettu 8.1.2001 (EYVL L 28, 30.1.2001, s. 1)

(a) Lisätään 2 artiklan a kohtaan seuraavat luetelmakohdat:

"— Tšekin lainsäädännössä "vnitrostátní schválení typu"

— Viron lainsäädännössä "riiklik tüübikinnitus"

— Kyproksen lainsäädännössä "Εγκριση Τύπου"

— Latvian lainsäädännössä "Tipa apstiprināšana"

— Liettuan lainsäädännössä "tipo patvirtinimas"

— Unkarin lainsäädännössä "típusjóváhagyás"

— Maltan lainsäädännössä "tip approvat"

— Puolan lainsäädännössä: "homologacja typu pojazdu"

— Slovenian lainsäädännössä "homologacija"

— Slovakian lainsäädännössä "typové schválenie";"

(b) Lisätään liitteessä II olevassa osassa C olevan osan II lisäyksessä 1 olevan osan 1 luetteloon seuraava:

"Tšekin tasavalta 8, Viro 29, CY Kypros, Latvia 32, Liettua 36, Unkari 7, MT Malta, Puola 20, Slovenia 26, Slovakia 27"

;

(c) Korvataan liitteessä III olevassa osassa I oleva kohta 16 seuraavasti:

"

+++++ TIFF +++++

"

.

11. 31974 L 0408: Neuvoston direktiivi 74/408/ETY, annettu 22 päivänä heinäkuuta 1974, moottoriajoneuvojen sisustusta (istuimien ja niiden kiinnityspisteiden lujuutta) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 221, 12.8.1974, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 31981 L 0577: neuvoston direktiivi 81/577/ETY, annettu 20.7.1981 (EYVL L 209, 29.7.1981, s. 34)

- 31996 L 0037: komission direktiivi 96/37/EY, annettu 17.6.1996 (EYVL L 186, 25.7.1996, s. 28)

Lisätään liitteessä I olevan 6.2.1 kohdan sarakkeeseen seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

12. 31974 L 0483: Neuvoston direktiivi 74/483/ETY, annettu 17 päivänä syyskuuta 1974, moottoriajoneuvojen ulkonevia osia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 266, 2.10.1974, s. 4), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 31979 L 0488: komission direktiivi 79/488/ETY, annettu 18.4.1979 (EYVL L 128, 26.5.1979, s. 1)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteessä I olevaan 3.2.2.2 kohtaan liittyvään alaviitteeseen seuraava:

"8 = Tšekin tasavalta, 29 = Viro, CY = Kypros, 32 = Latvia, 36 = Liettua, 7 = Unkari, MT = Malta, 20 = Puola, 26 = Slovenia, 27 = Slovakia"

.

13. 31975 L 0322: Neuvoston direktiivi 75/322/ETY, annettu 20 päivänä toukokuuta 1975, maatalous- ja metsätraktoreiden aiheuttamien radiohäiriöiden poistamisesta (sähkömagneettinen yhteensopivuus) (EYVL L 147, 9.6.1975, p. 28), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 31982 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17.12.1982 (EYVL L 378, 31.12.1982, s. 45)

- 31997 L 0054: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY, annettu 23.9.1997 (EYVL L 277, 10.10.1997, s. 24)

- 32000 L 0002: komission direktiivi 2000/2/EY, annettu 14.1.2000 (EYVL L 21, 26.1.2000, s. 23)

- 32001 L 0003: komission direktiivi 2001/3/EY, annettu 8.1.2001 (EYVL L 28, 30.1.2001, s. 1)

Lisätään liitteessä I olevaan 5.2 kohtaan seuraava:

"Tšekin tasavalta 8, Viro 29, CY Kypros, Latvia 32, Liettua 36, Unkari 7, MT Malta, Puola 20, Slovenia 26, Slovakia 27"

.

14. 31976 L 0114: Neuvoston direktiivi 76/114/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lakisääteisiä kilpiä ja merkintöjä sekä niiden sijaintia ja kiinnitysmenetelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 24, 30.1.1976, p. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 31978 L 0507: komission direktiivi 78/507/ETY, annettu 19.5.1978 (EYVL L 155, 13.6.1978, s. 31)

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteessä olevan 2.1.2 kohdan suluissa olevaan tekstiin seuraava:

"8 = Tšekin tasavalta, 29 = Viro, CY = Kypros, 32 = Latvia, 36 = Liettua, 7 = Unkari, MT = Malta, 20 = Puola, 26 = Slovenia, 27 = Slovakia"

.

15. 31976 L 0757: Neuvoston direktiivi 76/757/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen heijastimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 32), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31997 L 0029: komission direktiivi 97/29/EY, annettu 11.6.1997 (EYVL L 171, 30.6.1997, s. 11)

Lisätään liitteessä I olevassa 4.2.1 kohdassa olevaan tekstiin seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

16. 31976 L 0758: Neuvoston direktiivi 76/758/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen äärivalaisimia, etuvalaisimia, takavalaisimia, jarruvalaisimia, huomiovalaisimia ja sivuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 54), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 31989 L 0516: komission direktiivi 89/516/ETY, annettu 1.8.1989 (EYVL L 265, 12.9.1989, s. 1)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31997 L 0030: komission direktiivi 97/30/EY, annettu 11.6.1997 (EYVL L 171, 30.6.1997, s. 25)

Lisätään liitteessä I olevaan 5.2.1 kohtaan seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

17. 31976 L 0759: Neuvoston direktiivi 76/759/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen suuntavalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 71), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 31989 L 0277: komission direktiivi 89/277/ETY, annettu 28.3.1989 (EYVL L 109, 20.4.1989, s. 25)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31999 L 0015: komission direktiivi 1999/15/EY, annettu 16.3.1999 (EYVL L 97, 12.4.1999, s. 14)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2.1 kohtaan seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

18. 31976 L 0760: Neuvoston direktiivi 76/760/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takarekisterikilven valaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 85), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31997 L 0031: komission direktiivi 97/31/EY, annettu 11.6.1997 (EYVL L 171, 30.6.1997, s. 49)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2.1 kohtaan seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

19. 31976 L 0761: Neuvoston direktiivi 76/761/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen kauko- tai lähivalaisimina toimivia ajovalaisimia sekä moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen hyväksytyissä valaisinyksiköissä käytettäviä valonlähteitä (hehkulamput ja muut) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 96), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 31989 L 0517: komission direktiivi 89/517/ETY, annettu 1.8.1989 (EYVL L 265, 12.9.1989, s. 15)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31999 L 0017: komission direktiivi 1999/17/EY, annettu 18.3.1999 (EYVL L 97, 12.4.1999, s. 45)

Korvataan liitteessä I olevissa 5.2.1 ja 6.2.1 kohdassa olevat luettelot seuraavasti:

"1 Saksa

2 Ranska

3 Italia

4 Alankomaat

5 Ruotsi

6 Belgia

7 Unkari

8 Tšekin tasavalta

9 Espanja

11 Yhdistynyt kuningaskunta

12 Itävalta

13 Luxemburg

17 Suomi

18 Tanska

20 Puola

21 Portugali

23 Kreikka

24 Irlanti

26 Slovenia

27 Slovakia

29 Viro

32 Latvia

36 Liettua

CY Kypros

MT Malta"

.

20. 31976 L 0762: Neuvoston direktiivi 76/762/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, moottoriajoneuvojen etusumuvalaisimia ja niiden hehkulamppuja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 122), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31999 L 0018: komission direktiivi 1999/18/EY, annettu 18.3.1999 (EYVL L 97, 12.4.1999, s. 82)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2.1 kohtaan seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

21. 31977 L 0536: Neuvoston direktiivi 77/536/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 220, 29.8.1977, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 31989 L 0680: neuvoston direktiivi 89/680/ETY, annettu 21.12.1989 (EYVL L 398, 30.12.1989, s. 26)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31999 L 0055: komission direktiivi 1999/55/EY, annettu 1.6.1999 (EYVL L 146, 11.6.1999, s. 28)

Lisätään liitteeseen VI seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

22. 31977 L 0538: Neuvoston direktiivi 77/538/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen takasumuvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 220, 29.8.1977, s. 60), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 31989 L 0518: komission direktiivi 89/518/ETY, annettu 1.8.1989 (EYVL L 265, 12.9.1989, s. 24)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31999 L 0014: komission direktiivi 1999/14/EY, annettu 16.3.1999 (EYVL L 97, 12.4.1999, s. 1)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2.1 kohtaan seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

23. 31977 L 0539: Neuvoston direktiivi 77/539/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen peruutusvalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 220, 29.8.1977, s. 72), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31997 L 0032: komission direktiivi 97/32/EY, annettu 11.6.1997 (EYVL L 171, 30.6.1997, s. 63)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2.1 kohtaan seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

24. 31977 L 0540: Neuvoston direktiivi 77/540/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen pysäköintivalaisimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 220, 29.8.1977, s. 83), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin ( EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31999 L 0016: komission direktiivi 1999/16/EY, annettu 16.3.1999 (EYVL L 97, 12.4.1999, s. 33)

Lisätään liitteessä I olevaan 4.2.1 kohtaan seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

25. 31977 L 0541: Neuvoston direktiivi 77/541/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 220, 29.8.1977, s. 95), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 31981 L 0576: neuvoston direktiivi 81/576/ETY, annettu 20.7.1981 (EYVL L 209, 29.7.1981, s. 32)

- 31982 L 0319: komission direktiivi 82/319/ETY, annettu 2.4.1982 (EYVL L 139, 19.5.1982, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 31990 L 0628: komission direktiivi 90/628/ETY, annettu 30.10.1990 (EYVL L 341, 6.12.1990, s. 1)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31996 L 0036: komission direktiivi 96/36/EY, annettu 17.6.1996 (EYVL L 178, 17.7.1996, s. 15)

- 32000 L 0003: komission direktiivi 2000/3/EY, annettu 22.2.2000 (EYVL L 53, 25.2.2000, s.1)

Lisätään liitteessä III olevaan 1.1.1 kohtaan seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

26. 31978 L 0318: Neuvoston direktiivi 78/318/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977, moottoriajoneuvojen pyyhin- ja pesinjärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 81, 28.3.1978, s. 49), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 31994 L 0068: komission direktiivi 94/68/EY, annettu 16.12.1994 (EYVL L 354, 31.12.1994, s. 1)

Lisätään liitteessä I olevaan 7.2 kohdan sarakkeeseen seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

27. 31978 L 0764: Neuvoston direktiivi 78/764/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden kuljettajan istuinta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 255, 18.9.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 31982 L 0890: neuvoston direktiivi 82/890/ETY, annettu 17.12.1982 (EYVL L 378, 31.12.1982, s. 45)

- 31983 L 0190: komission direktiivi 83/190/ETY, annettu 28.3.1983 (EYVL L 109, 26.4.1983, s. 13)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 31988 L 0465: komission direktiivi 88/465/ETY, annettu 30.6.1988 (EYVL L 228, 17.8.1988, s. 31)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31997 L 0054: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY, annettu 23.9.1997 (EYVL L 277, 10.10.1997, s. 24)

- 31999 L 0057: komission direktiivi 1999/57/EY, annettu 7.6.1999 (EYVL L 148, 15.6.1999, s. 35)

Lisätään liitteessä II olevaan 3.5.2.1 kohtaan seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

28. 31978 L 0932: Neuvoston direktiivi 78/932/ETY, annettu 16 päivänä lokakuuta 1978, moottoriajoneuvojen istuimien niskatukia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 325, 20.11.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteessä VI olevaan 1.1.1 kohtaan seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

29. 31979 L 0622: Neuvoston direktiivi 79/622/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1979, pyörillä varustettuihin maatalous- tai metsätraktoreihin kaatumisen varalta asennettuja suojarakenteita (staattiset testit) koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 179, 17.7.1979, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 31982 L 0953: komission direktiivi 82/953/ETY, annettu 15.12.1982 (EYVL L 386, 31.12.1982, s. 31)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 31988 L 0413: komission direktiivi 88/413/ETY, annettu 22.6.1988 (EYVL L 200, 26.7.1988, s. 32)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31999 L 0040: komission direktiivi 1999/40/EY, annettu 6.5.1999 (EYVL L 124, 18.5.1999, s. 11)

Lisätään liitteeseen VI seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

30. 31986 L 0298: Neuvoston direktiivi 86/298/ETY, annettu 26 päivänä toukokuuta 1986, kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (EYVL L 186, 8.7.1986, s. 26), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 31989 L 0682: neuvoston direktiivi 89/682/ETY, annettu 21.12.1989 (EYVL L 398, 30.12.1989, s. 29)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 32000 L 0019: komission direktiivi 2000/19/EY, annettu 13.4.2000 (EYVL L 94, 14.4.2000, s. 31)

Lisätään liitteeseen VI seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

31. 31987 L 0402: Neuvoston direktiivi 87/402/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (EYVL L 220, 8.8.1987, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 31989 L 0681: neuvoston direktiivi 89/681/ETY, annettu 21.12.1989 (EYVL L 398, 30.12.1989, s. 27)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 32000 L 0022: komission direktiivi 2000/22/EY, annettu 28.4.2000 (EYVL L 107, 4.5.2000, s. 26)

Lisätään liitteeseen VII seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

32. 31988 L 0077: Neuvoston direktiivi 88/77/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1987, ajoneuvojen dieselmoottoreiden ilman pilaantumista aiheuttavien kaasupäästöjen vähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 36, 9.2.1988, s. 33), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 31991 L 0542: neuvoston direktiivi 91/542/ETY, annettu 1.10.1991 (EYVL L 295, 25.10.1991, s. 1)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31996 L 0001: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/1/EY, annettu 22.1.1996 (EYVL L 40, 17.2.1996, s. 1)

- 31999 L 0096: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/96/EY, annettu 13.12.1999 (EYVL L 44, 16.2.2000, s. 1)

- 32001 L 0027: komission direktiivi 2001/27/EY, annettu 10.4.2001 (EYVL L 107, 18.4.2001, s. 10)

Lisätään liitteessä I olevaan 5.1.3 kohtaan liittyvään alaviitteeseen seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

33. 31989 L 0173: Neuvoston direktiivi 89/173/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden tiettyihin osiin ja ominaisuuksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 67, 10.3.1989, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31997 L 0054: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/54/EY, annettu 23.9.1997 (EYVL L 277, 10.10.1997, s. 24)

- 32000 L 0001: komission direktiivi 2000/1/EY, annettu 14.1.2000 (EYVL L 21, 26.1.2000, s. 16)

(a) Lisätään liitteessä III A olevaan 5.4.1 kohtaan liittyvään alaviitteeseen 1 seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

(b) Lisätään liitteessä IV olevan lisäyksen 4 ensimmäiseen luetelmakohtaan seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

;

(c) Lisätään liitteessä V olevan 2.1.3 kohdan kolmanteen kohtaan seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

34. 31991 L 0226: Neuvoston direktiivi 91/226/ETY, annettu 27 päivänä maaliskuuta 1991, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien ja niiden perävaunujen roiskeenestojärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 103, 23.4.1991, s. 5), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteessä II olevaan 3.4.1 kohtaan seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

35. 31994 L 0020: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/20/EY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1994, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen mekaanisista kytkinlaitteista sekä niiden kiinnittämisestä kyseisiin ajoneuvoihin (EYVL L 195, 29.7.1994, s. 1)

Lisätään liitteessä I olevaan 3.3.4 kohtaan seuraava:

"8 Tšekin tasavallan osalta 8, Viron osalta 29, Kyproksen osalta CY, Latvian osalta 32, Liettuan osalta 36, Unkarin osalta 7, Maltan osalta MT, Puolan osalta 20, Slovenian osalta 26, Slovakian osalta 27"

.

36. 31995 L 0028: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/28/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, tiettyjen moottoriajoneuvoluokkien sisäpuolisten rakenteiden valmistuksessa käytettävien materiaalien palo-ominaisuuksista (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 1)

Lisätään liitteessä I olevaan 6.1.1 kohtaan seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

37. 32000 L 0025: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/25/EY, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, maatalous- ja metsätraktoreiden käyttövoimaksi tarkoitettujen moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja neuvoston direktiivin 74/150/ETY muuttamisesta (EYVL L 173, 12.7.2000, s. 1)

Lisätään liitteessä I olevassa lisäyksessä 4 olevan 1 kohdan 1 osaan seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

38. 32000 L 0040: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/40/EY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2000, moottoriajoneuvojen etualleajosuojausta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (EYVL L 203, 10.8.2000, s. 9)

Lisätään liitteessä I olevan 3.2 kohdan sarakkeeseen seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

39. 32001 L 0056: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/56/EY, annettu 27 päivänä syyskuuta 2001, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lämmityslaitteista, neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 78/548/ETY kumoamisesta (EYVL L 292, 9.11.2001, s. 21)

Lisätään liitteessä I olevassa lisäyksessä 5 olevaan 1.1.1 kohtaan seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

40. 32002 L 0024: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/24/EY, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2002, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta (EYVL L 124, 9.5.2002, s. 1)

(a) Korvataan liitteessä IV olevassa A osassa olevan mallin sivulla 2 oleva 47 kohta seuraavasti:

"

+++++ TIFF +++++

"

;

(b) Korvataan liitteessä V olevassa A osassa olevan 1 kohdan osio sanojen "Osa 1" jälkeen seuraavasti:

"Pieni "e" -kirjain, jota seuraa tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion tunnus (numero):

1 Saksa,

2 Ranska,

3 Italia,

4 Alankomaat,

5 Ruotsi,

6 Belgia,

7 Unkari,

8 Tšekin tasavalta,

9 Espanja,

11 Yhdistynyt kuningaskunta,

12 Itävalta,

13 Luxemburg,

17 Suomi,

18 Tanska,

20 Puola,

21 Portugali,

23 Kreikka,

24 Irlanti,

26 Slovenia,

27 Slovakia,

29 Viro,

32 Latvia,

36 Liettua,

CY Kypros,

MT Malta"

;

c) Lisätään liitteessä V olevan B osan 1.1 kohdassa olevaan luetteloon seuraava:

"8 Tšekin tasavalta, 29 Viro, CY Kypros, 32 Latvia, 36 Liettua, 7 Unkari, MT Malta, 20 Puola, 26 Slovenia, 27 Slovakia"

.

B. LANNOITTEET

31976 L 0116: Neuvoston direktiivi 76/116/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1975, lannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 24, 30.1.1976, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31988 L 0183: neuvoston direktiivi 88/183/ETY, annettu 22.3.1988 (EYVL L 83, 29.3.1988, s. 33)

- 31989 L 0284: neuvoston direktiivi 89/284/ETY, annettu 13.4.1989 (EYVL L 111, 22.4.1989, s. 34)

- 31989 L 0530: neuvoston direktiivi 89/530/ETY, annettu 18.9.1989 (EYVL L 281, 30.9.1989, s. 116)

- 31993 L 0069: komission direktiivi 93/69/ETY, annettu 23.7.1993 (EYVL L 185, 28.7.1993, s. 30)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31996 L 0028: komission direktiivi 96/28/EY, annettu 10.5.1996 (EYVL L 140, 13.6.1996, s. 30)

- 31997 L 0063: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/63/EY, annettu 24.11.1997 (EYVL L 335, 6.12.1997, s. 15)

- 31998 L 0003: komission direktiivi 98/3/EY, annettu 15.1.1998 (EYVL L 18, 23.1.1998, s. 25)

- 31998 L 0097: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/97/EY, annettu 22.12.1998 (EYVL L 18, 23.1.1999, s. 60)

a) Lisätään liitteessä I olevan A II luvun 6 palstan ensimmäisen alakohdan suluissa olevaan tekstiin sanan "Italiaan" jälkeen seuraava:

"Tšekin tasavaltaan, Viroon, Kyprokseen, Latviaan, Liettuaan, Unkariin, Maltaan, Puolaan, Sloveniaan, Slovakiaan"

;

b) Lisätään liitteessä I olevan B 1, 2 ja 4 luvun 9 palstan 3 kohtaan suluissa olevaan tekstiin sanan "Italia" jälkeen seuraava:

"Tšekin tasavalta, Viro, Kypros, Latvia, Liettua, Unkari, Malta, Puola, Slovenia, Slovakia"

.

C. KOSMETIIKKA

31995 L 0017: Komission direktiivi 95/17/EY, annettu 19 päivänä kesäkuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston direktiivin 76/768/ETY soveltamiseksi yhden tai useamman ainesosan ilmoittamatta jättämisestä luetteloon, joita kosmeettisten valmisteiden merkinnässä käytetään (EYVL L 140, 23.6.1995, s. 26)

Lisätään liitteessä olevaan 2 kohtaan kohdan "15 Ruotsi" jälkeen seuraavat koodit:

"16 Tšekin tasavalta

17 Viro

18 Kypros

19 Latvia

20 Liettua

21 Unkari

22 Malta

23 Puola

24 Slovenia

25 Slovakia."

.

D. LAKISÄÄTEINEN MITTAUSTOIMINTA JA VALMISPAKKAUKSET

1. 31971 L 0316: Neuvoston direktiivi 71/316/ETY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 1971, mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskeviin yleisiin säännöksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 202, 6.9.1971, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31972 L 0427: neuvoston direktiivi 72/427/ETY, annettu 19.12.1972 (EYVL L 291, 28.12.1972, s. 156)

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 31983 L 0575: neuvoston direktiivi 83/575/ETY, annettu 26.10.1983 (EYVL L 332, 28.11.1983, s. 43)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 31987 L 0355: neuvoston direktiivi 87/355/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 46)

- 31988 L 0665: neuvoston direktiivi 88/665/ETY, annettu 21.12.1988 (EYVL L 382, 31.12.1988, s. 42)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

(a) Lisätään liitteessä I olevan 3.1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja liitteessä II olevan 3.1.1.1 kohdan a alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa suluissa olevaan tekstiin seuraava:

"CZ Tšekin tasavalta, EST Viro, CY Kypros, LV Latvia, LT Liettua, H Unkari, M Malta, PL Puola, SI Slovenia, SK Slovakia"

;

(b) Täydennetään liitteessä II olevassa 3.2.1 kohdassa tarkoitettuja piirroksia tunnusten CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK edellyttämillä kirjaimilla.

2. 31971 L 0347: Neuvoston direktiivi 71/347/ETY, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971, viljan hehtolitrapainon mittaamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 239, 25.10.1971, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään 1 artiklan a kohdan sulkujen väliin seuraava:

"EHS objemová hmotnost obilí"

"EMÜ puistemass"

"EEK tilpummasa"

"EEB hektolitro masė"

"EGK-hektolitertömeg"

"Il-massa standard tal-KEE għall-volum tal-preservar"

"gęstość zboża w stanie zsypnym EWG"

"EGS hektolitrska masa"

"EHS násypná hustota obilia"

.

3. 31971 L 0348: Neuvoston direktiivi 71/348/ETY, annettu 12 päivänä lokakuuta 1971, muiden nesteiden kuin veden mittareiden lisälaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 239, 25.10.1971, s. 9), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteessä olevan IV luvun 4.8.1 jakson loppuun seuraava:

"10 haléria

1 Viron sent

1 σεντ Κύπρου

1 Latvian santīms

1 Liettuan centas

1 Unkarin forint

1 Maltan ċenteżmu

1 grosz

1 stotin

10 halierovia."

E. PAINEASTIAT

31976 L 0767: Neuvoston direktiivi 76/767/ETY, annettu 27 päivänä heinäkuuta 1976, paineastioiden yleisiä säännöksiä sekä paineastioiden tarkastusmenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 262, 27.9.1976, s. 153), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31987 L 0354: neuvoston direktiivi 87/354/ETY, annettu 25.6.1987 (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 43)

- 31988 L 0665: neuvoston direktiivi 88/665/ETY, annettu 21.12.1988 (EYVL L 382, 31.12.1988, s. 42)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteessä I olevan 3.1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa ja liitteessä II olevan 3.1.1.1.1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa suluissa olevaan tekstiin seuraava:

"CZ Tšekin tasavaltaa, EST Viroa, CY Kyprosta, LV Latviaa, LT Liettuaa, H Unkaria, M Maltaa, PL Puolaa, SI Sloveniaa, SK Slovakiaa"

.

F. TEKSTIILIT JA JALKINEET

1. 31994 L 0011: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/11/EY, annettu 23 päivänä maaliskuuta 1994, kuluttajalle myytäväksi tarkoitettujen jalkineiden pääasiallisissa ainesosissa käytettäviä materiaaleja koskevia merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 100, 19.4.1994, s. 37)

a) Lisätään liitteessä I olevan 1 kohdan a alakohtaan tekstin "P Parte superior" jälkeen seuraava:

"CZ | Vrch |

EST | Pealne |

LV | Virsa |

LT | Viršus |

HU | Felsőrész |

M | Wiċċ |

PL | Wierzch |

SI | Zgornji del |

SK | Vrch" |

;

b) Lisätään liitteessä I olevan 1 kohdan b alakohtaan tekstin "P Forro e Palmilha" jälkeen seuraava:

"CZ | Podšívka a stélka |

EST | Vooder ja sisetald |

LV | Odere un ieliekamā saistzole |

LT | Pamušalas ir įklotė |

HU | Bélés és fedőtalpbélés |

M | Inforra u suletta |

PL | Podszewka z wyściółką |

SI | Podloga in vložek (steljka) |

SK | Podšívka a stielka" |

;

c) Lisätään liitteessä I olevan 1 kohdan c alakohtaan tekstin "P Sola" jälkeen seuraava:

"CZ | Podešev |

EST | Välistald |

LV | Ārējā zole |

LT | Padas |

HU | Járótalp |

M | Pett ta' barra |

PL | Spód |

SI | Podplat |

SK | Podošva" |

;

d) Lisätään liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdan i alakohtaan tekstin "P Couros e peles curtidas" jälkeen seuraava:

"CZ | Useň |

EST | Nahk |

LV | Āda |

LT | Oda |

HU | Bőr |

M | Ġilda |

PL | Skóra |

SI | Usnje |

SK | Useň" |

;

e) Lisätään liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaan tekstin "P Couro revestido" jälkeen seuraava:

"CZ | Povrstvená useň |

EST | Kaetud nahk |

LV | Pārklāta āda |

LT | Padengta oda |

HU | Bevonatos bőr |

M | Ġilda miksija |

PL | Skóra pokryta |

SI | Krito usnje |

SK | Povrstvená useň" |

;

f) Lisätään liitteessä I olevan 2 kohdan b alakohtaan tekstin "P Téxteis" jälkeen seuraava:

"CZ | Textilie |

EST | Tekstiil |

LV | Tekstilmateriāls |

LT | Tekstilė |

HU | Textil |

M | Tessut |

PL | Materiał włókienniczy |

SI | Tekstil |

SK | Textil" |

;

g) Lisätään liitteessä I olevan 2 kohdan c alakohtaan tekstin "P Outros materiais" jälkeen seuraava:

"CZ | Ostatní materiály |

EST | Teised materjalid |

LV | Citi materiāli |

LT | Kitos medžiagos |

HU | Egyéb anyag |

M | Materjal ieħor |

PL | Inny materiał |

SI | Drugi materiali |

SK | Iný materiál" |

.

2. 31996 L 0074: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/74/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, tekstiilien nimityksistä (EYVL L 32, 3.2.1997, s. 38), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 31997 L 0037: komission direktiivi 97/37/EY, annettu 19.6.1997 (EYVL L 169, 27.6.1997, s. 74)

Lisätään 5 artiklan 1 kohtaan seuraava:

"— "střižní vlna",

— "uus vill",

— "pirmlietojuma vilna" tai "cirptā vilna",

— "natūralioji vilna",

— "élőgyapjú",

— "suf verġni",

— "żywa wełna",

— "runska volna",

— "strižná vlna"."

G. LASI

31969 L 0493: Neuvoston direktiivi 69/493/ETY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1969, kristallilasia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 326, 29.12.1969, s. 36), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

a) Lisätään liitteessä I olevan b sarakkeen 1 kohtaan seuraava:

"VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 30 %

KÕRGKVALITEETNE KRISTALL 30 %

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ 30 %

AUGSTĀKĀ LABUMA KRISTĀLS 30 %

DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS 30 %

NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY 30 %

KRISTALL SUPERJURI 30 %

SZKŁO KRYSZTAŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE 30 %

KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA 30 %

VYSOKOOLOVNATÉ KRIŚTÁĹOVÉ SKLO 30 % PbO"

;

b) Lisätään liitteessä I olevan b sarakkeen 2 kohtaan seuraava:

"OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 24 %

KVALITEETKRISTALL 24 %

ΜΟΛΥΒΔΟΥΧΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 24 %

SVINA KRISTĀLS 24 %

ŠVINO KRIŠTOLAS 24 %

ÓLOMKRISTÁLY 24 %

KRISTALL BI'-ĊOMB 24 %

SZKŁO KRYSZTAŁOWE OŁOWIOWE 24 %

SVINČEV KRISTAL 24 %

OLOVNATÉ KRIŠTÁĹOVÉ SKLO 24 % PbO"

;

c) Lisätään liitteessä I olevan b sarakkeen 3 kohtaan seuraava:

"KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN

KRISTALLIINKLAAS

ΥΑΛΟΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

KRISTĀLSTIKLS

KRIŠTOLAS

KRISZTALLIN ÜVEG

KRISTALLIN

SZKŁO KRYSZTAŁOWE "S"

KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN)

KRIŠTALÍN"

;

d) Lisätään liittessä I olevan b sarakkeen 4 kohtaan seuraava:

"KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO

KRISTALLKLAAS

ΥΑΛΟΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

KRISTĀLSTIKLS

KRIŠTOLO STIKLAS

KRISZTALIN ÜVEG

KRISTALLIN'

SZKŁO KRYSZTAŁOWE

KRISTALNO STEKLO

KRIŠTÁĹOVÉ SKLO"

.

H. HORISONTAALISET JA MENETTELYÄ KOSKEVAT TOIMENPITEET

1. 31998 L 0034: Neuvoston asetus (ETY) N:o 339/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, kolmansista maista tuotavien tuotteiden tuoteturvallisuutta koskevien säännöstenmukaisuuden tarkastamisesta:

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

a) Lisätään 6 artiklan 1 kohtaan seuraava:

"— "Nebezpečný výrobek - propuštění do volného oběhu není povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93",

— "Ohtlik toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93",

— "Bīstama prece - izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr.339/93",

— "Pavojingas produktas - išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama - reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Veszélyes áru - szabad forgalomba nem bocsátható - 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott perikoluż - ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat - Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niebezpieczny - niedopuszczony do obrotu - Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Nevaren izdelek - sprostitev v prosti promet ni dovoljena - Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Nebezpečný výrobok - uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené - nariadenie (EHS) č. 339/93";"

b) Lisätään 6 artiklan 2 kohtaan seuraava:

"— "Výrobek není ve shodě - propuštění do volného oběhu není povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93",

— "Nõuetele mittevastav toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93",

— "Neatbilstoša prece - izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr.339/93",

— "Produktas neatitinka reikalavimų - išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama - Reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Nem megfelelő áru - szabad forgalomba nem bocsátható - 339/93/EGK rendelet",

— "Prodott mhux konformi - ir-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera mhux awtorizzat - Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niezgodny - niedopuszczony do obrotu - Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Neskladen izdelek - sprostitev v prosti promet ni dovoljena - Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Výrobok nie je v zhode - uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené - nariadenie (EHS) č. 339/93"."

2. 31998 L 0034: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/34/EY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1998, teknisiä standardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 31998 L 0048: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/48/EY, annettu 20.7.1998 (EYVL L 217, 5.8.1998, s. 18)

Korvataan liite II seuraavasti:

"LIITE II

KANSALLISET STANDARDOINTIELIMET

1. BELGIUM

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. TŠEKIN TASAVALTA

ČSNI

Český normalizační institut

3. TANSKA

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

4. SAKSA

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

5. VIRO

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

6. KREIKKA

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

7. ESPANJA

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

8. RANSKA

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité - Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

9. IRLANTI

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

10. ITALIA

UNI [1]

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI [1]

Comitato elettrotecnico italiano

11. KYPROS

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)

12. LATVIA

LVS

Latvijas Standarts

13. LIETTUA

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

14. LUXEMBURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

15. UNKARI

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

16. MALTA

MSA

L-Awtorita' ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

17. ALANKOMAAT

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

18. ITÄVALTA

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

19. PUOLA

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

20. PORTUGALI

IPQ

Instituto Português da Qualidade

21. SLOVENIA

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

22. SLOVAKIA

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

23. SUOMI

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

24. RUOTSI

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

25. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

.

I. JULKISET HANKINNAT

1. 31992 L 0013: neuvoston direktiivi 92/13/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1992, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä koskevien yhteisön sääntöjen soveltamiseen liittyvien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 76, 23.3.1992, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään liitteeseen seuraava:

"TŠEKIN TASAVALLASSA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

VIROSSA

Riigihangete Amet (Public Procurement Office)

KYPROKSESSA

Κύπρος - Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

LATVIASSA

Iepirkumu uzraudzības birojs (Procurement Monitoring Bureau)

LIETTUASSA

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Public Procurement Office under the Government of the Republic of Lithuania)

UNKARISSA

Közbeszerzések Tanácsa (Public Procurement Council)

MALTASSA

Dipartiment tal-Kuntratti fil-Ministeru tal-Finanzi

PUOLASSA

Urząd Zamówień Publicznych (Office of Public Procurement)

SLOVENIASSA

Državna revizijska komisija

SLOVAKIASSA

Úrad pre verejné obstarávanie (Office for Public Procurement)"

.

2. 31992 L 0050: Neuvoston direktiivi 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EYVL L 209, 24.7.1992, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 31993 L 0036: neuvoston direktiivi 93/36/ETY, annettu 14.6.1993 (EYVL L 199, 9.8.1993, s. 1)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31997 L 0052: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/52/EY, annettu 13.10.1997 (EYVL L 328, 28.11.1997, s. 1)

- 32001 L 0078: komission direktiivi 2001/78/EY, annettu 13.9.2001 (EYVL L 285, 29.10.2001, s. 1)

Lisätään 30 artiklan 3 kohtaan seuraava:

"— Tšekin tasavallassa "obchodní rejstřík",

— Virossa "Keskäriregister",

— Kyproksessa palvelujen tarjoajaa voidaan vaatia esittämään yhtiö- ja yritysrekisterin (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) antama todistus, jossa hänet todistetaan luetteloon merkityksi tai rekisteröidyksi, tai, jos häntä ei ole tällä tavoin merkitty tai rekisteröity, todistus siitä, että kyseinen henkilö on ilmoittanut valaehtoisesti, että hän toimii kyseisessä ammatissa maassa, johon hän on sijoittautunut, tietyssä paikassa ja käyttäen tiettyä toiminimeä.

— Latviassa "Uzņēmumu reģistrs" ("Enterprise Register"),

— Liettuassa "Juridinių asmenų registras",

— Unkarissa "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", tietty "szakmai kamarák nyilvántartása" tai tiettyjen toimintojen osalta todistus, josta käy ilmi, että henkilö on oikeutettu harjoittamaan kyseistä liiketoimintaa tai ammattia,

— Maltassa tarjouksen tekijän (tai palvelun tarjoajan) on ilmoitettava "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ", ja, jos kyseessä on kumppanuus tai yhtiönä toimiminen, Maltan taloudellisten palvelujen viranomaisen antama asianomainen rekisterinumero.

— Puolassa "Krajowy Rejestr Sądowy" (National Court Registry),

— Sloveniassa "Sodni register" ja "obrtni register",

— Slovakiassa "Obchodný register"."

.

3. 31993 L 0036: Neuvoston direktiivi 93/36/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, julkisia tavaranhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EYVL L 199, 9.8.1993, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31997 L 0052: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/52/EY, annettu 13.10.1997 (EYVL L 328, 28.11.1997, s. 1)

- 32001 L 0078: komission direktiivi 2001/78/EY, annettu 13.9.2001 (EYVL L 285, 29.10.2001, s. 1)

a) Lisätään 21 artiklan 2 kohtaan seuraava:

"Tšekin tasavallassa: "obchodní rejstřík",

Virossa: "Keskäriregister",

Kyproksessa: palvelujen tarjoajaa voidaan vaatia esittämään yhtiö- ja yritysrekisterin (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) antama todistus, jossa hänet todistetaan luetteloon merkityksi tai rekisteröidyksi, tai, jos häntä ei ole tällä tavoin merkitty tai rekisteröity, todistus siitä, että kyseinen henkilö on ilmoittanut valaehtoisesti, että hän toimii kyseisessä ammatissa maassa, johon hän on sijoittautunut, tietyssä paikassa ja käyttäen tiettyä toiminimeä.

Latviassa: "Uzņēmumu reģistrs" ("Enterprise Register"),

Liettuassa: "Juridinių asmenų registras",

Unkarissa: "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

Maltassa tarjouksen tekijän (tai palvelun tarjoajan) on ilmoitettava "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-li/enzja ta' kummer", ja, jos kyseessä on kumppanuus tai yhtiönä toimiminen, Maltan taloudellisten palvelujen viranomaisen antama asianomainen rekisterinumero,

Puolassa: "Krajowy Rejestr Sądowy",

Sloveniassa: "Sodni register" ja "obrtni register",

Slovakiassa: "Obchodný register""

;

b) Korvataan liitteen I otsikko seuraavasti:

"A. JULKISIA HANKINTOJA KOSKEVAN WTO:N SOPIMUKSEN MUKAINEN LUETTELO HANKINTAVIRANOMAISISTA"

;

c) Lisätään liitteeseen I seuraava:

"B. LUETTELO MUISTA KESKUSHALLINNON VIRANOMAISISTA

TŠEKIN TASAVALTA

Hankintaviranomaiset ovat seuraavat (luettelo ei ole täydellinen):

Ministeriöt ja muut hallinnolliset elimet:

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo informatiky

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školstvi, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Poslanecká sněmovna PČR

Senát PČR

Kancelář prezidenta

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu osobních údajů

Bezpečnostní informační služba - BIS

Národní bezpečnostní úřad

Česká akademie věd

Vězeňská služba

VIRO

1. Vabariigi Presidendi Kantselei

2. Eesti Vabariigi Riigikogu

3. Eesti Vabariigi Riigikohus

4. Riigikontroll

5. Õiguskantsler

6. Riigikantselei

7. Rahvusarhiiv

8. Haridus- ja Teadusministeerium

9. Justiitsministeerium

10. Kaitseministeerium

11. Keskkonnaministeerium

12. Kultuuriministeerium

13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

14. Põllumajandusministeerium

15. Rahandusministeerium

16. Siseministeerium

17. Sotsiaalministeerium

18. Välisministeerium

19. Keeleinspektsioon

20. Riigiprokuratuur

21. Teabeamet

22. Maa-amet

23. Keskkonnainspektsioon

24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus

25. Muinsuskaitseamet

26. Patendiamet

27. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon

28. Energiaturu Inspektsioon

29. Tarbijakaitseamet

30. Riigihangete Amet

31. Eesti Patendiraamatukogu

32. Taimetoodangu Inspektsioon

33. Tõuaretusinspektsioon

34. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

35. Veterinaar- ja Toiduamet

36. Konkurentsiamet

37. Maksuamet

38. Statistikaamet

39. Tolliamet

40. Proovikoda

41. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet

42. Piirivalveamet

43. Politseiamet

44. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus

45. Keskkriminaalpolitsei

46. Päästeamet

47. Andmekaitse Inspektsioon

48. Ravimiamet

49. Sotsiaalkindlustusamet

50. Tööturuamet

51. Tervishoiuamet

52. Tervisekaitseinspektsioon

53. Tööinspektsioon

54. Lennuamet

55. Maanteeamet

56. Sideamet

57. Veeteede Amet

58. Raudteeamet

KYPROS

Julkisoikeudelliset yksiköt (luettelo ei ole täydellinen)

1. Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidency and Presidential Palace)

2. Υπουργικό Συμβούλιο (Council of Ministers)

3. Βουλή των Αντιπροσώπων (House of Representatives)

4. Δικαστική Υπηρεσία (Judicial Service)

5. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Law Office of the Republic)

6. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Audit Office of the Republic)

7. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Public Service Commission)

8. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Educational Service Commission)

9. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Office of the Commissioner for Administration (Ombudsman))

10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commission for the Protection of Competition)

11. Υπουργείο Άμυνας (Ministry of Defence)

12. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment)

13. Τμήμα Γεωργίας (Department of Agriculture)

14. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinary Services)

15. Τμήμα Δασών (Forest Department)

16. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Water Development Department)

17. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Geological Survey Department)

18. Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorological Service)

19. Τμήμα Αναδασμού (Land Consolidation Department)

20. Υπηρεσία Μεταλλείων (Mines Service)

21. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)

22. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Department of Fisheries and Marine Research)

23. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

24. Αστυνομία (Police)

25. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Cyprus Fire Service)

26. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministry of Commerce, Industry and Tourism)

27. Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης (Cooperative Development Department)

28. Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Department of Registrar of Companies and Official Receiver)

29. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministry of Labour and Social Insurance)

30. Τμήμα Εργασίας (Department of Labour)

31. Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Department of Social Insurance)

32. Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Department of Social Welfare Services)

33. Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Productivity Centre Cyprus)

34. Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Higher Hotel Institute Cyprus)

35. Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Higher Technical Institute)

36. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Department of Labour Inspection)

37. Υπουργείο Εσωτερικών (Ministry of the Interior)

38. Επαρχιακές Διοικήσεις (District Administrations)

39. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Town Planning and Housing Department)

40. Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Civil Registry and Migration Department)

41. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Department of Lands and Surveys)

42. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Press and Information Office)

43. Πολιτική Άμυνα (Civil Defence)

44. Υπουργείο Εξωτερικών (Ministry of Foreign Affairs)

45. Υπουργείο Οικονομικών (Ministry of Finance)

46. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Treasury of the Republic)

47. Τμήμα Τελωνείου (Department of Customs and Excise)

48. Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Department of Inland Revenue)

49. Στατιστική Υπηρεσία (Statistical Service)

50. Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Department of Government Purchasing and Supply)

51. Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Public Administration and Personnel Service)

52. Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Government Printing Office)

53. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Department of Information Technology Services)

54. Γραφείο Προγραμματισμού (Planning Bureau)

55. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministry of Education and Culture)

56. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministry of Communications and Works)

57. Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Department of Electronic Communications)

58. Τμήμα Δημοσίων Έργων (Department of Public Works)

59. Τμήμα Αρχαιοτήτων (Department of Antiquities)

60. Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Department of Civil Aviation)

61. Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Department of Merchant Shipping)

62. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Department of Postal Services)

63. Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Department of Road Transport)

64. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Department of Electrical and Mechanical Services)

65. Υπουργείο Υγείας (Ministry of Health)

66. Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Pharmaceutical Services)

67. Γενικό Χημείο (General Laboratory)

68. Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Medical and Public Health Services)

69. Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Dental Services)

70. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Mental Health Services)

LATVIA

1. Valsts prezidenta kanceleja

2. Saeimas kanceleja

3. Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

4. Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

5. Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

6. Finansu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

7. Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

8. Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

9. Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

10. Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

12. Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

13. Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

14. Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

15. Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

16. Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes

17. Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

18. Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

19. Augstākās izglītības padome

20. Eiropas integrācijas birojs

21. Valsts kanceleja un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

22. Centrālā vēlēšanu komisija

23. Finansu un kapitāla tirgus komisija

24. Latvijas Banka

25. Nacionālie bruņotie spēki

26. Nacionālā radio un televīzijas padome

27. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

28. Satversmes aizsardzības birojs

29. Valsts cilvēktiesību birojs

30. Valsts kontrole

31. Satversmes tiesa

32. Augstākā tiesa

33. Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

34. Pašvaldību domes un to pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes

LIETTUA

1. Prezidento kanceliarija

2. Seimo kanceliarija

3. Konstitucinis Teismas

4. Vyriausybės kanceliarija

5. Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

6. Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

7. Krašto apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

8. Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

10. Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

11. Sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos

12. Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

13. Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos

14. Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos

15. Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

16. Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos

17. Žemės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos

18. Nacionalinė teismų administracija

19. Lietuvos kariuomenė ir jos padaliniai

20. Generalinė prokuratūra

21. Valstybės kontrolė

22. Lietuvos bankas

23. Specialiųjų tyrimų tarnyba

24. Konkurencijos taryba

25. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

26. Nacionalinė sveikatos taryba

27. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

28. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

29. Seimo kontrolierių įstaiga

30. Valstybinė lietuvių kalbos komisija

31. Valstybinė paminklosaugos komisija

32. Vertybinių popierių komisija

33. Vyriausioji rinkimų komisija

34. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

35. Etninės kultūros globos taryba

36. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

37. Valstybės saugumo departamentas

38. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

39. Vyriausioji administracinių ginčų komisija

40. Mokestinių ginčų komisija

41. Valstybinė lošimų priežiūros komisija

42. Lietuvos archyvų departamentas

43. Europos teisės departamentas

44. Europos komitetas

45. Ginklų fondas

46. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

47. Informacinės visuomenės plėtros komitetas

48. Kūno kultūros ir sporto departamentas

49. Ryšių reguliavimo tarnyba

50. Statistikos departamentas

51. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas

52. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

53. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

54. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

55. Valstybinė ligonių kasa

56. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba

57. Viešųjų pirkimų tarnyba

UNKARI

Belügyminisztérium

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

Honvédelmi Minisztérium

Igazságügyi Minisztérium

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Külügyminisztérium

Miniszterelnöki Hivatal

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Oktatási Minisztérium

Pénzügyminisztérium

Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága

MALTA

1. Uffiċċju tal-President

2. Uffiċċju ta' l-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati

3. Uffiċċju tal-Prim Ministru

4. Ministeru għall-Politika Soċjali

5. Ministeru ta' l-Edukazzjoni

6. Ministeru tal-Finanzi

7. Ministeru għar- Riżorsi u Infrastruttura

8. Ministeru għat-Turiżmu

9. Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni

10. Ministeru għas-Servizzi Ekonomiċi

11. Ministeru għall-Intern u l-Ambjent

12. Ministeru għall-Agrikoltura u Sajd

13. Ministeru għal Għawdex

14. Ministeru għas-Saħħa

15. Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

16. Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali

PUOLA

1. Kancelaria Prezydenta RP

2. Kancelaria Sejmu RP

3. Kancelaria Senatu RP

4. Sąd Najwyższy

5. Naczelny Sąd Administracyjny

6. Trybunał Konstytucyjny

7. Najwyższa Izba Kontroli

8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

11. Krajowe Biuro Wyborcze

12. Państwowa Inspekcja Pracy

13. Biuro Rzecznika Praw Dziecka

14. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

15. Ministerstwo Finansów

16. Generalny Inspektorat Informacji Finansowej

17. Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej

18. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

19. Ministerstwo Kultury

20. Komitet Badań Naukowych

21. Ministerstwo Obrony Narodowej

22. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

23. Ministerstwo Skarbu Państwa

24. Ministerstwo Sprawiedliwości

25. Ministerstwo Infrastruktury

26. Ministerstwo Środowiska

27. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

28. Ministerstwo Spraw Zagranicznych

29. Ministerstwo Zdrowia

30. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

31. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

32. Urząd Zamówień Publicznych

33. Urząd Regulacji Energetyki

34. Urząd Służby Cywilnej

35. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

36. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

37. Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

38. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

39. Główny Urząd Statystyczny

40. Wyższy Urząd Górniczy

41. Urząd Patentowy RP

42. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

43. Główny Urząd Miar

44. Polski Komitet Normalizacyjny

45. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

46. Polska Akademia Nauk

47. Państwowa Agencja Atomistyki

48. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

49. Generalny Inspektorat Celny

50. Główny Inspektorat Kolejnictwa

51. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

52. Zakład Ubezpieczeń Społecznych

53. Rządowe Centrum Legislacji

54. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty

55. Agencja Rynku Rolnego

56. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

57. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa

58. Agencja Mienia Wojskowego

SLOVENIA

1. Predsednik Republike Slovenije

2. Državni zbor

3. Državni svet

4. Varuh človekovih pravic

5. Ustavno sodišče

6. Računsko sodišče

7. Državna revizijska komisija

8. Slovenska akademija znanosti in umetnosti

9. Vladne službe

10. Ministrstvo za finance

11. Ministrstvo za notranje zadeve

12. Ministrstvo za zunanje zadeve

13. Ministrstvo za obrambo

14. Ministrstvo za pravosodje

15. Ministrstvo za gospodarstvo

16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

17. Ministrstvo za promet

18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

20. Ministrstvo za zdravje

21. Ministrstvo za informacijsko družbo

22. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

23. Ministrstvo za kulturo

24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije

25. Višja sodišča

26. Okrožna sodišča

27. Okrajna sodišča

28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije

29. Okrožna državna tožilstva

30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije

31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije

32. Upravno sodišče Republike Slovenije

33. Senat za prekrške Republike Slovenije

34. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani

35. Delovna sodišča

36. Sodniki za prekrške

37. Upravne enote

SLOVAKIA

Ministeriöt ja muut valtion hallintoviranomaiset (ei täydellinen luettelo):

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

Úrad vlády

Ministerstvo zahraničných vecí

Ministerstvo hospodárstva

Ministerstvo obrany

Ministerstvo vnútra

Ministerstvo financií

Ministerstvo kultúry

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo školstva

Ministerstvo spravodlivosti

Ministerstvo životného prostredia

Ministerstvo pôdohospodárstva

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja

Ústavný súd

Najvyšší súd

Generálna prokuratúra

Najvyšší kontrolný úrad

Protimonopolný úrad

Úrad pre verejné obstarávanie

Štatistický úrad

Úrad geodézie, kartografie a katastra

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

Telekomunikačný úrad

Úrad priemyselného vlastníctva

Úrad pre štátnu pomoc

Úrad pre finančný trh

Národný bezpečnostný úrad

Poštový úrad

Úrad na ochranu osobných údajov

Kancelária verejného ochrancu práv"

.

4. 31993 L 0037: Neuvoston direktiivi 93/37/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, julkisia tavaranhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EYVL L 199, 9.8.1993, s. 54), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31997 L 0052: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/52/EY, annettu 13.10.1997 (EYVL L 328, 28.11.1997, s. 1)

- 32001 L 0078: komission direktiivi 2001/78/EY, annettu 13.9.2001 (EYVL L 285, 29.10.2001, s. 1)

a) Lisätään 25 artiklaan seuraava:

"— Tšekin tasavallassa "obchodní rejstřík",

— Virossa "Keskäriregister",

— Kyproksessa sopimuspuolta vaaditaan toimittamaan Insinööri- ja rakennusurakoitsijoiden rekisteröinti- ja lupaneuvoston (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων) antama todistus insinööri- ja rakennusurakoitsijoiden rekisteröintiä ja lupia koskevan lain mukaisesti,

— Latviassa "Uzņēmumu reģistrs" ("Enterprise Register"),

— Liettuassa "Juridinių asmenų registras",

— Unkarissa "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

— Maltassa tarjouksen tekijän (tai palvelun tarjoajan) on ilmoitettava "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-li/enzja ta' kummer", ja, jos kyseessä on kumppanuus tai yhtiönä toimiminen, Maltan taloudellisten palvelujen viranomaisen antama asianomainen rekisterinumero,

— Puolassa "Krajowy Rejestr Sądowy" (National Court Registry),

— Sloveniassa "Sodni register" ja "obrtni register",

— Slovakiassa "Obchodný register"."

;

b) Lisätään liitteeseen I "LUETTELO 1 ARTIKLAN b ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA JULKISOIKEUDELLISISTA LAITOKSISTA JA NIIDEN RYHMISTÄ" seuraava:

"XVI TŠEKIN TASAVALLASSA:

- Fond národního majetku (kansallinen kiinteistörahasto)

- Pozemkový fond (maatilarahasto)

- ja muut valtion rahastot

- Česká národní banka (Tšekin kansallinen pankki)

- Česká televize (Tšekin televisio)

- Český rozhlas (Tšekin radio)

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (Radio- ja televisiolähetysneuvosto)

- Česká konsolidační agentura (Tšekin yhdistetyt laitokset)

- Sairausvakuutuslaitokset

- Yliopistot

muut erityisellä säädöksellä perustetut oikeudellisesti erilliset yksiköt, jotka toimintaansa varten ja talousarviosääntöjen mukaisesti käyttävät varoja valtion talousarviosta, valtion rahastoista, kansainvälisten elinten rahoitusosuuksista, alueellisten viranomaisten talousarviosta tai alueellisten itsehallintoyksiköiden talousarvioista,

XVII VIROSSA

Laitokset

- Eesti Kunstiakadeemina (Estonian Academy of Arts)

- Eesti Liikluskindlustuse Fond (Estonian Traffic Insurance Foundation)

- Eesti Muusikaakadeemia (Estonian Academy of Music)

- Eesti Põllumajandusülikool (Estonian Agricultural University)

- Eesti Raadio (Estonian Radio)

- Eesti Teaduste Akadeemia (Estonian Academy of Sciences)

- Eesti Televisioon (Estonian Television)

- Hoiuste Tagamise Fond (Deposit Guarantee Fund)

- Hüvitusfond (Compensation Fund)

- Kaitseliidu Peastaap (The Defence League Headquarters)

- Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (National Institute of Chemical Physics and Biophysics)

- Keskhaigekassa (Central Health Insurance Fund)

- Kultuurkapital (Cultural Endowment of Estonia)

- Notarite Koda (The Chamber of Notaries)

- Rahvusooper Estonia (Estonian National Opera)

- Rahvusraamatukogu (National Library of Estonia)

- Tallinna Pedagoogikaülikool (Tallinn Pedagogical University)

- Tallinna Tehnikaülikool (Tallinn Technical University)

- Tartu Ülikool (University of Tartu)

Ryhmät

- Muut julkisoikeudelliset oikeushenkilöt, joiden julkisia rakennusurakoita koskevat sopimukset ovat valtion valvonnassa.

XVIII KYPROKSESSA:

- Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (henkilövoimavarojen kehittämisviranomainen)

- Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (Kyproksen valtion näyttelytoimintaviranomainen)

- Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου (Kyproksen viljavarasto)

- Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Kyproksen tiede- ja tekniikkakamari)

- Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Kyproksen kansallisteatteri)

- Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (Kyproksen urheilujärjestö)

- Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Kyproksen matkailujärjestö)

- Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (Kyproksen maaseudun kehittämisyhtiö)

- Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως (maanviljelijöiden vakuutusjärjestö)

- Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Kyproksen maitoteollisuusjärjestö)

- Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Kyproksen nuorisoneuvosto)

- Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (asuntorakennusrahoitusyhtiö)

- Συμβούλιο Αποχετεύσεων (panimojen johtokunnat)

- Συμβούλια Σφαγείων (teurastamojen johtokunnat)

- Σχολικές Εφορίες (koulujen johtokunnat)

- Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Kyproksen arvopaperipörssi)

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Kyproksen arvopaperi- ja pörssikomitea)

- Πανεπιστήμιο Κύπρου (Kyproksen yliopisto)

- Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (tasoitusvirasto)

- Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου - Kyproksen radio- ja televisioviranomainen

XIX LATVIASSA:

Ryhmät

- Bezpeļņas organizācijas, kuras nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības budžeta (valtion tai paikallishallinnon perustamat voittoa tavoittelemattomat järjestöt, jotka saavat varoja valtion talousarviosta tai paikallishallinnon talousarviosta)

- Specializētie bērnu sociālās aprūpes centri (lastenhuollon erityislaitokset)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes pansionāti (valtion vanhustenhuollon erityislaitokset)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri (valtion sosiaalihuollon ja kuntoutuksen erityislaitokset)

- Valsts bibliotēkas (valtion kirjastot)

- Valsts muzeji (valtion museot)

- Valsts teātri (valtion teatterit)

- Valsts un pašvaldību aģentūras (valtion ja paikallishallinnon virastot)

- Valsts un pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (valtion ja paikallishallinnon esiopetuslaitokset, jotka on rekisteröity opetus- ja tiedeministeriön oppilaitosrekisteriin)

- Valsts un pašvaldību interešu izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (harrastukseen/kiinnostukseen perustuvat valtion ja paikallishallinnon oppilaitokset, jotka on rekisteröity opetus- ja tiedeministeriön oppilaitosrekisteriin)

- Valsts un pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (valtion ja paikallishallinnon ammatillisen koulutuksen oppilaitokset, jotka on rekisteröity opetus- ja tiedeministeriön oppilaitosrekisteriin)

- Valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (valtion ja paikallishallinnon yleissivistävät oppilaitokset, jotka on rekisteröity opetus- ja tiedeministeriön oppilaitosrekisteriin)

- Valsts un pašvaldību pamata un vidējās profesionālās izglītības iestādes un koledžas, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (valtion ja paikallishallinnon peruskoulutuksen ja keskiasteen ammatillisen koulutuksen oppilaitokset (ensimmäisen tason korkea-asteen ammattikoulutuksen oppilaitokset), jotka on rekisteröity opetus- ja tiedeministeriön oppilaitosrekisteriin)

- Valsts un pašvaldību augstākās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (valtion ja paikallishallinnon korkea-asteen koulutuksen oppilaitokset, jotka on rekisteröity opetus- ja tiedeministeriön oppilaitosrekisteriin)

- Valsts zinātniskās institūcijas (valtion tieteelliset tutkimuslaitokset)

- Valsts veselības aprūpes iestādes (valtion terveydenhuoltolaitokset)

- Citi publisko tiesību subjekti, kuru darbība nav saistīta ar komercdarbību (Muut julkisoikeudelliset ei-kaupalliset laitokset)

XX LIETTUASSA:

Kaikki muut kuin teolliset tai kaupalliset elimet, joiden hankinnat ovat Liettuan tasavallan hallituksen alaisen julkisten hankintojen toimiston valvonnassa.

XXI UNKARISSA:

Laitokset

- a megyei, illetőleg a regionális fejlesztési tanács (piirikunnan- ja alueen kehitysneuvosto), az elkülönített állami pénzalap kezelője (erillisen valtionrahaston hallintoelin), a társadalombiztosítás igazgatási szerve (sosiaaliturvahallintoelin),

- a köztestület (julkisoikeudellinen yhteisö), és a köztestületi költségvetési szerv (julkisoikeudellisen yhteisön budjettielin), valamint a közalapítvány (julkinen säätiö),

- a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság (Unkarin tietotoimisto Plc.), a közszolgálati műsorszolgáltatók (yleispalvelulähetyksiä hoitava laitos), valamint azok a köz-műsorszolgáltatók, amelyek működését többségében közpénzből finanszírozzák (julkiset, lähetyksiä hoitavat, julkisesta talousarviosta rahoitettavat laitokset),

- az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (Unkarin yksityistämis- ja valtionosakeyhtiö).

- a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (Unkarin kehityspankki Plc.), az a gazdálkodó szervezet, melyben a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság ellenőrző részesedéssel rendelkezik (liikelaitokset, joissa Unkarin kehityspankilla (Plc.) on määräävä vaikutus).

Ryhmät:

- egyes központi és önkormányzati költségvetési szervek (tietyt budjettiyksiköt)

- alapítvány (säätiö), társadalmi szervezet (kansalaisjärjestöt), közhasznú társaság (yleishyödylliset yhtiöt), biztosító egyesület (vakuutusyhtiöt), víziközmű-társulat (yleishyödylliset vesilaitosyhdistykset)

yleisen edun tarpeita varten perustetut liikelaitokset, joita julkisesta budjetista pääosin rahoitetut julkiset yksiköt valvovat.

XXII MALTASSA:

1. Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Maltan taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen neuvosto)

2. Awtorità tax-Xandir (yleisradiotoiminnan valvontaviranomainen)

3. MITTS Ltd. (Malta Information Technology and Training Services Ltd.)

4. Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xogħol (työterveyden ja -turvallisuuden viranomainen)

5. Awtorità tad-Djar (asuntoviranomainen)

6. Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħrig (työllisyys- ja koulutusvirasto)

7. Fondazzjoni għas-Servizzi għall-Ħarsien Soċjali (sosiaalihuoltopalvelujen säätiö)

8. Sedqa

9. Appoġġ

10. Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita' (kansallinen vammaistoimikunta)

11. Bord tal-Koperattivi (osuuskunta-asiain lautakunta)

12. Fondazzjoni għaċ-Ċentru tal-Kreativita' (luovien taitojen keskuksesta vastaava säätiö)

13. Orkestra Nazzjonali (kansallisorkesteri)

14. Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija (Maltan tieteen ja teknologian neuvosto)

15. Teatru Manoel (Manoel -teatteri)

16. Dar il-Mediterran għall-Konferenzi (Välimeren konferenssikeskus)

17. Bank Ċentrali ta' Malta (Maltan keskuspankki)

18. Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Maltan rahoituspalveluviranomainen)

19. Borża ta' Malta (Maltan pörssi)

20. Awtorità dwar il-Lotteriji u l-Logħob (arpajais- ja pelitoiminnasta vastaava viranomainen)

21. Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Maltan kansallisista varoista vastaavaa viranomainen)

22. Kunsill Konsultattiv dwar l-Industrija tal-Bini (rakennusteollisuuden neuvoa-antava neuvosto)

23. Istitut għall-Istudju tat-Turiżmu (matkailututkimusinstituutti)

24. Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta (Maltan matkailuviranomainen)

25. Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (Maltan viestintäviranomainen)

26. Korporazzjoni Maltija għall-Iżvilupp (Maltan kehitysvirasto)

27. Istitut għall-Promozzjoni ta' l-Intrapriżi Żgħar (IPSE Ltd)

28. Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Maltan standardointiviranomainen)

29. Awtorità ta' Malta ta' l-Istatistika (Maltan tilastoviranomainen)

30. Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Maltan kansallinen laboratorio)

31. Metco Ltd

32. MGI / Mimcol

33. Maltapost plc

34. Gozo Channel Co Ltd

35. Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (Maltan ympäristö- ja suunnitteluviranomainen)

36. Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (terveyspalvelujen säätiö)

37. Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp -sairaala)

38. Ċentru Malti għall-Arbitraġġ (Maltan välimieskeskus)

39. Kunsilli Lokali (paikallisneuvostot)

XXIII PUOLASSA:

1. Uniwersytety i szkoły wyższe, wyższe szkoły pedagogiczne, ekonomiczne, rolnicze, artystyczne, teologiczne m.in. (Yliopistot ja korkeakoulut, kasvatustieteelliset, taloustieteelliset, maatalous-, taide- ja teologiset korkeakoulut jne.)

- Uniwersytet w Białymstoku (Białystokin yliopisto)

- Uniwersytet Gdański (Gdańskin yliopisto)

- Uniwersytet Śląski (Silesian yliopisto Katowicessa)

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Jagiellonian yliopisto Krakovassa)

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Kardinal Stefan Wyszyński -yliopisto Varsovassa)

- Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublinin katolinen yliopisto)

- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublinin Maria-Curie Skłodowska -yliopisto)

- Uniwersytet Łódzki (Łódźin yliopisto)

- Uniwersytet Opolski (Opolen yliopisto)

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznańin Adam Mickiewicz -yliopisto)

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruńin Nicholas Copernicus -yliopisto)

- Uniwersytet Szczeciński (Szczecinin yliopisto)

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Olsztynin Warmia ja Mazury -yliopisto)

- Uniwersytet Warszawski (Varsovan yliopisto)

- Uniwersytet Wrocławski (Wrocławin yliopisto)

- Uniwersytet Zielonogórski (Zielona Góran yliopisto)

- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Bielsko Białan humanistis-tekninen korkeakoulu)

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (Stanisław Staszic -kaivos- ja metallurgiayliopisto)

- Politechnika Białostocka (Białystokin tekninen korkeakoulu)

- Politechnika Częstochowska (Częstochowan tekninen korkeakoulu)

- Politechnika Gdańska (Gdańskin tekninen korkeakoulu)

- Politechnika Koszalińska (Koszalinin tekninen korkeakoulu)

- Politechnika Krakowska (Krakovan tekninen korkeakoulu)

- Politechnika Lubelska (Lublinin tekninen korkeakoulu)

- Politechnika Łódzka (Łódźin tekninen korkeakoulu)

- Politechnika Opolska (Opolen tekninen korkeakoulu)

- Politechnika Poznańska (Poznańin tekninen korkeakoulu)

- Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego (Radomin Kazimierz Puławski -tekninen korkeakoulu)

- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Rzeszówin Ignacy Łukasiewicz -tekninen korkeakoulu)

- Politechnika Szczecińska (Szczecinin tekninen korkeakoulu)

- Politechnika Śląska (Gliwicen Sleesian tekninen korkeakoulu)

- Politechnika Świętokrzyska (Kielcen Świętokrzyskie -tekninen korkeakoulu)

- Politechnika Warszawska (Varsovan tekninen korkeakoulu)

- Politechnika Wrocławska (Wrocławin tekninen korkeakoulu)

- Akademia Morska w Gdyni (Gdynian merenkulun korkeakoulu)

- Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie (Szczecinin merenkulun korkeakoulu)

- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Katowicen Karol Adamiecki -taloustieteellinen korkeakoulu)

- Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Krakovan taloustieteellinen korkeakoulu)

- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Poznańin taloustieteellinen korkeakoulu)

- Szkoła Główna Handlowa (Varsovan kauppakorkeakoulu)

- Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu (Wrocławin Oscar Lange -taloustieteellinen korkeakoulu)

- Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego (Bydgoszczin Kasimir Suuren taloustieteellinen korkeakoulu)

- Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie (Krakovan kasvatustieteellinen korkeakoulu)

- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Varsovan Maria Grzegorzewska -erityispedagogiikan korkeakoulu)

- Akademia Podlaska w Siedlcach (Siedlcen Podlaska -korkeakoulu)

- Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Kielcen Jan Kochanowski Swiętokrzyska -korkeakoulu)

- Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (Slupskin pommerilainen kasvatustieteellinen korkeakoulu)

- Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie (Krakovan filosofinen ja kasvatustieteellinen korkeakoulu "Ignatianum")

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna Im.Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (Zielona Góran Tadeusz Kotarbiński -kasvatustieteellinen korkeakoulu)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (Częstochowan kasvatustieteellinen korkeakoulu)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (Rzeszówin kasvatustieteellinen korkeakoulu)

- Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (Bydgoszczin J.J. Śniadeckich -tekninen ja maatalouskorkeakoulu)

- Akademia Rolnicza im.Hugona Kołłątaja w Krakowie (Krakovan Hugo Kołłątaj -maatalouskorkeakoulu)

- Akademia Rolnicza w Lublinie (Lublinin maatalouskorkeakoulu)

- Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (Poznańin August Cieszkowski -maatalouskorkeakoulu)

- Akademia Rolnicza w Szczecinie (Szczecinin maatalouskorkaekoulu)

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Varsovan maatalouskorkeakoulu)

- Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Wrocławin maatalouskorkeakoulu)

- Akademia Medyczna w Białymstoku (Białystokin lääketieteellinen korkeakoulu)

- Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Bydgoszczin Ludwik Rydygier -lääketieteellinen korkeakoulu)

- Akademia Medyczna w Gdańsku (Gdańskin lääketieteellinen korkeakoulu)

- Śląska Akademia Medyczna w Katowicach (Katowicen Silesian lääketieteellinen korkeakoulu)

- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Krakovan Jagellon-yliopiston Collegium Medicum)

- Akademia Medyczna w Lublinie (Lublinin lääketieteellinen korkeakoulu)

- Akademia Medyczna w Łodzi (Łódźin lääketieteellinen korkeakoulu)

- Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Poznańin Karol Marcinkowski -lääketieteellinen korkeakoulu)

- Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (Szczecinin pommerilainen lääketieteellinen korkeakoulu)

- Akademia Medyczna w Warszawie (Varsovan lääketieteellinen korkeakoulu)

- Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Wrocławin Piastów Sląskich -lääketieteellinen korkeakoulu)

- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (lääketieteellinen jatkokoulutuskeskus)

- Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Varsovan kristillisen teologian korkeakoulu)

- Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu (Poznańin paavin teologian laitos)

- Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (Wrocławin paavin teologinen tiedekunta)

- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (Varsovan paavin teologinen laitos)

- Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Gdynian Westerplatten sankareille omistettu laivastoakatemia)

- Akademia Obrony Narodowej (Kansallinen sota-akatemia)

- Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (Varsovan Jarosław Dąbrowski -sotilastekninen akatemia)

- Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi (Łódźin kenraali Bolesław Szarecki -sotilaslääketieteellinen akatemia)

- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (Wrocławin Tadeusz Kościuszko -sotilasakatemia)

- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta (Romuald Traugutt -ilmatorjunta-akatemia)

- Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu (Toruńin kenraali J. Bem -sotilasakatemia)

- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (Dęblinin ilmavoima-akatemia)

- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Szczytnon poliisiakatemia)

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (Varsovan keskuspalomieskoulu)

- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Bydgoszczin Feliks Nowowiejski -musiikkiakatemia)

- Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (Gdańskin Stanisław Moniuszko -musiikkiakatemia)

- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Katowicen Karol Szymanowski -musiikkiakatemia)

- Akademia Muzyczna w Krakowie (Krakovan musiikkiakatemia)

- Akademia Muzyczna Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (Łódźin Grażyna ja Kiejstut Bacewicz -musiikkiakatemia)

- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (Poznańin Ignac Jan Paderewski -musiikkiakatemia)

- Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Varsovan Fredrik Chopin -musiikkiakatemia)

- Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Wrocławin Karol Lipiński -musiikkiakatemia)

- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Gdanskin taideakatemia)

- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Katowicen taideakatemia)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Krakovan Jan Matejki -taideakatemia)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Łodzin Władysław Strzemiński -taideakatemia)

- Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Poznanin taideakatemia)

- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Varsovan taideakatemia)

- Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Wroclawin taideakatemia)

- Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Krakovan Ludwik Solski -teatterikorkeakoulu)

- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (Łodzin Leon Schiller -elokuva-, televisio- ja teatterikorkeakoulu)

- Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Varsovan Aleksander Zelwerowicz -teatteriakatemia)

- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (Gdańskin Jędrzej Śniadecki -liikuntakasvatus- ja urheiluakatemia)

- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (Katowicen liikuntakasvatusakatemia)

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Krakovan Bronisław Czech -liikuntakasvatusakatemia)

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (Poznańin Eugeniusz Piasecki -liikuntakasvatusakatemia)

- Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Varsovan Józef Piłsudski -liikuntakasvatusakatemia)

- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Wrocławin liikuntakasvatusakatemia)

2. Państwowe i samorządowe instytucje kultury (kansalliset ja itsehallinnolliset kulttuurilaitokset)

3. Parki narodowe (kansallispuistot)

4. Agencje państwowe działające w formie spółek (yhtiömuotoiset kansalliset laitokset)

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" ("State Forests" -niminen kansallinen metsäyhtiö)

6. Podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne szkoły publiczne (julkiset ala- ja keskiasteen koulut)

7. Publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni (julkiset radio- ja TV-lähetyksiä hoitavat yksiköt)

- Telewizja Polska S. A. (Polish TV)

- Polskie Radio S. A. (Polish Radio)

8. Publiczne muzea, teatry, biblioteki i inne publiczne placówki kultury m.in. (julkiset museot, teatterit, kirjastot, muut julkiset kulttuurilaitokset jne.)

- Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (Varsovan kansallinen kulttuurikeskus)

- Zachęta - Państwowa Galeria Sztuki w Warszawie (Zachęta - Varsovan valtion taidegalleria)

- Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie (Nykytaiteenkeskus - Varsovan Ujazdowskin linna)

- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Oronskin Puolan kuvanveistotaiteen keskus)

- Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (Krakovan kansainvälinen kulttuurikeskus)

- Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej - Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie (Kansainvälisen kulttuuriyhteistyön keskus - Varsovan Adam Mickiewicz -instituutti)

- Dom Pracy Twórczej w Wigrach (Wigryn taidetyön talo)

- Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (Radziejowicen taidetalo)

- Biblioteka Narodowa w Warszawie (Varsovan kansalliskirjasto)

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Puolan valtionarkiston johtokunta)

- Muzeum Narodowe w Krakowie (Krakovan kansallismuseo)

- Muzeum Narodowe w Poznaniu (Poznańin kansallismuseo)

- Muzeum Narodowe w Warszawie (Varsovan kansallismuseo)

- Zamek Królewski w Warszawie - Pomnik Historii i Kultury Narodowej (Varsovan kuninkaanlinna - National History and Culture Monument)

- Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie (Wawelin kuninkaanlinnan kansalliset taidekokoelmat)

- Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (Krakovan suolakaivosmuseo)

- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Auschwitz-Birkenaun valtionmuseo)

- Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie (Majdanekin valtionmuseo)

- Muzeum Stutthof w Sztutowie (Sztutowon Stutthof-museo)

- Muzeum Zamkowe w Malborku (Marlborkin linnamuseo)

- Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (Merenkulun keskusmuseo)

- Muzeum "Łazienki Królewskie" - Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie ("Łazienki Krolewskie" -museo)

- Muzeum Pałac w Wilanowie (Wilanówin palatsimuseo)

- Muzeum Wojska Polskiego (Puolan armeijamuseo)

- Teatr Narodowy w Warszawie (Varsovan kansallisteatteri)

- Narodowy Stary Teatr im. w Krakowie (Krakovan vanha Helena Modrzejewska -teatteri)

- Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie (Varsovan Suurteatteri - Kansallisooppera)

- Filharmonia Narodowa w Warszawie (Varsovan kansallinen filharmoniasali)

9. Publiczne placówki naukowe, jednostki badawczo- rozwojowe oraz inne placówki badawcze (julkiset tutkimuslaitokset, tutkimus- ja kehityslaitokset ja muut tutkimuslaitokset)

XXIV SLOVENIASSA:

- občine

- javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa,

- javni zavodi s področja zdravstva,

- javni zavodi s področja socialnega varstva,

- javni zavodi s področja kulture,

- javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti,

- javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva,

- javni zavodi s področja okolja in prostora,

- javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti,

- javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma,

- javni zavodi s področja javnega reda in varnosti,

- agencije,

- skladi socialnega zavarovanja,

- javni skladi na ravni države in na ravni občin,

- Družba za avtoceste v RS,

- Pošta Slovenije.

XXV SLOVAKIASSA:

Hankintayksikkö on määritelty julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 263/1999 Z. z., sellaisena kuin se on muutettuna, 3 artiklan 1 pykälässä seuraavasti:

1. valtion talousarviosta rahoitettava elin (esim. ministeriöt, muut valtionhallinnon viranomaiset) tai joita osittain rahoitetaan valtion talousarviosta (esim. yliopistot, korkeakoulut) tai valtion tiettyä tarkoitusta varten perustetusta rahastosta

2. itsehallinnolliset alueet, kunnat, itsehallintoalueen tai kunnan rahoittamat, sen omat elimet

3. sairausvakuutuslaitokset

4. oikeudelliset erilliset yksiköt, jotka on perustettu julkisiksi laitoksiksi lailla (esim. Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Sociálna poisťovňa)

5. Slovakian tasavallan kansalliset kiinteistörahastot

6. Slovakian maatilarahasto

7. oikeudellisesti erillisten yksiköiden yhdistykset, jotka 1-3 kohdassa mainitut yksiköt ovat muodostaneet."

.

5. 31993 L 0038: Neuvoston direktiivi 93/38/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EYVL L 199, 9.8.1993, s. 84), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31998 L 0004: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/4/EY, annettu 16.2.1998 (EYVL L 101, 1.4.1998, s. 1)

- 32001 L 0078: komission direktiivi 2001/78/EY, annettu 13.9.2001 (EYVL L 285, 29.10.2001, s. 1)

a) Lisätään liitteeseen I "JUOMAVEDEN TUOTANTO, KULJETUS TAI JAKELU" seuraava:

"TŠEKIN TASAVALTA

Kaikki juomaveden tuottajat, kuljettajat tai jakelijat, jotka tarjoavat palvelujaan yleisölle (julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 199/1994 Sb. 2 b pykälä).

VIRO

Yksiköt, jotka toimivat julkisia hankintoja koskevan säädöksen (RT I 2001, 40, 224) 5 artiklan ja kilpailua koskevan säädöksen (RT I 2001, 56, 332) 14 artiklan nojalla.

KYPROS

Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας που διανέμουν νερό σε δημοτικές και άλλες περιοχές, δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350 (The Water Boards, distributing water in municipal and other areas pursuant to the Water Supply (Municipal and Other Areas) Law, Cap. 350).

LATVIA

Paikallishallinnon julkisoikeudelliset yksiköt, jotka tuottavat ja jakelevat juomavettä kiinteisiin verkkoihin, joiden tarkoituksena on tuottaa palveluja yleisölle.

LIETTUA

Yksiköt, jotka tuottavat, kuljettavat ja jakelevat juomavettä säädösten Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin. 2001, Nr. 64-2327) ja Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin. 1997,. Nr. 104-2615) nojalla ja jotka ovat säädöksen Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin. 2002, Nr. 118-5296) säännösten mukaisia.

UNKARI

Yksiköt, jotka tuottavat, siirtävät tai jakelevat vettä vuoden 1995 vesihuoltolain (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról) nojalla.

MALTA

Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (vesihuoltolaitos).

PUOLA

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków (julkisesta vesihuollosta ja jätevesien laskemisesta 7 päivänä kesäkuuta 2001 annetussa säädöksessä tarkoitetut vesihuoltolaitokset ja jätevesilaitokset).

SLOVENIA

Podjetja, ki črpajo, izvajajo prenos ali dobavo pitne vode, skladno s koncesijskim aktom, izdanim na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) in odloki občin (ympäristönsuojelulain Slovenian tasavallan virallinen lehti, 32/93, 1/96) sekä kuntien tekemien päätösten nojalla annettujen toimilupien mukaisesti juomavettä toimittavat, kuljettavat ja jakelevat yksiköt).

SLOVAKIA

Hankintayksikkö on määritelty julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 263/1999 Z. z., sellaisena kuin se on muutettuna, 3 artiklan 2 ja 3 pykälässä oikeudellisesti erilliseksi yksiköksi, joka hoitaa vesihuoltoa tuottamalla juomavettä ja joka huolehtii jätevesihuollosta tai jätevesirakentamisesta (esim. Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, Východoslovenské vodárne a kanalizácie)."

;

b) Lisätään liitteeseen II "SÄHKÖN TUOTANTO, SIIRTO TAI JAKELU" seuraava:

"TŠEKIN TASAVALTA

Julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 199/1994 Sb. 2 b kohdan mukaan hankintaviranomaiset ovat České energetické závody, a.s. (Tšekin voimalaitokset, tuottaja) ja 8 alueellista jakeluyhtiötä: Středočeská energetická a.s. (Keski-Böömin voimayhtiö), Východočeská energetická, a.s. (Itä-Böömin voimayhtiö), Severočeská energetická a.s. (Pohjois-Böömin voimayhtiö), Západočeská energetická, a.s. (Länsi-Böömin voimayhtiö), Jihočeská a.s. (Etelä-Böömin voimayhtiö), Pražské energetické závody, a.s. (Prahan voimalaitos), Jihomoravská energetická, a.s. (Etelä-Määrin voimalaitos), Severomoravská energetická, a.s. (Pohjois-Määrin voimalaitos); nämä yksiköt tuottavat tai siirtävät sähköä energiasäädöksen N:o 458/2000 Sb. nojalla.

VIRO

Yksiköt, jotka toimivat julkisia hankintoja koskevan säädöksen (RT I 2001, 40, 224) 5 artiklan ja kilpailua koskevan säädöksen (RT I 2001, 56, 332) 14 artiklan nojalla.

KYPROS

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171(The Electricity Authority of Cyprus established by the Electricity Development Law, Cap. 171).

LATVIA

Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" (valtion julkinen osakeyhtiö "Latvenergo").

LIETTUA

Yksiköt, jotka tuottavat, siirtävät tai jakelevat sähköä säädöksen Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin. 2000. Nr. 66-1984) nojalla ja jotka ovat säädöksen Lietuvos Respublikos viešuju pirkimų istatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) säännösten mukaisia.

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (valtion yritys Ignalinan ydinvoimalaitos), joka on perustettu säädöksen Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin. 1996. Nr. 119-2771) nojalla.

UNKARI

Yksiköt, jotka tuottavat, siirtävät tai jakelevat sähköä vuoden 2001 annetun sähkölain CX (2001. évi CX. törvény a villamos energiáról) mukaisen luvan perusteella.

MALTA

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta-yhtiö).

PUOLA

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( 10 päivänä huhtikuuta 1997 annetussa energialaissa tarkoitetut energiayritykset).

SLOVENIA

ELES- Elektro Slovenija, podjetja, ki proizvajajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki izvajajo transport električne energije, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki dobavljajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki dobavljajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99) (ELES- Elektro Slovenija; energialain (Slovenian tasavallan virallinen lehti, 79/99) mukaisesti sähköä tuottavat, siirtävät ja jakelevat yksiköt).

SLOVAKIA

Hankintayksikkö on määritelty julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 263/1999 Z. z., sellaisena kuin se on muutettuna, 3 artiklan 2 ja 3 pykälässä oikeudellisesti erilliseksi yksiköksi, joka toimii energia-alalla sähkön tuottajana, ostajana ja jakelijana sekä sähkön siirtäjänä (säädös N:o 70/1998 Z. z., sellaisena kuin se on muutettuna, esim. Slovenské elektrárne a.s., Regionálne rozvodné závody)."

;

c) Lisätään liitteeseen III "KAASUN TAI LÄMMÖN SIIRTO TAI JAKELU" seuraava:

"TŠEKIN TASAVALTA

Kaikki kaasun tai lämmön tuottajat, siirtäjät tai jakelijat, jotka suorittavat toimituksia julkisiin verkkoihin, jotka tarjoavat palvelujaan yleisölle (julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 199/1994 Sb. 2 b kohta).

VIRO

Yksiköt, jotka toimivat julkisia hankintoja koskevan säädöksen (RT I 2001, 40, 224) 5 artiklan ja kilpailua koskevan säädöksen (RT I 2001, 56, 332) 14 artiklan nojalla.

LATVIA

Akciju sabiedrība "Latvijas gāze" (valtion julkinen osakeyhtiö "Latvijas gāze"). Paikallishallinnon julkiset yksiköt, jotka myyvät lämpöä yleisölle.

LIETTUA

Yksiköt, jotka siirtävät tai jakelevat kaasua säädöksen Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin. 2000. Nr. 89-2743) nojalla ja jotka ovat säädöksen Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin. 2002, Nr. 118-5296) säännösten mukaisia.

Paikalliset viranomaiset tai kyseisten viranomaisten yhteenliittymät, jotka myyvät lämpöä yleisölle ja jotka ovat säädöksen Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) säännösten mukaisia.

UNKARI

Yksiköt, jotka siirtävät tai jakelevat kaasua vuoden 1994 kaasuhuollosta annetun säädöksen XLI (1994. évi XLI. törvény a gázszolgáltatásról) mukaisen luvan perusteella.

Yksiköt, jotka siirtävät tai jakelevat lämpöä vuoden 1998 aluelämpöyksiköistä annetun säädöksen XVIII (1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról) mukaisen luvan perusteella.

MALTA

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta-yhtiö).

PUOLA

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( 10 päivänä huhtikuuta 1997 annetussa energialaissa tarkoitetut energiayritykset).

SLOVENIA

Podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo plina s skladu z Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št. 79/99) in podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo toplote v skladu z odloki občin.

Energiasäädöksen (Slovenian tasavallan virallinen lehti, 79/99) mukaiset energiaa kuljettavat ja jakelevat yksiköt sekä kuntien tekemien päätösten mukaisesti lämpöä kuljettavat ja jakelevat yksiköt.

SLOVAKIA

Hankintayksikkö määritellään julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 263/1999 Z. z., sellaisena kuin se on muutettuna, 3 artiklan 2 ja 3 pykälässä oikeudellisesti erilliseksi yksiköksi, joka toimii energia-alalla kaasun ja lämmön tuottajana, ostajana ja jakelijana sekä kaasun siirtäjänä (Säädös N:o 70/1998 Z. z. sellaisena kuin se on muutettuna - esim. Slovenský plynárenský priemysel)."

;

d) Lisätään liitteeseen IV "ÖLJYN TAI KAASUN ETSINTÄ JA TALTEENOTTO" seuraava:

"TŠEKIN TASAVALTA

Kaupalliset yhtiöt, jotka etsivät, louhivat tai kaivavat raakaöljyä tai kaasua (julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 199/1994 Sb. 2 b kohta).

VIRO

Yksiköt, jotka toimivat julkisia hankintoja koskevan säädöksen (RT I 2001, 40, 224) 5 artiklan ja kilpailua koskevan säädöksen (RT I 2001, 56, 332) 14 artiklan nojalla.

LIETTUA

Yksiköt, jotka toimivat säädöksen Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Maanpinnan alla tapahtuvaa toimintaa koskeva Liettuan tasavallan laki) (Žin. 2001. Nr. 35-1164) nojalla ja jotka ovat säädöksen Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) säännösten mukaisia.

UNKARI

Yksiköt, jotka etsivät tai ottavat talteen öljyä tai kaasua vuoden 1993 annetun kaivoslain XLVIII (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról) mukaisen luvan tai yksinoikeuden perusteella.

MALTA

Öljyntuotantolaki (Cap. 156) ja sen nojalla annetut alemmanasteiset säädökset sekä mannerjalustalaki (Cap. 194) sekä sen nojalla annetut alemmanasteiset säädökset.

PUOLA

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Yksiköt, jotka toimivat 4 päivänä helmikuuta 1994 annetun geologista ja kaivostoimintaa koskevan säädöksen nojalla luonnonkaasun, öljyn ja sen luonnollisten johdannaisten, ruskohiilen, kivihiilen tai muiden kiinteiden polttoaineiden esiintymien etsimisen, koekaivausten tai kehittämisen alalla).

SLOVENIA

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo nafto, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SLOVAKIA

Hankintayksikkö on määritelty julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 263/1999 Z. z., sellaisena kuin se on muutettuna, 3 artiklan 2 ja 3 pykälässä oikeudellisesti erilliseksi yksiköksi, joka harjoittaa geologista ja kaivostoimintaa raakaöljyesiintymien etsijänä ja raakaöljyn ja luonnonkaasun talteenottajana;"

e) Lisätään liitteeseen V "HIILEN TAI MUIDEN KIINTEIDEN POLTTOAINEIDEN ETSINTÄ JA TALTEENOTTO" seuraava:

"TŠEKIN TASAVALTA

Kaupalliset yhtiöt, jotka etsivät, louhivat tai kaivavat hiiltä tai muita polttoaineita (julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 199/1994 Sb. 2 b kohta).

VIRO

Yksiköt, jotka toimivat julkisia hankintoja koskevan säädöksen (RT I 2001, 40, 224) 5 artiklan ja kilpailua koskevan säädöksen (RT I 2001, 56, 332) 14 artiklan nojalla.

LIETTUA

Yksiköt, jotka etsivät tai ottavat talteen turvetta säädöksen Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin. 2001. Nr. 35-1164) nojalla ja jotka ovat säädöksen Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) säännösten mukaisia.

UNKARI

Yksiköt, jotka etsivät tai ottavat talteen hiiltä tai muita kiinteitä polttoaineita vuoden 1993 kaivoslain XLVIII (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról) mukaisen luvan tai yksinoikeuden perusteella.

PUOLA

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Yksiköt, jotka toimivat 4 päivänä helmikuuta 1994 annetun geologista ja kaivostoimintaa koskevan säädöksen nojalla luonnonkaasun, öljyn ja sen luonnollisten johdannaisten, ruskohiilen, kivihiilen tai muiden kiinteiden polttoaineiden esiintymien etsimisen, koekaivausten tai kehittämisen alalla.).

SLOVENIA

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo premog, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SLOVAKIA

Hankintayksikkö on määritelty julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 263/1999 Z. z., sellaisena kuin se on muutettuna, 3 artiklan 2 ja 3 pykälässä oikeudellisesti erilliseksi yksiköksi, joka harjoittaa geologista ja kaivostoimintaa raakahiiliesiintymien etsijänä sekä raakahiilen ja muiden kiinteiden polttoaineiden talteenottajana;"

f) Lisätään liitteeseen VI "RAUTATIEPALVELUJEN ALAN HANKINTAYKSIKÖT" seuraava:

"TŠEKIN TASAVALTA

Julkisten liikennejärjestelmien toimijat sekä rautatieliikenteessä yleisölle palveluja tarjoavat toimijat (julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 199/1994 Sb. 2 b kohta).

VIRO

Yksiköt, jotka toimivat julkisia hankintoja koskevan säädöksen (RT I 2001, 40, 224) 5 artiklan ja kilpailua koskevan säädöksen (RT I 2001, 56, 332) 14 artiklan nojalla.

LATVIA

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" (valtion julkinen osakeyhtiö "Latvijas dzelzceļš").

Valsts akciju sabiedrība "Vaiņodes dzelzceļš" (valtion julkinen osakeyhtiö "Vaiņodes dzelzceļš").

LIETTUA

AB "Lietuvos geležinkeliai", joka toimii säädöksen Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas (Žin. 1996. Nr. 59-1402) nojalla, sekä muut rautatiepalvelujen alalla toimivat yksiköt, jotka ovat säädöksen Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) säännösten mukaisia.

UNKARI

Yksiköt, jotka tarjoavat yleisölle rautatieliikennepalveluja vuoden 1993 rautatielain XCV (1993. évi XCV. törvény a vasútról) perusteella sekä rautatieyritysten luvista annetun liikenne- ja vesihuoltoministeriön säädöksen n:o 15/2002. (II. 27.) KöViM (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről) mukaisen luvan perusteella.

PUOLA

Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu kolejowego, działające na podstawie Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z dnia 8 września 2000 r., w szczególności:

- PKP Intercity Sp. z o. o.

- PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

(Yksiköt, jotka tarjoavat rautatiekuljetusalan palveluja ja jotka toimivat 8 päivänä syyskuuta 2000 annetun "Puolan rautatiet" -valtionyrityksen muuttamisesta kaupalliseksi, sen uudelleenjärjestelystä ja yksityistämisestä annetun säädöksen nojalla, erityisesti:

- PKP Intercity sp. z o.o.

- PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A).

SLOVENIA

Slovenske železnice, d.d.

SLOVAKIA

Hankintayksikkö on määritelty julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 263/1999 Z. z., sellaisena kuin se on muutettuna, 3 artiklan 2 ja 3 pykälässä oikeudellisesti erilliseksi yksiköksi, joka toimii rautatiekuljetusten hoitajana (Säädös N:o 164/1996 Z. z. sellaisena kuin se on muutettuna, säädös N:o 258/1993 Z. z. sellaisena kuin se on muutettuna - esim. Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť a.s.)"

;

g) Lisätään liitteeseen VII "KAUPUNKIRAUTATIE-, RAITIOTIE-, JOHDINAUTO- TAI LINJA-AUTOPALVELUJEN HANKINTAYKSIKÖT" seuraava:

"TŠEKIN TASAVALTA

Kaikki julkisten liikennepalvelujärjestelmien toimijat sekä julkisen rautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autoliikenteen palvelun tarjoajat, jotka tarjoavat palveluja yleisölle (julkisia hankintoja koskevan säädöksen n:o 199/1994 Sb. 2 b kohta).

VIRO

Yksiköt, jotka toimivat julkisia hankintoja koskevan säädöksen (RT I 2001, 40, 224) 5 artiklan ja kilpailua koskevan säädöksen (RT I 2001, 56, 332) 14 artiklan nojalla.

LATVIA

Julkiset yksiköt, jotka tarjoavat linja-auto-, johdinauto- ja raitiovaunuliikenteen henkilöliikennepalveluja seuraavissa kaupungeissa: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne, Ventspils.

LIETTUA

Yksiköt, jotka tarjoavat kaupunkijohdinauto-, linja-auto- tai kaapeliliikennepalveluja yleisölle säädöksen Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin. 1996. Nr. 119-2772) nojalla ja jotka ovat säädöksen Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) säännösten mukaisia.

UNKARI

Yksiköt, jotka tarjoavat tieliikennepalveluja yleisölle vuoden 1988 maantiekuljetuksista annetun säädöksen I (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről) perusteella sekä maantieliikenteen palveluista ja ajoneuvoista annetun valtioneuvoston säädöksen N:o 89/1988 MT (89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról) mukaisen luvan perusteella.

Yksiköt, jotka tarjoavat rautatieliikennepalveluja yleisölle vuoden 1993 rautatielain (1993. évi XCV. törvény a vasútról) perusteella sekä rautatieyritysten luvista annetun liikenne- ja vesihuoltoministeriön säädöksen n:o 15/2002. (II. 27.) KöViM (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről) mukaisen luvan perusteella.

MALTA

L-Awtorita'dwar it-Trasport ta' Malta (Maltan kuljetusviranomainen).

PUOLA

Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu kolejowego, działające na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz.591 ze zm.).(kaupunkiraitiotieliikenteen palveluja tarjoavat yksiköt, jotka toimivat 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun rautatieliikennelain (Dz. U. Nr 96, poz. 591, sellaisena kuin se on muutettuna) nojalla).

Podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu autobusowego działające na podstawie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu (kaupunkien linja-autoliikenteen palveluja yleisölle tarjoavat yksiköt, jotka toimivat 6 päivänä syyskuuta 2001 annetun tieliikennelain (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, sellaisena kuin se on muutettuna) mukaan annetun luvan nojalla) sekä kaupunkiliikenteen palveluja yleisölle tarjoavat yksiköt.

SLOVENIA

Podjetja, ki opravljajo javni mestni avtobusni prevoz, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

SLOVAKIA

Hankintayksikkö on määritelty julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 263/1999 Z. z., sellaisena kuin se on muutettuna, 3 artiklan 2 ja 3 pykälässä oikeudellisesti erilliseksi tieliikenteen yksiköksi, joka harjoittaa aikataulun mukaista julkista linja-autoliikennettä ja rautatieliikennettä (Säädös N:o 164/1996 Z. z. sellaisena kuin se on muutettuna, sekä säädös N:o 168/1996 Z. z. sellaisena kuin se on muutettuna - esim.

Železnice Slovenskej republiky /ŽSR/

Železničná spoločnosť a.s.

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Žiliny, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Košíc, a.s.

Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s."

;

h) Lisätään liitteeseen VIII "LENTOKENTTÄALAN HANKINTAYKSIKÖT" seuraava:

"TŠEKIN TASAVALTA

Lentoasematoiminnan harjoittajat (julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 199/1994 Sb. 2 b kohta).

VIRO

Yksiköt, jotka toimivat julkisia hankintoja koskevan säädöksen (RT I 2001, 40, 224) 5 artiklan ja kilpailua koskevan säädöksen (RT I 2001, 56, 332) 14 artiklan nojalla.

LATVIA

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (valtion julkinen osakeyhtiö "Latvijas gaisa satiksme").

Valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga"" (valtion julkinen osakeyhtiö "International airport "Rīga"").

LIETTUA

Lentoasemat, jotka toimivat säädöksen Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin. 2000. Nr. 94-2918) ja säädöksen Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin. 2000. Nr. 66-1983) nojalla.

Valstybės įmonė "Oro navigacija" (valtionyritys "Oro navigacija"), jotka toimivat säädöksen Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin. 2000. Nr. 94-2918) ja säädöksen Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin. 2000. Nr. 66-1983) mukaisesti.

Muut lentokenttäalalla toimivat yksiköt, jotka ovat säädöksen Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) säännösten mukaisia.

UNKARI

Lentoasemat, jotka toimivat vuoden 1995 lentoliikennelain XCVII (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről) mukaisen luvan perusteella.

Budapest Ferihegyn kansainvälinen lentokenttä, jonka toimintaa hoitaa Budapest Ferihegy International Airport Operator Plc. (Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér, jota johtaa Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt.)seuraavien perusteella: vuoden 1991 toimilupalaki XVI (1991. évi XVI. törvény a koncesszióról), vuoden 1995 lentoliikennelaki XCVII (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről), lentoliikenne- ja lentokenttähallinnon lakkauttamisesta ja "HungaroControl - Unkarin lentoliikennepalvelut" -yksikön perustamisesta annettu liikenne- ja vesihuoltoministeriön säädös n:o 45/2001 (XII.20.) KöViM (45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról).

MALTA

L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Malta International Airport).

PUOLA

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" ("Polish Airports" -valtionyhtiö).

SLOVENIA

Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01).

SLOVAKIA

Hankintayksikkö on määritelty julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 263/1999 Z. z., sellaisena kuin se on muutettuna, 3 artiklan 2 ja 3 pykälässä oikeudellisesti erilliseksi yksiköksi, joka toimii siviili-ilmailun alalla julkisten lentokenttien ja lentoliikenteen maapalvelujen rakentajana ja hoitajana (Säädös N:o 143/1998 Z. z., sellaisena kuin se on muutettuna, esim. Lentokentät - Letisko M.R. Štefánika, Letisko Košice - Barca, Letisko Poprad - Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany - joita johtaa Slovenská správa letísk (Slovakian lentokenttähallinto) ja jotka toimivat Slovakian tasavallan liikenne-, posti- ja televiestintäministeriön myöntämän toimiluvan perusteella siviili-ilmailua koskevan säädöksen N:o 143/1998 Z. z. 32 artiklan mukaisesti."

;

i) Lisätään liitteeseen IX "MERI- TAI SISÄVESISATAMIEN TAI MUIDEN TERMINAALIPALVELUJEN ALALLA TOIMIVAT HANKINTAYKSIKÖT" seuraava:

"TŠEKIN TASAVALTA

Satamatoiminnan harjoittajat (julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 199/1994 Sb. 2 b kohta).

VIRO

Yksiköt, jotka toimivat julkisia hankintoja koskevan säädöksen (RT I 2001, 40, 224) 5 artiklan ja kilpailua koskevan säädöksen (RT I 2001, 56, 332) 14 artiklan nojalla.

KYPROS

Kyproksen satamaviranomaista koskevalla lailla 1973 (Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973) perustettu Kyproksen satamaviranomainen.

LATVIA

Viranomaiset, jotka hallinnoivat satamia "Likums par ostām" -lain mukaisesti.

Rīgas brīvostas pārvalde (Riian vapaasatamaviranomainen)

Ventspils brīvostas pārvalde (Ventspilsin vapaasatamaviranomainen)

Liepājas ostas pārvalde (Liepājan satamaviranomainen)

Salacgrīvas ostas pārvalde (Salacgrīvan satamaviranomainen)

Skultes ostas pārvalde (Skulten satamaviranomainen)

Lielupes ostas pārvalde (Lielupen satamaviranomainen)

Engures ostas pārvalde (Engure satamaviranomainen)

Mērsraga ostas pārvalde (Mērsragsin satamaviranomainen)

Pāvilostas pārvalde (Pāvilostan satamaviranomainen)

Rojas ostas pārvalde (Rojan satamaviranomainen).

LIETTUA

Valstybės įmonė "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija" ("Klaipėda State Seaport Authority -niminen valtionyritys), joka toimii säädöksen Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas (Žin. 1996. Nr. 53-1245) nojalla.

Valstybės įmonė "Vidaus vandens kelių direkcija" ("Inland Waterways Administration" -niminen valtionyritys), joka toimii säädöksen Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas (Žin. 1996. Nr. 105-2393) nojalla.

Muut meri- tai sisävesisatamien tai muiden terminaalipalvelujen alalla toimivat yksiköt, jotka ovat säädöksen Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296) säännösten mukaisia.

UNKARI

Valtion kokonaan tai osittain hoitamat julkiset satamat vuoden 2000 vesiliikennelain XLII (2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről) mukaisesti.

MALTA

L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Maltan meriviranomainen).

PUOLA

Podmioty zajmujące się zarządzaniem portami morskimi lub śródlądowymi i udostępnianiem ich przewoźnikom morskim i śródlądowym. (Yksiköt, jotka toimivat merisatamien ja sisävesisatamien hoidon alalla ja jotka antavat meriliikenteen ja sisävesiliikenteen rahtialusten käyttää niitä.).

SLOVENIA

Morska pristanišča v državni ali delni lasti države, ko opravljajo gospodarsko javno službo, skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 26/01).

SLOVAKIA

Hankintayksikkö on määritelty julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 263/1999 Z. z., sellaisena kuin se on muutettuna, 3 artiklan 2 ja 3 pykälässä oikeudellisesti erilliseksi yksiköksi, joka toimii sisävesiliikenteen alalla vesiväylien ylläpitäjänä ja julkisten satamien ja vesiliikenteen palvelujen rakentajana ja ylläpitäjänä (Säädös N:o 338/2000 Z. z. - esim. Prístav Bratislava, Prístav Komárno, Prístav Štúrovo)."

j) Lisätään liitteeseen X "TELEVERKKOJEN YLLÄPITO TAI TELEPALVELUJEN TARJOAMINEN" seuraava:

"TŠEKIN TASAVALTA

Telepalvelualan toimijat, jos heidän palvelujaan tarjotaan yleisölle (julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 199/1994 Sb. 2 b kohta).

VIRO

Yksiköt, jotka toimivat julkisia hankintoja koskevan säädöksen (RT I 2001, 40, 224) 5 artiklan ja kilpailua koskevan säädöksen (RT I 2001, 56, 332) 14 artiklan nojalla.

KYPROS

Kyproksen televiranomainen, joka on perustettu Kyproksen telepalvelulailla, 302 luku (Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο, Κεφ. 302).

LATVIA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" (yksityinen osakeyhtiö "Lattelekom").

UNKARI

Vuoden 2001 viestintälain XL (2001, évi XL. törvény a hírközlésről) 3 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 104 ja 105 artiklan nojalla telekommunikaatioalalla toimivat yksiköt.

MALTA

Maltan teleliikennepalvelut on liberalisoitu ja kaikki yksinoikeudet on poistettu, lukuun ottamatta äänipuhelin- ja kansainvälisen tietoliikenteen palveluja, jotka liberalisoitiin 1 päivänä tammikuuta 2003. Kuitenkaan mikään yhtiö ei ole valinnut hallituksen hankintasäädöksiä, sellaisina kun ne on vahvistettuina vuoden 1996 säädösjulkaisussa 70, jolla nykyiset julkisen palvelun (hankinta-)sopimukset saatettiin voimaan. Tästä huolimatta, kaikki teleliikenteen alan yksiköt nimetään:

Melita Cable plc

Maltacom plc

Vodafone (Malta) Ltd

Mobisle Communication Ltd

Datatrak Ltd

Telepage Ltd

PUOLA

Telekomunikacja Polska S. A.

SLOVAKIA

Hankintayksikkö on määritelty julkisia hankintoja koskevan säädöksen N:o 263/1999 Z. z., sellaisena kuin se on muutettuna, 3 artiklan 2 ja 3 pykälässä oikeudellisesti erilliseksi yksiköksi, joka toimii teleliikennealalla julkisten teleliikennepalvelujen tarjoajana ja joka toimittaa ja hallinnoi julkisen teleliikenneverkon teleliikennelaitteistoa (Säädös N:o 195/2000 Z. z. sellaisena kuin se on muutettuna)."

.

J. ELINTARVIKKEET

1. 31980 L 0590: Komission direktiivi 80/590/ETY, annettu 9 päivänä kesäkuuta 1980, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin tarvikkeisiin liitettävästä tunnuksesta (EYVL L 151, 19.6.1980, s. 21), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin ( EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

a) Lisätään liitteen otsikkoon seuraava:

""PŘÍLOHA"

"LISA"

"PIELIKUMS"

"PRIEDAS"

"MELLÉKLET"

"ANNESS"

"ZAŁĄCZNIK"

"PRILOGA"

"PRÍLOHA""

;

b) Lisätään liitteen tekstiin seuraava:

""Symbol"

"Sümbol"

"Simbols"

"Simbolis"

"Szimbólum"

"Simbolu"

"Symbol"

"Simbol"

"Symbol"

."

.

2. 31989 L 0108: Neuvoston direktiivi 89/108/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1988, pakastettuja elintarvikkeita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 40, 11.2.1989, s. 34), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään 8 artiklan 1 kohdan a alakohtaan seuraava:

"— tšekiksi: hluboce zmrazené tai hluboce zmrazená tai hluboce zmrazený,

— viroksi: sügavkülmutatud tai külmutatud,

— latviaksi: ātri sasaldēts,

— liettuaksi: greitai užšaldyti,

— unkariksi: gyorsfagyasztott,

— maltan kielellä: iffriżat,

— puolaksi: produkt głęboko mrożony,

— sloveeniksi: hitro zamrznjen,

— slovakiksi: hlbokozmrazené"

.

3. 31991 L 0321: Komission direktiivi 91/321/ETY, annettu 14 päivänä toukokuuta 1991, äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista (EYVL L 175, 4.7.1991, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31996 L 0004: komission direktiivi 96/4/EY, annettu 16.2.1996 (EYVL L 49, 28.2.1996, s. 12)

- 31999 L 0050: komission direktiivi 1999/50/EY, annettu 25.5.1999 (EYVL L 139, 2.6.1999, s. 29)

a) Lisätään 7 artiklan 1 kohtaan sanojen "Modersmjölksersättning" ja "Tillskottsnäring" jälkeen seuraava:

"— tšekiksi:

"počáteční kojenecká výživa" ja "pokračovací kojenecká výživa",

— viroksi:

"imiku piimasegu" ja "jätkupiimasegu",

— latviaksi:

"Piena maisījums zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" ja "Piena maisījums zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— liettuaksi:

"mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn" ja "mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn",

— unkariksi:

"anyatej-helyettesítő tápszer" ja "anyatej-kiegészítő tápszer",

— maltan kielellä:

"formula tat-trabi" ja "formula tal-prosegwiment",

— puolaksi:

"preparat do początkowego żywienia niemowląt" ja "preparat do dalszego żywienia niemowląt",

— sloveeniksi:

"začetna mleko za dojenčke" ja "nadaljevalno mleko za dojenčke",

— slovakiksi:

"počiatočná dojčenská mliečna výživa" ja "následná dojčenská mliečna výživa";"

b) Lisätään 7 artiklan 1 kohtaan sanojen "Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk" ja "Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk" jälkeen seuraava:

"— tšekiksi:

"počáteční mléčná kojenecká výživa" ja "pokračovací mléčná kojenecká výživa",

— viroksi:

"Piimal põhinev imiku piimasegu" ja "Piimal põhinev jätkupiimasegu",

— latviaksi:

"Piens zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" ja "Piens zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— liettuaksi:

"pieno mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn" ja "pieno mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn",

— unkariksi:

"tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer" ja "tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer",

— maltan kielellä:

"ħalib tat-trabi" ja "ħalib tal-prosegwiment",

— puolaksi:

"mleko początkowe" ja "mleko następne",

— sloveeniksi:

"začetno mleko za dojenčke" ja "nadaljevalno mleko za dojenčke",

— slovakiksi:

"počiatočná dojčenská mliečna výživa" ja "následná dojčenská mliečna výživa"."

4. 31999 L 0021: Komission direktiivi 1999/21/EY, annettu 25 päivänä maaliskuuta 1999, ruokavaliovalmisteista erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin (EYVL L 91, 7.4.1999, s. 29)

Korvataan 4 artiklan 1 kohdassa oleva luettelo, joka alkaa "espanjaksi" ja päättyy "medicinska ändamål", seuraavalla luettelolla:

"— espanjaksi:

"Alimento dietético para usos médicos especiales"

— tšekiksi:

"Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely"

— tanskaksi:

"Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål"

— saksaksi:

"Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)"

— viroksi:

"Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks"

— kreikaksi:

"Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς"

— englanniksi:

"Food(s) for special medical purposes"

— ranskaksi:

"Aliment(s) diététique(s) destiné(s) a des fins médicales spéciales"

— italiaksi:

"Alimento dietetico destinato a fini medici speciali"

— latviaksi:

"Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem"

— liettuaksi:

"Specialios medicininės paskirties maisto produktai"

— unkariksi:

"Speciális - gyógyászati célra szánt - tápszer"

— maltan kielellä:

"Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi"

— hollanniksi:

"Dieetvoeding voor medisch gebruik"

— puolaksi:

"Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego"

— portugaliksi:

"Produto dietético de uso clínico"

— slovakiksi:

"dietetická potravina na osobitné lekárske účely"

— sloveeniksi:

"Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene"

— suomeksi:

"Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita"

— ruotsiksi:

"Livsmedel för speciella medicinska ändamåll"

."

5. 32000 L 0013: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 32001 L 0101: komission direktiivi 2001/101/EY, annettu 26.11.2001 (EYVL L 310, 28.11.2001, s. 19)

- 32002 L 0067: komission direktiivi 2002/67/EY, annettu 18.7.2002 (EYVL L 191, 19.7.2002, s. 20)

a) Korvataan 5 artiklan 3 kohdassa oleva luettelo, joka alkaa "espanjaksi" ja päättyy "joniserande strålning", seuraavalla luettelolla:

"— espanjaksi:

"irradiado" tai "tratado con radiación ionizante",

— tšekiksi:

"ozářeno" tai "ošetřeno ionizujícím zářením",

— tanskaksi:

"bestrålet/…" tai "strålekonserveret" tai "behandlet med ioniserende stråling" tai "konserveret med ioniserende stråling",

— saksaksi:

"bestrahlt" tai "mit ionisierenden Strahlen behandelt",

— viroksi:

"kiiritatud" tai "töödeldud ioniseeriva kiirgusega",

— kreikaksi:

"επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία" tai "ακτινοβολημένο",

— englanniksi:

"irradiated" tai "treated with ionising radiation",

— ranskaksi:

"traité par rayonnements ionisants" tai "traité par ionisation",

— italiaksi:

"irradiato" tai "trattato con radiazioni ionizzanti",

— latviaksi:

"apstarots" tai "apstrādāts ar jonizējošo starojumu",

— liettuaksi:

"apšvitinta" tai "apdorota jonizuojančiąja spinduliuote",

— unkariksi:

"sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt",

— maltan kielellä:

"ittrattat bir-radjazzjoni" tai "ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti",

— hollanniksi:

"doorstraald" tai "door bestraling behandeld" tai "met ioniserende stralen behandeld",

— puolaksi:

"napromieniony" tai "poddany działaniu promieniowania jonizującego",

— portugaliksi:

"irradiado" tai "tratado por irradiação" tai "tratado por radiação ionizante",

— slovakiksi:

"ošetrené ionizujúcim žiarením",

— sloveeniksi:

"obsevano" tai "obdelano z ionizirajočim sevanjem",

— suomeksi:

"säteilytetty" tai "käsitelty ionisoivalla säteilyllä",

— ruotsiksi:

"bestrålad" tai "behandlad med joniserande strålning""

;

b) Korvataan 10 artiklan 2 kohdassa oleva luettelo, joka alkaa "espanjaksi" ja päättyy "sista förbrukningsdag", seuraavalla luettelolla:

"— espanjaksi: "fecha de caducidad",

— tšekiksi: "spotřebujte do",

— tanskaksi: "sidste anvendelsesdato",

— saksaksi: "verbrauchen bis",

— viroksi: "kõlblik kuni",

— kreikaksi: "ανάλωση μέχρι"

— englanniksi: "use by",

— ranskaksi: "à consommer jusqu'au",

— italiaksi: "da consumare entro",

— latviaksi: "izlietot līdz",

— liettuaksi: "tinka vartoti iki",

— unkariksi: "fogyasztható",

— maltan kielellä: "uża sa",

— hollanniksi: "te gebruiken tot",

— puolaksi: "należy spożyć do",

— portugaliksi: "a consumir até",

— slovakiksi: "spotrebujte do",

— sloveeniksi: "porabiti do",

— suomeksi: "viimeinen käyttöajankohta",

— ruotsiksi: "sista förbrukningsdag"."

.

6. 32000 L 0036: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/36/EY, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2000, elintarvikkeena käytettävistä kaakao- ja suklaatuotteista (EYVL L 197, 3.8.2000, s. 19)

Korvataan liitteessä I oleva A kohdan 4 alakohdan d alakohta seuraavasti:

"d) Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti ja Malta voivat sallia alueellaan nimityksen "milk chocolate" käyttämisen 5 alakohdassa tarkoitetusta tuotteesta sillä edellytyksellä, että nimityksen ohella mainitaan kaikissa kolmessa tapauksessa maidon kuiva-ainepitoisuus, josta kunkin tuotteen osalta on erikseen säädetty ja joka merkitään seuraavasti:"maidon kuiva-aineita: vähintään … prosenttia."."

7. 32001 L 0114: Neuvoston direktiivi 2001/114/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, tietyistä osittain tai kokonaan kuivatuista elintarvikkeena käytettävistä säilötyistä maidoista (EYVL L 15, 17.1.2002, s. 19)

Lisätään liitteeseen II seuraava:

"k) Maltan kielessä ilmaisu "Ħalib evaporat" tarkoittaa liitteessä I olevan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä tuotetta.

l) Maltan kielessä ilmaisu "Ħalib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam" tarkoittaa liitteessä I olevan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyä tuotetta.

m) Viron kielessä ilmaisu "koorepulber" tarkoittaa liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdassa määritettyä tuotetta.

n) Viron kielessä ilmaisu "piimapulber" tarkoittaa liitteessä I olevan 2 kohdan b alakohdassa määritettyä tuotetta.

o) Viron kielessä ilmaisu "väherasvane kondenspiim" tarkoittaa liitteessä I olevan 1 kohdan c alakohdassa määritettyä tuotetta.

p) Viron kielessä ilmaisu "magustatud väherasvane kondenspiim" tarkoittaa liitteessä I olevan 1 kohdan f alakohdassa määritettyä tuotetta.

q) Viron kielessä ilmaisu "väherasvane piimapulber" tarkoittaa liitteessä I olevan 2 kohdan c alakohdassa määritettyä tuotetta.

r) Tšekin kielessä ilmaisu "zahuštěná neslazená smetana" tarkoittaa liitteessä I olevan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä tuotetta.

s) Tšekin kielessä ilmaisu "zahuštěné neslazené plnotučné mléko" tarkoittaa liitteessä I olevan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyä tuotetta.

t) Tšekin kielessä ilmaisu "zahuštěné neslazené polotučné mléko" tarkoittaa liitteessä I olevan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyä tuotetta, joka sisältää rasvaa 4-4,5 painoprosenttia.

u) Tšekin kielessä ilmaisu "zahuštěné slazené plnotučné mléko" tarkoittaa liitteessä I olevan 1 kohdan e alakohdassa määriteltyä tuotetta.

v) Tšekin kielessä ilmaisu "zahuštěné slazené polotučné mléko" tarkoittaa liitteessä I olevan 1 kohdan f alakohdassa määriteltyä tuotetta, joka sisältää rasvaa 4-4,5 painoprosenttia.

w) Tšekin kielessä ilmaisu "sušená smetana" tarkoittaa liitteessä I olevan 2 kohdan a alakohdassa määriteltyä tuotetta.

x) Tšekin kielessä ilmaisu "sušené polotučné mléko" tarkoittaa liitteessä I olevan 2 kohdan c alakohdassa määriteltyä tuotetta, joka sisältää rasvaa 14-16 painoprosenttia."

8. 32001 R 0466: Komission asetus (EY) N:o 466/2001, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2001, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta (EYVL L 77, 16.3.2001, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 32001 R 2375: neuvoston asetus (EY) N:o 2375/2001, annettu 29.11.2001 (EYVL L 321, 6.12.2001, s. 1)

- 32002 R 0221: komission asetus (EY) N:o 221/2002, annettu 6.2.2002 (EYVL L 37, 7.2.2002, s. 4)

- 32002 R 0257: komission asetus (EY) N:o 257/2002, annettu 12.2.2002 (EYVL L 41, 13.2.2002, s. 12)

- 32002 R 0472: komission asetus (EY) N:o 472/2002, annettu 12.3.2002 (EYVL L 75, 16.3.2002, s. 18)

- 32002 R 0563: komission asetus (EY) N:o 563/2002, annettu 2.4.2002 (EYVL L 86, 3.4.2002, s. 5)

Lisätään 1 artiklan 1 a kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

"1b. Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, komissio voi antaa Virolle 31 päivään joulukuuta 2006 kestävän siirtymäkauden ajaksi luvan saattaa markkinoillensa Itämeren alueelta peräisin olevaa kalaa, joka on tarkoitettu kulutukseen sen alueella ja jonka dioksiinipitoisuudet ovat korkeammat kuin liitteessä I olevan 5 jakson 5.2 kohdassa säädetyt enimmäismäärät. Poikkeus myönnetään elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 [1] 8 artiklassa vahvistettua menettelyä käyttäen. Tätä varten Viron on osoitettava, että 1 a kohdassa asetetut Suomea ja Ruotsia koskevat edellytykset täyttyvät ja että ihmisten dioksiinialtistus ei ole Virossa korkeampi kuin korkein keskimääräinen altistuksen taso missään yhteisön, sellaisena kuin se on 30 päivänä huhtikuuta 2004, jäsenvaltioista.

Jos Virolle myönnetään tällainen poikkeus, tämän poikkeuksen tulevaa soveltamista tarkastellaan liitteessä I olevan 5 jakson tarkistuksen yhteydessä, josta säädetään 5 artiklan 3 kohdassa.

Sen estämättä, mitä edellä säädetään, Viron on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että liitteessä I olevan 5 osan 5.2 kohdan vastaisia kalaa tai kalatuotteita ei pidetä kaupan muissa jäsenvaltioissa.

K. KEMIKAALIT

31967 L 0548: Neuvoston direktiivi 67/548/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1967, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 31969 L 0081: neuvoston direktiivi 69/81/ETY, annettu 13.3.1969 (EYVL L 68, 19.3.1969, s. 1)

- 31970 L 0189: neuvoston direktiivi 70/189/ETY, annettu 6.3.1970 (EYVL L 59, 14.3.1970, s. 33)

- 31971 L 0144: neuvoston direktiivi 71/144/ETY, annettu 22.3.1971 (EYVL L 74, 29.3.1971, s. 15)

- 31973 L 0146: neuvoston direktiivi 73/146/ETY, annettu 21.5.1973 (EYVL L 167, 25.6.1973, s. 1)

- 31975 L 0409: neuvoston direktiivi 75/409/ETY, annettu 24.6.1975 (EYVL L 183, 14.7.1975, s. 22)

- 31976 L 0907: komission direktiivi 76/907/ETY, annettu 14.7.1976 (EYVL L 360, 30.12.1976, s. 1)

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 31979 L 0370: komission direktiivi 79/370/ETY, annettu 30.1.1979 (EYVL L 88, 7.4.1979, s. 1)

- 31979 L 0831: neuvoston direktiivi 79/831/ETY, annettu 18.9.1979 (EYVL L 259, 15.10.1979, s. 10)

- 31980 L 1189: neuvoston direktiivi 80/1189/ETY, annettu 4.12.1980 (EYVL L 366, 31.12.1980, s. 1)

- 31981 L 0957: komission direktiivi 81/957/ETY, annettu 23.10.1981 (EYVL L 351, 7.12.1981, s. 5)

- 31982 L 0232: komission direktiivi 82/232/ETY, annettu 25.3.1982 (EYVL L 106, 21.4.1982, s. 18)

- 31983 L 0467: komission direktiivi 83/467/ETY, annettu 29.7.1983 (EYVL L 257, 16.9.1983, s. 1)

- 31984 L 0449: komission direktiivi 84/449/ETY, annettu 25.4.1984 (EYVL L 251, 19.9.1984, s. 1)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31986 L 0431: komission direktiivi 86/431/ETY, annettu 24.6.1986 (EYVL L 247, 1.9.1986, s. 1)

- 31987 L 0432: neuvoston direktiivi 87/432/ETY, annettu 3.8.1987 (EYVL L 239, 21.8.1987, s. 1)

- 31988 L 0302: komission direktiivi 88/302/ETY, annettu 18.11.1987 (EYVL L 133, 30.5.1988, s. 1)

- 31988 L 0490: komission direktiivi 88/490/ETY, annettu 22.7.1988 (EYVL L 259, 19.9.1988, s. 1)

- 31990 L 0517: neuvoston direktiivi 90/517/ETY, annettu 9.10.1990 (EYVL L 287, 19.10.1990, s. 37)

- 31991 L 0325: komission direktiivi 91/325/ETY, annettu 1.3.1991 (EYVL L 180, 8.7.1991, s. 1)

- 31991 L 0326: komission direktiivi 91/326/ETY, annettu 5.3.1991 (EYVL L 180, 8.7.1991, s. 79)

- 31991 L 0410: komission direktiivi 91/410/ETY, annettu 22.7.1991 (EYVL L 228, 17.8.1991, s. 67)

- 31991 L 0632: komission direktiivi 91/632/ETY, annettu 28.10.1991 (EYVL L 338, 10.12.1991, s. 23)

- 31992 L 0032: neuvoston direktiivi 92/32/ETY, annettu 30.4.1992 (EYVL L 154, 5.6.1992, s. 1)

- 31992 L 0037: komission direktiivi 92/37/ETY, annettu 30.4.1992 (EYVL L 154, 5.6.1992, s. 30)

- 31993 L 0021: komission direktiivi 93/21/ETY, annettu 27.4.1993 (EYVL L 110, 4.5.1993, s. 20)

- 31993 L 0072: komission direktiivi 93/72/ETY, annettu 1.9.1993 (EYVL L 258, 16.10.1993, s. 9)

- 31993 L 0101: komission direktiivi 93/101/EY, annettu 11.11.1993 (EYVL L 13, 15.1.1994, s. 1)

- 31993 L 0105: komission direktiivi 93/105/EY, annettu 25.11.1993 (EYVL L 294, 30.11.1993, s. 21)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31994 L 0069: komission direktiivi 94/69/EY, annettu 19.12.1994 (EYVL L 381, 31.12.1994, s. 1)

- 31996 L 0054: komission direktiivi 96/54/EY, annettu 30.7.1996 (EYVL L 248, 30.9.1996, s. 1)

- 31996 L 0056: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/56/EY, annettu 3.9.1996 (EYVL L 236, 18.9.1996, s. 35)

- 31997 L 0069: komission direktiivi 97/69/EY, annettu 5.12.1997 (EYVL L 343, 13.12.1997, s. 19)

- 31998 L 0073: komission direktiivi 98/73/EY, annettu 18.9.1998 (EYVL L 305, 16.11.1998, s. 1)

- 31998 L 0098: komission direktiivi 98/98/EY, annettu 15.12.1998 (EYVL L 355, 30.12.1998, s. 1)

- 31999 L 0033: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/33/EY, annettu 10.5.1999 (EYVL L 199, 30.7.1999, s. 57)

- 32000 L 0032: komission direktiivi 2000/32/EY, annettu 19.5.2000 (EYVL L 136, 8.6.2000, s. 1)

- 32000 L 0033: komission direktiivi 2000/33/EY, annettu 25.4.2000 (EYVL L 136, 8.6.2000, s. 90)

- 32001 L 0059: komission direktiivi 2001/59/EY, annettu 6.8.2001 (EYVL L 225, 21.8.2001, s. 1)

a) Korvataan liitteen I yleisjohdannossa oleva taulukko A seuraavasti:

"TABLA A - TABULKA A - TABEL A - TABELLE A - TABEL A - ΠΙΝΑΚΑΣ A - TABLE A - TABLEAU A - TABELLA A - A TABULA - A LENTELĖ - A. TÁBLÁZAT - TABELLA A - TABEL A - TABELA A - TABELA A - TABUĽKA A - TABELA A - TAULUKKO A - TABELL A

Lista de los elementos químicos clasificados por su número atómico (Z)

Seznam chemických prvků seřazených podle jejich atomového čísla (Z)

Liste over grundstoffer, ordnet efter deres atomvægt (Z)

Liste der chemischen Elemente, geordnet nach der Ordnungszahl (Z)

Keemiliste elementide nimekiri aatomnumbri (Z) järgi

Κατάλογος χημικών στοιχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ)

List of chemical elements listed according to their atomic number (Z)

Liste des éléments chimiques classés selon leur numéro atomique (Z)

Elenco degli elementi chimici ordinati secondo il loro numero atomico (Z)

Ķīmisko elementu saraksts - sakārtojums pēc atomnumuriem(Z)

Cheminių elementų, išdėstytų pagal atominį skaičių (Z), sąrašas

Kémiai elemek listája, rendszámuk sorrendjében(Z)

Lista ta' elementi kimiċi elenkati skond in-numru atomiku tagħhom (Z)

Lijst van chemische elementen, gerangschikt naar atoomgewicht (Z)

Lista pierwiastków chemicznych ułożona według wzrastającej liczby atomowej(Z)

Lista dos elementos químicos ordenados segundo o seu número atómico (Z)

Zoznam chemických prvkov zoradených podľa atómových čísiel (Z)

Seznam kemijskih elementov, razvrščenih po vrstnem številu (Z)

Alkuaineiden luettelo, järjestysluvun mukaan (Z)

Lista över grundämnen, ordnade efter deras atomnummer (Z)

Z | Merkki | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV |

1 | H | Hidrógeno | Vodík | Hydrogen | Wasserstoff | Vesinik | Υδρογόνο | Hydrogen | Hydrogène | Idrogeno | Ūdeņradis |

2 | He | Helio | Helium | Helium | Helium | Heelium | Ήλιο | Helium | Hélium | Elio | Hēlijs |

3 | Li | Litio | Lithium | Lithium | Lithium | Liitium | Λίθιο | Lithium | Lithium | Litio | Litijs |

4 | Be | Berilio | Beryllium | Beryllium | Beryllium | Berüllium | Βηρύλλιο | Beryllium | Béryllium (Glucinium) | Berillio | Berilijs |

5 | B | Boro | Bor | Bor | Bor | Boor | Βόριο | Boron | Bore | Boro | Bors |

6 | C | Carbono | Uhlík | Carbon (kulstof) | Kohlenstoff | Süsinik | Άνθρακας | Carbon | Carbone | Carbonio | Ogleklis |

7 | N | Nitrógeno | Dusík | Nitrogen | Stickstoff | Lämmastik | Άζωτο | Nitrogen | Azote | Azoto | Slāpeklis |

8 | O | Oxígeno | Kyslík | Oxygen (ilt) | Sauerstoff | Hapnik | Όξυγόνο | Oxygen | Oxygène | Ossigeno | Skābeklis |

9 | F | Flúor | Fluor | Fluor | Fluor | Fluor | Φθόριο | Fluorine | Fluor | Fluoro | Fluors |

10 | Ne | Neón | Neon | Neon | Neon | Neoon | Νέον | Neon | Néon | Neon | Neons |

11 | Na | Sodio | Sodík | Natrium | Natrium | Naatrium | Νάτριο | Sodium | Sodium | Sodio | Nātrijs |

12 | Mg | Magnesio | Hořčík | Magnesium | Magnesium | Magneesium | Μαγνήσιο | Magnesium | Magnésium | Magnesio | Magnijs |

13 | Al | Aluminio | Hliník | Aluminium | Aluminium | Alumiinium | Αργίλλιο | Aluminium | Aluminium | Alluminio | Alumīnijs |

14 | Si | Silicio | Křemík | Silicium | Silicium | Räni | Πυρίτιο | Silicon | Silicium | Silicio | Silīcijs |

15 | P | Fósforo | Fosfor | Phosphor | Phosphor | Fosfor | Φωσφόρος | Phosphorus | Phosphore | Fosforo | Fosfors |

16 | S | Azufre | Síra | Svovl | Schwefel | Väävel | Θείον | Sulphur | Soufre | Zolfo | Sērs |

17 | Cl | Cloro | Chlor | Chlor | Chlor | Kloor | Χλώριο | Chlorine | Chlore | Cloro | Hlors |

18 | Ar | Argón | Argon | Argon | Argon | Argoon | Αργό | Argon | Argon | Argon | Argons |

19 | K | Potasio | Draslík | Kalium | Kalium | Kaalium | Κάλιο | Potassium | Potassium | Potassio | Kālijs |

20 | Ca | Calcio | Vápník | Calcium | Calcium | Kaltsium | Ασβέστιο | Calcium | Calcium | Calcio | Kalcijs |

21 | Sc | Escandio | Skandium | Scandium | Scandium | Skandium | Σκάνδιο | Scandium | Scandium | Scandio | Skandijs |

22 | Ti | Titanio | Titan | Titan | Titan | Titaan | Τιτάνιο | Titanium | Titane | Titanio | Titāns |

23 | V | Vanadio | Vanad | Vanadium | Vanadium | Vanaadium | Βανάδιο | Vanadium | Vanadium | Vanadio | Vanādijs |

24 | Cr | Cromo | Chrom | Chrom | Chrom | Kroom | Χρώμιο | Chromium | Chrome | Cromo | Hroms |

25 | Mn | Manganeso | Mangan | Mangan | Mangan | Mangaan | Μαγγάνιο | Manganese | Manganèse | Manganese | Mangāns |

26 | Fe | Hierro | Železo | Jern | Eisen | Raud | Σίδηρος | Iron | Fer | Ferro | Dzelzs |

27 | Co | Cobalto | Kobalt | Cobalt | Kobalt | Koobalt | Κοβάλτιο | Cobalt | Cobalt | Cobalto | Kobalts |

28 | Ni | Níquel | Nikl | Nikkel | Nickel | Nikkel | Νικέλιο | Nickel | Nickel | Nichel | Niķelis |

29 | Cu | Cobre | Měď | Kobber | Kupfer | Vask | Χαλκός | Copper | Cuivre | Rame | Varš |

30 | Zn | Zinc | Zinek | Zink | Zink | Tsink | Ψευδάργυρος | Zinc | Zinc | Zinco | Cinks |

31 | Ga | Galio | Gallium | Gallium | Gallium | Gallium | Γάλλιο | Gallium | Gallium | Gallio | Gallijs |

32 | Ge | Germanio | Germanium | Germanium | Germanium | Germaanium | Γερμάνιο | Germanium | Germanium | Germanium | Germānijs |

33 | As | Arsénico | Arsen | Arsen | Arsen | Arseen | Αρσενικό | Arsenic | Arsenic | Arsenico | Arsēns |

34 | Se | Selenio | Selen | Selen | Selen | Seleen | Σελήνιο | Selenium | Sélénium | Selenio | Selēns |

35 | Br | Bromo | Brom | Brom | Brom | Broom | Βρώμιο | Bromine | Brome | Bromo | Broms |

36 | Kr | Criptón | Krypton | Krypton | Krypton | Krüptoon | Κρυπτό | Krypton | Krypton | Krypton | Kriptons |

37 | Rb | Rubidio | Rubidium | Rubidium | Rubidium | Rubiidium | Ρουβήδιο | Rubidium | Rubidium | Rubidio | Rubīdijs |

38 | Sr | Estroncio | Stroncium | Strontium | Strontium | Strontsium | Στρόντιο | Strontium | Strontium | Stronzio | Stroncijs |

39 | Y | Itrio | Yttrium | Yttrium | Yttrium | Ütrium | Ύττριο | Yttrium | Yttrium | Ittrio | Itrijs |

40 | Zr | Circonio | Zirkonium | Zirconium | Zirkon | Tsirkoonium | Ζιρκόνιο | Zirconium | Zirconium | Zirconio | Cirkonijs |

41 | Nb | Niobio | Niob | Niobium | Niob | Nioobium | Νιόβιο | Niobium | Niobium | Niobio | Niobijs |

42 | Mo | Molibdeno | Molybden | Molybden | Molybdän | Molübdeen | Μολυβδένιο | Molybdenum | Molybdène | Molibdeno | Molibdēns |

43 | Tc | Tecnecio | Technecium | Technetium | Technetium | Tehneetsium | Τεχνήτιο | Technetium | Technetium | Tecnezio | Tehnēcijs |

44 | Ru | Rutenio | Ruthenium | Ruthenium | Ruthenium | Ruteenium | Ρουθήνιο | Ruthenium | Ruthénium | Rutenio | Rutēnijs |

45 | Rh | Rodio | Rhodium | Rhodium | Rhodium | Roodium | Ρόδιο | Rhodium | Rhodium | Rodio | Rodijs |

46 | Pd | Paladio | Palladium | Palladium | Palladium | Pallaadium | Παλλάδιο | Palladium | Palladium | Palladio | Pallādijs |

47 | Ag | Plata | Stříbro | Sølv | Silber | Hõbe | Άργυρος | Silver | Argent | Argento | Sudrabs |

48 | Cd | Cadmio | Kadmium | Cadmium | Cadmium | Kaadium | Κάδμιο | Cadmium | Cadmium | Cadmio | Kadmijs |

49 | In | Indio | Indium | Indium | Indium | Indium | Ίνδιο | Indium | Indium | Indio | Indijs |

50 | Sn | Estaño | Cín | Tin | Zinn | Tina | Κασσίτερος | Tin | Étain | Stagno | Alva |

51 | Sb | Antimonio | Antimon | Antimon | Antimon | Antimon | Αντιμόνιο | Antimony | Antimoine | Antimonio | Antimons |

52 | Te | Telurio | Tellur | Telur | Tellur | Telluur | Τελλούριο | Tellurium | Tellure | Tellurio | Telūrs |

53 | I | Yodo | Jod | Jod | Jod | Jood | Ιώδιο | Iodine | Iode | Iodio | Jods |

54 | Xe | Xenón | Xenon | Xenon | Xenon | Ksenoon | Ξένο | Xenon | Xénon | Xenon | Ksenons |

55 | Cs | Cesio | Cesium | Cæsium | Caesium | Tseesium | Καίσιο | Caesium | Césium | Cesio | Cēzijs |

56 | Ba | Bario | Baryum | Barium | Barium | Baarium | Βάριο | Barium | Baryum | Bario | Bārijs |

57 | La | Lantano | Lanthan | Lanthan | Lanthan | Lantaan | Λανδάνιο | Lanthanum | Lanthane | Lantanio | Lantāns |

58 | Ce | Cerio | Cer | Cerium | Cer | Tseerium | Δημήτριο | Cerium | Cérium | Cerio | Cērijs |

59 | Pr | Praseodimio | Praseodym | Praseodym | Praseodym | Praseodüüm | Πρασεοδύμιο | Praseodymium | Praséodyme | Praseodimio | Prazeodims |

60 | Nd | Niodimio | Neodym | Neodym | Neodym | Neodüüm | Νεοδύμιο | Neodymium | Néodyme | Neodimio | Neodims |

61 | Pm | Prometio | Promethium | Promethium | Promethium | Promeetium | Προμήθειο | Promethium | Prométhium | Promezio | Prometijs |

62 | Sm | Samario | Samarium | Samarium | Samarium | Samaarium | Σαμάριο | Samarium | Samarium | Samario | Samārijs |

63 | Eu | Europio | Europium | Europium | Europium | Euroopium | Ευρώπιο | Europium | Europium | Europio | Eiropijs |

64 | Gd | Gadolinio | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinium | Gadoliinium | Γαδολίνιο | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinio | Gadolīnijs |

65 | Tb | Terbio | Terbium | Terbium | Terbium | Terbium | Τέρβιο | Terbium | Terbium | Terbio | Terbijs |

66 | Dy | Disprosio | Dysprosium | Dysprosium | Dysprosium | Düsproosium | Δυσπρόσιο | Dysprosium | Dysprosium | Disprosio | Disprozijs |

67 | Ho | Holmio | Holmium | Holmium | Holmium | Holmium | Όλμιο | Holmium | Holmium | Olmio | Holmijs |

68 | Er | Erbio | Erbium | Erbium | Erbium | Erbium | Έρβιο | Erbium | Erbium | Erbio | Erbijs |

69 | Tm | Tulio | Thulium | Thulium | Thulium | Tuulium | Θούλιο | Thulium | Thulium | Tulio | Tūlijs |

70 | Yb | Iterbio | Ytterbium | Ytterbium | Ytterbium | Üterbium | Υττέρβιο | Ytterbium | Ytterbium | Itterbio | Iterbijs |

71 | Lu | Lutecio | Lutecium | Lutetium | Lutetium | Luteetsium | Λουτήτιο | Lutetium | Lutécium | Lutezio | Lutēcijs |

72 | Hf | Hafnio | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Άφνιο | Hafnium | Hafnium | Afnio | Hafnijs |

73 | Ta | Tántalo | Tantal | Tantal | Tantal | Tantaal | Ταντάλιο | Tantalum | Tantale | Tantalio | Tantāls |

74 | W | Volframio | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Volfram | Βολφράμιο (Τουγκοτένιο) | Tungsten | Tungstène | Tungsteno | Volframs |

75 | Re | Renio | Rhenium | Rhenium | Rhenium | Reenium | Ρήνιο | Rhenium | Rhénium | Renio | Rēnijs |

76 | Os | Osmio | Osmium | Osmium | Osmium | Osmium | Όσμιο | Osmium | Osmium | Osmio | Osmijs |

77 | Ir | Iridio | Iridium | Iridium | Iridium | Iriidium | Ιρίδιο | Iridium | Iridium | Iridio | Irīdijs |

78 | Pt | Platino | Platina | Platin | Platin | Plaatina | Λευκόχρυσος | Platinum | Platine | Platino | Platīns |

79 | Au | Oro | Zlato | Guld | Gold | Kuld | Χρυσός | Gold | Or | Oro | Zelts |

80 | Hg | Mercurio | Rtuť | Kviksølv | Quecksilber | Elavhõbe | Υδράργυρος | Mercury | Mercure | Mercurio | Dzīvsudrabs |

81 | Tl | Talio | Thallium | Thalium | Thallium | Tallium | Θάλλιο | Thallium | Thallium | Tallio | Tallijs |

82 | Pb | Plomo | Olovo | Bly | Blei | Plii | Μόλυβδος | Lead | Plomb | Piombo | Svins |

83 | Bi | Bismuto | Bismut | Bismuth | Wismuth | Vismut | Βισμούθιο | Bismuth | Bismuth | Bismuto | Bismuts |

84 | Po | Polonio | Polonium | Plonium | Polonium | Poloonium | Πολώνιο | Polonium | Polonium | Polonio | Polonijs |

85 | At | Astato | Astat | Astat | Astat | Astaat | Αστάτιο | Astatine | Astats | Astato | Astats |

86 | Rn | Radón | Radon | Radon | Radon | Radoon | Ραδόνιο | Radon | Radon | Radon | Radons |

87 | Fr | Francio | Francium | Francium | Francium | Frantsium | Φράγκιο | Francium | Francium | Francio | Francijs |

88 | Ra | Radio | Radium | Radium | Radium | Raadium | Ράδιο | Radium | Radium | Radio | Rādijs |

89 | Ac | Actinio | Aktinium | Actinium | Actinium | Aktiinium | Ακτίνιο | Actinium | Actinium | Attinio | Aktīnijs |

90 | Th | Torio | Thorium | Thorium | Thorium | Toorium | Θόριο | Thorium | Thorium | Torio | Torijs |

91 | Pa | Protactinio | Protaktinium | Protactinium | Protactinium | Protaktiinium | Πρωτακτίνιο | Protactinium | Protactinium | Protoattinio | Protaktīnijs |

92 | U | Uranio | Uran | Uran | Uran | Uraan | Ουράνιο | Uranium | Uranium | Uranio | Urāns |

93 | Np | Neptunio | Neptunium | Neptunium | Neptunium | Neptuunium | Νεπτούνιο (Ποσειδώνιο) | Neptunium | Neptunium | Nettunio | Neptūnijs |

94 | Pu | Plutonio | Plutonium | Plutonium | Plutonium | Plutoonium | Πλουτώνιο | Plutonium | Plutonium | Plutonio | Plutonijs |

95 | Am | Americio | Americium | Americium | Americium | Ameriitsium | Αμερίκιο | Americium | Américium | Americio | Amerīcijs |

96 | Cm | Curio | Curium | Curium | Curium | Kuurium | Κιούριο | Curium | Curium | Curio | Kirijs |

97 | Bk | Berkelio | Berkelium | Berkelium | Berkelium | Berkeelium | Μπερκέλιο | Berkelium | Berkélium | Berkelio | Berklijs |

98 | Cf | Californio | Kalifornium | Californium | Californium | Kalifornium | Καλιφόρνιο | Californium | Californium | Californio | Kalifornijs |

99 | Es | Einstenio | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Αϊνστάνιον | Einsteinium | Einsteinium | Einstenio | Einšteinijs |

100 | Fm | Fermio | Fermium | Fermium | Fermium | Fermium | Φέρμιο | Fermium | Fermium | Fermio | Fermijs |

101 | Md | Mendelevio | Mendelevium | Mendelevium | Mendelevium | Mendeleevium | Μεντελέβιο | Mendelevium | Mendélévium | Mendelevio | Mendelejevijs |

102 | No | Nobelio | Nobelium | Nobelium | Nobelium | Nobeelium | Νομπέλιο | Nobelium | Nobélium | Nobelio | Nobēlijs |

103 | Lw | Laurencio | Lawrencium | Lawrentium | Lawrentium | Lavrentsium | Λαυρένσιο | Lawrencium | Lawrencium | Lawrencio | Laurensijs |

Z | Merkki | LT | HU | MT | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV |

1 | H | Vandenilis | Hidrogén | Idroġenu | Waterstof | Wodór | Hidrogénio | Vodík | Vodik | Vety | Väte |

2 | He | Helis | Hélium | Elju | Helium | Hel | Hélio | Hélium | Helij | Helium | Helium |

3 | Li | Litis | Lítium | Litju | Lithium | Lit | Lítio | Lítium | Litij | Litium | Litium |

4 | Be | Berilis | Berillium | Berillju | Beryllium | Beryl | Berílio | Berýlium | Berilij | Beryllium | Beryllium |

5 | B | Boras | Bór | Boron | Boor | Bor | Boro | Bór | Bor | Boori | Bor |

6 | C | Anglis | Szén | Karbonju | Koolstof | Węgiel | Carbono | Uhlík | Ogljik | Hiili | Kol |

7 | N | Azotas | Nitrogén | Azotu | Stikstof | Azot | Azoto | Dusík | Dušik | Typpi | Kväve |

8 | O | Deguonis | Oxigén | Ossiġenu | Zuurstof | Tlen | Oxigénio | Kyslík | Kisik | Happi | Syre |

9 | F | Fluoras | Fluor | Fluworin | Fluor | Fluor | Flúor | Fluór | Fluor | Fluori | Fluor |

10 | Ne | Neonas | Neon | Neon | Neon | Neon | Néon | Neón | Neon | Neon | Neon |

11 | Na | Natris | Nátrium | Sodju | Natrium | Sód | Sódio | Sodík | Natrij | Natrium | Natrium |

12 | Mg | Magnis | Magnézium | Manjesju | Magnesium | Magnez | Magnésio | Horčík | Magnezij | Magnesium | Magnesium |

13 | Al | Aliuminis | Alumínium | Aluminju | Aluminium | Glin | Alumínio | Hliník | Aluminij | Alumiini | Aluminium |

14 | Si | Silicis | Szilicium | Silikon | Silicium | Krzem | Silício | Kremík | Silicij | Pii | Kisel |

15 | P | Fosforas | Foszfor | Fosfru | Fosfor | Fosfor | Fósforo | Fosfor | Fosfor | Fosfori | Fosfor |

16 | S | Siera | Kén | Kubrit | Zwavel | Siarka | Enxofre | Síra | Žveplo | Rikki | Svavel |

17 | Cl | Chloras | Klór | Kloru | Chloor | Chlor | Cloro | Chlór | Klor | Kloori | Klor |

18 | Ar | Argonas | Argon | Argon | Argon | Argon | Árgon | Argón | Argon | Argon | Argon |

19 | K | Kalis | Kálium | Potassju | Kalium | Potas | Potássio | Draslík | Kalij | Kalium | Kalium |

20 | Ca | Kalcis | Kalcium | Kalċju | Calcium | Wapń | Cálcio | Vápnik | Kalcij | Kalsium | Kalcium |

21 | Sc | Skandis | Szkandium | Skandju | Scandium | Skand | Escândio | Skandium | Skandij | Skandium | Skandium |

22 | Ti | Titanas | Titán | Titanju | Titaan | Tytan | Titânio | Titán | Titan | Titaani | Titan |

23 | V | Vanadis | Vanádium | Vanadju | Vanadium | Wanad | Vanádio | Vanád | Vanadij | Vanadiini | Vanadin |

24 | Cr | Chromas | Króm | Kromju | Chroom | Chrom | Crómio | Chróm | Krom | Kromi | Krom |

25 | Mn | Manganas | Mangán | Manganiż | Mangaan | Mangan | Manganês | Mangán | Mangan | Mangaani | Mangan |

26 | Fe | Geležis | Vas | Ħadid | Ijzer | Żelazo | Ferro | Železo | Železo | Rauta | Järn |

27 | Co | Kobaltas | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Cobalto | Kobalt | Kobalt | Koboltti | Kobolt |

28 | Ni | Nikelis | Nikkel | Nikil | Nikkel | Nikiel | Níquel | Nikel | Nikelj | Nikkeli | Nickel |

29 | Cu | Varis | Réz | Ram | Koper | Miedź | Cobre | Meď | Baker | Kupari | Koppar |

30 | Zn | Cinkas | Cink | Żingu | Zìnk | Cynk | Zinco | Zinok | Cink | Sinkki | Zink |

31 | Ga | Galis | Gallium | Gallju | Gallium | Gal | Gálio | Gálium | Galij | Gallium | Gallium |

32 | Ge | Germanis | Germánium | Ġermanju | Germanium | German | Germânio | Germánium | Germanij | Germanium | Germanium |

33 | As | Arsenas | Arzén | Arseniku | Arseen | Arsen | Arsénio | Arzén | Arzen | Arseeni | Arsenik |

34 | Se | Selenas | Szelén | Selenju | Selenium | Selen | Selénio | Selén | Selen | Seleeni | Selen |

35 | Br | Bromas | Bróm | Bromu | Broom | Brom | Bromo | Bróm | Brom | Bromi | Brom |

36 | Kr | Kriptonas | Kripton | Kripton | Krypton | Krypton | Krípton | Kryptón | Kripton | Krypton | Krypton |

37 | Rb | Rubidis | Rubídium | Rubidju | Rubidium | Rubid | Rubídio | Rubídium | Rubidij | Rubidium | Rubidium |

38 | Sr | Stroncis | Stroncium | Stronzju | Strontium | Stront | Estrôncio | Stroncium | Stroncij | Strontium | Strontium |

39 | Y | Itris | Ittrium | Ittriju | Yttrium | Itr | Ítrio | Ytrium | Itrij | Yttrium | Yttrium |

40 | Zr | Cirkonis | Cirkónium | Żirkonju | Zirkonium | Cyrkon | Zircónio | Zirkónium | Cirkonij | Zirkonium | Zirkonium |

41 | Nb | Niobis | Nióbium | Nijobju | Niobium | Niob | Nióbio | Niób | Niobij | Niobium | Niob |

42 | Mo | Molibdenas | Molibdén | Molibdenu | Molybdeen | Molibden | Molibdénio | Molybdén | Molibden | Molybdeeni | Molybden |

43 | Tc | Technecis | Technécium | Teknezju | Technetium | Technet | Tecnécio | Technécium | Tehnecij | Teknetium | Teknetium |

44 | Ru | Rutenis | Ruténium | Rutenju | Ruthernium | Ruten | Ruténio | Ruténium | Rutenij | Rutenium | Rutenium |

45 | Rh | Rodis | Ródium | Rodju | Rodium | Rod | Ródio | Ródium | Rodij | Rodium | Rodium |

46 | Pd | Paladis | Palládium | Palladju | Palladium | Pallad | Paládio | Paládium | Paladij | Palladium | Palladium |

47 | Ag | Sidabras | Ezüst | Fidda | Zilver | Srebro | Prata | Striebro | Srebro | Hopea | Silver |

48 | Cd | Kadmis | Kadmium | Kadmju | Cadmium | Kadm | Cádmio | Kadmium | Kadmij | Kadmium | Kadmium |

49 | In | Indis | Indium | Indju | Indium | Ind | Índio | Indium | Indij | Indium | Indium |

50 | Sn | Alavas | Ón | Landa | Tin | Cyna | Estanho | Cín | Kositer | Tina | Tenn |

51 | Sb | Stibis | Antimon | Antimonju | Antimoon | Antymon | Antimónio | Antimón | Antimon | Antimoni | Antimon |

52 | Te | Telūras | Tellúr | Tellurju | Telluur | Tellur | Telúrio | Telúr | Telur | Telluuri | Tellur |

53 | I | Jodas | Jód | Jodju | Jood | Jod | Iodo | Jód | Jod | Jodi | Jod |

54 | Xe | Ksenonas | Xenon | Kseno | Xenon | Ksenon | Xénon | Xenón | Ksenon | Ksenon | Xenon |

55 | Cs | Cezis | Cézium | Ċesju | Cesium | Cez | Césio | Césium | Cezij | Cesium | Cesium |

56 | Ba | Baris | Bárium | Barju | Barium | Bar | Bário | Bárium | Barij | Barium | Barium |

57 | La | Lantanas | Lantán | Lantanu | Lanthaan | Lantan | Lantânio | Lantán | Lantan | Lantaani | Lantan |

58 | Ce | Ceris | Cérium | Ċerju | Cerium | Cer | Cério | Cér | Cerij | Cerium | Cerium |

59 | Pr | Prazeodimis | Prazeodímium | Prasedimju | Praseodymium | Prazeodym | Praseodímio | Prazeodým | Prazeodim | Praseodyymi | Praseodym |

60 | Nd | Neodimis | Neodímium | Neodimju | Neodymium | Neodym | Neodímio | Neodým | Neodim | Neodyymi | Neodym |

61 | Pm | Prometis | Prométium | Prometju | Promethium | Promet | Promécio | Prométium | Prometij | Prometium | Prometium |

62 | Sm | Samaris | Szamárium | Samarju | Samarium | Samar | Samário | Samárium | Samarij | Samarium | Samarium |

63 | Eu | Europis | Európium | Ewropju | Europium | Europ | Európio | Európium | Evropij | Europium | Europium |

64 | Gd | Gadolinis | Gadolínium | Gadolinju | Gadolinium | Gadolin | Gadolínio | Gadolínium | Gadolinij | Gadolinium | Gadolinium |

65 | Tb | Terbis | Terbium | Terbju | Terbium | Terb | Térbio | Terbium | Terbij | Terbium | Terbium |

66 | Dy | Disprozis | Diszprózium | Disprosju | Dysprosium | Dysproz | Disprósio | Dysprózium | Disprozij | Dysprosium | Dysprosium |

67 | Ho | Holmis | Holmium | Olmju | Holmium | Holm | Hólmio | Holmium | Holmij | Holmium | Holmium |

68 | Er | Erbis | Erbium | Erbju | Erbium | Erb | Érbio | Erbium | Erbij | Erbium | Erbium |

69 | Tm | Tulis | Túlium | Tulju | Thulium | Tul | Túlio | Túlium | Tulij | Tulium | Tulium |

70 | Yb | Iterbis | Itterbium | Itterbju | Ytterbium | Iterb | Itérbio | Yterbium | Iterbij | Ytterbium | Ytterbium |

71 | Lu | Liutecis | Lutécium | Lutezju | Lutetium | Lutet | Lutécio | Lutécium | Lutecij | Lutetium | Lutetium |

72 | Hf | Hafnis | Hafnium | Ħafnju | Hafnium | Hafn | Háfnio | Hafnium | Hafnij | Hafnium | Hafnium |

73 | Ta | Tantalas | Tantál | Tantalu | Tantaal | Tantal | Tântalo | Tantal | Tantal | Tantaali | Tantal |

74 | W | Volframas | Volfrám | Tungstenu | Wolfram | Wolfram | Tungsténio | Volfrám | Volfram | Volframi | Wolfram |

75 | Re | Renis | Rénium | Rênju | Renium | Ren | Rénio | Rénium | Renij | Renium | Rhenium |

76 | Os | Osmis | Ozmium | Osmju | Osmium | Osm | Ósmio | Osmium | Osmij | Osmium | Osmium |

77 | Ir | Iridis | Irídium | Iridju | Iridium | Iryd | Irídio | Irídium | Iridij | Iridium | Iridium |

78 | Pt | Platina | Platina | Platinu | Platinum | Platyna | Platina | Platina | Platina | Platina | Platina |

79 | Au | Auksas | Arany | Deheb | Goud | Złoto | Ouro | Zlato | Zlato | Kulta | Guld |

80 | Hg | Gyvsidabris | Higany | Merkurju | Kwik | Rtęć | Mercúrio | Ortuť | Živo srebro | Elohopea | Kvicksilver |

81 | Tl | Talis | Tallium | Tallju | Thallium | Tal | Tálio | Tálium | Talij | Tallium | Tallium |

82 | Pb | Švinas | Ólom | Ċomb | Lood | Ołów | Chumbo | Olovo | Svinec | Lyijy | Bly |

83 | Bi | Bismutas | Bizmut | Bismùt | Bismuth | Bizmut | Bismuto | Bizmut | Bizmut | Vismutti | Vismut |

84 | Po | Polonis | Polónium | Polonju | Polonium | Polon | Polónio | Polónium | Polonij | Polonium | Polonium |

85 | At | Astatinas | Asztácium | Astatina | Astaat | Astat | Astato | Astát | Astat | Astatiini | Astat |

86 | Rn | Radonas | Radon | Radon | Radon | Radon | Rádon | Radón | Radon | Radon | Radon |

87 | Fr | Francis | Francium | Franċju | Francium | Frans | Frâncio | Francium | Francij | Frankium | Francium |

88 | Ra | Radis | Rádium | Radju | Radium | Rad | Rádio | Rádium | Radij | Radium | Radium |

89 | Ac | Aktinis | Aktínium | Aktinju | Actinium | Aktyn | Actínio | Aktínium | Aktinij | Aktinium | Aktinium |

90 | Th | Toris | Tórium | Torju | Thorium | Tor | Tório | Tórium | Torij | Torium | Torium |

91 | Pa | Protaktinis | Protaktínium | Protaktinju | Protactinium | Protaktyn | Protactínio | Protaktínium | Protaktinij | Protaktinium | Protaktinium |

92 | U | Uranas | Urán | Uranju | Uranium | Uran | Urânio | Urán | Uran | Uraani | Uran |

93 | Np | Neptūnis | Neptúnium | Nettunju | Neptunium | Neptun | Neptúnio | Neptúnium | Neptunij | Neptunium | Neptunium |

94 | Pu | Plutonis | Plutónium | Plutonju | Plutonium | Pluton | Plutónio | Plutónium | Plutonij | Plutonium | Plutonium |

95 | Am | Americis | Amerícium | Ameriċju | Americium | Ameryk | Amerício | Amerícium | Americij | Amerikium | Americium |

96 | Cm | Kiuris | Kűrium | Kurju | Curium | Kiur | Cúrio | Curium | Kirij | Curium | Curium |

97 | Bk | Berklis | Berkélium | Berkelju | Berkelium | Berkel | Berquélio | Berkelium | Berkelij | Berkelium | Berkelium |

98 | Cf | Kalifornis | Kalifornium | Kalifornju | Californium | Kaliforn | Califórnio | Kalifornium | Kalifornij | Kalifornium | Californium |

99 | Es | Einšteinis | Einsteinium | Enstejnju | Einsteinium | Einstein | Einsteinio | Einsteinium | Ajnštajnij | Einsteinium | Einsteinium |

100 | Fm | Fermis | Fermium | Fermju | Fermium | Ferm | Férmio | Fermium | Fermij | Fermium | Fermium |

101 | Md | Mendelevis | Mendelévium | Mendelevju | Mendelevium | Mendelew | Mendelévio | Mendelevium | Mendelevij | Mendelevium | Mendelevium |

102 | No | Nobelis | Nobélium | Nobelju | Nobelium | Nobel | Nobélio | Nobelium | Nobelij | Nobelium | Nobelium |

103 | Lw | Lorensis | Laurencium | Lawrenċju | Laurentium | Lorens | Laurêncio | Laurencium | Lavrencij | Lawrensium | Lawrentium |

"

b) Korvataan liitteen I yleisjohdannossa oleva taulukko B seuraavasti:

"TABLA B - TABULKA B - TABEL B - TABELLE B - TABEL B - ΠΙΝΑΚΑΣ B - TABLE B - TABLEAU B - TABELLA B - B TABULA - B LENTELĖ - B. TÁBLÁZAT - TABELLA B - TABEL B - TABELA B - TABELA B - TABUĽKA B - TABELA B - TAULUKKO B - TABELL B

Clasificación especial para las sustancias orgánicas

Speciální třídy organických látek

Særlig inddeling af organiske stoffer

Spezielle Anordnung für die organischen Stoffe

Spetsiaalne orgaaniliste ainete klassifikatsioon'

Ειδική ταξινόμηση των οργανικών ουσιών

Special classification for organic substances

Classification particulière aux substances organiques

Classificazione speciale per le sostanze organiche

Organisko ķīmisko vielu grupas

Speciali organinių medžiagų klasifikacija

Szerves anyagok speciális osztályozása

Klassifikazzjoni speċjali għal sustanzi organiċi

Speciale indeling voor de organische stoffen

Numery klas substancji organicznych

Classificação especial para as substâncias orgânicas

Prehľadná klasifikácia organických látok

Posebna razvrstitev organskih spojin v skupine

Erityisryhmät orgaanisille aineille

Särskild indelning av organiska ämnen

601 | Hidrocarburos Uhlovodíky Carbonhydrider (kulbrinter) Kohlenwasserstoffe Süsivesinikud Υδρογονάνθρακες Hydrocarbons Hydrocarbures Idrocarburi Ogļūdeņraži Angliavandeniliai Szénhidrogének Idrokarburi Koolwaterstoffen Węglowodory Hidrocarbonetos Uhľovodíky Ogljikovodiki Hiilivedyt Kolväten |

602 | Hidrocarburos halogenados Halogenované uhlovodíky Halogensubstituerede carbonhydrider Halogen-Kohlenwasserstoffe Halogeenitud süsivesinikud Αλογονοπαράγωγα υδρογονανθράκων Halogenated hydrocarbons Dérivés halogénés des hydrocarbures Derivati idrocarburi alogenati Halogenētie ogļūdeņraži Halogeninti angliavandeniliai Halogénezett szénhidrogének Idrokarburi aloġenati Gehalogeneerde koolwaterstoffen Halogenowe pochodne węglowodorów Hidrocarbonetos halogenados Halogénované uhľovodíky Halogenirani ogljikovodiki Halogenoidut hiilivedyt Halogenerade kolväten |

603 | Alcoholes y derivados Alkoholy a jejich deriváty Alkoholer og deres derivater Alkohole und ihre Derivate Alkoholid ja nende derivaadid Αλκοόλες και παράγωγά τους Alcohols and their derivatives Alcools et dérivés Alcoli e derivati Spirti un to atvasinājumi Alkoholiai ir jų dariniai Alkoholok és származékaik Alkoħoliċi u derivati Alcoholen en derivaten Alkohole i ich pochodne Álcoois e derivados Alkoholy a ich deriváty Alkoholi in njihovi derivati Alkoholit ja niiden johdannaiset Alkoholer och deras derivat |

604 | Fenoles y derivados Fenoly a jejich deriváty Phenoler og deres derivater Phenole und ihre Derivate Fenoolid ja nende derivaadid Φαινόλες και παράγωγά τους Phenols and their derivatives Phénols et dérivés Fenoli e derivati Fenoli un to atvasinājumi Fenoliai ir jų dariniai Fenolok és származékaik Fenoli u derivati Fenolen en derivaten Fenole i ich pochodne Fenóis e derivados Fenoly a ich deriváty Fenoli in njihovi derivati Fenolit ja niiden johdannaiset Fenoler och deras derivat |

605 | Aldehídos y derivados Aldehydy a jejich deriváty Aldehyder og deres derivater Aldehyde und ihre Derivate Aldehüüdid ja nende derivaadid Αλδεΰδες και παράγωγά τους Aldehydes and their derivatives Aldéhydes et dérivés Aldeidi e derivati Aldehīdi un to atvasinājumi Aldehidai ir jų dariniai Aldehidek és származékaik Aldeidi u derivati Aldehyden en derivaten Aldehydy i ich pochodne Aldeidos e derivados Aldehydy a ich deriváty Aldehidi in njihovi derivati Aldehydit ja niiden johdannaiset Aldehyder och deras derivat |

606 | Cetonas y derivados Ketony a jejich deriváty Ketoner og deres derivater Ketone und ihre Derivate Ketoonid ja nende derivaadid Κετόνες και παράγωγά τους Ketones and their derivatives Cétones et dérivés Chetoni e derivati Ketoni un to atvasinājumi Ketonai ir jų dariniai Ketonok és származékaik Keton u derivati Ketonen en derivaten Ketony i ich pochodne Cetonas e derivados Ketóny a ich deriváty Ketoni in njihovi derivati Ketonit ja niiden johdannaiset Ketoner och deras derivat |

607 | Ácidos orgánicos y derivados Organické kyseliny a jejich deriváty Organiske syrer og deres derivater Organische Säuren und ihre Derivate Orgaanilised happed ja nende derivaadid Οργανικά οξέα και παράγωγά τους Organic acids and their derivatives Acides organiques et dérivés Acidi organici e derivati Organiskās skābes un to atvasinājumi Organinės rūgštys ir jų dariniai Szerves savak és származékaik Aċidi organiċi u derivati Organische zuren en derivaten Kwasy organiczne i ich pochodne Ácidos orgânicos e derivados Organické kyseliny a ich deriváty Organske kisline in njihovi derivati Orgaaniset hapot ja niiden johdannaiset Organiska syror och deras derivat |

608 | Nitrilos Nitrily Nitriler Nitrile Nitriilid Νιτρίλια Nitriles Nitriles Nitrili Nitrilsavienojumi un to atvasinājumi Nitrilai Nitrilek Nitrili Nitrillen Nitryle Nitrilos Nitrily Nitrili Nitriilit Nitriler |

609 | Derivados nitrados Nitrosloučeniny Nitroforbindelser Nitroverbindungen Nitroühendid Νιτροενώσεις Nitro compounds Dérivés nitrés Nitroderivati Nitrosavienojumi Nitrojunginiai Nitrovegyületek Komposti tan-nitru Nitroverbindingen Nitrozwiązki Derivados nitrados Nitrozlúčeniny Nitro spojine Nitroyhdisteet Kväveföreningar |

610 | Derivados cloronitrados Chlorované nitrosloučeniny Chlornitroforbindelser Chlornitroverbindungen Kloronitroühendid Χλωρονιτροενώσεις Chloronitro compounds Dérivés chloronitrés Cloronitro derivati Hlornitrosavienojumi Chlornitrojunginiai Klór-nitrovegyületek Komposti tal-kloronitru Chloornitroverbindingen Chloronitrozwiązki Derivados cloronitrados Chlórované nitrozlúčeniny Kloro-nitro spojine Kloorinitroyhdisteet Klornitroföreningar |

611 | Derivados azoicos y azoxi Azoxysloučeniny a azosloučeniny Azoxy- og azoforbindelser Azoxy- und Azoverbindungen Asoksü- ja asoühendid Άζωξυ- και άζω-ενώσεις Azoxy- and azo compounds Dérivés azoxy et azoïques Azossi- e azoderivati Azoksisavienojumi un azosavienojumi Azoksijunginiai ir azojunginiai Azoxi és azo-vegyületek Komposti ta' l-azossi u ta' l-azo Azoxy- en azoverbindingen Azoksy- i azozwiązki Derivados azoxi e azóicos Azoxyzlúčeniny a azozlúčeniny Azoksi- in azo- spojine Atsoksi- ja atsoyhdisteet Azoxi- och azoföreningar |

612 | Derivados aminados Aminosloučeniny Aminer Aminoverbindungen Amiinühendid Αμινοενώσεις Amine compounds Dérivés aminés Aminoderivati Aminosavienojumi Aminojunginiai Amin vegyületek Komposti ta' l-amino Aminoverbindingen Aminozwiązki Derivados aminados Aminozlúčeniny Amino- spojine Amiiniyhdisteet Aminer |

613 | Bases heterocíclicas y derivados Heterocyklické báze a jejich deriváty Heterocykliske baser og deres derivater Heterocyclische Basen und ihre Derivate Heterotsüklilised alused ja nende derivaadid Ετεροκυκλικές βάσεις και παράγωγά τους Heterocyclic bases and their derivatives Bases hétérocycliques et dérivés Basi eterocicliche e derivati Heterocikliskie savienojumi un to atvasinājumi Heterociklinės bazės ir jų dariniai Heterociklusos bázisok és származékaik Bażijiet eteroċikliċi u derivati Heterocyclische basen en hun derivaten Zasady heterocykliczne i ich pochodne Bases heterocíclicas e derivados Heterocyklické bázy a ich deriváty Heterociklične baze in njihovi derivati Heterosykliset emäkset ja niiden johdannaiset Heterocykliska baser och deras derivat |

614 | Glucósidos y alcaloides Glykosidy a alkaloidy Glycosider og alkaloider Glycoside und Alkaloide Glükosiidid ja alkaloidid Γλυκοζίτες και αλκαλοειδή Glycosides and alkaloids Glucosides et alcaloïdes Glucosidi e alcaloidi Glikozīdi un alkaloīdi Glikozidai ir alkaloidai Glikozidok és alkaloidok Glukosidi u alkalojdi Glycosiden en alkaloïden Glikozydy i alkaloidy Glicósidos e alcalóides Glykozidy a alkaloidy Glikozidi in alkaloidi Glykosidit ja alkaloidit Glykosider och alkaloider |

615 | Cianatos e isocianatos Kyanáty a isokyanáty Cyanater og isocyanater Cyanate und Isocyanate Tsüanaadid ja isotsüanaadid Κυανικές και ισοκυανικές ενώσεις Cyanates and isocyanates Cyanates et isocyanates Cianati e isocianati Cianāti un izocianāti Cianatai ir izocianatai Cianátok és izocianátok Ċjanati u isoċjanati Cyanaten en isocyanaten Cyjaniany i izocyjaniany Cianatos e isocianatos Kyanáty a izokyanáty Cianati in izocianati Syanaatit ja isosyanaatit Cyanater och isocyanater |

616 | Amidas y derivados Amidy a jejich deriváty Amider og deres derivater Amide und ihre Derivate Amiidid ja nende derivaadid Αμίδια και παράγωγά τους Amides and their derivatives Amides et dérivés Ammidi e derivati Amīdi un to atvasinājumi Amidai ir jų dariniai Amidok és származékaik Amidi u derivati Amiden en derivaten Amidy i ich pochodne Amidas e derivados Amidy a ich deriváty Amidi in njihovi derivati Amidit ja niiden johdannaiset Amider och deras derivat |

617 | Peróxidos orgánicos Organické peroxidy Organiske peroxider Organische Peroxide Orgaanilised peroksiidid Οργανικά υπεροξείδια Organic peroxides Peroxydes organiques Perossidi organici Organiskie peroksīdi Organiniai peroksidai Szerves peroxidok Perossidi organiċi Organische peroxiden Nadtlenki organiczne Peróxidos orgânicos Organické peroxidy Organski peroksidi Orgaaniset peroksidit Organiska peroxider |

647 | Enzimas Enzymy Enzymer Enzyme Ensüümid Ένζυμα Enzymes Enzymes Enzimi Enzīmi Enzimai Enzimek Enzīmi Enzymen Enzymy Enzimas Enzýmy Encimi Entsyymit Enzymer |

648 | Sustancias complejas derivadas del carbón Dehtochemické produkty Komplekse kulderivater Aus Kohle abgeleitete komplexe Stoffe Kivisöest saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από άνθρακα Complex substances derived from coal Substances complexes dérivées du charbon Sostanze complesse derivate dal carbone Kompleksa sastāva akmeņogļu pārstrādes produkti Iš akmens anglių pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex kőszénszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-faħam Complexe steenkoolderivaten Złożone związki wytworzone z węgla kamiennego Substâncias complexas derivadas do carvão Dechtochemické produkty Kompleksne snovi, pridobljene iz premoga Monimutkaiset hiilijohdannaiset Komplexa kolderivat |

649 | Sustancias complejas derivadas del petróleo Ropné produkty Komplekse oliederivater Aus Erdöl abgeleitete komplexe Stoffe Petrooleumist saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από πετρέλαιο Complex substances derived from petroleum Substances complexes dérivées du pétrole Sostanze complesse derivate dal petrolio Kompleksa sastāva naftas pārstrādes produkti Iš naftos pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex olajszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-pitrolju Complexe aardoliederivaten Złożone związki wytworzone z ropy naftowej Substâncias complexas derivadas do petróleo Ropné produkty Kompleksne snovi pridobljene iz nafte Monimutkaiset öljyjohdannaiset Komplexa oljederivat |

650 | Sustancias diversas Různé látky Diverse stoffer Verschiedene Stoffe Segaained Διάφορες ουσίες Miscellaneous substances Substances diverses Sostanze diverse Dažādas vielas Įvairios medžiagos Különböző anyagok Sustanzi mixxellanji Diversen Różne substancje Substâncias diversas Rôzne chemické látky Ostale snovi Muut aineet Diverse ämnen" |

c) Korvataan liite II seuraavasti:

"ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ -ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II -PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

ANEXO II

Símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA II

Symboly a označení nebezpečnosti pro nebezpečné látky a přípravky

BILAG II

Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og præparater

ANHANG II

Gefahrensymbole und -bezeichnungen für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

II LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohtlikkuse sümbolid ning indikaatorid

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου για επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX II

Symbols and indications of danger for dangerous substances and preparations

ANNEXE II

Symboles et indications de danger des substances et préparations dangereuses

ALLEGATO II

Simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi

II PIELIKUMS

Bīstamo vielu un preparātu simboli un bīstamības paskaidrojumi

II PRIEDAS

Pavojingų medžiagų ir preparatų pavojingumo simboliai ir nuorodos

II. MELLÉKLET

Veszélyes anyagok és készítmények veszélyszimbólumai és jelei

ANNESS II

Simboli u indikazzjonijiet ta' periklu minn sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE II

Gevaarsymbolen en -aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK II

Wzory znaków ostrzegawczych oraz napisy określające ich znaczenie

ANEXO II

Símbolos e indicações de perigo das substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA II

Výstražné symboly a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky a prípravky

PRILOGA II

Grafični znaki in napisi za opozarjanje na nevarnost za nevarne snovi in pripravke

LIITE II

varoitusmerkit ja niiden nimet vaarallisille aineille ja valmisteille

BILAGA II

Farosymboler och farobeteckningar för farliga ämnen och beredningar

Nota: Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte del símbolo.

Poznámka: Písmenná vyjádření E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi a N nejsou součástí symbolu.

Bemærkning: Bogstaverne E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi og N udgør ikke en del af symbolet.

Anmerkung: Die Buchstaben E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi und N sind nicht Bestandteil des Gefahrensymbols.

Tähelepanu: tähed E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N ei ole ohusümboli osa.

Σημείωση: Τα γράμματα E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi και N δεν αποτελούν μέρος του συμβόλου.

Note: The letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi and N do not form part of the symbol.

Remarque: Les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi et N ne font pas partie du symbole.

Nota: Le lettere E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N non fanno parte del simbolo.

Piezīme: Bīstamības apzīmējums ar burtu (burtiem E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi un N) nav marķējuma sastāvdaļa.

Pastaba: Raidės E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ir N nėra simbolio dalis.

Megjegyzés: Az E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi és N betűk nem részei a szimbólumnak.

Nota: L-ittri E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi u N m'humiex parti mis-simbolu.

Opmerking: De letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi en N maken geen deel uit van het gevaarsymbool.

Uwaga: litery E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi oraz N nie stanowią części znaku ostrzegawczego.

Nota: As letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N não fazem parte do símbolo.

Poznámka: Písmená E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, a N nie sú súčasťou symbolu.

Opomba: črke E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, in N niso del grafičnega znaka.

Huomautus: Varoitusmerkkien kirjaintunnukset E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N eivät ole osa varoitusmerkkiä.

Anmärkning: Bokstäverna E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi och N utgör inte en del av symbolen.

+++++ TIFF +++++

E

ES :

Explosivo

CS :

Výbušný

DA :

Eksplosiv

DE :

Explosionsgefährlich

ET :

Plahvatusohtlik

EL :

Εκρηκτικό

EN :

Explosive

FR :

Explosif

IT :

Esplosivo

LV :

Sprādzienbīstams

LT :

Sprogstamoji

HU :

Robbanásveszélyes

MT :

Splussiv

NL :

Ontplofbaar

PL :

Produkt wybuchowy

PT :

Explosivo

SK :

Výbušný

SL :

Eksplozivno

FI :

Räjähtävä

SV :

Explosivt

+++++ TIFF +++++

O

ES :

Comburente

CS :

Oxidující

DA :

Brandnærende

DE :

Brandfördernd

ET :

Oksüdeeriv

EL :

Οξειδωτικό

EN :

Oxidizing

FR :

Comburant

IT :

Comburente

LV :

Spēcīgs oksidētājs

LT :

Oksiduojanti

HU :

Égést tápláló, oxidáló

MT :

Iqabbad

NL :

Oxyderend

PL :

Produkt utleniający

PT :

Comburente

SK :

Oxidujúci

SL :

Oksidativno

FI :

Hapettava

SV :

Oxiderande

+++++ TIFF +++++

F

ES :

Fácilmente inflamable

CS :

Vysoce hořlavý

DA :

Meget brandfarlig

DE :

Leichtentzündlich

ET :

Väga tuleohtlik

EL :

Πολύ εύφλεκτο

EN :

Highly flammable

FR :

Facilement inflammable

IT :

Facilmente infiammabile

LV :

Viegli uzliesmojošs

LT :

Labai degi

HU :

Tűzveszélyes

MT :

Jaqbad malajr

NL :

Licht ontvlambaar

PL :

Produkt wysoce łatwopalny

PT :

Facilmente inflamável

SK :

Veľmi horľavý

SL :

Lahko vnetljivo

FI :

Helposti syttyvä

SV :

Mycket brandfarligt

+++++ TIFF +++++

F+

ES :

Extremadamente inflamable

CS :

Extrémně hořlavý

DA :

Yderst brandfarlig

DE :

Hochentzündlich

ET :

Eriti tuleohtlik

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο

EN :

Extremely flammable

FR :

Extrêmement inflammable

IT :

Estremamente infiammabile

LV :

Īpaši viegli uzliesmojošs

LT :

Ypač degi

HU :

Fokozottan tűzveszélyes

MT :

Jaqbad malajr ħafna

NL :

Zeer licht ontvlambaar

PL :

Produkt skrajnie łatwopalny

PT :

Extremamente inflamável

SK :

Mimoriadne horľavý

SL :

Zelo lahko vnetljivo

FI :

Erittäin helposti syttyvä

SV :

Extremt brandfarligt

+++++ TIFF +++++

T

ES :

Tóxico

CS :

Toxický

DA :

Giftig

DE :

Giftig

ET :

Mürgine

EL :

Τοξικό

EN :

Toxic

FR :

Toxique

IT :

Tossico

LV :

Toksisks

LT :

Toksiška

HU :

Mérgező

MT :

Tossiku

NL :

Vergiftig

PL :

Produkt toksyczny

PT :

Tóxico

SK :

Jedovatý

SL :

Strupeno

FI :

Myrkyllinen

SV :

Giftig

+++++ TIFF +++++

T+

ES :

Muy tóxico

CS :

Vysoce toxický

DA :

Meget giftig

DE :

Sehr giftig

ET :

Väga mürgine

EL :

Πολύ τοξικό

EN :

Very toxic

FR :

Très toxique

IT :

Molto tossico

LV :

Ļoti toksisks

LT :

Labai toksiška

HU :

Nagyon mérgező

MT :

Tossiku ħafna

NL :

Zeer vergiftig

PL :

Produkt bardzo toksyczny

PT :

Muito tóxico

SK :

Veľmi jedovatý

SL :

Zelo strupeno

FI :

Erittäin myrkyllinen

SV :

Mycket giftig

+++++ TIFF +++++

C

ES :

Corrosivo

CS :

Žíravý

DA :

Ætsende

DE :

Ätzend

ET :

Sööbiv

EL :

Διαβρωτικό

EN :

Corrosive

FR :

Corrosif

IT :

Corrosivo

LV :

Kodīgs

LT :

Ardanti (ėsdinanti)

HU :

Maró

MT :

Korrużiv

NL :

Bijtend

PL :

Produkt żrący

PT :

Corrosivo

SK :

Žieravý

SL :

Jedko

FI :

Syövyttävä

SV :

Frätande

+++++ TIFF +++++

Xn

ES :

Nocivo

CS :

Zdraví škodlivý

DA :

Sundhedsskadelig

DE :

Gesundheitsschädlich

ET :

Kahjulik

EL :

Επιβλαβές

EN :

Harmful

FR :

Nocif

IT :

Nocivo

LV :

Kaitīgs

LT :

Kenksminga

HU :

Ártalmas

MT :

Jagħmel il-ħsara

NL :

Schadelijk

PL :

Produkt szkodliwy

PT :

Nocivo

SK :

Škodlivý

SL :

Zdravju škodljivo

FI :

Haitallinen

SV :

Hälsoskadlig

+++++ TIFF +++++

Xi

ES :

Irritante

CS :

Dráždivý

DA :

Lokalirriterende

DE :

Reizend

ET :

Ärritav

EL :

Ερεθιστικό

EN :

Irritant

FR :

Irritant

IT :

Irritante

LV :

Kairinošs

LT :

Dirginanti

HU :

Irritatív

MT :

Irritanti

NL :

Irriterend

PL :

Produkt drażniący

PT :

Irritante

SK :

Dráždivý

SL :

Dražilno

FI :

Ärsyttävä

SV :

Irriterande

+++++ TIFF +++++

N

ES :

Peligroso para el medio ambiente

CS :

Nebezpečný pro životní prostředí

DA :

Miljøfarlig

DE :

Umweltgefährlich

ET :

Keskkonnaohtlik

EL :

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

EN :

Dangerous for the environment

FR :

Dangereux pour l'environnement

IT :

Pericoloso per l'ambiente

LV :

Bīstams videi

LT :

Aplinkai pavojinga

HU :

Környezetre veszélyes

MT :

Perikoluż għall-ambjent

NL :

Milieugevaarlijk

PL :

Produkt niebezpieczny dla środowiska

PT :

Perigoso para o ambiente

SK :

Nebezpečný pre životné prostredie

SL :

Okolju nevarno

FI :

Ympäristölle vaarallinen

SV :

Miljöfarlig"

d) Korvataan liite III seuraavasti:

"ANEXO III - PŘÍLOHA III - BILAG III - ANHANG III - III LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - III PIELIKUMS - III PRIEDAS - III. MELLÉKLET - ANNESS III - BIJLAGE III - ZAŁĄCZNIK III - ANEXO III - PRÍLOHA III - PRILOGA III - LIITE III - BILAGA III

ANEXO III

Naturaleza de los riesgos específicos atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA III

Povaha specifických rizik spojených s nebezpečnými látkami a přípravky

BILAG III

Arten af de saerlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer og præparater

ANHANG III

Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen

III LISA

Ohtlike ainete ja valmististe riskilaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Φύση των ειδικών κινδύνων που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX III

Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations

ANNEXE III

Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses

ALLEGATO III

Natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze e preparati pericolosi

III PIELIKUMS

Ķīmisko vielu iedarbības raksturojumi un apvienotie raksturojumi

III PRIEDAS

Pavojingoms medžiagoms ir preparatams priskiriamų ypatingųjų rizikos veiksnių pobūdis

III. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények veszélyeinek/kockázatainak jellege (R-mondatok)

ANNESS III

In-natura ta' riskji speċjali attribwiti lil sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE III

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK III

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia stwarzanego przez substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny

ANEXO III

Natureza dos riscos específicos atribuídos às substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA III

Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti chemickej látky a prípravku

PRILOGA III

Standardna opozorila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE III

Erityisten vaarojen luonne liittyen vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin

BILAGA III

Riskfraser som tilldelas farliga ämnen och beredningar

R1

ES :

Explosivo en estado seco.

CS :

Výbušný v suchém stavu.

DA :

Eksplosiv i tør tilstand.

DE :

In trockenem Zustand explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik kuivana.

EL :

Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.

EN :

Explosive when dry.

FR :

Explosif à l'état sec.

IT :

Esplosivo allo stato secco.

LV :

Sprādzienbīstams sausā veidā.

LT :

Sausa gali sprogti.

HU :

Száraz állapotban robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jinxef.

NL :

In droge toestand ontplofbaar.

PL :

Produkt wybuchowy w stanie suchym.

PT :

Explosivo no estado seco.

SK :

V suchom stave výbušný.

SL :

Eksplozivno v suhem stanju.

FI :

Räjähtävää kuivana.

SV :

Explosivt i torrt tillstånd.

R2

ES :

Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich.

ET :

Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV :

Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU :

Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid tan-nar.

NL :

Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL :

Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK :

Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R3

ES :

Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS :

Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA :

Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE :

Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich.

ET :

Eriti plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL :

Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN :

Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR :

Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT :

Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV :

Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT :

Ypač didelė sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU :

Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.

MT :

Riskju kbir ħafna ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid.

NL :

Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL :

Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT :

Grande risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK :

Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL :

Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI :

Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV :

Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R4

ES :

Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.

CS :

Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny.

DA :

Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser.

DE :

Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen.

ET :

Moodustab väga plahvatusohtlikke metalliühendeid.

EL :

Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις.

EN :

Forms very sensitive explosive metallic compounds.

FR :

Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.

IT :

Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

LV :

Veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem.

LT :

Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo junginius.

HU :

Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez.

MT :

Jifforma komposti metalliċi esplussivi sensittivi ħafna.

NL :

Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.

PL :

Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne.

PT :

Forma compostos metálicos explosivos muito sensíveis.

SK :

Vytvára veľmi citlivé výbušné zlúčeniny kovov.

SL :

Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.

FI :

Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä.

SV :

Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.

R5

ES :

Peligro de explosión encaso de calentamiento.

CS :

Zahřívání může způsobit výbuch.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

DE :

Beim Erwärmen explosionsfähig.

ET :

Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse.

EL :

Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

EN :

Heating may cause an explosion.

FR :

Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

IT :

Pericolo di esplosione per riscaldamento.

LV :

Karsēšana var izraisīt eksploziju.

LT :

Kaitinama gali sprogti.

HU :

Hő hatására robbanhat.

MT :

Jista' jisplodi bis-sħana.

NL :

Ontploffingsgevaar door verwarming.

PL :

Ogrzanie grozi wybuchem.

PT :

Perigo de explosão sob a acção do calor.

SK :

Zahriatie môže spôsobiť výbuch.

SL :

Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

FI :

Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

SV :

Explosivt vid uppvärmning.

R6

ES :

Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.

CS :

Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

DA :

Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

DE :

Mit und ohne Luft explosionsfähig.

ET :

Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta.

EL :

Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.

EN :

Explosive with or without contact with air.

FR :

Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

IT :

Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

LV :

Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē.

LT :

Gali sprogti ore arba beorėje aplinkoje.

HU :

Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi b'kuntatt jew bla kuntatt ma' l-ajra.

NL :

Ontplofbaar met en zonder lucht.

PL :

Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza.

PT :

Perigo de explosão com ou sem contacto com o ar.

SK :

Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.

SL :

Eksplozivno na zraku ali brez zraka.

FI :

Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.

SV :

Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.

R7

ES :

Puede provocar incendios.

CS :

Může způsobit požár.

DA :

Kan forårsage brand.

DE :

Kann Brand verursachen.

ET :

Võib põhjustada tulekahju.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

May cause fire.

FR :

Peut provoquer un incendie.

IT :

Può provocare un incendio.

LV :

Var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Pavojinga gaisro atžvilgiu.

HU :

Tüzet okozhat.

MT :

Jista' jqabbad nar.

NL :

Kan brand veroorzaken.

PL :

Może spowodować pożar.

PT :

Pode provocar incêndio.

SK :

Môže spôsobiť požiar.

SL :

Lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran.

SV :

Kan orsaka brand.

R8

ES :

Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

CS :

Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

DA :

Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

DE :

Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.

EL :

Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN :

Contact with combustible material may cause fire.

FR :

Favorise l'inflammation des matières combustibles.

IT :

Può provocare l'accensione di materie combustibili.

LV :

Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku.

LT :

Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis.

HU :

Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

MT :

Kuntatt ma'materjal li jaqbad jista' jqabbad nar.

NL :

Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

PL :

Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.

PT :

Favorece a inflamação de matérias combustíveis.

SK :

Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.

SL :

V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.

FI :

Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

SV :

Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

R9

ES :

Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

CS :

Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

DE :

Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult süttiva ainega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά.

EN :

Explosive when mixed with combustible material.

FR :

Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.

IT :

Esplosivo in miscela con materie combustibili.

LV :

Sprādzienbīstams, sajaucot ar degošu materiālu.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su galinčiomis degti medžiagomis.

HU :

Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jisplodi meta jitħallat ma' materjal li jaqbad.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

PL :

Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym.

PT :

Pode explodir quando misturado com matérias combustíveis.

SK :

Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom.

SL :

Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom.

FI :

Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med brännbart material.

R10

ES :

Inflamable.

CS :

Hořlavý.

DA :

Brandfarlig.

DE :

Entzündlich.

ET :

Tuleohtlik.

EL :

Εύφλεκτο.

EN :

Flammable.

FR :

Inflammable.

IT :

Infiammabile.

LV :

Uzliesmojošs.

LT :

Degi.

HU :

Kis mértékben tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar.

NL :

Ontvlambaar.

PL :

Produkt łatwopalny.

PT :

Inflamável.

SK :

Horľavý.

SL :

Vnetljivo.

FI :

Syttyvää.

SV :

Brandfarligt.

R11

ES :

Fácilmente inflamable.

CS :

Vysoce hořlavý.

DA :

Meget brandfarlig.

DE :

Leichtentzündlich.

ET :

Väga tuleohtlik.

EL :

Πολύ εύφλεκτο.

EN :

Highly flammable.

FR :

Facilement inflammable.

IT :

Facilmente infiammabile.

LV :

Viegli uzliesmojošs.

LT :

Labai degi.

HU :

Tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr.

NL :

Licht ontvlambaar.

PL :

Produkt wysoce łatwopalny.

PT :

Facilmente inflamável.

SK :

Veľmi horľavý.

SL :

Lahko vnetljivo.

FI :

Helposti syttyvää.

SV :

Mycket brandfarligt.

R12

ES :

Extremadamente inflamable.

CS :

Extrémně hořlavý.

DA :

Yderst brandfarlig.

DE :

Hochentzündlich.

ET :

Eriti tuleohtlik.

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο.

EN :

Extremely flammable.

FR :

Extrêmement inflammable.

IT :

Estremamente infiammabile.

LV :

Īpaši viegli uzliesmojošs.

LT :

Ypač degi.

HU :

Fokozottan tűzveszélyes.

MT :

Jieħu n-nar malajr ħafna.

NL :

Zeer licht ontvlambaar.

PL :

Produkt skrajnie łatwopalny.

PT :

Extremamente inflamável.

SK :

Mimoriadne horľavý.

SL :

Zelo lahko vnetljivo.

FI :

Erittäin helposti syttyvää.

SV :

Extremt brandfarligt.

R14

ES :

Reacciona violentamente con el agua.

CS :

Prudce reaguje s vodou.

DA :

Reagerer voldsomt med vand.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser.

ET :

Reageerib ägedalt veega.

EL :

Αντιδρά βίαια με νερό.

EN :

Reacts violently with water.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua.

LV :

Aktīvi reaģē ar ūdeni.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu.

HU :

Vízzel hevesen reagál.

MT :

Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.

NL :

Reageert heftig met water.

PL :

Reaguje gwałtownie z wodą.

PT :

Reage violentamente em contacto com a água.

SK :

Prudko reaguje s vodou.

SL :

Burno reagira z vodo.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

SV :

Reagerar häftigt med vatten.

R15

ES :

Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates extremely flammable gases.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU :

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Kuntatt ma' l-ilma joħroġ gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis.

SK :

Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny.

SL :

V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.

FI :

Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

R16

ES :

Puede explosionar en mezcla con substancias comburentes.

CS :

Výbušný při smíchání s oxidačními látkami.

DA :

Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer.

DE :

Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen.

ET :

Plahvatusohtlik segatult oksüdeerivate ainetega.

EL :

Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες.

EN :

Explosive when mixed with oxidizing substances.

FR :

Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.

IT :

Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

LV :

Sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem.

LT :

Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis medžiagomis.

HU :

Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT :

Jista' jisplodi meta jitħallat ma' sustanzi li jsaddu.

NL :

Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.

PL :

Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi.

PT :

Explosivo quando misturado com substâncias comburentes.

SK :

Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami.

SL :

Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi.

FI :

Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa.

SV :

Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.

R17

ES :

Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

CS :

Samovznětlivý na vzduchu.

DA :

Selvantændelig i luft.

DE :

Selbstentzündlich an der Luft.

ET :

Isesüttiv õhu käes.

EL :

Αυτοαναφλέγεται στον αέρα.

EN :

Spontaneously flammable in air.

FR :

Spontanément inflammable à l'air.

IT :

Spontaneamente infiammabile all'aria.

LV :

Spontāni uzliesmo gaisā.

LT :

Savaime užsideganti ore.

HU :

Levegőn öngyulladó.

MT :

Jaqbad waħdu fl-arja.

NL :

Spontaan ontvlambaar in lucht.

PL :

Samorzutnie zapala się w powietrzu.

PT :

Espontaneamente inflamável ao ar.

SK :

Vznietivý na vzduchu.

SL :

Samovnetljivo na zraku.

FI :

Itsestään syttyvää ilmassa.

SV :

Självantänder i luft.

R18

ES :

Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

CS :

Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

DA :

Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

DE :

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

ET :

Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.

EL :

Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.

EN :

In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.

FR :

Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

IT :

Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

LV :

Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

LT :

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų (oro) mišinius.

HU :

A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.

MT :

Meta jintuża jista' jifforma taħlitiet esplussivi jew li jaqbdu jekk jitħallat ma' l-arja.

NL :

Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

PL :

Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

PT :

Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.

SK :

Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom.

SL :

Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

FI :

Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos.

SV :

Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

R19

ES :

Puede formar peróxidos explosivos.

CS :

Může vytvářet výbušné peroxidy.

DA :

Kan danne eksplosive peroxider.

DE :

Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

ET :

Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

EL :

Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.

EN :

May form explosive peroxides.

FR :

Peut former des peroxydes explosifs.

IT :

Può formare perossidi esplosivi.

LV :

Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.

LT :

Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus.

HU :

Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

MT :

Jista' jifforma perossidi esplussivi.

NL :

Kan ontplofbare peroxiden vormen.

PL :

Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

PT :

Pode formar peróxidos explosivos.

SK :

Môže vytvárať výbušné peroxidy.

SL :

Lahko tvori eksplozivne perokside.

FI :

Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja.

SV :

Kan bilda explosiva peroxider.

R20

ES :

Nocivo por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování.

DA :

Farlig ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

ET :

Kahjulik sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful by inhalation.

FR :

Nocif par inhalation.

IT :

Nocivo per inalazione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot.

LT :

Kenksminga įkvėpus.

HU :

Belélegezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm.

NL :

Schadelijk bij inademing.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

PT :

Nocivo por inalação.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä.

SV :

Farligt vid inandning.

R21

ES :

Nocivo en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží.

DA :

Farlig ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful in contact with skin.

FR :

Nocif par contact avec la peau.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid hudkontakt.

R22

ES :

Nocivo por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při požití.

DA :

Farlig ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful if swallowed.

FR :

Nocif en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo per ingestione.

LV :

Kaitīgs norijot.

LT :

Kenksminga prarijus.

HU :

Lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinbela'.

NL :

Schadelijk bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu.

PT :

Nocivo por ingestão.

SK :

Škodlivý po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista nieltynä.

SV :

Farligt vid förtäring.

R23

ES :

Tóxico por inhalación.

CS :

Toxický při vdechování.

DA :

Giftig ved indånding.

DE :

Giftig beim Einatmen.

ET :

Mürgine sissehingamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic by inhalation.

FR :

Toxique par inhalation.

IT :

Tossico per inalazione.

LV :

Toksisks ieelpojot.

LT :

Toksiška įkvėpus.

HU :

Belélegezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Tóxico por inalação.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Strupeno pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Giftigt vid inandning.

R24

ES :

Tóxico en contacto con la piel.

CS :

Toxický při styku s kůží.

DA :

Giftig ved hudkontakt.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic in contact with skin.

FR :

Toxique par contact avec la peau.

IT :

Tossico a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid hudkontakt.

R25

ES :

Tóxico por ingestión.

CS :

Toxický při požití.

DA :

Giftig ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Verschlucken.

ET :

Mürgine allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic if swallowed.

FR :

Toxique en cas d'ingestion.

IT :

Tossico per ingestione.

LV :

Toksisks norijot.

LT :

Toksiška prarijus.

HU :

Lenyelve mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu.

PT :

Tóxico por ingestão.

SK :

Jedovatý po požití.

SL :

Strupeno pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä nieltynä.

SV :

Giftigt vid förtäring.

R26

ES :

Muy tóxico por inhalación.

CS :

Vysoce toxický při vdechování.

DA :

Meget giftig ved indånding.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic by inhalation.

FR :

Très toxique par inhalation.

IT :

Molto tossico per inalazione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus.

HU :

Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.

PT :

Muito tóxico por inalação.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning.

R27

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic in contact with skin.

FR :

Très toxique par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt.

R28

ES :

Muy tóxico por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při požití.

DA :

Meget giftig ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic if swallowed.

FR :

Très toxique en cas d'ingestion.

IT :

Molto tossico per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks norijot.

LT :

Labai toksiška prarijus.

HU :

Lenyelve nagyon mérgező (toxikus).

MT :

Tossiku ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý po požití.

SL :

Zelo strupeno pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid förtäring.

R29

ES :

En contacto con agua libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

IT :

A contatto con l'acqua libera gas tossici.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su vandeniu, išskiria toksiškas dujas.

HU :

Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-ilma.

NL :

Vormt vergiftig gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

SK :

Pri kontakte s vodou uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

R30

ES :

Puede inflamarse fácilmente al usarlo.

CS :

Při používání se může stát vysoce hořlavým.

DA :

Kan blive meget brandfarlig under brug.

DE :

Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden.

ET :

Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks.

EL :

Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο.

EN :

Can become highly flammable in use.

FR :

Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.

IT :

Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.

LV :

Var viegli uzliesmot lietošanas laikā.

LT :

Naudojama gali tapti labai degi.

HU :

A használat során tűzveszélyessé válik.

MT :

Jista' jaqbad malajr waqt li jintuża.

NL :

Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

PL :

Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny.

PT :

Pode-se tornar facilmente inflamável durante o uso.

SK :

Pri použití sa môže stať veľmi horľavým.

SL :

Med uporabo utegne postati "lahko vnetljivo".

FI :

Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.

SV :

Kan bli mycket brandfarligt vid användning.

R31

ES :

En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

CS :

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas tossico.

LV :

Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas.

HU :

Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

PL :

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

SK :

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

FI :

Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R32

ES :

En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

CS :

Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

DA :

Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

DE :

Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.

ET :

Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

EL :

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

EN :

Contact with acids liberates very toxic gas.

FR :

Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

IT :

A contatto con acidi libera gas molto tossico.

LV :

Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes.

LT :

Reaguodama su rūgštimis, išskiria labai toksiškas dujas.

HU :

Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

MT :

Jitfa' gass tossiku ħafna meta jmiss l-aċidi.

NL :

Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.

PL :

W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

SK :

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.

SL :

V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

FI :

Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV :

Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

R33

ES :

Peligro de efectos acumulativos.

CS :

Nebezpečí kumulativních účinků.

DA :

Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.

DE :

Gefahr kumulativer Wirkungen.

ET :

Kumulatiivse toime oht.

EL :

Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων.

EN :

Danger of cumulative effects.

FR :

Danger d'effets cumulatifs.

IT :

Pericolo di effetti cumulativi.

LV :

Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi.

LT :

Pavojinga - kaupiasi organizme.

HU :

A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

MT :

Periklu ta' effetti kumulattivi.

NL :

Gevaar voor cumulatieve effecten.

PL :

Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.

PT :

Perigo de efeitos cumulativos.

SK :

Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.

SL :

Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.

FI :

Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.

SV :

Kan ansamlas i kroppen och ge skador.

R34

ES :

Provoca quemaduras.

CS :

Způsobuje poleptání.

DA :

Ætsningsfare.

DE :

Verursacht Verätzungen.

ET :

Põhjustab söövitust.

EL :

Προκαλεί εγκαύματα.

EN :

Causes burns.

FR :

Provoque des brûlures.

IT :

Provoca ustioni.

LV :

Rada apdegumus.

LT :

Nudegina.

HU :

Égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna l-ħruq (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt brandwonden.

PL :

Powoduje oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras.

SK :

Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča opekline.

FI :

Syövyttävää.

SV :

Frätande.

R35

ES :

Provoca quemaduras graves.

CS :

Způsobuje těžké poleptání.

DA :

Alvorlig ætsningsfare.

DE :

Verursacht schwere Verätzungen.

ET :

Põhjustab tugevat söövitust.

EL :

Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

EN :

Causes severe burns.

FR :

Provoque de graves brûlures.

IT :

Provoca gravi ustioni.

LV :

Rada smagus apdegumus.

LT :

Stipriai nudegina.

HU :

Súlyos égési sérülést okoz.

MT :

Jikkaġuna ħruq serju (fil-ġisem).

NL :

Veroorzaakt ernstige brandwonden.

PL :

Powoduje poważne oparzenia.

PT :

Provoca queimaduras graves.

SK :

Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

SL :

Povzroča hude opekline.

FI :

Voimakkaasti syövyttävää.

SV :

Starkt frätande.

R36

ES :

Irrita los ojos.

CS :

Dráždí oči.

DA :

Irriterer øjnene.

DE :

Reizt die Augen.

ET :

Ärritab silmi.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια.

EN :

Irritating to eyes.

FR :

Irritant pour les yeux.

IT :

Irritante per gli occhi.

LV :

Kairina acis.

LT :

Dirgina akis.

HU :

Szemizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn.

NL :

Irriterend voor de ogen.

PL :

Działa drażniąco na oczy.

PT :

Irritante para os olhos.

SK :

Dráždi oči.

SL :

Draži oči.

FI :

Ärsyttää silmiä.

SV :

Irriterar ögonen.

R37

ES :

Irrita las vías respiratorias.

CS :

Dráždí dýchací orgány.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to respiratory system.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires.

IT :

Irritante per le vie respiratorie.

LV :

Kairina elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus.

HU :

Izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen.

PL :

Działa drażniąco na drogi oddechowe.

PT :

Irritante para as vias respiratórias.

SK :

Dráždi dýchacie cesty.

SL :

Draži dihala.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä.

SV :

Irriterar andningsorganen.

R38

ES :

Irrita la piel.

CS :

Dráždí kůži.

DA :

Irriterer huden.

DE :

Reizt die Haut.

ET :

Ärritab nahka.

EL :

Ερεθίζει το δέρμα.

EN :

Irritating to skin.

FR :

Irritant pour la peau.

IT :

Irritante per la pelle.

LV :

Kairina ādu.

LT :

Dirgina odą.

HU :

Bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de huid.

PL :

Działa drażniąco na skórę.

PT :

Irritante para a pele.

SK :

Dráždi pokožku.

SL :

Draži kožo.

FI :

Ärsyttää ihoa.

SV :

Irriterar huden.

R39

ES :

Peligro de efectos irreversibles muy graves.

CS :

Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků.

DA :

Fare for varig alvorlig skade på helbred.

DE :

Ernste Gefahr irreversiblen Schadens.

ET :

Väga tõsiste pöördumatute tervisekahjustuste oht.

EL :

Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων.

EN :

Danger of very serious irreversible effects.

FR :

Danger d'effets irréversibles très graves.

IT :

Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

LV :

Būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi.

LT :

Sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU :

Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' effetti serji irreversibbli.

NL :

Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.

PL :

Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Perigo de efeitos irreversíveis muito graves.

SK :

Nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov.

SL :

Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.

FI :

Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.

R40

ES :

Posibles efectos cancerígenos.

CS :

Podezření na karcinogenní účinky.

DA :

Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

DE :

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

ET :

Võimalik vähktõve põhjustaja.

EL :

Ύποπτο καρκινογένεσης.

EN :

Limited evidence of a carcinogenic effect.

FR :

Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.

IT :

Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.

LV :

Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta.

LT :

Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

HU :

A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

MT :

Possibilità, mhix għal kollox ippruvata, ta'effetti kanċeroġeni.

NL :

Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

PL :

Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

PT :

Possibilidade de efeitos cancerígenos.

SK :

Možnosť karcinogénneho účinku.

SL :

Možen rakotvoren učinek.

FI :

Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Misstänks kunna ge cancer.

R41

ES :

Riesgo de lesiones oculares graves.

CS :

Nebezpečí vážného poškození očí.

DA :

Risiko for alvorlig øjenskade.

DE :

Gefahr ernster Augenschäden.

ET :

Silmade kahjustamise tõsine oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

EN :

Risk of serious damage to eyes.

FR :

Risque de lésions oculaires graves.

IT :

Rischio di gravi lesioni oculari.

LV :

Nopietnu bojājumu draudi acīm.

LT :

Gali smarkiai pažeisti akis.

HU :

Súlyos szemkárosodást okozhat.

MT :

Riskju ta' ħsara serja lill-għajnejn.

NL :

Gevaar voor ernstig oogletsel.

PL :

Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

PT :

Risco de lesões oculares graves.

SK :

Riziko vážneho poškodenia očí.

SL :

Nevarnost hudih poškodb oči.

FI :

Vakavan silmävaurion vaara.

SV :

Risk för allvarliga ögonskador.

R42

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.

EN :

May cause sensitization by inhalation.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

LV :

Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus.

HU :

Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jġib sensitizzazzjoni meta jinxtamm.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

PL :

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí.

SL :

Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning.

R43

ES :

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

ET :

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

LV :

Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

PL :

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

SL :

Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

FI :

Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid hudkontakt.

R44

ES :

Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

CS :

Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

DA :

Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

DE :

Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

ET :

Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis.

EL :

Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.

EN :

Risk of explosion if heated under confinement.

FR :

Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

IT :

Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

LV :

Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē.

LT :

Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.

HU :

Zárt térben hő hatására robbanhat.

MT :

Riskju ta' splużjoni jekk jissaħħan fil-magħluq.

NL :

Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

PL :

Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

PT :

Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

SK :

Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

SL :

Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

FI :

Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

SV :

Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

R45

ES :

Puede causar cáncer.

CS :

Může vyvolat rakovinu.

DA :

Kan fremkalde kræft.

DE :

Kann Krebs erzeugen.

ET :

Võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

EN :

May cause cancer.

FR :

Peut provoquer le cancer.

IT :

Può provocare il cancro.

LV :

Kancerogēna viela.

LT :

Gali sukelti vėžį.

HU :

Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jġib il-kanċer.

NL :

Kan kanker veroorzaken.

PL :

Może powodować raka.

PT :

Pode causar cancro.

SK :

Môže spôsobiť rakovinu.

SL :

Lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.

SV :

Kan ge cancer.

R46

ES :

Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

CS :

Může vyvolat poškození dědičných vlastností.

DA :

Kan forårsage arvelige genetiske skader.

DE :

Kann vererbbare Schäden verursachen.

ET :

Võib põhjustada pärilikke kahjustusi.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.

EN :

May cause heritable genetic damage.

FR :

Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.

IT :

Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

LV :

Var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus.

LT :

Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus.

HU :

Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara ġenetika li tintiret.

NL :

Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.

PL :

Może powodować dziedziczne wady genetyczne.

PT :

Pode causar alterações genéticas hereditárias.

SK :

Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie

SL :

Lahko povzroči dedne genetske okvare.

FI :

Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.

SV :

Kan ge ärftliga genetiska skador.

R48

ES :

Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

CS :

Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.

DA :

Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.

DE :

Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition.

ET :

Pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse oht.

EL :

Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απο παρατεταμένη έκθεση.

EN :

Danger of serious damage to health by prolonged exposure.

FR :

Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.

IT :

Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

LV :

Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares.

LT :

Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Periklu ta' ħsara serja lis-saħħa jekk wieħed ikun espost għalih fit-tul.

NL :

Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.

PL :

Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada.

SK :

Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii.

SL :

Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.

FI :

Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.

SV :

Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.

R49

ES :

Puede causar cáncer por inhalación.

CS :

Může vyvolat rakovinu při vdechování.

DA :

Kan fremkalde kræft ved indånding.

DE :

Kann Krebs erzeugen beim Einatmen.

ET :

Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται.

EN :

May cause cancer by inhalation.

FR :

Peut provoquer le cancer par inhalation.

IT :

Può provocare il cancro per inalazione.

LV :

Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus.

LT :

Gali sukelti vėžį įkvėpus.

HU :

Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna l-kanċer meta jinxtamm.

NL :

Kan kanker veroorzaken bij inademing.

PL :

Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT :

Pode causar cancro por inalação.

SK :

Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí.

SL :

Pri vdihavanju lahko povzroči raka.

FI :

Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.

SV :

Kan ge cancer vid inandning.

R50

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Very toxic to aquatic organisms.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici.

LV :

Ļoti toksisks ūdens organismiem.

LT :

Labai toksiška vandens organizmams.

HU :

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

PL :

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos.

SK :

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

R51

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos.

CS :

Toxický pro vodní organismy.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand.

DE :

Giftig für Wasserorganismen.

ET :

Mürgine veeorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Toxic to aquatic organisms.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici.

LV :

Toksisks ūdens organismiem.

LT :

Toksiška vandens organizmams.

HU :

Mérgező a vízi szervezetekre.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen.

PL :

Działa toksycznie na organizmy wodne.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos.

SK :

Jedovatý pre vodné organizmy.

SL :

Strupeno za vodne organizme.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer.

R52

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen.

ET :

Kahjulik veeorganismidele.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN :

Harmful to aquatic organisms.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici.

LV :

Kaitīgs ūdens organismiem.

LT :

Kenksminga vandens organizmams.

HU :

Ártalmas a vízi szervezetekre.

MT :

Jaħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen.

PL :

Działa szkodliwie na organizmy wodne.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos.

SK :

Škodlivý pre vodné organizmy.

SL :

Škodljivo za vodne organizme.

FI :

Haitallista vesieliöille.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer.

R53

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent akwatiku.

NL :

Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R54

ES :

Tóxico para la flora.

CS :

Toxický pro rostliny.

DA :

Giftig for planter.

DE :

Giftig für Pflanzen.

ET :

Mürgine taimedele.

EL :

Τοξικό για τη χλωρίδα.

EN :

Toxic to flora.

FR :

Toxique pour la flore.

IT :

Tossico per la flora.

LV :

Toksisks augiem.

LT :

Toksiška augmenijai.

HU :

Mérgező a növényekre.

MT :

Tossiku għall-flora.

NL :

Vergiftig voor planten.

PL :

Działa toksycznie na rośliny.

PT :

Tóxico para a flora.

SK :

Jedovatý pre flóru.

SL :

Strupeno za rastline.

FI :

Myrkyllistä kasveille.

SV :

Giftigt för växter.

R55

ES :

Tóxico para la fauna.

CS :

Toxický pro živočichy.

DA :

Giftig for dyr.

DE :

Giftig für Tiere.

ET :

Mürgine loomadele.

EL :

Τοξικό για την πανίδα.

EN :

Toxic to fauna.

FR :

Toxique pour la faune.

IT :

Tossico per la fauna.

LV :

Toksisks dzīvniekiem.

LT :

Toksiška gyvūnijai.

HU :

Mérgező az állatokra.

MT :

Tossiku għall-fawna.

NL :

Vergiftig voor dieren.

PL :

Działa toksycznie na zwierzęta.

PT :

Tóxico para a fauna.

SK :

Jedovatý pre faunu.

SL :

Strupeno za živali.

FI :

Myrkyllistä eläimille.

SV :

Giftigt för djur.

R56

ES :

Tóxico para los organismos del suelo.

CS :

Toxický pro půdní organismy.

DA :

Giftig for organismer i jordbunden.

DE :

Giftig für Bodenorganismen.

ET :

Mürgine mullaorganismidele.

EL :

Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους.

EN :

Toxic to soil organisms.

FR :

Toxique pour les organismes du sol.

IT :

Tossico per gli organismi del terreno.

LV :

Toksisks augsnes organismiem.

LT :

Toksiška dirvožemio organizmams.

HU :

Mérgező a talaj szervezeteire.

MT :

Tossiku għal organiżmi tal-ħamrija.

NL :

Vergiftig voor bodemorganismen.

PL :

Działa toksycznie na organizmy glebowe.

T :

Tóxico para os organismos do solo.

SK :

Jedovatý pre pôdne organizmy.

SL :

Strupeno za organizme v zemlji.

FI :

Myrkyllistä maaperäeliöille.

SV :

Giftigt för marklevande organismer.

R57

ES :

Tóxico para las abejas.

CS :

Toxický pro včely.

DA :

Giftig for bier.

DE :

Giftig für Bienen.

ET :

Mürgine mesilastele.

EL :

Τοξικό για τις μέλισσες.

EN :

Toxic to bees.

FR :

Toxique pour les abeilles.

IT :

Tossico per le api.

LV :

Toksisks bitēm.

LT :

Toksiška bitėms.

HU :

Mérgező a méhekre.

MT :

Tossiku għan-naħal.

NL :

Vergiftig voor bijen.

PL :

Działa toksycznie na pszczoły.

PT :

Tóxico para as abelhas.

SK :

Jedovatý pre včely.

SL :

Strupeno za čebele.

FI :

Myrkyllistä mehiläisille.

SV :

Giftigt för bin.

R58

ES :

Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

CS :

Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.

DA :

Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

DE :

Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben.

ET :

Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

EN :

May cause long-term adverse effects in the environment.

FR :

Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

IT :

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

LV :

Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē.

LT :

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus.

HU :

A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent.

NL :

Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.

PT :

Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente.

SK :

Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie.

SL :

Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.

FI :

Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.

SV :

Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

R59

ES :

Peligroso para la capa de ozono.

CS :

Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

DA :

Farlig for ozonlaget.

DE :

Gefährlich für die Ozonschicht.

ET :

Ohtlik osoonikihile.

EL :

Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.

EN :

Dangerous for the ozone layer.

FR :

Dangereux pour la couche d'ozone.

IT :

Pericoloso per lo strato di ozono.

LV :

Bīstams ozona slānim.

LT :

Pavojinga ozono sluoksniui.

HU :

Veszélyes az ózonrétegre.

MT :

Perikoluż għas-saff ta' l-ożonu.

NL :

Gevaarlijk voor de ozonlaag.

PL :

Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

PT :

Perigoso para a camada de ozono.

SK :

Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.

SL :

Nevarno za ozonski plašč.

FI :

Vaarallista otsonikerrokselle.

SV :

Farligt för ozonskiktet.

R60

ES :

Puede perjudicar la fertilidad.

CS :

Může poškodit reprodukční schopnost.

DA :

Kan skade forplantningsevnen.

DE :

Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võib kahjustada sigivust.

EL :

Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα.

EN :

May impair fertility.

FR :

Peut altérer la fertilité.

IT :

Può ridurre la fertilità.

LV :

Var kaitēt reproduktīvajām spējām.

LT :

Kenkia vaisingumui.

HU :

A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja.

MT :

Jista' jdgħajjef il-fertilità.

NL :

Kan de vruchtbaarheid schaden.

PL :

Może upośledzać płodność.

PT :

Pode comprometer a fertilidade.

SK :

Môže poškodiť plodnosť.

SL :

Lahko škoduje plodnosti.

FI :

Voi heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.

R61

ES :

Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Může poškodit plod v těle matky.

DA :

Kan skade barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

ET :

Võib kahjustada loodet.

EL :

Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

May cause harm to the unborn child.

FR :

Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Può danneggiare i bambini non ancora nati.

LV :

Var kaitēt augļa attīstībai.

LT :

Kenkia negimusiam vaikui.

HU :

A születendő gyermekre ártalmas lehet.

MT :

Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Kan het ongeboren kind schaden.

PL :

Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

PT :

Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK :

Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.

SL :

Lahko škoduje nerojenemu otroku.

FI :

Vaarallista sikiölle.

SV :

Kan ge fosterskador.

R62

ES :

Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

CS :

Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.

DA :

Mulighed for skade på forplantningsevnen.

DE :

Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET :

Võimalik sigivuse kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.

EN :

Possible risk of impaired fertility.

FR :

Risque possible d'altération de la fertilité.

IT :

Possibile rischio di ridotta fertilità.

LV :

Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām.

LT :

Gali pakenkti vaisingumui.

HU :

A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.

MT :

Possibiltà ta' riskju ta' fertilità mdgħajjfa.

NL :

Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

PL :

Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

PT :

Possíveis riscos de comprometer a fertilidade.

SK :

Možné riziko poškodenia plodnosti.

SL :

Možna nevarnost oslabitve plodnosti.

FI :

Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.

SV :

Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

R63

ES :

Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS :

Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.

DA :

Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

DE :

Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.

ET :

Võimalik loote kahjustamise oht.

EL :

Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN :

Possible risk of harm to the unborn child.

FR :

Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT :

Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

LV :

Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai.

LT :

Gali pakenkti negimusiam vaikui.

HU :

A születendő gyermeket károsíthatja.

MT :

Possibiltà ta' riskju lit-tarbija fil-ġuf.

NL :

Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

PL :

Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

PT :

Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK :

Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.

SL :

Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.

FI :

Voi olla vaarallista sikiölle.

SV :

Möjlig risk för fosterskador.

R64

ES :

Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

CS :

Může poškodit kojené dítě.

DA :

Kan skade børn i ammeperioden.

DE :

Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.

ET :

Võib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu.

EL :

Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

EN :

May cause harm to breastfed babies.

FR :

Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.

IT :

Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

LV :

Var kaitēt zīdāmam bērnam.

LT :

Kenkia žindomam vaikui.

HU :

A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.

MT :

Jista' jikkaġuna ħsara lil trabi qed jitreddgħu.

NL :

Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

PL :

Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

PT :

Pode causar danos às crianças alimentadas com leite materno.

SK :

Môže spôsobiť poškodenie dojčiat.

SL :

Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka.

FI :

Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

SV :

Kan skada spädbarn under amningsperioden.

R65

ES :

Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

CS :

Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

DA :

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

ET :

Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

EL :

Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

EN :

Harmful: may cause lung damage if swallowed.

FR :

Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

IT :

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

LV :

Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

LT :

Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.

HU :

Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: jista' jikkaġuna ħsara lill-pulmuni jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

PL :

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

PT :

Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

SK :

Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.

SL :

Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

FI :

Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

SV :

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66

ES :

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

CS :

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

DA :

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

DE :

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

ET :

Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

EL :

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EN :

Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

FR :

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

IT :

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

LV :

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

LT :

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

HU :

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

MT :

Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.

NL :

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

PL :

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

PT :

Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

SK :

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

SL :

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

FI :

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

SV :

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67

ES :

La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

CS :

Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

DA :

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

DE :

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

ET :

Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

EL :

H εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

EN :

Vapours may cause drowsiness and dizziness.

FR :

L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

IT :

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

LV :

Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

LT :

Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

HU :

A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

MT :

Ix-xamm tal-fwar jista' jikkaġuna ħedla ta' ngħas u sturdamenti.

NL :

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

PL :

Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

PT :

Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

SK :

Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

SL :

Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

FI :

Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

SV :

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

R68

ES :

Posibilidad de efectos irreversibles.

CS :

Možné nebezpečí nevratných účinků.

DA :

Mulighed for varig skade på helbred.

DE :

Irreversibler Schaden möglich.

ET :

Pöördumatute kahjustuste oht.

EL :

Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

EN :

Possible risk of irreversible effects.

FR :

Possibilité d'effets irréversibles.

IT :

Possibilità di effetti irreversibili.

LV :

Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks.

LT :

Gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU :

Maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Riskju possibbli ta' effetti irreversibbli.

NL :

Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

PL :

Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Possibilidade de efeitos irreversíveis.

SK :

Možné riziká ireverzibilných účinkov.

SL :

Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.

FI :

Pysyvien vaurioiden vaara.

SV :

Möjlig risk för bestående hälsoskador.

Combinación de frases-R.

Kombinace R-vět.

Kombination af R-sætninger.

Kombination der R-Sätze.

R ühendlaused.

Συνδυασμός των R-φράσεων.

Combination of R-phrases.

Combinaison des phrases R.

Combinazioni delle frasi R.

R frāžu kombinācija.

R frazių derinys.

Összetett R-mondatok.

Kombinazzjoni ta' Frażi R.

Combinatie van R-zinnen.

Łączone zwroty R.

Combinação das frases R.

Kombinácie R-viet.

Sestavljena stavki "R".

Yhdistetyt R-lausekkeet.

Sammansatta R-fraser.

R14/15

ES :

Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.

CS :

Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů.

DA :

Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET :

Reageerib ägedalt veega, eraldades väga tuleohtlikku gaasi.

EL :

Αντιδρά βίαια σε επαφή με νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα.

EN :

Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases.

FR :

Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables.

IT :

Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili.

LV :

Aktīvi reaģē ar ūdeni, izdalot īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT :

Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU :

Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT :

Jirreaġixxi b'mod vjolenti meta jmiss l-ilma billi jitfa' gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas.

PL :

Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy.

PT :

Reage violentamente com a água libertando gases extremamente inflamáveis.

SK :

Prudko reaguje s vodou, pričom uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny.

SL :

Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja.

SV :

Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.

R15/29

ES :

En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables.

CS :

Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn.

DA :

Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.

DE :

Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase.

ET :

Kokkupuutel veega eraldub mürgine, väga tuleohtlik gaas.

EL :

Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια.

EN :

Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas.

FR :

Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables.

IT :

A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili.

LV :

Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas toksiskas gāzes.

LT :

Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiškas ir ypač degias dujas.

HU :

Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.

MT :

Meta jmiss l-ilma jitfa' gassijiet tossiċi u li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL :

Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water.

PL :

W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy.

PT :

Em contacto com a água liberta gases tóxicos e extremamente inflamáveis.

SK :

Pri kontakte s vodou sa uvoľňuje jedovatý, mimoriadne horľavý plyn.

SL :

V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.

FI :

Vapauttaa myrkyllisiä, helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV :

Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

R20/21

ES :

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful by inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Nocivo por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt vid inandning och hudkontakt.

R20/22

ES :

Nocivo por inhalación y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

DA :

Farlig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione e ingestione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning och förtäring.

R20/21/22

ES :

Nocivo por inhalación, por ingestión y encontacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R21/22

ES :

Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT :

Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Nocivo em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt vid hudkontakt och förtäring.

R23/24

ES :

Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt vid inandning och hudkontakt.

R23/25

ES :

Tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Toxický při vdechování a při požití.

DA :

Giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione e ingestione.

LV :

Toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning och förtäring.

R23/24/25

ES :

Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL :

Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R24/25

ES :

Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT :

Tossiku meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R26/27

ES :

Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic by inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT :

Muito tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.

R26/28

ES :

Muy tóxico por inhalación y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação e ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning och förtäring.

R26/27/28

ES :

Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R27/28

ES :

Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS :

Vysoce toxický při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET :

Väga mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT :

Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT :

Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R36/37

ES :

Irrita los ojos y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči a dýchací orgány.

DA :

Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

DE :

Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

ET :

Ärritab silmi ja hingamiselundeid.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.

EN :

Irritating to eyes and respiratory system.

FR :

Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

IT :

Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

LV :

Kairina acis un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis ir kvėpavimo takus.

HU :

Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn u s-sistema respiratorja.

NL :

Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

PL :

Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

PT :

Irritante para os olhos e vias respiratórias.

SK :

Dráždi oči a dýchacie cesty.

SL :

Draži oči in dihala.

FI :

Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.

SV :

Irriterar ögonen och andningsorganen.

R36/38

ES :

Irrita los ojos y la piel.

CS :

Dráždí oči a kůži.

DA :

Irriterer øjnene og huden.

DE :

Reizt die Augen und die Haut.

ET :

Ärritab silmi ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes and skin.

FR :

Irritant pour les yeux et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi e la pelle.

LV :

Kairina acis un ādu.

LT :

Dirgina akis ir odą.

HU :

Szem- és bőrizgató hatású.

MT :

Jirrita l-għajnejn u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na oczy i skórę.

PT :

Irritante para os olhos e pele.

SK :

Dráždi oči a pokožku.

SL :

Draži oči in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen och huden.

R36/37/38

ES :

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

CS :

Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to eyes, respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

LV :

Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu.

LT :

Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.

HU :

Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

SK :

Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži oči, dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R37/38

ES :

Irrita las vías respiratorias y la piel.

CS :

Dráždí dýchací orgány a kůži.

DA :

Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

DE :

Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

ET :

Ärritab hingamiselundeid ja nahka.

EL :

Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN :

Irritating to respiratory system and skin.

FR :

Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

IT :

Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

LV :

Kairina elpošanas sistēmu un ādu.

LT :

Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

HU :

Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT :

Jirrita s-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL :

Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

PL :

Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

PT :

Irritante para as vias respiratórias e pele.

SK :

Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

SL :

Draži dihala in kožo.

FI :

Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.

SV :

Irriterar andningsorganen och huden.

R39/23

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht nahale sattumisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinxtamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/23/24

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/23/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV :

Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/23/24/25

ES :

Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

MT :

Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R39/26

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/26/27

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jmiss il-ġilda.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/26/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie w kontaktcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/26/27/28

ES :

Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA :

Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot.

LT :

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R42/43

ES :

Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.

CS :

Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

DE :

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

ET :

Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

May cause sensitization by inhalation and skin contact.

FR :

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

LV :

Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT :

Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT :

Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

PL :

Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

PT :

Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

SL :

Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV :

Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

R48/20

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul waqt li jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV :

Kaitīgs - norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/20/21

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/20/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

LV :

Kaitīgs - ieelpojot un norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/20/21/22

ES :

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, norijot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R48/23

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute incaso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/23/24

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/23/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/23/24/25

ES :

Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA :

Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU :

Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT :

Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL :

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL :

Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT :

Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI :

Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R50/53

ES :

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē

LT :

Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

MT :

Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53

ES :

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT :

Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Tossiku għal organiżmi akwatiċi; jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R52/53

ES :

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS :

Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA :

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE :

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET :

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL :

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN :

Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR :

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT :

Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV :

Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē

LT :

Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU :

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL :

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL :

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT :

Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK :

Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL :

Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI :

Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV :

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R68/20

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU :

Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm.

NL :

Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.

R68/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU :

Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R68/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU :

Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.

R68/20/21

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU :

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm u meta jmiss il-ġilda.

NL :

Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e em contacto com a pele.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R68/20/22

ES :

Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU :

Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R68/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R68/20/21/22

ES :

Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS :

Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, při styku s kůží a při požití.

DA :

Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE :

Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET :

Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL :

Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN :

Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR :

Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT :

Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV :

Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT :

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU :

Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT :

Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm, meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL :

Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL :

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT :

Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK :

Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL :

Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI :

Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV :

Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring."

e) Korvataan liite IV seuraavasti:

"ANEXO IV - PŘÍLOHA IV - BILAG IV - ANHANG IV - IV LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ANNEX IV - ANNEXE IV - ALLEGATO IV - IV PIELIKUMS - IV PRIEDAS - IV. MELLÉKLET - ANNESS IV - BIJLAGE IV - ZAŁĄCZNIK IV - ANEXO IV - PRÍLOHA IV - PRILOGA IV - LIITE IV - BILAGA IV

ANEXO IV

Consejos de prudencia relativos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA IV

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení týkající se nebezpečných látek a přípravků

BILAG IV

Forsigtighedsregler for farlige stoffer og præparater

ANHANG IV

Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

IV LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohutuslaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αφορούν επικίνδυνες χημικές ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX IV

Safety advice concerning dangerous substances and preparations

ANNEXE IV

Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses

ALLEGATO IV

Consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolosi

IV PIELIKUMS

Drošības prasību apzīmējumi un apvienotie apzīmējumi

IV PRIEDAS

Saugos patarimai dėl pavojingų medžiagų ir preparatų

IV. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények biztonságos használatára vonatkozó útmutatások (S-mondatok)

ANNESS IV

Pariri ta' sigurtà dwar sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE IV

Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK IV

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego

ANEXO IV

Conselhos de prudência relativos a substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA IV

Zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku

PRILOGA IV

Standardna obvestila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE IV

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden turvallisuusohjeet

BILAGA IV

Skyddsfraser för farliga ämnen och beredningar

S1

ES :

Consérvese bajo llave.

CS :

Uchovávejte uzamčené.

DA :

Opbevares under lås.

DE :

Unter Verschluss aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult.

EL :

Να φυλάσσεται κλειδωμένο.

EN :

Keep locked up.

FR :

Conserver sous clé.

IT :

Conservare sotto chiave.

LV :

Turēt noslēgtu.

LT :

Laikyti užrakintą.

HU :

Elzárva tartandó.

MT :

Żomm maqful.

NL :

Achter slot bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem.

PT :

Guardar fechado à chave.

SK :

Uchovávajte uzamknuté.

SL :

Hraniti zaklenjeno.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa.

SV :

Förvaras i låst utrymme.

S2

ES :

Manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares utilgængeligt for børn.

DE :

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ET :

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Μακριά από παιδιά.

EN :

Keep out of the reach of children.

FR :

Conserver hors de la portée des enfants.

IT :

Conservare fuori della portata dei bambini.

LV :

Sargāt no bērniem.

LT :

Saugoti nuo vaikų.

HU :

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

MT :

Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

NL :

Buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Chronić przed dziećmi.

PT :

Manter fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras oåtkomligt för barn.

S3

ES :

Consérvese en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte na chladném místě.

DA :

Opbevares køligt.

DE :

Kühl aufbewahren.

ET :

Hoida jahedas.

EL :

Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep in a cool place.

FR :

Conserver dans un endroit frais.

IT :

Conservare in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt vēsā vietā.

LT :

Laikyti vėsioje vietoje.

HU :

Hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm f'post frisk.

NL :

Op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu.

PT :

Guardar em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste.

SL :

Hraniti na hladnem.

FI :

Säilytettävä viileässä.

SV :

Förvaras svalt.

S4

ES :

Manténgase lejos de locales habitados.

CS :

Uchovávejte mimo obytné objekty.

DA :

Må ikke opbevares i nærheden af bebølse.

DE :

Von Wohnplätzen fernhalten.

ET :

Mitte hoida eluruumides.

EL :

Μακριά από κατοικημένους χώρους.

EN :

Keep away from living quarters.

FR :

Conserver à l'écart de tout local d'habitation.

IT :

Conservare lontano da locali di abitazione.

LV :

Neuzglabāt dzīvojamās telpās.

LT :

Nelaikyti gyvenamosiose patalpose.

HU :

Lakóterülettől távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn postijiet ta' abitazzjoni.

NL :

Verwijderd van woonruimten opbergen.

PL :

Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych.

PT :

Manter fora de qualquer zona de habitação.

SK :

Uchovávajte mimo obývaných priestorov.

SL :

Hraniti izven bivališč.

FI :

Ei saa säilyttää asuintiloissa.

SV :

Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.

S5

ES :

Consérvese en … (líquido apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en egnet væske, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (geeignete Flüssigkeit vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida sisu … all (sobiva vedeliku määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε … (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep contents under … (appropriate liquid to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (liquide approprié à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt … (ražotājs norāda šķidrumu, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti užpiltą … (tinkamą skystį nurodo gamintojas).

HU :

… alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (il-likwidu adatt li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (geschikte vloeistof aan te geven door fabrikant).

PL :

Przechowywać w … (cieczy wskazanej przez producenta).

PT :

Manter sob … (líquido apropriado a especificar pelo produtor).

SK :

Obsah uchovávajte pod … (vhodnou kvapalinou, ktorú špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pod/v … (ustrezno tekočino, v kateri je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Sisältö säilytettävä … (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvara innehållet i … (lämplig vätska anges av tillverkaren).

S6

ES :

Consérvese en … (gas inerte a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce).

DA :

Opbevares under … (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten).

DE :

Unter … aufbewahren (inertes Gas vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida … all (inertgaasi määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα … (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep under … (inert gas to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver sous … (gaz inerte à spécifier par le fabricant).

IT :

Conservare sotto … (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt … (ražotājs norāda gāzi, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT :

Laikyti … (inertines dujas nurodo gamintojas) aplinkoje.

HU :

… alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm taħt … (gass inerti li jkun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Onder … houden. (inert gas aan te geven door fabrikant).

PL :

Przechowywać w atmosferze … (obojętnego gazu wskazanego przez producenta).

PT :

Manter sob … (gás inerte a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte pod … (inertným plynom, ktorý špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti v … (ustrezen inertni plin, v katerem je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä … (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras i … (inert gas anges av tillverkaren).

S7

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Keep container tightly closed.

FR :

Conserver le récipient bien fermé.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq sewwa.

NL :

In goed gesloten verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

PT :

Manter o recipiente bem fechado.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten.

S8

ES :

Manténgase el recipiente en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal suchý.

DA :

Emballagen skal opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken halten.

ET :

Hoida pakend kuivana.

EL :

Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container dry.

FR :

Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare al riparo dall'umidità.

LV :

Uzglabāt sausu.

LT :

Pakuotę laikyti sausoje vietoje.

HU :

Az edényzet szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur niexef.

NL :

Verpakking droog houden.

PL :

Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.

PT :

Manter o recipiente ao abrigo da humidade.

SK :

Uchovávajte nádobu suchú.

SL :

Posodo hraniti na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana.

SV :

Förpackningen förvaras torrt.

S9

ES :

Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

IT :

Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

LV :

Uzglabāt labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur f'post ivventilat sewwa.

NL :

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente num local bem ventilado.

SK :

Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.

SL :

Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

S12

ES :

No cerrar el recipiente herméticamente.

CS :

Neuchovávejte obal těsně uzavřený.

DA :

Emballagen må ikke lukkes tæt.

DE :

Behälter nicht gasdicht verschließen.

ET :

Mitte hoida hermeetiliselt suletud pakendis.

EL :

Μη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο.

EN :

Do not keep the container sealed.

FR :

Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

IT :

Non chiudere ermeticamente il recipiente.

LV :

Neuzglabāt slēgtā veidā.

LT :

Nelaikyti sandariai uždarytos pakuotės.

HU :

Az edényzetet nem szabad légmentesen lezárni.

MT :

Tħallix il-kontenitur magħluq.

NL :

De verpakking niet hermetisch sluiten.

PL :

Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego.

PT :

Não fechar o recipiente hermeticamente.

SK :

Neuchovávajte nádobu hermeticky uzatvorenú.

SL :

Posoda ne sme biti tesno zaprta.

FI :

Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.

SV :

Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.

S13

ES :

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

CS :

Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

DA :

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DE :

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

ET :

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

EL :

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

EN :

Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

FR :

Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

IT :

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

LV :

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

LT :

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

HU :

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn ikel, xorb u minn għalf ta' l-annimali.

NL :

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

PL :

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

PT :

Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

SL :

Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

FI :

Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

SV :

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

S14

ES :

Consérvese lejos de … (materiales incompatibles a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares adskilt fra … (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten).

DE :

Von … fernhalten (inkompatible Substanzen sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Μακριά από … (ασύμβατες ουσίες καθορίζονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare lontano da … (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore).

LV :

Neuzglabāt kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti atokiau nuo … ( nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

… -tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm 'il bogħod minn … (materjal inkompatibbli li jkun indikat mill-manifattur).

NL :

Verwijderd houden van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie przechowywać razem z … (materiałami określonymi przez producenta).

PT :

Manter afastado de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte mimo dosahu … (neznášanlivého materiálu, ktorý určí výrobca).

SL :

Hraniti ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S15

ES :

Conservar alejado del calor.

CS :

Chraňte před teplem.

DA :

Må ikke udsættes for varme.

DE :

Vor Hitze schützen.

ET :

Hoida eemal soojusallikast.

EL :

Μακριά από θερμότητα.

EN :

Keep away from heat.

FR :

Conserver à l'écart de la chaleur.

IT :

Conservare lontano dal calore.

LV :

Sargāt no sasilšanas.

LT :

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.

HU :

Hőhatástól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod mis-sħana.

NL :

Verwijderd houden van warmte.

PL :

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

PT :

Manter afastado do calor.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu tepla.

SL :

Varovati pred toploto.

FI :

Suojattava lämmöltä.

SV :

Får inte utsättas för värme.

S16

ES :

Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

CS :

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

DA :

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

DE :

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

ET :

Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!.

EL :

Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

EN :

Keep away from sources of ignition - No smoking.

FR :

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

IT :

Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

LV :

Sargāt no uguns - nesmēķēt.

LT :

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

HU :

Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

MT :

Żomm 'il bogħod minn fjammi u qbid tan-nar - Tpejjipx.

NL :

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

PL :

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

PT :

Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

SL :

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

FI :

Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

SV :

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S17

ES :

Manténgase lejos de materias combustibles.

CS :

Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.

DA :

Holdes væk fra brandbare stoffer.

DE :

Von brennbaren Stoffen fernhalten.

ET :

Hoida eemal süttivatest ainetest.

EL :

Μακριά από καύσιμα υλικά.

EN :

Keep away from combustible material.

FR :

Tenir à l'écart des matières combustibles.

IT :

Tenere lontano da sostanze combustibili.

LV :

Sargāt no degoša materiāla.

LT :

Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų.

HU :

Éghető anyagoktól távol tartandó.

MT :

Żomm 'il bogħod minn materjal li jieħu n-nar.

NL :

Verwijderd houden van brandbare stoffen.

PL :

Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.

PT :

Manter afastado de matérias combustíveis.

SK :

Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.

SL :

Hraniti ločeno od gorljivih snovi.

FI :

Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.

SV :

Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

S18

ES :

Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

CS :

Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.

DA :

Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.

DE :

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

ET :

Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult.

EL :

Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά.

EN :

Handle and open container with care.

FR :

Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

IT :

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

LV :

Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

LT :

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai.

HU :

Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.

MT :

Attent kif tħarrek u tiftaħ il-kontenitur.

NL :

Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

PL :

Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.

PT :

Manipular e abrir o recipiente com prudência.

SK :

S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.

SL :

Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.

FI :

Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.

SV :

Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

S20

ES :

No comer ni beber durante su utilización.

CS :

Nejezte a nepijte při používání.

DA :

Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

ET :

Käitlemisel söömine ja joomine keelatud.

EL :

Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not eat or drink.

FR :

Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare né bere durante l'impiego.

LV :

Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti ir negerti.

HU :

Használat közben enni, inni nem szabad.

MT :

Tikolx u tixrobx waqt li qed tużah.

NL :

Niet eten of drinken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer nem beber durante a utilização.

SK :

Pri používaní nejedzte ani nepite.

SL :

Med uporabo ne jesti in ne piti.

FI :

Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.

SV :

Ät inte eller drick inte under hanteringen.

S21

ES :

No fumar durante su utilización.

CS :

Nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht rauchen.

ET :

Käitlemisel suitsetamine keelatud.

EL :

Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN :

When using do not smoke.

FR :

Ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non fumare durante l'impiego.

LV :

Nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nerūkyti.

HU :

Használat közben tilos a dohányzás.

MT :

Tpejjipx waqt li qed tużah.

NL :

Niet roken tijdens gebruik.

PL :

Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não fumar durante a utilização.

SK :

Pri používaní nefajčite.

SL :

Med uporabo ne kaditi.

FI :

Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Rök inte under hanteringen.

S22

ES :

No respirar el polvo.

CS :

Nevdechujte prach.

DA :

Undgå indånding af støv.

DE :

Staub nicht einatmen.

ET :

Vältida tolmu sissehingamist.

EL :

Μη αναπνέετε την σκόνη.

EN :

Do not breathe dust.

FR :

Ne pas respirer les poussières.

IT :

Non respirare le polveri.

LV :

Izvairīties no putekļu ieelpošanas.

LT :

Neįkvėpti dulkių.

HU :

Az anyag porát nem szabad belélegezni.

MT :

Tiġbidx it-trab 'il ġewwa b'imnifsejk.

NL :

Stof niet inademen.

PL :

Nie wdychać pyłu.

PT :

Não respirar as poeiras.

SK :

Nevdychujte prach.

SL :

Ne vdihavati prahu.

FI :

Vältettävä pölyn hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av damm.

S23

ES :

No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Nevdechujte plyny/dýmy/páry/ aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce).

DA :

Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET :

Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist.

EL :

Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore).

LV :

Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (formulējumu nosaka ražotājs).

LT :

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU :

A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Tiġbidx gass/dħaħen/fwar/sprej 'il ġewwa b'imnifsejk (it-terminu jew termini adatti jridu jkunu speċifikati mill-manifattur).

NL :

Gas/rook/ damp /spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).

PT :

Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis (termo(s) apropriado(s) a indicar pelo produtor).

SK :

Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca).

SL :

Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).

FI :

Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren).

S24

ES :

Evítese el contacto con la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží.

DA :

Undgå kontakt med huden.

DE :

Berührung mit der Haut vermeiden.

ET :

Vältida kokkupuudet nahaga.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

EN :

Avoid contact with skin.

FR :

Éviter le contact avec la peau.

IT :

Evitare il contatto con la pelle.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.

LT :

Vengti patekimo ant odos.

HU :

A bőrrel való érintkezés kerülendő.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda.

NL :

Aanraking met de huid vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia skóry.

PT :

Evitar o contacto com a pele.

SK :

Zabráňte kontaktu s pokožkou.

SL :

Preprečiti stik s kožo.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle.

SV :

Undvik kontakt med huden.

S25

ES :

Evítese el contacto con los ojos.

CS :

Zamezte styku s očima.

DA :

Undgå kontakt med øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen vermeiden.

ET :

Vältida silma sattumist.

EL :

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with eyes.

FR :

Éviter le contact avec les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu acīs.

LT :

Vengti patekimo į akis.

HU :

Kerülni kell a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia oczu.

PT :

Evitar o contacto com os olhos.

SK :

Zabráňte kontaktu s očami.

SL :

Preprečiti stik z očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

SV :

Undvik kontakt med ögonen.

S26

ES :

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

CS :

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

DA :

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

DE :

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

ET :

Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

EL :

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

EN :

In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

FR :

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

IT :

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

LV :

Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

LT :

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

HU :

Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

MT :

F'każ ta' kuntatt ma' l-għajnejn, aħsel immedjatament b'ħafna ilma u ara tabib.

NL :

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

PL :

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

PT :

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

SK :

V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

SL :

Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

FI :

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

SV :

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S27

ES :

Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

CS :

Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.

DA :

Tilsmudset tøj tages straks af.

DE :

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

ET :

Võtta koheselt seljast saastunud riietus.

EL :

Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.

EN :

Take off immediately all contaminated clothing.

FR :

Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

IT :

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

LV :

Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

LT :

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

HU :

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

MT :

Inża' mill-ewwel kull ilbies imniġġes.

NL :

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

PL :

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

PT :

Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.

SK :

Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.

SL :

Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

FI :

Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.

SV :

Tag genast av alla nedstänkta kläder.

S28

ES :

En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Nahale sattumisel pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

Ha az anyag a bőrre kerül, … -val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna … (ikun speċifikat mill- manifattur).

NL :

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością … (cieczy określonej przez producenta).

PT :

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com … (produtos adequados a indicar pelo produtor).

SK :

Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29

ES :

No tirar los residuos por el desagüe.

CS :

Nevylévejte do kanalizace.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

EN :

Do not empty into drains.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature.

LV :

Aizliegts izliet kanalizācijā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją.

HU :

Csatornába engedni nem szabad.

MT :

Titfax il-fdal fid- drenaġġ.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto.

SK :

Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin.

SV :

Töm ej i avloppet.

S30

ES :

No echar jamás agua a este producto.

CS :

K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.

DA :

Hæld aldrig vand på eller i produktet.

DE :

Niemals Wasser hinzugießen.

ET :

Kemikaalile vett mitte lisada.

EL :

Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό.

EN :

Never add water to this product.

FR :

Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.

IT :

Non versare acqua sul prodotto.

LV :

Stingri aizliegts pievienot ūdeni.

LT :

Niekada nemaišyti šios medžiagos su vandeniu.

HU :

Soha nem szabad vizet hozzáadni.

MT :

Qatt titfa' ilma fuq dan il-prodott.

NL :

Nooit water op deze stof gieten.

PL :

Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.

PT :

Nunca adicionar água a este produto.

SK :

Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku.

SL :

Nikoli dolivati vode.

FI :

Tuotteeseen ei saa lisätä vettä.

SV :

Häll aldrig vatten på eller i produkten.

S33

ES :

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

CS :

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

DA :

Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

DE :

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

ET :

Vältida staatilise elektri teket.

EL :

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

EN :

Take precautionary measures against static discharges.

FR :

Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

IT :

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

LV :

Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

LT :

Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

HU :

A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

MT :

Evita l-kumulazzjoni ta' kargi elettrostatiċi.

NL :

Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

PL :

Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

PT :

Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

SK :

Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

SL :

Preprečiti statično naelektrenje.

FI :

Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

SV :

Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

S35

ES :

Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

EN :

This material and its container must be disposed of in a safe way.

FR :

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

IT :

Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV :

Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

LT :

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU :

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew bil-prekawzjonijiet meħtieġa.

NL :

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL :

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

PT :

Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK :

Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.

SL :

Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

S36

ES :

Úsese indumentaria protectora adecuada.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv.

DA :

Brug særligt arbejdstøj.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust.

EL :

Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

EN :

Wear suitable protective clothing.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

HU :

Megfelelő védőruházatot kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną.

PT :

Usar vestuário de protecção adequado.

SK :

Noste vhodný ochranný odev.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder.

S37

ES :

Úsense guantes adecuados.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

DE :

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

ET :

Kanda sobivaid kaitsekindaid.

EL :

Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

EN :

Wear suitable gloves.

FR :

Porter des gants appropriés.

IT :

Usare guanti adatti.

LV :

Strādāt aizsargcimdos.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adatt.

NL :

Draag geschikte handschoenen.

PL :

Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar luvas adequadas.

SK :

Noste vhodné rukavice.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar.

S38

ES :

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

CS :

V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

DA :

Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

DE :

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

ET :

Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.

EL :

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

EN :

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.

FR :

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

IT :

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

LV :

Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

LT :

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

HU :

Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

MT :

F'każ ta' nuqqas ta' ventilazzjoni biżżejjed, ilbes apparat respiratorju adatt.

NL :

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

PL :

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

PT :

Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.

SK :

V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.

SL :

Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.

FI :

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

S39

ES :

Úsese protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

DA :

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda silmade/näokaitset.

EL :

Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear eye/face protection.

FR :

Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Valkāt acu vai sejas aizsargu.

LT :

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ipproteġi 'l għajnejk/wiċċek.

NL :

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

PL :

Nosić okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar um equipamento protector para os olhos/face.

SK :

Použite ochranu očí a tváre.

SL :

Nositi zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä silmiem - tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S40

ES :

Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese … (a especificar por el fabricante).

CS :

Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte … (specifikuje výrobce).

DA :

Gulvet og tilsmudsede genstande renses med … (midlerne angives af fabrikanten).

DE :

Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit … reinigen (Material vom Hersteller anzugeben).

ET :

Kemikaaliga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasuta … (määrab valmistaja)

EL :

Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε … (το είδος καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

To clean the floor and all objects contaminated by this material, use … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser … (à préciser par le fabricant).

IT :

Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare … (da precisare da parte del produttore).

LV :

Tīrot grīdu un piesārņotos objektus, izmantot … (norāda ražotājs).

LT :

Šia medžiaga užterštus daiktus ir grindis valyti su … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

A padlót és a beszennyeződött tárgyakat … -val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Biex taħsel l-art u l-oġġetti kollha mniġġsin b'dan il-materjal, uża … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, … gebruiken. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem … (środkiem wskazanym przez producenta).

PT :

Para limpeza do chão e objectos contaminados por este produto, utilizar … (a especificar pelo produtor).

SK :

Na vyčistenie podlahy a všetkých predmetov kontaminovaných týmto materiálom použite … (špecifikuje výrobca).

SL :

Tla in predmete, onesnažene s to snovjo/pripravkom, očistiti s/z … (čistilo določi proizvajalec).

FI :

Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen … (kemikaalin ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Golv och förorenade föremål tvättas med … (anges av tillverkaren).

S41

ES :

En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

CS :

V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

DA :

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

DE :

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ET :

Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

EN :

In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.

FR :

En cas d'incendie et/ou d' explosion, ne pas respirer les fumées.

IT :

In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

LV :

Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus.

LT :

Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų.

HU :

Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

MT :

F'każ ta' nar jew/u splużjoni tiblax id-dħaħen.

NL :

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

PL :

Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.

PT :

Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

SK :

V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary.

SL :

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.

FI :

Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.

SV :

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

S42

ES :

Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS :

Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce).

DA :

Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE :

Beim Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET :

Suitsutamisel/piserdamisel kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit (sõnastuse täpsustab valmistaja).

EL :

Κατά τη διάρκεια υποκαπνισμού/ψεκάσματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR :

Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT :

Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i) appropriato (i) da precisare da parte del produttore).

LV :

Izsmidzināšanas laikā izmantot šādus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus … (norāda ražotājs).

LT :

Purškiant (fumiguojant) naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU :

Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT :

Waqt il-fumigazzjoni/l-isprejjar ilbes apparat respiratorju adatt (it-terminu adattat irid ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen. (Geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven).

PL :

Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (rodzaj określi producent).

PT :

Durante as fumigações/pulverizações usar equipamento respiratório adequado (termo(s) adequado(s) a indicar pelo produtor).

SK :

Počas zadymovania/rozprašovania použite vhodný respirátor (špecifikuje výrobca).

SL :

Med zaplinjanjem/razprševanjem nositi primerno dihalno opremo (natančnejše pogoje določi proizvajalec).

FI :

Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV :

Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren).

S43

ES :

En caso de incendio, utilizar … (los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: "No usar nunca agua").

CS :

V případě požáru použijte … (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu").

DA :

Brug … ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: "Brug ikke vand").

DE :

Zum Löschen … (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht, anfügen: "Kein Wasser verwenden").

ET :

Tulekahju korral kasutada … (näidata täpne kustutusvahendi tüüp. Kui vesi suurendab ohtu, lisada: Vett mitte kasutada).

EL :

Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε … (Αναφέρεται το ακριβές είδος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται: "Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό").

EN :

In case of fire, use … (indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases risk, add - "Never use water").

FR :

En cas d'incendie, utiliser … (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter: "Ne jamais utiliser d'eau").

IT :

In caso di incendio usare … (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua").

LV :

Ugunsgrēka gadījumā izmantot … (precīzi norādīt nepieciešamo ugunsdzēsības līdzekli. Ja ūdens palielina risku, papildināt ar norādi "Aizliegts izmantot ūdeni").

LT :

Gaisrui gesinti naudoti … (tiksliai nurodyti gesinimo priemonę. Jeigu vanduo didina riziką, papildomai nurodyti "Nenaudoti vandens").

HU :

Tűz esetén … -val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, a "Víz használata tilos." mondattal is ki kell egészíteni.

MT :

F'każ ta' nar uża … (indika fl-ispazju t-tip preċiż ta' apparat tat-tifi tan-nar. Jekk l-ilma jkabbar ir-riskju, żid "Qatt tuża l-ilma").

NL :

In geval van brand … gebruiken. (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: "Nooit water gebruiken").

PL :

W przypadku pożaru używać … (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego. Jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać … nigdy nie używać wody).

PT :

Em caso de incêndio, utilizar … (meios de extinção a especificar pelo produtor. Se a água aumentar os riscos, acrescentar "Nunca utilizar água").

SK :

V prípade požiaru použite … (uveďte presný typ hasiaceho prístroja). (Ak voda zvyšuje riziko, dodajte - "Nikdy nehaste vodou").

SL :

Za gašenje uporabiti … (natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: "Ne uporabljati vode!").

FI :

Sammutukseen käytettävä … (ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmä. Jos vesi lisää vaaraa, lisättävä sanat: "Sammutukseen ei saa käyttää vettä").

SV :

Vid brandsläckning använd … (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, lägg till: "Använd aldrig vatten").

S45

ES :

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

CS :

V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

DA :

Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgåænde lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

DE :

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

ET :

Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

EN :

In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

FR :

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

IT :

In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

LV :

Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

LT :

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

HU :

Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

MT :

F'każ ta' inċident jew jekk tħossok ma tiflaħx, ara tabib mill-ewwel (jekk hu possibbli, urih it-tikketta).

NL :

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

PL :

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

PT :

Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

SK :

V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

SL :

Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).

FI :

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

SV :

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S46

ES :

En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

ET :

Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

EN :

If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV :

Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

HU :

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

MT :

Jekk jinbela', ara tabib mill-ewwel u urih dan il-kontenitur jew it-tikketta.

NL :

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

PL :

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK :

V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S47

ES :

Consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke opbevares ved temperaturer på over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep at temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

… °C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej …°C (teplotu špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S48

ES :

Consérvese húmedo con … (medio apropiado a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … (vhodnou látku specifikuje výrobce a dovozce).

DA :

Holdes befugtet med … (passende middel angives af fabrikanten).

DE :

Feucht halten mit … (geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida niisutatult … (sobiva kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να διατηρείται υγρό με … (το κατάλληλο υλικό καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep wet with … (appropriate material to be specified by the manufacturer).

FR :

Maintenir humide avec … (moyen approprié à préciser par le fabricant).

IT :

Mantenere umido con … (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt samitrinātu ar … (piemērotu vielu norāda ražotājs).

LT :

Laikyti sudrėkintą … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

…-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm umdu b'… (il-materjal adatt ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Inhoud vochtig houden met … (middel aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać produkt zwilżony … (właściwy materiał określi producent).

PT :

Manter húmido com … (material adequado a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte vlhké s … (vhodný materiál špecifikuje výrobca).

SL :

Hraniti prepojeno z/s … (primerno omočilo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä kosteana … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).

SV :

Innehållet skall hållas fuktigt med … (lämpligt material anges av tillverkaren).

S49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu.

DA :

Må kun opbevares i den originale emballage.

DE :

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο.

EN :

Keep only in the original container.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

IT :

Conservare soltanto nel recipiente originale.

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje.

HU :

Csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem.

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi.

FI :

Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen.

S50

ES :

No mezclar con … (a especificar por el fabricante).

CS :

Nesměšujte s … (specifikuje výrobce).

DA :

Må ikke blandes med … (angives af fabrikanten).

DE :

Nicht mischen mit … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Mitte kokku segada … (sobimatu kemikaali määrab valmistaja).

EL :

Να μην αναμιχθεί με … (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Do not mix with … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Ne pas mélanger avec … (à spécifier par le fabricant).

IT :

Non mescolare con … (da specificare da parte del fabbricante).

LV :

Nedrīkst samaisīt ar … (norāda ražotājs).

LT :

Nemaišyti su … (nurodo gamintojas).

HU :

…val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Tħallatx ma' … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Niet vermengen met … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Nie mieszać z … (określi producent).

PT :

Não misturar com … (a especificar pelo produtor).

SK :

Nemiešajte s … (bude špecifikované výrobcom).

SL :

Ne mešati z/s … (določi proizvajalec).

FI :

Ei saa sekoittaa … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen) kanssa.

SV :

Blanda inte med … (anges av tillverkaren).

S51

ES :

Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

CS :

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

DA :

Må kun bruges på steder med god ventilation.

DE :

Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

ET :

Käidelda hästiventileeritavas kohas.

EL :

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

EN :

Use only in well-ventilated areas.

FR :

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

IT :

Usare soltanto in luogo ben ventilato.

LV :

Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

LT :

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

HU :

Csak jól szellőztetett helyen használható.

MT :

Uża biss fi spazji ventilati tajjeb.

NL :

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

PL :

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

PT :

Utilizar somente em locais bem ventilados.

SK :

Používajte len na dobre vetranom mieste.

SL :

Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

FI :

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

SV :

Sörj för god ventilation.

S52

ES :

No usar sobre grandes superficies en locales habitados.

CS :

Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy.

DA :

Bør ikke anvendes til større flader i bebølses- eller opholdsrum.

DE :

Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden.

ET :

Mitte käidelda suletud ruumis laiadel pindadel.

EL :

Δεν συνιστάται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.

EN :

Not recommended for interior use on large surface areas.

FR :

Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.

IT :

Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.

LV :

Nav ieteicams izmantot iekštelpās uz lielām virsmām.

LT :

Nepatartina naudoti vidaus darbams, esant didelio ploto paviršiams.

HU :

Emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben nagy felületen nem használható.

MT :

Mhux rakkomandat għal użu fuq spazji ta' superfiċi kbira f'postijiet abitati.

NL :

Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.

PL :

Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.

PT :

Não utilizar em grandes superfícies nos locais habitados.

SK :

Nie je doporučené pre použitie v interiéroch na veľkých povrchových plochách.

SL :

Ne uporabljati na velikih notranjih površinah.

FI :

Ei suositella sisäkäyttöön laajoilla pinnoilla.

SV :

Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor.

S53

ES :

Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.

CS :

Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.

DA :

Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.

DE :

Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

ET :

Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga.

EL :

Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

EN :

Avoid exposure - obtain special instructions before use.

FR :

Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

IT :

Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

LV :

Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju.

LT :

Vengti poveikio - prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

HU :

Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.

MT :

Evita li jitħalla espost - ġib istruzzjonijiet speċjali qabel tużah.

NL :

Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

PL :

Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

PT :

Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização.

SK :

Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.

SL :

Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.

FI :

Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.

SV :

Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.

S56

ES :

Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET :

Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point.

FR :

Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV :

Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU :

Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Itfa' dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL :

Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK :

Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S57

ES :

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

CS :

Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

DA :

Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

DE :

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ET :

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

EL :

Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

EN :

Use appropriate container to avoid environmental contamination.

FR :

Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

IT :

Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

LV :

Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

LT :

Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

HU :

A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni.

MT :

Uża kontenitur adatt biex tevita t-tinġis ta' l-ambjent.

NL :

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

PL :

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

PT :

Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SK :

Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

SL :

S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

FI :

Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.

SV :

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

S59

ES :

Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.

CS :

Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

DA :

Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producentesn/leverandøren.

DE :

Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen.

ET :

Hankida valmistajalt/tarnijalt teave kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta.

EL :

Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση.

EN :

Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling.

FR :

Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.

IT :

Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.

LV :

Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēšanu vai reģenerāciju.

LT :

Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medžiagų ar preparatų panaudojimą arba perdirbimą gauti.

HU :

A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.

MT :

Irreferi għall-manifattur/fornitur għal informazzjoni fuq rekuperu/riċiklaġġ.

NL :

Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.

PL :

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

PT :

Solicitar ao produtor/fornecedor informações relativas à sua recuperação/reciclagem.

SK :

Obráťte sa na výrobcu s požiadavkou na informácie týkajúce sa obnovenia a recyklácie.

SL :

Posvetovati se s proizvajalcem/dobaviteljem o ponovni predelavi/recikliranju.

FI :

Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä.

SV :

Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.

S60

ES :

Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

CS :

Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

DA :

Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

DE :

Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

ET :

Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed.

EL :

Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

EN :

This material and its container must be disposed of as hazardous waste.

FR :

Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

IT :

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

LV :

Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus.

LT :

Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

HU :

Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

MT :

Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew ma' skart perikoluż.

NL :

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

PL :

Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

PT :

Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos.

SK :

Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.

SL :

Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.

FI :

Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.

SV :

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

S61

ES :

Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

CS :

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

DA :

Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

DE :

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

ET :

Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

EL :

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

EN :

Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.

FR :

Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

IT :

Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.

LT :

Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

HU :

Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

MT :

Titfax fl-ambjent. Irreferi għall-istruzzjonijiet speċjali/informazzjoni fuq sigurtà.

NL :

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

PL :

Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

PT :

Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança.

SK :

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

SL :

Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

FI :

Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

SV :

Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

S62

ES :

En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS :

Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA :

Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE :

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

ET :

Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του.

EN :

If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label.

FR :

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT :

In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV :

Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT :

Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

HU :

Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.

MT :

Jekk jinbela', tippruvax tikkaġuna l-vomitu; mur għand tabib u uri dan il-kontenitur jew it- tikketta.

NL :

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

PL :

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

PT :

Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK :

Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL :

Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI :

Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV :

Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S63

ES :

En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en reposo.

CS :

V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

DA :

Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.

DE :

Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen.

ET :

Kemikaali sissehingamisest tingitud õnnetuse puhul: viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada pikali.

EL :

Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπονής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει.

EN :

In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest.

FR :

En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.

IT :

In caso di incidente per inalazione, allontanare l'i infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

LV :

Ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt.

LT :

Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti.

HU :

Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat.

MT :

F'każ ta' inċident ikkaġunat mix-xamm: ħu l-pazjent fl-arja friska u qiegħdu jistrieħ.

NL :

Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

PL :

W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

PT :

Em caso de inalação acidental, remover a vítima da zona contaminada e mantê-la em repouso.

SK :

Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud.

SL :

V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati.

FI :

Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa.

SV :

Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.

S64

ES :

En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).

CS :

Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).

DA :

Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

DE :

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

ET :

Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel).

EL :

Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).

EN :

If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious).

FR :

En cas d' ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).

IT :

In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).

LV :

Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas).

LT :

Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę).

HU :

Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

MT :

Jekk jinbela', laħlaħ il-ħalq bl-ilma (iżda biss jekk il-persuna tkun f'sensiha).

NL :

Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

PL :

W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.

PT :

Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).

SK :

Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí).

SL :

Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

FI :

Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).

SV :

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Combinación de frases-S

Kombinace S-vět

Kombination af S-sætninger

Kombination der S-Sätze

S ühendohutuslaused

Συνδυασμός των S-φράσεων

Combination of S-phrases

Combinaison des phrases S

Combinazioni delle frasi S

S frāžu kombinācija

S frazių derinys

Összetett S mondatok

Taħlita ta' frażijiet S

Combinatie van S-zinnen

Łączone zwroty S

Combinação das frases S

Kombinácie S-viet

Sestavljeni stavki "S"

Yhdistetyt S-lausekkeet

Sammansatta S-fraser

S1/2

ES :

Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

CS :

Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

DA :

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

DE :

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

ET :

Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas.

EL :

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

EN :

Keep locked up and out of the reach of children.

FR :

Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

IT :

Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.

LV :

Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.

LT :

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.

HU :

Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

MT :

Żomm maqful u fejn ma jilħqux it-tfal.

NL :

Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

PL :

Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

PT :

Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

SK :

Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.

SL :

Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.

FI :

Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

SV :

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S3/7

ES :

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.

DA :

Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas.

EL :

Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος.

EN :

Keep container tightly closed in a cool place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje vietoje.

HU :

Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb f'post frisk.

NL :

Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.

PT :

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.

FI :

Säilytettävä tiivisti suljettuna viileässä paikassa.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.

S3/9/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Pakuotę laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od … (materiału wskazanego przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja) viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras svalt, på väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/14/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas eraldi (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi, na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.

DA :

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.

DE :

Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā.

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Hűvös, jól szellőztetett helyen, csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb.

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado.

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.

S3/14

ES :

Consérvese en lugar fresco y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte na chladném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA :

Opbevares køligt og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE :

An einem kühlen, von … entfernten Ort aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida jahedas, eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN :

Keep in a cool place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR :

Conserver dans un endroit frais à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT :

Conservare in luogo fresco lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt vēsā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT :

Laikyti vėsioje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU :

Hűvös helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm f'post frisk 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu ikunu indikati mill-manifattur).

NL :

Bewaren op een koele plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT :

Conservar em lugar fresco ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL :

Hraniti na hladnem, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä viileässä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Förvaras svalt och åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S7/8

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.

DE :

Behälter trocken und dicht geschlossen halten.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία.

EN :

Keep container tightly closed and dry.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

IT :

Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.

LV :

Uzglabāt sausu un cieši noslēgtu.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir sausoje vietoje.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u xott.

NL :

Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.

PT :

Conservar o recipiente bem fechado e ao abrigo da humidade.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem.

FI :

Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.

S7/9

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

DE :

Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas.

EL :

Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN :

Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.

FR :

Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā.

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje.

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztetett helyen tartandó.

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'post ivventilat tajjeb.

NL :

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.

PT :

Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado.

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi ne dobro prezračevanem mestu.

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

S7/47

ES :

Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares ved temperaturer på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Behälter dicht geschlossen und nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Hoida pakend tihedalt suletuna temperatuuril mitte üle …°C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (να καθοριστεί από τον παραγωγό).

EN :

Keep container tightly closed and at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt cieši noslēgtu temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

Az edényzet légmentesen lezárva … °C-ot nem meghaladó hőmérsékleten tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'temperatura li ma taqbiżx …°C (tkun speċifikata mill-manifattur).

NL :

Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej …°C (określi producent).

PT :

Manter o recipiente bem fechado e conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti v tesno zaprti posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förpackningen förvaras väl tillsluten vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S20/21

ES :

No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

CS :

Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

DA :

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

DE :

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

ET :

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

EL :

Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

EN :

When using do not eat, drink or smoke.

FR :

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT :

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

LV :

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT :

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

HU :

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

MT :

Meta tużah tikolx, tixrobx u tpejjipx.

NL :

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

PL :

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT :

Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

SK :

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

SL :

Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

FI :

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV :

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

S24/25

ES :

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

CS :

Zamezte styku s kůží a očima.

DA :

Undgå kontakt med huden og øjnene.

DE :

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

ET :

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

EL :

Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

EN :

Avoid contact with skin and eyes.

FR :

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

IT :

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

LV :

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

LT :

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

HU :

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

MT :

Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.

NL :

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

PL :

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

PT :

Evitar o contacto com a pele e os olhos.

SK :

Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

SL :

Preprečiti stik s kožo in očmi.

FI :

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

SV :

Undvik kontakt med huden och ögonen.

S27/28

ES :

Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada y lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS :

Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA :

Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE :

Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET :

Nahale sattumisel võtta koheselt seljast saastunud riietus ja pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL :

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR :

Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT :

In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV :

Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu un skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT :

Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU :

Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű …- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT :

Jekk imiss il-ġilda, inża' mill-ewwel l-ilbies imniġġes kollu, u aħsel immedjatament b'ħafna … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL :

W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością … (rodzaj cieczy określi producent).

PT :

Em caso de contacto com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediata e abundantemente com … (produto adequado a indicar pelo produtor).

SK :

Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite a dôkladne umyte … (vhodný prípravok uvedie výrobca).

SL :

Po stiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko in prizadeto kožo nemudoma izprati z veliko … (sredstvo določi proizvajalec).

FI :

Ihokosketuksen jälkeen, saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV :

Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29/35

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni, kemikaal ja pakend tuleb hävitada ohutult.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο.

EN :

Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV :

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją; atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU :

Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu b'mod li ma jagħmilx ħsara.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK :

Nevypúšťajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s obalom zlikvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatrení.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV :

Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.

S29/56

ES :

No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS :

Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA :

Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE :

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET :

Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL :

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN :

Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

FR :

Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT :

Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV :

Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, vielu, produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT :

Neišleisti į kanalizaciją, šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU :

Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT :

Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL :

Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL :

Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT :

Não deitar os resíduos no esgoto, eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK :

Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL :

Ne izprazniti v kanalizacijo - snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI :

Ei saa tyhjentää viemäriin: tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV :

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S36/37

ES :

Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

EN :

Wear suitable protective clothing and gloves.

FR :

Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

HU :

Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u ingwanti.

NL :

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

PT :

Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

S36/37/39

ES :

Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt, ingwanti u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S36/39

ES :

Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivat kaitseriietust ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

EN :

Wear suitable protective clothing and eye/face protection.

FR :

Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőruházatot és arc-/szemvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ilbies protettiv adatt u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos /face adequados.

SK :

Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL :

Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S37/39

ES :

Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS :

Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA :

Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE :

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET :

Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.

EL :

Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN :

Wear suitable gloves and eye/face protection.

FR :

Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT :

Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV :

Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT :

Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU :

Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT :

Ilbes ingwanti adattati u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL :

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL :

Nosić odpowiednie rękawice ochronne I okulary lub ochronę twarzy.

PT :

Usar luvas e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK :

Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

SL :

Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI :

Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV :

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S47/49

ES :

Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS :

Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA :

Må kun opbevares I originalemballagen ved en temperatur på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE :

Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über … °C (vom Hersteller anzugeben) aufbewahren.

ET :

Hoida ainult originaalpakendis, temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL :

Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία που δέν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN :

Keep only in the original container at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR :

Conserver uniquement dans le récipient d'origine à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT :

Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV :

Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT :

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU :

Legfeljebb … °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT :

Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL :

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL :

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT :

Conservar unicamente no recipiente de origem a temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK :

Uchovávajte len v pôvodnej nádobe pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL :

Hraniti samo v izvirni posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI :

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV :

Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren)."

2. HENKILÖIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

A. SOSIAALITURVA

1. 31971 R 1408: Neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1971, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä (EYVL L 149, 5.7.1971, s. 2), sellaisena kuin se on muutettuna ja viimeksi ajan tasalle saatettuna seuraavilla:

- 31997 R 0118: neuvoston asetus (ETY) N:o 118/97, annettu 2.12.1996 (EYVL L 28, 30.1.1997, s. 1), ja myöhemmin muutettuna seuraavilla:

- 31997 R 1290: neuvoston asetus (ETY) N:o 1290/97, annettu 27.6.1997 (EYVL L 176, 4.7.1997, s. 1)

- 31998 R 1223: neuvoston asetus (ETY) N:o 1223/98, annettu 4.6.1998 (EYVL L 168, 13.6.1998, s. 1)

- 31998 R 1606: neuvoston asetus (ETY) N:o 1606/98, annettu 29.6.1998 (EYVL L 209, 25.7.1998, s. 1)

- 31999 R 0357: neuvoston asetus (ETY) N:o 307/1999, annettu 8.2.1999 (EYVL L 38, 12.2.1999, s. 1)

- 31999 R 1399: neuvoston asetus (ETY) N:o 1399/1999, annettu 29.4.1999 (EYVL L 164, 30.6.1999, s. 1)

- 32001 R 1386: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1386/2001, annettu 5.6.2001 (EYVL L 187, 10.7.2001, s. 1)

a) Korvataan 82 artiklan (B) kohdan 1 alakohdassa oleva numero "90" numerolla "150";

b) Muutetaan liitteessä I oleva I osa "Palkatut työntekijät ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat (asetuksen 1 artiklan a kohdan ii ja iii alakohta)" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdassa "A. BELGIA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

Ei mitään."

;

ii) järjestetään otsikot "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdan "D. SAKSA" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

Ei mitään."

;

iv) lisätään otsikkokohdassa "J. ITALIA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

Ei mitään.

L. LATVIA

Ei mitään.

M. LIETTUA

Ei mitään."

;

v) lisätään otsikkokohdassa "N. LUXEMBURG" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

Ei mitään.

P. MALTA

Vuoden 1987 sosiaaliturvalaissa (318 luku) tarkoitettuja itsenäisiä tai vapaita ammatinharjoittajia pidetään asetuksen 1 artiklan a kohdan ii alakohdassa tarkoitettuina itsenäisinä ammatinharjoittajina."

;

vi) lisätään otsikkokohdassa "R. ITÄVALTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

Ei mitään."

;

vii) lisätään otsikkokohdassa "T. PORTUGALI" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

Ei mitään.

V. SLOVAKIA

Ei mitään."

;

c) Muutetaan liitteessä I oleva II osa "Perheenjäsenet" (asetuksen 1 artiklan f kohdan toinen virke) seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdassa "A. BELGIA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

Määrättäessä oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 1 luvun säännösten nojalla "perheenjäsenellä" tarkoitetaan puolisoa ja/tai huollettavana olevaa lasta siten kuin sosiaalitukilaissa N:o 117/995 Sb. määritellään."

;

ii) järjestetään otsikot "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdassa "D. SAKSA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

Ei mitään."

;

iv) lisätään otsikkokohdassa "J. ITALIA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

Ei mitään.

L. LATVIA

Määrättäessä oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 1 luvun säännösten nojalla "perheenjäsenellä" tarkoitetaan puolisoa tai alle 18-vuotiasta lasta.

M. LIETTUA

Määrättäessä oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 1 luvun säännösten nojalla "perheenjäsenellä" tarkoitetaan puolisoa tai alle 18-vuotiasta lasta."

;

v) lisätään otsikkokohdassa "N. LUXEMBURG" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

Ei mitään.

P. MALTA

Ei mitään."

;

vi) lisätään otsikkokohdassa "R. ITÄVALTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

Ei mitään."

;

vii) lisätään otsikkokohdassa "T. PORTUGALI" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

Ei mitään.

V. SLOVAKIA

Määrättäessä oikeudesta luontoisetuuksiin asetuksen III osaston 1 luvun säännösten nojalla "perheenjäsenellä" tarkoitetaan puolisoa ja/tai huollettavana olevaa lasta siten kuin lapsilisiä ja lisälapsilisiä koskevassa laissa on määritelty."

;

d) Muutetaan liitteessä II oleva I osa "Sellaisia itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevat erityisjärjestelmät, jotka on suljettu asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle 1 artiklan j kohdan neljännen alakohdan nojalla" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdassa "A. BELGIA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

Ei mitään."

;

ii) järjestetään otsikot "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdan "D. SAKSA" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

Ei mitään."

;

iv) lisätään otsikkokohdassa "J. ITALIA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

1. Lääkäreitä (liitot, erikoisalat ja eläkerahasto) koskevan vuoden 1967 lain (laki 16/67), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla annettujen lääkäreitä (eläkkeet ja tuet) koskevien vuoden 1999 sääntöjen (P.I. 295/99) mukaisesti perustettu yksityislääkäreiden eläkejärjestelmä.

2. Asianajajia koskevan lain (2 luku), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla annettujen asianajajia (eläkkeet ja tuet) koskevien vuoden 1966 sääntöjen (P.I. 642/66), sellaisena kuin ne ovat muutettuina, mukaisesti perustettu asianajajien eläkejärjestelmä.

L. LATVIA

Ei mitään.

M. LIETTUA

Ei mitään."

;

v) lisätään otsikkokohdassa "N. LUXEMBURG" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

Ei mitään.

P. MALTA

Ei mitään."

;

vi) lisätään otsikkokohdan "R. ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

Ei mitään."

;

vii) lisätään otsikkokohdassa "T. PORTUGALI" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

Ei mitään.

V. SLOVAKIA

Ei mitään."

;

e) Muutetaan liitteessä II oleva II osa "Erityiset syntymä- tai adoptioavustukset, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan 1 artiklan a kohdan i alakohdan nojalla" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan "A. BELGIA" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

Synnytysavustus."

;

ii) järjestetään otsikot "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdassa "D. SAKSA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

Synnytysavustus."

;

iv) lisätään otsikkokohdassa "J. ITALIA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

Ei mitään.

L. LATVIA

Syntymälisä.

M. LIETTUA

Syntymälisä."

;

v) lisätään otsikkokohdan "N. LUXEMBURG" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

Äitiysavustus.

P. MALTA

Ei mitään."

;

vi) lisätään otsikkokohdassa "R. ITÄVALTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

Kertaluonteinen sosiaalituen synnytysetuus ( 29 päivänä marraskuuta 1990 annettu laki sosiaalituesta)."

;

vii) lisätään otsikkokohdassa "T. PORTUGALI" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

Äitiysavustus.

V. SLOVAKIA

Synnytysavustus."

;

f) Muutetaan liitteessä II oleva III osa "Maksuihin perustumattomat 4 artiklan 2 b kohdan mukaiset erityisetuudet, jotka eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdassa "A. BELGIA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

Ei mitään."

;

ii) järjestetään otsikot "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdan "D. SAKSA" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

Ei mitään."

;

iv) lisätään otsikkokohdassa "J. ITALIA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

Ei mitään.

L. LATVIA

Ei mitään.

M. LIETTUA

Ei mitään."

;

v) lisätään otsikkokohdassa "N. LUXEMBURG" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

Ei mitään.

P. MALTA

Ei mitään."

;

vi) lisätään otsikkokohdan "R. ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

Ei mitään."

;

vii) lisätään otsikkokohdassa "T. PORTUGALI" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

Ei mitään.

V. SLOVAKIA

Ei mitään."

;

g) Muutetaan liite II a "Maksuihin perustumattomat erityisetuudet" (asetuksen 10 a artikla) seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan "A. BELGIA" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

Sosiaaliavustus (Valtion sosiaalituesta annettu laki N:o 117/1995 S.b.)."

;

ii) järjestetään otsikot "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdassa "D. SAKSA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

a) Aikuisia vammaisia koskeva avustus ( 27 päivänä tammikuuta 1999 annettu vammaisten sosiaalietuuksia koskeva laki).

b) Valtion työttömyysavustus ( 1 päivänä lokakuuta 2000 annettu työttömien sosiaalista suojelua koskeva laki)."

;

iv) lisätään otsikkokohdan "J. ITALIA" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

a) Sosiaalieläke (vuoden 1995 sosiaalieläkelaki (laki 25(I)/95), sellaisena kuin se on muutettuna).

b) Vakavasti liikuntavammaisten tuki (ministerineuvoston päätökset N:o 38.210, tehty 16 päivänä lokakuuta 1992, N:o 41.370, tehty 1 päivänä elokuuta 1994, N:o 46.183, tehty 11 päivänä kesäkuuta 1997 ja N:o 53.675, tehty 16 päivänä toukokuuta 2001).

c) Sokeiden erityistuki (erityistukia koskeva vuoden 1996 laki (laki 77(I)/96, sellaisena kuin se on muutettuna).

L. LATVIA

a) Valtion sosiaaliturvaetuus (sosiaalitukea koskeva laki 26 päivältä lokakuuta 1995).

b) Avustus vammaisten kuljetuksista aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi ( 26 päivänä lokakuuta 1995 annettu sosiaalitukea koskeva laki).

M. LIETTUA

a) Sosiaalieläke (vuoden 1994 laki sosiaalieläkkeistä).

b) Erityinen liikuntarajoitteisten vammaisten kuljetuskorvaus (kuljetuskorvauksia koskeva vuoden 2000 lain 7 artikla)."

;

v) lisätään otsikkokohdan "N. LUXEMBURG" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

a) Työkyvyttömyysetuus (ministerineuvoston asetus N:o 83/1987 (XII 27) työkyvyttömyysetuuksista).

b) Maksuihin perustumaton vanhuusavustus (sosiaalihallintoa ja sosiaalietuuksia koskeva vuoden 1993 laki III)

c) Kuljetusavustus (vakavasti fyysisesti vammaisten kuljetusavustuksia koskeva hallituksen asetus N:o 164/1995 (XII 27)).

P. MALTA

a) Lisäavustus (vuoden 1987 sosiaaliturvalain 73 pykälä (318 luku)).

b) Ikään perustuva eläke (vuoden 1987 sosiaaliturvalaki (318 luku))."

;

vi) lisätään otsikkokohdan "R. ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

Sosiaalieläke ( 29 päivänä marraskuuta 1990 annettu laki sosiaalituesta)."

;

vii) lisätään otsikkokohdan "T. PORTUGALI" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

a) Valtion eläke ( 23 päivänä joulukuuta 1999 annettu eläke- ja vammaisvakuutuslaki).

b) Eläkeläisten tulotuki ( 23 päivänä joulukuuta 1999 annettu eläke- ja vammaisvakuutuslaki).

c) Elatusapu ( 23 päivänä joulukuuta 1999 annettu eläke- ja vammaisvakuutuslaki).

V. SLOVAKIA

Ainoana tulolähteenä olevien eläkkeiden tarkistaminen (laki N:o 100/1988 zb.)."

;

h) Muutetaan liitteessä III oleva A osa "Sellaisten sosiaaliturvasopimusten määräykset, jotka jäävät sovellettaviksi sen estämättä, mitä asetuksen 6 artiklassa säädetään. (Asetuksen 7 artiklan 2 kohdan c alakohta" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan "1. BELGIA - TANSKA" edelle seuraava:

"1. BELGIA - TŠEKIN TASAVALTA

Ei sopimusta."

;

ii) muutetaan otsikkokohdan "BELGIA - TANSKA" numerointi 1:stä 2:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"3. BELGIA - SAKSA"

;

iii) lisätään otsikkokohdan "3. BELGIA - SAKSA" jälkeen seuraava:

"4. BELGIA - VIRO

Ei sopimusta."

;

iv) numeroidaan otsikkokohdat 3-7 uudelleen, ja järjestetään ne uudelleen seuraavasti:

"5. BELGIA - KREIKKA"

"6. BELGIA - ESPANJA"

"7. BELGIA - RANSKA"

"8. BELGIA - IRLANTI"

"9. BELGIA - ITALIA"

;

v) lisätään otsikkokohdan "9. BELGIA - ITALIA" jälkeen seuraava:

"10. BELGIA - KYPROS

Ei sopimusta.

11. BELGIA - LATVIA

Ei sopimusta.

12. BELGIA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

vi) muutetaan otsikkokohdan "BELGIA - LUXEMBURG" numerointi 8:sta 13:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"14. BELGIA - UNKARI

Ei sopimusta.

15. BELGIA - MALTA

Ei sopimusta."

;

vii) muutetaan otsikkokohdan "BELGIA - ALANKOMAAT" numerointi 9:stä 16:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"17. BELGIA - ITÄVALTA"

;

viii) lisätään otsikkokohdan "17. BELGIA - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"18. BELGIA - PUOLA

Ei mitään."

;

ix) muutetaan otsikkokohdan "BELGIA - PORTUGALI" numerointi 11:stä 19:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"20. BELGIA - SLOVENIA

Ei mitään.

21. BELGIA - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

x) muutetaan otsikkokohdan "BELGIA - SUOMI" numerointi 12:sta 22:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"23. BELGIA - RUOTSI"

"24. BELGIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

xi) lisätään otsikkokohdassa "24. BELGIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"25. TŠEKIN TASAVALTA - TANSKA

Ei sopimusta.

26. TŠEKIN TASAVALTA - SAKSA

Ei sopimusta.

27. TŠEKIN TASAVALTA - VIRO

Ei sopimusta.

28. TŠEKIN TASAVALTA - KREIKKA

Ei mitään.

29. TŠEKIN TASAVALTA - ESPANJA

Ei mitään.

30. TŠEKIN TASAVALTA - RANSKA

Ei mitään.

31. TŠEKIN TASAVALTA - IRLANTI

Ei sopimusta.

32. TŠEKIN TASAVALTA - ITALIA

Ei sopimusta.

33. TŠEKIN TASAVALTA - KYPROS

Ei mitään.

34. TŠEKIN TASAVALTA - LATVIA

Ei sopimusta.

35. TŠEKIN TASAVALTA - LIETTUA

Ei mitään.

36. TŠEKIN TASAVALTA - LUXEMBURG

Ei mitään.

37. TŠEKIN TASAVALTA - UNKARI

Ei mitään.

38. TŠEKIN TASAVALTA - MALTA

Ei sopimusta.

39. TŠEKIN TASAVALTA - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

40. TŠEKIN TASAVALTA - ITÄVALTA

Sosiaaliturvasta 20 päivänä heinäkuuta 1999 tehdyn sopimuksen 32 artiklan 3 kohta.

41. TŠEKIN TASAVALTA - PUOLA

Ei mitään.

42. TŠEKIN TASAVALTA - PORTUGALI

Ei sopimusta.

43. TŠEKIN TASAVALTA - SLOVENIA

Ei mitään.

44. TŠEKIN TASAVALTA - SLOVAKIA

Sosiaaliturvasta 29 päivänä lokakuuta 1992 tehdyn sopimuksen 20 artikla.

45. TŠEKIN TASAVALTA - SUOMI

Ei sopimusta.

46. TŠEKIN TASAVALTA - RUOTSI

Ei sopimusta.

47. TŠEKIN TASAVALTA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

xii) muutetaan otsikkokohdan "TANSKA - SAKSA" numerointi 15:stä 48:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"49. TANSKA - VIRO

Ei sopimusta."

;

xiii) numeroidaan otsikkokohdat 16-20 uudelleen, ja järjestetään ne uudelleen seuraavasti:

"50. TANSKA - KREIKKA"

"51. TANSKA - ESPANJA"

"52. TANSKA - RANSKA"

"53. TANSKA - IRLANTI"

"54. TANSKA - ITALIA"

;

xiv) lisätään otsikkokohdassa "54. TANSKA - ITALIA" olevan ilmauksen "Ei sopimusta" jälkeen seuraava:

"55. TANSKA - KYPROS

Ei sopimusta.

56. TANSKA - LATVIA

Ei sopimusta.

57. TANSKA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

xv) muutetaan otsikkokohdan "TANSKA - LUXEMBURG" numerointi 21:stä 58:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"59. TANSKA - UNKARI

Ei sopimusta.

60. TANSKA - MALTA

Ei sopimusta."

;

xvi) muutetaan otsikkokohdan "TANSKA - ALANKOMAAT" numerointi 22:sta 61:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"62. TANSKA - ITÄVALTA"

;

xvii) lisätään otsikkokohdan "62. TANSKA - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"63. TANSKA - PUOLA

Ei sopimusta."

;

xviii) muutetaan otsikkokohdan "TANSKA - PORTUGALI" numerointi 24:stä 64:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"65. TANSKA - SLOVENIA

Ei mitään.

66. TANSKA - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

xix) muutetaan otsikkokohdan "TANSKA - SUOMI" numerointi 25:stä 67:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"68. TANSKA - RUOTSI"

"69. TANSKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

xx) lisätään otsikkokohdassa "69. TANSKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmaisun "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"70. SAKSA - VIRO

Ei sopimusta."

;

xxi) numeroidaan otsikkokohdat 28-32 uudelleen, ja järjestetään ne uudelleen seuraavasti:

"71. SAKSA - KREIKKA"

"72. SAKSA - ESPANJA"

"73. SAKSA - RANSKA"

"74. SAKSA - IRLANTI"

"75. SAKSA - ITALIA"

;

xxii) lisätään otsikkokohdan "75. SAKSA - ITALIA" jälkeen seuraava:

"76. SAKSA - KYPROS

Ei sopimusta.

77. SAKSA - LATVIA

Ei sopimusta.

78. SAKSA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

xxiii) muutetaan otsikkokohdan "SAKSA - LUXEMBURG" numerointi 33:sta 79:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"80. SAKSA - UNKARI

a) Sosiaaliturvasta 2 päivänä toukokuuta 1998 tehdyn sopimuksen 27 artiklan 3 kohta ja 40 artiklan 1 kohdan b alakohta.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan 16 kohta.

81. SAKSA - MALTA

Ei sopimusta."

;

xxiv) muutetaan otsikkokohdan "SAKSA - ALANKOMAAT" numerointi 34:stä 82:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"83. SAKSA - ITÄVALTA"

;

xxv) lisätään otsikkokohdan "83. SAKSA - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"84. SAKSA - PUOLA

a) Sosiaaliturvasta 8 päivänä joulukuuta 1990 tehdyn sopimuksen 27 artiklan 2-4 kohdassa määriteltyjen edellytysten ja soveltamisalan mukaisesti 9 päivänä lokakuuta 1975 tehty sopimus vanhuus- ja työtapaturmamääräyksistä.

b) Sosiaaliturvasta 8 päivänä joulukuuta 1990 tehdyn sopimuksen 11 artiklan 3 kohta, 19 artiklan 4 kohta, 27 artiklan 5 kohta ja 28 artiklan 2 kohta."

;

xxvi) muutetaan otsikkokohdan "SAKSA - PORTUGALI" numerointi 36:sta 85:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"86. SAKSA - SLOVENIA

a) Sosiaaliturvasta 24 päivänä syyskuuta 1997tehdyn sopimuksen 42 artikla.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan 15 kohta.

87. SAKSA - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

xxvii) muutetaan otsikkokohdan "SAKSA - SUOMI" numerointi 37:stä 88:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"89. SAKSA - RUOTSI"

"90. SAKSA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

xxviii) lisätään otsikkokohdan "90. SAKSA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" jälkeen seuraava:

"91. VIRO - KREIKKA

Ei sopimusta.

92. VIRO - ESPANJA

Ei sopimusta.

93. VIRO - RANSKA

Ei sopimusta.

94. VIRO - IRLANTI

Ei sopimusta.

95. VIRO - ITALIA

Ei sopimusta.

96. VIRO - KYPROS

Ei sopimusta.

97. VIRO - LATVIA

Ei mitään.

98. VIRO - LIETTUA

Ei mitään.

99. VIRO - LUXEMBURG

Ei sopimusta.

100. VIRO - UNKARI

Ei sopimusta.

101. VIRO - MALTA

Ei sopimusta.

102. VIRO - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

103. VIRO - ITÄVALTA

Ei sopimusta.

104. VIRO - PUOLA

Ei sopimusta.

105. VIRO - PORTUGALI

Ei sopimusta.

106. VIRO - SLOVENIA

Ei sopimusta.

107. VIRO - SLOVAKIA

Ei sopimusta.

108. VIRO - SUOMI

Ei mitään.

109. VIRO - RUOTSI

Ei mitään.

110. VIRO - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta."

;

xxix) numeroidaan otsikot 41, 51, 61 ja 62 uudelleen, ja järjestetään ne uudelleen seuraavasti:

"111. KREIKKA - ESPANJA"

"112. KREIKKA - RANSKA"

"113. KREIKKA - IRLANTI"

"114. KREIKKA - ITALIA"

;

xxx) lisätään otsikkokohdassa "114. KREIKKA - ITALIA" olevan ilmauksen "Ei sopimusta" jälkeen seuraava:

"115. KREIKKA - KYPROS

Ei mitään.

116. KREIKKA - LATVIA

Ei sopimusta.

117. KREIKKA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

xxxi) muutetaan otsikkokohdan "KREIKKA - LUXEMBURG" numerointi 63:sta 118:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"119. KREIKKA - UNKARI

Ei sopimusta.

120. KREIKKA - MALTA

Ei sopimusta."

;

xxxii) muutetaan otsikkokohdan "KREIKKA - ALANKOMAAT" numerointi 64:stä 121:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"122. KREIKKA - ITÄVALTA"

;

xxxiii) lisätään otsikkokohdan "122. KREIKKA - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"123. KREIKKA - PUOLA

Ei mitään."

;

xxxiv) muutetaan otsikkokohdan "KREIKKA - PORTUGALI" numerointi 66:sta 124:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"125. KREIKKA - SLOVENIA

Ei sopimusta.

126. KREIKKA - SLOVAKIA

Ei mitään."

;

xxxv) muutetaan otsikkokohdan "KREIKKA - SUOMI" numerointi 67:stä 127:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"128. KREIKKA - RUOTSI"

"129. KREIKKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

xxxvi) muutetaan otsikkokohdan "ESPANJA - RANSKA" numerointi 40:stä 130:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"131. ESPANJA - IRLANTI"

"132. ESPANJA - ITALIA"

;

xxxvii) lisätään otsikkokohdan "132. ESPANJA - ITALIA" jälkeen seuraava:

"133. ESPANJA - KYPROS

Ei sopimusta.

134. ESPANJA - LATVIA

Ei sopimusta.

135. ESPANJA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

xxxviii) muutetaan otsikkokohdan "ESPANJA - LUXEMBURG" numerointi 44:stä 136:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"137. ESPANJA - UNKARI

Ei sopimusta.

138. ESPANJA - MALTA

Ei sopimusta."

;

xxxix) muutetaan otsikkokohdan "ESPANJA - ALANKOMAAT" numerointi 45:stä 139:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"140. ESPANJA - ITÄVALTA"

;

xl) lisätään otsikkokohdan "140. ESPANJA - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"141. ESPANJA - PUOLA

Ei mitään."

;

xli) muutetaan otsikkokohdan "ESPANJA - PORTUGALI" numerointi 47:stä 142:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"143. ESPANJA - SLOVENIA

Ei sopimusta.

144. ESPANJA - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

xlii) muutetaan otsikkokohdan "ESPANJA - SUOMI" numerointi 48:sta 145:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"146. ESPANJA - RUOTSI"

"147. ESPANJA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

xliii) muutetaan otsikkokohdan "RANSKA - IRLANTI" numerointi 52:sta 148:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"149. RANSKA - ITALIA"

;

xliv) lisätään otsikkokohdan "149. RANSKA - ITALIA" jälkeen seuraava:

"150. RANSKA - KYPROS

Ei sopimusta.

151. RANSKA - LATVIA

Ei sopimusta.

152. RANSKA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

xlv) muutetaan otsikkokohdan "RANSKA - LUXEMBURG" numerointi 54:stä 153:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"154. RANSKA - UNKARI

Ei sopimusta.

155. RANSKA - MALTA

Ei sopimusta."

;

xlvi) muutetaan otsikkokohdan "RANSKA - ALANKOMAAT" numerointi 55:stä 156:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"157. RANSKA - ITÄVALTA"

;

xlvii) lisätään otsikkokohdan "157. RANSKA - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"158. RANSKA - PUOLA

Ei mitään."

;

xlviii) muutetaan otsikkokohdan "RANSKA - PORTUGALI" numerointi 57:stä 159:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"160. RANSKA - SLOVENIA

Ei mitään.

161. RANSKA - SLOVAKIA

Ei mitään."

;

xlix) muutetaan otsikkokohdan "RANSKA - SUOMI" numerointi 58:sta 162:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"163. RANSKA - RUOTSI"

"164. RANSKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

l) muutetaan otsikkokohdan "IRLANTI - ITALIA" numerointi 70:stä 165:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"166. IRLANTI - KYPROS

Ei sopimusta.

167. IRLANTI - LATVIA

Ei sopimusta.

168. IRLANTI - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

li) muutetaan otsikkokohdan "IRLANTI - LUXEMBURG" numerointi 71:stä 169:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"170. IRLANTI - UNKARI

Ei sopimusta.

171. IRLANTI - MALTA

Ei sopimusta."

;

lii) muutetaan otsikkokohdan "ITALIA - ALANKOMAAT" numerointi 72:sta 172:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"173. IRLANTI - ITÄVALTA"

;

liii) lisätään otsikkokohdan "173. IRLANTI - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"174. IRLANTI - PUOLA

Ei sopimusta."

;

liv) muutetaan otsikkokohdan "IRLANTI - PORTUGALI" numerointi 74:stä 175:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"176. IRLANTI - SLOVENIA

Ei sopimusta.

177. IRLANTI - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

lv) muutetaan otsikkokohdan "IRLANTI - SUOMI" numerointi 75:stä 178:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"179. IRLANTI - RUOTSI"

"180. IRLANTI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lvi) lisätään otsikkokohdassa "180. IRLANTI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"181. ITALIA - KYPROS

Ei sopimusta.

182. ITALIA - LATVIA

Ei sopimusta.

183. ITALIA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

lvii) muutetaan otsikkokohdan "ITALIA - LUXEMBURG" numerointi 78:sta 184:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"185. ITALIA - UNKARI

Ei sopimusta.

186. ITALIA - MALTA

Ei sopimusta."

;

lviii) muutetaan otsikkokohdan "ITALIA - ALANKOMAAT" numerointi 79:stä 187:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"188. ITALIA - ITÄVALTA"

,

lix) lisätään otsikkokohdan "188. ITALIA - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"189. ITALIA - PUOLA

Ei sopimusta."

;

lx) muutetaan otsikkokohdan "ITALIA - PORTUGALI" numerointi 81:stä 190:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"191. ITALIA - SLOVENIA

a) Sopimus sosiaalivakuutusten vastavuoroisten velvoitteiden sääntelemisestä koskien rauhansopimuksen liitteen XIV 7 kohtaa (tehty noottien vaihtona 5 päivänä helmikuuta 1959).

b) Entistä Triesten vapaa-alueen B-vyöhykettä koskevan, 7 päivänä heinäkuuta 1997 tehdyn sosiaaliturvasopimuksen 45 artiklan 3 kohta.

192. ITALIA - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

lxi) muutetaan otsikkokohdan "ITALIA - SUOMI" numerointi 82:sta 193:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"194. ITALIA - RUOTSI"

"195. ITALIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lxii) lisätään otsikkokohdassa "195. ITALIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"196. KYPROS - LATVIA

Ei sopimusta.

197. KYPROS - LIETTUA

Ei sopimusta.

198. KYPROS - LUXEMBURG

Ei sopimusta.

199. KYPROS - UNKARI

Ei sopimusta.

200. KYPROS - MALTA

Ei sopimusta.

201. KYPROS - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

202. KYPROS - ITÄVALTA

Ei mitään.

203. KYPROS - PUOLA

Ei sopimusta.

204. KYPROS - PORTUGALI

Ei sopimusta.

205. KYPROS - SLOVENIA

Ei sopimusta.

206. KYPROS - SLOVAKIA

Ei mitään.

207. KYPROS - SUOMI

Ei sopimusta.

208. KYPROS - RUOTSI

Ei sopimusta.

209. KYPROS - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

lxiii) lisätään otsikkokohdan "209. KYPROS - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" jälkeen seuraava:

"210. LATVIA - LIETTUA

Ei mitään.

211. LATVIA - LUXEMBURG

Ei sopimusta.

212. LATVIA - UNKARI

Ei sopimusta.

213. LATVIA - MALTA

Ei sopimusta.

214. LATVIA - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

215. LATVIA - ITÄVALTA

Ei sopimusta.

216. LATVIA - PUOLA

Ei sopimusta.

217. LATVIA - PORTUGALI

Ei sopimusta.

218. LATVIA - SLOVENIA

Ei sopimusta.

219. LATVIA - SLOVAKIA

Ei sopimusta.

220. LATVIA - SUOMI

Ei mitään.

221. LATVIA - RUOTSI

Ei mitään.

222. LATVIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta."

;

lxiv) lisätään otsikkokohdassa "222. LATVIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"223. LIETTUA - LUXEMBURG

Ei sopimusta.

224. LIETTUA - UNKARI

Ei sopimusta.

225. LIETTUA - MALTA

Ei sopimusta.

226. LIETTUA - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

227. LIETTUA - ITÄVALTA

Ei sopimusta.

228. LIETTUA - PUOLA

Ei sopimusta.

229. LIETTUA - PORTUGALI

Ei sopimusta.

230. LIETTUA - SLOVENIA

Ei sopimusta.

231. LIETTUA - SLOVAKIA

Ei sopimusta.

232. LIETTUA - SUOMI

Ei mitään.

233. LIETTUA - RUOTSI

Ei mitään.

234. LIETTUA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta."

;

lxv) lisätään otsikkokohdassa "234. LIETTUA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei sopimusta" jälkeen seuraava:

"235. LUXEMBURG - UNKARI

Ei sopimusta.

236. LUXEMBURG - MALTA

Ei sopimusta."

;

lxvi) muutetaan otsikkokohdan "LUXEMBURG - ALANKOMAAT" numerointi 85:stä 237:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"238. LUXEMBURG - ITÄVALTA"

;

lxvii) lisätään otsikkokohdan "238. LUXEMBURG - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"239. LUXEMBURG - PUOLA

Ei mitään."

;

lxviii) muutetaan otsikkokohdan "LUXEMBURG - PORTUGALI" numerointi 87:stä 240:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"241. LUXEMBURG - SLOVENIA

Ei mitään.

242. LUXEMBURG - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

lxix) muutetaan otsikkokohdan "LUXEMBURG - SUOMI" numerointi 88:sta 243:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"244. LUXEMBURG - RUOTSI"

"245. LUXEMBURG - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lxx) lisätään otsikkokohdassa "245. LUXEMBURG - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"246. UNKARI - MALTA

Ei sopimusta.

247. UNKARI - ALANKOMAAT

Ei mitään.

248. UNKARI - ITÄVALTA

Sosiaaliturvasta 31 päivänä maaliskuuta 1999 tehdyn sopimuksen 36 artiklan 3 kohta.

249. UNKARI - PUOLA

Ei mitään.

250. UNKARI - PORTUGALI

Ei sopimusta.

251. UNKARI - SLOVENIA

Sosiaaliturvasta 7 päivänä lokakuuta 1957 tehdyn sopimuksen 31 artikla.

252. UNKARI - SLOVAKIA

Ei mitään.

253. UNKARI - SUOMI

Ei mitään.

254. UNKARI - RUOTSI

Ei mitään.

255. UNKARI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

lxxi) lisätään otsikkokohdassa "255. UNKARI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"256. MALTA - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

257. MALTA - ITÄVALTA

Ei sopimusta.

258. MALTA - PUOLA

Ei sopimusta.

259. MALTA - PORTUGALI

Ei sopimusta.

260. MALTA - SLOVENIA

Ei sopimusta.

261. MALTA - SLOVAKIA

Ei sopimusta.

262. MALTA - SUOMI

Ei sopimusta.

263. MALTA - RUOTSI

Ei sopimusta.

264. MALTA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

lxxii) muutetaan otsikkokohdan "ALANKOMAAT - ITÄVALTA" numerointi 91:stä 265:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"266. ALANKOMAAT - PUOLA

Ei sopimusta."

;

lxxiii) muutetaan otsikkokohdan "ALANKOMAAT - PORTUGALI" numerointi 92:sta 267:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"268. ALANKOMAAT - SLOVENIA

Ei mitään.

269. ALANKOMAAT - SLOVAKIA

Ei mitään."

;

lxxiv) muutetaan otsikkokohdan "ALANKOMAAT - SUOMI" numerointi 93:sta 270:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"271. ALANKOMAAT - RUOTSI"

"272. ALANKOMAAT - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lxxv) lisätään otsikkokohdassa "272. ALANKOMAAT - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"273. ITÄVALTA - PUOLA

Sosiaaliturvasta 7 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn sopimuksen 33 artiklan 3 kohta."

;

lxxvi) muutetaan otsikkokohdan "ITÄVALTA - PORTUGALI" numerointi 96:sta 274:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"275. ITÄVALTA - SLOVENIA

Sosiaaliturvasta 10 päivänä maaliskuuta 1997 tehdyn sopimuksen 37 artikla.

276. ITÄVALTA - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

lxxvii) muutetaan otsikkokohdan "ITÄVALTA - SUOMI" numerointi 97:stä 277:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"278. ITÄVALTA - RUOTSI"

"279. ITÄVALTA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lxxviii) lisätään otsikkokohdan "279. ITÄVALTA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" jälkeen seuraava:

"280. PUOLA - PORTUGALI

Ei sopimusta.

281. PUOLA - SLOVENIA

Ei mitään.

282. PUOLA - SLOVAKIA

Ei mitään.

283. PUOLA - SUOMI

Ei sopimusta.

284. PUOLA - RUOTSI

Ei mitään.

285. PUOLA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

lxxix) lisätään otsikkokohdassa "285. PUOLA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"286. PORTUGALI - SLOVENIA

Ei sopimusta.

287. PORTUGALI - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

lxxx) muutetaan otsikkokohdan "PORTUGALI - SUOMI" numerointi 100:sta 288:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"289. PORTUGALI - RUOTSI"

"290. PORTUGALI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lxxxi) lisätään otsikkokohdan "290. PORTUGALI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" jälkeen seuraava:

"291. SLOVENIA - SLOVAKIA

Ei mitään.

292. SLOVENIA - SUOMI

Ei sopimusta.

293. SLOVENIA - RUOTSI

Ei mitään.

294. SLOVENIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

lxxxii) lisätään otsikkokohdassa "294. SLOVENIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"295. SLOVAKIA - SUOMI

Ei sopimusta.

296. SLOVAKIA - RUOTSI

Ei sopimusta.

297. SLOVAKIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

lxxxiii) muutetaan otsikkokohdan "SUOMI - RUOTSI" numerointi 103:sta 298:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"299. SUOMI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lxxxiv) muutetaan otsikkokohdan "RUOTSI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" numerointi 105:stä 300:ksi.

i) Muutetaan liitteessä III oleva B osa "Sopimusmääräykset, joita ei sovelleta kaikkiin henkilöihin, joihin asetusta sovelletaan (Asetuksen 3 artiklan 3 kohta)" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan "1. BELGIA - TANSKA" edelle:

"1. BELGIA - TŠEKIN TASAVALTA

Ei sopimusta."

;

ii) muutetaan otsikkokohdan "BELGIA - TANSKA" numerointi 1:stä 2:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"3. ….."

;

iii) lisätään otsikkokohdan "3. ….." jälkeen:

"4. BELGIA - VIRO

Ei sopimusta."

;

iv) numeroidaan otsikkokohdat 3-7 uudelleen, ja järjestetään ne uudelleen seuraavasti:

"5. BELGIA - KREIKKA"

"6. BELGIA - ESPANJA"

"7. BELGIA - RANSKA"

"8. BELGIA - IRLANTI"

"9. BELGIA - ITALIA"

;

v) lisätään otsikkokohdan "9. BELGIA - ITALIA" jälkeen seuraava:

"10. BELGIA - KYPROS

Ei sopimusta.

11. BELGIA - LATVIA

Ei sopimusta.

12. BELGIA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

vi) muutetaan otsikkokohdan "BELGIA - LUXEMBURG" numerointi 8:sta 13:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"14. BELGIA - UNKARI

Ei sopimusta.

15. BELGIA - MALTA

Ei sopimusta."

;

vii) muutetaan otsikkokohdan "BELGIA - ALANKOMAAT" numerointi 9:stä 16:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"17. BELGIA - ITÄVALTA"

;

viii) lisätään otsikkokohdan "17. BELGIA - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"18. BELGIA - PUOLA

Ei mitään."

;

ix) muutetaan otsikkokohdan "BELGIA - PORTUGALI" numerointi 11:stä 19:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"20. BELGIA - SLOVENIA

Ei mitään.

21. BELGIA - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

x) muutetaan otsikkokohdan "BELGIA - SUOMI" numerointi 12:sta 22:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"23. BELGIA - RUOTSI"

"24. BELGIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

xi) lisätään otsikkokohdassa "24. BELGIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"25. TŠEKIN TASAVALTA - TANSKA

Ei sopimusta.

26. TŠEKIN TASAVALTA - SAKSA

Ei sopimusta.

27. TŠEKIN TASAVALTA - VIRO

Ei sopimusta.

28. TŠEKIN TASAVALTA - KREIKKA

Ei mitään.

29. TŠEKIN TASAVALTA - ESPANJA

Ei mitään.

30. TŠEKIN TASAVALTA - RANSKA

Ei mitään.

31. TŠEKIN TASAVALTA - IRLANTI

Ei sopimusta.

32. TŠEKIN TASAVALTA - ITALIA

Ei sopimusta.

33. TŠEKIN TASAVALTA - KYPROS

Ei mitään.

34. TŠEKIN TASAVALTA - LATVIA

Ei sopimusta.

35. TŠEKIN TASAVALTA - LIETTUA

Ei mitään.

36. TŠEKIN TASAVALTA - LUXEMBURG

Ei mitään.

37. TŠEKIN TASAVALTA - UNKARI

Ei mitään.

38. TŠEKIN TASAVALTA - MALTA

Ei sopimusta.

39. TŠEKIN TASAVALTA - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

40. TŠEKIN TASAVALTA - ITÄVALTA

Sosiaaliturvasta 20 päivänä heinäkuuta 1999 tehdyn sopimuksen 32 artiklan 3 kohta.

41. TŠEKIN TASAVALTA - PUOLA

Ei mitään.

42. TŠEKIN TASAVALTA - PORTUGALI

Ei sopimusta.

43. TŠEKIN TASAVALTA - SLOVENIA

Ei mitään.

44. TŠEKIN TASAVALTA - SLOVAKIA

Ei mitään.

45. TŠEKIN TASAVALTA - SUOMI

Ei sopimusta.

46. TŠEKIN TASAVALTA - RUOTSI

Ei sopimusta.

47. TŠEKIN TASAVALTA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

xii) muutetaan otsikkokohdan "TANSKA - SAKSA" numerointi 15:stä 48:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"49. TANSKA - VIRO

Ei sopimusta."

;

xiii) numeroidaan otsikot 16-20 uudelleen, ja järjestetään ne uudelleen seuraavasti:

"50. TANSKA - KREIKKA"

"51. TANSKA - ESPANJA"

"52. TANSKA - RANSKA"

"53. TANSKA - IRLANTI"

"54. TANSKA - ITALIA"

;

xiv) lisätään otsikkokohdassa "54. TANSKA - ITALIA" olevan ilmauksen "Ei sopimusta" jälkeen seuraava:

"55. TANSKA - KYPROS

Ei sopimusta.

56. TANSKA - LATVIA

Ei sopimusta.

57. TANSKA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

xv) muutetaan otsikkokohdan "TANSKA - LUXEMBURG" numerointi 21:stä 58:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"59. TANSKA - UNKARI

Ei sopimusta.

60. TANSKA - MALTA

Ei sopimusta."

;

xvi) muutetaan otsikkokohdan "TANSKA - ALANKOMAAT" numerointi 22:sta 61:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"62. TANSKA - ITÄVALTA"

;

xvii) lisätään otsikkokohdan "62. TANSKA - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"63. TANSKA - PUOLA

Ei sopimusta."

;

xviii) muutetaan otsikkokohdan "TANSKA - PORTUGALI" numerointi 24:stä 64:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"65. TANSKA - SLOVENIA

Ei mitään.

66. TANSKA - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

xix) muutetaan otsikkokohdan "TANSKA - SUOMI" numerointi 25:stä 67:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"68. TANSKA - RUOTSI"

"69. TANSKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

xx) lisätään otsikkokohdassa "69. TANSKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"70. SAKSA - VIRO

Ei sopimusta."

;

xxi) numeroidaan otsikkokohdat 28-32 uudelleen, ja järjestetään ne uudelleen seuraavasti:

"71. SAKSA - KREIKKA"

"72. SAKSA - ESPANJA"

"73. SAKSA - RANSKA"

"74. SAKSA - IRLANTI"

"75. SAKSA - ITALIA"

;

xxii) lisätään otsikkokohdan "75. SAKSA - ITALIA" jälkeen seuraava:

"76. SAKSA - KYPROS

Ei sopimusta.

77. SAKSA - LATVIA

Ei sopimusta.

78. SAKSA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

xxiii) muutetaan otsikkokohdan "SAKSA - LUXEMBURG" numerointi 33:sta 79:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"80. SAKSA - UNKARI

Sosiaaliturvasta 2 päivänä toukokuuta 1998 tehdyn sopimuksen päätöspöytäkirjan 16 kohta.

81. SAKSA - MALTA

Ei sopimusta."

;

xxiv) muutetaan otsikkokohdan "SAKSA - ALANKOMAAT" numerointi 34:stä 82:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"83. SAKSA - ITÄVALTA"

;

xxv) lisätään otsikkokohdan "83. SAKSA - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"84. SAKSA - PUOLA

Ei mitään."

;

xxvi) muutetaan otsikkokohdan "SAKSA - PORTUGALI" numerointi 36:sta 85:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"86. SAKSA - SLOVENIA

a) Sosiaaliturvasta 24 päivänä syyskuuta 1997 tehdyn sopimuksen 42 artikla.

b) Mainitun sopimuksen päätöspöytäkirjan 15 kohta.

87. SAKSA - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

xxvii) muutetaan otsikkokohdan "SAKSA - SUOMI" numerointi 37:stä 88:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"89. SAKSA - RUOTSI"

"90. SAKSA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

xxviii) lisätään otsikkokohdan "90. SAKSA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" jälkeen seuraava:

"91. VIRO - KREIKKA

Ei sopimusta.

92. VIRO - ESPANJA

Ei sopimusta.

93. VIRO - RANSKA

Ei sopimusta.

94. VIRO - IRLANTI

Ei sopimusta.

95. VIRO - ITALIA

Ei sopimusta.

96. VIRO - KYPROS

Ei sopimusta.

97. VIRO - LATVIA

Ei mitään.

98. VIRO - LIETTUA

Ei mitään.

99. VIRO - LUXEMBURG

Ei sopimusta.

100. VIRO - UNKARI

Ei sopimusta.

101. VIRO - MALTA

Ei sopimusta.

102. VIRO - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

103. VIRO - ITÄVALTA

Ei sopimusta.

104. VIRO - PUOLA

Ei sopimusta.

105. VIRO - PORTUGALI

Ei sopimusta.

106. VIRO - SLOVENIA

Ei sopimusta.

107. VIRO - SLOVAKIA

Ei sopimusta.

108. VIRO - SUOMI

Ei mitään.

109. VIRO - RUOTSI

Ei mitään.

110. VIRO - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta."

;

xxix) numeroidaan otsikkokohdat 41, 51, 61 ja 62 uudelleen, ja järjestetään ne uudelleen seuraavasti:

"111. KREIKKA - ESPANJA"

"112. KREIKKA - RANSKA"

"113. KREIKKA - IRLANTI"

"114. KREIKKA - ITALIA"

;

xxx) lisätään otsikkokohdassa "114. KREIKKA - ITALIA" olevan ilmauksen "Ei sopimusta" jälkeen seuraava:

"115. KREIKKA - KYPROS

Ei mitään.

116. KREIKKA - LATVIA

Ei sopimusta.

117. KREIKKA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

xxxi) muutetaan otsikkokohdan "KREIKKA - LUXEMBURG" numerointi 63:sta 118:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"119. KREIKKA - UNKARI

Ei sopimusta.

120. KREIKKA - MALTA

Ei sopimusta."

;

xxxii) muutetaan otsikkokohdan "KREIKKA - ALANKOMAAT" numerointi 64:stä 121:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"122. KREIKKA - ITÄVALTA"

;

xxxiii) lisätään otsikkokohdan "122. KREIKKA - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"123. KREIKKA - PUOLA

Ei mitään."

;

xxxiv) muutetaan otsikkokohdan "KREIKKA - PORTUGALI" numerointi 66:sta 124:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"125. KREIKKA - SLOVENIA

Ei sopimusta.

126. KREIKKA - SLOVAKIA

Ei mitään."

;

xxxv) muutetaan otsikkokohdan "KREIKKA - SUOMI" numerointi 67:stä 127:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"128. KREIKKA - RUOTSI"

"129. KREIKKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

xxxvi) muutetaan otsikkokohdan "ESPANJA - RANSKA" numerointi 40:stä 130:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"131. ESPANJA - IRLANTI"

"132. ESPANJA - ITALIA"

;

xxxvii) lisätään otsikkokohdan "132. ESPANJA - ITALIA" jälkeen seuraava:

"133. ESPANJA - KYPROS

Ei sopimusta.

134. ESPANJA - LATVIA

Ei sopimusta.

135. ESPANJA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

xxxviii) muutetaan otsikkokohdan "ESPANJA - LUXEMBURG" numerointi 44:stä 136:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"137. ESPANJA - UNKARI

Ei sopimusta.

138. ESPANJA - MALTA

Ei sopimusta."

;

xxxix) muutetaan otsikkokohdan "ESPANJA - ALANKOMAAT" numerointi 45:stä 139:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"140. ESPANJA - ITÄVALTA"

;

xl) lisätään otsikkokohdan "140. ESPANJA - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"141. ESPANJA - PUOLA

Ei mitään."

;

xli) muutetaan otsikkokohdan "ESPANJA - PORTUGALI" numerointi 47:stä 142:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"143. ESPANJA - SLOVENIA

Ei sopimusta.

144. ESPANJA - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

xlii) muutetaan otsikkokohdan "ESPANJA - SUOMI" numerointi 48:sta 145:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"146. ESPANJA - RUOTSI"

"147. ESPANJA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

xliii) muutetaan otsikkokohdan "RANSKA - IRLANTI" numerointi 52:sta 148:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"149. RANSKA - ITALIA"

;

xliv) lisätään otsikkokohdan "149. RANSKA - ITALIA" jälkeen seuraava:

"150. RANSKA - KYPROS

Ei sopimusta.

151. RANSKA - LATVIA

Ei sopimusta.

152. RANSKA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

xlv) muutetaan otsikkokohdan "RANSKA - LUXEMBURG" numerointi 54:stä 153:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"154. RANSKA - UNKARI

Ei sopimusta.

155. RANSKA - MALTA

Ei sopimusta."

;

xlvi) muutetaan otsikkokohdan "RANSKA - ALANKOMAAT" numerointi 55:stä 156:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"157. RANSKA - ITÄVALTA"

;

xlvii) lisätään otsikkokohdan "157. RANSKA - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"158. RANSKA - PUOLA

Ei mitään."

;

xlviii) muutetaan otsikkokohdan "RANSKA - PORTUGALI" numerointi 57:stä 159:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"160. RANSKA - SLOVENIA

Ei mitään.

161. RANSKA - SLOVAKIA

Ei mitään."

;

xlix) muutetaan otsikkokohdan "RANSKA - SUOMI" numerointi 58:sta 162:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"163. RANSKA - RUOTSI"

"164. RANSKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

l) muutetaan otsikkokohdan "IRLANTI - ITALIA" numerointi 70:stä 165:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"166. IRLANTI - KYPROS

Ei sopimusta.

167. IRLANTI - LATVIA

Ei sopimusta.

168. IRLANTI - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

li) muutetaan otsikkokohdan "IRLANTI - LUXEMBURG" numerointi 71:stä 169:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"170. IRLANTI - UNKARI

Ei sopimusta.

171. IRLANTI - MALTA

Ei sopimusta."

;

lii) muutetaan otsikkokohdan "IRLANTI - ALANKOMAAT" numerointi 72:sta 172:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"173. IRLANTI - ITÄVALTA"

;

liii) lisätään otsikkokohdan "173. IRLANTI - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"174. IRLANTI - PUOLA

Ei sopimusta."

;

liv) muutetaan otsikkokohdan "IRLANTI - PORTUGALI" numerointi 74:stä 175:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"176. IRLANTI - SLOVENIA

Ei sopimusta.

177. IRLANTI - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

lv) muutetaan otsikkokohdan "IRLANTI - SUOMI" numerointi 75:stä 178:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"179. IRLANTI - RUOTSI"

"180. IRLANTI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lvi) lisätään otsikkokohdassa "180. IRLANTI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"181. ITALIA - KYPROS

Ei sopimusta.

182. ITALIA - LATVIA

Ei sopimusta.

183. ITALIA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

lvii) muutetaan otsikkokohdan "ITALIA - LUXEMBURG" numerointi 78:sta 184:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"185. ITALIA - UNKARI

Ei sopimusta.

186. ITALIA - MALTA

Ei sopimusta."

;

lviii) muutetaan otsikkokohdan "ITALIA - ALANKOMAAT" numerointi 79:stä 187:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"188. ITALIA - ITÄVALTA"

;

lix) lisätään otsikkokohdan "188. ITALIA - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"189. ITALIA - PUOLA

Ei sopimusta."

;

lx) muutetaan otsikkokohdan "ITALIA - PORTUGALI" numerointi 81:stä 190:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"191. ITALIA - SLOVENIA

a) Sopimus sosiaalivakuutusten vastavuoroisten velvoitteiden sääntelemisestä koskien rauhansopimuksen liitteen XIV 7 kohtaa (tehty noottien vaihtona 5 päivänä helmikuuta 1959).

b) Entistä Triesten vapaa-alueen B-vyöhykettä koskevan, 7 päivänä heinäkuuta 1997 tehdyn sosiaaliturvasopimuksen 45 artiklan 3 kohta.

192. ITALIA - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

lxi) muutetaan otsikkokohdan "ITALIA - SUOMI" numerointi 82:sta 193:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"194. ITALIA - RUOTSI"

"195. ITALIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lxii) lisätään otsikkokohdassa "195. ITALIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"196. KYPROS - LATVIA

Ei sopimusta.

197. KYPROS - LIETTUA

Ei sopimusta.

198. KYPROS - LUXEMBURG

Ei sopimusta.

199. KYPROS - UNKARI

Ei sopimusta.

200. KYPROS - MALTA

Ei sopimusta.

201. KYPROS - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

202. KYPROS - ITÄVALTA

Ei mitään.

203. KYPROS - PUOLA

Ei sopimusta.

204. KYPROS - PORTUGALI

Ei sopimusta.

205. KYPROS - SLOVENIA

Ei sopimusta.

206. KYPROS - SLOVAKIA

Ei mitään.

207. KYPROS - SUOMI

Ei sopimusta.

208. KYPROS - RUOTSI

Ei sopimusta.

209. KYPROS - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

lxiii) lisätään otsikkokohdan "209. KYPROS - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" jälkeen seuraava:

"210. LATVIA - LIETTUA

Ei mitään.

211. LATVIA - LUXEMBURG

Ei sopimusta.

212. LATVIA - UNKARI

Ei sopimusta.

213. LATVIA - MALTA

Ei sopimusta.

214. LATVIA - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

215. LATVIA - ITÄVALTA

Ei sopimusta.

216. LATVIA - PUOLA

Ei sopimusta.

217. LATVIA - PORTUGALI

Ei sopimusta.

218. LATVIA - SLOVENIA

Ei sopimusta.

219. LATVIA - SLOVAKIA

Ei sopimusta.

220. LATVIA - SUOMI

Ei mitään.

221. LATVIA - RUOTSI

Ei mitään.

222. LATVIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta."

;

lxiv) lisätään otsikkokohdassa "222. LATVIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei sopimusta" jälkeen seuraava:

"223. LIETTUA - LUXEMBURG

Ei sopimusta.

224. LIETTUA - UNKARI

Ei sopimusta.

225. LIETTUA - MALTA

Ei sopimusta.

226. LIETTUA - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

227. LIETTUA - ITÄVALTA

Ei sopimusta.

228. LIETTUA - PUOLA

Ei sopimusta.

229. LIETTUA - PORTUGALI

Ei sopimusta.

230. LIETTUA - SLOVENIA

Ei sopimusta.

231. LIETTUA - SLOVAKIA

Ei sopimusta.

232. LIETTUA - SUOMI

Ei mitään.

233. LIETTUA - RUOTSI

Ei mitään.

234. LIETTUA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta."

;

lxv) lisätään otsikkokohdassa "234. LIETTUA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei sopimusta" jälkeen seuraava:

"235. LUXEMBURG - UNKARI

Ei sopimusta.

236. LUXEMBURG - MALTA

Ei sopimusta."

;

lxvi) muutetaan otsikkokohdan "LUXEMBURG - ALANKOMAAT" numerointi 85:stä 237:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"238. LUXEMBURG - ITÄVALTA"

;

lxvii) lisätään otsikkokohdan "238. LUXEMBURG - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"239. LUXEMBURG - PUOLA

Ei mitään."

;

lxviii) muutetaan otsikkokohdan "LUXEMBURG - PORTUGALI" numerointi 87:stä 240:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"241. LUXEMBURG - SLOVENIA

Ei mitään.

242. LUXEMBURG - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

lxix) muutetaan otsikkokohdan "LUXEMBURG - SUOMI" numerointi 88:sta 243:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"244. LUXEMBURG - RUOTSI"

"245. LUXEMBURG - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lxx) lisätään otsikkokohdassa "245. LUXEMBURG - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"246. UNKARI - MALTA

Ei sopimusta.

247. UNKARI - ALANKOMAAT

Ei mitään.

248. UNKARI - ITÄVALTA

Sosiaaliturvasta 31 päivänä maaliskuuta 1999 tehdyn sopimuksen 36 artiklan 3 kohta.

249. UNKARI - PUOLA

Ei mitään.

250. UNKARI - PORTUGALI

Ei sopimusta.

251. UNKARI - SLOVENIA

Sosiaaliturvasta 7 päivänä lokakuuta 1957 tehdyn sopimuksen 31 artikla.

252. UNKARI - SLOVAKIA

Ei mitään.

253. UNKARI - SUOMI

Ei mitään.

254. UNKARI - RUOTSI

Ei mitään.

255. UNKARI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

lxxi) lisätään otsikkokohdassa "255. UNKARI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"256. MALTA - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

257. MALTA - ITÄVALTA

Ei sopimusta.

258. MALTA - PUOLA

Ei sopimusta.

259. MALTA - PORTUGALI

Ei sopimusta.

260. MALTA - SLOVENIA

Ei sopimusta.

261. MALTA - SLOVAKIA

Ei sopimusta.

262. MALTA - SUOMI

Ei sopimusta.

263. MALTA - RUOTSI

Ei sopimusta.

264. MALTA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

lxxii) muutetaan otsikkokohdan "ALANKOMAAT - ITÄVALTA" numerointi 91:stä 265:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"266. ALANKOMAAT - PUOLA

Ei sopimusta."

;

lxxiii) muutetaan otsikkokohdan "ALANKOMAAT - PORTUGALI" numerointi 92:sta 267:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"268. ALANKOMAAT - SLOVENIA

Ei mitään.

269. ALANKOMAAT - SLOVAKIA

Ei mitään."

;

lxxiv) muutetaan otsikkokohdan "ALANKOMAAT - SUOMI" numerointi 93:sta 270:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"271. ALANKOMAAT - RUOTSI"

"272. ALANKOMAAT - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lxxv) lisätään otsikkokohdassa "272. ALANKOMAAT - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"273. ITÄVALTA - PUOLA

Sosiaaliturvasta 7 päivänä syyskuuta 1998 tehdyn sopimuksen 33 artiklan 3 kohta."

;

lxxvi) muutetaan otsikkokohdan "ITÄVALTA - PORTUGALI" numerointi 96:sta 274:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"275. ITÄVALTA - SLOVENIA

Sosiaaliturvasta 10 päivänä maaliskuuta 1997 tehdyn sopimuksen 37 artikla.

276. ITÄVALTA - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

lxxvii) muutetaan otsikkokohdan "ITÄVALTA - SUOMI" numerointi 97:stä 277:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"278. ITÄVALTA - RUOTSI"

"279. ITÄVALTA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lxxviii) lisätään otsikkokohdan "279. ITÄVALTA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" jälkeen seuraava:

"280. PUOLA - PORTUGALI

Ei sopimusta.

281. PUOLA - SLOVENIA

Ei mitään.

282. PUOLA - SLOVAKIA

Ei mitään.

283. PUOLA - SUOMI

Ei sopimusta.

284. PUOLA - RUOTSI

Ei mitään.

285. PUOLA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

lxxix) lisätään otsikkokohdassa "285. PUOLA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"286. PORTUGALI - SLOVENIA

Ei sopimusta.

287. PORTUGALI - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

lxxx) muutetaan otsikkokohdan "PORTUGALI - SUOMI" numerointi 100:sta 288:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"289. PORTUGALI - RUOTSI"

"290. PORTUGALI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lxxxi) lisätään otsikkokohdan "290. PORTUGALI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" jälkeen seuraava:

"291. SLOVENIA - SLOVAKIA

Ei mitään.

292. SLOVENIA - SUOMI

Ei sopimusta.

293. SLOVENIA - RUOTSI

Ei mitään.

294. SLOVENIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

lxxxii) lisätään otsikkokohdassa "294. SLOVENIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"295. SLOVAKIA - SUOMI

Ei sopimusta.

296. SLOVAKIA - RUOTSI

Ei sopimusta.

297. SLOVAKIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

lxxxiii) muutetaan otsikkokohdan "SUOMI - RUOTSI" numerointi 103:sta 298:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"299. SUOMI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lxxxiv) muutetaan otsikkokohdan "RUOTSI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" numerointi 105:stä 300:ksi.

j) Muutetaan liitteessä IV oleva A osa "Asetuksen 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut lainsäädännöt, joiden mukaan työkyvyttömyysetuuksien määrä on riippumaton vakuutuskausien kestosta" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan "A. BELGIA" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

Ei mitään."

;

ii) järjestetään otsikot "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti: "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdassa "D. SAKSA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

a) Työkyvyttömyyseläkkeet, jotka on myönnetty ennen 1 päivää huhtikuuta 2000 valtionavustuksia koskevan lain nojalla ja jotka ovat voimassa valtion eläkevakuutuslain mukaisesti.

b) Työkyvyttömyyden perusteella myönnetyt kansaneläkkeet valtion eläkevakuutuslain mukaisesti.

c) Työkyvyttömyyseläkkeet, jotka on myönnetty puolustusvoimissa palvelusta annetun lain, poliisivoimissa palvelusta annetun lain, syyttäjänvirastolain, tuomarien asemasta annetun lain, Riigikogun jäsenten palkoista, eläkkeistä ja muista sosiaalivakuuksista annetun lain ja tasavallan presidentin virallisista etuuksista annetun lain nojalla."

;

iv) lisätään otsikkokohdassa "J. ITALIA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

Ei mitään.

L. LATVIA

1 päivänä tammikuuta 1996 annetun kansaneläkelain 16 artiklan 1 kohdan 2 alakohta.

M. LIETTUA

Ei mitään."

;

v) lisätään otsikkokohdassa "N. LUXEMBURG" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

Ei mitään.

P. MALTA

Ei mitään."

;

vi) lisätään otsikkokohdassa "R. ITÄVALTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

Ei mitään."

;

vii) lisätään otsikkokohdassa "T. PORTUGALI" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

Ei mitään.

V. SLOVAKIA

Ei mitään."

;

k) Muutetaan liitteessä IV oleva B osa "Asetuksen N:o 1408/71 38 artiklan 3 kohdassa ja 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut itsenäisten ammatinharjoittajien erityisjärjestelmät" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdassa "A. BELGIA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

Ei mitään."

;

ii) järjestetään otsikot "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti: "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdan "D. SAKSA" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

Ei mitään."

;

iv) lisätään otsikkokohdan "J. ITALIA" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

Ei mitään.

L. LATVIA

Ei mitään.

M. LIETTUA

Ei mitään."

;

v) lisätään otsikkokohdassa "N. LUXEMBURG" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

Ei mitään.

P. MALTA

Ei mitään."

;

vi) lisätään otsikkokohdassa "R. ITÄVALTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

Ei mitään."

;

vii) lisätään otsikkokohdassa "T. PORTUGALI" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

Ei mitään.

V. SLOVAKIA

Ei mitään."

;

l) Muutetaan liitteessä IV oleva C osa "Asetuksen 46 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tapaukset, joissa etuuden laskemisesta 46 artiklan 2 kohdan mukaisesti voidaan luopua" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdassa "A. BELGIA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

Työkyvyttömyyseläkkeet (täysimääräiset ja osittaiset) ja perhe-eläkkeet (lesken- ja orvoneläkkeet)."

;

ii) järjestetään otsikot "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti: "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdassa "D. SAKSA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

Ei mitään."

;

iv) lisätään otsikkokohdan "J. ITALIA" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

Kaikki vanhuus-, työkyvyttömyys- ja leskeneläkkeitä koskevat hakemukset.

L. LATVIA

Ei mitään.

M. LIETTUA

Ei mitään."

;

v) lisätään otsikkokohdassa "N. LUXEMBURG" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

Vanhuuseläkettä ja työkyvyttömyyseläkettä koskevat hakemukset, jos hakija on ollut vakuutettuna Unkarissa vähintään 20 vuotta. Perhe-eläke-etuuksia koskevat hakemukset, jos kuollut henkilö on ansainnut yksinomaan Unkarin lainsäädännön mukaisen täyden eläkkeen.

P. MALTA

Ei mitään."

;

vi) lisätään otsikkokohdassa "R. ITÄVALTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

Kaikki vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä koskevat hakemukset."

;

vii) lisätään otsikkokohdan "T. PORTUGALI" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

Ei mitään.

V. SLOVAKIA

Ei mitään."

;

m) Korvataan liitteessä IV oleva D osa seuraavasti:

"Asetuksen 46 b artiklan 2 kohdassa tarkoitetut etuudet ja sopimukset

1. Asetuksen 46 b artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetut etuudet, joiden määrä on riippumaton täytettyjen vakuutus- tai asumiskausien pituudesta:

a) työkyvyttömyysetuudet, joita tarkoitetaan tämän liitteen A osassa luetelluissa lainsäädännöissä;

b) sellaisen henkilön 10 vuoden asumisella ansaitsema täysi Tanskan kansaneläkkeen vanhuuseläke, jolle eläke on myönnetty viimeistään 1 päivänä lokakuuta 1989;

c) Viron kansaneläke, joka on myönnetty valtion eläkevakuutuslain mukaisesti, vanhuuseläkkeet, jotka on myönnetty valtion tilintarkastuslain, poliisivoimissa palvelusta annetun lain ja syyttäjänvirastolain mukaisesti sekä vanhuus- ja perhe-eläkkeet, jotka on myönnetty oikeuskanslerilain, puolustusvoimissa palvelusta annetun lain, tuomarien asemasta annetun lain, Riigikogun jäsenten palkoista, eläkkeistä ja muista sosiaalivakuuksista annetun lain ja tasavallan presidentin virallisista etuuksista annetun lain mukaisesti.

d) Espanjan hautausavustukset ja jälkeenjääneiden eläkkeet, jotka on myönnetty yleisissä ja erityisissä järjestelmissä;

e) Ranskan yleisen sosiaaliturvajärjestelmän tai maatalousalan palkattujen työntekijöiden järjestelmän leskille annettavan vakuutuksen mukainen leskien avustus;

f) Ranskan yleisen sosiaaliturvajärjestelmän tai maatalouden palkattujen työntekijöiden järjestelmän mukainen leskien työkyvyttömyyseläke, jos se on laskettu kuolleen puolison työkyvyttömyyseläkkeen perusteella ja maksettu 46 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti;

g) yleisestä perhe-eläkkeestä 21 päivänä joulukuuta 1995 annetun lain mukainen Alankomaiden perhe-eläke;

h) Suomen 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain mukaisesti määräytyvät ja kansaneläkelain (547/93) siirtymämääräysten mukaisesti myönnettävät kansaneläkkeet ja 17 päivänä tammikuuta 1969 annetun perhe-eläkelain mukainen orvoneläkkeen täydennysmäärä;

i) ennen 1 päivää tammikuuta 1993 sovelletun Ruotsin peruseläkelainsäädännön mukaisesti myönnettävä täysi peruseläke sekä kyseisestä ajankohdasta sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien siirtymämääräysten mukaisesti myönnettävä täyseläke.

2. Asetuksen 46 b artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut etuudet, joiden suuruus määrätään sellaisen laskennallisen kauden perusteella, joka katsotaan täytetyksi riskin toteutumispäivän ja myöhemmän päivämäärän välillä:

a) Tanskan varhaiseläkkeet, joiden määrä määrätään ennen 1 päivää lokakuuta 1984 voimassa olleen lainsäädännön mukaan;

b) Saksan työkyvyttömyys- ja jälkeenjääneiden eläkkeet, joihin otetaan huomioon lisäkausi, ja Saksan vanhuuseläkkeet, joihin otetaan huomioon jo ansaittu lisäkausi;

c) Italian täyden työkyvyttömyyden eläkkeet ("inabilità");

d) Latvian työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet, joihin otetaan huomioon vakuutuksen hyvityskausi;

e) Liettuan sosiaaliturvaan kuuluvat työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeet;

f) Luxemburgin työkyvyttömyys- ja jälkeenjääneiden eläkkeet;

g) Slovakian työkyvyttömyyseläkkeet ja osittaiset työkyvyttömyyseläkkeet sekä niistä johdetut perhe-eläkkeet;

h) Suomen työeläkkeet, joihin otetaan huomioon kansallisen lainsäädännön mukaisesti tulevat ajanjaksot;

i) Ruotsin työkyvyttömyys- ja jälkeenjääneiden eläkkeet, joihin otetaan huomioon hyvitetty vakuutuskausi sekä Ruotsin vanhuuseläkkeet, joihin otetaan huomioon jo ansaitut hyvityskaudet.

3. Asetuksen 46 b artiklan 2 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetut sopimukset, joiden tarkoituksena on estää saman laskennallisen kauden huomioon ottaminen kahdesti tai useammin:

a) sosiaaliturvasta 15 päivänä kesäkuuta 1992 tehty pohjoismainen sopimus;

b) sosiaaliturvasta 28 päivänä huhtikuuta 1997 Saksan liittotasavallan ja Suomen tasavallan välillä tehty sopimus."

;

n) Muutetaan liite VI "Erityismääräykset tiettyjen jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen soveltamiseksi" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan "A. BELGIA" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

Ei mitään."

;

ii) järjestetään otsikot "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti: "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdassa "D. SAKSA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

Ei mitään."

;

iv) lisätään otsikkokohdassa "J. ITALIA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

Sovellettaessa asetuksen 18 artiklan 1 kohtaa, 38 artiklaa, 45 artiklan 1-3 kohtaa, 64 artiklaa, 67 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä 72 artiklaa minä tahansa aikana, joka alkaa 6 päivänä lokakuuta 1980 tai sen jälkeen, Kyproksen lainsäädännön mukainen vakuutusviikko määritellään jakamalla eläkkeen laskennassa huomioon otettavat kokonaistulot asianomaisella kaudella kyseiseen eläkemaksuvuoteen sovellettavien laskennassa huomioon otettavien perustulojen viikoittaisella määrällä edellyttäen, että näin määritettyjen viikkojen lukumäärä ei ylitä asianomaisen kauden kalenteriviikkojen määrää.

L. LATVIA

Ei mitään.

M. LIETTUA

Ei mitään."

;

v) lisätään otsikkokohdan "N. LUXEMBURG" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

Ei mitään.

P. MALTA

Ei mitään."

;

vi) lisätään otsikkokohdan "R. ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

Sovellettaessa opettajista 26 päivänä tammikuuta 1982 annetun lain 88 artiklaa opettajien varhaiseläkeoikeuden osalta toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti opettajana toimitut kaudet katsotaan Puolan lainsäädännön mukaisesti opettajana toimituiksi kausiksi, ja toisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti päättynyt opettajan työsuhde katsotaan Puolan lainsäädännön mukaisesti päättyneeksi opettajan työsuhteeksi."

;

vii) lisätään otsikkokohdan "T. PORTUGALI" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

Ei mitään.

V. SLOVAKIA

Ei mitään."

;

o) Korvataan liite VII seuraavasti:

"LIITE VII

TAPAUKSET, JOISSA HENKILÖÖN SOVELLETAAN SAMANAIKAISESTI KAHDEN JÄSENVALTION LAINSÄÄDÄNTÖÄ

(Asetuksen 14 c artiklan 1 kohdan b alakohta)

1. Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Belgiassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

2. Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Tšekin tasavallassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

3. Jos Tanskassa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Tanskassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

4. Maanviljelijöiden tapaturma- ja eläkevakuutusjärjestelmän osalta: jos henkilö on itsenäinen maataloudenharjoittaja Saksassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

5. Jos Virossa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Virossa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

6. Itsenäisten ammatinharjoittajien eläkevakuutusjärjestelmän osalta: jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Kreikassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

7. Jos Espanjassa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Espanjassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

8. Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Ranskassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa Luxemburgia lukuun ottamatta.

9. Jos henkilö on itsenäinen maataloudenharjoittaja Ranskassa ja palkattu työntekijä Luxemburgissa.

10. Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Italiassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

11. Jos Kyproksessa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Kyproksessa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

12. Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Maltassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

13. Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Portugalissa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

14. Jos Suomessa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Suomessa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

15. Jos henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Slovakiassa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa.

16. Jos Ruotsissa asuva henkilö on itsenäinen ammatinharjoittaja Ruotsissa ja palkattu työntekijä missä tahansa muussa jäsenvaltiossa."

;

p) Muutetaan liite VIII "Järjestelmät, jotka koskevat vain perheavustuksia tai orpojen lisä- tai erityisavustuksia (asetuksen 78 a artikla)" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan "A. BELGIA" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

Ei mitään."

;

ii) järjestetään otsikot "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti: "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdassa "D. SAKSA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

Ei mitään."

;

iv) lisätään otsikkokohdassa "J. ITALIA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

Ei mitään.

L. LATVIA

Ei mitään.

M. LIETTUA

Ei mitään."

;

v) lisätään otsikkokohdassa "N. LUXEMBURG" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

Ei mitään.

P. MALTA

Ei mitään."

;

vi) lisätään otsikkokohdassa "R. ITÄVALTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

Ei mitään."

;

vii) lisätään otsikkokohdassa "T. PORTUGALI" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

Ei mitään.

V. SLOVAKIA

Ei mitään."

.

2. 31972 R 0574: Neuvoston asetus (ETY) N:o 574/72, annettu 21 päivänä maaliskuuta 1972, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä (EYVL L 74, 27.3.1972, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna ja viimeksi ajan tasalle saatettuna seuraavalla:

- 31997 R 0118: neuvoston asetus (EY) N:o 118/97, annettu 2.12.1996 (EYVL L 28, 30.1.1997, s. 1),

ja myöhemmin muutettuna seuraavilla:

- 31997 R 1290: neuvoston asetus (EY) N:o 1290/97, annettu 27.6.1997 (EYVL L 176, 4.7.1997, s. 1)

- 31998 R 1223: neuvoston asetus (EY) N:o 1223/98, annettu 4.6.1998 (EYVL L 168, 13.6.1998, s. 1)

- 31998 R 1606: neuvoston asetus (EY) N:o 1606/98, annettu 29.6.1998 (EYVL L 209, 25.7.1998, s. 1)

- 31999 R 0307: neuvoston asetus (EY) N:o 307/1999, annettu 8.2.1999 (EYVL L 38, 12.2.1999, s. 1)

- 31999 R 1399: neuvoston asetus (EY) N:o 1399/1999, annettu 29.4.1999 (EYVL L 164, 30.6.1999, s. 1)

- 32001 R 0089: komission asetus (EY) N:o 89/2001, annettu 17.1.2001 (EYVL L 14, 18.1.2001, s. 16)

- 32001 R 1386: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1386/2001, annettu 5.6.2001 (EYVL L 187, 10.7.2001, s. 1)

- 32002 R 0410: komission asetus (EY) N:o 410/2002, annettu 27.2.2002 (EYVL L 62, 5.3.2002, s. 17)

a) Muutetaan liite 1 "Toimivaltaiset viranomaiset (asetuksen 1 artiklan 1 kohta ja täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 1 kohta ja 122 artikla)" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan "A. BELGIA" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (työ- ja sosiaaliministeriö), Praha.

2. Ministerstvo zdravotnictví (terveysministeriö), Praha.

3. Ministerstvo obrany (puolustusministeriö), Praha.

4. Ministerstvo vnitra (sisäasiainministeriö), Praha.

5. Ministerstvo spravedlnosti (oikeusministeriö), Praha.

6. Ministerstvo financí (valtiovarainministeriö), Praha."

;

ii) järjestetään otsikkokohdat "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti: "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdan "D. SAKSA" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

Sotsiaalministeerium (sosiaaliministeriö), Tallinna."

;

iv) lisätään otsikkokohdan "J. ITALIA" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (työ- ja sosiaaliturvaministeri), Λευκωσία.

2. Υπουργός Υγείας (terveysministeri), Λευκωσία.

L. LATVIA

Labklājības ministrija (sosiaaliministeriö), Riika.

M. LIETTUA

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministras (sosiaaliturva- ja työministeri), Vilna.

2. Sveikatos apsaugos ministras (terveysministeri), Vilna."

;

v) lisätään otsikkokohdan "N. LUXEMBURG" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

1. Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium (terveys-, sosiaali- ja perheasiain ministeriö), Budapest.

2. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (työvoima- ja työministeriö), Budapest.

3. Pénzügyminisztérium (valtiovarainministeriö), Budapest.

P. MALTA

1. Ministru għall-Politika Soċjali (sosiaaliministeri), Valletta.

2. Ministru tas-Saħħa (terveysministeri), Valletta."

;

vi) lisätään otsikkokohdan "R. ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

1. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (talous-, työ- ja sosiaaliministeri), Varsova.

2. Minister Zdrowia (terveysministeri), Varsova."

;

vii) lisätään otsikkokohdan "T. PORTUGALI" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (työ-, perhe- ja sosiaaliministeriö), Ljubljana.

2. Ministrstvo za zdravje (terveysministeriö), Ljubljana.

V. SLOVAKIA

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan työ-, sosiaali- ja perheministeriö), Bratislava.

2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan terveysministeriö), Bratislava."

;

b) Muutetaan liite 2 "Toimivaltaiset laitokset (asetuksen 1 artiklan o alakohta ja täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 2 kohta)" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan "A. BELGIA" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

1. Sairaus ja äitiys a) Luontoisetuudet : sairausvakuutusyhtiö, jossa asianomainen henkilö on vakuutettu;

i)

yleisesti: Česká správa sociálního zabezpečení (Tšekin tasavallan sosiaaliturvahallinto, Praha ja sen alueyksiköt);ii)

sotilashenkilöstöä varten:

ammattisotilaat: puolustusministeriön sosiaaliturvatoimisto;

poliisihenkilöstö: sisäasiainministeriön sosiaaliturvatoimisto;

vankilahenkilöstö: oikeusministeriön sosiaaliturvatoimisto;

tullihallinnon henkilöstö: valtiovarainministeriön sosiaaliturvatoimisto.

2. Työkyvyttömyys, vanhuus ja kuolema (eläkkeet) a) yleisesti : Česká správa sociálního zabezpečení (Tšekin tasavallan sosiaaliturvahallinto), Praha;

ammattisotilaat: puolustusministeriön sosiaaliturvatoimisto;

poliisihenkilöstö: sisäasiainministeriön sosiaaliturvatoimisto;

vankilahenkilöstö: oikeusministeriön sosiaaliturvatoimisto;

tullihallinnon henkilöstö: valtiovarainministeriön sosiaaliturvatoimisto.

3. Työtapaturmat ja ammattitaudit a) Luontoisetuudet : sairausvakuutusyhtiö, jossa asianomainen henkilö on vakuutettu;

i)

yleisesti:

korvaus työtapaturmista ja ammattitaudeista:

työnantaja tai hänen puolestaan toimiva vakuutuksenantaja:

Česká pojišťovna a.s. (Tšekin vakuutusosakeyhtiö);

Kooperativa pojišťovna, a.s. (Kooperativa -vakuutusosakeyhtiö);

eläkkeet: Česká správa sociálního zabezpečení (Tšekin tasavallan sosiaaliturvahallinto), Praha;

lyhyen aikavälin etuudet: Česká správa sociálního zabezpečení (Tšekin tasavallan sosiaaliturvahallinto, Praha ja sen alueyksiköt).ii)

sotilashenkilöstöä varten:

ammattisotilaat: puolustusministeriön sosiaaliturvatoimisto, Praha;

poliisihenkilöstö: sisäasiainministeriön sosiaaliturvatoimisto, Praha;

vankilahenkilöstö: oikeusministeriön sosiaaliturvatoimisto, Praha;

tullihallinnon henkilöstö: valtiovarainministeriön sosiaaliturvatoimisto, Praha.

4. Hautausavustukset Nimetyt kunnalliset viranomaiset henkilön asuinpaikan (oleskelupaikan) mukaisesti.

5. Työttömyysetuudet Työvoimatoimistot henkilön asuinpaikan (oleskelupaikan) mukaisesti.

6. Perhe-etuudet Nimetyt kunnalliset viranomaiset henkilön asuinpaikan (oleskelupaikan) mukaisesti"

;

ii) järjestetään otsikkokohdat "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti: "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdan "D. SAKSA" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

1. Sairaus ja äitiys : Eesti Haigekassa (Viron sairausvakuutuskassa), Tallinna.

2. Työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeet : Sotsiaalkindlustusamet (sosiaalivakuutushallitus), Tallinna.

3. Työtapaturmat ja ammattitaudit a) siviililain nojalla maksettu korvaus : työnantajat;

b) eläkkeet : Sotsiaalkindlustusamet (sosiaalivakuutushallitus), Tallinna.

4. Hautausavustukset Sotsiaalkindlustusamet (sosiaalivakuutushallitus), Tallinna.

5. Työttömyys Tööturuamet (työmarkkinahallitus), Tallinna.

6. Perhe-etuudet Sotsiaalkindlustusamet (sosiaalivakuutushallitus), Tallinna.

7. Sosiaaliturvamaksujen (sosiaalivero) maksamista koskevat asiat Maksuamet (verohallitus), Tallinna."

;

iv) lisätään otsikkokohdan "J. ITALIA" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

1. Luontoisetuudet : Υπουργείο Υγείας (terveysministeriö), Λευκωσία.

2. Rahaetuudet : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (työ- ja sosiaaliturvaministeriön sosiaalivakuutusosasto), Λευκωσία.

L. LATVIA

Laitosten toimivaltaisuudesta säädetään Latvian lainsäädännön säännöksissä, jollei jäljempänä toisin mainita.

1. Kaikkia vakuutustapahtumia varten, lukuun ottamatta luontoisetuutena annettua terveydenhuoltoa : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika.

2. Luontoisetuutena annettu terveydenhuolto : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (valtion pakollisista sairausvakuutuksista vastaava laitos), Riika.

M. LIETTUA

i)

luontoisetuudet: Valstybinė ligonių kasa (valtion potilaskassa), Vilna;ii)

rahaetuudet: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallituksen aluetoimistot);

i)

luontoisetuudet: Valstybinė ligonių kasa (valtion potilaskassa), Vilna;ii)

rahaetuudet: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallitus), Vilna.

2. Työkyvyttömyys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallitus), Vilna.

3. Vanhuus, kuolema (eläkkeet) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallitus), Vilna.

4. Työtapaturmat, ammattitaudit a) luontoisetuudet : Valstybinė ligonių kasa (valtion potilaskassa), Vilna;

b) rahaetuudet : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallitus), Vilna.

5. Hautausavustus Savivaldybių socialinės paramos skyriai (kunnalliset sosiaalihuolto-osastot).

6. Työttömyys Respublikinė darbo birža (kansallinen työnvälitys), Vilna.

7. Perhe-etuudet Savivaldybių socialinės paramos skyriai (kunnalliset sosiaalihuolto-osastot)."

;

v) lisätään otsikkokohdan "N. LUXEMBURG" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

1. Sairaus ja äitiys luontoisetuudet ja rahaetuudet : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest.

2. Työkyvyttömyys a) luontoisetuudet : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest;

b) rahaetuudet : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto), Budapest.

3. Vanhuus, kuolema (eläkkeet) a) vanhuuseläke - sosiaalivakuutusosa : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto), Budapest;

b) vanhuuseläke - yksityinen osa : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (valtion rahoitustarkastusviranomainen), Budapest;

c) perhe-eläkkeet : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto), Budapest;

d) maksuosuuksiin perustumaton vanhuustuki : Illetékes helyi önkormányzat (toimivaltainen paikallinen hallintoelin).

4. Työtapaturmat, ammattitaudit a) luontoisetuudet : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest;

b) rahaetuudet - työtapaturmat : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest;

c) muut rahaetuudet : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto), Budapest.

5. Työttömyys rahaetuudet : Foglalkoztatási Hivatal (työvoimavirasto), Budapest.

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (perhetuen maksutoimisto, jos työnantajalla on kyseinen toimisto);

Államháztartási Hivatal (valtion rahatoimisto);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa).

P. MALTA

1. Rahaetuudet : Dipartiment tas-Sigurta'Soċjali (sosiaaliturvaministeriö), Valletta.

2. Luontoisetuudet : Diviżjoni tas-Saħħa (terveysvirasto), Valletta."

;

vi) lisätään otsikkokohdan "R. ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

1. Sairaus ja äitiys a) luontoisetuudet : kasa chorych (sairauskassa), jossa asianomainen henkilö on vakuutettu;

i)

etuuksien maksusta vastaavat työnantajat;ii)

ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - kenttätoimistot, joilla on alueellinen toimivalta vakuutetun henkilön työnantajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan viralliseen toimipaikkaan nähden vakuutuskauden aikana, sekä ZUS:n -Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - kenttätoimistot, joilla on alueellinen toimivalta vakuutetun henkilön asuin- tai oleskelupaikkaan nähden vakuutuksen voimassaolon päätyttyä;iii)

KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, joilla on alueellinen toimivalta viljelijän vakuutuspaikkaan nähden.

2. Työkyvyttömyys, vanhuus ja kuolema (eläkkeet) a) palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia varten, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä : ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - alaosastot, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

b) itsenäisiä viljelijöitä varten : KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

c) ammattisotilaita varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen : puolustusministeriön erikoisyksiköt;

d) poliiseja, kansallisen palokunnan palomiehiä, rajavartiolaitoksen virkamiehiä, sisäisen turvallisuuslaitoksen ja ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehiä ja hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehiä varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen : sisäasiain- ja hallintoministeriön erikoisyksiköt;

e) vanginvartijoita varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen : oikeusministeriön erikoisyksiköt;

f) tuomareita ja syyttäjiä varten : oikeusministeriön erikoisyksiköt;

3. Työtapaturmat ja ammattitaudit a) luontoisetuudet : kasa chorych (sairauskassa), jossa asianomainen henkilö on vakuutettu;

i)

sairaustapauksessa

etuuksien maksusta vastaavat työnantajat;

ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - kenttätoimistot, joilla on alueellinen toimivalta vakuutetun henkilön työnantajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan viralliseen toimipaikkaan nähden vakuutusaikana, ja ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - kenttätoimistot, joilla on alueellinen toimivalta vakuutetun henkilön asuin- tai oleskelupaikkaan nähden vakuutuksen voimassaolon päättymisen jälkeen;

KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, joilla on alueellinen toimivalta viljelijän vakuutuspaikkaan nähden;ii)

pääasiallisen palkansaajan työkyvyttömyys tai kuolema:

palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia varten (lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä) sekä opiskelunsa päättäneitä työttömiä varten, joille osoitetaan harjoittelupaikka: ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - organisaatioyksiköt, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

itsenäisiä viljelijöitä varten: KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

ammattisotilaita varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen: puolustusministeriön erikoisyksiköt;

poliiseja, kansallisen palokunnan palomiehiä, rajavartiolaitoksen virkamiehiä, sisäisen turvallisuuslaitoksen ja ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehiä ja hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehiä varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen: sisäasiain- ja hallintoministeriön erikoisyksiköt;

vanginvartijoita varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen: oikeusministeriön erikoisyksiköt;

tuomareita ja syyttäjiä varten: oikeusministeriön erikoisyksiköt.

4. Hautausavustukset a) palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia varten (lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä) sekä työttömyysetuuksiin oikeutettuja työttömiä varten : ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - kenttätoimistot, joilla on alueellinen toimivalta asuinpaikkaan nähden;

b) itsenäisiä viljelijöitä varten : KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, joilla on alueellinen toimivalta viljelijän vakuutuspaikkaan nähden;

c) ammattisotilaita varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen : puolustusministeriön erikoisyksiköt;

d) poliiseja, kansallisen palokunnan palomiehiä, rajavartiolaitoksen virkamiehiä, sisäisen turvallisuuslaitoksen ja ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehiä ja hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehiä varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen : sisäasiain- ja hallintoministeriön erikoisyksiköt;

e) vanginvartijoita varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen : oikeusministeriön erikoisyksiköt;

f) tuomareita ja syyttäjiä varten : oikeusministeriön erikoisyksiköt;

ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - alaosastot, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

puolustusministeriön erikoisyksiköt (entiset ammattisotilaat, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen);

sisäasiain- ja hallintoministeriön erikoisyksiköt (entiset poliisit, entiset kansallisen palokunnan palomiehet, entiset rajavartiolaitoksen virkamiehet, entiset valtion suojelutoimiston, sisäisen turvallisuusviraston ja kansainvälisen tiedustelupalvelun virkamiehet ja entiset hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehet, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen);

oikeusministeriön erikoisyksiköt (entiset vanginvartijat, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen);

oikeusministeriön erikoisyksiköt (entiset tuomarit ja syyttäjät);

h) varhaiseläke-etuuksia ja -tukia saavia henkilöitä varten : wojewódzkie urzędy pracy (voivodikuntien työvoimatoimistot), joilla on alueellinen toimivalta asuin- tai oleskelupaikkaan nähden.

5. Työttömyys a) luontoisetuudet : kasa chorych (sairauskassa), jossa asianomainen henkilö on vakuutettu;

b) rahaetuudet : wojewódzkie urzędy pracy (voivodikuntien työvoimatoimistot), joilla on alueellinen toimivalta asuin- tai oleskelupaikkaan nähden.

etuuksien maksusta vastaavat työnantajat;

ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - kenttätoimistot, joilla on alueellinen toimivalta vakuutetun henkilön työnantajan tai itsenäisen ammatinharjoittajan viralliseen toimipaikkaan nähden;

b) itsenäisiä viljelijöitä varten : KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, joilla on alueellinen toimivalta viljelijän vakuutuspaikkaan nähden;

ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - alaosastot, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

puolustusministeriön erikoisyksiköt (entiset ammattisotilaat, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen);

sisäasiain- ja hallintoministeriön erikoisyksiköt (entiset poliisit, entiset kansallisen palokunnan palomiehet, entiset rajavartiolaitoksen virkamiehet, entiset valtion suojelutoimiston, sisäisen turvallisuusviraston ja kansainvälisen tiedustelupalvelun virkamiehet ja entiset hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehet, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen);

oikeusministeriön erikoisyksiköt (entiset vanginvartijat, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen);

oikeusministeriön erikoisyksiköt (entiset tuomarit ja syyttäjät);

d) työttömiä varten : wojewódzkie urzędy pracy (voivodikuntien työvoimatoimistot), joilla on alueellinen toimivalta asuin- tai oleskelupaikkaan nähden.

ośrodki pomocy społecznej (sosiaalihuoltokeskukset asuinkunnassa);

powiatowe centra pomocy rodzinie (piirin perheapukeskukset), joilla on alueellinen toimivalta asuinpaikkaan nähden;"

vii) lisätään otsikkokohdan "T. PORTUGALI" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

1. Rahaetuudet a) Sairaus- ja hautausavustukset : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovenian sairausvakuutuslaitos);

b) Vanhuus, työkyvyttömyys ja kuolema : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovenian eläke- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitos), Ljubljana;

c) Työttömyys : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovenian työnvälityslaitos);

d) Perhe- ja äitiysetuudet : Center za socialno delo - centralna enota Bežigrad (sosiaalityön keskus - keskusyksikkö, Bežigrad).

2. Luontoisetuudet Sairaus ja äitiys : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovenian sairausvakuutuslaitos).

V. SLOVAKIA

1. Sairaus ja äitiys A. Rahaetuudet a) yleisesti : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

b) Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaita ja rautatiejoukkoja varten : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava;

c) Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön joukkojen ammattisotilaita varten : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (sisäasiainministeriön joukkojen budjettiyksiköt Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön yhteydessä);

d) poliisihenkilöstöä varten : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (poliisivoimien budjetti- ja maksuyksiköt Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön yhteydessä);

e) rautatiepoliisin henkilöstöä varten : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (rautatiepoliisin pääosasto), Bratislava;

f) Slovakian tiedotuspalvelun henkilöstöä varten : Slovenská informačná služba (Slovakian tiedotuspalvelu), Bratislava;

g) oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoita varten : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoiden pääosasto), Bratislava;

h) tullivirkamiehiä varten : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan tullivirasto), Bratislava.

B. Luontoisetuudet sairausvakuutusyhtiöt.

2. Työkyvyttömyys a) yleisesti : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

b) Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaita ja rautatiejoukkoja varten : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava;

c) poliisihenkilöstöä ja Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön joukkojen ammattisotilaita varten : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan sisäasiainministeriö), Bratislava;

d) rautatiepoliisin henkilöstöä varten : Generálne riaditel'stvo Železničnej polície (rautatiepoliisin pääosasto), Bratislava;

e) Slovakian tiedotuspalvelun henkilöstöä varten : Slovenská informačná služba (Slovakian tiedotuspalvelu), Bratislava;

f) oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoita varten : Generálne riaditel'stvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoiden pääosasto), Bratislava;

g) tullivirkamiehiä varten : Colné riaditel'stvo Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan tullivirasto), Bratislava.

3. Vanhuusetuudet a) yleisesti : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

b) Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaita ja rautatiejoukkoja varten : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava;

c) poliisihenkilöstöä ja Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön joukkojen ammattisotilaita varten : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan sisäasiainministeriö), Bratislava;

d) rautatiepoliisin henkilöstöä varten : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (rautatiepoliisin pääosasto), Bratislava;

e) Slovakian tiedotuspalvelun henkilöstöä varten : Slovenská informačná služba (Slovakian tiedotuspalvelu), Bratislava;

f) oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoita varten : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoiden pääosasto), Bratislava;

g) tullivirkamiehiä varten : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan tullivirasto), Bratislava.

4. Perhe-etuudet a) yleisesti : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

b) Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaita ja rautatiejoukkoja varten : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava;

c) Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön joukkojen ammattisotilaita varten : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (sisäasiainministeriön joukkojen budjettiyksiköt Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön yhteydessä);

d) rautatiepoliisin henkilöstöä varten : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (rautatiepoliisin pääosasto), Bratislava;

e) Slovakian tiedotuspalvelun henkilöstöä varten : Slovenská informačná služba (Slovakian tiedotuspalvelu), Bratislava;

f) oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoita varten : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoiden pääosasto), Bratislava;

g) tullivirkamiehiä varten : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan tullivirasto), Bratislava.

5. Työtapaturmat ja ammattitaudit A. Rahaetuudet a) yleisesti : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

b) Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaita ja rautatiejoukkoja varten : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava;

c) Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön joukkojen ammattisotilaita varten : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (sisäasiainministeriön joukkojen budjettiyksiköt Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön yhteydessä);

d) poliisihenkilöstöä varten : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (poliisivoimien budjetti- ja maksuyksiköt Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön yhteydessä);

e) rautatiepoliisin henkilöstöä varten : Generálne riaditel'stvo Železničnej polície (rautatiepoliisin pääosasto), Bratislava;

f) Slovakian tiedotuspalvelun henkilöstöä varten : Slovenská informačná služba (Slovakian tiedotuspalvelu), Bratislava;

g) oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoita varten : Generálne riaditel'stvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoiden pääosasto), Bratislava.

B. Luontoisetuudet sairausvakuutusyhtiöt.

6. Hautausavustukset a) hautaustuki yleisesti : Piiritoimistot.

b) Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaita ja rautatiejoukkoja varten : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava;

c) poliisihenkilöstöä ja Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön joukkojen ammattisotilaita varten : Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (poliisivoimien budjetti- ja maksuyksiköt Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön yhteydessä).

7. Työttömyys Národný úrad práce (kansallinen työvoimavirasto), Bratislava.

8. Perhe-etuudet a) työntekijöitä varten : työnantajat;

b) itsenäisiä ammatinharjoittajia ja eläkeläisiä varten : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

c) muita henkilöitä varten : Piiritoimistot."

;

c) Muutetaan liite 3 "Asuinpaikan laitokset ja oleskelupaikan laitokset (asetuksen 1 artiklan p alakohta ja täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 3 kohta)" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan "A. BELGIA" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

1. Luontoisetuudet : sairausvakuutusyhtiö (valinnan mukaan).

2. Rahaetuudet a) sairaus ja äitiys : Česká správa sociálního zabezpečení (Tšekin tasavallan sosiaaliturvahallinto, toimisto, Praha ja sen alueyksiköt);

b) työkyvyttömyys, vanhuus, kuolema (eläkkeet) : Česká správa sociálního zabezpečení (Tšekin tasavallan sosiaaliturvahallinto, toimisto, Praha ja sen aluetoimistot);

c) työtapaturmat ja ammattitaudit : Česká správa sociálního zabezpečení (Tšekin tasavallan sosiaaliturvahallinto, toimisto, Praha ja sen aluetoimistot);

d) työttömyys : työvoimatoimistot henkilön asuinpaikan (oleskelupaikan) mukaisesti;

e) perhe- ja muut etuudet : Nimetyt kunnallisviranomaiset (valtion sosiaalituen yhteyspisteet) henkilön asuinpaikan (oleskelupaikan) mukaisesti."

;

ii) järjestetään otsikkokohdat "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti: "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdan "D. SAKSA" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

1. Sairaus ja äitiys : Eesti Haigekassa (Viron sairausvakuutuskassa), Tallinna.

2. Työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeet, hautausavustukset ja perhe-etuudet : Sotsiaalkindlustusamet (sosiaalivakuutushallitus);

3. Työttömyys : paikallinen työvoimatoimisto."

;

iv) lisätään otsikkokohdan "J. ITALIA" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

1. Luontoisetuudet : Υπουργείο Υγείας, (terveysministeriö), Λευκωσία.

2. Rahaetuudet : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (työ- ja sosiaaliturvaministeriön sosiaalivakuutusosasto), Λευκωσία.

L. LATVIA

1. Kaikkia vakuutustapahtumia varten, lukuun ottamatta luontoisetuutena annettua terveydenhuoltoa : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika.

2. Luontoisetuutena annettu terveydenhuolto : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (valtion pakollisista sairausvakuutuksista vastaava laitos), Riika.

M. LIETTUA

i)

luontoisetuudet: Teritorinės ligonių kasos (alueelliset potilaskassat);ii)

rahaetuudet: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallituksen aluetoimistot);

i)

luontoisetuudet: Teritorinės ligonių kasos (alueelliset potilaskassat);ii)

rahaetuudet: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallitus), Vilna.

2. Työkyvyttömyys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallitus), Vilna.

3. Vanhuus, kuolema (eläkkeet) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallitus), Vilna.

4. Työtapaturmat ja ammattitaudit a) luontoisetuudet : Teritorinės ligonių kasos (alueelliset potilaskassat);

b) rahaetuudet : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallitus), Vilna.

5. Hautausavustus Savivaldybių socialinės paramos skyriai (kunnalliset sosiaalihuolto-osastot).

6. Työttömyys Respublikinė darbo birža (kansallinen työnvälitys), Vilna.

7. Perhe-etuudet Savivaldybių socialinės paramos skyriai (kunnalliset sosiaalihuolto-osastot)."

;

v) lisätään otsikkokohdan "N. LUXEMBURG" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

I. ASUINPAIKAN LAITOKSET

1. Sairaus ja äitiys Luontoisetuudet ja rahaetuudet : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (kansallisen sairausvakuutuskassan aluetoimisto).

2. Työkyvyttömyys a) Luontoisetuudet : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (kansallisen sairausvakuutuskassan aluetoimisto);

b) Rahaetuudet : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto).

3. Vanhuus, kuolema (eläkkeet) a) vanhuuseläke - sosiaalivakuutusosa : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto);

b) vanhuuseläke - yksityinen osa : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (valtion rahoitustarkastusviranomainen), Budapest;

c) perhe-eläkkeet : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto);

d) maksuosuuksiin perustumaton vanhuustuki : Illetékes helyi önkormányzat (toimivaltainen paikallinen hallintoelin).

4. Työtapaturmat ja ammattitaudit a) Luontoisetuudet : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (kansallisen sairausvakuutuskassan aluetoimisto);

b) Rahaetuudet - työtapaturmat : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest;

c) Muut rahaetuudet : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto).

5. Työttömyys Rahaetuudet : Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (työvoimaviraston aluetoimisto).

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (perhetuen maksutoimisto, jos työnantajalla on kyseinen toimisto);

Területi Államháztartás - i Hivatal (alueellinen valtion rahatoimisto);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest.

II. OLESKELUPAIKAN LAITOKSET

1. Sairaus ja äitiys Luontoisetuudet ja rahaetuudet : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (kansallisen sairausvakuutuskassan aluetoimisto).

2. Työkyvyttömyys a) Luontoisetuudet : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (kansallisen sairausvakuutuskassan aluetoimisto);

b) Rahaetuudet : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto).

3. Vanhuus, kuolema (eläkkeet) a) vanhuuseläke - sosiaalivakuutusosa : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto);

b) vanhuuseläke - yksityinen osa : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (valtion rahoitustarkastusviranomainen), Budapest;

c) perhe-eläkkeet : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto);

d) maksuosuuksiin perustumaton vanhuustuki : Illetékes helyi önkormányzat (toimivaltainen paikallinen hallintoelin).

4. Työtapaturmat ja ammattitaudit a) Luontoisetuudet : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (kansallisen sairausvakuutuskassan aluetoimisto);

b) Rahaetuudet - tapaturma- ja sairausraha : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest;

c) Muut rahaetuudet : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto).

5. Työttömyys Rahaetuudet : Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (työvoimaviraston aluetoimisto).

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (perhetuen maksutoimisto, jos työnantajalla on kyseinen toimisto);

Területi Államháztartási Hivatal (alueellinen valtion rahatoimisto);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest.

P. MALTA

1. Rahaetuudet : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (sosiaaliturvaministeriö), Valletta.

2. Luontoisetuudet : Diviżjoni tas-Saħħa (terveysvirasto), Valletta."

;

vi) lisätään otsikkokohdan "R. ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

1. Sairaus ja äitiys a) luontoisetuudet : kasa chorych (sairauskassa), jossa asianomainen henkilö on vakuutettu;

i)

palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia varten, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä: ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - kenttätoimistot, joilla on alueellinen toimivalta asuin- tai oleskelupaikkaan nähden;ii)

itsenäisiä viljelijöitä varten: KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, joilla on alueellinen toimivalta asuin- tai oleskelupaikkaan nähden.

2. Työkyvyttömyys, vanhuus ja kuolema (eläkkeet) a) palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia varten, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä : ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - alaosastot, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

b) itsenäisiä viljelijöitä varten : KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

c) ammattisotilaita varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen : puolustusministeriön erikoisyksiköt;

d) poliiseja, kansallisen palokunnan palomiehiä, rajavartiolaitoksen virkamiehiä, sisäisen turvallisuuslaitoksen ja ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehiä ja hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehiä varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen : sisäasiain- ja hallintoministeriön erikoisyksiköt;

e) vanginvartijoita varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen : oikeusministeriön erikoisyksiköt;

f) tuomareita ja syyttäjiä varten : oikeusministeriön erikoisyksiköt.

3. Työtapaturmat ja ammattitaudit a) luontoisetuudet : kasa chorych (sairauskassa), jossa asianomainen henkilö on vakuutettu tai rekisteröity;

i)

sairaus:

ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - kenttätoimistot, joilla on alueellinen toimivalta asuin- tai oleskelupaikkaan nähden;

KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, joilla on alueellinen toimivalta asuin- tai oleskelupaikkaan nähden;ii)

pääasiallisen palkansaajan työkyvyttömyys tai kuolema:

palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia varten (lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä) sekä opiskelunsa päättäneitä työttömiä varten, joille osoitetaan harjoittelupaikka: ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - alaosastot, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

itsenäisiä viljelijöitä varten: KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

ammattisotilaita varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen: puolustusministeriön erikoisyksiköt;

poliiseja, kansallisen palokunnan palomiehiä, rajavartiolaitoksen virkamiehiä, sisäisen turvallisuuslaitoksen ja ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehiä ja hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehiä varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen: sisäasiain- ja hallintoministeriön erikoisyksiköt;

vanginvartijoita varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen: oikeusministeriön erikoisyksiköt;

tuomareita ja syyttäjiä varten: oikeusministeriön erikoisyksiköt.

4. Hautausavustukset a) palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia varten (lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä) sekä työttömyysetuuksiin oikeutettuja työttömiä varten : ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - piiritoimistot, joilla on alueellinen toimivalta asuinpaikkaan nähden;

b) itsenäisiä viljelijöitä varten : KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, joilla on alueellinen toimivalta viljelijän vakuutuspaikkaan nähden;

c) ammattisotilaita varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen : puolustusministeriön erikoisyksiköt;

d) poliiseja, kansallisen palokunnan palomiehiä, rajavartiolaitoksen virkamiehiä, sisäisen turvallisuuslaitoksen ja ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehiä ja hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehiä varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen : sisäasiain- ja hallintoministeriön erikoisyksiköt;

e) vanginvartijoita varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen : oikeusministeriön erikoisyksiköt;

f) tuomareita ja syyttäjiä varten : oikeusministeriön erikoisyksiköt;

ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - alaosastot, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

puolustusministeriön erikoisyksiköt (entiset ammattisotilaat, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen);

sisäasiain- ja hallintoministeriön erikoisyksiköt (entiset poliisit, entiset kansallisen palokunnan palomiehet, entiset rajavartiolaitoksen virkamiehet, entiset valtion suojelutoimiston, sisäisen turvallisuusviraston ja kansainvälisen tiedustelupalvelun virkamiehet ja entiset hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehet, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen);

oikeusministeriön erikoisyksiköt (entiset vanginvartijat, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen);

oikeusministeriön erikoisyksiköt (entiset tuomarit ja syyttäjät);

h) varhaiseläke-etuuksia ja -tukia saavia henkilöitä varten : wojewódzkie urzędy pracy (voivodikuntien työvoimatoimistot), joilla on alueellinen toimivalta asuin- tai oleskelupaikkaan nähden.

5. Työttömyys a) luontoisetuudet : kasa chorych (sairauskassa), jossa asianomainen henkilö on vakuutettu tai rekisteröity;

b) rahaetuudet : wojewódzkie urzędy pracy (voivodikuntien työvoimatoimistot), joilla on alueellinen toimivalta asuin- tai oleskelupaikkaan nähden.

6. Perhe-etuudet a) palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia varten, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä : ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - piiritoimistot, joilla on alueellinen toimivalta asuin- tai oleskelupaikkaan nähden;

b) itsenäisiä viljelijöitä varten : KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, joilla on alueellinen toimivalta asuin- tai oleskelupaikkaan nähden;

ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - alaosastot, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

puolustusministeriön erikoisyksiköt (entiset ammattisotilaat, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen);

sisäasiain- ja hallintoministeriön erikoisyksiköt (entiset poliisit, entiset kansallisen palokunnan palomiehet, entiset rajavartiolaitoksen virkamiehet, entiset valtion suojelutoimiston, sisäisen turvallisuusviraston ja kansainvälisen tiedustelupalvelun virkamiehet ja entiset hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehet, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen);

oikeusministeriön erikoisyksiköt (entiset vanginvartijat, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen);

oikeusministeriön erikoisyksiköt (entiset tuomarit ja syyttäjät);

d) työttömiä varten : wojewódzkie urzędy pracy (voivodikuntien työvoimatoimistot), joilla on alueellinen toimivalta asuin- tai oleskelupaikkaan nähden;

ośrodki pomocy społecznej (sosiaalihuoltokeskukset asuinkunnassa);

powiatowe centra pomocy rodzinie (piirin perheapukeskukset), joilla on alueellinen toimivalta asuinpaikkaan nähden;"

vii) lisätään otsikkokohdan "T. PORTUGALI" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

1. Rahaetuudet a) Sairaus- ja hautausavustukset : Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Slovenian sairausvakuutuslaitoksen aluetoimisto);

b) Vanhuus, työkyvyttömyys ja kuolema : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovenian eläke- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitos), Ljubljana;

c) Työttömyys : Območna enota Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovenian työnvälityslaitoksen aluetoimisto);

d) Perhe- ja äitiysetuudet : Center za socialno delo - centralna enota Bežigrad (sosiaalityön keskus - keskusyksikkö, Bežigrad)

2. Luontoisetuudet Sairaus ja äitiys : Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Slovenian sairausvakuutuslaitoksen aluetoimisto).

V. SLOVAKIA

1. Sairaus ja äitiys A. Rahaetuudet a) yleisesti : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

b) Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaita ja rautatiejoukkoja varten : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava;

c) Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön joukkojen ammattisotilaita varten : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (sisäasiainministeriön joukkojen budjettiyksiköt Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön yhteydessä);

d) poliisihenkilöstöä varten : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (poliisivoimien budjetti- ja maksuyksiköt Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön yhteydessä);

e) rautatiepoliisin henkilöstöä varten : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (rautatiepoliisin pääosasto), Bratislava;

f) Slovakian tiedotuspalvelun henkilöstöä varten : Slovenská informačná služba (Slovakian tiedotuspalvelu), Bratislava;

g) oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoita varten : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoiden pääosasto), Bratislava;

h) tullivirkamiehiä varten : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan tullivirasto), Bratislava.

B. Luontoisetuudet sairausvakuutusyhtiöt.

2. Työkyvyttömyys a) yleisesti : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

b) Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaita ja rautatiejoukkoja varten : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava;

c) poliisihenkilöstöä ja sisäasiainministeriön joukkojen ammattisotilaita varten : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan sisäasiainministeriö), Bratislava;

d) rautatiepoliisin henkilöstöä varten : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (rautatiepoliisin pääosasto), Bratislava;

e) Slovakian tiedotuspalvelun henkilöstöä varten : Slovenská informačná služba (Slovakian tiedotuspalvelu), Bratislava;

f) oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoita varten : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoiden pääosasto), Bratislava;

g) tullivirkamiehiä varten : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan tullivirasto), Bratislava.

3. Vanhuusetuudet a) yleisesti : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

b) Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaita ja rautatiejoukkoja varten : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava;

c) poliisihenkilöstöä ja Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön joukkojen ammattisotilaita varten : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan sisäasiainministeriö), Bratislava;

d) rautatiepoliisin henkilöstöä varten : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (rautatiepoliisin pääosasto), Bratislava;

e) Slovakian tiedotuspalvelun henkilöstöä varten : Slovenská informačná služba (Slovakian tiedotuspalvelu), Bratislava;

f) oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoita varten : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoiden pääosasto), Bratislava;

g) tullivirkamiehiä varten : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan tullivirasto), Bratislava.

4. Perhe-etuudet a) yleisesti : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

b) Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaita ja rautatiejoukkoja varten : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava;

c) Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön joukkojen ammattisotilaita varten : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (sisäasiainministeriön joukkojen budjettiyksiköt Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön yhteydessä);

d) rautatiepoliisin henkilöstöä varten : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (rautatiepoliisin pääosasto), Bratislava;

e) Slovakian tiedotuspalvelun henkilöstöä varten : Slovenská informačná služba (Slovakian tiedotuspalvelu), Bratislava;

f) oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoita varten : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoiden pääosasto), Bratislava;

g) tullivirkamiehiä varten : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan tullivirasto), Bratislava.

5. Työtapaturmat ja ammattitaudit A. Rahaetuudet a) yleisesti : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

b) Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaita ja rautatiejoukkoja varten : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava;

c) Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön joukkojen ammattisotilaita varten : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (sisäasiainministeriön joukkojen budjettiyksiköt Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön yhteydessä);

d) poliisihenkilöstöä varten : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (poliisivoimien budjetti- ja maksuyksiköt Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön yhteydessä);

e) rautatiepoliisin henkilöstöä varten : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (rautatiepoliisin pääosasto), Bratislava;

f) Slovakian tiedotuspalvelun henkilöstöä varten : Slovenská informačná služba (Slovakian tiedotuspalvelu), Bratislava;

g) oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoita varten : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (oikeuslaitosten ja vankiloiden vartijoiden pääosasto), Bratislava;

h) tullivirkamiehiä varten : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan tullivirasto), Bratislava.

6. Hautausavustukset a) hautausavustus yleisesti : piiritoimistot;

b) Slovakian tasavallan armeijan ammattisotilaita ja rautatiejoukkoja varten : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (puolustusvoimien sosiaaliturvatoimisto), Bratislava;

c) poliisihenkilöstöä ja Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön joukkojen ammattisotilaita varten : Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (budjetti- ja maksuyksiköt Slovakian tasavallan sisäasiainministeriön yhteydessä).

7. Työttömyys Národný úrad práce - okresné úrady práce (kansallinen työnvälityslaitos - piirityövoimatoimistot).

8. Perhe-etuudet a) työntekijöitä varten : työnantajat;

b) itsenäisiä ammatinharjoittajia ja eläkeläisiä varten : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

c) muita henkilöitä varten : piiritoimistot."

;

d) Muutetaan liite 4 "Yhteyselimet (täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 1 kohta, 4 artiklan 4 kohta ja 122 artikla)" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan "A. BELGIA" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

1. Luontoisetuudet :

Centrum mezistátních úhrad (kansainvälisten maksujen keskus), Praha.

2. Rahaetuudet a) sairaus ja äitiys : Česká správa sociálního zabezpečení (Tšekin tasavallan sosiaaliturvahallinto), Praha;

b) työkyvyttömyys, vanhuus, kuolema (eläkkeet) : Česká správa sociálního zabezpečení (Tšekin tasavallan sosiaaliturvahallinto), Praha;

c) työnantajan korvaamat työtapaturmat ja ammattitaudit : Ministerstvo práce a sociálních věcí (työ- ja sosiaaliministeriö), Praha;

d) työttömyys : Ministerstvo práce a sociálních věcí- Správa služeb zaměstnanosti (työ- ja sosiaaliministeriö - työvoimapalveluhallinto), Praha;

e) perhe- ja muut etuudet : Ministerstvo práce a sociálních věcí (työ- ja sosiaaliministeriö), Praha."

;

ii) järjestetään otsikkokohdat "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti: "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdan "D. SAKSA" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

1. Sairaus ja äitiys : Eesti Haigekassa (Viron sairausvakuutuskassa).

2. Työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeet, hautausavustukset ja perhe-etuudet : Sotsiaalkindlustusamet (sosiaalivakuutushallitus).

3. Työttömyys : Tööturuamet (työmarkkinahallitus)."

;

iv) lisätään otsikkokohdan "J. ITALIA" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

1. Luontoisetuudet : Υπουργείο Υγείας -, Ιατρικές Υπηρεσίες (terveysministeriö, - terveyspalvelut), Λευκωσία.

2. Rahaetuudet : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (työ- ja sosiaaliturvaministeriön sosiaalivakuutusosasto), Λευκωσία.

L. LATVIA

1. Kaikkia vakuutustapahtumia varten, lukuun ottamatta luontoisetuutena annettua terveydenhuoltoa : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika.

2. Luontoisetuutena annettu terveydenhuolto : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (valtion pakollisista sairausvakuutuksista vastaava laitos), Riika.

M. LIETTUA

1. Sairaus ja äitiys a) luontoisetuudet : Valstybinė ligonių kasa (valtion potilaskassa), Vilna;

b) rahaetuudet : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallitus), Vilna.

2. Työkyvyttömyys, vanhuus, kuolema (eläkkeet) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallitus), Vilna.

3. Työtapaturmat ja ammattitaudit Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallitus), Vilna.

4. Hautausavustus Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (sosiaaliturva- ja työministeriö), Vilna.

5. Työttömyys Respublikinė darbo birža (kansallinen työnvälitys), Vilna.

6. Perhe-etuudet Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (sosiaaliturva- ja työministeriö), Vilna."

;

v) lisätään otsikkokohdan "N. LUXEMBURG" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

1. Sairaus ja äitiys Luontoisetuudet ja rahaetuudet : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest.

2. Työkyvyttömyys a) Luontoisetuudet : Országos Egészségbiztosítási Pénztár, (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest;

b) Rahaetuudet : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto), Budapest.

3. Vanhuus, kuolema (eläkkeet) a) vanhuuseläke - sosiaalivakuutusosa : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto), Budapest;

b) vanhuuseläke - yksityinen osa : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (valtion rahoitustarkastusviranomainen), Budapest;

c) perhe-eläkkeet : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto), Budapest.

4. Työtapaturmat ja ammattitaudit a) luontoisetuudet : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest;

b) rahaetuudet - tapaturman sairausraha : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest;

c) muut rahaetuudet : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto), Budapest.

5. Työttömyys rahaetuudet : Foglalkoztatási Hivatal (työvoimavirasto), Budapest.

6. Perhe-etuudet rahaetuudet : Államháztartási Hivatal (valtion rahatoimisto), Budapest;

— äitiysetuus ja äitiysavustus : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest.

P. MALTA

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (sosiaaliturvaministeriö), Valletta."

;

vi) lisätään otsikkokohdan "R. ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (terveysministeriö - kansainvälisten suoritusten toimisto), Varsova.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala (sosiaalivakuutuslaitos - ZUS-päätoimipaikka), Varsova;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa - KRUS - päätoimipaikka), Varsova;

b) työttömyys : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (talous-, työvoima- ja sosiaaliministeriö - MGPiPS), Varsova;

c) perhe-etuudet ja muut maksuosuuksiin perustumattomat etuudet : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (talous-, työvoima- ja sosiaaliministeriö - MGPiPS), Varsova."

;

vii) lisätään otsikkokohdan "T. PORTUGALI" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

1. Sairaus ja äitiys : Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Slovenian sairausvakuutuslaitos), Ljubljana.

2. Vanhuus, työkyvyttömyys ja kuolema : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovenian eläke- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitos), Ljubljana.

3. Työttömyys : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovenian työnvälityslaitos), Ljubljana.

4. Perhe- ja äitiysetuudet : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (työ-, perhe- ja sosiaaliministeriö), Ljubljana.

5. Hautausavustukset : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovenian sairausvakuutuslaitos), Ljubljana.

V. SLOVAKIA

1. Rahaetuudet a) Sairaus ja äitiys : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

b) Työkyvyttömyysetuudet : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

c) Vanhuusetuudet : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

d) Perhe-etuudet : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

e) Työtapaturmat ja ammattitaudit : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

f) Hautausavustukset : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan työ-, sosiaali- ja perheministeriö), Bratislava;

g) Työttömyys : Národný úrad práce (kansallinen työvoimavirasto), Bratislava;

h) Perhe-etuudet : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan työ-, sosiaali- ja perheministeriö), Bratislava.

2. Luontoisetuudet Všeobecná zdravotná poisťovňa (yleinen sairausvakuutusyhtiö), Bratislava."

;

e) Muutetaan liite 5 "Kahdenvälisten sopimusten täytäntöönpanosäännökset, jotka jäävät voimaan (täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 5 kohta, 5 artikla, 53 artiklan 3 kohta, 104 artikla, 105 artiklan 2 kohta, 116 artikla, 121 artikla ja 122 artikla)" seuraavasti:

i) Lisätään ennen otsikkokohtaa "1. BELGIA - TANSKA" seuraava:

"1. BELGIA - TŠEKIN TASAVALTA

Ei sopimusta."

;

ii) muutetaan otsikkokohdan "BELGIA - TANSKA" numerointi 1:stä 2:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"3. BELGIA - SAKSA"

;

iii) Lisätään otsikkokohdan "3. BELGIA - SAKSA" jälkeen seuraava:

"4. BELGIA - VIRO

Ei sopimusta."

;

iv) numeroidaan otsikkokohdat 3-7 uudelleen, ja järjestetään ne uudelleen seuraavasti:

"5. BELGIA - KREIKKA"

"6. BELGIA - ESPANJA"

"7. BELGIA - RANSKA"

"8. BELGIA - IRLANTI"

"9. BELGIA - ITALIA"

;

v) lisätään otsikkokohdan "9. BELGIA - ITALIA" jälkeen seuraava:

"10. BELGIA - KYPROS

Ei sopimusta.

11. BELGIA - LATVIA

Ei sopimusta.

12. BELGIA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

vi) muutetaan otsikkokohdan "BELGIA - LUXEMBURG" numerointi 8:sta 13:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"14. BELGIA - UNKARI

Ei sopimusta.

15. BELGIA - MALTA

Ei sopimusta."

;

vii) muutetaan otsikkokohdan "BELGIA - ALANKOMAAT" numerointi 9:stä 16:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"17. BELGIA - ITÄVALTA"

;

viii) lisätään otsikkokohdassa "17. BELGIA - ITÄVALTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"18. BELGIA - PUOLA

Ei mitään."

;

ix) muutetaan otsikkokohdan "BELGIA - PORTUGALI" numerointi 11:stä 19:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"20. BELGIA - SLOVENIA

Ei mitään.

21. BELGIA - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

x) muutetaan otsikkokohdan "BELGIA - SUOMI" numerointi 12:sta 22:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"23. BELGIA - RUOTSI"

"24. BELGIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

xi) lisätään otsikkokohdan "24. BELGIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" jälkeen seuraava:

"25. TŠEKIN TASAVALTA - TANSKA

Ei sopimusta.

26. TŠEKIN TASAVALTA - SAKSA

Ei sopimusta.

27. TŠEKIN TASAVALTA - VIRO

Ei sopimusta.

28. TŠEKIN TASAVALTA - KREIKKA

Ei mitään.

29. TŠEKIN TASAVALTA - ESPANJA

Ei mitään.

30. TŠEKIN TASAVALTA - RANSKA

Ei mitään.

31. TŠEKIN TASAVALTA - IRLANTI

Ei sopimusta.

32. TŠEKIN TASAVALTA - ITALIA

Ei sopimusta.

33. TŠEKIN TASAVALTA - KYPROS

Ei mitään.

34. TŠEKIN TASAVALTA - LATVIA

Ei sopimusta.

35. TŠEKIN TASAVALTA - LIETTUA

Ei mitään.

36. TŠEKIN TASAVALTA - LUXEMBURG

Ei mitään.

37. TŠEKIN TASAVALTA - UNKARI

Ei mitään.

38. TŠEKIN TASAVALTA - MALTA

Ei sopimusta.

39. TŠEKIN TASAVALTA - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

40. TŠEKIN TASAVALTA - ITÄVALTA

Ei mitään.

41. TŠEKIN TASAVALTA - PUOLA

Ei mitään.

42. TŠEKIN TASAVALTA - PORTUGALI

Ei sopimusta.

43. TŠEKIN TASAVALTA - SLOVENIA

Ei mitään.

44. TŠEKIN TASAVALTA - SLOVAKIA

Ei mitään.

45. TŠEKIN TASAVALTA - SUOMI

Ei sopimusta.

46. TŠEKIN TASAVALTA - RUOTSI

Ei sopimusta.

47. TŠEKIN TASAVALTA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

xii) muutetaan otsikkokohdan "TANSKA - SAKSA" numerointi 15:sta 48:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"49. TANSKA - VIRO

Ei sopimusta."

;

xiii) numeroidaan otsikkokohdat 16-20 uudelleen, ja järjestetään ne uudelleen seuraavasti:

"50. TANSKA - KREIKKA"

"51. TANSKA - ESPANJA"

"52. TANSKA - RANSKA"

"53. TANSKA - IRLANTI"

"54. TANSKA - ITALIA"

;

xiv) lisätään otsikkokohdan "54. TANSKA - ITALIA" jälkeen seuraava:

"55. TANSKA - KYPROS

Ei sopimusta.

56. TANSKA - LATVIA

Ei sopimusta.

57. TANSKA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

xv) muutetaan otsikkokohdan "TANSKA - LUXEMBURG" numerointi 21:sta 58:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"59. TANSKA - UNKARI

Ei sopimusta.

60. TANSKA - MALTA

Ei sopimusta."

;

xvi) muutetaan otsikkokohdan "TANSKA - ALANKOMAAT" numerointi 22:stä 61:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"62. TANSKA - ITÄVALTA"

;

xvii) lisätään otsikkokohdan "62. TANSKA - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"63. TANSKA - PUOLA

Ei sopimusta."

;

xviii) muutetaan otsikkokohdan "TANSKA - PORTUGALI" numerointi 24:sta 64:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"65. TANSKA - SLOVENIA

Ei mitään.

66. TANSKA - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

xix) muutetaan otsikkokohdan "TANSKA - SUOMI" numerointi 25:sta 67:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"68. TANSKA - RUOTSI"

"69. TANSKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

xx) lisätään otsikkokohdan "69. TANSKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" jälkeen seuraava:

"70. SAKSA - VIRO

Ei sopimusta."

;

xxi) numeroidaan otsikkokohdat 28-32 uudelleen, ja järjestetään ne uudelleen seuraavasti:

"71. SAKSA - KREIKKA"

"72. SAKSA - ESPANJA"

"73. SAKSA - RANSKA"

"74. SAKSA - IRLANTI"

"75. SAKSA - ITALIA"

;

xxii) lisätään otsikkokohdan "75. SAKSA - ITALIA" jälkeen seuraava:

"76. SAKSA - KYPROS

Ei sopimusta.

77. SAKSA - LATVIA

Ei sopimusta.

78. SAKSA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

xxiii) muutetaan otsikkokohdan "SAKSA - LUXEMBURG" numerointi 33:stä 79:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"80. SAKSA - UNKARI

Ei mitään.

81. SAKSA - MALTA

Ei sopimusta."

;

xxiv) muutetaan otsikkokohdan "SAKSA - ALANKOMAAT" numerointi 34:stä 82:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"83. SAKSA - ITÄVALTA"

;

xxv) lisätään otsikkokohdan "83. SAKSA - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"84. SAKSA - PUOLA

a) Vanhuuseläkkeistä ja työtapaturmiin liittyvistä etuuksista 9 päivänä lokakuuta 1975 tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta 11 päivänä tammikuuta 1977 tehty sopimus.

b) Sosiaaliturvasta 8 päivänä joulukuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen täytäntöönpanosta 19 päivänä joulukuuta 1995 tehdyn sopimuksen 5 artikla, joka koskee yhteyslaitosten maksamia eläkkeitä.

c) Lääkärintarkastus-, seuranta- ja lääkärien ja vakuutettujen henkilöiden matkakulujen maksamisen lykkäämisestä rahaetuuksia varten sairauden ja äitiyden osalta 24 päivänä lokakuuta 1996 tehdyn sopimuksen 26 artikla."

xxvi) muutetaan otsikkokohdan "SAKSA - PORTUGALI" numerointi 36:stä 85:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"86. SAKSA - SLOVENIA

Ei mitään.

87. SAKSA - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

xxvii) muutetaan otsikkokohdan "SAKSA - SUOMI" numerointi 37:sta 88:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"89. SAKSA - RUOTSI"

"90. SAKSA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

xxviii) lisätään otsikkokohdan "90. SAKSA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" jälkeen seuraava:

"91. VIRO - KREIKKA

Ei sopimusta.

92. VIRO - ESPANJA

Ei sopimusta.

93. VIRO - RANSKA

Ei sopimusta.

94. VIRO - IRLANTI

Ei sopimusta.

95. VIRO - ITALIA

Ei sopimusta.

96. VIRO - KYPROS

Ei sopimusta.

97. VIRO - LATVIA

Ei mitään.

98. VIRO - LIETTUA

Ei mitään.

99. VIRO - LUXEMBURG

Ei sopimusta.

100. VIRO - UNKARI

Ei sopimusta.

101. VIRO - MALTA

Ei sopimusta.

102. VIRO - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

103. VIRO - ITÄVALTA

Ei sopimusta.

104. VIRO - PUOLA

Ei sopimusta.

105. VIRO - PORTUGALI

Ei sopimusta.

106. VIRO - SLOVENIA

Ei sopimusta.

107. VIRO - SLOVAKIA

Ei sopimusta.

108. VIRO - SUOMI

Ei mitään.

109. VIRO - RUOTSI

Ei mitään.

110. VIRO - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta."

;

xxix) numeroidaan otsikkokohdat 41, 51, 59 ja 60 uudelleen, ja järjestetään ne uudelleen seuraavasti:

"111. KREIKKA - ESPANJA"

"112. KREIKKA - RANSKA"

"113. KREIKKA - IRLANTI"

"114. KREIKKA - ITALIA"

;

xxx) lisätään otsikkokohdassa "114. KREIKKA - ITALIA" olevan ilmauksen "ei sopimusta" jälkeen seuraava:

"115. KREIKKA - KYPROS

Ei mitään.

116. KREIKKA - LATVIA

Ei sopimusta.

117. KREIKKA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

xxxi) muutetaan otsikkokohdan "KREIKKA - LUXEMBURG" numerointi 61:sta 118:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"119. KREIKKA - UNKARI

Ei sopimusta.

120. KREIKKA - MALTA

Ei sopimusta."

;

xxxii) muutetaan otsikkokohdan "KREIKKA - ALANKOMAAT" numerointi 62:stä 121:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"122. KREIKKA - ITÄVALTA"

;

xxxiii) lisätään otsikkokohdan "122. KREIKKA - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"123. KREIKKA - PUOLA

Ei mitään."

;

xxxiv) muutetaan otsikkokohdan "KREIKKA - PORTUGALI" numerointi 64:sta 124:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"125. KREIKKA - SLOVENIA

Ei sopimusta.

126. KREIKKA - SLOVAKIA

Ei mitään."

;

xxxv) muutetaan otsikkokohdan "KREIKKA - SUOMI" numerointi 65:stä 127:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"128. KREIKKA - RUOTSI"

"129. KREIKKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

xxxvi) muutetaan otsikkokohdan "ESPANJA - RANSKA" numerointi 40:sta 130:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"131. ESPANJA - IRLANTI"

"132. ESPANJA - ITALIA"

;

xxxvii) lisätään otsikkokohdan "132. ESPANJA - ITALIA" jälkeen seuraava:

"133. ESPANJA - KYPROS

Ei sopimusta.

134. ESPANJA - LATVIA

Ei sopimusta.

135. ESPANJA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

xxxviii) muutetaan otsikkokohdan "ESPANJA - LUXEMBURG" numerointi 44:stä 136:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"137. ESPANJA - UNKARI

Ei sopimusta.

138. ESPANJA - MALTA

Ei sopimusta."

;

xxxix) muutetaan otsikkokohdan "ESPANJA - ALANKOMAAT" numerointi 45:stä 139:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"140. ESPANJA - ITÄVALTA"

;

xl) lisätään otsikkokohdassa "140. ESPANJA - ITÄVALTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"141. ESPANJA - PUOLA

Ei mitään."

;

xli) muutetaan otsikkokohdan "ESPANJA - PORTUGALI" numerointi 47:stä 142:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"143. ESPANJA - SLOVENIA

Ei sopimusta.

144. ESPANJA - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

xlii) muutetaan otsikkokohdan "ESPANJA - SUOMI" numerointi 48:sta 145:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"146. ESPANJA - RUOTSI"

"147. ESPANJA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

xliii) muutetaan otsikkokohdan "RANSKA - IRLANTI" numerointi 52:stä 148:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"149. RANSKA - ITALIA"

;

xliv) lisätään otsikkokohdan "149. RANSKA - ITALIA" jälkeen seuraava:

"150. RANSKA - KYPROS

Ei sopimusta.

151. RANSKA - LATVIA

Ei sopimusta.

152. RANSKA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

xlv) muutetaan otsikkokohdan "RANSKA - LUXEMBURG" numerointi 54:stä 153:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"154. RANSKA - UNKARI

Ei sopimusta.

155. RANSKA - MALTA

Ei sopimusta."

;

xlvi) muutetaan otsikkokohdan "RANSKA - ALANKOMAAT" numerointi 55:stä 156:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"157. RANSKA - ITÄVALTA"

;

xlvii) lisätään otsikkokohdassa "157. RANSKA - ITÄVALTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"158. RANSKA - PUOLA

Ei mitään."

;

xlviii) muutetaan otsikkokohdan "RANSKA - PORTUGALI" numerointi 57:stä 159:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"160. RANSKA - SLOVENIA

Ei mitään.

161. RANSKA - SLOVAKIA

Ei mitään."

;

xlix) muutetaan otsikkokohdan "RANSKA - SUOMI" numerointi 58 a:sta 162:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"163. RANSKA - RUOTSI

Ei mitään.

164. RANSKA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

l) muutetaan otsikkokohdan "IRLANTI - ITALIA" numerointi 68:stä 165:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"166. IRLANTI - KYPROS

Ei sopimusta.

167. IRLANTI - LATVIA

Ei sopimusta.

168. IRLANTI - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

li) muutetaan otsikkokohdan "IRLANTI - LUXEMBURG" numerointi 69:stä 169:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"170. IRLANTI - UNKARI

Ei sopimusta.

171. IRLANTI - MALTA

Ei sopimusta."

;

lii) muutetaan otsikkokohdan "IRLANTI - ALANKOMAAT" numerointi 70:stä 172:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"173. IRLANTI - ITÄVALTA"

;

liii) lisätään otsikkokohdan "173. IRLANTI - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"174. IRLANTI - PUOLA

Ei sopimusta."

;

liv) muutetaan otsikkokohdan "IRLANTI - PORTUGALI" numerointi 72:stä 175:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"176. IRLANTI - SLOVENIA

Ei sopimusta.

177. IRLANTI - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

lv) muutetaan otsikkokohdan "IRLANTI - SUOMI" numerointi 73:stä 178:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"179. IRLANTI - RUOTSI"

"180. IRLANTI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lvi) lisätään otsikkokohdan "180. IRLANTI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" jälkeen seuraava:

"181. ITALIA - KYPROS

Ei sopimusta.

182. ITALIA - LATVIA

Ei sopimusta.

183. ITALIA - LIETTUA

Ei sopimusta."

;

lvii) muutetaan otsikkokohdan "ITALIA - LUXEMBURG" numerointi 76:stä 184:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"185. ITALIA - UNKARI

Ei sopimusta.

186. ITALIA - MALTA

Ei sopimusta."

;

lviii) muutetaan otsikkokohdan "ITALIA - ALANKOMAAT" numerointi 77:stä 187:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"188. ITALIA - ITÄVALTA"

;

lix) lisätään otsikkokohdassa "188. ITALIA - ITÄVALTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"189. ITALIA - PUOLA

Ei sopimusta."

;

lx) muutetaan otsikkokohdan "ITALIA - PORTUGALI" numerointi 79:stä 190:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"191. ITALIA - SLOVENIA

Ei mitään.

192. ITALIA - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

lxi) muutetaan otsikkokohdan "ITALIA - SUOMI" numerointi 80:sta 193:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"194. ITALIA - RUOTSI"

"195. ITALIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lxii) lisätään otsikkokohdan "195. ITALIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" jälkeen seuraava:

"196. KYPROS - LATVIA

Ei sopimusta.

197. KYPROS - LIETTUA

Ei sopimusta.

198. KYPROS - LUXEMBURG

Ei sopimusta.

199. KYPROS - UNKARI

Ei sopimusta.

200. KYPROS - MALTA

Ei sopimusta.

201. KYPROS - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

202. KYPROS - ITÄVALTA

Ei mitään.

203. KYPROS - PUOLA

Ei sopimusta.

204. KYPROS - PORTUGALI

Ei sopimusta.

205. KYPROS - SLOVENIA

Ei sopimusta.

206. KYPROS - SLOVAKIA

Ei mitään.

207. KYPROS - SUOMI

Ei sopimusta.

208. KYPROS - RUOTSI

Ei sopimusta.

209. KYPROS - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

lxiii) lisätään otsikkokohdassa "209. KYPROS - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"210. LATVIA - LIETTUA

Ei mitään.

211. LATVIA - LUXEMBURG

Ei sopimusta.

212. LATVIA - UNKARI

Ei sopimusta.

213. LATVIA - MALTA

Ei sopimusta.

214. LATVIA - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

215. LATVIA - ITÄVALTA

Ei sopimusta.

216. LATVIA - PUOLA

Ei sopimusta.

217. LATVIA - PORTUGALI

Ei sopimusta.

218. LATVIA - SLOVENIA

Ei sopimusta.

219. LATVIA - SLOVAKIA

Ei sopimusta.

220. LATVIA - SUOMI

Ei mitään.

221. LATVIA - RUOTSI

Ei mitään.

222. LATVIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta."

;

lxiv) lisätään otsikkokohdassa "222. LATVIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei sopimusta" jälkeen seuraava:

"223. LIETTUA - LUXEMBURG

Ei sopimusta.

224. LIETTUA - UNKARI

Ei sopimusta.

225. LIETTUA - MALTA

Ei sopimusta.

226. LIETTUA - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

227. LIETTUA - ITÄVALTA

Ei sopimusta.

228. LIETTUA - PUOLA

Ei sopimusta.

229. LIETTUA - PORTUGALI

Ei sopimusta.

230. LIETTUA - SLOVENIA

Ei sopimusta.

231. LIETTUA - SLOVAKIA

Ei sopimusta.

232. LIETTUA - SUOMI

Ei mitään.

233. LIETTUA - RUOTSI

Ei mitään.

234. LIETTUA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei sopimusta."

;

lxv) lisätään otsikkokohdassa "234. LIETTUA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei sopimusta" jälkeen seuraava:

"235. LUXEMBURG - UNKARI

Ei sopimusta.

236. LUXEMBURG - MALTA

Ei sopimusta."

;

lxvi) muutetaan otsikkokohdan "LUXEMBURG - ALANKOMAAT" numerointi 83:stä 237:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"238. LUXEMBURG - ITÄVALTA"

;

lxvii) lisätään otsikkokohdan "238. LUXEMBURG - ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"239. LUXEMBURG - PUOLA

Ei mitään."

;

lxviii) muutetaan otsikkokohdan "LUXEMBURG - PORTUGALI" numerointi 85:stä 240:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"241. LUXEMBURG - SLOVENIA

Ei mitään.

242. LUXEMBURG - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

lxix) muutetaan otsikkokohdan "LUXEMBURG - SUOMI" numerointi 86:stä 243:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"244. LUXEMBURG - RUOTSI"

"245. LUXEMBURG - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lxx) lisätään otsikkokohdan "245. LUXEMBURG - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" jälkeen seuraava:

"246. UNKARI - MALTA

Ei sopimusta.

247. UNKARI - ALANKOMAAT

Ei mitään.

248. UNKARI - ITÄVALTA

Ei mitään.

249. UNKARI - PUOLA

Ei mitään.

250. UNKARI - PORTUGALI

Ei sopimusta.

251. UNKARI - SLOVENIA

Ei mitään.

252. UNKARI - SLOVAKIA

Ei mitään.

253. UNKARI - SUOMI

Ei mitään.

254. UNKARI - RUOTSI

Ei mitään.

255. UNKARI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

lxxi) lisätään otsikkokohdassa "255. UNKARI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"256. MALTA - ALANKOMAAT

Ei sopimusta.

257. MALTA - ITÄVALTA

Ei sopimusta.

258. MALTA - PUOLA

Ei sopimusta.

259. MALTA - PORTUGALI

Ei sopimusta.

260. MALTA - SLOVENIA

Ei sopimusta.

261. MALTA - SLOVAKIA

Ei sopimusta.

262. MALTA - SUOMI

Ei sopimusta.

263. MALTA - RUOTSI

Ei sopimusta.

264. MALTA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

lxxii) muutetaan otsikkokohdan "ALANKOMAAT - ITÄVALTA" numerointi 89:stä 265:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"266. ALANKOMAAT - PUOLA

Ei sopimusta."

;

lxxiii) muutetaan otsikkokohdan "ALANKOMAAT - PORTUGALI" numerointi 90:stä 267:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"268. ALANKOMAAT - SLOVENIA

Ei mitään.

269. ALANKOMAAT - SLOVAKIA

Ei mitään."

;

lxxiv) muutetaan otsikkokohdan "ALANKOMAAT - SUOMI" numerointi 91:stä 270:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"271. ALANKOMAAT - RUOTSI"

"272. ALANKOMAAT - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lxxv) lisätään otsikkokohdan "272. ALANKOMAAT - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" jälkeen seuraava:

"273. ITÄVALTA - PUOLA

Ei mitään."

lxxvi) muutetaan otsikkokohdan "ITÄVALTA - PORTUGALI" numerointi 94:sta 274:ksi, ja lisätään sen jälkeen seuraava:

"275. ITÄVALTA - SLOVENIA

Ei mitään.

276. ITÄVALTA - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

lxxvii) muutetaan otsikkokohdan "ITÄVALTA - SUOMI" numerointi 95:stä 277:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"278. ITÄVALTA - RUOTSI"

"279. ITÄVALTA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lxxviii) lisätään otsikkokohdan "279. ITÄVALTA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" jälkeen seuraava:

"280. PUOLA - PORTUGALI

Ei sopimusta.

281. PUOLA - SLOVENIA

Ei mitään.

282. PUOLA - SLOVAKIA

Ei mitään.

283. PUOLA - SUOMI

Ei sopimusta.

284. PUOLA - RUOTSI

Ei mitään.

285. PUOLA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

lxxix) lisätään otsikkokohdassa "285. PUOLA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"286. PORTUGALI - SLOVENIA

Ei sopimusta.

287. PORTUGALI - SLOVAKIA

Ei sopimusta."

;

lxxx) muutetaan otsikkokohdan "PORTUGALI - SUOMI" numerointi 98:stä 288:ksi, ja numeroidaan sitä seuraavat otsikkokohdat uudelleen seuraavasti:

"289. PORTUGALI - RUOTSI"

"290. PORTUGALI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lxxxi) lisätään otsikkokohdan "290. PORTUGALI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" jälkeen seuraava:

"291. SLOVENIA - SLOVAKIA

Ei mitään.

292. SLOVENIA - SUOMI

Ei sopimusta.

293. SLOVENIA - RUOTSI

Ei mitään.

294. SLOVENIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

lxxxii) lisätään otsikkokohdassa "294. SLOVENIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"295. SLOVAKIA - SUOMI

Ei sopimusta.

296. SLOVAKIA - RUOTSI

Ei sopimusta.

297. SLOVAKIA - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Ei mitään."

;

lxxxiii) muutetaan otsikkokohdan "SUOMI - RUOTSI" numerointi 101:sta 298:ksi, ja numeroidaan sitä seuraava otsikkokohta uudelleen seuraavasti:

"299. SUOMI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA"

;

lxxxiv) muutetaan otsikkokohdan "RUOTSI - YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" numerointi 103:stä 300:ksi.

f) Muutetaan liite 6 "Menettely etuuksien maksamiseksi (täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 6 kohta, 53 artiklan 1 kohta ja 122 artikla)" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan "A. BELGIA" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

Suora maksu."

;

ii) järjestetään otsikkokohdat "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti: "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdan "D. SAKSA" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

1. Yleisesti: suora maksu.

2. Asiat Latvian ja Liettuan kanssa: maksu yhteyselinten kautta."

;

iv) lisätään otsikkokohdan "J. ITALIA" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

Suora maksu.

L. LATVIA

1. Suora maksu.

2. Asiat Viron tasavallan ja Liettuan tasavallan kanssa: maksu yhteyselinten kautta.

M. LIETTUA

1. Asiat Belgian, Tšekin tasavallan, Tanskan, Saksan, Kreikan, Espanjan, Ranskan, Irlannin, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Alankomaiden, Itävallan, Puolan, Portugalin, Slovenian, Slovakian, Suomen, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa: suora maksu;

2. Asiat Viron ja Latvian kanssa: maksu yhteyselinten kautta (täytäntöönpanoasetuksen 53-58 artiklan yhteinen täytäntöönpano)."

;

v) lisätään otsikkokohdan "N. LUXEMBURG" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

Suora maksu.

P. MALTA

Suora maksu."

;

vi) lisätään otsikkokohdan "R. ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

1. Yleinen periaate: etuuksien suora maksu.

2. Asiat Saksan kanssa tehtyjen sopimusten perusteella: maksu edunsaajan asuinpaikan laitosten kautta (täytäntöönpanoasetuksen 53-58 artiklan ja 77 artiklan sekä liitteessä 5 olevien määräysten samanaikainen soveltaminen)."

;

vii) lisätään otsikkokohdan "T. PORTUGALI" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

Suora maksu.

V. SLOVAKIA

Suora maksu."

;

g) Muutetaan liite 7 "Pankit (täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 7 kohta, 55 artiklan 3 kohta ja 122 artikla)" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdassa "A. BELGIA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

Česká národní banka (Tšekin tasavallan kansallispankki), Praha."

;

ii) järjestetään otsikkokohdat "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti: "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdan "D. SAKSA" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

Hansapank, Tallinna."

;

iv) lisätään otsikkokohdan "J. ITALIA" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Kyproksen keskuspankki), Λευκωσία.

L. LATVIA

Ei mitään.

M. LIETTUA

Hansa - LTB, Vilna."

;

v) lisätään otsikkokohdan "N. LUXEMBURG" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

Ei mitään.

P. MALTA

Bank Ċentrali ta' Malta (Maltan keskuspankki), Valletta."

;

vi) lisätään otsikkokohdan "R. ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

Narodowy Bank Polski (Puolan kansallinen pankki), Varsova."

;

vii) lisätään otsikkokohdan "T. PORTUGALI" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

Banka Slovenije (Slovenian pankki), Ljubljana.

V. SLOVAKIA

Národná banka Slovenska (Slovakian kansallinen pankki), Bratislava."

;

h) Korvataan liite 8 seuraavasti:

"LIITE 8

PERHE-ETUUKSIEN MYÖNTÄMINEN

(Täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 8 kohta, 10 a artiklan d alakohta ja 122 artikla)

Täytäntöönpanoasetuksen 10 a artiklan d alakohtaa sovelletaan seuraaviin:

A. Palkatut työtekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat

a) yhden kalenterikuukauden viitekaudella asioissa:

- Belgian ja Tšekin tasavallan välillä,

- Belgian ja Saksan välillä,

- Belgian ja Kreikan välillä,

- Belgian ja Espanjan välillä,

- Belgian ja Ranskan välillä,

- Belgian ja Irlannin välillä,

- Belgian ja Liettuan välillä,

- Belgian ja Luxemburgin välillä,

- Belgian ja Itävallan välillä,

- Belgian ja Puolan välillä,

- Belgian ja Portugalin välillä,

- Belgian ja Slovakian välillä,

- Belgian ja Suomen välillä,

- Belgian ja Ruotsin välillä,

- Belgian ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

- Tšekin tasavallan ja Tanskan välillä,

- Tšekin tasavallan ja Saksan välillä,

- Tšekin tasavallan ja Kreikan välillä,

- Tšekin tasavallan ja Espanjan välillä,

- Tšekin tasavallan ja Ranskan välillä,

- Tšekin tasavallan ja Irlannin välillä,

- Tšekin tasavallan ja Latvian välillä,

- Tšekin tasavallan ja Liettuan välillä,

- Tšekin tasavallan ja Luxemburgin välillä,

- Tšekin tasavallan ja Unkarin välillä,

- Tšekin tasavallan ja Maltan välillä,

- Tšekin tasavallan ja Alankomaiden välillä,

- Tšekin tasavallan ja Itävallan välillä,

- Tšekin tasavallan ja Puolan välillä,

- Tšekin tasavallan ja Portugalin välillä,

- Tšekin tasavallan ja Slovenian välillä,

- Tšekin tasavallan ja Slovakian välillä,

- Tšekin tasavallan ja Suomen välillä,

- Tšekin tasavallan ja Ruotsin välillä,

- Tšekin tasavallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

- Tanskan ja Liettuan välillä,

- Tanskan ja Puolan välillä,

- Tanskan ja Slovakian välillä,

- Saksan ja Kreikan välillä,

- Saksan ja Espanjan välillä,

- Saksan ja Ranskan välillä,

- Saksan ja Irlannin välillä,

- Saksan ja Liettuan välillä,

- Saksan ja Luxemburgin välillä,

- Saksan ja Itävallan välillä,

- Saksan ja Puolan välillä,

- Saksan ja Portugalin välillä,

- Saksan ja Slovakian välillä,

- Saksan ja Suomen välillä,

- Saksan ja Ruotsin välillä,

- Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

- Kreikan ja Liettuan välillä,

- Kreikan ja Puolan välillä,

- Kreikan ja Slovakian välillä,

- Espanjan ja Liettuan välillä,

- Espanjan ja Itävallan välillä,

- Espanjan ja Puolan välillä,

- Espanjan ja Slovenian välillä,

- Espanjan ja Slovakian välillä,

- Espanjan ja Suomen välillä,

- Espanjan ja Ruotsin välillä,

- Ranskan ja Liettuan välillä,

- Ranskan ja Luxemburgin välillä,

- Ranskan ja Itävallan välillä,

- Ranskan ja Puolan välillä,

- Ranskan ja Portugalin välillä,

- Ranskan ja Slovenian välillä,

- Ranskan ja Slovakian välillä,

- Ranskan ja Suomen välillä,

- Ranskan ja Ruotsin välillä,

- Irlannin ja Liettuan välillä,

- Irlannin ja Itävallan välillä,

- Irlannin ja Puolan välillä,

- Irlannin ja Portugalin välillä,

- Irlannin ja Slovakian välillä,

- Irlannin ja Ruotsin välillä,

- Latvian ja Liettuan välillä,

- Latvian ja Luxemburgin välillä,

- Latvian ja Unkarin välillä,

- Latvian ja Puolan välillä,

- Latvian ja Slovenian välillä,

- Latvian ja Slovakian välillä,

- Latvian ja Suomen välillä,

- Liettuan ja Luxemburgin välillä,

- Liettuan ja Unkarin välillä,

- Liettuan ja Alankomaiden välillä,

- Liettuan ja Itävallan välillä,

- Liettuan ja Portugalin välillä,

- Liettuan ja Slovenian välillä,

- Liettuan ja Slovakian välillä,

- Liettuan ja Suomen välillä,

- Liettuan ja Ruotsin välillä,

- Liettuan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

- Luxemburgin ja Itävallan välillä,

- Luxemburgin ja Puolan välillä,

- Luxemburgin ja Portugalin välillä,

- Luxemburgin ja Slovenian välillä,

- Luxemburgin ja Slovakian välillä,

- Luxemburgin ja Suomen välillä,

- Luxemburgin ja Ruotsin välillä,

- Unkarin ja Puolan välillä,

- Unkarin ja Slovenian välillä,

- Unkarin ja Slovakian välillä,

- Maltan ja Slovakian välillä,

- Alankomaiden ja Itävallan välillä,

- Alankomaiden ja Puolan välillä,

- Alankomaiden ja Slovakian välillä,

- Alankomaiden ja Suomen välillä,

- Alankomaiden ja Ruotsin välillä,

- Itävallan ja Puolan välillä,

- Itävallan ja Portugalin välillä,

- Itävallan ja Slovenian välillä,

- Itävallan ja Slovakian välillä,

- Itävallan ja Suomen välillä,

- Itävallan ja Ruotsin välillä,

- Itävallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

- Puolan ja Portugalin välillä,

- Puolan ja Slovenian välillä,

- Puolan ja Slovakian välillä,

- Puolan ja Suomen välillä,

- Puolan ja Ruotsin välillä,

- Puolan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

- Portugalin ja Slovenian välillä,

- Portugalin ja Slovakian välillä,

- Portugalin ja Suomen välillä,

- Portugalin ja Ruotsin välillä,

- Portugalin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

- Slovenian ja Slovakian välillä,

- Slovenian ja Suomen välillä,

- Slovenian ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä.

- Slovakian ja Suomen välillä,

- Slovakian ja Ruotsin välillä,

- Slovakian ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

- Suomen ja Ruotsin välillä,

- Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

- Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä,

b) kalenterivuoden neljänneksen viitekaudella asioissa:

- Tanskan ja Saksan välillä,

- Alankomaiden ja Tanskan, Saksan, Ranskan, Luxemburgin, Portugalin välillä.

B. Itsenäiset ammatinharjoittajat

Kalenterivuoden neljänneksen viitekaudella asioissa:

- Belgian ja Alankomaiden välillä.

C. Palkatut työntekijät

Yhden kalenterikuukauden viitekaudella asioissa:

- Belgian ja Alankomaiden välillä;"

i) Muutetaan liite 9 "Luontoisetuuksien keskimääräisten vuosittaisten kustannusten laskeminen (täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 9 kohta, 94 artiklan 3 kohdan a alakohta ja 95 artiklan 3 kohdan a alakohta)" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan "A. BELGIA" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

Luontoisetuuksien keskimääräisen vuosittaisen kustannuksen laskennassa otetaan huomioon yleinen sairausvakuutusjärjestelmä."

;

ii) järjestetään otsikkokohdat "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdan "D. SAKSA" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

Luontoisetuuksien keskimääräinen vuosittainen kustannus lasketaan ottamalla huomioon Viron sairausvakuutuskassan rahoittamat terveyspalvelut."

;

iv) lisätään otsikkokohdan "J. ITALIA" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

Luontoisetuuksien keskimääräinen vuosittainen kustannus lasketaan ottamalla huomioon Kyproksen hallituksen terveyspalvelujen myöntämät etuudet.

L. LATVIA

Luontoisetuuksien keskimääräinen vuosittainen kustannus lasketaan ottamalla huomioon valtion pakollisista sairausvakuutuksista vastaavan toimiston hallinnoimat luontoisetuudet (terveyspalvelut).

M. LIETTUA

Luontoisetuuksien keskimääräisen vuosittaisen kustannuksen laskeminen perustuu sairausvakuutuslain määräyksiin."

;

v) lisätään otsikkokohdan "N. LUXEMBURG" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

Luontoisetuuksien keskimääräinen vuosittainen kustannus lasketaan ottamalla huomioon yleinen sairausvakuutusjärjestelmä sekä terveyslain määräysten mukaisesti myönnettyjä etuuksia koskevat terveydenhuoltomenot.

P. MALTA

Luontoisetuuksien keskimääräinen vuosittainen kustannus lasketaan ottamalla huomioon kansallisessa terveysjärjestelmässä myönnetyt etuudet."

;

vi) lisätään otsikkokohdan "R. ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

Lääkinnällisten luontoisetuuksien keskimääräinen vuosittainen kustannus lasketaan ottamalla huomioon yleisen sairausvakuutusjärjestelmän mukaisesti myönnetyt etuudet."

;

vii) lisätään otsikkokohdan "T. PORTUGALI" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

Luontoisetuuksien keskimääräinen vuosittainen kustannus lasketaan ottamalla huomioon yleinen terveydenhuolto-ohjelma.

V. SLOVAKIA

Luontoisetuuksien keskimääräinen vuosittainen kustannus lasketaan ottamalla huomioon sairausvakuutusjärjestelmässä terveydenhuoltotarkoituksiin varatut kustannukset."

;

j) Muutetaan liite 10 "Toimivaltaisten viranomaisten nimeämät laitokset ja toimielimet (täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 10 kohta)" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan "A. BELGIA" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

1. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 17 artiklaa sekä täytäntöönpanoasetuksen 10 artiklan b alakohtaa, 11 artiklan 1 kohtaa, 11 a artiklan 1 kohtaa, 12 artiklan a alakohtaa, 13 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa, 80 artiklan 2 kohtaa, 81 artiklaa sekä 85 artiklan 2 kohtaa : Česká správa sociálního zabezpečení (Tšekin tasavallan sosiaaliturvahallinto), Praha;

2. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 38 artiklan 1 kohtaa, 70 artiklan 1 kohtaa, 82 artiklan 2 kohtaa sekä 86 artiklan 2 kohtaa : Perheenjäsenten asuinpaikan mukainen kunnallinen viranomainen (hallinnollinen elin);

3. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohtaa (luontoisetuuksia koskevien kustannusten korvaamisen yhteydessä asetuksen 36 ja 63 artiklan mukaisesti) : Centrum mezistátních úhrad (kansainvälisten maksujen keskus), Praha;

4. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohtaa (työttömyysetuuksia koskevien kustannusten korvaamisen yhteydessä asetuksen 70 artiklan mukaisesti) : Ministerstvo práce a sociálních věcí - Správa služeb zaměstnanosti (työ- ja sosiaaliministeriö - työvoimapalveluhallinto), Praha."

;

ii) järjestetään otsikkokohdat "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdan "D. SAKSA" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

1. Sovellettaessa asetuksen 14 c artiklaa ja 14 d artiklan 3 kohtaa sekä täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohtaa, 10 b artiklaa, 11 artiklan 1 kohtaa, 11 a artiklan 1 kohtaa, 12 a artiklaa, 13 artiklan 2 kohtaa, 13 artiklan 3 kohtaa, 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa, 38 artiklan 1 kohtaa, 70 artiklan 1 kohtaa, 82 artiklan 2 kohtaa ja 86 artiklan 2 kohtaa : Sotsiaalkindlustusamet (sosiaalivakuutushallitus), Tallinna.

2. Sovellettaessa asetuksen 17 artiklaa sekä täytäntöönpanoasetuksen 8 artiklaa ja 113 artiklan 2 kohtaa : Eesti Haigekassa (Viron sairausvakuutuskassa), Tallinna.

3. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohtaa a) Sairaus, äitiys ja työtapaturmat sekä ammattitaudit : Eesti Haigekassa (Viron sairausvakuutuskassa), Tallinna.

b) Työttömyys : Eesti Töötukassa (Viron työttömyysvakuutuskassa), Tallinna.

4. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 109 artiklaa Maksuamet (verohallitus), Tallinna."

;

iv) lisätään otsikkokohdan "J. ITALIA" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

1. Sovellettaessa asetuksen 14 c artiklaa, 14 d artiklan 3 kohtaa ja 17 artiklaa sekä täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohtaa, 10 b artiklaa, 11 artiklan 1 kohtaa, 11 a artiklan 1 kohtaa, 12 a artiklaa, 13 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa, 38 artiklan 1 kohtaa, 70 artiklan 1 kohtaa, 80 artiklan 2 kohtaa, 81 artiklaa, 82 artiklan 2 kohtaa, 85 artiklan 2 kohtaa, 86 artiklan 2 kohtaa, 91 artiklan 2 kohtaa ja 109 artiklaa : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (työ- ja sosiaaliturvaministeriön sosiaalivakuutusosasto), Λευκωσία.

2. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 8 artiklaa, 102 artiklan 2 kohtaa ja 110 artiklaa (rahaetuudet) : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (työ- ja sosiaaliturvaministeriön sosiaalivakuutusosasto), Λευκωσία.

3. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 8 artiklaa, 102 artiklan 2 kohtaa, 110 artiklaa ja 113 artiklan 2 kohtaa (luontoisetuudet) ja asetuksen 36 artiklaa ja 63 artiklaa : Υπουργείο Υγείας (terveysministeriö), Λευκωσία.

L. LATVIA

Sovellettaessa:

a) asetuksen 14 artiklan 1 kohtaa, 14 a artiklan 1 ja 4 kohtaa, 14 b artiklan 1 kohtaa, 14 d artiklan 3 kohtaa ja 17 artiklaa : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika;

b) täytäntöönpanoasetuksen 10 b artiklaa, 11 artiklan 1 kohtaa, 11 a artiklan 1 kohtaa, 13 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa, 82 artiklan 2 kohtaa ja 109 artiklaa : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika;

c) täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohtaa (asetuksen 36 ja 63 artiklan yhteydessä) : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (valtion pakollisista sairausvakuutuksista vastaava laitos), Riika;

d) asetuksen 70 artiklan 2 kohtaa : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika.

M. LIETTUA

1. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, 14 a artiklan 1 kohdan b alakohtaa, 14 b artiklan 1 ja 2 kohtaa, 14 d artiklan 3 kohtaa ja 17 artiklaa sekä täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohtaa, 10 b artiklaa, 11 artiklan 1 kohtaa, 11 a artiklaa, 12 a artiklaa, 13 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 14 artiklan 1 ja 2 kohtaa, 85 artiklan 2 kohtaa ja 91 artiklan 2 kohtaa : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallitus), Vilna.

2. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 38 artiklan 1 kohtaa, 70 artiklan 1 kohtaa sekä 86 artiklan 2 kohtaa : Seniūnijos pagal asmens gyvenamąją vietą (henkilön asuinpaikan mukaiset kunnalliset toimistot).

3. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan 2 kohtaa, 81 artiklaa ja 82 artiklan 2 kohtaa : Respublikinė darbo birža (kansallinen työnvälitys), Vilna.

4. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohtaa a) asetuksen 36 ja 63 artiklan mukaiset korvaukset : Valstybinė ligonių kasa (valtion potilaskassa), Vilna;

b) 70 artiklan 2 kohdan mukaiset korvaukset : Respublikinė darbo birža (kansallinen työnvälitys), Vilna.

5. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 110 artiklaa a) asetuksen III osaston 1 ja 4 luvun mukaiset luontoisetuudet: Valstybinė ligonių kasa (valtion potilaskassa), Vilna;

b) asetuksen III osaston 1-4 ja 8 luvun mukaiset rahaetuudet: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallitus), Vilna;

c) asetuksen III osaston 6 luvun mukaiset rahaetuudet Respublikinė darbo birža (kansallinen työnvälitys), Vilna;

d) asetuksen III osaston 5 ja 7 luvun mukaiset rahaetuudet: Savivaldybių socialinės paramos skyriai (kunnalliset sosiaalihuolto-osastot).

6. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 113 artiklan 2 kohtaa Valstybinė ligonių kasa (valtion potilaskassa), Vilna."

;

v) lisätään otsikkokohdan "N. LUXEMBURG" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

1. Sovellettaessa asetuksen 14 c artiklaa, 14 d artiklan 3 kohtaa ja 17 artiklaa : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest.

2. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohtaa a) sairaus, äitiys, työtapaturmat : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest;

b) vanhuus, työkyvyttömyys : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto), Budapest;

c) työttömyys : Foglalkoztatási Hivatal (työvoimavirasto), Budapest;

d) yksityinen eläkevakuutus- kassa, vapaaehtoinen eläkevakuutuskassa : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Unkarin rahoitustarkastusviranomainen), Budapest.

3. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 8 artiklaa, 10 b artiklaa, 11 artiklan 1 kohtaa, 11 a artiklan 1 kohtaa, 12 a artiklaa, 13 artiklan 3 ja 4 kohtaa ja 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest.

4. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 38 artiklan 1 kohtaa Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto), Budapest.

5. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen a) sairausraha ja elinkorko tapaturmatapauksissa : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest;

b) muut etuudet : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto), Budapest.

6. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan 2 kohtaa, 81 artiklaa ja 82 artiklan 2 kohtaa Foglalkoztatási Hivatal (työvoimavirasto), Budapest.

7. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 85 artiklan 2 kohtaa ja 86 artiklan 2 kohtaa a) äitiysetuus ja äitiysavustus : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest;

b) muut perhe-etuudet : Államháztartási Hivatal (valtion rahatoimisto), Budapest.

8. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 91 artiklan 2 kohtaa Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto), Budapest.

9. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohtaa a) sairaus, äitiys, työtapaturmat : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest;

b) työttömyys : Foglalkoztatási Hivatal (työvoimavirasto), Budapest.

10. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 109 artiklaa Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest.

11. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 110 artiklaa a) sairaus, äitiys, työtapaturmat : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest;

b) vanhuus, työkyvyttömyys : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto), Budapest;

c) työttömyysetuudet : Foglalkoztatási Hivatal (työvoimavirasto), Budapest;

Államháztartási Hivatal (valtion rahatoimisto), Budapest;

äitiysetuuden ja äitiys- avustuksen osalta: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest.

12. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 113 artiklan 2 kohtaa Országos Egészségbiztosítási Pénztár (kansallinen sairausvakuutuskassa), Budapest.

P. MALTA

Sovellettaessa asetuksen 14 c artiklaa, 14 d artiklan 3 kohtaa ja 17 artiklaa sekä täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohtaa, 8 artiklan 1 ja 2 kohtaa, 10 b artiklaa, 11 artiklan 1 kohtaa, 11 a artiklan 1 kohtaa, 12 a artiklaa, 13 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa, 38 artiklan 1 kohtaa, 70 artiklan 1 kohtaa, 80 artiklan 2 kohtaa, 81 artiklaa, 82 artiklan 2 kohtaa, 85 artiklan 2 kohtaa, 86 artiklan 2 kohtaa, 89 artiklan 1 kohtaa, 91 artiklan 2 kohtaa, 102 artiklan 2 kohtaa, 109 artiklaa ja 110 artiklaa : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (sosiaaliturvaministeriö), Valletta;

Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 8 artiklan 3 kohtaa ja 113 artiklan 2 kohtaa : Diviżjoni tas-Saħħa (terveysvirasto), Valletta."

;

vi) lisätään otsikkokohdan "R. ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

1. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 17 artiklaa yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan kanssa, asetuksen 14 artiklan 2 ja 3 kohtaa yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 12 a artiklan kanssa, asetuksen 14 a artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 17 artiklaa yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan kanssa, asetuksen 14 a artiklan 2, 3 ja 4 kohtaa yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 12 a artiklan kanssa, 14 b artiklan 1 ja 2 kohtaa yhdessä asetuksen 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, asetuksen 14 c artiklaa yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 12 a artiklan kanssa ja asetuksen 14 d artiklan 3 kohtaa : ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - kenttätoimistot, joilla on alueellinen toimivalta vakuutetun henkilön työnantajan (tai itsenäisen ammatinharjoittajan) viralliseen toimipaikkaan nähden.

2. Sovellettaessa asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 17 artiklaa yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan kanssa, asetuksen 14 a artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 17 artiklaa yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan kanssa, 14 b artiklan 1 ja 2 kohtaa yhdessä asetuksen 14 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 17 artiklan kanssa : Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala (sosiaalivakuutuslaitos - ZUS - päätoimipaikka), Varsova.

3. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohtaa, 10 b artiklaa, 13 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 14 artiklaa sekä 109 artiklaa a) terveydenhoitoetuudet : kasa chorych (sairauskassa), jossa asianomainen henkilö on vakuutettu;

i)

palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia varten, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä: ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - kenttätoimistot, joilla on alueellinen toimivalta vakuutetun henkilön työnantajan (tai itsenäisen ammatinharjoittajan) viralliseen toimipaikkaan nähden;ii)

itsenäisiä viljelijöitä varten: KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, joilla on alueellinen toimivalta viljelijän vakuutuspaikkaan nähden.

4. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 8 artiklaa a) terveydenhoitoetuudet : kasa chorych (sairauskassa), jossa asianomainen henkilö on vakuutettu;

ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - kenttätoimistot, joilla on vakuutuskaudelle alueellinen toimivalta vakuutetun henkilön (tai itsenäisen ammatinharjoittajan) työnantajan viralliseen toimipaikkaan nähden palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien osalta, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä;

ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - kenttätoimistot, joilla on alueellinen toimivalta asuin- tai oleskelupaikkaan nähden palkattujen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien osalta, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä, vakuutuksen voimassaolon lakkaamisen jälkeisellä kaudella;

KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, joilla on alueellinen toimivalta itsenäisen viljelijän vakuutuspaikkaan nähden.

5. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 38 artiklan 1 kohtaa a) palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia varten, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä : ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - organisaatioyksiköt, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

b) itsenäisiä viljelijöitä varten : KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

c) ammattisotilaita varten : puolustusministeriön erikoisyksiköt;

d) poliiseja, kansallisen palokunnan palomiehiä, rajavartiolaitoksen virkamiehiä, sisäisen turvallisuuslaitoksen ja ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehiä ja hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehiä varten : sisäasiain- ja hallintoministeriön erikoisyksiköt;

e) vanginvartijoita varten : oikeusministeriön erikoisyksiköt;

f) tuomareita ja syyttäjiä varten : oikeusministeriön erikoisyksiköt;

i)

palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia varten, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä: ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - alaosastot, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;ii)

itsenäisiä viljelijöitä varten: KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;iii)

ammattisotilaita varten: puolustusministeriön erikoisyksiköt;iv)

poliiseja, kansallisen palokunnan palomiehiä, rajavartiolaitoksen virkamiehiä, sisäisen turvallisuuslaitoksen ja ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehiä ja hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehiä varten: sisäasiain- ja hallintoministeriön erikoisyksiköt;v)

vanginvartijoita varten: oikeusministeriön erikoisyksiköt;vi)

tuomareita ja syyttäjiä varten: oikeusministeriön erikoisyksiköt;

i)

palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia varten, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä: ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) kenttätoimistot, joilla on alueellinen toimivalta vakuutetun henkilön perheenjäsenten asuin- tai oleskelupaikkaan nähden;ii)

itsenäisiä viljelijöitä varten: KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, joilla on alueellinen toimivalta viljelijän perheenjäsenten asuin- tai oleskelupaikkaan nähden.

7. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan 2 kohtaa, 81 artiklaa, 82 artiklan 2 kohtaa, 83 artiklan 1 kohtaa sekä 84 artiklan 2 kohtaa Wojewódzkie urzędy pracy (voivodikuntien työvoimatoimistot), joilla on alueellinen toimivalta asuin- tai oleskelupaikkaan nähden.

8. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 85 artiklan 2 kohtaa a) palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia varten, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä : ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - kenttätoimistot, joilla on alueellinen toimivalta vakuutetun henkilön työnantajan viralliseen toimipaikkaan nähden;

b) itsenäisiä viljelijöitä varten : KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimipisteet, joilla on alueellinen toimivalta viljelijän vakuutuspaikkaan nähden.

c) työttömiä varten : wojewódzkie urzędy pracy (voivodikuntien työvoimatoimistot), joilla on alueellinen toimivalta asuin- tai oleskelupaikkaan nähden.

9. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 86 artiklan 2 kohtaa a) palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia varten, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä : ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) - kenttätoimistot, joilla on alueellinen toimivalta vakuutetun henkilön (tai itsenäisen ammatinharjoittajan) perheenjäsenten asuin- tai oleskelupaikkaan nähden;

b) itsenäistä viljelijöitä varten : KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimistot, joilla on alueellinen toimivalta viljelijän perheenjäsenten asuin- tai oleskelupaikkaan nähden.

c) ammattisotilaita varten : puolustusministeriön erikoisyksiköt;

d) poliiseja, kansallisen palokunnan palomiehiä, rajavartiolaitoksen virkamiehiä, sisäisen turvallisuuslaitoksen ja ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehiä ja hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehiä varten : sisäasiain- ja hallintoministeriön erikoisyksiköt;

e) vanginvartijoita varten : oikeusministeriön erikoisyksiköt;

f) tuomareita ja syyttäjiä varten : oikeusministeriön erikoisyksiköt;

10. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 91 artiklan 2 kohtaa a) palkattuja työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia varten, lukuun ottamatta itsenäisiä viljelijöitä : ZUS:n - Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaalivakuutuslaitos) alaosastot, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

b) itsenäisiä viljelijöitä varten : KRUS:n - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (maanviljelijöiden sosiaalivakuutuskassa) - alueelliset toimistot, jotka on nimetty tekemään yhteistyötä tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaisten laitosten kanssa;

c) ammattisotilaita varten lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivänä tammikuuta 1999 tai sen jälkeen : puolustusministeriön erikoisyksiköt;

d) poliiseja, kansallisen palokunnan palomiehiä, rajavartiolaitoksen virkamiehiä, sisäisen turvallisuuslaitoksen ja ulkomaan tiedustelulaitoksen virkamiehiä ja hallituksen turvallisuuspalvelun virkamiehiä varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen : sisäasiain- ja hallintoministeriön erikoisyksiköt;

e) vanginvartijoita varten, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat aloittaneet palveluksensa 1 päivän tammikuuta 1999 jälkeen : oikeusministeriön erikoisyksiköt;

f) entisiä tuomareita ja syyttäjiä varten : oikeusministeriön erikoisyksiköt.

11. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohtaa yhdessä asetuksen 36 ja 63 artiklan kanssa Ministerstwo Zdrowia - Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (terveysministeriö - kansainvälisten suoritusten toimisto), Varsova.

12. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohtaa yhdessä asetuksen 70 artiklan kanssa Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (talous-, työvoima- ja sosiaaliministeriö - MGPiPS), Varsova."

;

vii) lisätään otsikkokohdan "T. PORTUGALI" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

1. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 14 artiklan 1 kohdan b kohtaa, 14 a artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 17 artiklaa : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (työ-, perhe- ja sosiaaliministeriö).

2. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 10 b artiklaa : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovenian sairausvakuutuslaitos).

3. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 11, 11 a, 12 a, 12 b, 13 ja 14 artiklaa : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovenian sairausvakuutuslaitos).

4. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 38 artiklan 1 kohtaa : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (työ-, perhe- ja sosiaaliministeriö).

5. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 70 artiklan 1 kohtaa : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (työ-, perhe- ja sosiaaliministeriö).

6. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan 1 kohtaa, 81 artiklaa ja 82 artiklan 2 kohtaa : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovenian työnvälityslaitos).

7. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 85 artiklan 2 kohtaa ja 86 artiklan 2 kohtaa : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (työ-, perhe- ja sosiaaliministeriö).

8. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 91 artiklan 2 kohtaa : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (työ-, perhe- ja sosiaaliministeriö).

9. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohtaa yhdessä asetuksen 36 ja 63 artiklan kanssa : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovenian sairausvakuutuslaitos).

10. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohtaa yhdessä asetuksen 70 artiklan kanssa : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovenian työnvälityslaitos).

11. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 110 artiklaa : toimivaltaiset laitokset.

V. SLOVAKIA

1. Sovellettaessa asetuksen 17 artiklaa : Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Slovakian tasavallan työ-, sosiaali- ja perheministeriö), Bratislava.

2. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 6 artiklan 1 kohtaa : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava.

3. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 8 artiklaa a) Rahaetuudet : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

b) Luontoisetuudet : toimivaltainen sairausvakuutusyhtiö.

4. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 10 b artiklaa a) Sairauteen, äitiyteen, työkyvyttömyyteen, vanhuuteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät etuudet : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

b) Perhe-etuudet : perhe-etuuksien maksuista vastaava toimivaltainen laitos;

c) Työttömyysetuudet : Národný úrad práce - okresné úrady práce (kansallinen työvoimavirasto - piirityövoimatoimistot);

d) Luontoisetuudet : toimivaltainen sairausvakuutusyhtiö.

5. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 11 artiklan 1 kohtaa Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava.

6. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 11 a artiklan 1 kohtaa, 12 a artiklaa, 13 artiklan 3 kohtaa ja 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava; luontoisetuuksien osalta: toimivaltainen sairausvakuutusyhtiö.

7. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 38 artiklan 1 kohtaa ja 70 artiklan 1 kohtaa Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava.

8. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 80 artiklan 2 kohtaa, 81 artiklaa ja 82 artiklan 2 kohtaa Národný úrad práce (kansallinen työvoimavirasto), Bratislava.

9. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 85 artiklan 2 kohtaa Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava.

10. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 86 artiklan 2 kohtaa Perheenjäsenten asuinpaikan kunnanvirasto, joka on toimivaltainen väestökirjanpitoa koskevissa asioissa.

11. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 91 artiklan 2 kohtaa (etuuksien maksamisen yhteydessä asetuksen 77 ja 78 artiklan mukaisesti) a) työntekijöitä varten : työnantajat;

b) itsenäisiä ammatinharjoittajia ja eläkeläisiä varten : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

c) muita henkilöitä varten : piiritoimistot.

12. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 102 artiklan 2 kohtaa a) asetuksen 36 ja 63 artiklan mukaisten korvausten yhteydessä : Všeobecná zdravotná poisťovňa (yleinen sairausvakuutusyhtiö), Bratislava;

b) asetuksen 70 artiklan mukaisten korvausten yhteydessä : Národný úrad práce (kansallinen työvoimavirasto), Bratislava.

13. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 109 ja 110 artiklaa a) sairauteen, äitiyteen, työkyvyttömyyteen, vanhuuteen, työtapaturmiin ja ammattitauteihin liittyvät etuudet : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava;

b) luontoisetuudet : toimivaltainen sairausvakuutusyhtiö;

c) työttömyysetuudet : Národný úrad práce - okresné úrady práce (kansallinen työvoimavirasto - piirityövoimatoimistot);

14. Sovellettaessa täytäntöönpanoasetuksen 113 artiklaa toimivaltainen sairausvakuutusyhtiö."

;

k) Muutetaan liite 11 "Asetuksen 35 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut järjestelmät (täytäntöönpanoasetuksen 4 artiklan 11 kohta)" seuraavasti:

i) lisätään otsikkokohdan "A. BELGIA" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

Ei mitään."

;

ii) järjestetään otsikkokohdat "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti: "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

iii) lisätään otsikkokohdan "D. SAKSA" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

Ei mitään."

;

iv) lisätään otsikkokohdan "J. ITALIA" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

Ei mitään.

L. LATVIA

Ei mitään.

M. LIETTUA

Ei mitään."

;

v) lisätään otsikkokohdan "N. LUXEMBURG" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

Ei mitään.

P. MALTA

Ei mitään."

;

vi) lisätään otsikkokohdassa "R. ITÄVALTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

Ei mitään."

;

vii) lisätään otsikkokohdassa "T. PORTUGALI" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

Ei mitään.

V. SLOVAKIA

Ei mitään."

.

3. 31983 Y 0017: Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan päätös N:o 117, tehty 7 päivänä heinäkuuta 1982, 21 päivänä maaliskuuta 1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/71 50 artiklan 1 kohdan a alakohdan täytäntöönpanoedellytyksistä (EYVL C 238, 7.9.1983, s. 3), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Korvataan päätöksen 2.2 kohta seuraavasti:

"Tässä päätöksessä tarkoitettu nimetty toimielin on:

Belgia : Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP), (kansallinen eläkevirasto), Bryssel.

Tšekin tasavalta : Česká správa sociálního zabezpečení (Tšekin tasavallan sosiaaliturvahallinto), Praha.

Tanska : Direktoratet for Social Sikring og Bistand (kansallinen sosiaaliturva- ja huoltodirektoraatti), Kööpenhamina.

Saksa : Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Saksan eläkevakuutuslaitosten liiton tietojenkäsittelykeskus), Würzburg.

Viro : Sotsiaalkindlustusamet (sosiaalivakuutushallitus), Tallinna.

Kreikka : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (sosiaaliturvalaitos), Ateena.

Espanja : Instituto Nacional de la Seguridad Social (kansallinen sosiaaliturvalaitos), Madrid.

Ranska : Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (kansallinen vanhuusvakuutuskassa, kansallinen tietojenkäsittelykeskus - siirtotyöläisosasto), Tours.

Irlanti : Department of Social Welfare (sosiaalihuoltoministeriö), Dublin.

Italia : Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (kansallinen sosiaalihuoltolaitos), Rooma.

Kypros : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (työ- ja sosiaaliturvaministeriön sosiaalivakuutusosasto), Λευκωσία.

Latvia : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika.

Liettua : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassan lautakunta), Vilna.

Luxemburg : Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (sosiaaliturvalaitosten yhteinen keskus tietojenkäsittelyä, vakuutusten rekisteröintiä ja maksujen keräämistä varten), Luxemburg.

Unkari : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto), Budapest.

Malta : Dipartiment tas-Sigurta'Soċjali (sosiaaliturvaministeriö), Valletta.

Alankomaat : Sociale Verzekeringsbank (sosiaalivakuutuspankki), Amsterdam.

Itävalta : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Itävallan sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto), Wien.

Puola : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaaliturvalaitos), Varsova.

Portugali : Centro Nacional de Pensões (kansallinen eläkekeskus), Lissabon.

Slovenia : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovenian eläke- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitos), Ljubljana.

Slovakia : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutusvirasto), Bratislava.

Suomi : Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

Ruotsi : Riksförsäkringsverket (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Tukholma.

Yhdistynyt kuningaskunta : Department of Social Security, Records Branch (sosiaaliturvaministeriö, rekisteriosasto), Newcastle-upon-Tyne."

.

4. 31983 Y 1112(02): Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan päätös N:o 118, tehty 20 päivänä huhtikuuta 1983, 21 päivänä maaliskuuta 1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/71 50 artiklan 1 kohdan b alakohdan täytäntöönpanoedellytyksistä (EYVL C 306, 12.11.1983, s. 2), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Korvataan päätöksen 2.4 kohta seuraavasti:

"Tässä päätöksessä tarkoitettu nimetty toimielin on:

Belgia : Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (kansallinen eläkevirasto), Bryssel.

Tšekin tasavalta : Česká správa sociálního zabezpečení (Tšekin tasavallan sosiaaliturvahallinto), Praha.

Tanska : Direktoratet for Social Sikring og Bistand (kansallinen sosiaaliturva- ja huoltodirektoraatti), Kööpenhamina.

Saksa : Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Saksan eläkevakuutuslaitosten liiton tietojenkäsittelykeskus), Würzburg.

Viro : Sotsiaalkindlustusamet (sosiaaliturvahallitus), Tallinna.

Kreikka : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (sosiaaliturvalaitos), Ateena.

Espanja : Instituto Nacional de la Seguridad Social (kansallinen sosiaaliturvalaitos), Madrid.

Ranska : Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (kansallinen vanhuusvakuutuskassa, kansallinen tietojenkäsittelykeskus - siirtotyöläisosasto), Tours.

Irlanti : Department of Social Welfare (sosiaalihuoltoministeriö), Dublin.

Italia : Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (kansallinen sosiaalihuoltolaitos), Rooma.

Kypros : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (työ- ja sosiaaliturvaministeriön sosiaalivakuutusosasto), Λευκωσία.

Latvia : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutusvirasto), Riika.

Liettua : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallitus), Vilna.

Luxemburg : Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (sosiaaliturvalaitosten yhteinen keskus tietojenkäsittelyä, vakuutusten rekisteröintiä ja maksujen keräämistä varten), Luxemburg.

Unkari : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto), Budapest.

Malta : Dipartiment tas-Sigurta'Soċjali (sosiaaliturvaministeriö), Valletta.

Alankomaat : Sociale Verzekeringsbank (sosiaalivakuutuspankki), Amsterdam.

Itävalta : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Itävallan sosiaalivakuutuslaitosten keskusliitto), Wien.

Puola : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (sosiaaliturvalaitos), Varsova.

Portugali : Centro Nacional de Pensões (kansallinen eläkekeskus), Lissabon.

Slovenia : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovenian eläke- ja työkyvyttömyysvakuutuslaitos), Ljubljana.

Slovakia : Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava.

Suomi : Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen, Helsinki.

Ruotsi : Riksförsäkringsverket (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Tukholma.

Yhdistynyt kuningaskunta : Department of Social Security, Records Branch (sosiaaliturvaministeriö, rekisteriosasto), Newcastle-upon-Tyne."

.

5. 31988 Y 0309(02): Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan päätös N:o 136, tehty 1 päivänä heinäkuuta 1987, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 45 artiklan 1, 2 ja 3 kohdan tulkinnasta muiden jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen mukaisesti täytettyjen vakuutuskausien huomioon ottamisessa etuuksia koskevien oikeuksien saavuttamiseksi, säilyttämiseksi tai takaisinsaamiseksi (EYVL C 64, 9.3.1988, s. 7), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Muutetaan liite seuraavasti:

a) lisätään otsikkokohdan "A. BELGIA" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

Ei mitään."

;

b) järjestetään otsikkokohdat "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. KREIKKA", "E. ESPANJA", "F. RANSKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti: "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

c) lisätään otsikkokohdan "D. SAKSA" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

Ei mitään."

;

d) lisätään otsikkokohdan "J. ITALIA" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

Ei mitään.

L. LATVIA

Ei mitään.

M. LIETTUA

Ei mitään."

;

e) lisätään otsikkokohdassa "N. LUXEMBURG" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

Ei mitään.

P. MALTA

Ei mitään."

;

f) lisätään otsikkokohdassa "R. ITÄVALTA" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

Ei mitään."

;

g) lisätään otsikkokohdassa "T. PORTUGALI" olevan ilmauksen "Ei mitään" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

Ei mitään.

V. SLOVAKIA

Ei mitään."

.

6. 31993 Y 0825(02): Euroopan yhteisöjen siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunnan päätös N:o 150, tehty 26 päivänä kesäkuuta 1992, asetuksen (ETY) N:o 1408/71 77 ja 78 artiklan ja 79 artiklan 3 kohdan sekä asetuksen (ETY) N:o 574/72 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan soveltamisesta (EYVL C 229, 25.8.1993, s. 5), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavalla:

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja -Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Muutetaan liite seuraavasti:

a) lisätään otsikkokohdan "A. BELGIA" jälkeen seuraava:

"B. TŠEKIN TASAVALTA

1. Jos kyse on perhe-etuuksista ja lapsilisistä - asianomaiset kunnat (asianomaiset kunnallisviranomaiset).

2. Jos kyse on orvoneläkkeistä - Česká správa sociálního zabezpečení (Tšekin tasavallan sosiaaliturvahallinto), Praha."

;

b) järjestetään otsikkokohdat "B. TANSKA", "C. SAKSA", "D. ESPANJA", "E. RANSKA", "F. KREIKKA", "G. IRLANTI", "H. ITALIA", "I. LUXEMBURG", "J. ALANKOMAAT", "K. ITÄVALTA", "L. PORTUGALI", "M. SUOMI", "N. RUOTSI" ja "O. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA" uudelleen seuraavasti: "C. TANSKA", "D. SAKSA", "F. KREIKKA", "G. ESPANJA", "H. RANSKA", "I. IRLANTI", "J. ITALIA", "N. LUXEMBURG", "Q. ALANKOMAAT", "R. ITÄVALTA", "T. PORTUGALI", "W. SUOMI", "X. RUOTSI" ja "Y. YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA";

c) lisätään otsikkokohdan "D. SAKSA" jälkeen seuraava:

"E. VIRO

Sotsiaalkindlustusamet (sosiaalivakuutushallitus), Tallinna."

;

d) lisätään otsikkokohdan "J. ITALIA" jälkeen seuraava:

"K. KYPROS

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (työ- ja sosiaaliturvaministeriön sosiaalivakuutusosasto), Λευκωσία.

L. LATVIA

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (valtion sosiaalivakuutuslaitos), Riika.

M. LIETTUA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (valtion sosiaalivakuutuskassahallitus), Vilna."

;

e) lisätään otsikkokohdan "N. LUXEMBURG" jälkeen seuraava:

"O. UNKARI

1. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (kansallisen eläkevakuutuksen keskushallinto), Budapest.

2. Államháztartási Hivatal (valtion rahatoimisto), Budapest.

P. MALTA

Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (sosiaaliturvaministeriö), Valletta."

;

f) lisätään otsikkokohdan "R. ITÄVALTA" jälkeen seuraava:

"S. PUOLA

Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (talous-, työ- ja sosiaaliministeriö), Varsova."

;

g) lisätään otsikkokohdan "T. PORTUGALI" jälkeen seuraava:

"U. SLOVENIA

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (työ-, perhe- ja sosiaaliministeriö), Ljubljana.

V. SLOVAKIA

1. Jos kyse on ainoastaan perhe-etuuksista: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (työ-, sosiaali- ja perheministeriö), Bratislava.

2. Kaikissa muissa tapauksissa: Sociálna poisťovňa (sosiaalivakuutuslaitos), Bratislava."

7. 32001 D 0548: Komission päätös 2001/548/EY, tehty 9 päivänä heinäkuuta 2001, lisäeläkkeitä käsittelevän komitean perustamisesta (EYVL L 196, 20.7.2001, s. 26)

Korvataan 3 artiklan 1 kohdassa oleva numero "45" numerolla "55".

B. TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAA LIIKKUVUUS

31968 L 0360: Neuvoston direktiivi 68/360/ETY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, jäsenvaltioiden työntekijöiden ja heidän perheidensä liikkumista ja oleskelua yhteisön alueella koskevien rajoitusten poistamisesta (EYVL L 257, 19.10.1968, s. 13), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11972 B: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Tanskan kuningaskunnan, Irlannin sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 73, 27.3.1972, s. 14)

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Korvataan liitteen alaviite 1 seuraavalla:

"Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Irlannin, Ison-Britannian, Italian, Itävallan, Kreikan, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Luxemburgin, Maltan, Portugalin, Puolan, Ranskan, Ruotsin, Saksan, Slovakian, Slovenian, Suomen, Tanskan, Tšekin, Unkarin ja Viron, sen mukaan, mitä maata lupa koskee."

.

C. TUTKINTOTODISTUSTEN VASTAVUOROINEN TUNNUSTAMINEN

I YLEINEN JÄRJESTELMÄ

31992 L 0051: Neuvoston direktiivi 92/51/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä (EYVL L 209, 24.7.1992, s. 25), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 31994 L 0038: komission direktiivi 94/38/EY, annettu 26.7.1994 (EYVL L 217, 23.8.1994, s. 8)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31995 L 0043: komission direktiivi 95/43/EY, annettu 20.7.1995 (EYVL L 184, 3.8.1995, s. 21)

- 31997 L 0038: komission direktiivi 97/38/EY, annettu 20.6.1997 (EYVL L 184, 12.7.1997, s. 31)

- 32000 L 0005: komission direktiivi 2000/5/EY, annettu 25.2.2000 (EYVL L 54, 26.2.2000, s. 42)

- 32001 L 0019: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/19/EY, annettu 14.5.2001 (EYVL L 206, 31.7.2001, s. 1)

Lisätään liitteeseen C "LUETTELO 1 ARTIKLAN A ALAKOHDAN ENSIMMÄISEN ALAKOHDAN TOISEN LUETELMAKOHDAN ii ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA KOULUTUSALOISTA, JOILLA ON ERIKOISRAKENNE" seuraava:

a) Lisätään otsikkokohtaan "1. Terveydenhuollon ja lastenhoidon avustavan henkilöstön koulutus" ennen Saksaa koskevaa kohtaa seuraava:

"Tšekin tasavallassa

seuraava koulutus:

- hoitoalan avustava henkilö ("Zdravotnický asistent")

Koulutus kestää yhteensä vähintään 13 vuotta, joka käsittää vähintään kahdeksan vuotta peruskoulutusta ja neljä vuotta ammatillista keskiasteen koulutusta keskiasteen terveydenhuolto-oppilaitoksessa, ja päättyy "maturitní zkouška" -tutkintoon.

- ravitsemusalan avustava henkilö ("Nutriční asistent")

Koulutus kestää yhteensä vähintään 13 vuotta, joka käsittää vähintään kahdeksan vuotta peruskoulutusta ja neljä vuotta ammatillista keskiasteen koulutusta keskiasteen terveydenhuolto-oppilaitoksessa, ja päättyy "maturitní zkouška" -tutkintoon."

,

ja Italiaa ja Luxemburgia koskevien kohtien väliin:

"Kyproksessa

seuraava koulutus:

- hammasteknikko ("οδοντοτεχνίτης")

Koulutus kestää yhteensä vähintään 14 vuotta, joka käsittää vähintään kuusi vuotta peruskoulutusta, kuusi vuotta keskiasteen koulutusta ja kaksi vuotta keskiasteen jälkeistä ammatillista koulutusta; koulutusta täydentää vuoden ammattikokemus.

- optikko ("τεχνικός οπτικός")

Koulutus kestää yhteensä vähintään 14 vuotta, joka käsittää vähintään kuusi vuotta peruskoulutusta, kuusi vuotta keskiasteen koulutusta ja kaksi vuotta keskiasteen jälkeistä koulutusta; koulutusta täydentää vuoden ammattikokemus.

Latviassa

seuraava koulutus:

- hammashoitaja ("zobārstniecības māsa")

Koulutus kestää yhteensä vähintään 13 vuotta, joka käsittää vähintään kymmenen vuotta yleissivistävää koulutusta ja kaksi vuotta terveydenhuoltoalan ammatillista koulutusta; koulutusta täydentää kolmen vuoden ammattikokemus, jonka lopussa tulee läpäistä koe erikoistumistodistuksen saamiseksi.

- biolääketieteen laborantti ("biomedicīnas laborants")

Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta, joka käsittää vähintään kymmenen vuotta yleissivistävää koulutusta ja kaksi vuotta terveydenhuoltoalan ammatillista koulutusta; koulutusta täydentää kahden vuoden ammattikokemus, jonka lopussa tulee läpäistä koe erikoistumistodistuksen saamiseksi.

- hammasteknikko ("zobu tehniķis")

Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta, joka käsittää vähintään kymmenen vuotta yleissivistävää koulutusta ja kaksi vuotta terveydenhuoltoalan ammatillista koulutusta; koulutusta täydentää kahden vuoden ammattikokemus, jonka lopussa tulee läpäistä koe erikoistumistodistuksen saamiseksi.

- fysioterapeuttia avustava henkilö ("fizioterapeita asistents")

Koulutus kestää yhteensä vähintään 13 vuotta, joka käsittää vähintään kymmenen vuotta yleissivistävää koulutusta ja kolme vuotta terveydenhuoltoalan ammatillista koulutusta; koulutusta täydentää kahden vuoden ammattikokemus, jonka lopussa tulee läpäistä koe erikoistumistodistuksen saamiseksi."

ja Itävaltaa koskevan kohdan jälkeen:

"Slovakiassa

seuraava koulutus:

- tanssialasta vastaava opettaja taidealan perusoppilaitoksissa ("učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách")

Koulutus kestää yhteensä vähintään 14,5 vuotta, joka käsittää kahdeksan vuotta peruskoulutusta, neljä vuotta keskiasteen koulutusta erityisoppilaitoksessa ja viisi lukukautta tanssipedagogiikan opintoja.

- opettaja erityisoppilaitoksissa ja sosiaalipalvelulaitoksissa ("vychovávatel' v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb")

Koulutus kestää yhteensä vähintään 14 vuotta, joka käsittää 8-9 vuotta peruskoulutusta, neljä vuotta keskiasteen koulutusta kasvatustieteellisessä oppilaitoksessa tai jossain muussa keskiasteen oppilaitoksessa ja kaksi vuotta täydentäviä osa-aikaisia kasvatustieteen opintoja."

;

b) Lisätään otsikkokohtaan "2. Teknikkokoulutus (Master/Meister/Maître), joka sisältää niitä käsityöläisammatteja koskevan koulutuksen, jotka eivät sisälly liitteessä A lueteltuihin direktiiveihin" seuraava:

"Puolassa

seuraava koulutus:

- ammatillisen koulutuksen ammattiaineen opettaja ("Nauczyciel praktycznej nauki zawodu"),

joka vastaa kestoltaan seuraavaa koulutusta:

- joko kahdeksan vuoden peruskoulutus ja viiden vuoden ammatillinen keskiasteen koulutus tai vastaava keskiasteen koulutus soveltuvalta alalta, jota täydentää pedagogiikan kurssi, jonka kokonaiskesto on vähintään 150 tuntia, työturvallisuuden ja työhygienian kurssi sekä kahden vuoden ammattikokemus ammatista, jonka opetuksen parissa henkilö tulee työskentelemään.

- tai kahdeksan vuoden peruskoulutus ja viiden vuoden keskiasteen ammatillinen koulutus sekä tutkintotodistus keskiasteen jälkeisestä pedagogisesta teknillisestä oppilaitoksesta.

- tai kahdeksan vuoden peruskoulutus ja 2-3 vuoden ammatillinen keskiasteen peruskoulutus ja vähintään kolmen vuoden ammattikokemus, mistä on osoituksena kyseisen ammatin tutkintotodistus; koulutusta täydentää pedagogiikan kurssi, jonka kokonaiskesto on vähintään 150 tuntia.

Slovakiassa

seuraava koulutus:

- ammatillisen koulutuksen maisteri ("majster odbornej výchovy")

Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta ja siihen sisältyy kahdeksan vuoden peruskoulutus, neljän vuoden ammattikoulutus (päätökseen saatettu ammatillinen keskiasteen koulutus ja/tai oppisopimuskoulutus soveltuvassa (samanlaisessa) ammattikoulutuksessa tai oppisopimuskurssilla), yhteensä vähintään kolmen vuoden ammattikokemus alalta, jolla koulutus tai oppisopimuskoulutus on saatettu päätökseen, sekä täydentävät pedagogiikan opinnot kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tai teknillisessä yliopistossa, tai päätökseen saatetut keskiasteen koulutus ja oppisopimuskoulutus soveltuvassa (samanlaisessa) ammattikoulutuksessa tai oppisopimuskurssilla, yhteensä vähintään kolmen vuoden ammattikokemus alalta, jolla koulutus tai oppisopimuskoulutus on saatettu päätökseen, sekä täydentävät pedagogiikan opinnot kasvatustieteellisessä tiedekunnassa, tai 1 päivään syyskuuta 2005 mennessä erityispedagogiikan alan erityiskoulutus, jota annetaan ammatillisen koulutuksen maistereiden erityisoppilaitoksissa, ilman täydentäviä pedagogiikan opintoja."

;

c) Lisätään otsikkokohtaan "3. Merenkulun koulutus" otsikkokohdan "a) Merikuljetukset" Tanskaa koskevaa kohtaa ennen seuraava:

"Tšekin tasavallassa

seuraava koulutus:

- kannella avustava henkilö ("Palubní asistent")

- komentosiltavahdin vahtipäällikkö ("Námořní poručík")

- yliperämies ("První palubní důstojník")

- päällikkö ("Kapitán")

- konemestaria avustava henkilö ("Strojní asistent")

- vahtikonemestari ("Strojní důstojník")

- ensimmäinen konemestari ("Druhý strojní důstojník")

- konepäällikkö ("První strojní důstojník")

- laivasähköasentaja ("Elektrotechnik")

- sähkömestari ("Elektrodůstojník")"

d) Lisätään otsikkokohtaan "3. Merenkulun koulutus" otsikkokohdan "a) Merikuljetukset" Italiaa ja Alankomaita koskevien kohtien väliin seuraava:

"Latviassa

seuraava koulutus:

- laivan sähköinsinööri ("Kuģu elektromehāniķis")

- jäähdytyskoneiston hoitaja ("Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists")."

e) Lisätään otsikkokohtaan "3. Merenkulun koulutus" otsikkokohdan "a) Merikuljetukset" sanojen "joka vastaa" jälkeen ja Tanskaa koskevaa kohtaa ennen seuraava:

"— Tšekin tasavallassa seuraava koulutus

- kannella avustava henkilö ("Palubní asistent")

1. Vähintään 20 vuoden ikäinen henkilö.

2. a) Merenkulkuakatemia tai merenkulkuopisto - merenkulkuosasto, molempien linjojen päätteeksi on täytynyt suorittaa "maturitní zkouška" -tutkinto; ja hyväksytty vähintään kuuden kuukauden meripalvelu aluksilla opintojen aikana, tai

b) Vähintään kahden vuoden hyväksytty meripalvelu aluksilla komentosiltavahtiin osallistuvana vahtimiehenä suorittavalla tasolla ja STCW (kansainvälinen merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskeva yleissopimus) -koodin A-II/1 osastossa määritetyt pätevyysvaatimukset täyttävän hyväksytyn kurssin loppuun suorittaminen STCW-yleissopimuksen osapuolen merenkulkuakatemiassa tai merenkulkuopistossa ja tutkinnon suorittaminen MTC:n (Tšekin tasavallan meriliikennekomitea) hyväksymälle tutkintolautakunnalle.

- komentosiltavahdin vahtipäällikkö ("Námořní poručík")

1. Hyväksytty vähintään kuuden kuukauden meripalvelu kannella avustavana henkilönä aluksilla, joiden bruttovetoisuus on vähintään 500, kun on kyseessä merenkulkuopistosta tai -akatemiasta valmistunut henkilö, tai, kun on kyseessä hyväksytyltä kurssilta valmistunut henkilö, vähintään vuoden meripalvelu, josta vähintään kuusi kuukautta komentosiltavahtiin osallistuvana vahtimiehenä.

2. Asianmukaisesti täytetty ja merkinnöin varustettu aluksella tapahtuvaa harjoittelua koskeva seurantakirja kansioppilaiden (kadetti) osalta.

- yliperämies ("První palubní důstojník")

Komentosiltavahdin vahtipäällikön pätevyyskirja aluksilla, joiden bruttovetoisuus on vähintään 500, ja vähintään 12 kuukauden hyväksytty meripalvelu kyseisessä asemassa.

- päällikkö ("Kapitán")

Päällikön pätevyyskirja aluksilla, joiden bruttovetoisuus on 500-3000. Yliperämiehen pätevyyskirja aluksilla, joiden bruttovetoisuus on vähintään 3000, ja vähintään kuuden kuukauden hyväksytty meripalvelu yliperämiehenä aluksilla, joiden bruttovetoisuus on vähintään 500, ja vähintään kuuden kuukauden hyväksytty meripalvelu yliperämiehenä aluksilla, joiden bruttovetoisuus on vähintään 3000.

- konemestaria avustava henkilö ("Strojní asistent")

1. Vähintään 20 vuoden ikäinen henkilö.

2. Merenkulkuakatemia tai merenkulkuopisto - laivakonetekniikkaosasto ja hyväksytty vähintään kuuden kuukauden meripalvelu aluksilla opintojen aikana.

- vahtikonemestari ("Strojní důstojník")

Hyväksytty vähintään kuuden kuukauden meripalvelu konemestaria avustavana henkilönä, kun on kyseessä merenkulkuakatemiasta tai -opistosta valmistunut henkilö.

- ensimmäinen konemestari ("Druhý strojní důstojník")

Hyväksytty vähintään 12 kuukauden meripalvelu toisena konemestarina pääkuljetuskoneistoteholtaan vähintään 750 kW:n aluksilla.

- konepäällikkö ("První strojní důstojník")

Asianmukainen todistus työskentelystä ensimmäisenä konemestarina pääkuljetuskoneistoltaan vähintään 3000 kW:n aluksilla ja vähintään kuuden kuukauden hyväksytty meripalvelu kyseisessä asemassa.

- laivasähköasentaja ("Elektrotechnik")

1. Vähintään 18 vuoden ikäinen henkilö.

2. Merenkulkuakatemia tai muu akatemia - sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehto, sähkötekniikanalan teknillinen opisto tai koulu; kaikkien linjojen päätteeksi on täytynyt suorittaa "maturitní zkouška" -tutkinto; lisäksi vaaditaan vähintään 12 kuukauden hyväksytty harjoittelu sähkötekniikan alalla.

- sähkömestari ("Elektrodůstojník")

1. Merenkulkuakatemia tai -opisto - laivasähkötekniikan suuntautumisvaihtoehto, muu sähkötekniikanalan akatemia tai keskiasteen oppilaitos; kaikkien linjojen päätteeksi on täytynyt suorittaa "maturitní zkouška" -tutkinto tai valtiollinen koe.

2. Hyväksytty vähintään 12 kuukauden meripalvelu laivasähköasentajana, kun on kyseessä akatemiasta tai opistosta valmistunut henkilö, ja vähintään 24 kuukauden meripalvelu, kun on kyseessä keskiasteen oppilaitoksesta valmistunut henkilö."

f) Lisätään otsikkokohtaan "3. Merenkulun koulutus" otsikkokohdan "a) Merikuljetukset" sanojen "joka vastaa" jälkeen ja Italiaa ja Alankomaita koskevien kohtien väliin seuraava:

"Latviassa

seuraava koulutus

- laivan sähköinsinööri ("kuģu elektromehāniķis")

1. Vähintään 18 vuotta täyttänyt henkilö.

2. Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta ja 6 kuukautta, ja siihen sisältyy vähintään 9 vuotta peruskoulutusta ja vähintään 3 vuotta ammatillista koulutusta. Lisäksi vaaditaan meripalvelua vähintään 6 kuukautta laivansähkömiehenä tai laivan sähköinsinöörin avustajana laivoilla, joiden generaattorin teho on yli 750 kW. Ammatillisen koulutuksen päättää liikenneministeriön hyväksymän koulutusohjelman mukainen toimivaltaisen viranomaisen järjestämä erityiskoe.

- jäähdytyskoneiston hoitaja ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists")

1. Vähintään 18 vuotta täyttänyt henkilö.

2. Koulutus kestää yhteensä vähintään 13 vuotta ja siihen sisältyy vähintään 9 vuotta peruskoulutusta ja vähintään 3 vuotta ammatillista koulutusta. Lisäksi vaaditaan meripalvelua vähintään 12 kuukautta jäähdytysinsinöörin avustajana. Ammatillisen koulutuksen päättää liikenneministeriön hyväksymän koulutusohjelman mukainen toimivaltaisen viranomaisen järjestämä erityiskoe."

;

g) Lisätään otsikkokohtaan "4. Teknisen alan koulutus" ennen Italiaa koskevaa kohtaa seuraava:

"Tšekin tasavallassa

seuraava koulutus:

- hyväksytty teknikko, hyväksytty rakennusmestari ("autorizovaný technik, autorizovaný stavitel")

Ammatillinen koulutus kestää vähintään yhdeksän vuotta, johon kuuluu neljän vuoden tekninen keskiasteen koulutus, joka päättyy "maturitní zkouška":aan (keskiasteen teknillisen oppilaitoksen tutkinto), ja viiden vuoden ammattikokemus ja sen päättävä pätevyyttä mittaava koe tiettyjä rakennustoimia koskevilta osin (säädös N:o 50/1976 Sb. (rakennuslaki) ja säädös N:o 360/1992 Sb.).

- raideliikenteen kuljettaja ("Fyzická osoba řídící drážní vozidlo")

Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta, ja se sisältää vähintään kahdeksan vuotta peruskoulutusta ja vähintään neljä vuotta ammatillista koulutusta, joka päättyy "maturitní zkouška" -tutkintoon; koulutuksen päätteeksi suoritetaan valtiollinen koe ajoneuvojen käyttövoimasta.

- raidetarkastusteknikko ("Drážní revizní technik")

Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta, joka käsittää vähintään kahdeksan vuotta peruskoulutusta ja vähintään neljä vuotta ammatillista keskiasteen koulutusta kone- tai sähköalan keskiasteen oppilaitoksessa, ja päättyy "maturitní zkouška" -tutkintoon.

- liikenneopettaja ("Učitel autoškoly")

Henkilön tulee olla vähintään 24 vuoden ikäinen; koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta, joka käsittää vähintään kahdeksan vuotta peruskoulutusta ja vähintään neljä vuotta ammatillista keskiasteen koulutusta, joka painottuu liikenteeseen tai konealaan; koulutuksen päättää "maturitní zkouška" -tutkinto.

- valtion katsastusteknikko ("Kontrolní technik STK")

Henkilön tulee olla vähintään 21 vuoden ikäinen; koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta, joka käsittää vähintään kahdeksan vuotta peruskoulutusta ja vähintään neljä vuotta ammatillista keskiasteen koulutusta, joka päättyy "maturitní zkouška" -tutkintoon. Koulutuksen lisäksi vaaditaan vähintään kahden vuoden tekniikan alan harjoittelu, ajokortti, puhdas rikosrekisteri ja loppuun saatettu valtion teknikoille suunnattu vähintään 120 tunnin erityiskoulutus sekä kokeen läpäiseminen.

- ajoneuvopäästötarkastusmekaanikko ("Mechanik měření emisí")

Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta, joka käsittää vähintään kahdeksan vuotta peruskoulutusta ja vähintään neljä vuotta ammatillista keskiasteen koulutusta, joka päättyy "maturitní zkouška" -tutkintoon. Lisäksi hakijalta vaaditaan loppuun saatettu vähintään kolmen vuoden tekniikan alan harjoittelu ja ajoneuvopäästötarkastusmekaanikoille suunnattu vähintään kahdeksan tunnin erityiskoulutus sekä kokeen läpäiseminen.

- laivuri, luokka I ("Kapitán I. třídy")

Koulutus kestää yhteensä vähintään 15 vuotta, ja se sisältää kahdeksan vuotta peruskoulutusta ja kolme vuotta ammatillista koulutusta, joka päättyy "maturitní zkouška" -tutkintoon; koulutus päättyy tutkintoon, joka oikeuttaa pätevyyskirjaan. Ammatillisen koulutuksen lisäksi vaaditaan neljän vuoden ammattiharjoittelu, joka päättyy kokeeseen.

- taidekäsityöksi luettavien monumenttien entisöinti ("restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel")

Koulutus kestää yhteensä 12 vuotta, mikäli siihen sisältyy täysi keskiasteen tekninen koulutus entisöintilinjalla; tai 10-12 vuoden opinnot soveltuvalla linjalla sekä viiden vuoden ammattikokemus, kun on kyseessä täysi keskiasteen tekninen koulutus, joka päättyy "maturitní zkouška" -tutkintoon, tai kahdeksan vuoden ammattikokemus, kun on kyseessä keskiasteen tekninen koulutus, joka päättyy oppisopimuskoulutuksen loppukokeeseen.

- taideteosten, jotka eivät ole monumentteja ja joita pidetään museoiden ja gallerioiden kokoelmissa, ja muiden kulttuurisesti arvokkaiden esineiden entisöinti ("restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty")

Koulutus kestää yhteensä 12 vuotta, jonka lisäksi vaaditaan viiden vuoden ammattikokemus, kun on kyseessä täysi keskiasteen tekninen koulutus entisöintilinjalla, joka päättyy "maturitní zkouška" -tutkintoon.

- jätehuoltaja ("odpadový hospodář")

Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta, ja se sisältää vähintään kahdeksan vuotta peruskoulutusta ja vähintään neljä vuotta ammatillista keskiasteen koulutusta, joka päättyy "maturitní zkouška" -tutkintoon, ja vähintään viiden vuoden kokemus jätehuoltoalalta viimeksi kuluneen 10 vuoden ajalta.

- ylipanostaja ("Technický vedoucí odstřelů")

Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta, joka käsittää vähintään kahdeksan vuotta peruskoulutusta ja vähintään neljä vuotta ammatillista keskiasteen koulutusta, joka päättyy "maturitní zkouška" -tutkintoon.

Koulutuksen lisäksi vaaditaan seuraavaa:

- kahden vuoden kokemus räjäyttäjänä (maanalaisissa töissä) tai yhden vuoden kokemus (pintaräjäytyksissä), joka käsittää kuusi kuukautta räjäyttäjän avustajana;

- 100 tunnin teoreettinen ja käytännön koulutusjakso, jonka jälkeen kokeen suorittaminen asianomaiselle alueelliselle kaivosalan viranomaiselle;

- vähintään kuuden kuukauden ammattikokemus laajamittaisten räjäytystöiden suunnittelusta ja suorittamisesta;

- 32 tunnin teoreettinen ja käytännön koulutusjakso, jonka jälkeen kokeen suorittaminen Tšekin kaivosalan viranomaiselle."

;

ja Italiaa ja Alankomaita koskevien kohtien väliin:

"Latviassa

seuraava koulutus:

- veturinkuljettajan apulainen ("vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs")

- Vähintään 18 vuoden ikäinen henkilö.

- Koulutus kestää yhteensä vähintään 12 vuotta, joka käsittää vähintään kahdeksan vuotta peruskoulutusta ja vähintään neljä vuotta keskiasteen ammatillista koulutusta. Koulutuksen päättää työnantajan järjestämä erillinen koe; toimivaltaisen viranomaisen viideksi vuodeksi antama todistus pätevyydestä."

ja Itävaltaa koskevien kohtien jälkeen:

"Puolassa

seuraava koulutus:

- yleinen moottoriajoneuvon ajokelpoisuustestin katsastusasemalla suorittava teknikko ("Diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań")

joka käsittää kahdeksan vuoden peruskoulutuksen ja viiden vuoden keskiasteen teknisen moottoriajoneuvoalan koulutuksen sekä kolmen vuoden kokemuksen huoltoasemalta tai korjaamolta; koulutus käsittää 51-tuntisen moottoriajoneuvokatsastuksen peruskoulutuksen; lisäksi vaaditaan pätevyyskokeen läpäiseminen.

- moottoriajoneuvon ajokelpoisuustestin alueellisella katsastusasemalla suorittava teknikko ("Diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów")

joka käsittää kahdeksan vuoden peruskoulutuksen ja viiden vuoden keskiasteen ammatillisen moottoriajoneuvoalan koulutuksen sekä neljän vuoden kokemuksen katsastusasemalta tai korjaamolta; koulutus käsittää 51-tuntisen moottoriajoneuvokatsastuksen peruslinjan; lisäksi vaaditaan pätevyyskokeen läpäiseminen.

- moottoriajoneuvon ajokelpoisuustestin katsastusasemalla suorittava teknikko ("Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów")

joka käsittää kahdeksan vuoden peruskoulutuksen ja viiden vuoden keskiasteen teknisen moottoriajoneuvoalan koulutuksen, jota täydentää neljän vuoden todistettu kokemus ajoneuvohuoltoasemalta tai korjaamolta, tai kahdeksan vuoden peruskoulutus ja viiden vuoden keskiasteen ammatillinen, muu kuin moottoriajoneuvoalan erikoiskoulutus, jota täydentää kahdeksan vuoden todistettu kokemus ajoneuvokatsastusasemalta tai korjaamolta.

Koulutus käsittää yhteensä 113 tunnin pituisen, päätökseen saatetun perus- ja erikoistumiskoulutuksen, jonka kutakin vaihetta on seurannut koe.

Teknikoiden päätökseen saatetun koulutuksen tuntimäärä ja koulutusosioiden yleinen laajuus täsmennetään erikseen teknikoita koskevista yksityiskohtaisista vaatimuksista 28 päivänä marraskuuta 2002 annetussa infrastruktuuriministeriön asetuksessa (Virallinen lehti 2002, N:o 208, kohta 1769).

- junanlähettäjä ("Dyżurny ruchu")

joka käsittää kahdeksan vuotta peruskoulutusta ja neljä vuotta ammatillista keskiasteen koulutusta, joka on erikoistunut raideliikenteeseen, sekä 45 päivän pituisen, junanlähettäjän tehtävään valmistavan kurssin samoin kuin pätevyystutkinnon suorittamisen, tai koulutus käsittää kahdeksan vuotta peruskoulutusta ja viisi vuotta ammatillista keskiasteen koulutusta, joka on erikoistunut raideliikenteeseen sekä 63 päivän pituisen junanlähettäjän tehtävään valmistavan kurssin, samoin kuin pätevyystutkinnon suorittamiseen"

.

II LAKIMIESAMMATIT

1. 31977 L 0249: Neuvoston direktiivi 77/249/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamisesta (EYVL L 78, 26.3.1977, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

Lisätään 1 artiklan 2 kohtaan seuraava:

"Tšekin tasavalta: | Advokát |

Viro: | Vandeadvokaat |

Kypros: | Δικηγόρος |

Latvia: | Zvērināts advokāts |

Liettua: | Advokatas |

Unkari: | Ügyvéd |

Malta: | Avukat/Prokuratur Legali |

Puola: | Adwokat/Radca prawny |

Slovenia: | Odvetnik/Odvetnica |

Slovakia: | Advokát/Komerčný právnik" |

.

2. 31998 L 0005: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/5/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, asianajajan ammatin pysyvän harjoittamisen helpottamisesta muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ammatillinen pätevyys on hankittu (EYVL L 77, 14.3.1998, s. 36).

Lisätään 1 artiklan 2 kohdan a alakohtaan Belgiaa ja Tanskaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Tšekin tasavalta: Advokát"

ja Saksaa ja Kreikkaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Viro: Vandeadvokaat"

ja Italiaa ja Luxemburgia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Kypros: Δικηγόρος

Latvia: Zvērināts advokāts

Liettua: Advokatas"

ja Luxemburgia ja Alankomaita koskevien kohtien väliin seuraava:

"Unkari: Ügyvéd

Malta: Avukat/Prokuratur Legali"

ja Itävaltaa ja Portugalia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Puola: Adwokat/Radca prawny"

ja Portugalia ja Suomea koskevien kohtien väliin seuraava:

"Slovenia: Odvetnik/Odvetnica

Slovakia: Advokát/Komerčný právnik"

.

III LÄÄKETIETEEN JA LÄÄKETIETEESEEN LIITTYVÄN ALAN TOIMINTA

1. Lääkärit

31993 L 0016: Neuvoston direktiivi 93/16/ETY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 1993, lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta (EYVL L 165, 7.7.1993, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 31997 L 0050: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/50/EY, annettu 6.10.1997 (EYVL L 291, 24.10.1997, s. 35)

- 31998 L 0021: komission direktiivi 98/21/EY, annettu 8.4.1998 (EYVL L 119, 22.4.1998, s. 15)

- 31998 L 0063: komission direktiivi 98/63/EY, annettu 3.9.1998 (EYVL L 253, 15.9.1998, s. 24)

- 31999 L 0046: komission direktiivi 1999/46/EY, annettu 21.5.1999 (EYVL L 139, 2.6.1999, s. 25)

- 32001 L 0019: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/19/EY, annettu 14.5.2001 (EYVL L 206, 31.7.2001, s. 1)

- 52002 XC 0316(02): komission tiedonanto, annettu 16.3.2002 (EYVL C 67, 16.3.2002, s. 26)

a) Lisätään 9 artiklan 1 kohtaan neljännen luetelmakohdan jälkeen seuraava luetelmakohta:

"— Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymispäivää,"

;

b) Lisätään 9 artiklan 2 kohdan ensimmäiseen alakohtaan neljännen luetelmakohdan jälkeen seuraava luetelmakohta:

"— Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymispäivää."

;

c) Lisätään 9 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

"9 a artikla

1. Jäsenvaltiot tunnustavat lääketieteen alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta lääketieteen ja lääketieteen erikoisalojen tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 1 päivää tammikuuta 1993 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää entisessä Tšekkoslovakiassa, kun Tšekin tasavallan viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Tšekin lääketieteen ja lääketieteen erikoisalojen kelpoisuutta osoittavat asiakirjat lääkintäalan ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Tšekin tasavallan alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana.

2. Jäsenvaltiot tunnustavat lääketieteen alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta lääketieteen ja lääketieteen erikoisalojen tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 20 päivää elokuuta 1991 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää entisessä Neuvostoliitossa, kun Viron viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Viron lääketieteen ja lääketieteen erikoisalojen kelpoisuutta osoittavat asiakirjat lääkintäalan ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Viron alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana.

3. Jäsenvaltiot tunnustavat lääketieteen alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta lääketieteen ja lääketieteen erikoisalojen tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 21 päivää elokuuta 1991 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää entisessä Neuvostoliitossa, kun Latvian viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Latvian lääketieteen ja lääketieteen erikoisalojen kelpoisuutta osoittavat asiakirjat lääkintäalan ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Latvian alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana.

4. Jäsenvaltiot tunnustavat lääketieteen alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta lääketieteen ja lääketieteen erikoisalojen tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 11 päivää maaliskuuta 1990 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää entisessä Neuvostoliitossa, kun Liettuan viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Liettuan lääketieteen ja lääketieteen erikoisalojen kelpoisuutta osoittavat asiakirjat lääkintäalan ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Liettuan alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana.

5. Jäsenvaltiot tunnustavat lääketieteen alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta lääketieteen ja lääketieteen erikoisalojen tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 1 päivää tammikuuta 1993 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää entisessä Tšekkoslovakiassa, kun Slovakian viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Slovakian lääketieteen ja lääketieteen erikoisalojen kelpoisuutta osoittavat asiakirjat lääkintäalan ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Slovakian alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana.

6. Jäsenvaltiot tunnustavat lääketieteen alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta lääketieteen ja lääketieteen erikoisalojen tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 25 päivää kesäkuuta 1991 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää Jugoslaviassa, kun Slovenian viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Slovenian lääketieteen ja lääketieteen erikoisalojen kelpoisuutta osoittavat asiakirjat lääkintäalan ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Slovenian alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana."

;

d) Lisätään 41 artiklan mukaisesti julkaistavaan tiedotukseen, jossa ilmoitetaan yleislääkärin tutkintotodistusten, todistusten tai muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen nimikkeet, seuraavat tiedot:

i) tutkintotodistusten, todistusten tai muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen nimikkeet:

Lisätään Belgiaa ja Tanskaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Tšekin tasavalta: diplom o specializaci "všeobecné lékařství""

ja Saksaa ja Kreikkaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Viro: diplom peremeditsiini erialal"

ja Italiaa ja Luxemburgia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Kypros: Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού

Latvia: ģimenes ārsta sertifikāts

Liettua: Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas"

ja Luxemburgia ja Alankomaita koskevien kohtien väliin seuraava:

"Unkari: Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Malta: Tabib tal-familja"

ja Itävaltaa ja Portugalia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Puola: Diploma: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej"

ja Portugalia ja Suomea koskevien kohtien väliin seuraava:

"Slovenia: Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Slovakia: diplom o špecializácii v odbore "všeobecné lekárstvo""

;

ii) Ammattinimikkeiden nimet:

Lisätään Belgiaa ja Tanskaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Tšekin tasavalta: všeobecný lékař"

ja Saksaa ja Kreikkaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Viro: Perearst"

ja Italiaa ja Luxemburgia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Kypros: Ιατρός Γενικής Ιατρικής

Latvia: ģimenes (vispārējās prakses) ārsts

Liettua: Šeimos medicinos gydytojas"

ja Luxemburgia ja Alankomaita koskevien kohtien väliin seuraava:

"Unkari: Háziorvostan szakorvosa

Malta: Mediċina tal-familja"

ja Itävaltaa ja Portugalia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Puola: Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej"

ja Portugalia ja Suomea koskevien kohtien väliin seuraava:

"Slovenia: Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske medicine

Slovakia: Všeobecný lekár"

;

e) Lisätään liitteeseen A Belgiaa ja Tanskaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) | Lékářská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce" |

ja Saksaa ja Kreikkaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Eesti | Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool" | |

ja Italiaa ja Luxemburgia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού, | Ιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | ārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas nurodantis suteiktą medicinos gydyto profesinę kvalifikaciją" |

ja Luxemburgia ja Alankomaita koskevien kohtien väliin seuraava:

"Magyarország | Általános orvos oklevél (doctor medicinae universae, abbrev.: dr. med. univ.) | Egyetem | |

Malta | Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija | Universita'ta' Malta | Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku" |

ja Itävaltaa ja Portugalia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarza" | 1.Akademia Medyczna,2.Uniwersytet Medyczny3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarski Egzamin Państwowy" |

ja Portugalia ja Suomea koskevien kohtien väliin seuraava:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine / doktorica medicine" | Univerza | |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor medicíny" ("MUDr.") | Vysoká škola" | |

f) Lisätään liitteeseen B Belgiaa ja Tanskaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Česká republika | Diplom o specializaci | Ministerstvo zdravotnictví" | |

ja Saksaa ja Kreikkaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Eesti | Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal | Tartu Ülikool" | |

ja Italiaa ja Luxemburgia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας | Ιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | "Sertifikāts" – kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē | Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība | |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

ja Luxemburgia ja Alankomaita koskevien kohtien väliin seuraava:

"Magyarország | Szakorvosi bizonyítvány | Az Egész ségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | |

Malta | Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti" | |

ja Itävaltaa ja Portugalia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty | Centrum Egzaminów Medycznych" | |

ja Portugalia ja Suomea koskevien kohtien väliin seuraava:

"Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | |

Slovensko | Diplom o špecializácii | Slovenská zdravotnícka univerzita" | |

g) Korvataan liite C seuraavasti:

"LIITE C

Luettelo lääketieteen erikoistumiskoulutuksen nimikkeistä

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

ANESTESIOLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 3 vuotta

Belgique/België/Belgien | Anesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatie | |

Česká republika | Anesteziologie a resuscitace | |

Danmark | Anæstesiologi | |

Deutschland | Anästhesiologie | |

Eesti | Anestesioloogia | |

Ελλάς | Αναισθησιολογία | |

España | Anestesiología y Reanimación | |

France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | |

Ireland | Anaesthesia | |

Italia | Anestesia e rianimazione | |

Κύπρος | Αναισθησιολογία | |

Latvija | Anestezioloģija un reanimatoloģija | |

Lietuva | Anesteziologija reanimatologija | |

Luxembourg | Anesthésie-réanimation | |

Magyarország | Aneszteziológia és intenzív terápia | |

Malta | Anesteżija u Kura Intensiva | |

Nederland | Anesthesiologie | |

Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | |

Polska | Anestezjologia i intensywna terapia | |

Portugal | Anestesiologia | |

Slovenija | Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina | |

Slovensko | Anestéziológia a intenzívna medicína | |

Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi och intensivvård | |

Sverige | Anestesi och intensivvård | |

United Kingdom | Anaesthetics | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

KIRURGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 5 vuotta

Belgique/België/Belgien | Chirurgie / Heelkunde | |

Česká republika | Chirurgie | |

Danmark | Kirurgi eller kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Chirurgie | |

Eesti | Üldkirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική | |

España | Cirugía general y del aparato digestivo | |

France | Chirurgie générale | |

Ireland | General surgery | |

Italia | Chirurgia generale | |

Κύπρος | Γενική Χειρουργική | |

Latvija | Kirurģija | |

Lietuva | Chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie générale | |

Magyarország | Sebészet | |

Malta | Kirurġija Ġenerali | |

Nederland | Heelkunde | |

Österreich | Chirurgie | |

Polska | Chirurgia ogólna | |

Portugal | Cirurgia geral | |

Slovenija | Splošna kirurgija | |

Slovensko | Chirurgia | |

Suomi/Finland | Yleiskirurgia / Allmän kirurgi | |

Sverige | Kirurgi | |

United Kingdom | General surgery | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

NEUROKIRURGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 5 vuotta

Belgique/België/Belgien | Neurochirurgie | |

Česká republika | Neurochirurgie | |

Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurochirurgie | |

Eesti | Neurokirurgia | |

Ελλάς | Νευροχειρουργική | |

España | Neurocirugía | |

France | Neurochirurgie | |

Ireland | Neurological surgery | |

Italia | Neurochirurgia | |

Κύπρος | Νευροχειρουργική | |

Latvija | Neiroķirurģija | |

Lietuva | Neurochirurgija | |

Luxembourg | Neurochirurgie | |

Magyarország | Idegsebészet | |

Malta | Newrokirurġija | |

Nederland | Neurochirurgie | |

Österreich | Neurochirurgie | |

Polska | Neurochirurgia | |

Portugal | Neurocirurgia | |

Slovenija | Nevrokirurgija | |

Slovensko | Neurochirurgia | |

Suomi/Finland | Neurokirurgia / Neurokirurgi | |

Sverige | Neurokirurgi | |

United Kingdom | Neurosurgery | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie en verloskunde | |

Česká republika | Gynekologie a porodnictví | |

Danmark | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp | |

Deutschland | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Eesti | Sünnitusabi ja günekoloogia | |

Ελλάς | Μαιευτική-Γυναικολογία | |

España | Obstetricia y ginecología | |

France | Gynécologie – obstétrique | |

Ireland | Obstetrics and gynaecology | |

Italia | Ginecologia e ostetricia | |

Κύπρος | Μαιευτική – Γυναικολογία | |

Latvija | Ginekoloģija un dzemdniecība | |

Lietuva | Akušerija ginekologija | |

Luxembourg | Gynécologie – obstétrique | |

Magyarország | Szülészet-nőgyógyászat | |

Malta | Ostetriċja u Ġinekoloġija | |

Nederland | Verloskunde en gynaecologie | |

Österreich | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Polska | Położnictwo i ginekologia | |

Portugal | Ginecologia e obstetricia | |

Slovenija | Ginekologija in porodništvo | |

Slovensko | Gynekológia a pôrodníctvo | |

Suomi/Finland | Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och förlossningar | |

Sverige | Obstetrik och gynekologi | |

United Kingdom | Obstetrics and gynaecology | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

SISÄTAUDIT

Koulutuksen vähimmäispituus: 5 vuotta

Belgique/België/Belgien | Médecine interne / Inwendige geneeskunde | |

Česká republika | Vnitřní lékařství | |

Danmark | Intern medicin | |

Deutschland | Innere Medizin | |

Eesti | Sisehaigused | |

Ελλάς | Παθολογία | |

España | Medicina interna | |

France | Médecine interne | |

Ireland | General medicine | |

Italia | Medicina interna | |

Κύπρος | Παθολογία | |

Latvija | Internā medicīna | |

Lietuva | Vidaus ligos | |

Luxembourg | Médecine interne | |

Magyarország | Belgyógyászat | |

Malta | Mediċina Interna | |

Nederland | Inwendige geneeskunde | |

Österreich | Innere Medizin | |

Polska | Choroby wewnętrzne | |

Portugal | Medicina interna | |

Slovenija | Interna medicina | |

Slovensko | Vnútorné lekárstvo | |

Suomi/Finland | Sisätaudit / Inre medicin | |

Sverige | Internmedicin | |

United Kingdom | General (internal) medicine | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

SILMÄTAUDIT

Koulutuksen vähimmäispituus: 3 vuotta

Belgique/België/Belgien | Ophtalmologie / Oftalmologie | |

Česká republika | Oftalmologie | |

Danmark | Oftalmologi eller øjensygdomme | |

Deutschland | Augenheilkunde | |

Eesti | Oftalmoloogia | |

Ελλάς | Οφθαλμολογία | |

España | Oftalmología | |

France | Ophtalmologie | |

Ireland | Ophthalmology | |

Italia | Oftalmologia | |

Κύπρος | Οφθαλμολογία | |

Latvija | Oftalmoloģija | |

Lietuva | Oftalmologija | |

Luxembourg | Ophtalmologie | |

Magyarország | Szemészet | |

Malta | Oftalmoloġija | |

Nederland | Oogheelkunde | |

Österreich | Augenheilkunde und Optometrie | |

Polska | Okulistyka | |

Portugal | Oftalmologia | |

Slovenija | Oftalmologija | |

Slovensko | Oftalmológia | |

Suomi/Finland | Silmätaudit / Ögonsjukdomar | |

Sverige | Ögonsjukdomar (oftalmologi) | |

United Kingdom | Ophthalmology | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT

Koulutuksen vähimmäispituus: 3 vuotta

Belgique/België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie / Otorhinolaryngologie | |

Česká republika | Otorinolaryngologie | |

Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | |

Deutschland | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | |

Eesti | Otorinolarüngoloogia | |

Ελλάς | Ωτορινολαρυγγολογία | |

España | Otorrinolaringología | |

France | Oto-rhino-laryngologie | |

Ireland | Otolaryngology | |

Italia | Otorinolaringoiatria | |

Κύπρος | Ωτορινολαρυγγολογία | |

Latvija | Otolaringoloģija | |

Lietuva | Otorinolaringologija | |

Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | |

Magyarország | Fül-orr-gégegyógyászat | |

Malta | Otorinolaringoloġija | |

Nederland | Keel-, neus- en oorheelkunde | |

Österreich | Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten | |

Polska | Otorynolaryngologia | |

Portugal | Otorrinolaringologia | |

Slovenija | Otorinolaringologija | |

Slovensko | Otorinolaryngológia | |

Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- och halssjukdomar | |

Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | |

United Kingdom | Otolaryngology | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

LASTENTAUDIT

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | Pédiatrie / Pediatrie | |

Česká republika | Dětské lékařství | |

Danmark | Pædiatri eller sygdomme hos børn | |

Deutschland | Kinderheilkunde | |

Eesti | Pediaatria | |

Ελλάς | Παιδιατρική | |

España | Pediatria y sus áreas especificas | |

France | Pédiatrie | |

Ireland | Paediatrics | |

Italia | Pédiatria | |

Κύπρος | Παιδιατρική | |

Latvija | Pediatrija | |

Lietuva | Vaikų ligos | |

Luxembourg | Pédiatrie | |

Magyarország | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | |

Malta | Pedjatrija | |

Nederland | Kindergeneeskunde | |

Österreich | Kinder – und Jugendheilkunde | |

Polska | Pediatria | |

Portugal | Pediatria | |

Slovenija | Pediatrija | |

Slovensko | Pediatria | |

Suomi/Finland | Lastentaudit / Barnsjukdomar | |

Sverige | Barn- och ungdomsmedicin | |

United Kingdom | Paediatrics | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

KEUHKOSAIRAUDET

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | Pneumologie | |

Česká republika | Tuberkulóza a respirační nemoci | |

Danmark | Medicinske lungesygdomme | |

Deutschland | Pneumologie | |

Eesti | Pulmonoloogia | |

Ελλάς | Φυματιολογία- Πνευμονολογία | |

España | Neumologia | |

France | Pneumologie | |

Ireland | Respiratory medicine | |

Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | |

Κύπρος | Πνευμονολογία – Φυματιολογία | |

Latvija | Ftiziopneimonoloģija | |

Lietuva | Pulmonologija | |

Luxembourg | Pneumologie | |

Magyarország | Tüdőgyógyászat | |

Malta | Mediċina Respiratorja | |

Nederland | Longziekten en tuberculose | |

Österreich | Lungenkrankheiten | |

Polska | Choroby płuc | |

Portugal | Pneumologia | |

Slovenija | Pnevmologija | |

Slovensko | Pneumológia a ftizeológia | |

Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia / Lungsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | |

United Kingdom | Respiratory medicine | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

UROLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 5 vuotta

Belgique/België/Belgien | Urologie | |

Česká republika | Urologie | |

Danmark | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Urologie | |

Eesti | Uroloogia | |

Ελλάς | Ουρολογία | |

España | Urología | |

France | Urologie | |

Ireland | Urology | |

Italia | Urologia | |

Κύπρος | Ουρολογία | |

Latvija | Uroloģija | |

Lietuva | Urologija | |

Luxembourg | Urologie | |

Magyarország | Urológia | |

Malta | Uroloġija | |

Nederland | Urologie | |

Österreich | Urologie | |

Polska | Urologia | |

Portugal | Urologia | |

Slovenija | Urologija | |

Slovensko | Urológia | |

Suomi/Finland | Urologia / Urologi | |

Sverige | Urologi | |

United Kingdom | Urology | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

ORTOPEDIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 5 vuotta

Belgique/België/Belgien | Chirurgie orthopédique / Orthopedische heelkunde | |

Česká republika | Ortopedie | |

Danmark | Ortopædisk kirurgi | |

Deutschland | Orthopädie | |

Eesti | Ortopeedia | |

Ελλάς | Ορθοπεδική | |

España | Traumatología y cirugía ortopédica | |

France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | |

Ireland | Orthopaedic surgery | |

Italia | Ortopedia e traumatologia | |

Κύπρος | Ορθοπεδική | |

Latvija | Traumatoloģija un ortopēdija | |

Lietuva | Ortopedija traumatologija | |

Luxembourg | Orthopédie | |

Magyarország | Ortopédia | |

Malta | Kirurġija Ortopedika | |

Nederland | Orthopedie | |

Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | |

Polska | Ortopedia i traumatologia narządu ruchu | |

Portugal | Ortopedia | |

Slovenija | Ortopedska kirurgija | |

Slovensko | Ortopédia | |

Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och traumatologi | |

Sverige | Ortopedi | |

United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

PATOLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | Anatomie pathologique / Pathologische anatomie | |

Česká republika | Patologická anatomie | |

Danmark | Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser | |

Deutschland | Pathologie | |

Eesti | Patoloogia | |

Ελλάς | Παθολογική Ανατομική | |

España | Anatomía patológica | |

France | Anatomie et cytologie pathologiques | |

Ireland | Morbid anatomy and histopathology | |

Italia | Anatomia patologica | |

Κύπρος | Παθολογοανατομία – Ιστολογία | |

Latvija | Patoloģija | |

Lietuva | Patologija | |

Luxembourg | Anatomie pathologique | |

Magyarország | Patológia | |

Malta | Istopatoloġija | |

Nederland | Pathologie | |

Österreich | Pathologie | |

Polska | Patomorfologia | |

Portugal | Anatomia patologica | |

Slovenija | Anatomska patologija in citopatologija | |

Slovensko | Patologická anatómia | |

Suomi/Finland | Patologia / Patologi | |

Sverige | Klinisk patologi | |

United Kingdom | Histopathology | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

NEUROLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | Neurologie | |

Česká republika | Neurologie | |

Danmark | Neurologi eller medicinske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurologie | |

Eesti | Neuroloogia | |

Ελλάς | Νευρολογία | |

España | Neurología | |

France | Neurologie | |

Ireland | Neurology | |

Italia | Neurologia | |

Κύπρος | Νευρολογία | |

Latvija | Neiroloģija | |

Lietuva | Neurologija | |

Luxembourg | Neurologie | |

Magyarország | Neurológia | |

Malta | Newroloġija | |

Nederland | Neurologie | |

Österreich | Neurologie | |

Polska | Neurologia | |

Portugal | Neurologia | |

Slovenija | Nevrologija | |

Slovensko | Neurológia | |

Suomi/Finland | Neurologia / Neurologi | |

Sverige | Neurologi | |

United Kingdom | Neurology | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

PSYKIATRIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | Psychiatrie | |

Česká republika | Psychiatrie | |

Danmark | Psykiatri | |

Deutschland | Psychiatrie und Psychotherapie | |

Eesti | Psühhiaatria | |

Ελλάς | Ψυχιατρική | |

España | Psiquiatría | |

France | Psychiatrie | |

Ireland | Psychiatry | |

Italia | Psichiatria | |

Κύπρος | Ψυχιατρική | |

Latvija | Psihiatrija | |

Lietuva | Psichiatrija | |

Luxembourg | Psychiatrie | |

Magyarország | Pszichiátria | |

Malta | Psikjatrija | |

Nederland | Psychiatrie | |

Österreich | Psychiatrie | |

Polska | Psychiatria | |

Portugal | Psiquiatria | |

Slovenija | Psihiatrija | |

Slovensko | Psychiatria | |

Suomi/Finland | Psykiatria / Psykiatri | |

Sverige | Psykiatri | |

United Kingdom | General psychiatry | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

DIAGNOSTINEN RADIOLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | Radiodiagnostic / Röntgendiagnose | |

Česká republika | Radiologie a zobrazovací metody | |

Danmark | Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse | |

Deutschland | Diagnostische Radiologie | |

Eesti | Radioloogia | |

Ελλάς | Ακτινοδιαγνωστική | |

España | Radiodiagnóstico | |

France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | |

Ireland | Diagnostic radiology | |

Italia | Radiodiagnostica | |

Κύπρος | Ακτινολογία | |

Latvija | Diagnostiskā radioloģija | |

Lietuva | Radiologija | |

Luxembourg | Radiodiagnostic | |

Magyarország | Radiológia | |

Malta | Radjoloġija | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | |

Polska | Radiologia i diagnostyka obrazowa | |

Portugal | Radiodiagnóstico | |

Slovenija | Radiologija | |

Slovensko | Rádiológia | |

Suomi/Finland | Radiologia / Radiologi | |

Sverige | Medicinsk radiologi | |

United Kingdom | Clinical radiology | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

SÄDEHOITO

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie -oncologie | |

Česká republika | Radiační onkologie | |

Danmark | Onkologi | |

Deutschland | Strahlentherapie | |

Eesti | Onkoloogia | |

Ελλάς | Ακτινοθεραπευτική – Ογκολογία | |

España | Oncología radioterápica | |

France | Oncologie radiothérapique | |

Ireland | Radiotherapy | |

Italia | Radioterapia | |

Κύπρος | Ακτινοθεραπευτική | |

Latvija | Terapeitiskā radioloģija | |

Lietuva | Onkologija radioterapija | |

Luxembourg | Radiothérapie | |

Magyarország | Sugárterápia | |

Malta | Onkoloġija u Radjoterapija | |

Nederland | Radiotherapie | |

Österreich | Strahlentherapie – Radioonkologie | |

Polska | Radioterapia onkologiczna | |

Portugal | Radioterapia | |

Slovenija | Radioterapija in onkologija | |

Slovensko | Radiačná onkológia | |

Suomi/Finland | Syöpätaudit / Cancersjukdomar | |

Sverige | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) | |

United Kingdom | Clinical oncology | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

KLIININEN BIOLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | Biologie clinique / Klinische biologie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | Laborimeditsiin | |

Ελλάς | | |

España | Análisis clínicos | |

France | Biologie médicale | |

Ireland | | |

Italia | Patologia clinica | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | Laboratorinė medicina | |

Luxembourg | Biologie clinique | |

Magyarország | Orvosi laboratóriumi diagnosztika | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Medizinische Biologie | |

Polska | Diagnostyka laboratoryjna | |

Portugal | Patologia clínica | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

HEMATOLOGISET LABORATORIOTUTKIMUKSET

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | Klinisk blodtypeserologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | Hématologie | |

Ireland | | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Hématologie biologique | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | Hematologia clínica | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

KLIININEN MIKROBIOLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Lékařská mikrobiologie | |

Danmark | Klinisk mikrobiologi | |

Deutschland | Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | 1.Ιατρική Βιοπαθολογία2.Μικροβιολογία | |

España | Microbiología y parasitología | |

France | | |

Ireland | Microbiology | |

Italia | Microbiologia e virologia | |

Κύπρος | Μικροβιολογία | |

Latvija | Mikrobioloģija | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Microbiologie | |

Magyarország | Orvosi mikrobiológia | |

Malta | Mikrobijoloġija | |

Nederland | Medische microbiologie | |

Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | |

Polska | Mikrobiologia lekarska | |

Portugal | | |

Slovenija | Klinična mikrobiologija | |

Slovensko | Klinická mikrobiológia | |

Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia / Klinisk mikrobiologi | |

Sverige | Klinisk bakteriologi | |

United Kingdom | Medical microbiology and virology | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

KLIININEN KEMIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Klinická biochemie | |

Danmark | Klinisk biokemi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Bioquímica clínica | |

France | | |

Ireland | Chemical pathology | |

Italia | Biochimica clinica | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Chimie biologique | |

Magyarország | | |

Malta | Patoloġija Kimika | |

Nederland | Klinische chemie | |

Österreich | Medizinische und Chemische Labordiagnostik | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | Medicinska biokemija | |

Slovensko | Klinická biochémia | |

Suomi/Finland | Kliininen kemia / Klinisk kemi | |

Sverige | Klinisk kemi | |

United Kingdom | Chemical pathology | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

IMMUNOLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | |

Danmark | Klinisk immunologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Immunología | |

France | | |

Ireland | Clinical immunology | |

Italia | | |

Κύπρος | Ανοσολογία | |

Latvija | Imunoloģija | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | |

Malta | Immunoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | Immunologie | |

Polska | Immunologia kliniczna | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Klinisk immunologi | |

United Kingdom | Immunology | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

PLASTIIKKAKIRURGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 5 vuotta

Belgique/België/Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | |

Česká republika | Plastická chirurgie | |

Danmark | Plastikkirurgi | |

Deutschland | Plastische Chirurgie | |

Eesti | Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia | |

Ελλάς | Πλαστική Χειρουργική | |

España | Cirugía plástica y reparadora | |

France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | |

Ireland | Plastic surgery | |

Italia | Chirurgia plastica e ricostruttiva | |

Κύπρος | Πλαστική Χειρουργική | |

Latvija | Plastiskā ķirurģija | |

Lietuva | Plastinė ir rekonstrukcinė rekonstrukcinė chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie plastique | |

Magyarország | Plasztikai (égési) sebészet | |

Malta | Kirurġija Plastika | |

Nederland | Plastische chirurgie | |

Österreich | Plastische Chirurgie | |

Polska | Chirurgia plastyczna | |

Portugal | Cirurgia plástica e reconstrutiva | |

Slovenija | Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija | |

Slovensko | Plastická chirurgia | |

Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi | |

Sverige | Plastikkirurgi | |

United Kingdom | Plastic surgery | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

THORAXKIRURGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 5 vuotta

Belgique/België/Belgien | Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax | |

Česká republika | Kardiochirurgie | |

Danmark | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Herzchirurgie | |

Eesti | Torakaalkirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική Θώρακος | |

España | Cirugía torácica | |

France | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | |

Ireland | Thoracic surgery | |

Italia | Chirurgia toracica; Cardiochirurgia | |

Κύπρος | Χειρουργική Θώρακος | |

Latvija | Torakālā ķirurģija | |

Lietuva | Krūtinės chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie thoracique | |

Magyarország | Mellkassebészet | |

Malta | Kirurġija Kardjo-Toraċika | |

Nederland | Cardio-thoracale chirurgie | |

Österreich | | |

Polska | Chirurgia klatki piersiowej | |

Portugal | Cirurgia cardiotorácica | |

Slovenija | Torakalna kirurgija | |

Slovensko | Hrudníková chirurgia | |

Suomi/Finland | Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi | |

Sverige | Thoraxkirurgi | |

United Kingdom | Cardo-thoracic surgery | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

LASTENKIRURGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 5 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Dětská chirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | Kinderchirurgie | |

Eesti | Lastekirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική Παίδων | |

España | Cirugía pediátrica | |

France | Chirurgie infantile | |

Ireland | Paediatric surgery | |

Italia | Chirurgia pediatrica | |

Κύπρος | Χειρουργική Παίδων | |

Latvija | Bērnu ķirurģija | |

Lietuva | Vaikų chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | |

Magyarország | Gyermeksebészet | |

Malta | Kirurgija Pedjatrika | |

Nederland | | |

Österreich | Kinderchirurgie | |

Polska | Chirurgia dziecięca | |

Portugal | Cirurgia pediátrica | |

Slovenija | | |

Slovensko | Detská chirurgia | |

Suomi/Finland | Lastenkirurgia / Barnkirurgi | |

Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |

United Kingdom | Paediatric surgery | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

VERISUONIKIRURGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 5 vuotta

Belgique/België/Belgien | Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde | |

Česká republika | Cévní chirurgie | |

Danmark | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Kardiovaskulaarkirurgia | |

Ελλάς | Αγγειοχειρουργική | |

España | Angiología y cirugía vascular | |

France | Chirurgie vasculaire | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia vascolare | |

Κύπρος | Χειρουργική Αγγείων | |

Latvija | Asinsvadu ķirurģija | |

Lietuva | Kraujagyslių chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie vasculaire | |

Magyarország | Érsebészet | |

Malta | Kirurġija Vaskolari | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Chirurgia naczyniowa | |

Portugal | Cirurgia vascular | |

Slovenija | Kardiovaskularna kirurgija | |

Slovensko | Cievna chirurgia | |

Suomi/Finland | Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

KARDIOLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | Cardiologie | |

Česká republika | Kardiologie | |

Danmark | Kardiologi | |

Deutschland | Kardiologie | |

Eesti | Kardioloogia | |

Ελλάς | Καρδιολογία | |

España | Cardiología | |

France | Pathologie cardio-vasculaire | |

Ireland | Cardiology | |

Italia | Cardiologia | |

Κύπρος | Καρδιολογία | |

Latvija | Kardioloģija | |

Lietuva | Kardiologija | |

Luxembourg | Cardiologie et angiologie | |

Magyarország | Kardiológia | |

Malta | Kardjoloġija | |

Nederland | Cardiologie | |

Österreich | | |

Polska | Kardiologia | |

Portugal | Cardiologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Kardiológia | |

Suomi/Finland | Kardiologia / Kardiologi | |

Sverige | Kardiologi | |

United Kingdom | Cardiology | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

GASTROENTEROLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | Gastro-entérologie / gastroenterologie | |

Česká republika | Gastroenterologie | |

Danmark | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Gastroenteroloogia | |

Ελλάς | Γαστρεντερολογία | |

España | Aparato digestivo | |

France | Gastro-entérologie et hépatologie | |

Ireland | Gastro-enterology | |

Italia | Gastroenterologia | |

Κύπρος | Γαστρεντερολογία | |

Latvija | Gastroenteroloģija | |

Lietuva | Gastroenterologija | |

Luxembourg | Gastro-entérologie | |

Magyarország | Gasztroenterológia | |

Malta | Gastroenteroloġija | |

Nederland | Gastro- enterologie | |

Österreich | | |

Polska | Gastroenterologia | |

Portugal | Gastrenterologia | |

Slovenija | Gastroenterologija | |

Slovensko | Gastroenterológia | |

Suomi/Finland | Gastroenterologia / Gastroenterologi | |

Sverige | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | |

United Kingdom | Gastro-enterology | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

REUMATOLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | Rhumathologie / reumatologie | |

Česká republika | Revmatologie | |

Danmark | Reumatologi | |

Deutschland | | |

Eesti | Reumatoloogia | |

Ελλάς | Ρευματολογία | |

España | Reumatología | |

France | Rhumathologie | |

Ireland | Rheumatology | |

Italia | Reumatologia | |

Κύπρος | Ρευματολογία | |

Latvija | Reimatoloģija | |

Lietuva | Reumatologija | |

Luxembourg | Rhumathologie | |

Magyarország | Reumatológia | |

Malta | Rewmatoloġija | |

Nederland | Reumatologie | |

Österreich | | |

Polska | Reumatologia | |

Portugal | Reumatologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Reumatológia | |

Suomi/Finland | Reumatologia / Reumatologi | |

Sverige | Reumatologi | |

United Kingdom | Rheumatology | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

HEMATOLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 3 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Hematologie a transfúzní lékařství | |

Danmark | Hæmatologi eller blodsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Hematoloogia | |

Ελλάς | Αιματολογία | |

España | Hematología y hemoterapia | |

France | | |

Ireland | Haematology | |

Italia | Ematologia | |

Κύπρος | Αιματολογία | |

Latvija | Hematoloģija | |

Lietuva | Hematologija | |

Luxembourg | Hématologie | |

Magyarország | Haematológia | |

Malta | Ematoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Hematologia | |

Portugal | Imuno-hemoterapia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Hematológia a transfúziológia | |

Suomi/Finland | Kliininen hematologia / Klinisk hematologi | |

Sverige | Hematologi | |

United Kingdom | | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

ENDOKRINOLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 3 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Endokrinologie | |

Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Endokrinoloogia | |

Ελλάς | Ενδοκρινολογία | |

España | Endocrinología y nutrición | |

France | Endocrinologie, maladies métaboliques | |

Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | |

Κύπρος | Ενδοκρινολογία | |

Latvija | Endokrinoloģija | |

Lietuva | Endokrinologija | |

Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | |

Magyarország | Endokrinológia | |

Malta | Endokrinoloġija u Dijabete | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Endokrynologia | |

Portugal | Endocrinologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Endokrinológia | |

Suomi/Finland | Endokrinologia / endokrinologi | |

Sverige | Endokrina sjukdomar | |

United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

FYSIATRIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 3 vuotta

Belgique/België/Belgien | Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde en revalidatie | |

Česká republika | Rehabilitační a fyzikální medicína | |

Danmark | | |

Deutschland | Physikalische und Rehabilitative Medizin | |

Eesti | Taastusravi ja füsiaatria | |

Ελλάς | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

España | Rehabilitación | |

France | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Ireland | | |

Italia | Medicina fisica e riabilitazione | |

Κύπρος | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

Latvija | Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna | |

Lietuva | Fizinė medicina ir reabilitacija | |

Luxembourg | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Magyarország | Fizioterápia | |

Malta | | |

Nederland | Revalidatiegeneeskunde | |

Österreich | Physikalische Medizin | |

Polska | Rehabilitacja medyczna | |

Portugal | Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação | |

Slovenija | Fizikalna in rehabilitacijska medicina | |

Slovensko | Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | |

Suomi/Finland | Fysiatria / fysiatri | |

Sverige | Rehabiliteringsmedicin | |

United Kingdom | | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

STOMATOLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 3 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Estomatología | |

France | Stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Odontostomatologia | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Stomatologie | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | Estomatologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

NEUROPSYKIATRIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 5 vuotta

Belgique/België/Belgien | Neuropsychiatrie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | |

Eesti | | |

Ελλάς | Νευρολογία – Ψυχιατρική | |

España | | |

France | Neuropsychiatrie | |

Ireland | | |

Italia | Neuropsichiatria | |

Κύπρος | Νευρολογία - Ψυχιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Neuropsychiatrie | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | Zenuw - en zielsziekten | |

Österreich | Neurologie und Psychiatrie | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Neuropsychiatria | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

IHO- JA SUKUPUOLITAUDIT

Koulutuksen vähimmäispituus: 3 vuotta

Belgique/België/Belgien | Dermato-vénéréologie / dermato-venerologie | |

Česká republika | Dermatovenerologie | |

Danmark | Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme | |

Deutschland | Haut– und Geschlechtskrankheiten | |

Eesti | Dermatoveneroloogia | |

Ελλάς | Δερματολογία – Αφροδισιολογία | |

España | Dermatología médico-quirúrgica y venereología | |

France | Dermatologie et vénéréologie | |

Ireland | | |

Italia | Dermatologia e venerologia | |

Κύπρος | Δερματολογία – Αφροδισιολογία | |

Latvija | Dermatoloģija un veneroloģija | |

Lietuva | Dermatovenerologija | |

Luxembourg | Dermato-vénéréologie | |

Magyarország | Bőrgyógyászat | |

Malta | Dermato-venerejoloġija | |

Nederland | Dermatologie en venerologie | |

Österreich | Haut - und Geschlechtskrankheiten | |

Polska | Dermatologia i wenerologia | |

Portugal | Dermatovenereologia | |

Slovenija | Dermatovenerologija | |

Slovensko | Dermatovenerológia | |

Suomi/Finland | Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Hud- och könssjukdomar | |

United Kingdom | | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

IHOTAUDIT

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Dermatology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Dermatoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Dermatology | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

SUKUPUOLITAUDIT

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Venereology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Mediċina Uro-ġenetali | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Genito-urinary medicine | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

RADIOLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Radiologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | Ακτινολογία – Ραδιολογία | |

España | Electrorradiología | |

France | Electro-radiologie | |

Ireland | | |

Italia | Radiologia | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Électroradiologie | |

Magyarország | Radiológia | |

Malta | | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Radiologie | |

Polska | | |

Portugal | Radiologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

TROOPPISET TAUDIT

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Tropical medicine | |

Italia | Medicina tropicale | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Trópusi betegségek | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene | |

Polska | Medycyna transportu | |

Portugal | Medicina tropical | |

Slovenija | | |

Slovensko | Tropická medicína | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Tropical medicine | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

LASTENPSYKIATRIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Dětská a dorostová psychiatrie | |

Danmark | Børne- og ungdomspsykiatri | |

Deutschland | Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie | |

Eesti | | |

Ελλάς | Παιδοψυχιατρική | |

España | | |

France | Pédo-psychiatrie | |

Ireland | Child and adolescent psychiatry | |

Italia | Neuropsichiatria infantile | |

Κύπρος | Παιδοψυχιατρική | |

Latvija | Bērnu psihiatrija | |

Lietuva | Vaikų ir paauglių psichiatrija | |

Luxembourg | Psychiatrie infantile | |

Magyarország | Gyermek- és ifjúságpszichiátria | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Psychiatria dzieci i młodzieży | |

Portugal | Pedopsiquiatria | |

Slovenija | Otroška in mladostniška psihiatrija | |

Slovensko | Detská psychiatria | |

Suomi/Finland | Lastenpsykiatria / barnpsykiatri | |

Sverige | Barn- och ungdomspsykiatri | |

United Kingdom | Child and adolescent psychiatry | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

GERIATRIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Geriatrie | |

Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Geriatría | |

France | | |

Ireland | Geriatrics | |

Italia | Geriatria | |

Κύπρος | Γηριατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | Geriatrija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Geriátria | |

Malta | Ġerjatrija | |

Nederland | Klinische geriatrie | |

Österreich | | |

Polska | Geriatria | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Geriatria | |

Suomi/Finland | Geriatria / geriatri | |

Sverige | Geriatrik | |

United Kingdom | Geriatrics | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

NEFROLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Nefrologie | |

Danmark | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Nefroloogia | |

Ελλάς | Νεφρολογία | |

España | Nefrología | |

France | Néphrologie | |

Ireland | Nephrology | |

Italia | Nefrologia | |

Κύπρος | Νεφρολογία | |

Latvija | Nefroloģija | |

Lietuva | Nefrologija | |

Luxembourg | Néphrologie | |

Magyarország | Nefrológia | |

Malta | Nefroloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Nefrologia | |

Portugal | Nefrologia | |

Slovenija | Nefrologija | |

Slovensko | Nefrológia | |

Suomi/Finland | Nefrologia / nefrologi | |

Sverige | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) | |

United Kingdom | Renal medicine | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

INFEKTIOSAIRAUDET

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Infekční lékařství | |

Danmark | Infektionsmedicin | |

Deutschland | | |

Eesti | Infektsioonhaigused | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Communicable diseases | |

Italia | Malattie infettive | |

Κύπρος | Λοιμώδη Νοσήματα | |

Latvija | Infektoloģija | |

Lietuva | Infektologija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Infektológia | |

Malta | Mard Infettiv | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Choroby zakaźne | |

Portugal | | |

Slovenija | Infektologija | |

Slovensko | Infektológia | |

Suomi/Finland | Infektiosairaudet / infektionssjukdomar | |

Sverige | Infektionssjukdomar | |

United Kingdom | Infectious diseases | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

TERVEYDENHUOLTO

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Hygiena a epidemiologie | |

Danmark | Samfundsmedicin | |

Deutschland | Öffentliches Gesundheitswesen | |

Eesti | | |

Ελλάς | Κοινωνική Ιατρική | |

España | Medicina preventiva y salud pública | |

France | Santé publique et médecine sociale | |

Ireland | Community medicine | |

Italia | Igiene e medicina sociale | |

Κύπρος | Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Santé publique | |

Magyarország | Megelőző orvostan és népegészségtan | |

Malta | Saħħa Pubblika | |

Nederland | Maatschappij en gezondheid | |

Österreich | Sozialmedizin | |

Polska | Zdrowie publiczne, epidemiologia | |

Portugal | | |

Slovenija | Javno zdravje | |

Slovensko | Hygiena a epidemiológia | |

Suomi/Finland | Terveydenhuolto / hälsovård | |

Sverige | Socialmedicin | |

United Kingdom | Public health medicine | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

KLIININEN FARMAKOLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Klinická farmakologie | |

Danmark | Klinisk farmakologi | |

Deutschland | Pharmakologie und Toxikologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Farmacología clínica | |

France | | |

Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Klinikai farmakológia | |

Malta | Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika | |

Nederland | | |

Österreich | Pharmakologie und Toxikologie | |

Polska | Farmakologia kliniczna | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická farmakológia | |

Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling | |

Sverige | Klinisk farmakologi | |

United Kingdom | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

TYÖTERVEYSHUOLTO

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | Médecine du travail / arbeidsgeneeskunde | |

Česká republika | Pracovní lékařství | |

Danmark | Arbejdsmedicin | |

Deutschland | Arbeitsmedizin | |

Eesti | | |

Ελλάς | Ιατρική της Εργασίας | |

España | | |

France | Médecine du travail | |

Ireland | Occupational medicine | |

Italia | Medicina del lavoro | |

Κύπρος | Ιατρική της Εργασίας | |

Latvija | Arodslimības | |

Lietuva | Darbo medicina | |

Luxembourg | Médecine du travail | |

Magyarország | Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) | |

Malta | Mediċina Okkupazzjonali | |

Nederland | Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde | |

Österreich | Arbeits- und Betriebsmedizin | |

Polska | Medycyna pracy | |

Portugal | Medicina do trabalho | |

Slovenija | Medicina dela, prometa in športa | |

Slovensko | Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia | |

Suomi/Finland | Työterveyshuolto / företagshälsovård | |

Sverige | Yrkes- och miljömedicin | |

United Kingdom | Occupational medicine | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

ALLERGOLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 3 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | |

Danmark | Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | Αλλεργιολογία | |

España | Alergología | |

France | | |

Ireland | | |

Italia | Allergologia ed immunologia clinica | |

Κύπρος | Αλλεργιολογία | |

Latvija | Alergoloģija– | |

Lietuva | Alergologija ir klinikinė imunologija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | |

Malta | | |

Nederland | Allergologie en inwendige geneeskunde | |

Österreich | | |

Polska | Alergologia | |

Portugal | Imuno- alergologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Allergisjukdomar | |

United Kingdom | | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

GASTROENTEROLOGINEN KIRURGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 5 vuotta

Belgique/België/Belgien | Chirurgie abdominale / heelkunde op het abdomen | |

Česká republika | | |

Danmark | Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía del aparato digestivo | |

France | Chirurgie viscérale et digestive | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia dell'aparato digestivo | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | Abdominalinė chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie gastro-entérologique | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | Abdominalna kirurgija | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

ISOTOOPPITUTKIMUKSET

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | Médecine nucléaire / nucleaire geneeskunde | |

Česká republika | Nukleární medicína | |

Danmark | Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | |

Deutschland | Nuklearmedizin | |

Eesti | | |

Ελλάς | Πυρηνική Ιατρική | |

España | Medicina nuclear | |

France | Médecine nucléaire | |

Ireland | | |

Italia | Medicina nucleare | |

Κύπρος | Πυρηνική Ιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Médecine nucléaire | |

Magyarország | Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) | |

Malta | Mediċina Nukleari | |

Nederland | Nucleaire geneeskunde | |

Österreich | Nuklearmedizin | |

Polska | Medycyna nuklearna | |

Portugal | Medicina nuclear | |

Slovenija | Nuklearna medicina | |

Slovensko | Nukleárna medicína | |

Suomi/Finland | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin | |

Sverige | Nukleärmedicin | |

United Kingdom | Nuclear medicine | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

TAPATURMAT

Koulutuksen vähimmäispituus: 5 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Traumatologie Urgentní medicína | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Accident and emergency medicine | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Traumatológia | |

Malta | Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Medycyna ratunkowa | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Úrazová chirurgia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Accident and emergency medicine | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | Klinisk neurofysiologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Neurofisiologia clínica | |

France | | |

Ireland | Neurophysiology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Newrofiżjoloġija Klinika | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi | |

Sverige | Klinisk neurofysiologi | |

United Kingdom | Clinical neurophysiology | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

LEUKAKIRURGIA (LÄÄKÄRIN PERUSKOULUTUS)

Koulutuksen vähimmäispituus: 5 vuotta

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Maxilofaciální chirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía oral y maxilofacial | |

France | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia maxillo-facciale | |

Κύπρος | | |

Latvija | Mutes, sejas un žokļu ķirurģija | |

Lietuva | Veido ir žandikaulių chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale | |

Magyarország | Szájsebészet | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Mund – Kiefer – und Gesichtschirurgie | |

Polska | Chirurgia szczękowo-twarzowa | |

Portugal | | |

Slovenija | Maksilofacialna kirurgija | |

Slovensko | Maxilofaciálna chirurgia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Maa | Tutkintotodistus | Tutkintotodistuksen antaja |

SUU- JA LEUKAKIRURGIA (LÄÄKÄRIN JA HAMMASLÄÄKÄRIN PERUSKOULUTUS)

Koulutuksen vähimmäispituus: 4 vuotta

Belgique/België/Belgien | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale / stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Oral and maxillo-facial surgery | |

Italia | | |

Κύπρος | Στοματο -Γναθο-Προσωποχειρουργική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale | |

Magyarország | Arc-állcsont-szájsebészet | |

Malta | Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Suu- ja leukakirurgia / oral och maxillofacial kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | Oral and maxillo-facial surgery | |

"

2. Sairaanhoitajat

31977 L 0452: Neuvoston direktiivi 77/452/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1977, yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi (EYVL L 176, 15.7.1977, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 31981 L 1057: neuvoston direktiivi 81/1057/ETY, annettu 14.12.1981 (EYVL L 385, 31.12.1981, s. 25)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31989 L 0594: neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30.10.1989 (EYVL L 341, 23.11.1989, s. 19)

- 31989 L 0595: neuvoston direktiivi 89/595/ETY, annettu 10.10.1989 (EYVL L 341, 23.11.1989, s. 30)

- 31990 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4.12.1990 (EYVL L 353, 17.12.1990, s. 73)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 32001 L 0019: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/19/EY, annettu 14.5.2001 (EYVL L 206, 31.7.2001, s. 1)

a) Lisätään 1 artiklan 2 kohtaan seuraava:

"Tšekin tasavallassa

"všeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel"

;

Virossa

"õde"

;

Kyproksessa

"Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής"

;

Latviassa

"māsa"

;

Liettuassa

"Bendrosios praktikos slaugytojas"

;

Unkarissa

"ápoló"

;

Maltassa

"Infermier Reġistrat tal-Ewwel Livell"

;

Puolassa

"pielęgniarka"

;

Sloveniassa

"diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik"

;

Slovakiassa

"sestra"

."

b) Lisätään 4 a artiklan jälkeen seuraavat artiklat:

"4 b artikla

Puolan yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan tutkinnon osalta sovelletaan ainoastaan seuraavia saavutettuja oikeuksia koskevia säännöksiä:

Jäsenvaltiot tunnustavat yleissairaanhoidon alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan seuraavat tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet Puolassa ennen liittymispäivää, mutta joiden osalta opinnot eivät vastaa direktiivin 77/453/ETY 1 artiklassa esitettyjä koulutuksen vähimmäisvaatimuksia, kun niiden liitteenä on todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Puolassa yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti seuraavien ajanjaksojen ajan:

- sairaanhoitajan tutkintotodistus (dyplom licencjata pielęgniarstwa) - vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana,

- todistus sairaanhoitajan keskiasteen jälkeisestä koulutuksesta lääketieteen alan ammatillisessa oppilaitoksessa (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej - vähintään viisi peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien seitsemän vuoden aikana.

Mainittuihin toimiin on täytynyt sisältyä täysimääräisen vastuun ottaminen potilashoidon suunnittelusta, järjestämisestä ja toteutuksesta

4 c artikla

1. Jäsenvaltiot tunnustavat yleissairaanhoidon alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 1 päivää tammikuuta 1993 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää entisessä Tšekkoslovakiassa, kun Tšekin tasavallan viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Tšekin yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan tutkintotodistukset yleissairaanhoitajan ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Tšekin tasavallan alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana.

2. Jäsenvaltiot tunnustavat yleissairaanhoidon alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 20 päivää elokuuta 1991 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää entisessä Neuvostoliitossa, kun Viron viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Viron yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan tutkintotodistukset yleissairaanhoitajan ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Viron alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana.

3. Jäsenvaltiot tunnustavat yleissairaanhoidon alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 21 päivää elokuuta 1991 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää entisessä Neuvostoliitossa, kun Latvian viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Latvian yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan tutkintotodistukset yleissairaanhoitajan ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Latvian alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana.

4. Jäsenvaltiot tunnustavat yleissairaanhoidon alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 11 päivää maaliskuuta 1990 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää entisessä Neuvostoliitossa, kun Liettuan viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Liettuan yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan tutkintotodistukset yleissairaanhoitajan ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Liettuan alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana.

5. Jäsenvaltiot tunnustavat yleissairaanhoidon alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 1 päivää tammikuuta 1993 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää entisessä Tšekkoslovakiassa, kun Slovakian viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Slovakian yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan tutkintotodistukset yleissairaanhoitajan ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Slovakian alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana.

6. Jäsenvaltiot tunnustavat yleissairaanhoidon alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 25 päivää kesäkuuta 1991 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää Jugoslaviassa, kun Slovenian viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Slovenian yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan tutkintotodistukset yleissairaanhoitajan ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Slovenian alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana."

;

c) Lisätään liitteeseen Belgiaa ja Tanskaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.)2.Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.) | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem2.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem | 1.Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce2.Vysvědčení o absolutoriu" |

ja Saksaa ja Kreikkaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Eesti | Diplom õe erialal | 1.Tallinna Meditsiinikool2.Tartu Meditsiinikool3.Kohtla-Järve Meditsiinikool" | |

ja Italiaa ja Luxemburgia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Κύπρος | Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής | Νοσηλευτική Σχολή | |

Latvija | 1.diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu2.māsas diploms | 1.Māsu skolas2.Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu | |

Lietuva | 1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją | 1.Universitetas2.Kolegija" | |

ja Luxemburgia ja Alankomaita koskevien kohtien väliin seuraava:

"Magyarország | 1.Ápoló bizonyítvány2.Diplomás ápoló oklevél3.Egyetemi okleveles ápoló oklevél | 1.Iskola2.Egyetem / főiskola3.Egyetem | |

Malta | Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija | Universita'ta' Malta" | |

ja Itävaltaa ja Portugalia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem "magister pielęgniarstwa" | 1.Uniwersytet Medyczny,2.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego" | |

ja Portugalia ja Suomea koskevien kohtien väliin seuraava:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik" | 1.Univerza2.Visoka strokovna šola | |

Slovensko | 1.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "magister z ošetrovateľstva" ("Mgr.")2.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z ošetrovateľstva" ("Bc.")3.Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra | 1.Vysoká škola2.Vysoká škola3.Stredná zdravotnícka škola" | |

3. Hammaslääkärit

a) 31978 L 0686: Neuvoston direktiivi 78/686/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, hammaslääkärin tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi (EYVL L 233, 24.8.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 31981 L 1057: neuvoston direktiivi 81/1057/ETY, annettu 14.12.1981 (EYVL L 385, 31.12.1981, s. 25)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31989 L 0594: neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30.10.1989 (EYVL L 341, 23.11.1989, s. 19)

- 31990 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4.12.1990 (EYVL L 353, 17.12.1990, s. 73)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 32001 L 0019: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/19/EY, annettu 14.5.2001 (EYVL L 206, 31.7.2001, s. 1)

i) Lisätään 1 artiklaan seuraava:

"— Tšekin tasavallassa

Zubní lékař,

— Virossa

Hambaarst,

— Kyproksessa

Οδοντίατρος,

— Latviassa

Zobārsts,

— Liettuassa

Gydytojas odontologas,

— Unkarissa

Fogorvos,

— Maltassa

Kirurgu Dentali,

— Puolassa

Lekarz dentysta,

— Sloveniassa

Doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine,

— Slovakiassa

Zubný lekár"

;

ii) Lisätään 7 a artiklan jälkeen seuraava artikla:

"7 b artikla

1. Jäsenvaltiot tunnustavat hammaslääketieteen tai sen erikoisalojen alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta hammaslääketieteen alan tai sen erikoisalojen tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 20 päivää elokuuta 1991 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää entisessä Neuvostoliitossa, kun Viron viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Viron hammaslääketieteen alan tai sen erikoisalojen tutkintotodistukset hammaslääkärin ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Viron alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana.

2. Jäsenvaltiot tunnustavat hammaslääketieteen tai sen erikoisalojen alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta hammaslääketieteen alan tai sen erikoisalojen tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 21 päivää elokuuta 1991 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää entisessä Neuvostoliitossa, kun Latvian viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Latvian hammaslääketieteen alan tai sen erikoisalojen tutkintotodistukset hammaslääkärin ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Latvian alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana.

3. Jäsenvaltiot tunnustavat hammaslääketieteen tai sen erikoisalojen alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta hammaslääketieteen alan tai sen erikoisalojen tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 11 päivää maaliskuuta 1990 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää entisessä Neuvostoliitossa, kun Liettuan viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Liettuan hammaslääketieteen alan tai sen erikoisalojen tutkintotodistukset hammaslääkärin ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksiin on liityttävä samojen viranomaisten vahvistus siitä, että asianomaiset jäsenvaltioiden kansalaiset ovat toimineet kyseisissä ammateissa Liettuan alueella tosiasiallisesti ja laillisesti vähintään kolme perättäistä vuotta viiden todistuksen antamista edeltävän vuoden aikana.

4. Jäsenvaltiot tunnustavat hammaslääketieteen tai sen erikoisalojen alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta hammaslääketieteen alan tai sen erikoisalojen tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 25 päivää kesäkuuta 1991 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää Jugoslaviassa, kun Slovenian viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Slovenian hammaslääketieteen alan tai sen erikoisalojen tutkintotodistukset hammaslääkärin ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksiin on liityttävä samojen viranomaisten vahvistus siitä, että asianomaiset jäsenvaltioiden kansalaiset ovat toimineet kyseisissä ammateissa Slovenian alueella tosiasiallisesti ja laillisesti vähintään kolme perättäistä vuotta viiden todistuksen antamista edeltävän vuoden aikana."

;

iii) Korvataan 8 artiklan 1 kohdassa viittaukset 2, 4, 7 ja 19 artiklaan viittauksilla 2, 4, 7, 19, 19 a, 19 b, 19 c ja 19 d artiklaan;

iv) Korvataan 17 artiklassa viittaukset 2 artiklaan, 7 artiklan 1 kohtaan ja 19 artiklaan viittauksilla 2 artiklaan, 7 artiklan 1 kohtaan sekä 19, 19 a, 19 b, 19 c ja 19 d artiklaan;

v) Lisätään 19 b artiklan jälkeen seuraavat artiklat:

"19 c artikla

1. Tšekin tasavallan liittymispäivästä alkaen jäsenvaltiot tunnustavat tämän direktiivin 1 artiklassa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseksi ne lääketieteen tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka Tšekin tasavallassa tai entisessä Tšekkoslovakiassa on annettu yliopistolliset lääketieteen opinnot ennen liittymistä aloittaneille henkilöille ja joiden liitteenä on Tšekin toimivaltaisten viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä henkilöt ovat harjoittaneet Tšekin tasavallassa direktiivin 78/687/ETY 5 artiklassa tarkoitettua toimintaa tosiasiallisesti, luvallisesti ja pääasiallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamista edeltävien viiden vuoden aikana ja että näillä henkilöillä on oikeus harjoittaa mainittua toimintaa samoin edellytyksin kuin tämän direktiivin liitteessä A tarkoitettujen tutkintotodistusten haltijat.

2. Edellä ensimmäisessä alakohdassa mainittua vaatimusta kolmen vuoden ammattikokemuksesta ei oteta huomioon, jos asianomaiset ovat suorittaneet vähintään kolmen vuoden opinnot, jotka toimivaltaiset viranomaiset todistavat direktiivin 78/687/ETY 1 artiklassa mainittuja opintoja vastaaviksi.

19 d artikla

1. Slovakian liittymispäivästä alkaen jäsenvaltiot tunnustavat tämän direktiivin 1 artiklassa tarkoitetun toiminnan harjoittamiseksi ne lääketieteen tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka Slovakiassa tai entisessä Tšekkoslovakiassa on annettu yliopistolliset lääketieteen opinnot ennen liittymistä aloittaneille henkilöille ja joiden liitteenä on Slovakian toimivaltaisten viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä henkilöt ovat harjoittaneet Slovakiassa direktiivin 78/687/ETY 5 artiklassa tarkoitettua toimintaa tosiasiallisesti, luvallisesti ja pääasiallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamista edeltävien viiden vuoden aikana ja että näillä henkilöillä on oikeus harjoittaa mainittua toimintaa samoin edellytyksin kuin tämän direktiivin liitteessä A tarkoitettujen tutkintotodistusten haltijat.

2. Ensimmäisessä alakohdassa mainittua vaatimusta kolmen vuoden ammattikokemuksesta ei oteta huomioon, jos asianomaiset ovat suorittaneet vähintään kolmen vuoden opinnot, jotka toimivaltaiset viranomaiset todistavat direktiivin 78/687/ETY 1 artiklassa mainittuja opintoja vastaaviksi."

;

vi) Lisätään liitteeseen A Belgiaa ja Tanskaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, Dr. med. Dent.) | Lékařská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce" |

ja Saksaa ja Kreikkaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Eesti | Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool" | |

ja Italiaa ja Luxemburgia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | Zobārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un "Sertifikāts" – kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją" |

ja Luxemburgia ja Alankomaita koskevien kohtien väliin seuraava:

"Magyarország | Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, lyhenne: dr. med. dent.) | Egyetem | |

Malta | Lawrja fil- Kirurġija Dentali | Universita'ta' Malta" | |

ja Itävaltaa ja Portugalia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem "lekarz dentysta" | 1.Akademia Medyczna,2.Uniwersytet Medyczny,3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Państwowy" |

ja Portugalia ja Suomea koskevien kohtien väliin seuraava:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine" | Univerza | Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik / zobozdravnica |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor zubného lekárstva" ("MDDr.") | Vysoká škola" | |

vii) Lisätään liitteeseen B kohtaan 1. Oikomishoito Belgiaa ja Tanskaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Česká republika | –" | | |

ja Saksaa ja Kreikkaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Eesti | Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal | Tartu Ülikool" | |

ja Italiaa ja Luxemburgia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | "Sertifikāts" – kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācija seksāmenu ortodontijā | Latvijas Ārstu biedrība | |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

ja Luxemburgia ja Alankomaita koskevien kohtien väliin seuraava:

"Magyarország | Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány | Az gészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | |

Malta | Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti" | |

ja Itävaltaa ja Portugalia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji | Centrum Egzaminów Medycznych" | |

ja Portugalia ja Suomea koskevien kohtien väliin seuraava:

"Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | |

Slovensko | –" | | |

viii) Lisätään liitteeseen B kohtaan 2. Suukirurgia Belgiaa ja Tanskaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Česká republika | –" | | |

ja Saksaa ja Kreikkaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Eesti | –" | | |

ja Italiaa ja Luxemburgia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | – | | |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

ja Luxemburgia ja Alankomaita koskevien kohtien väliin seuraava:

"Magyarország | Dento-alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány | Az Egész ségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | |

Malta | Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti" | |

ja Itävaltaa ja Portugalia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej | Centrum Egzaminów Medycznych" | |

ja Portugalia ja Suomea koskevien kohtien väliin seuraava:

"Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | |

Slovensko | –" | | |

b) 31978 L 0687: Neuvoston direktiivi 78/687/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1978, hammaslääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 233, 24.8.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 32001 L 0019: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/19/EY, annettu 14.5.2001 (EYVL L 206, 31.7.2001, s. 1)

Korvataan 6 artiklassa viittaukset 19 artiklaan viittauksilla 19, 19 a, 19 b, 19 c ja 19 d artiklaan.

4. Eläinlääketiede

31978 L 1026: Neuvoston direktiivi 78/1026/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1978, tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta eläinlääketieteen alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi (EYVL L 362, 23.12.1978, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 11979 H: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Helleenien tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 291, 19.11.1979, s. 17)

- 31981 L 1057: neuvoston direktiivi 81/1057/ETY, annettu 14.12.1981 (EYVL L 385, 31.12.1981, s. 25)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31989 L 0594: neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30.10.1989 (EYVL L 341, 23.11.1989, s. 19)

- 31990 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4.12.1990 (EYVL L 353, 17.12.1990, s. 73)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 32001 L 0019: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/19/EY, annettu 14.5.2001 (EYVL L 206, 31.7.2001, s. 1)

a) Lisätään 4 a artiklan jälkeen artiklat seuraavasti:

"4 b artikla

Jäsenvaltiot tunnustavat eläinlääketieteen alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta eläinlääketieteen alan tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet Virossa ennen liittymispäivää, kun niiden liitteenä on todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Virossa kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään viisi peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien seitsemän vuoden aikana.

4 c artikla

1. Jäsenvaltiot tunnustavat eläinlääketieteen alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta eläinlääketieteen alan tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 1 päivää tammikuuta 1993 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää entisessä Tšekkoslovakiassa, kun Tšekin tasavallan viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Tšekin eläinlääketieteen alan tutkintotodistukset eläinlääkärin ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Tšekin tasavallan alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana.

2. Jäsenvaltiot tunnustavat eläinlääketieteen alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta eläinlääketieteen alan tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 20 päivää elokuuta 1991 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää entisessä Neuvostoliitossa, kun Viron viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Viron eläinlääketieteen alan tutkintotodistukset eläinlääkärin ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Viron alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään viisi peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien seitsemän vuoden aikana.

3. Jäsenvaltiot tunnustavat eläinlääketieteen alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta eläinlääketieteen alan tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 21 päivää elokuuta 1991 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää entisessä Neuvostoliitossa, kun Latvian viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Latvian eläinlääketieteen alan tutkintotodistukset eläinlääkärin ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Latvian alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana.

4. Jäsenvaltiot tunnustavat eläinlääketieteen alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta eläinlääketieteen alan tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 11 päivää maaliskuuta 1990 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää entisessä Neuvostoliitossa, kun Liettuan viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Liettuan eläinlääketieteen alan tutkintotodistukset eläinlääkärin ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksiin on liityttävä samojen viranomaisten vahvistus siitä, että asianomaiset jäsenvaltioiden kansalaiset ovat toimineet kyseisissä ammateissa Liettuan alueella tosiasiallisesti ja laillisesti vähintään kolme perättäistä vuotta viiden todistuksen antamista edeltävän vuoden aikana.

5. Jäsenvaltiot tunnustavat eläinlääketieteen alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta eläinlääketieteen alan tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 1 päivää tammikuuta 1993 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää entisessä Tšekkoslovakiassa, kun Slovakian viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Slovakian eläinlääketieteen alan tutkintotodistukset eläinlääkärin ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Slovakian alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana.

6. Jäsenvaltiot tunnustavat eläinlääketieteen alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta eläinlääketieteen alan tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu ennen 25 päivää kesäkuuta 1991 tai joiden osalta opinnot ovat alkaneet ennen kyseistä päivämäärää Jugoslaviassa, kun Slovenian viranomaiset todistavat, että kyseiset asiakirjat ovat sen alueella oikeudellisesti yhtä päteviä kuin Slovenian eläinlääketieteen alan tutkintotodistukset eläinlääkärin ammattiin pääsyn ja sen harjoittamisen osalta. Todistuksen liitteenä on samojen viranomaisten antama todistus, joka osoittaa, että nämä jäsenvaltioiden kansalaiset ovat harjoittaneet Slovenian alueella kyseistä toimintaa tosiasiallisesti ja luvallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamispäivää edeltävien viiden vuoden aikana."

b) Lisätään liitteeseen Belgiaa ja Tanskaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství(doktor veterinární medicíny, MVDr.)2.Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.) | Veterinární fakulta univerzity v České republice" | |

ja Saksaa ja Kreikkaa koskevien kohtien väliin seuraava:

"Eesti | Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava | Eesti Põllumajandusülikool" | |

ja Italiaa ja Luxemburgia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Κτηνιάτρου | Κτηνιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | Veterinārārsta diploms | Latvijas Lauksaimniecības Universitāte | |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)) | Lietuvos Veterinarijos Akademija" | |

ja Luxemburgia ja Alankomaita koskevien kohtien väliin seuraava:

"Magyarország | Állatorvos doktor oklevél – dr.med.vet. | Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar | |

Malta | Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju | Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji" | |

ja Itävaltaa ja Portugalia koskevien kohtien väliin seuraava:

"Polska | Dyplom lekarza weterynarii | 1.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie2.Akademia Rolnicza we Wrocławiu3.Akademia Rolnicza w Lublinie4.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie" | |

ja Portugalia ja Suomea koskevien kohtien väliin seuraava:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor veterinarske medicine / doktorica veterinarske medicine" | Univerza | Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor veterinárskej medicíny" ("MVDr.") | Univerzita veterinárskeho lekárstva" | |

5. Kätilöt

31980 L 0154: Neuvoston direktiivi 80/154/ETY, annettu 21 päivänä tammikuuta 1980, kätilön tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta sekä toimenpiteistä sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi (EYVL L 33, 11.2.1980, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna seuraavilla:

- 31980 L 1273: neuvoston direktiivi 80/1273/ETY, annettu 22.12.1980 (EYVL L 375, 31.12.1980, s. 74)

- 11985 I: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittyminen Euroopan yhteisöihin (EYVL L 302, 15.11.1985, s. 23)

- 31989 L 0594: neuvoston direktiivi 89/594/ETY, annettu 30.10.1989 (EYVL L 341, 23.11.1989, s. 19)

- 31990 L 0658: neuvoston direktiivi 90/658/ETY, annettu 4.12.1990 (EYVL L 353, 17.12.1990, s. 73)

- 11994 N: liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista tehty asiakirja - Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittyminen Euroopan unioniin (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 21)

- 32001 L 0019: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/19/EY, annettu 14.5.2001 (EYVL L 206, 31.7.2001, s. 1)

a) Lisätään 1 artiklaan seuraava:

"Tšekin tasavallassa

- "Porodní asistentka/porodní asistent"

,

Virossa

- "Ämmaemand"

,

Kyproksessa

- "Εγγεγραμμένη Μαία"

,

Latviassa

- "Vecmāte"

,

Liettuassa

- "Akušeris"

,

Unkarissa

- "Szülésznő"

,

Maltassa

- "Qabla"

,

Puolassa

- "Położna"

,

Sloveniassa

- "Diplomirana babica / Diplomirani babičar"

,

Slovakiassa

- "Pôrodná asistentka""

;

b) Lisätään 5 a artiklan jälkeen artiklat seuraavasti:

"5 b artikla

Puolan kätilöiden tutkintojen osalta sovelletaan ainoastaan seuraavia saavutettuja oikeuksia koskevia säännöksiä:

Jäsenvaltiot tunnustavat kätilöiden koulutuksen alalla riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden kansalaisilta kätilön seuraavat tutkintotodistuk