12002E080

Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Nizza) - Kolmas osa: Yhteisön politiikka - V osasto: Liikenne - 80 artikla - 84 artikla - EY:n perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Maastricht) - 84 artikla - ETY:n perustamissopimus

Virallinen lehti nro C 325 , 24/12/2002 s. 0064 - 0064
Virallinen lehti nro C 340 , 10/11/1997 s. 0207 - Konsolidoitu toisinto
Virallinen lehti nro C 224 , 31/08/1992 s. 0028 - Konsolidoitu toisinto
(ETY:n sopimus - virallista julkaisua ei ole saatavilla)


Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Nizza)

Kolmas osa: Yhteisön politiikka

V osasto: Liikenne

80 artikla

84 artikla - EY:n perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Maastricht)

84 artikla - ETY:n perustamissopimus

80 artikla

1. Tämän osaston määräyksiä sovelletaan rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen.

2. Neuvosto voi määräenemmistöllä päättää, annetaanko meri- ja lentoliikennettä koskevia aiheellisia säännöksiä sekä missä laajuudessa ja mitä menettelyä noudattaen niitä annetaan.

Tällöin sovelletaan 71 artiklan määräyksiä menettelystä.