12001C

Nizzan sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta, allekirjoitettu Nizzassa 26 päivänä helmikuuta 2001 - Sisältö

Virallinen lehti nro C 080 , 10/03/2001 s. 0001 - 0087


Nizzan sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen sekä Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta, allekirjoitettu Nizzassa 26 päivänä helmikuuta 2001

ENSIMMÄINEN OSA - SISÄLTÖÄ KOSKEVAT MUUTOKSET

/* 101C000 */

- 1 artikla: 1-15 kohta (EU-sopimus)

/* 101C001 */

- 2 artikla: 1-47 kohta (EY:n perustamissopimus)

/* 101C002 */

- 3 artikla: 1-25 kohta (Euratomin perustamissopimus)

/* 101C003 */

- 4 artikla: 1-19 kohta (EHTY:n perustamissopimus)

/* 101C004 */

- 5 artikla: Pöytäkirja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä

/* 101C005 */

- 6 artikla: Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista

/* 101C006 */

TOINEN OSA - SIIRTYMÄ- JA LOPPUMÄÄRÄYKSET

- 7-13 artikla

/* 101C007 - 101C013 */

PÖYTÄKIRJAT

- Pöytäkirja Euroopan unionin laajentumisesta

/* 101C/PRO/01 */

- Pöytäkirja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä

/* 101C/PRO/02 */

- Pöytäkirja EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta

/* 101C/PRO/03 */

- Pöytäkirja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 67 artiklasta

/* 101C/PRO/04 */

PÄÄTÖSASIAKIRJA

/* 101C/AFI */

KONFERENSSIN HYVÄKSYMÄT JULISTUKSET

/* 101C/DCL/01 - 101C/DCL/24 */

JULISTUKSET, JOTKA KONFERENSSI ON OTTANUT HUOMIOON

/* 101C/DCL/25 - 101C/DCL/27 */