11997E308

Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Amsterdam) - Kuudes osa: Yleiset määräykset ja loppumääräykset - 308 artikla - 235 artikla - EY:n perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Maastricht) - 235 artikla - ETY:n perustamissopimus

Virallinen lehti nro C 340 , 10/11/1997 s. 0301 - Konsolidoitu toisinto
Virallinen lehti nro C 224 , 31/08/1992 s. 0078 - Konsolidoitu toisinto
(ETY:n sopimus - virallista julkaisua ei ole saatavilla)


Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Amsterdam)

308 artikla

Jos jokin yhteisön toimi osoittautuu tarpeelliseksi yhteisön tavoitteen saavuttamiseksi yhteismarkkinoiden toiminnassa eikä tässä sopimuksessa ole määräyksiä tähän tarvittavista valtuuksista, neuvosto antaa aiheelliset säännökset yksimielisesti komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan.