11997E295

Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Amsterdam) - Kuudes osa: Yleiset määräykset ja loppumääräykset - 295 artikla - 222 artikla - EY:n perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Maastricht) - 222 artikla - ETY:n perustamissopimus

Virallinen lehti nro C 340 , 10/11/1997 s. 0296 - Konsolidoitu toisinto
Virallinen lehti nro C 224 , 31/08/1992 s. 0075 - Konsolidoitu toisinto
(ETY:n sopimus - virallista julkaisua ei ole saatavilla)


Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Amsterdam)

295 artikla

Tällä sopimuksella ei puututa jäsenvaltioiden omistusoikeusjärjestelmiin.