11997E147

Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Amsterdam) - Kolmas osa: Yhteisön politiikka - XI osasto: Sosiaalipolitiikka, koulutus, ammatillinen koulutus ja nuoriso - 2 luku: Euroopan sosiaalirahasto - 147 artikla - 124 artikla - EY:n perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Maastricht) - 124 artikla - ETY:n perustamissopimus

Virallinen lehti nro C 340 , 10/11/1997 s. 0244 - Konsolidoitu toisinto
Virallinen lehti nro C 224 , 31/08/1992 s. 0046 - Konsolidoitu toisinto
(ETY:n sopimus - virallista julkaisua ei ole saatavilla)


Euroopan yhteisön perustamissopimus (konsolidoitu toisinto Amsterdam)

147 artikla

Rahaston hallintoa hoitaa komissio.

Tässä tehtävässä komissiota avustaa komitea, jonka puheenjohtajana on komission jäsen ja jossa on hallitusten sekä työntekijä- ja työnantajajärjestöjen edustajat.