11992M/PRO/TDK

Sopimus Euroopan unionista - Pöytäkirja Tanskasta

Virallinen lehti nro C 191 , 29/07/1992 s. 0086


Sopimus Euroopan unionista - Pöytäkirja Tanskasta

KORKEAT SOPIMUSPUOLET JOTKA HALUAVAT ratkaista eräät Tanskaa koskevat erityisongelmat OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä jotka liitetään Euroopan yhteisön perustamissopimukseen:Euroopan keskuspankkijärjestelmän perussäännön 14 artiklan määräykset eivät vaikuta Tanskan kansallisen pankin oikeuteen hoitaa sellaisia sille nykyisin kuuluvia tehtäviä jotka koskevat yhteisön ulkopuolisia Tanskan kuningaskunnan alueita.