11992M/PRO/F

Sopimus Euroopan unionista - Pöytäkirja Ranskasta

Virallinen lehti nro C 191 , 29/07/1992 s. 0090


Sopimus Euroopan unionista - Pöytäkirja Ranskasta

KORKEAT SOPIMUSPUOLET

JOTKA HALUAVAT ottaa huomioon erityisen Ranskaa koskevan seikan

OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä jotka liitetään Euroopan yhteisön perustamissopimukseen:

Ranska säilyttää erioikeuden laskea liikkeeseen rahaa merentakaisilla alueillaan kansallisessa lainsäädännössään vahvistettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti ja ainoastaan sillä on oikeus vahvistaa CFP-frangin pariarvo.