11992M/PRO/DE/00

Sopimus Euroopan unionista - Pöytäkirja liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä - Johdanto-osa

Virallinen lehti nro C 191 , 29/07/1992 s. 0084


Sopimus Euroopan unionista - Pöytäkirja liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä - Johdanto-osa

KORKEAT SOPIMUSPUOLET

JOTKA HALUAVAT vahvistaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 104 c artiklassa tarkoitettuja liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yksityiskohtaiset säännöt

OVAT SOPINEET seuraavista määräyksistä jotka liitetään Euroopan yhteisön perustamissopimukseen: