11992E213

Euroopan yhteisön perustamissopimus - Kuudes osa - Yleiset määräykset ja loppumääräykset - 213 artikla

Virallinen lehti nro C 224 , 31/08/1992 s. 0075


Euroopan yhteisön perustamissopimus - Kuudes osa - Yleiset määräykset ja loppumääräykset - 213 artikla

Komissio voi sille uskottujen tehtävien hoitamiseksi niissä rajoissa ja niillä edellytyksin jotka neuvosto tämän sopimuksen määräysten mukaisesti vahvistaa hankkia kaikki tarvittavat tiedot ja toimittaa kaikki tarvittavat tarkastukset.