11992E148

Euroopan yhteisön perustamissopimus - Viides osa - Yhteisön toimielimet - I osasto - Institutionaaliset määräykset - 1 luku - Toimielimet - 2 jakso - Neuvosto - 148 artikla

Virallinen lehti nro C 224 , 31/08/1992 s. 0058


Euroopan yhteisön perustamissopimus - Viides osa - Yhteisön toimielimet - I osasto - Institutionaaliset määräykset - 1 luku - Toimielimet - 2 jakso - Neuvosto - 148 artikla

1. Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä neuvosto tekee ratkaisunsa jäsentensäenemmistöllä.

2. Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä on määräenemmistö jäsenten äänet painotetaan seuraavasti:

Belgia // 5

Tanska // 3

Saksa // 10

Kreikka // 5

Espanja // 8

Ranska // 10

Irlanti // 3

Italia // 10

Luxemburg // 2

Alankomaat // 5

Itävalta // 4

Portugali // 5

Suomi // 3

Ruotsi // 4

Yhdistynyt kuningaskunta // 10

Neuvoston ratkaisun edellytyksenä on vähintään:

- 62 ääntä jos ratkaisu tämän sopimuksen mukaan on tehtävä komission ehdotuksesta

- muissa tapauksissa 62 ääntä jotka edustavat ainakin kymmentä asian puolesta äänestävää jäsentä (*).

3. Henkilökohtaisesti tai edustettuina läsnä olevien jäsenten pidättyminen äänestämästä ei estä neuvostoa tekemästä ratkaisua jonka edellytyksenä on yksimielisyys.