11979H

Asiakirjat Helleenien tasavallan liittymisestä Euroopan yhteisöihin - Sisällys

Virallinen lehti nro L 291 , 19/11/1979 s. 0000


Asiakirjat Helleenien tasavallan liittymisestä Euroopan yhteisöihin - Sisällys

Komission lausunto, annettu 23 päivänä toukokuuta 1979, Euroopan yhteisöihin liittymistä koskevasta Helleenien tasavallan hakemuksesta

/* 179H/AVI/COM */

Euroopan yhteisöjen neuvoston päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 1979, Helleenien tasavallan liittymisestä Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön

/* 179H/DEC/KSG */

Euroopan yhteisöjen neuvoston päätös, tehty 24 päivänä toukokuuta 1979, Helleenien tasavallan ottamisesta Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atominergiayhteisön jäseneksi

/* 179H/DEC/CEE/EUR */

Sopimus Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan yhteisöjen jäsenvaltiot) sekä Helleenien tasavallan välillä Helleenien tasavallan liittymisestä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön

/* 179H/TTE/00 */

Asiakirja Helleenien tasavallan liittymisehdoista ja perustamissopimusten mukautuksista

Ensimmäinen osa: Periaatteet

Toinen osa: Perustamissopimusten mukautukset

I osasto: Institutionaaliset määräykset

1 luku: Edustajakokous

2 luku: Neuvosto

3 luku: Komissio

4 luku: Yhteisön tuomioistuin

5 luku: Talous- ja sosiaalikomitea

6 luku: Tilintarkastustuomioistuin

7 luku: Tieteellis-tekninen komitea

II osasto: Muut mukautukset

Kolmas osa: Toimielinten antamia säädöksiä koskevat mukautukset

Neljäs osa: Siirtymätoimenpiteet

I osasto: Institutionaaliset määräykset

II osasto: Tavaroiden vapaa liikkuvuus

1 luku: Tariffeja koskevat määräykset

2 luku: Määrällisten rajoitusten ja vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden poistaminen

3 luku: Muut määräykset

III osasto: Henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus

1 luku: Työntekijät

2 luku: Pääomanliikkeet ja näkymättömät toimet

1 jakso: Pääomanliikkeet

2 jakso: Näkymättömät toimet

3 jakso: Yleiset määräykset

IV osasto: Maatalous

1 luku: Yleiset määräykset

2 luku: Tiettyjä yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevat määräykset

1 jakso: Hedelmät ja vihannekset

2 jakso: Rasvat

3 jakso: Maito ja maitotuotteet

4 jakso: Naudanliha

5 jakso: Tupakka

6 jakso: Pellava ja hamppu

7 jakso: Humala

8 jakso: Siemenet

9 jakso: Silkkiäistoukat

10 jakso: Sokeri

11 jakso: Vilja

12 jakso: Sianliha

13 jakso: Munat

14 jakso: Siipikarjanliha

15 jakso: Riisi

16 jakso: Hedelmä- ja vihannesjalosteet

17 jakso: Kuivatut rehut

18 jakso: Pavut, härkäpavut ja makeat lupiinit

19 jakso: Viini

3 luku: Kalastusta koskevat määräykset

4 luku: Muut määräykset

1 jakso: Eläinlääkintätoimenpiteet

2 jakso: Siemeniä ja lisäysaineistoa koskevaan lainsäädäntöön liittyvät toimenpiteet

3 jakso: Erinäiset määräykset

V osasto: Ulkosuhteet

1 luku: Yhteinen kauppapolitiikka

2 luku: Yhteisöjen sopimukset tiettyjen kolmansien maiden kanssa

3 luku: Suhteet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueiden valtioiden kanssa

4 luku: Tekstiilit

VI osasto: Varainhoitoa koskevat määräykset

VII osasto: Muut määräykset

Viides osa: Tämän asiakirjan soveltamista koskevat määräykset

I osasto: Toimielinten järjestäytyminen

II osasto: Toimielinten antamien säädösten sovellettavuus

III osasto: Loppumääräykset

Liitteet

/* 179HN */

Liite I: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 21 artiklassa

I. Tullilainsäädäntö

II.Maatalous

III. Sijoittautumisoikeus ja palvelujen tarjoamisen vapaus

IV. Liikenne

V. Kilpailu

VI. Verotus

VII. Talouspolitiikka

VIII. Ulkosuhteet

IX. Sosiaalipolitiikka

X. Lainsäädännön lähentäminen

XI. Energia

XII. Aluepolitiikka

XIII. Ympäristö ja kuluttajansuoja

XIV. Tilastot

XV. Euratom

XVI. Erinäisiä määräyksiä

Liite II: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 22 artiklassa

I. Maatalous

II. Liikenne

III. Kilpailu

IV. Kauppapolitiikka

V. Sosiaalipolitiikka

VI. Lainsäädäntöjen lähentäminen

VII. Energia

VIII. Ympäristö ja kuluttajansuoja

IX. Tilastot

Liite III: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 36 artiklan 1 ja 2 kohdassa

Liite IV: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 114 artiklassa

Liite V: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 115 artiklan 1 kohdassa

Liite VI: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 115 artiklan 3 kohdassa

Liite VII: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 117 artiklan 1 kohdassa

Liite VIII: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 128 artiklassa

I. Liikenne

II. Verotus

III. Talouspolitiikka

IV. Energia

Liite IX: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 142 artiklan 1 kohdassa

Liite X: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 142 artiklan 2 kohdassa

Liite XI: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 144 artiklassa

I. Tullilainsäädäntö

II. Liikenne

III. Ympäristö ja kuluttajansuoja

Liite XII: Luettelo, josta määrätään liittymisasiakirjan 145 artiklassa

I. Liikenne

II. Verotus

III. Sosiaalipolitiikka

IV. Lainsäädännön yhdenmukaistaminen

V. Euratom

VI. Energia

Pöytäkirjat

/* 179H/PRO */

Pöytäkirja N:o 1 Euroopan investointipankin perussäännöstä

Ensimmäinen osa: Euroopan investointipankin perussäännön mukautukset

Toinen osa: Muut määräykset

Pöytäkirja N:o 2 yhteisen tullitariffin nimikkeeseen 36.06 kuuluvien tulitikkujen perustullista

Pöytäkirja N:o 3 Helleenien tasavallan myöntämästä vapautuksesta tiettyihin tavaroihin sovellettavista tuontitulleista

Pöytäkirja N:o 4 puuvillasta

Pöytäkirja N:o 5 Helleenien tasavallan osallistumisesta Euroopan hiili- ja teräsyhteisön rahastoihin

Pöytäkirja N:o 6 ydinenergia-alan tietojen vaihdosta Helleenien tasavallan kanssa

Pöytäkirja N:o 7 Kreikan taloudellisesta ja teollisesta kehityksestä

Päätösasiakirja

/* 179H/AFI */

Julistukset

/* 179H/AFI/DCL */

Yhteinen julistus työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta

Yhteinen julistus Kreikan ja Espanjan ja Portugalin välisissä suhteissa jälkimmäisten liittymisen jälkeen mahdollisesti tarvittavista erityisistä siirtymätoimenpiteistä

Yhteinen julistus tiettyjen kolmansien maiden kanssa 118 artiklan mukaisesti tehtävistä pöytäkirjoista

Yhteinen julistus Athos-vuoresta

Yhteinen julistus Helleenien tasavallan maatalouden alalla liittymistä edeltävän ajanjakson aikana myöntämien kansallisten tukien yhteisestä tarkastelumenettelystä

Yhteinen julistus maataloustuotteiden hintojen vuosittaista vaihtelua Kreikassa liittymistä edeltävän ajanjakson aikana koskevasta yhteisestä tarkastelumenettelystä

Yhteinen julistus sokerista, maitotuotteista, oliiviöljystä sekä hedelmä- ja vihannesjalosteista

Yhteinen julistus luottolaitosten toiminnan aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 12 päivänä joulukuuta 1977 annetusta ensimmäisestä neuvoston direktiivistä

Saksan liittotasavallan hallituksen julistus Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön liittymistä koskevan päätöksen sekä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön liittymisestä tehdyn sopimuksen soveltamisesta Berliiniin

Saksan liittotasavallan hallituksen julistus ilmaisun 'kansalaiset' määritelmästä

Euroopan talousyhteisön julistus kreikkalaisten työntekijöiden pääsystä palkattuun työhön nykyisissä jäsenvaltioissa

Euroopan talousyhteisön julistus Euroopan aluekehitysrahastosta

Helleenien tasavallan julistus rahapoliittisista kysymyksistä

Tiedonsaanti- ja neuvottelumenettely tiettyjen päätösten antamista varten

/* 179H/AFI/PCD/ADP */