11965F/PRO/PRI/13

Sopimus Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta - Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista - V luku - Euroopan yhteisöjen virkamiehet ja muu henkilöstö - 13 artikla

Virallinen lehti nro L 152 , 13/07/1967 s. 0015


Sopimus Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta - Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista - V luku - Euroopan yhteisöjen virkamiehet ja muu henkilöstö - 13 artikla

Niillä edellytyksin ja noudattaen sitä menettelyä jotka neuvosto komission ehdotuksesta vahvistaa yhteisöjen virkamiehet ja muu henkilöstö ovat velvollisia maksamaan yhteisöille veroa yhteisöjen heille maksamista palkoista ja palkkioista.

He eivät maksa kansallista veroa yhteisöjen maksamista palkoista ja palkkioista.