11957A031

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus (Euratom) - Toinen osasto - Määräykset ydinenergia-alan kehityksen edistämisestä - III luku - Terveyden suojelu - 31 artikla


Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus (Euratom) - Toinen osasto - Määräykset ydinenergia-alan kehityksen edistämisestä - III luku - Terveyden suojelu - 31 artikla

Komissio laatii perusnormit saatuaan lausunnon asiantuntijaryhmältä jonka tieteellis-tekninen komitea nimeää jäsenvaltioiden tieteellisten asiantuntijoiden erityisesti kansanterveyden asiantuntijoiden keskuudesta. Komissio pyytää näin laadituista perusnormeista talous- ja sosiaalikomitean lausunnon.

Euroopan parlamenttia kuultuaan ja saatuaan komissiolta komiteoiden lausunnot neuvosto vahvistaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta perusnormit.