02020R1017 — FI — 14.07.2020 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1017,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1307/2013 säädettyihin tiettyihin suoriin tukijärjestelmiin sovellettavista vuoden 2020 talousarviomäärärahojen enimmäismääristä

(EUVL L 225 14.7.2020, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1424, annettu 8 päivänä lokakuuta 2020,

  L 328

4

9.10.2020
▼B

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2020/1017,

annettu 13 päivänä heinäkuuta 2020,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1307/2013 säädettyihin tiettyihin suoriin tukijärjestelmiin sovellettavista vuoden 2020 talousarviomäärärahojen enimmäismääristä1 artikla

1.  Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun perustukijärjestelmän vuotuiset kansalliset enimmäismäärät vuodeksi 2020 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä olevassa I kohdassa.

2.  Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 36 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vuotuiset kansalliset enimmäismäärät vuodeksi 2020 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä olevassa II kohdassa.

3.  Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun uudelleenjakotuen vuotuiset kansalliset enimmäismäärät vuodeksi 2020 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä olevassa III kohdassa.

4.  Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 47 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin myönnettävän tuen vuotuiset kansalliset enimmäismäärät vuodeksi 2020 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä olevassa IV kohdassa.

5.  Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luonnonhaitta-alueiden tuen vuotuiset kansalliset enimmäismäärät vuodeksi 2020 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä olevassa V kohdassa.

6.  Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 51 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun nuorten viljelijöiden tuen vuotuiset kansalliset enimmäismäärät vuodeksi 2020 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä olevassa VI kohdassa.

7.  Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun nuorten viljelijöiden tuen enimmäismäärät vuodeksi 2020 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä olevassa VII kohdassa.

8.  Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 53 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen vuotuiset kansalliset enimmäismäärät vuodeksi 2020 vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä olevassa VIII kohdassa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITE

I.    Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 22 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun perustukijärjestelmän vuotuiset kansalliset enimmäismäärät(tuhatta euroa)

Kalenterivuosi

2020

▼M1

Belgia

225 124

Tanska

522 054

▼B

Saksa

2 941 232

Irlanti

825 611

Kreikka

1 091 170

Espanja

2 845 377

Ranska

3 025 958

▼M1

Kroatia

157 075

▼B

Italia

2 118 140

▼M1

Luxemburg

24 004

▼B

Malta

650

Alankomaat

459 920

Itävalta

470 383

▼M1

Portugali

290 208

▼B

Slovenia

75 223

Suomi

262 840

Ruotsi

399 568

II.    Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 36 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän vuotuiset kansalliset enimmäismäärät(tuhatta euroa)

Kalenterivuosi

2020

▼M1

Bulgaria

412 836

▼B

Tšekki

478 299

Viro

110 920

Kypros

29 643

Latvia

160 460

Liettua

200 349

Unkari

727 048

Puola

1 553 589

Romania

974 939

Slovakia

221 593

III.    Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun uudelleenjakotuen vuotuiset kansalliset enimmäismäärät(tuhatta euroa)

Kalenterivuosi

2020

Belgia

46 100

▼M1

Bulgaria

60 844

▼B

Saksa

330 210

Ranska

687 718

▼M1

Kroatia

34 828

▼B

Liettua

77 554

Puola

281 452

▼M1

Portugali

55 320

▼B

Romania

104 163

IV.    Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 47 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisiin maatalouskäytäntöihin myönnettävän tuen vuotuiset kansalliset enimmäismäärät(tuhatta euroa)

Kalenterivuosi

2020

▼M1

Belgia

151 580

Bulgaria

260 016

▼B

Tšekki

261 843

Tanska

245 627

Saksa

1 415 187

Viro

50 810

Irlanti

363 320

Kreikka

550 385

Espanja

1 468 030

Ranska

2 063 154

▼M1

Kroatia

104 484

▼B

Italia

1 111 301

Kypros

14 593

Latvia

90 826

Liettua

155 108

▼M1

Luxemburg

10 583

▼B

Unkari

399 476

Malta

1 573

Alankomaat

198 261

Itävalta

207 521

Puola

1 017 297

▼M1

Portugali

205 307

▼B

Romania

570 959

Slovenia

40 283

Slovakia

118 316

Suomi

157 389

Ruotsi

209 930

V.    Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun luonnonhaitta-alueiden tuen vuotuiset kansalliset enimmäismäärät(tuhatta euroa)

Kalenterivuosi

2020

Tanska

2 657

Slovenia

2 122

VI.    Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 51 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun nuorten viljelijöiden tuen vuotuiset kansalliset enimmäismäärät(tuhatta euroa)

Kalenterivuosi

2020

▼M1

Belgia

9 563

Bulgaria

3 016

▼B

Tšekki

1 746

Tanska

15 556

Saksa

47 173

Viro

1 321

Irlanti

24 221

Kreikka

36 692

Espanja

97 869

Ranska

68 772

▼M1

Kroatia

6 966

▼B

Italia

74 087

Kypros

686

Latvia

6 055

Liettua

6 463

▼M1

Luxemburg

529

▼B

Unkari

5 326

Malta

21

Alankomaat

13 217

Itävalta

13 835

Puola

33 910

▼M1

Portugali

13 687

▼B

Romania

20 547

Slovenia

2 014

Slovakia

1 706

Suomi

5 246

Ruotsi

13 995

VII.    Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun nuorten viljelijöiden tuen enimmäismäärät(tuhatta euroa)

Kalenterivuosi

2020

▼M1

Belgia

10 105

Bulgaria

17 334

▼B

Tšekki

17 456

Tanska

16 375

Saksa

94 346

Viro

3 387

Irlanti

24 221

Kreikka

36 692

Espanja

97 869

Ranska

137 544

▼M1

Kroatia

6 966

▼B

Italia

74 087

Kypros

973

Latvia

6 055

Liettua

10 341

▼M1

Luxemburg

706

▼B

Unkari

26 632

Malta

105

Alankomaat

13 217

Itävalta

13 835

Puola

67 820

▼M1

Portugali

13 687

▼B

Romania

38 064

Slovenia

2 686

Slovakia

7 888

Suomi

10 493

Ruotsi

13 995

VIII.    Asetuksen (EU) N:o 1307/2013 53 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen vuotuiset kansalliset enimmäismäärät(tuhatta euroa)

Kalenterivuosi

2020

▼M1

Belgia

83 510

Bulgaria

130 008

▼B

Tšekki

130 921

▼M1

Tanska

32 863

▼B

Viro

6 315

Irlanti

3 000

Kreikka

182 056

Espanja

584 919

Ranska

1 031 577

▼M1

Kroatia

52 242

▼B

Italia

478 600

Kypros

3 891

Latvia

45 413

Liettua

77 554

Luxemburg

160

Unkari

199 738

Malta

3 000

Alankomaat

3 350

Itävalta

14 526

Puola

504 743

▼M1

Portugali

134 204

▼B

Romania

272 554

Slovenia

17 456

Slovakia

59 120

Suomi

102 828

Ruotsi

90 970