02012R0036 — FI — 30.05.2018 — 039.003


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 36/2012,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2012,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta

(EUVL L 016 19.1.2012, s. 1)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 55/2012, annettu 23 päivänä tammikuuta 2012,

  L 19

6

24.1.2012

►M2

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 168/2012, annettu 27 päivänä helmikuuta 2012,

  L 54

1

28.2.2012

 M3

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 266/2012, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2012,

  L 87

45

24.3.2012

 M4

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 410/2012, annettu 14 päivänä toukokuuta 2012,

  L 126

3

15.5.2012

►M5

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 509/2012, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2012,

  L 156

10

16.6.2012

 M6

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS 2012/544/YUTP, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2012,

  L 165

20

26.6.2012

►M7

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 545/2012, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2012,

  L 165

23

26.6.2012

 M8

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 673/2012, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2012,

  L 196

8

24.7.2012

 M9

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 742/2012, annettu 16 päivänä elokuuta 2012,

  L 219

1

17.8.2012

►M10

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 867/2012, annettu 24 päivänä syyskuuta 2012,

  L 257

1

25.9.2012

 M11

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 944/2012, annettu 15 päivänä lokakuuta 2012,

  L 282

9

16.10.2012

 M12

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1117/2012, annettu 29 päivänä marraskuuta 2012,

  L 330

9

30.11.2012

►M13

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 325/2013, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2013,

  L 102

1

11.4.2013

►M14

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 363/2013, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013,

  L 111

1

23.4.2013

►M15

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 517/2013, annettu 13 päivänä toukokuuta 2013,

  L 158

1

10.6.2013

►M16

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 697/2013, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013,

  L 198

28

23.7.2013

►M17

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1332/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013,

  L 335

3

14.12.2013

►M18

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 124/2014, annettu 10 päivänä helmikuuta 2014,

  L 40

8

11.2.2014

►M19

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 578/2014, annettu 28 päivänä toukokuuta 2014,

  L 160

11

29.5.2014

►M20

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 693/2014, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2014,

  L 183

15

24.6.2014

►M21

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 793/2014, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2014,

  L 217

10

23.7.2014

►M22

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1013/2014, annettu 26 päivänä syyskuuta 2014,

  L 283

9

27.9.2014

►M23

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1105/2014, annettu 20 päivänä lokakuuta 2014,

  L 301

7

21.10.2014

►M24

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1323/2014, annettu 12 päivänä joulukuuta 2014,

  L 358

1

13.12.2014

►M25

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/108, annettu 26 päivänä tammikuuta 2015,

  L 20

2

27.1.2015

►M26

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/375, annettu 6 päivänä maaliskuuta 2015,

  L 64

10

7.3.2015

►M27

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/780, annettu 19 päivänä toukokuuta 2015,

  L 124

1

20.5.2015

►M28

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/827, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015,

  L 132

1

29.5.2015

►M29

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/828, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015,

  L 132

3

29.5.2015

►M30

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/961, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2015,

  L 157

20

23.6.2015

►M31

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/1828, annettu 12 päivänä lokakuuta 2015,

  L 266

1

13.10.2015

►M32

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2350, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015,

  L 331

1

17.12.2015

►M33

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/840, annettu 27 päivänä toukokuuta 2016,

  L 141

30

28.5.2016

►M34

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1735, annettu 29 päivänä syyskuuta 2016,

  L 264

1

30.9.2016

►M35

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1893, annettu 27 päivänä lokakuuta 2016,

  L 293

25

28.10.2016

►M36

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1984, annettu 14 päivänä marraskuuta 2016,

  L 305I

1

14.11.2016

►M37

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/1996, annettu 15 päivänä marraskuuta 2016,

  L 308

3

16.11.2016

►M38

NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/2137, annettu 6 päivänä joulukuuta 2016,

  L 332

3

7.12.2016

►M39

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/480, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2017,

  L 75

12

21.3.2017

►M40

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/907, annettu 29 päivänä toukokuuta 2017,

  L 139

15

30.5.2017

►M41

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1241, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2017,

  L 178

1

11.7.2017

►M42

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1327, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2017,

  L 185

20

18.7.2017

►M43

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1751, annettu 25 päivänä syyskuuta 2017,

  L 246

1

26.9.2017

►M44

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/282, annettu 26 päivänä helmikuuta 2018,

  L 54I

3

26.2.2018

►M45

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/420, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2018,

  L 75I

1

19.3.2018

►M46

NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/774, annettu 28 päivänä toukokuuta 2018,

  L 131

1

29.5.2018


Oikaistu:

 C1

Oikaisu, EUVL L 212, 9.8.2012, s.  20 (673/2012,)

 C2

Oikaisu, EUVL L 227, 23.8.2012, s.  15 (742/2012,)

 C3

Oikaisu, EUVL L 123, 4.5.2013, s.  28 (363/2013,)

►C4

Oikaisu, EUVL L 127, 9.5.2013, s.  27 (363/2013,)

►C5

Oikaisu, EUVL L 305, 24.10.2014, s.  115 (1105/2014,)

 C6

Oikaisu, EUVL L 146, 9.6.2017, s.  159 (2017/907,)

 C7

Oikaisu, EUVL L 167, 4.7.2018, s.  36 (2018/774,)

►C8

Oikaisu, EUVL L 190, 27.7.2018, s.  20 (36/2012,)


Tässä konsolidoidussa toisinnossa on otettu huomioon EU:n tuomioistuinten tuomiot, jotka koskevat nimettyjen henkilöiden ja yhteisöjen luettelossa olevia merkintöjä.
▼B

NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 36/2012,

annettu 18 päivänä tammikuuta 2012,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisestaI

LUKU

MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a) rahoitus- tai luottolaitoksen ’konttorilla’ liiketoimipaikkaa, joka on rahoitus- tai luottolaitoksesta oikeudellisesti riippuvainen osa ja jossa harjoitetaan välittömästi kaikkia tai joitain rahoitus- tai luottolaitosten liiketoimintaan olennaisesti kuuluvia liiketoimia;

b) ’välityspalveluilla’

i) sellaisista liiketapahtumista neuvottelemista tai sellaisten liiketapahtumien järjestelemistä, joiden tavoitteena on tavaroiden ja teknologian osto, myynti tai toimitus kolmannesta maasta johonkin toiseen kolmanteen maahan, tai

ii) kolmansissa maissa sijaitsevien tavaroiden ja teknologian myyntiä tai ostoa niiden siirtämiseksi johonkin toiseen kolmanteen maahan;

c) ’sopimuksella tai liiketoimella’ mitä tahansa liiketointa riippumatta sen muodosta tai sovellettavasta lainsäädännöstä taikka siitä, sisältyykö siihen yksi tai useampi sopimus taikka samojen tai eri osapuolten välisiä vastaavia velvoitteita; tällöin ’sopimuksella’ tarkoitetaan myös velkasitoumusta, vakuutta tai korvausta, erityisesti rahoitusvakuutta tai rahallista korvausta, ja luottoa, riippumatta siitä, ovatko ne oikeudellisesti itsenäisiä vai eivät, ja kaikkia liiketoimeen liittyviä ehtoja, jotka perustuvat siihen tai ovat yhteydessä siihen;

d) ’luottolaitoksella’ luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY ( 1 ) 4 artiklan 1 kohdassa annetun määritelmän mukaista luottolaitosta, mukaan lukien sen unionissa tai unionin ulkopuolella sijaitsevat konttorit;

e) ’raakaöljyllä ja öljytuotteilla’ liitteessä IV lueteltuja tuotteita;

f) ’taloudellisilla resursseilla’ kaikenlaista aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää omaisuutta, joka ei ole varoja mutta jota voidaan käyttää varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen;

g) ’rahoituslaitoksella’

i) yritystä, joka ei ole luottolaitos ja joka harjoittaa yhtä tai useampaa direktiivin 2006/48/EY liitteessä I oleviin 2–12 kohtaan sekä 14 ja 15 kohtaan sisältyvää toimintaa, mukaan lukien valuutanvaihtotoimistojen toiminta;

ii) vakuutusyritystä, joka on saanut toimiluvan henkivakuutuksesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/83/EY ( 2 ) mukaisesti, siltä osin kuin se harjoittaa mainitun direktiivin soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa;

iii) sijoituspalveluyritystä, sellaisena kuin se on määritelty rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY ( 3 ) 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa;

iv) yhteissijoitusyritystä, joka pitää osuuksiaan tai osakkeitaan kaupan; tai

v) vakuutusedustajaa, sellaisena kuin se on määritelty vakuutusedustuksesta 9 päivänä joulukuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/92/EY ( 4 ) 2 artiklan 5 kohdassa, lukuun ottamatta mainitun direktiivin 2 artiklan 7 kohdassa tarkoitettuja vakuutusedustajia, kun nämä tarjoavat henkivakuutuspalveluja ja muita sijoituspalveluja;

mukaan lukien sen unionissa tai unionin ulkopuolella sijaitsevat konttorit;

h) ’taloudellisten resurssien jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään niiden käyttäminen varojen, tavaroiden tai palvelujen hankkimiseen muun muassa niitä myymällä, vuokraamalla tai kiinnittämällä;

i) ’varojen jäädyttämisellä’ toimia, joilla estetään kaikki sellainen varojen siirtäminen, kuljettaminen, muuntaminen, käyttö, käyttöön antaminen tai myyminen, joka muuttaisi niiden määrää, paljoutta, sijaintia, omistusta, hallintaa, luonnetta tai käyttötarkoitusta, taikka muut sellaiset muutokset, jotka mahdollistaisivat varojen käytön, omaisuudenhoito mukaan lukien;

j) ’varoilla’ rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

i) käteisvarat, sekit, rahasaatavat, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet;

ii) talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset;

iii) julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja velkakirjat, mukaan lukien osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, omat vekselit, optiotodistukset, debentuurit ja johdannaissopimukset;

iv) korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo;

v) luotot, kuittausoikeudet, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset;

vi) remburssit, konossementit, kauppakirjat;

vii) varoihin tai rahoituslähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat;

k) ’tavaroilla’ myös tuotteita, materiaaleja, laitteita ja tarvikkeita;

l) ’vakuutuksella’ vakuutusta tai sitoumusta, jolla yksi tai useampi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on maksua vastaan velvollinen antamaan riskin toteutuessa yhdelle tai useammalle henkilölle vakuutuksessa tai sitoumuksessa määrätyn korvauksen tai etuuden;

m) ’jälleenvakuutuksella’ toimintaa, jossa on kyse sellaisten riskien hyväksymisestä, jotka vakuutusyritys tai toinen jälleenvakuutusyritys on luovuttanut, tai, kun on kyse Lloyd's-nimisestä vakuutuksenantajien yhteenliittymästä, toimintaa, jossa muu vakuutus- tai jälleenvakuutusyritys kuin vakuutuksenantajien yhteenliittymä Lloyd's hyväksyy Lloyd'sin jäsenen luovuttamia riskejä;

n) ’syyrialaisella luotto- tai rahoituslaitoksella’

i) luotto- tai rahoituslaitosta, jonka kotipaikka on Syyriassa, mukaan lukien Syyrian keskuspankki;

ii) luotto- ja rahoituslaitoksen, joiden kotipaikka on Syyriassa, 35 artiklan soveltamisalaan kuuluvaa konttoria tai tytäryhtiötä;

iii) luotto- tai rahoituslaitoksen, jonka kotipaikka on Syyriassa, 35 artiklan soveltamisalaan kuulumatonta konttoria tai tytäryhtiötä;

iv) luotto- tai rahoituslaitosta, jonka kotipaikka ei ole Syyriassa mutta joka on yhden tai useamman sellaisen henkilön tai yhteisön määräysvallassa, jonka kotipaikka on Syyriassa;

o) ’syyrialaisella henkilöllä, yhteisöllä tai elimellä’

i) Syyrian valtiota tai mitä tahansa sen viranomaista;

ii) Syyriassa oleskelevia tai asuvia luonnollisia henkilöitä;

iii) oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, joiden sääntömääräinen kotipaikka on Syyriassa;

iv) Syyriassa tai Syyrian ulkopuolella olevia oikeushenkilöitä, yhteisöjä tai elimiä, jotka ovat suoraan tai välillisesti yhden tai useamman edellä tarkoitetun henkilön tai elimen omistuksessa tai määräysvallassa;

p) ’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, kokoamiseen, testaamiseen, kunnossapitoon tai muuhun tekniseen palveluun, ja se voi olla muodoltaan ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja, mukaan lukien avun antaminen suullisesti;

q) ’unionin alueella’ jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan perussopimusta siinä määrätyin edellytyksin, mukaan lukien jäsenvaltioiden ilmatila;

▼M10

r) ’unionin tullialueella’ yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ( 5 ) 3 artiklassa määriteltyä aluetta.

▼BII

LUKU

VIENTI- JA TUONTIRAJOITUKSET

▼M16

2 artikla

1.  Jäsenvaltio voi kieltää tai määrätä luvanvaraiseksi sellaisten tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin ja joita ei ole lueteltu liitteessä I A tai liitteessä IX, viennin, myynnin, toimituksen tai siirron Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi, siitä riippumatta, ovatko nämä tarvikkeet peräisin unionista vai eivät.

2.  Jäsenvaltio voi kieltää tai määrätä luvanvaraiseksi 1 kohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin liittyvän teknisen avun, rahoituksen ja rahoitustuen antamisen Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi.

2 a artikla

1.  Kielletään

a) sellaisten liitteessä I A lueteltujen tarvikkeiden, tavaroiden ja teknologian, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin tai sellaisten tuotteiden valmistukseen tai huoltoon, joita voitaisiin käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, suora tai välillinen myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi, siitä riippumatta, ovatko ne peräisin unionista vai eivät;

b) tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on a alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja edellytyksin luvan toimeen, joka liittyy liitteessä I A lueteltuihin tarvikkeisiin, tavaroihin tai teknologiaan, jos kyseiset tarvikkeet, tavarat tai teknologia on tarkoitettu elintarvikkeita tai maataloutta koskeviin taikka lääketieteellisiin tai muihin humanitaarisiin tarkoituksiin taikka Yhdistyneiden kansakuntien tai unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilöstön hyödyksi.

▼M17

3.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään, liitteessä III luetelluilla Internet-sivustoilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin luvan liitteessä I A lueteltujen tarvikkeiden, tavaroiden ja teknologian sellaiseen myyntiin, toimitukseen, siirtoon ja vientiin, joka toteutetaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2118 (2013) 10 kohdan ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, jäljempänä ”OPCW”) johtokunnan asiaankuuluvien päätösten mukaisesti ja jotka ovat kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen, jäljempänä ”kemiallisten aseiden kieltosopimus”, tavoitteen mukaisia, sekä OPCW:m kuulemisen jälkeen.

▼M5

2 b artikla

1.  Liitteessä IX lueteltujen tarvikkeiden, tavaroiden ja teknologian, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin tai sellaisten tuotteiden valmistukseen tai huoltoon, joita voitaisiin käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, riippumatta siitä, ovatko ne peräisin unionista vai eivät, suoraan tai välilliseen myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi vaaditaan ennakkolupa.

2.  Liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää lupaa liitteessä IX lueteltujen tarvikkeiden, tavaroiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin, jos niillä on perusteltu syy todeta, että ne tarvikkeet, tavarat ja teknologia, joiden myynnistä, toimituksesta, siirrosta tai viennistä on kyse, ovat tai saattavat olla tarkoitettuja kansallisiin tukahduttamistoimiin tai sellaisten tuotteiden valmistukseen tai huoltoon, joita voitaisiin käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin.

3.  Luvan sellaista vientiä varten, joka on tässä artiklassa säädetty luvanvaraiseksi, myöntävät sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, johon viejä on sijoittautunut, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 5 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 ( 6 ) 11 artiklassa säädettyjä yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen. Lupa on voimassa koko unionissa.

▼M10

2 c artikla

1.  Sääntöjä ennakkotietojen antamista koskevasta velvoitteesta, sellaisena kuin se on määritelty asetuksen (ETY) N:o 2913/92 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ( 7 ) asianomaisissa yleisilmoituksia ja tulli-ilmoituksia koskevissa säännöksissä, sovelletaan kaikkiin unionin tullialueelta Syyriaan lähteviin tavaroihin.

Nämä tiedot toimittavan henkilön tai yhteisön on myös esitettävä tässä asetuksessa mahdollisesti edelletyt luvat.

▼M16

2.  Sellaisten tarvikkeiden, tavaroiden tai teknologian, joiden toimittaminen, myynti, siirto tai vienti on kielletty tämän asetuksen 2 a artiklan nojalla, takavarikointi ja hävittäminen voidaan kansallisen lainsäädännön tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaisesti toteuttaa 1 kohdassa tarkoitetun henkilön tai yhteisön kustannuksella tai, jos näitä kustannuksia ei ole mahdollista periä tältä henkilöltä tai yhteisöltä, kustannukset voidaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti periä keneltä tahansa henkilöltä tai yhteisöltä, joka on vastuussa tavaroiden tai tarvikkeiden kuljetuksesta aiotun laittoman toimittamisen, myynnin, siirron tai viennin yhteydessä.

▼M16

2 d artikla

Jäsenvaltio voi kieltää tai määrätä luvanvaraiseksi asetuksen (EY) N:o 428/2009 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kaksikäyttötuotteiden viennin Syyriaan.

▼M5

3 artikla

▼M16

1.  Kielletään

a) liitteessä I A lueteltuihin tarvikkeisiin, tavaroihin ja teknologiaan, joita voidaan käyttää kansallisissa tukahduttamistoimissa tai sellaisten tuotteiden valmistukseen tai huoltoon, joita voitaisiin käyttää kansallisissa tukahduttamistoimissa, liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen suora tai välillinen antaminen tai tarjoaminen Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi;

b) liitteessä I A lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten, suora tai välillinen myöntäminen tällaisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun antamiseen Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi;

c) tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on a ja b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

▼M16 —————

▼M16

3.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja edellytyksin luvan tekniseen apuun tai välityspalveluun taikka rahoituksen tai rahoitusavun antamiseen, joka liittyy liitteessä I A lueteltuihin tarvikkeisiin, tavaroihin tai teknologiaan, jos kyseiset tarvikkeet, tavarat tai teknologia on tarkoitettu elintarvikkeita tai maataloutta koskeviin taikka lääketieteellisiin tai muihin humanitaarisiin tarkoituksiin taikka Yhdistyneiden kansakuntien tai unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilöstön hyödyksi.

Asianomaisen jäsenvaltion on neljän viikon kuluessa ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista ensimmäisen alakohdan nojalla annetuista luvista.

▼M7

4.  Seuraavat toimet edellyttävät liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetun asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ennakkolupaa:

a) liitteessä IX lueteltuihin tarvikkeisiin, tavaroihin ja teknologiaan sekä tällaisten tarvikkeiden, tavaroiden ja teknologian toimitukseen, valmistukseen, huoltoon tai käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen suora tai välillinen antaminen tai tarjoaminen Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi;

b) liitteessä IX tarkoitettuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten, myöntäminen tällaisten tavaroiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin sekä niihin liittyvän teknisen avun antamiseen Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi.

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää lupaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuihin toimiin, jos niillä on perusteltu syy todeta, että nämä toimet ovat tai saattavat olla tarkoitettuja edistämään kansallisia tukahduttamistoimia, tai sellaisten tuotteiden valmistukseen tai huoltoon, joita voitaisiin käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin.

▼M17

5.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetään, liitteessä III luetelluilla Internet-sivustoilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin luvan liitteessä I A lueteltuihin tarvikkeisiin, tavaroihin ja teknologiaan liittyvän teknisen avun, välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun antamiseen siltä osin kuin kyseistä teknistä apua, välityspalveluja, rahoitusta tai rahoitusapua annetaan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2118 (2013) 10 kohdan ja OPCW:n johtokunnan asiaankuuluvien päätösten mukaisesti tarvikkeiden, tavaroiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon ja vientiin, joka on kemiallisten aseiden kieltosopimuksen tavoitteen mukainen, sekä OPCW:n kuulemisen jälkeen.

▼M13

3 a artikla

Kielletään

a) yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltuihin tavaroihin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun myöntäminen suoraan tai välillisesti, mukaan lukien johdannaiset, samoin kuin vakuutukset ja jälleenvakuutukset sekä vakuutuksiin ja jälleenvakuutuksiin liittyvät välityspalvelut, jotka koskevat mitä hyvänsä tällaisten tavaroiden tai teknologian ostoa, tuontia tai kuljetuksia, jos ne ovat peräisin Syyriasta tai jos niitä viedään Syyriasta johonkin muuhun maahan;

b) tietoinen tai tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

▼M17

3 b artikla

Edellä olevaa 3 a artiklaa ei sovelleta rahoituksen tai rahoitusavun, mukaan lukien johdannaiset, sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten sekä vakuutuksiin ja jälleenvakuutuksiin liittyvien välityspalvelujen antamiseen, joka liittyy syyrialaisperäisiin tai Syyriasta toiseen maahan vietäviin yhteisessä puolustustarvikeluettelossa lueteltujen tavaroiden ja teknologian maahantuontiin tai kuljetukseen, kun se tapahtuu YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2118 (2013) 10 kohdan ja OPCW:n johtokunnan asiaankuuluvien päätösten sekä kemiallisten aseiden kieltosopimuksen tavoitteen mukaisesti.

▼B

4 artikla

1.  Kielletään liitteessä V mainittujen laitteiden, teknologian tai ohjelmistojen suora tai välillinen myynti, toimitus, siirto tai vienti Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka Syyriassa käytettäväksi, riippumatta siitä, ovatko kyseiset laitteet, teknologia ja ohjelmistot peräisin unionista vai eivät, paitsi jos liitteessä III tarkoitetuilla verkkosivuilla mainittu asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on ennakolta antanut luvan.

2.  Liitteessä III tarkoitetuilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset eivät saa antaa lupaa 1 kohdan nojalla, jos niillä on perusteltu syy todeta, että kyseiset laitteet, teknologia tai ohjelmistot on pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi Syyrian hallinnon toimesta tai sen puolesta internetin ja puhelinyhteyksien seurantaan tai kuunteluun Syyriassa.

3.  Liite V koskee vain laitteita, teknologiaa ja ohjelmistoja, joita voidaan käyttää internetin ja puhelinyhteyksien seurantaan tai kuunteluun.

4.  Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle tämän artiklan nojalla annetusta luvasta neljän viikon kuluessa luvan antamisesta.

5 artikla

1.  Kielletään

a) liitteessä V mainittuihin laitteisiin, teknologiaan tai ohjelmistoihin ja liitteessä V mainittujen laitteiden, teknologian tai ohjelmistojen toimitukseen, valmistamiseen, huoltoon ja käyttöön tai liitteessä V mainittujen ohjelmistojen toimitukseen, asentamiseen, toimintaan ja päivitykseen liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen suora tai välillinen antaminen Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi;

b) liitteessä V mainittuihin laitteisiin, teknologiaan ja ohjelmistoihin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun suora tai välillinen myöntäminen Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi;

c) sellaisten televiestinnän tai internetin seurantaan tai kuunteluun tarkoitettujen millaisten hyvänsä palvelujen antaminen Syyrian valtiolle, sen hallitukselle, sen julkisille elimille, yhtiöille ja virastoille tai niiden puolesta tai niiden johdon alaisuudessa toimivalle henkilölle tai yhteisölle, taikka niiden suoraksi tai välilliseksi hyödyksi; ja

d) tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a, b tai c alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen;

paitsi jos liitteessä III tarkoitetuilla verkkosivuilla ilmoitettu asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on ennakolta antanut luvan 4 artiklan 2 kohdan perusteella.

2.  Edellä 1 kohdan c alakohdassa ’televiestinnän tai internetin seurantaan tai kuunteluun tarkoitetuilla palveluilla’ tarkoitetaan palveluja, jotka erityisesti liitteessä V mainitun laitteen, teknologian tai ohjelmiston käytön avulla mahdollistavat pääsyn kohteen saapuvaan ja lähtevään televiestintään ja puheluun liittyviin tietoihin ja näiden tietojen hankinnan tällaisen tiedon poimintaa, dekoodausta, tallennusta, käsittelyä, analysointia ja varastointia tai muuta tähän liittyvää toimintaa varten.

6 artikla

Kielletään

a) raakaöljyn tai öljytuotteiden tuonti unioniin, mikäli ne

i) ovat peräisin Syyriasta; tai

ii) on tuotu Syyriasta;

b) Syyriassa olevan tai Syyriasta peräisin olevan raakaöljyn tai öljytuotteiden ostaminen;

c) raakaöljyn tai öljytuotteiden kuljetus, mikäli ne ovat peräisin Syyriasta tai niitä viedään Syyriasta mihin tahansa maahan;

▼M38

d) a alakohdassa säädettyihin kieltoihin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, myös johdannaisten, tai niihin liittyvien vakuutusten ja jälleenvakuutusten suora tai välillinen myöntäminen;

▼M38

da) b ja c alakohdassa säädettyihin kieltoihin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, myös johdannaisten, tai niihin liittyvien vakuutusten ja jälleenvakuutusten suora tai välillinen myöntäminen; ja

▼M38

e) tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on a, b, c, d tai da alakohdassa säädettyjen kieltojen kiertäminen.

6 a artikla

1.  Edellä 6 artiklan b, c ja e alakohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta öljytuotteiden ostamiseen tai kuljetukseen Syyriassa tai siihen liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun tarjoamiseen sellaisten julkisten elinten tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten toimesta, jotka saavat julkista rahoitusta unionilta tai jäsenvaltioilta humanitaarisen hätäavun tai avun toimittamiseksi siviiliväestölle Syyriassa, edellyttäen, että tällaiset tuotteet hankitaan tai kuljetetaan yksinomaan humanitaarisen hätäavun toimittamiseksi Syyriassa tai avun toimittamiseksi siviiliväestölle Syyriassa.

2.  Poiketen siitä, mitä 6 artiklan b, c ja e alakohdassa säädetään, niissä tapauksissa, joissa tämän artiklan 1 kohtaa ei sovelleta, liitteessä III luetellulla verkkosivulla ilmoitettu jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa asianmukaisiksi katsominsa yleisin ja erityisin ehdoin ja edellytyksin luvan öljytuotteiden ostoon ja kuljetukseen Syyriassa taikka siihen liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun myöntämiseen edellyttäen, että

a) kyseisen oston ja kuljetuksen yksinomaisena tarkoituksena on humanitaarisen hätäavun toimitus Syyriassa tai avun toimitus siviiliväestölle Syyriassa; ja

b) kyseisellä ostolla ja kuljetuksella ei rikota mitään tässä asetuksessa säädettyä kieltoa.

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän kohdan nojalla annetuista luvista kahden viikon kuluessa luvan antamisesta. Ilmoitukseen on sisällyttävä yksityiskohtaiset tiedot luvan saaneesta oikeushenkilöstä, yhteisöstä tai elimestä ja sen humanitaarisista toimista Syyriassa.

3.  Mikään tässä artiklassa ei vaikuta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 ( 8 ), neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 ( 9 ) tai neuvoston asetuksen (EU) 2016/1686 ( 10 ) noudattamiseen.

▼M38

6 b artikla

Edellä 6 artiklan b, c ja e alakohdassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta öljytuotteiden ostamiseen tai kuljetukseen Syyriassa tai siihen liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun tarjoamiseen diplomaatti- tai konsuliedustuston toimesta, mikäli tällaiset tuotteet ostetaan tai kuljetetaan käytettäviksi edustuston virallisiin tarkoituksiin.

▼B

7 artikla

Edellä 6 artiklassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta seuraaviin:

a) ennen 2 päivää syyskuuta 2011 tehdystä sopimuksesta johtuvan velvoitteen täytäntöönpano viimeistään 15 päivänä marraskuuta 2011 edellyttäen, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka aikoo täyttää kyseisen velvoitteen, on ilmoittanut toimesta tai liiketapahtumasta vähintään seitsemän työpäivää aikaisemmin sen jäsenvaltion, johon se on sijoittautunut, liitteessä III luetellulla verkkosivulla ilmoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle; tai

b) Syyriasta ennen 2 päivää syyskuuta 2011 tai, jos vienti on toteutettu a alakohdan mukaisesti, viimeistään 15 päivänä marraskuuta 2011 viedyn raakaöljyn tai öljytuotteiden ostaminen.

▼M24

7 a artikla

1.  Kielletään:

a) liitteessä V a lueteltujen lentopetrolin ja polttoaineiden lisäaineiden myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai käytettäväksi Syyriassa;

b) sellaisen rahoituksen tai rahoitusavun, mukaan lukien rahoitusjohdannaiset, sekä vakuutuksen ja jälleenvakuutuksen tarjoaminen, joka liittyy liitteessä V a lueteltujen lentopetrolin ja polttoaineiden lisäaineiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai käytettäväksi Syyriassa;

c) liitteessä V a lueteltujen lentopetrolin ja polttoaineiden lisäaineiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin liittyvien välityspalvelujen tarjoaminen Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai käytettäväksi Syyriassa.

2.  Liitteeseen V a sisältyvät lentopetroli ja polttoaineiden lisäaineet.

3.  Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, jotka on nimetty liitteessä III luetelluilla verkkosivustoilla, voivat antaa luvan lentopetrolin ja polttoaineiden lisäaineiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin sekä rahoituksen tai rahoitusavun, mukaan lukien rahoitusjohdannaiset, sekä liitteessä V b lueteltujen lentopetrolin ja polttoaineiden lisäaineiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin liittyvien vakuutusten ja jälleenvakuutusten sekä välityspalvelujen tarjoamiseen kenelle tahansa Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai käytettäväksi Syyriassa asianmukaisiksi katsomillaan ehdoilla, todettuaan, että lentopetroli ja polttoaineiden lisäaineet ovat Yhdistyneiden kansakuntien tai sen puolesta toimivien tahojen edellyttämiä humanitaarisiin tarkoituksiin, kuten avun toimittamiseen tai sen toimittamisen helpottamiseen, mukaan lukien lääkintätarvikkeet ja elintarvikkeet sekä humanitaaristen työntekijöiden kuljettaminen ja näihin liittyvä apu, tai Syyriasta tai Syyriassa evakuoimiseen.

4.  Kyseisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle neljän viikon kuluessa tämän artiklan nojalla myönnetyistä luvista.

5.  Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta:

a) sellaisiin liitteessä V b lueteltuihin lentopetroliin ja polttoaineiden lisäaineisiin, joita käyttävät yksinomaan muut kuin syyrialaiset Syyriaan laskeutuvat siviili-ilma-alukset, edellyttäen, että ne on tarkoitettu ja niitä käytetään ainoastaan sen ilma-aluksen lentotoiminnan jatkamiseen, johon ne on kuormattu,

b) sellaisiin liitteessä V b lueteltuihin lentopetroliin ja polttoaineiden lisäaineisiin, joita käyttävät yksinomaan liitteessä II ja II a luetellut syyrialaiset lentoyhtiöt, jotka suorittavat Syyriasta evakuointeja 16 artiklan h kohdan mukaisesti;

c) sellaisiin liitteessä V b lueteltuihin lentopetroliin ja polttoaineiden lisäaineisiin, joita käyttävät yksinomaan nimeämättömät syyrialaiset lentoyhtiöt, jotka suorittavat evakuointeja Syyriasta tai Syyriassa.

▼B

8 artikla

1.  Kielletään liitteessä VI lueteltujen laitteiden tai teknologian suora tai välillinen myynti, toimitus, siirto tai vienti syyrialaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Syyriassa käytettäväksi.

2.  Liite VI sisältää seuraavilla öljy- ja kaasuteollisuuden aloilla Syyriassa käytettävät keskeiset laitteet ja teknologian:

a) raakaöljyn ja maakaasun etsintä;

b) raakaöljyn ja maakaasun tuotanto;

c) jalostus;

d) maakaasun nesteytys.

3.  Liite VI ei sisällä yhteiseen puolustustarvikeluetteloon sisältyviä tuotteita.

9 artikla

Kielletään

a) liitteessä VI lueteltuihin laitteisiin ja teknologiaan ja liitteessä VI lueteltujen tuotteiden toimitukseen, valmistukseen, huoltoon ja käyttöön liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen suora tai välillinen antaminen syyrialaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Syyriassa käytettäväksi;

b) liitteessä VI lueteltuihin laitteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun suora tai välillinen myöntäminen syyrialaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille tai Syyriassa käytettäväksi; ja

c) tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a tai b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

▼M16

9 a artikla

1.  Poiketen siitä, mitä 8 ja 9 artiklassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja edellytyksin luvan liitteessä VI lueteltujen keskeisten laitteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen taikka rahoituksen tai rahoitusavun myöntämiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) toimivaltainen viranomainen on todennut käytettävissään olevan tiedon perusteella, mukaan lukien lupaa hakevan henkilön, yhteisön tai elimen toimittamat tiedot, että on perusteltua päätellä, että

i) kyseisten toimien tarkoituksena on auttaa Syyrian siviiliväestöä erityisesti humanitaaristen tarpeiden täyttämisessä, peruspalveluiden tarjoamisessa, jälleenrakennuksessa tai taloudellisen toiminnan elvyttämisessä taikka muissa siviilitarkoituksissa;

ii) kyseiset toimet eivät johda varojen tai taloudellisten resurssien saattamiseen suoraan tai välillisesti 14 artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen saataville tai hyödynnettäväksi;

iii) kyseisillä toimilla ei rikota mitään tässä asetuksessa säädettyä kieltoa;

b) asianomainen jäsenvaltio on etukäteen kuullut Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämää henkilöä, yhteisöä tai elintä muun muassa seuraavista seikoista:

i) toimivaltaisen viranomaisen a alakohdan i ja ii alakohdan mukaisesti tekemä toteamus;

ii) sellaisten tietojen saatavuus, jotka osoittavat, että kyseessä oleviin toimiin saattaa liittyä varojen tai taloudellisten resurssien asettaminen suoraan tai välillisesti asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 881/2002 2 artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen saataville tai hyödynnettäväksi,

ja Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämä henkilö, yhteisö tai elin on ilmaissut näkemyksensä asianomaiselle jäsenvaltiolle;

c) jos Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämä henkilö, yhteisö tai elin ei ole ilmaissut näkemystään 30 päivän kuluessa niille esitetystä pyynnöstä, toimivaltainen viranomainen voi päättää, myönnetäänkö lupa vai ei.

2.  Toimivaltaisen viranomaisen on 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä edellytyksiä soveltaessaan vaadittava riittävät tiedot myönnetyn luvan käytöstä, mukaan luettuna tiedot toimituksen loppukäyttäjästä lopullisesta määränpäästä.

3.  Asianomaisen jäsenvaltion on kahden viikon kuluessa ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

▼B

10 artikla

1.  Edellä 8 ja 9 artiklassa säädettyjä kieltoja ei sovelleta ennen 19 päivää tammikuuta 2012 kuuta tehdystä sopimuksesta johtuvan velvoitteen täyttämiseen edellyttäen, että henkilö tai yhteisö, joka haluaa vedota tähän artiklaan, on ilmoittanut asiasta vähintään 21 kalenteripäivää etukäteen sen jäsenvaltion, johon se on sijoittautunut, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.  Tässä artiklassa ’sopimuksen tekemisellä’ henkilön tai yhteisön kanssa tarkoitetaan sitä, että toinen sopimuspuoli on toimittanut nimenomaisen kirjallisen vahvistuksen sopimuksen tekemisestä kyseiselle henkilölle tai yhteisölle virallisen tarjousmenettelyn jälkeen.

11 artikla

Kielletään Syyrian valuuttayksikön määräisten, unionissa painettujen tai lyötyjen uusien seteleiden ja metallirahojen suora tai välillinen myynti, toimittaminen, siirtäminen tai vienti Syyrian keskuspankille.

▼M2

11 a artikla

1.  Kielletään:

a) liitteessä VIII lueteltujen, unionista tai muualta peräisin olevien kullan, jalometallien ja timanttien myynti, toimitus, siirto tai vienti suoraan tai välillisesti Syyrian hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille, Syyrian keskuspankille, niiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille, yhteisöille tai elimille taikka niiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille tai elimille;

b) liitteessä VIII lueteltujen, Syyriasta tai muualta peräisin olevien kullan, jalometallien ja timanttien ostaminen, tuonti tai kuljetus suoraan tai välillisesti Syyrian hallitukselta, sen julkisyhteisöiltä, yhtiöiltä ja virastoilta, Syyrian keskuspankilta ja niiden puolesta tai johdolla toimivilta henkilöiltä, yhteisöiltä tai elimiltä taikka niiden omistuksessa tai määräysvallassa olevilta yhteisöiltä tai elimiltä; sekä

c) edellä a ja b alakohdassa tarkoitettuihin tuotteisiin liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen, rahoituksen tai rahoitusavun tarjoaminen suoraan tai välillisesti Syyrian hallitukselle, sen julkisyhteisöille, yhtiöille ja virastoille, Syyrian keskuspankille ja niiden puolesta tai johdolla toimiville henkilöille, yhteisöille tai elimille taikka niiden omistuksessa tai määräysvallassa oleville yhteisöille tai elimille.

2.  Liitteessä VIII luetellaan kulta, jalometallit ja timantit, joihin 1 kohdassa tarkoitettuja kieltoja sovelletaan.

▼M5

11 b artikla

1.  Kielletään:

a) liitteessä X lueteltujen ylellisyystuotteiden suora tai välillinen myynti, toimitus, siirto tai vienti Syyriaan;

b) tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on a alakohdassa tarkoitetun kiellon kiertäminen suoraan tai välillisesti.

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään, siinä tarkoitettua kieltoa ei sovelleta henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuihin tavaroihin, jotka ovat luonteeltaan ei-kaupallisia ja jotka sisältyvät matkustajan matkatavaroihin.

▼M17

11 c artikla

1.  Kielletään Syyrian kulttuuriperintöön kuuluvien esineiden ja muiden esineiden, joilla on arkeologista, historiallista, kulttuurista, harvinaista tieteellistä taikka uskonnollista merkitystä, mukaan lukien ne, jotka on lueteltu liitteessä XI, tuonti, vienti, siirto tai niiden tuontiin, vientiin tai siirtoon liittyvien välityspalvelujen tarjoaminen, jos on perusteltua syytä epäillä, että esineet on viety Syyriasta ilman niiden laillisen omistajan suostumusta tai rikkoen Syyrian lakia tai kansainvälistä oikeutta, etenkin, jos esineet ovat erottamaton osa Syyrian museoiden, arkistojen tai kirjastojen suojelukokoelmia koskevissa esineluetteloissa mainittuja julkisia kokoelmia ja taikka sisältyvät Syyrian uskonnollisten laitosten esineluetteloihin.

2.  Edellä olevan 1 kohdan kieltoa ei sovelleta, jos voidaan osoittaa, että

▼M28

a) tavarat on viety Syyriasta ennen 15 päivää maaliskuuta 2011; tai

▼M17

b) esineet palautetaan turvallisesti niiden Syyriassa oleville laillisille omistajille.

▼BIII

LUKU

INFRASTRUKTUURIHANKKEISIIN OSALLISTUMISTA KOSKEVAT RAJOITUKSET

12 artikla

▼M10

1.  Kielletään

a) uusien sähkövoimalaitosten Syyriassa tapahtuvaan rakentamiseen tai asentamiseen tarkoitetun liitteessä VII luetellun laitteiston tai teknologian myynti, toimitus, siirto tai vienti;

b) suora tai välillinen mihin hyvänsä a alakohdassa tarkoitettuun hankkeeseen liittyvän teknisen avun, rahoituksen tai taloudellisen tuen, myös johdannaisten, antaminen sekä vakuutusten tai jälleenvakuutusten myöntäminen.

▼B

2.  Tätä kieltoa ei sovelleta ennen 19 päivää tammikuuta 2012 kuuta tehdystä sopimuksesta johtuvan velvoitteen täyttämiseen edellyttäen, että henkilö tai yhteisö, joka haluaa vedota tähän artiklaan, on ilmoittanut asiasta vähintään 21 kalenteripäivää etukäteen sen jäsenvaltion, johon se on sijoittautunut, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle.IV

LUKU

TIETTYJEN YRITYSTEN RAHOITUSTA KOSKEVAT RAJOITUKSET

13 artikla

1.  Kielletään

a) rahoituslainojen tai -luottojen myöntäminen 2 kohdassa tarkoitetuille syyrialaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille;

b) osuuden tai lisäosuuden hankkiminen 2 kohdassa tarkoitetuista syyrialaisista henkilöistä, yhteisöistä tai elimistä;

c) yhteisyrityksen perustaminen 2 kohdassa tarkoitettujen syyrialaisten henkilöiden, yhteisöjen tai elinten kanssa;

d) tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on a, b tai c alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2.  Edellä 1 kohdassa säädettyjä kieltoja sovelletaan syyrialaisiin henkilöihin, yhteisöihin tai elimiin, jotka osallistuvat

a) raakaöljyn etsintään, tuotantoon tai jalostukseen; tai

b) uusien sähkövoimalaitosten rakentamiseen tai asentamiseen.

3.  Yksinomaan 2 kohdan osalta sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a) ’raakaöljyn etsinnällä’ tarkoitetaan muun muassa raakaöljyvarantojen etsintää, koeporausta ja hallintaa sekä tällaisiin varantoihin liittyvien geologiapalvelujen tarjoamista;

b) ’raakaöljyn jalostuksella’ tarkoitetaan öljyn jalostusta, käsittelyä tai valmistamista lopullista polttoaineen myyntiä varten.

4.  Edellä 1 kohdassa säädetyt kiellot

a) eivät estä sellaisen velvoitteen täyttämistä, joka aiheutuu sopimuksista, jotka liittyvät:

i) raakaöljyn etsintään, tuotantoon tai jalostukseen ja jotka on tehty ennen 23 päivää syyskuuta 2011;

ii) uusien sähkövoimalaitosten rakentamiseen tai asentamiseen ja jotka on tehty ennen 19 päivää tammikuuta 2012 kuuta;

b) eivät estä lisäosuuden hankkimista, joka liittyy:

i) raakaöljyn etsintään, tuotantoon tai jalostukseen, jos tällainen lisäosuuden hankinta on ennen 23 päivää syyskuuta 2011 tehtyyn sopimukseen perustuva velvoite,

ii) uusien sähkövoimalaitosten rakentamiseen tai asentamiseen, jos tällainen lisäosuuden hankinta on ennen 19 päivää tammikuuta 2012 kuuta tehtyyn sopimukseen perustuva velvoite.

▼M16

13 a artikla

1.  Poiketen siitä, mitä 13 artiklan 1 kohdassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja edellytyksin luvan rahoituslainojen tai -luottojen myöntämiseen 13 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun syyrialaisen henkilön, yhteisön tai elimen kanssa muodostetulle yhteisyritykselle, osuuden tai lisäosuuden hankkimiseen tällaisesta yhteisyrityksestä tai tällaisen yhteisyrityksen perustamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) toimivaltainen viranomainen on todennut käytettävissään olevan tiedon perusteella, mukaan lukien lupaa hakevan henkilön, yhteisön tai elimen toimittamat tiedot, että on perusteltua päätellä, että

i) kyseisten toimien tarkoituksena on auttaa Syyrian siviiliväestöä erityisesti humitaaristen tarpeiden täyttämisessä, peruspalveluiden tarjoamisessa, jälleenrakennuksessa tai taloudellisen toiminnan elvyttämisessä taikka muissa siviilitarkoituksissa;

ii) kyseiset toimet eivät johda varojen tai taloudellisten resurssien saattamiseen suoraan tai välillisesti 14 artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen saataville tai hyödynnettäväksi;

iii) kyseisillä toimilla ei rikota mitään tässä asetuksessa säädettyä kieltoa;

b) asianomainen jäsenvaltio on etukäteen kuullut Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämää henkilöä, yhteisöä tai elintä muun muassa seuraavista seikoista:

i) toimivaltaisen viranomaisen a alakohdan i ja ii alakohdan mukaisesti tekemä toteamus;

ii) sellaisten tietojen saatavuus, jotka osoittavat, että kyseessä oleviin toimiin saattaa liittyä varojen tai taloudellisten resurssien asettaminen suoraan tai välillisesti asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 881/2002 2 artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen saataville tai hyödynnettäväksi,

ja Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämä henkilö, yhteisö tai elin on ilmaissut näkemyksensä asianomaiselle jäsenvaltiolle;

c) jos Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämä henkilö, yhteisö tai elin ei ole ilmaissut näkemystään 30 päivän kuluessa niille esitetystä pyynnöstä, toimivaltainen viranomainen voi päättää, myönnetäänkö lupa vai ei.

2.  Toimivaltaisen viranomaisen on 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä edellytyksiä soveltaessaan vaadittava riittävät tiedot myönnetyn luvan käytöstä, mukaan luettuna tiedot toimen tarkoituksesta ja osapuolista.

3.  Asianomaisen jäsenvaltion on kahden viikon kuluessa ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

▼BV

LUKU

VAROJEN JA TALOUDELLISTEN RESURSSIEN JÄÄDYTTÄMINEN

14 artikla

1.  Jäädytetään kaikki liitteessä II ja II a luetelluille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille kuuluvat tai niiden omistuksessa, hallussa tai määräysvallassa olevat varat ja taloudelliset resurssit.

2.  Mitään varoja tai taloudellisia resursseja ei saa suoraan tai välillisesti asettaa liitteissä II ja II a lueteltujen luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten saataville tai hyödynnettäväksi.

3.  Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka suorana tai välillisenä tavoitteena tai seurauksena on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden kiertäminen.

15 artikla

1.  Liitteissä II ja II a luetellaan seuraavat:

a) liitteessä II luetellaan luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, joiden neuvosto on päätöksen 2011/273/YUTP 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti katsonut olevan vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, henkilöt ja yhteisöt, jotka hyötyvät maan hallinnosta tai tukevat sitä, ja heitä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja yhteisöt, joihin ei sovelleta tämän asetuksen 21 artiklaa;

b) liitteessä II a luetellaan yhteisöt, joiden neuvosto on päätöksen 2011/273/YUTP 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti katsonut olevan lähellä Syyrian siviiliväestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista vastuussa olevia henkilöitä tai yhteisöjä tai lähellä henkilöitä ja yhteisöjä, jotka hyötyvät maan hallinnosta tai tukevat sitä, ja joihin sovelletaan tämän asetuksen 21 artiklaa.

▼M31

1 a.  Liitteessä II luetellaan myös luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, yhteisöt ja elimet, jotka neuvosto on neuvoston päätöksen 2013/255/YUTP ( 11 ) mukaisesti yksilöinyt kuuluvaksi johonkin seuraavista luokista:

a) Syyriassa toimivat johtavat liike-elämän edustajat;

b) Assadin ja Makhloufin perheiden jäsenet;

c) toukokuun 2011 jälkeen virassa olleet Syyrian hallituksen ministerit;

d) toukokuun 2011 jälkeen Syyrian asevoimiin kuuluneet henkilöt, joiden sotilasarvo on vähintään eversti tai vastaava;

e) Syyrian turvallisuus- ja tiedustelupalveluissa toukokuun 2011 jälkeen työskennelleet henkilöt;

f) Syyrian hallintoon yhteydessä oleviin puolisotilaallisiin joukkoihin kuuluvat henkilöt;

g) kemiallisten aseiden leviämisen alalla toimivat henkilöt, yhteisöt, yksiköt, virastot, elimet tai laitokset.

ja näitä lähellä olevat luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja yhteisöt, joihin ei sovelleta tämän asetuksen 21 artiklaa.

1 b.  Edellä 1 a kohdassa tarkoitettuihin luokkiin kuuluvia henkilöitä, yhteisöjä tai elimiä ei saa merkitä liitteessä II olevaan luetteloon henkilöistä, yhteistöistä ja elimistä, taikka pitää kyseisessä luettelossa, jos on olemassa riittävästi tietoa siitä, että he tai ne eivät ole tai eivät enää ole yhteydessä hallintoon eivätkä vaikuta siihen, taikka aiheuta todellista toimenpiteiden kiertämisen riskiä.

▼B

2.  Liitteissä II ja II a esitetään perustelut sille, miksi asianomaiset henkilöt, yhteisöt ja elimet on otettu luetteloon.

3.  Liitteissä II ja II a esitetään myös asianomaisten luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen tai elinten tunnistamiseksi tarvittavat saatavilla olevat tiedot. Luonnollisten henkilöiden osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, myös peitenimet, syntymäaika ja -paikka, kansalaisuus, passin ja henkilökortin numerot, sukupuoli, osoite, jos se on tiedossa, sekä työtehtävä tai ammatti. Oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten osalta tällaisia tietoja voivat olla nimet, rekisteröintiaika ja -paikka, rekisterinumero ja toimipaikka.

▼M13

16 artikla

Liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 14 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin todettuaan, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit

a) ovat tarpeen liitteissä II ja II a lueteltujen luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten perustarpeiden tyydyttämiseksi ja tällaisten luonnollisten henkilöiden huollettavina olevien perheenjäsenten perustarpeiden tyydyttämiseksi, mukaan lukien menot, jotka aiheutuvat elintarvikkeiden hankinnasta, vuokrasta tai asuntolainasta, lääkkeistä ja sairaanhoidosta, veroista, vakuutusmaksuista ja julkisten palvelujen käytöstä;

b) on tarkoitettu yksinomaan oikeudellisiin palveluihin liittyvien kohtuullisten palkkioiden maksamiseen ja näistä palveluista aiheutuneiden kulujen korvaamiseen;

c) on tarkoitettu yksinomaan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien tavanomaisesta säilyttämisestä tai hoidosta aiheutuvien palkkioiden tai palvelumaksujen maksamiseen;

d) ovat tarpeen poikkeuksellisia menoja varten edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään kaksi viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava;

▼M38

e) maksetaan kansainvälisen oikeuden nojalla koskemattomuutta nauttivan diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön tilille tai tililtä tapauksissa, joissa 16 b artiklaa ei sovelleta, mikäli tällaiset maksut on tarkoitettu käytettäviksi kyseisen diplomaatti- tai konsuliedustuston tai kansainvälisen järjestön virallisiin tarkoituksiin;

▼M38 —————

▼M13

g) ovat tarpeen ihmisten turvallisuuden tai ympäristönsuojelun varmistamiseksi;

▼M17

h) ovat välttämättömiä evakuointien suorittamiseksi Syyriasta;

▼M18

i) on tarkoitettu yksinomaan liitteissä II ja II a lueteltujen Syyrian valtion omistamien yhteisöjen tai Syyrian keskuspankin Syyrian arabitasavallan puolesta OPCW:lle suorittamiin maksuihin OPCW:n tarkkailijaryhmän toimia ja Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamista varten, mukaan lukien erityisesti maksut OPCW:n erityisrahastolle niitä toimia varten, joita tarvitaan Syyrian kemiallisten aseiden tuhoamiseen Syyrian arabitasavallan alueen ulkopuolella.

▼M13

Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista neljän viikon kuluessa luvan antamisesta.

▼M38

16 a artikla

1.  Edellä 14 artiklan 2 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta varoihin tai taloudellisiin resursseihin, jotka sellaiset julkiset elimet tai oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka saavat julkista rahoitusta unionilta tai sen jäsenvaltioilta humanitaarisen hätäavun toimittamiseksi Syyriassa tai avun toimittamiseksi siviiliväestölle Syyriassa, asettavat saataville, jos kyseisten varojen tai taloudellisten resurssien tarjoaminen tapahtuu 6 a artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.  Tapauksissa, joihin ei sovelleta tämän artiklan 1 kohtaa ja 14 artiklan 2 kohdan säännöksistä poiketen, liitteessä III luetellulla verkkosivulla ilmoitettu jäsenvaltioiden toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen varojen tai taloudellisten resurssien saataville asettamiseen asianmukaisiksi katsominsa yleisin ja erityisin ehdoin ja edellytyksin edellyttäen, että kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat välttämättömiä yksinomaan humanitaarisen hätäavun toimittamiseksi Syyriassa tai avun toimittamiseksi siviiliväestölle Syyriassa.

3.  Poiketen siitä, mitä 14 artiklan 1 kohdassa säädetään, liitteessä III luetellulla verkkosivulla ilmoitettu jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen asianmukaisiksi katsominsa yleisin ja erityisin ehdoin ja edellytyksin edellyttäen, että

a) kyseiset varat tai taloudelliset resurssit ovat välttämättömiä yksinomaan humanitaarisen hätäavun toimittamiseksi Syyriassa tai avun toimittamiseksi siviiliväestölle Syyriassa; ja

b) kyseiset varat tai taloudelliset resurssit vapautetaan YK:lle Syyriassa annettavan avun toimittamiseen tai tällaisen toimittamisen helpottamiseen Syyrian humanitaarisen valmiussuunnitelman (Syria Humanitarian Response Plan) tai sitä seuraavan YK:n suunnitelman mukaisesti.

4.  Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla annetuista luvista kahden viikon kuluessa luvan antamisesta.

▼M38

16 b artikla

Edellä 14 artiklan 2 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta varoihin tai taloudellisiin resursseihin, jotka annetaan saataville diplomaatti- tai konsuliedustuston tililtä, mikäli tällaisten varojen tai taloudellisten resurssien tarjoaminen tapahtuu edustuston virallisiin tarkoituksiin 6 b artiklan mukaisesti.

▼B

17 artikla

Liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat 14 artiklasta poiketen antaa luvan tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen tai saataville asettamiseen tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin, todettuaan, että kyseisten varojen tai taloudellisten resurssien käyttö on välttämätöntä Syyrian siviiliväestön keskeisen tärkeitä energiantarpeita varten, edellyttäen, että asianomainen toimivaltainen viranomainen on kunkin toimitussopimuksen osalta ilmoittanut muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle vähintään neljä viikkoa ennen luvan antamista perusteet, joiden nojalla se katsoo, että erityinen lupa olisi annettava.

▼M13

18 artikla

1.  Poiketen siitä, mitä 14 artiklassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla mainitut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamisen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a) kyseisiin varoihin tai taloudellisiin resursseihin kohdistuu välimiesoikeuden päätös, joka on annettu ennen sitä päivää, jona 14 artiklassa tarkoitettu luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö tai elin on merkitty liitteessä II tai II a olevaan luetteloon, tai tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen unionissa antama päätös tai asianomaisessa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoinen tuomioistuimen päätös, joka on annettu ennen tuota päivää tai sen jälkeen;

b) varoja tai taloudellisia resursseja käytetään yksinomaan kattamaan tällaisella päätöksellä turvatut tai vahvistetut saatavat niiden sovellettavien lakien ja asetusten asettamissa rajoissa, jotka koskevat sellaisten henkilöiden oikeuksia, joilla on tällaisia saatavia;

c) päätöstä ei ole annettu liitteessä II tai II a luetellun luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen eduksi;

d) päätöksen tunnustaminen ei ole asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteiden vastaista.

2.  Asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

▼B

19 artikla

1.  Edellä olevaa 14 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta seuraaviin jäädytetyille tileille lisättäviin varoihin:

a) näistä tileistä kertyvät korko- tai muut tuotot,

b) sellaisista sopimuksista tai velvoitteista johtuvat maksut, jotka tehtiin tai jotka syntyivät ennen sitä päivää, josta lähtien tätä asetusta on sovellettu tiliin; tai

▼M13

c) jäsenvaltiossa annettujen tai kyseessä olevassa jäsenvaltiossa täytäntöönpanokelpoisten oikeudellisten, hallinnollisten tai välimiesoikeuden päätösten nojalla suoritettavat maksut,

▼B

edellyttäen, että nämä korkotuotot, muut tuotot ja maksut jäädytetään 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.  Edellä oleva 14 artiklan 2 kohta ei estä unionissa olevia rahoitus- tai luottolaitoksia hyvittämästä jäädytettyjä tilejä, kun ne saavat luetteloon merkityn luonnollisen henkilön, oikeushenkilön, yhteisön tai elimen tilille siirrettyjä varoja, edellyttäen, että myös kaikki näille tileille lisättävät varat jäädytetään. Rahoitus- tai luottolaitoksen on ilmoitettava näistä tilitapahtumista viipymättä asianomaiselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

20 artikla

Poiketen siitä, mitä 14 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että liitteessä II tai II a luetellun henkilön, yhteisön tai elimen suorittama maksu perustuu sopimukseen tai velvoitteeseen, jonka kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on tehnyt tai joka on syntynyt kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle ennen päivää, jona tämä henkilö, yhteisö tai elin on nimetty, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa luvan tarkoituksenmukaisiksi katsominsa ehdoin tiettyjen jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien vapauttamiseen edellyttäen, että 14 artiklassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö ei ole suoraan tai välillisesti maksun vastaanottaja.

▼M10

20 a artikla

Poiketen siitä, mitä 14 artiklassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin antaa luvan liitteessä II tai II a lueteltujen rahoituslaitosten suorittamiin tai niiden välityksellä suoritettuihin varojen tai taloudellisten resurssien siirtoihin, jos siirto liittyy maksuun, jonka on suorittanut henkilö tai yhteisö, jota ei ole lueteltu liitteessä II tai II a, ja joka liittyy taloudellisen avun antamiseen Syyrian kansalaisille, jotka suorittavat koulutusta tai ammatillista koulutusta taikka harjoittavat akateemista tutkimusta unionissa, edellyttäen että asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on tapauskohtaisesti todennut, ettei liitteessä II tai II a lueteltu henkilö tai yhteisö saa maksua suoraan tai välillisesti.

▼B

21 artikla

Edellä olevasta 14 artiklan 1 kohdasta poiketen liitteessä II a lueteltu yhteisö voi suorittaa maksun kahden kuukauden kuluessa päivästä, jona se on nimetty, sellaisista jäädytetyistä varoista tai taloudellisista resursseista, jotka kyseinen yhteisö on saanut nimeämispäivänsä jälkeen, edellyttäen, että

a) maksu perustuu kauppasopimukseen; ja

b) asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on todennut, ettei liitteessä II tai II a lueteltu henkilö tai yhteisö saa maksua suoraan tai välillisesti.

▼M10

21 a artikla

1.  Poiketen siitä, mitä 14 artiklassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin antaa luvan seuraaviin siirtoihin:

a) sellaisten varojen tai taloudellisten resurssien siirto Syyrian keskuspankin toimesta tai sen kautta, jotka on vastaanotettu ja jäädytetty sen nimeämisen jälkeen, kun siirto liittyy maksuun, joka perustuu erityiseen kauppasopimukseen; tai

b) varojen tai taloudellisten resurssien siirto Syyrian keskuspankille tai sen kautta, kun siirto liittyy maksuun, joka perustuu erityiseen kauppasopimukseen,

edellyttäen, että asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on tapauskohtaisesti todennut, ettei mikään liitteessä II tai II a lueteltu henkilö tai yhteisö saa maksua suoraan tai välillisesti, ja edellyttäen, ettei siirtoa ole muutoin kielletty tässä asetuksessa.

2.  Poiketen siitä, mitä 14 artiklassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat asianmukaisiksi katsominsa edellytyksin antaa luvan jäädytettyjen varojen tai taloudellisten resurssien siirtoon Syyrian keskuspankin toimesta tai sen kautta siinä tarkoituksessa, että varmistetaan jäsenvaltioiden lainkäyttövaltaan kuuluvien rahoituslaitosten maksuvalmius kaupan rahoittamista varten.

▼M13

21 b artikla

Edellä oleva 14 artiklan 2 kohta ei estä toteuttamasta Syrian Arab Airlines -yhtiön osalta toimia tai liiketoimia, joiden yksinomaisena tarkoituksena on unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä evakuoiminen Syyriasta.

▼M17

21 c artikla

1.  Poiketen siitä, mitä 14 artiklassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsomiensa edellytyksin luvan seuraaviin:

a) Commercial Bank of Syria -pankin suorittama tai sen kautta sen nimeämispäivän jälkeen suoritettu unionin alueen ulkopuolelta vastaanotettujen varojen tai taloudellisten resurssien siirto, jos siirto liittyy maksuun, joka aiheutuu siviilikäyttöön tarkoitettujen lääkintätarvikkeiden, elintarvikkeiden, suojien sekä saniteetti- ja hygieniatuotteiden toimittamista koskevasta yksittäisestä sopimuksesta; tai

b) Commercial Bank of Syria -pankille tai sen kautta unionin alueen ulkopuolelta suoritettu varojen tai taloudellisten resurssien siirto, jos siirto liittyy maksuun, joka aiheutuu siviilikäyttöön tarkoitettujen lääkintätarvikkeiden, elintarvikkeiden, suojien sekä saniteetti- ja hygieniatuotteiden toimittamista koskevasta yksittäisestä sopimuksesta;

edellyttäen, että asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on tapauskohtaisesti todennut, että maksun saaja ei ole suoraan tai välillisesti liitteen II tai II a luetteloon sisältyvä henkilö tai yhteisö ja edellyttäen, että siirtoa ei tässä asetuksessa ole muutoin kielletty.

2.  Asianomaisen jäsenvaltion on neljän viikon kuluessa ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla myönnetyistä luvista.

▼B

22 artikla

Varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttäminen tai niiden saataville asettamisesta kieltäytyminen, joka on tapahtunut vilpittömästi siinä uskossa, että se on tämän asetuksen mukaista, ei aiheuta minkäänlaista korvausvastuuta jäädyttämisen toteuttaneelle tai saataville asettamisesta kieltäytyneelle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle taikka näiden johtajille tai työntekijöille, ellei varojen ja taloudellisten resurssien jäädyttämisen tai pidättämisen osoiteta tapahtuneen huolimattomuuden seurauksena.VI

LUKU

RAHOITUSPALVELUJA KOSKEVAT RAJOITUKSET

23 artikla

Euroopan investointipankkia (EIP) kielletään

a) maksamasta lainaeriä tai muita maksuja osana Syyrian valtion tai sen viranomaisten ja EIP:n välisiä voimassa olevia lainasopimuksia tai niihin liittyen; ja

b) jatkamasta sellaisten teknisen avun palvelusopimusten täytäntöönpanoa, jotka liittyvät a alakohdassa tarkoitettujen lainasopimusten mukaisesti rahoitettaviin, Syyriassa toteutettaviin hankkeisiin, joiden on tarkoitus hyödyttää Syyrian valtiota tai sen viranomaisia suoraan tai välillisesti.

24 artikla

Kielletään

a) 19 päivän tammikuuta 2012 kuuta jälkeen liikkeeseen laskettujen valtion tai sen takaamien joukkovelkakirjojen suora tai välillinen myynti jollekin seuraavista tai niiden suora tai välillinen osto joltakin seuraavista:

i) Syyrian valtio tai hallitus sekä sen julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot;

ii) syyrialaiset luotto- tai rahoituslaitokset;

iii) luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yhteisö tai elin, joka toimii i tai ii alakohdassa tarkoitetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen puolesta tai johdolla;

iv) edellä i, ii tai iii alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen omistuksessa tai määräysvallassa oleva oikeushenkilö, yhteisö tai elin;

b) 19 päivän tammikuuta 2012 kuuta jälkeen liikkeeseen laskettuihin valtion tai sen takaamiin joukkovelkakirjoihin liittyvien välityspalvelujen tarjoaminen a alakohdassa tarkoitetulle henkilölle, yhteisölle tai elimelle;

c) edellä a alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen avustaminen Syyrian valtion tai sen takaamien joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskussa tarjoamalla välityspalveluja, mainontapalveluja tai muita tällaisiin joukkovelkakirjoihin liittyviä palveluja.

25 artikla

1.  Kielletään 35 artiklan soveltamisalaan kuuluvia luotto- ja rahoituslaitoksia

a) avaamasta uutta pankkitiliä missään syyrialaisessa luotto- tai rahoituslaitoksessa;

b) aloittamasta uutta kirjeenvaihtajapankkisuhdetta syyrialaisen luotto- tai rahoituslaitoksen kanssa;

c) avaamasta uutta edustustoa Syyriassa tai perustamasta uutta konttoria tai tytäryhtiötä Syyriaan;

d) perustamasta uutta yhteisyritystä syyrialaisen luotto- tai rahoituslaitoksen kanssa.

2.  Kielletään

a) luvan antaminen syyrialaisen luotto- tai rahoituslaitoksen edustuston avaamiseen unionissa tai konttorin tai tytäryhtiön perustamiseen unioniin;

b) edustuston avaamista unionissa tai konttorin tai tytäryhtiön perustamista unioniin koskevien sopimusten tekeminen syyrialaista luotto- tai rahoituslaitosta varten tai sellaisen puolesta;

c) luvan antaminen sille, että syyrialaisen luotto- tai rahoituslaitoksen edustusto, konttori tai tytäryhtiö aloittaa luotto- tai rahoituslaitostoiminnan ja harjoittaa sitä tai muuta luvanvaraista toimintaa, jos kyseinen edustusto, konttori tai tytäryhtiö ei ollut toiminnassa ennen 19 päivää tammikuuta 2012 kuuta;

d) se, että syyrialainen luotto- tai rahoituslaitos hankkii osuuden tai lisäosuuden taikka muun omistusoikeuden 35 artiklan soveltamisalaan kuuluvasta luotto- tai rahoituslaitoksesta.

▼M16

25 a artikla

1.  Poiketen siitä, mitä 25 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja edellytyksin luvan uuden pankkitilin tai uuden edustuston avaamiseen tai uuden konttorin tai tytäryhtiön perustamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) toimivaltainen viranomainen on todennut käytettävissään olevan tiedon perusteella, mukaan lukien lupaa hakevan henkilön, yhteisön tai elimen toimittamat tiedot, että on perusteltua päätellä, että

i) kyseisten toimien tarkoituksena on auttaa Syyrian siviiliväestöä erityisesti humanitaaristen tarpeiden täyttämisessä, peruspalveluiden tarjoamisessa, jälleenrakennuksessa tai taloudellisen toiminnan elvyttämisessä taikka muissa siviilitarkoituksissa;

ii) kyseiset toimet eivät johda varojen tai taloudellisten resurssien saattamiseen suoraan tai välillisesti 14 artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen saataville tai hyödynnettäväksi;

iii) kyseisillä toimilla ei rikota mitään tässä asetuksessa säädettyä kieltoa;

b) asianomainen jäsenvaltio on etukäteen kuullut Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämää henkilöä, yhteisöä tai elintä muun muassa seuraavista seikoista:

i) toimivaltaisen viranomaisen a alakohdan i ja ii alakohdan mukaisesti tekemä toteamus;

ii) sellaisten tietojen saatavuus, jotka osoittavat, että kyseessä oleviin toimiin saattaa liittyä varojen tai taloudellisten resurssien asettaminen suoraan tai välillisesti asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 881/2002 2 artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen saataville tai hyödynnettäväksi,

ja Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämä henkilö, yhteisö tai elin on ilmaissut näkemyksensä asianomaiselle jäsenvaltiolle;

c) jos Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämä henkilö, yhteisö tai elin ei ole ilmaissut näkemystään 30 päivän kuluessa niille esitetystä pyynnöstä, toimivaltainen viranomainen voi päättää, myönnetäänkö lupa vai ei.

2.  Toimivaltaisen viranomaisen on 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä edellytyksiä soveltaessaan vaadittava riittävät tiedot myönnetyn luvan käytöstä, mukaan luettuna tiedot kyseisten toimien tarkoituksesta ja osapuolista.

3.  Asianomaisen jäsenvaltion on kahden viikon kuluessa ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

▼B

26 artikla

1.  Kielletään

a) vakuutusten tai jälleenvakuutusten tarjoaminen seuraaville:

i) Syyrian valtio, sen hallitus, julkisyhteisöt, yhtiöt ja virastot; tai

ii) luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, yhteisöt tai elimet, jotka toimivat i alakohdassa tarkoitetun oikeushenkilön, yhteisön tai elimen puolesta tai johdolla;

b) tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on a alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2.  Edellä olevaa 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta pakollisen vakuutuksen tai vastuuvakuutuksen tarjoamiseen unioniin sijoittautuneille syyrialaisille henkilöille, yhteisöille tai elimille taikka vakuutuksen tarjoamiseen unionissa olevalle Syyrian diplomaatti- tai konsuliedustustoille.

3.  Edellä olevaa 1 kohdan a alakohdan ii alakohtaa ei sovelleta vakuutusten, mukaan lukien sairaus- ja matkavakuutukset, eikä niihin liittyvien jälleenvakuutusten tarjoamiseen yksityishenkilöinä toimiville henkilöille.

Edellä oleva 1 kohdan a alakohdan ii alakohta ei estä vakuutuksen tai jälleenvakuutuksen tarjoamista sellaisen aluksen, ilma-aluksen tai ajoneuvon omistajalle, jonka on vuokrannut 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettu henkilö, yhteisö tai elin, jota ei ole lueteltu liitteessä II tai II a.

Edellä olevaa 1 kohdan a alakohdan ii alakohtaa sovellettaessa henkilön, yhteisön tai elimen ei katsota toimivan 1 kohdan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen johdolla, jos johdon tarkoituksena on sellaisen aluksen tai ilma-aluksen, joka on tilapäisesti Syyrian aluevesillä tai ilmatilassa, telakointi, lastaus, lastin purku tai turvallinen kauttakulku.

4.  Tällä artiklalla kielletään ennen 19 päivää tammikuuta 2012 kuuta tehtyjen vakuutus- ja jälleenvakuutussopimusten jatkaminen tai uusiminen (paitsi jos on olemassa aiempi vakuutuksenantajan tai jälleenvakuuttajan sopimusvelvoite hyväksyä vakuutussopimuksen jatkaminen tai uusiminen), mutta sillä ei kielletä ennen kyseistä päivämäärää tehtyjen sopimusten noudattamista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 14 artiklan 2 kohdan soveltamista.

▼M13VI A

LUKU

KULJETUKSIA KOSKEVAT RAJOITUKSET

26 a artikla

1.  Kielletään tarjoamasta tai antamasta syyrialaisten lentoyhtiöiden operoimille lennoille, jotka ovat yksinomaan rahtilentoja, ja kaikille Syrian Arab Airlines -yhtiön operoimille lennoille pääsyä unionissa sijaitseville lentokentille, kansainvälisen oikeuden mukaisesti, paitsi jos

a) asianomaista ilma-alusta käytetään muuhun kuin säännölliseen lentoliikenteeseen, ja se laskeutuu muussa kuin liikenteeseen liittyvässä tai muussa kuin kaupalliseen liikenteeseen liittyvässä tarkoituksessa, tai

b) asianomaista ilma-alusta käytetään säännölliseen lentoliikenteeseen, ja se laskeutuu muussa kuin liikenteeseen liittyvässä tarkoituksessa,

siten kuin on määrätty kansainvälisen siviili-ilmailun Chicagon yleissopimuksessa tai kauttakulkua kansainvälisessä lentoliikenteessä koskevassa sopimuksessa.

2.  Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta lentoihin, joiden yksinomaisena tarkoituksena on unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä evakuoiminen Syyriasta.

3.  Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaisiin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on 1 kohdassa tarkoitetun kiellon kiertäminen.

▼BVII

LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

▼M24

27 artikla

1.  Vaateita, jotka liittyvät sopimukseen tai liiketoimeen, jonka suorittamiseen ovat vaikuttaneet suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, toimenpiteet, jotka on määrätty tämän asetuksen nojalla, ei oteta huomioon, mukaan lukien korvausvaateet tai muut tämänkaltaiset vaateet, kuten korvausvaatimukset tai vakuuteen perustuvat vaatimukset, erityisesti joukkolainan, vakuuden tai korvauksen, etenkin missä tahansa muodossa olevan rahallisen vakuuden tai rahallisen korvauksen, pidentämistä tai maksamista koskevat vaateet, jos vaateen esittää:

a) liitteessä II tai II a lueteltu nimetty henkilö, yhteisö tai elin;

b) muu syyrialainen henkilö, yhteisö tai elin, Syyrian hallitus mukaan luettuna;

c) henkilö, yhteisö tai elin, joka toimii a tai b alakohdassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen välityksellä tai puolesta.

2.  Kaikissa vaateen täytäntöönpanoa koskevissa menettelyissä todistustaakka sen osoittamiseksi, että 1 kohdan soveltaminen ei estä vaateen täyttämistä, kuuluu sille, joka vaatii vaateen täytäntöönpanoa.

3.  Tämä artikla ei vaikuta 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden, yhteisöjen ja elinten oikeuteen saattaa sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättämisen lainmukaisuus oikeuden tutkittavaksi tämän asetuksen mukaisesti.

▼M24

27 a artikla

Kielletään tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on kiertää 2 a, 3, 3 a, 4, 5, 6, 7 a, 8, 9, 11, 11 a, 11 b, 11 c, 12, 13, 14, 24, 25, 26 tai 26 a artiklan säännöksiä.

▼B

28 artikla

Tässä asetuksessa säädetyistä kielloista ei aiheudu minkäänlaista vastuuta asianomaisille luonnollisille henkilöille, oikeushenkilöille, yhteisöille tai elimille, jos ne eivät tienneet eikä niillä ollut perusteltua syytä epäillä, että niiden toiminta voisi rikkoa kyseessä olevaa kieltoa.

29 artikla

1.  Rajoittamatta asiaan liittyvien ilmoitusvelvollisuutta, salassapitoa ja ammattisalaisuutta koskevien sääntöjen soveltamista, luonnollisten henkilöiden, oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on

a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista edistävät tiedot, kuten 14 artiklan mukaisesti jäädytetyt tilit ja määrät, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetulle asuin- tai sijaintijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille sekä komissiolle joko suoraan tai jäsenvaltioiden välityksellä; ja

b) tehtävä yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen mahdollisessa tarkistamisessa.

2.  Tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai vastaanotettuja tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai vastaanotettu.

30 artikla

Jäsenvaltiot ja komissio ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tämän asetuksen kannalta merkitykselliset tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja täytäntöönpano-ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista.

31 artikla

Komissio valtuutetaan muuttamaan liitettä III jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella.

32 artikla

1.  Jos neuvosto päättää kohdistaa luonnolliseen henkilöön, oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen 14 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä, se muuttaa liitettä II tai II a tämän mukaisesti.

▼M31

2.  Neuvosto antaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun luetteloon ottamista koskevan päätöksensä, myös luetteloon ottamisen perusteet, tiedoksi kyseiselle henkilölle, yhteisölle tai elimelle joko suoraan, jos osoite on tiedossa, tai julkaisemalla ilmoituksen, ja antaa tällaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle mahdollisuuden tehdä huomautuksia. Erityisesti tilanteissa, joissa henkilö, yhteisö tai elin on lueteltu liitteessä II sillä perusteella, että hän tai tämä kuuluu johonkin 15 artiklan 1 a kohdassa säädetyistä henkilöiden tai yhteisöjen luokista, kyseinen henkilö, yhteisö tai elin voi esittää näyttöä ja huomautuksia siitä, miksi, huolimatta kuulumisestaan tällaiseen luokkaan, hän tai tämä katsoo, ettei nimeäminen ole oikeutettua.

▼B

3.  Jos huomautuksia tehdään tai jos esitetään konkreettista uutta näyttöä, neuvosto tarkastelee päätöstään uudelleen ja ilmoittaa asiasta asianomaiselle luonnolliselle henkilölle, oikeushenkilölle, yhteisölle tai elimelle.

4.  Liitteissä II ja II a olevia luetteloita tarkastellaan uudelleen säännöllisin väliajoin ja vähintään 12 kuukauden välein.

33 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on annettava tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättäviä seuraamuksia koskevat säännöt ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että seuraamukset pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.  Jäsenvaltioiden on annettava kyseiset säännöt komissiolle tiedoksi viipymättä 19 päivän tammikuuta 2012 kuuta jälkeen ja ilmoitettava sille niihin myöhemmin mahdollisesti tehtävistä muutoksista.

34 artikla

Komission osoite- ja muut yhteystiedot tässä asetuksessa säädettyjä ilmoituksia, tiedoksiantoja ja muuta yhteydenpitoa varten ovat liitteessä III.

35 artikla

Tätä asetusta sovelletaan

a) unionin alueella, mukaan lukien sen ilmatila;

b) jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa;

c) unionin alueella tai sen ulkopuolella olevaan jäsenvaltion kansalaiseen;

d) oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on perustettu tai muodostettu jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti;

e) oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, jonka harjoittama liiketoiminta tapahtuu kokonaan tai osittain unionin alueella.

36 artikla

Kumotaan asetus (EU) N:o 442/2011.

37 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M16 —————

▼M5
LIITE I a

LUETTELO 2 a ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TARVIKKEISTA, TAVAROISTA JA TEKNOLOGIASTA

I   OSA

Alkuhuomautukset

1. Tähän osaan sisältyy asetuksen (EY) N:o 428/2009 ( 12 ) liitteessä I lueteltuja tavaroita, ohjelmistoja ja teknologiaa.

2. Jollei toisin mainita, jäljempänä sarakkeessa ”Nro” mainitut luvut viittaavat valvontaluettelonumeroon ja sarake ”Kuvaus” viittaa asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I lueteltujen kaksikäyttötuotteiden kuvauksiin.

3. ”Yksinkertaisissa lainausmerkeissä” olevien termien määritelmät on esitetty asiaankuuluvassa teknisessä huomautuksessa.

4. ”Kaksinkertaisissa lainausmerkeissä” olevien termien määritelmät on esitetty asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I.

Yleiset huomautukset

1. Tähän liitteeseen sisältyvää valvontaa ei saa kiertää sellaisten ei-valvonnanalaisten tuotteiden (tuotantolaitos mukaan lukien) viennillä, jotka sisältävät yhden tai useampia valvonnanalaisia komponentteja, kun valvonnanalainen komponentti tai komponentit ovat tuotteiden olennaisia osia ja voidaan järkevästi irrottaa tai käyttää toisiin tarkoituksiin.

Huom.  Arvioitaessa sitä, onko valvonnanalaista komponenttia tai komponentteja pidettävä olennaisina osina, on välttämätöntä punnita määrään, arvoon ja teknologiseen taitotietoon liittyviä tekijöitä sekä muita erityistekijöitä, jotka voisivat osoittaa valvonnanalaisen komponentin tai valvonnanalaisten komponenttien olevan toimitettavien tuotteiden olennaisia osia.

2. Tässä liitteessä määriteltyihin tuotteisiin kuuluvat sekä uudet että käytetyt tuotteet.

Yleinen teknologiahuomautus (YTH)

(Sovelletaan tämän osan B jakson yhteydessä)

1. Sellaisen ”teknologian” myyntiä, toimittamista, siirtämistä tai vientiä, jota ”tarvitaan” sellaisten tuotteiden ”kehittämiseen”, ”tuotantoon” tai ”käyttöön”, joiden myyntiä, toimittamista, siirtämistä tai vientiä valvotaan tämän osan A, B, C ja D jakson nojalla, valvotaan E jakson säännösten mukaisesti.

2. ”Teknologia”, jota ”tarvitaan” valvonnanalaisten tuotteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten, on valvonnanalaista myös silloin, kun se on sovellettavissa ei-kiellettyihin tuotteisiin.

3. Valvonta ei koske sitä ”teknologiaa”, joka on vähimmäisvaatimus sellaisten tuotteiden käyttöönoton, toiminnan, huollon (tarkastuksen) ja korjauksen kannalta, joita ei valvota tai joiden vienti on sallittu tämän asetuksen mukaisesti.

4. ”Teknologian” siirron valvonta ei koske ”julkista” tietoa, ”tieteellistä perustutkimusta” tai välttämätöntä vähimmäistietoa patenttihakemuksiin.

A.    TARVIKKEETNro

Kuvaus

I.B.1A004

Muut kuin asetarvikeluettelossa määritellyt suojaus- ja ilmaisinlaitteet ja komponentit seuraavasti:

a.  Kaasunaamarit, suodatinrasiat ja niiden puhdistuslaitteet, jotka on suunniteltu tai muunnettu suojaamaan seuraavia aineita vastaan, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit;

1.  Biologiset aineet, jotka on ”sovitettu sodankäyntiin”;

2.  Radioaktiiviset aineet, jotka on ”sovitettu sodankäyntiin”;

3.  Kemiallisen sodankäynnin (CW) taisteluaineet; tai

4.  ”Mellakantorjunta-aineet”, mukaan lukien:

a.  α-Bromibentseeniasetonitriili (bromibentsyylisyanidi) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.  [(2-kloorifenyyli)metyleeni)] propaanidinitriili, (o-klooribentsylideenimalononitriili) (CS) (CAS 2698-41-1);

c.  2-kloori-1-fenyylietanoni, fenasyylikloridi (ω-klooriasetofenoni) (CN) (CAS 532-27-4);

d.  Dibentso(b, f)-1,4-oksatsepiini (CR) (CAS 257-07-8);

e.  10-kloori-5,10-dihydrofenarsatsiini (fenarsatsiinikloridi) (adamsiitti) (DM) (CAS 578-94-9);

f.  N-nonanoyylimorfoliini (MPA) (CAS 5299-64-9).

b.  Suojapuvut, käsineet ja jalkineet, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu suojaamaan seuraavia aineita vastaan;

1.  Biologiset aineet, jotka on ”sovitettu sodankäyntiin”;

2.  Radioaktiiviset aineet, jotka on ”sovitettu sodankäyntiin”; tai

3.  Kemiallisen sodankäynnin (CW) taisteluaineet;

c.  Ilmaisinjärjestelmät, joka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu ilmaisemaan tai tunnistamaan seuraavia aineita, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

1.  Biologiset aineet, jotka on ”sovitettu sodankäyntiin”;

2.  Radioaktiiviset aineet, jotka on ”sovitettu sodankäyntiin”; tai

3.  Kemiallisen sodankäynnin (CW) taisteluaineet;

d.  Elektroniset laitteet, jotka on suunniteltu automaattisesti ilmaisemaan tai tunnistamaan ”räjähteiden” jäämiä ja jotka käyttävät ”pienten pitoisuuksien mittaamiseen” (”trace detection”) tarkoitettuja tekniikoita (esim. pinta-akustista aaltoa, ioniliikkuvuusspektrometriaa, differentiaaliliikkuvuusspektrometriaa, massaspektrometriaa).

Tekninen huomautus:

”Pienten pitoisuuksien mittaaminen” (”trace detection”) määritellään kyvyksi havaita pienempiä määriä kuin 1 ppm höyryssä tai 1 mg kiinteässä aineessa tai nesteessä.

Huomautus 1:  1A004.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu laboratoriokäyttöön.

Huomautus 2:  1A004.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kosketuksettomia läpikuljettavia turvatarkastusportteja.

Huomautus:  1A004 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi:

a.  Henkilökohtaisia säteilyannoksen valvontamittareita;

b.  Laitteita, joiden suunnittelu tai toiminta on rajoitettu suojaamaan niitä vaaroja vastaan, jotka ovat ominaisia asukasturvallisuudelle ja siviiliteollisuudelle, kuten

1.  kaivostoiminnalle,

2.  louhinnalle,

3.  maataloudelle,

4.  lääketeollisuudelle,

5.  lääkintäteollisuudelle,

6.  eläinlääketeollisuudelle,

7.  ympäristöteollisuudelle,

8.  jätehuollolle ja

9.  elintarviketeollisuudelle.

Tekniset huomautukset:

1A004 kohtaan sisältyy laitteita ja komponentteja, jotka on määritetty ja onnistuneesti testattu kansallisten standardien mukaisesti tai muutoin todistettu tehokkaiksi radioaktiivisten aineiden, jotka on ”sovitettu sodankäyntiin”, biologisten aineiden, jotka on ”sovitettu sodankäyntiin”, kemiallisen sodankäynnin (CW) taisteluaineiden, ”simulanttien” tai ”mellakantorjunta-aineiden” ilmaisemista tai niiltä suojaamista varten, vaikka tällaisia laitteita ja komponentteja käytettäisiin siviiliteollisuudessa, esimerkiksi kaivostoiminnassa, louhinnassa, maataloudessa, lääke-, lääkintä-, eläinlääke- tai ympäristöteollisuudessa, jätehuollossa tai elintarviketeollisuudessa.

”Simulantti” on aine tai materiaali, jota käytetään myrkyllisen aineen (kemiallisen tai biologisen) sijasta koulutuksessa, tutkimuksessa, testauksessa tai arvioinnissa.

I.B.9A012

”Miehittämättömät ilma-alukset” (”UAV”:t), niihin liittyvät järjestelmät, laitteet ja komponentit seuraavasti:

a.  ”UAV”:t, joissa on jokin seuraavista:

1.  Riippumaton lennonhallinta- ja suunnistuskyky (esim. inertiasuunnistusjärjestelmällä varustettu automaattiohjain); tai

2.  Kyky suorittaa johdettu lento suoran näköetäisyyden ulkopuolelle operaattorin avustuksella (esim. televisuaalinen kauko-ohjaus).

b.  Niihin liittyvät järjestelmät, laitteet ja komponentit seuraavasti:

1.  Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu 9A012.a kohdassa määriteltyjen UAV:iden kauko-ohjaukseen;

2.  Muut kuin asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I olevassa 7A kohdassa määritellyt navigointi-, asennonohjaus-, ohjaus- tai hallintajärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu antamaan 9A012.a kohdassa määritellyille UAV:ille riippumaton lennonhallinta- tai suunnistuskyky;

3.  Laitteet ja komponentit, jotka on erityisesti suunniteltu muuntamaan miehitetty ”ilma-alus” 9A012.a kohdassa määritellyksi ”UAV”:ksi.

4.  Ilmaa hengittävät iskumäntä- tai kiertomäntämoottorit, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu kuljettamaan UAV:itä yli 50 000 jalan (15 240 metrin) korkeudessa.

I.B.9A350

Seuraavat suihkutus- tai sumutusjärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu asennettavaksi lentokoneisiin, ”ilmaa kevyempiin” tai miehittämättömiin ilma-aluksiin, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

Täydelliset suihkutus- tai sumutusjärjestelmät, jotka pystyvät tuottamaan emulsiosta alkupisaran, jonka ”VMD” (volyymin mediaanihalkaisija) on alle 50 μm virtausnopeudella, joka on suurempi kuin kaksi litraa minuutissa;

Suihkutuspuomit tai aerosolia tuottavien yksiköiden järjestelmät, jotka pystyvät tuottamaan emulsiosta alkupisaran, jonka ”VMD” on alle 50 μm virtausnopeudella, joka on suurempi kuin kaksi litraa minuutissa;

Aerosolia tuottavat yksiköt, jotka on erityisesti suunniteltu asennettavaksi 9A350.a ja b kohdassa mainittuihin järjestelmiin.

Huomautus:  Aerosolia tuottavat yksiköt ovat laitteita, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu asennettavaksi ilma-aluksiin. Niitä ovat esimerkiksi suuttimet, pyörivät lieriösumuttimet ja vastaavat laitteet.

Huomautus:  9A350 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi suihkutus- tai sumutusjärjestelmiä ja komponentteja, joiden on osoitettu olevan kyvyttömiä tuottamaan tartuntoja aiheuttavien aerosolien muodossa olevia biologisia agensseja.

Tekniset huomautukset:

1.  Ilma-aluksissa, ”ilmaa kevyemmissä aluksissa” tai miehittämättömissä ilma-aluksissa käytettäväksi suunniteltujen suihkutuslaitteiden tai suuttimien pisarakoko on mitattava jommallakummalla seuraavista tavoista:

a.  Doppler-lasermenetelmä;

b.  Forward laser -diffraktiomenetelmä.

2.  9A350 kohdassa ”VMD” tarkoittaa volyymin mediaanihalkaisijaa, ja vesipohjaisten järjestelmien osalta tämä vastaa massan mediaanihalkaisijaa (MMD).

B.    TESTAUS- JA TUOTANTOLAITTEETNro

Kuvaus

I.B.2B350

Seuraavat kemikaalien valmistuslaitokset, laitteet ja komponentit:

a.  Sekoittajilla tai ilman niitä varustetut reaktioastiat tai reaktorit, joiden sisätilavuus on suurempi kuin 0,1 m3 (100 l) ja pienempi kuin 20 m3 (20 000 l) ja joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1.  ”Seoksista”, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.  Fluoripolymeereistä (polymeeriset tai elastomeeriset materiaalit, joissa on enemmän kuin 35 painoprosenttia fluoria);

3.  Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.  Nikkelistä tai ”seoksista”, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

5.  Tantaalista tai tantaali ”seoksista”;

6.  Titaanista tai titaani ”seoksista”;

7.  Zirkoniumista tai zirkonium ”seoksista”; tai

8.  Niobiumista (columbiumista) tai niobium ”seoksista”.

b.  Sekoittajat, joita käytetään kohdassa 2B350 määritellyissä reaktioastioissa tai reaktoreissa ja tällaisissa sekoittajissa käytettävät juoksupyörät, siivet ja akselit, joissa kaikki sekoittajan pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1.  ”Seoksista”, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.  Fluoripolymeereistä (polymeeriset tai elastomeeriset materiaalit, joissa on enemmän kuin 35 painoprosenttia fluoria);

3.  Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.  Nikkelistä tai ”seoksista”, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

5.  Tantaalista tai tantaali ”seoksista”;

6.  Titaanista tai titaani ”seoksista”;

7.  Zirkoniumista tai zirkonium ”seoksista”; tai

8.  Niobiumista (columbiumista) tai niobium ”seoksista”.

c.  Varastosäiliöt, säiliöt tai keräysastiat, joiden sisätilavuus on suurempi kuin 0,1 m3 (100 l) ja joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1.  ”Seoksista”, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.  Fluoripolymeereistä (polymeeriset tai elastomeeriset materiaalit, joissa on enemmän kuin 35 painoprosenttia fluoria);

3.  Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.  Nikkelistä tai ”seoksista”, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

5.  Tantaalista tai tantaali ”seoksista”;

6.  Titaanista tai titaani ”seoksista”;

7.  Zirkoniumista tai zirkonium ”seoksista”; tai

8.  Niobiumista (columbiumista) tai niobium ”seoksista”.

d.  Lämmönvaihtimet tai lauhduttimet, joiden lämmönvaihtopinta on suurempi kuin 0,15 m2 ja pienempi kuin 20 m2 ja tällaisissa vaihtimissa tai lauhduttimissa käytettävät putket, levyt, kelat tai lohkot (ytimet), joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalien (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1.  ”Seoksista”, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.  Fluoripolymeereistä (polymeeriset tai elastomeeriset materiaalit, joissa on enemmän kuin 35 painoprosenttia fluoria);

3.  Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.  Grafiitista tai ”grafiittihiilestä”;

5.  Nikkelistä tai ”seoksista”, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

6.  Tantaalista tai tantaali ”seoksista”;

7.  Titaanista tai titaani ”seoksista”;

8.  Zirkoniumista tai zirkonium ”seoksista”;

9.  Piikarbidista;

10.  Titaanikarbidista; tai

11.  Niobiumista (columbiumista) tai niobium ”seoksista”.

e.  Tislaus- tai imeytyskolonnit, joiden sisähalkaisija on suurempi kuin 0,1 m ja tällaisissa tislaus- tai imeytyskolonneissa käytettävät nestejakelijat, höyryjakelijat ja nestekerääjät, joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1.  ”Seoksista”, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.  Fluoripolymeereistä (polymeeriset tai elastomeeriset materiaalit, joissa on enemmän kuin 35 painoprosenttia fluoria);

3.  Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.  Grafiitista tai ”grafiittihiilestä”;

5.  Nikkelistä tai ”seoksista”, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

6.  Tantaalista tai tantaali ”seoksista”;

7.  Titaanista tai titaani ”seoksista”;

8.  Zirkoniumista tai zirkonium ”seoksista”; tai

9.  Niobiumista (columbiumista) tai niobium ”seoksista”.

f.  Kauko-ohjatut täyttölaitteet, joiden kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1.  ”Seoksista”, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia; tai

2.  Nikkelistä tai ”seoksista”, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

g.  Venttiilit, joiden ”nimelliskoko” on suurempi kuin 10 mm ja kammiot (venttiilin rungot) tai muotoon puristetut runkotiivisteet tällaisille venttiileille, joiden kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1.  ”Seoksista”, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.  Fluoripolymeereistä (polymeeriset tai elastomeeriset materiaalit, joissa on enemmän kuin 35 painoprosenttia fluoria);

3.  Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.  Nikkelistä tai ”seoksista”, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

5.  Tantaalista tai tantaali ”seoksista”;

6.  Titaanista tai titaani ”seoksista”;

7.  Zirkoniumista tai zirkonium ”seoksista”;

8.  Niobiumista (columbiumista) tai niobium ”seoksista”, tai

9.  Seuraavista keraamisista materiaaleista:

a.  Piikarbidi, jonka puhtaus on vähintään 80 painoprosenttia;

b.  Alumiinioksidi, jonka puhtaus on vähintään 99,9 painoprosenttia;

c.  Zirkoniumoksidi.

Tekninen huomautus:

”Nimelliskoolla” tarkoitetaan sisäänmenon ja ulostulon halkaisijoista pienempää.

h.  Moniseinämäiset putkistot, joihin sisältyy vuodonilmaisuventtiili, joiden kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1.  ”Seoksista”, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.  Fluoripolymeereistä (polymeeriset tai elastomeeriset materiaalit, joissa on enemmän kuin 35 painoprosenttia fluoria);

3.  Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

4.  Grafiitista tai ”grafiittihiilestä”;

5.  Nikkelistä tai ”seoksista”, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

6.  Tantaalista tai tantaali ”seoksista”;

7.  Titaanista tai titaani ”seoksista”;

8.  Zirkoniumista tai zirkonium ”seoksista”; tai

9.  Niobiumista (columbiumista) tai niobium ”seoksista”.

i.  Monitiivisteiset ja tiivisteettömät pumput, joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 0,6 m3/h, tai vakuumipumput, joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 5 m3/h (vakiolämpötilassa (0 C, 273 K astetta) ja -ilmanpaineessa (101,3 kPa)), ja tällaisissa pumpuissa käytettävät rungot (pumppujen rungot), muotoon puristetut runkotiivisteet, juoksupyörät, roottorit tai suihkupumppusuuttimet, joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1.  ”Seoksista”, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.  Keraameista;

3.  Ferropiistä (piipitoisuudeltaan korkeat rautaseokset);

4.  Fluoripolymeereistä (polymeeriset tai elastomeeriset materiaalit, joissa on enemmän kuin 35 painoprosenttia fluoria);

5.  Lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

6.  Grafiitista tai ”grafiittihiilestä”;

7.  Nikkelistä tai ”seoksista”, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

8.  Tantaalista tai tantaali ”seoksista”;

9.  Titaanista tai titaani ”seoksista”;

10.  Zirkoniumista tai zirkonium ”seoksista”; tai

11.  Niobiumista (columbiumista) tai niobium ”seoksista”.

j.  Erityisesti suunnitellut, 1C350 kohdassa määriteltyjen kemikaalien hävittämiseen tarkoitetut polttolaitokset, joissa on erityisesti suunnitellut jätteen syöttöjärjestelmät, erityiset käsittelylaitteet ja keskimääräinen polttokammion lämpötila suurempi kuin 1 273 K (1 000 C) astetta, joissa kaikki jätteensyöttöjärjestelmän pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen jätetuotteiden kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista tai vuorattu (pinnoitettu) seuraavilla materiaaleilla:

1.  ”Seokset”, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.  Keraamit; tai

3.  Nikkeli tai ”seokset”, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

Tekniset huomautukset:

1.  ”Grafiittihiili” on amorfisesta hiilestä ja grafiitista koostuva seos, jonka koostumuksesta vähintään kahdeksan painoprosenttia on grafiittia.

2.  Edellä olevissa kohdissa lueteltujen materiaalien osalta silloin, kun pitoisuuksia ei ole erikseen ilmoitettu, termillä ”seos” tarkoitetaan seosta, jonka koostumuksessa on kohdassa mainittua metallia painoprosenttina ilmaistuna enemmän kuin mitään muuta ainetta.

I.B.2B351

Seuraavat, muut kuin 1A004 kohdassa määritellyt myrkyllisten kaasujen valvontajärjestelmät ja niiden erityiset ilmaisinkomponentit, sekä ilmaisimet, sensorilaitteet ja niiden vaihdettavat kasetit:

a.  jotka on suunniteltu jatkuvaan toimintaan ja joita käytetään ilmaisemaan kemiallisia taisteluaineita tai 1C350 kohdassa määriteltyjä kemikaaleja pitoisuuksina, jotka ovat vähemmän kuin 0,3 mg/ m3; tai

b.  jotka on tarkoitettu ilmaisemaan yhdisteitä, joilla on koliiniesteraasia estävä aktiivisuus.

I.B.2B352

Seuraavat biologisten aineiden käsittelyyn soveltuvat laitteet:

a.  Täydelliset biologiset turvatilat, joiden turvataso on P3 ja P4.

Tekninen huomautus:

P3 ja P4 (BL3, BL4, L3, L4) turvatasot on määritelty WHO:n (Maailman terveysjärjestö) Laboratorion bioturvakäsikirjassa (Laboratory biosafety manual) (kolmas painos, Geneve 2004).

b.  Fermenttorit, joilla voidaan kasvattaa patogeenisiä ”mikro-organismeja”, viruksia tai tuottaa toksiineja ilman aerosolien muodostusta, ja joiden kokonaiskapasiteetti on vähintään 20 litraa.

Tekninen huomautus:

Fermenttoreihin kuuluvat bioreaktorit, kemostaatit sekä jatkuvan virtausperiaatteen järjestelmät.

c.  Keskipakoerottimet, jotka pystyvät jatkuvaan erotukseen ilman aerosolimuodostusta ja joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Virtausnopeus ylittää 100 litraa tunnissa;

2.  Komponentit ovat kiillotettua ruostumatonta terästä tai titaania;

3.  Niissä on yksi tai useampi tiivistesulku höyrysteriloitavalla alueella; ja

4.  Ne voidaan steriloida höyryllä paikalla ja suljettuna.

Tekninen huomautus:

Keskipakoerottimet sisältävät dekantterit.

d.  Risti(tangentiaali)virtaussuodatinlaitteet ja -komponentit seuraavasti:

1.  Risti(tangentiaali)virtaussuodatinlaitteet, joilla pystytään erottamaan patogeeniset ”mikro-organismit”, virukset, toksiinit tai soluviljelmät ilman aerosolimuodostusta ja joilla on kaikki seuraavista ominaisuuksista:

a.  Kokonaissuodatuspinnan koko on vähintään 1 m2; ja

b.  niillä on jokin seuraavista ominaisuuksista:

1.  Ne ovat steriloitavissa tai desinfioitavissa paikalla; tai

2.  Niissä käytetään kertakäyttöisiä suodatinkomponentteja.

Tekninen huomautus:

2B352.d.1.b kohdassa tarkoitetaan steriloimisella kaikkien elävien mikrobien poistamista laitteesta käyttämällä joko fysikaalisia (esimerkiksi höyry) tai kemiallisia tekijöitä. Desinfioimisella tarkoitetaan mahdollisen mikrobisen infektiivisyyden tuhoamista laitteesta käyttämällä kemiallisia tekijöitä, joilla on germisidinen vaikutus. Steriloiminen ja desinfioiminen ovat eri asioita kuin sanitointi, jolla tarkoitetaan puhdistusmenettelyjä, joiden tarkoituksena on alentaa laitteen mikrobisisältöä poistamatta välttämättä kaikkea mikrobista infektiivisyyttä tai eläviä mikrobeja.

2.  Risti(tangentiaali)virtaussuodatinkomponentit (esimerkiksi moduulit, elementit, kasetit, säiliöt, yksiköt tai levyt), joiden suodatuspinta on vähintään 0,2 m2 kunkin komponentin osalta ja jotka on tarkoitettu käytettäviksi 2B352.d kohdassa mainituissa risti(tangentiaali) virtaussuodatinlaitteissa;

Huomautus:  2B352.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi käänteisosmoosilaitteita sellaisina kuin valmistaja on ne määritellyt.

e.  Höyrysteriloitavat kylmäkuivauslaitteet, joiden kondensaatiokapasiteetti ylittää 10 kg jäätä 24 tunnissa ja enintään 1 000 kg jäätä 24 tunnissa.

f.  Seuraavat suoja- ja turvalaitteet:

1.  Puoli- ja kokosuojapuvut tai huuvat, jotka ovat riippuvaisia niihin kytketystä ulkoisesta ilmansyötöstä ja jotka toimivat ylipaineella;

Huomautus:  2B352.f.1 kohdassa ei aseteta valvonnanalaisiksi pukuja, jotka on tarkoitettu käytettäviksi itsenäisen hengityslaitteen kanssa.

2.  Luokan III biologiset suojakaapit tai isolaattorit, jotka täyttävät vastaavat suoritusvaatimukset;

Huomautus:  2B352.f.2 kohdassa isolaattoreihin kuuluvat joustavat isolaattorit, kuivakaapit, anaerobikammiot, hansikaskaapit ja laminaarivirtaushuuvat (suljettu pystyvirtauksella).

g.  Kammiot, jotka on suunniteltu ”mikro-organismeilla”, viruksilla tai ”toksiineilla” tehtäviä aerosolialtistuskokeita varten ja joiden kammiotilavuus on 1 m3 tai suurempi.

C.    MATERIAALITNro

Kuvaus

I.B.1C350

Seuraavat kemikaalit, joita voidaan käyttää myrkyllisten kemiallisten aineiden lähtöaineina, sekä yhtä tai useampaa niistä sisältävät ”kemialliset seokset”:

Huom.  KATSO MYÖS ASETARVIKELUETTELO JA 1C450 KOHTA.

1.  Tiodiglykoli (111-48-8)

2.  Fosforioksidikloridi (10025-87-3)

3.  Dimetyylimetyylifosfonaatti (756-79-6)

4.  KATSO ASETARVIKELUETTELOSTA

Metyylifosfonodifluoridi (676-99-3)

5.  Metyylifosfonodikloridi (676-97-1)

6.  Dimetyylifosfiitti (DMP) (868-85-9)

7.  Arseenitrikloridi (7719-12-2)

8.  Trimetyylifosfiitti (TMP) (121-45-9)

9.  Tionyylikloridi (7719-09-7)

10.  N-metyyli-3-piperidinoli (3554-74-3)

11.  2-N,N-di-isopropyyliamino-etyylikloridi (96-79-7)

12.  2-N,N-di-isopropyyliamino-etaanitioli (5842-07-9)

13.  3-kinuklidinoli (1619-34-7)

14.  Kaliumfluoridi (7789-23-3)

15.  2-kloorietanoli (107-07-3)

16.  Dimetyyliamiini (124-40-3)

17.  Dietyylietyylifosfonaatti (78-38-6)

18.  Dietyyli-N,N-dimetyyli-fosforoamidaatti (2404-03-7)

19.  Dietyylifosfiitti (762-04-9)

20.  Dimetyyliamiinihydrokloridi (506-59-2)

21.  Etyylifosfonidikloridi (1498-40-4)

22.  Etyylifosfonodikloridi (1066-50-8)

23.  KATSO ASETARVIKELUETTELOSTA

Etyylifosfonodifluoridi (753-98-0)

24.  Vetyfluoridi (7664-39-3)

25.  Metyylibentsilaatti (76-89-1)

26.  Metyylifosfonidikloridi (676-83-5)

27.  2-N,N-di-isopropyyliamino-etanoli (96-80-0)

28.  Pinakolyylialkoholi (464-07-3)

29.  KATSO ASETARVIKELUETTELOSTA

O-etyyli2-N,N-di-isopropyyli-aminoetyyli-metyylifosfoniitti (QL) (57856-11-8)

30.  Trietyylifosfiitti (122-52-1)

31.  Arseenitrikloridi (7784-34-1)

32.  Bentsiilihappo (76-93-7)

33.  Dietyylimetyylifosfoniitti (15715-41-0)

34.  Dimetyylietyylifosfonaatti (6163-75-3)

35.  Etyylifosfonidifluoridi (430-78-4)

36.  Metyylifosfonidifluoridi (753-59-3)

37.  3-kinuklidinoni (3731-38-2)

38.  Fosforipentakloridi (10026-13-8)

39.  Pinakoloni (3,3-dimetyyli-2-butanoni) (75-97-8)

40.  Kaliumsyanidi (151-50-8)

41.  Kaliumvetyfluoridi (7789-29-9)

42.  Ammoniumvetyfluoridi eli ammoniumbifluoridi (1341-49-7)

43.  Natriumfluoridi (7681-49-4)

44.  Natriumvetyfluoridi (1333-83-1)

45.  Natriumsyanidi (143-33-9)

46.  Trietanoliamiini (102-71-6)

47.  Fosforipentasulfidi (1314-80-3)

48.  Di-isopropyyliamiini (108-18-9)

49.  Dietyyliaminoetanoli (100-37-8)

50.  Natriumsulfidi (1313-82-2)

51.  Rikkikloridi (10025-67-9)

52.  Rikkidikloridi (10545-99-0)

53.  Trietanoliamiinihydrokloridi (637-39-8)

54.  N,N-di-isopropyyli2-aminoetyylikloridihydrokloridi (4261-68-1)

55.  Metyylifosfonihappo (993-13-5)

56.  Dietyylimetyylifosfonaatti (683-08-9)

57.  N,N-dimetyyliaminofosforyylidikloridi (677-43-0)

58.  Tri-isopropyylifosfiitti (116-17-6)

59.  Etyylidietanoliamiini (139-87-7)

60.  O,O-dietyylifosforotioaatti (2465-65-8)

61.  O,O-dietyylifosforoditioaatti (298-06-6)

62.  Natriumheksafluorisilikaatti (16893-85-9)

63.  Metyylifosfonotiohappodikloridi (676-98-2).

Huomautus 1:  Kemiallisia aseita koskevaan yleissopimukseen kuulumattomiin valtioihin vietävien tuotteiden osalta 1C350 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ”kemiallisia seoksia”, jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C350 kohdan 1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57 ja 63 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 10:tä painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huomautus 2:  1C350 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ”kemiallisia seoksia”, jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C350 kohdan 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61 ja 62 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 30:tä painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huomautus 3:  1C350 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kuluttajahyödykkeiksi määriteltyjä tuotteita, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten henkilökohtaiseen käyttöön tai pakattu yksityiskäyttöä varten.

I.B.1C351

Ihmispatogeenit, zoonoosit ja ”toksiinit” seuraavasti:

a.  Seuraavat virukset, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnetutkin, joko ”eristettyinä elävinä viljelminä” tai materiaalina, mukaan lukien elävä materiaali, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:

1.  Andes-virus;

2.  Chapare-virus;

3.  Chikungunya-virus;

4.  Choclo-virus;

5.  Krimin verenvuotokuumevirus;

6.  Dengue-virus;

7.  Dobrava-Belgrade-virus;

8.  Itäinen hevos-enkefaliittivirus (EEE);

9.  Ebola-virus;

10.  Guanarito-virus;

11.  Hantaan-virus;

12.  Hendra-virus (Equine morbillivirus);

13.  Japanin enkefaliittivirus;

14.  Junin-virus;

15.  Kyasanur Forest -virus;

16.  Laguna Negra -virus;

17.  Lassa-kuumevirus;

18.  Louping ill -virus;

19.  Lujo-virus;

20.  Lymfosytäärinen korionmeningiittivirus;

21.  Machupo-virus;

22.  Marburg-virus;

23.  Apinarokkovirus;

24.  Murray Valley -enkefaliittivirus;

25.  Nipah-virus;

26.  Omsk-verenvuotokuumevirus;

27.  Oropouche-virus;

28.  Powassan-virus;

29.  Rift Valley-kuumevirus;

30.  Rocio-virus;

31.  Sabia-virus;

32.  Seoul-virus;

33.  Sin nombre -virus;

34.  St. Louis -enkefaliittivirus;

35.  Puutiais-enkefaliittivirus;

36.  Isorokkovirus;

37.  Venezuelan hevos-enkefaliittivirus (VEE);

38.  Läntinen hevos-enkefaliittivirus (WEE);

39.  Keltakuumevirus;

b.  Seuraavat riketsiat, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko ”eristettyinä elävinä viljelminä” tai materiaalina, joka sisältää elävää materiaalia, johon on tarkoituksellisesti istutettu tai joka on saastutettu sellaisilla viljelmillä:

1.  Coxiella burnetii;

2.  Bartonella quintana (Rochalimaea quintana; Rickettsia quintana);

3.  Rickettsia prowasecki;

4.  Rickettsia rickettsii;

c.  Seuraavat bakteerit, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko ”eristettyinä elävinä viljelminä” tai materiaalina, joka sisältää elävää materiaalia, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:

1.  Bacillus anthracis;

2.  Brucella abortus;

3.  Brucella melitensis;

4.  Brucella suis;

5.  Chlamydia psittaci;

6.  Clostridium botulinum;

7.  Francisella tularensis;

8.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

9.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

10.  Salmonella typhi;

11.  Shigella dysenteriae;

12.  Vibrio cholerae;

13.  Yersina pestis;

14.  Clostridium perfringens epsilon -myrkkyä muodostavat tyypit;

15.  Enterohemorraginen Escherichia coli; serotyyppi 0157, ja muut verotoksiinia muodostavat serotyypit;

d.  Seuraavat ”toksiinit” ja niiden ”toksiinialayksiköt”:

1.  Botulinus-toksiinit;

2.  Clostridium perfringens -toksiinit;

3.  Conotoksiini;

4.  Risiini;

5.  Saxitoksiini;

6.  Shigatoksiini;

7.  Staphylococcus aureus -toksiinit;

8.  Tetrodotoksiini;

9.  Verotoksiini ja shiga-tyyppiset ribosomien inaktivointiproteiinit;

10.  Mikrosystiini (Cyanginosiini);

11.  Aflatoksiinit

12.  Abriini

13.  Koleratoksiini

14.  Diasetoksiskirpenolitoksiini

15.  T-2-toksiini

16.  HT-2-toksiini

17.  Modeksiini

18.  Volkensiini

19.  Viscum album Lectin 1 (Viskumiini);

Huomautus:  1C351.d kohta ei aseta valvonnanalaiseksi valmisteen muodossa olevia botulinus-toksiineja tai conotoksiineja, joilla on kaikki seuraavat ominaisuudet:

1.  Ne ovat ihmisten sairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkevalmisteita;

2.  Ne on pakattu lääkevalmisteina jakelua varten;

3.  Valtion viranomainen on antanut luvan niiden markkinointiin lääkevalmisteina.

e.  Seuraavat joko luonnossa esiintyvät, parannetut tai muunnetut sienet, jotka esiintyvät joko ”eristettyinä elävinä viljelminä” tai materiaalina, mukaan lukien elävä materiaali, johon on tarkoituksellisesti istutettu tällaisia viljelmiä tai joka on saastutettu niillä:

1.  Coccidioides immitis;

2.  Coccidioides posadasii.

Huomautus:  1C351 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ”rokotteita” tai ”immunotoksiineja”

I.B.1C352

Seuraavat eläinpatogeenit:

a.  Seuraavat virukset, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnetutkin, joko ”eristettyinä elävinä viljelminä” tai materiaalina, mukaan lukien elävä materiaali, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:

1.  Afrikkalainen sikaruttovirus;

2.  Lintuinfluenssavirukset, jotka ovat:

a.  Lajittelemattomia; tai

b.  Seuraavia direktiivin 2005/94/EY (1) liitteessä I olevassa 2 osassa erittäin patogeenisiksi määriteltyjä viruksia:

1.  A-tyypin virukset, joiden IVPI (intravenous pathogenicity index, patogeenisyysindeksi suonensisäisesti annettuna) on 6 viikkoa vanhoissa kanoissa suurempi kuin 1,2; tai

2.  alatyyppien H5 tai H7 lintuinfluenssavirukset, joilla on geenijaksoja, jotka koodaavat useita hemagglutiniinimolekyylin katkaisukohdalla sijaitsevia emäksisiä aminohappoja ja jotka ovat samanlaisia kuin muilla HPAI-viruksilla, mikä osoittaa, että hemagglutiniinimolekyylin voi halkaista kaikissa kudoksissa esiintyvä isäntäorganismin proteaasi;

3.  Bluetongue-virus;

4.  Suu- ja sorkkatautivirus;

5.  Vuohirokkovirus;

6.  Valeraivotautivirus (Aujeszkin tauti);

7.  Sikaruttovirus;

8.  Lyssavirus;

9.  Newcastlen tautivirus;

10.  Pikkumärehtijärutto-virus (peste des petits ruminants);

11.  Sian enterovirus tyyppi 9 (swine vesicular -tautivirus);

12.  Nautaruttovirus;

13.  Lammasrokkovirus;

14.  Teschenin tautivirus;

15.  Suutulehdusvirus (VS-virus);

16.  Lumpy skin -tauti-virus;

17.  Afrikkalainen hevosrutto -virus.

b.  Seuraavat mycoplasmat, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnellutkin, joko ”eristettyinä elävinä viljelminä” tai materiaalina, joka sisältää elävää materiaalia, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:

1.  Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (small colony);

2.  Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae.

Huomautus:  1C352 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ”rokotteita”.

I.B.1C353

Seuraavat geneettinen materiaali ja geneettisesti muunnetut organismit:

a.  Geneettisesti muunnetut organismit tai 1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 tai 1C354 kohdassa määriteltyjen organismien patogeenisyyteen liittyviä nukleiinihapposekvenssejä sisältävä geneettinen materiaali;

b.  Geneettisesti muunnetut organismit tai 1C351.d kohdassa määriteltyjä ”toksiineja” tai niiden ”toksiinialayksiköitä” koodaavia nukleiinihapposekvenssejä sisältävä geneettinen materiaali.

Tekniset huomautukset:

1.  Geneettinen materiaali sisältää muun muassa joko muunnettuja tai muuntamattomia kromosomeja, genomeja, plasmideja, transposoneja ja vektoreja.

2.  1C351.a, 1C351.b, 1C351.c, 1C351.e, 1C352 tai 1C354 kohdassa määriteltyjen mikro-organismien patogeenisyyteen liittyvillä nukleiinihapposekvensseillä tarkoitetaan mitä tahansa määritellyn mikro-organismin spesifistä sekvenssiä,

a.  joka itsessään tai transkriptio- tai transalaatiotuotteidensa kautta aiheuttaa huomattavan vaaran ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle; tai

b.  jonka tiedetään lisäävän määritellyn mikro-organismin tai muun organismin, johon kyseistä geneettistä materiaalia on insertiolla tai integraatiolla liitetty, kykyä aiheuttaa vakavaa haittaa ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle.

Huomautus:  1C353 kohtaa ei sovelleta sellaisiin nukleiinihapposekvensseihin, jotka liittyvät enterohemorragisen Escherichia colin serotyypin O157:n ja muiden verotoksiinia muodostavien kantojen patogeenisyyteen, lukuun ottamatta niitä, jotka koodaavat verotoksiinia tai sen alayksiköitä.

I.B.1C354

Seuraavat kasvipatogeenit:

a.  Seuraavat virukset, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnetutkin, joko ”eristettyinä elävinä viljelminä” tai materiaalina, mukaan lukien elävä materiaali, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:

1.  Andien perunan latentti tymovirus;

2.  Perunan sukkulamukulatauti;

b.  Seuraavat bakteerit, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnetutkin, joko ”eristettyinä elävinä viljelminä” tai materiaalina, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:

1.  Xanthomonas albilineans;

2.  Xanthomonas campestris pv. citri, jotka sisältävät Xanthomonas campestris pv. citrin tyypeiksi A, B, C, D, E kutsuttuja lajikkeita tai jotka muuten luokitellaan Xanthomonas citriksi, Xanthomonas campestris pv. aurantifoliaksi tai Xanthomonas campestris pv. citrumeloksi;

3.  Xanthomonas oryzae pv. Oryzae (Pseudomonas campestris pv. Oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. Sepedonicum tai Corynebacterium Sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum rodut 2 ja 3 (Pseudomonas solanacearum rodut 2 ja 3 tai Burkholderia solanacearum rodut 2 ja 3);

c.  Seuraavat sienet, niin luonnontilaiset, tehostetut kuin muunnetutkin, joko ”eristettyinä elävinä viljelminä” tai materiaalina, johon on istutettu tai joka on saastutettu tarkoituksellisesti sellaisilla viljelmillä:

1.  Colletotrichum coffeanum var. virulans (Colletotrichum kahawae);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.  Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f.sp.tritici);

5.  Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe grisea (Pyricularia grisea / Pyricularia oryzae).

I.B.1C450

Seuraavat toksiset kemikaalit ja toksisten kemikaalien lähtöaineet sekä yhtä tai useampaa niistä sisältävät ”kemialliset seokset”:

Huom.  KATSO MYÖS 1C350, 1C351.d. JA ASETARVIKELUETTELO

a.  Toksiset kemikaalit seuraavasti:

1.  Amiton: O,O-dietyyli-S-[2-(dietyyliamino)etyyli]-fosforotiolaatti (78-53-5) ja vastaavat alkyloidut tai protonoidut suolat,

2.  PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro2-(trifluorometyyli)1-propeeni (382-21-8),

3.  KATSO ASETARVIKELUETTELOSTA BZ:

3-kinuklidinyylibentsilaatti (6581-06-2);

4.  Fosgeeni: Karbonyylidikloridi (75-44-5);

5.  Kloorisyanidi (506-77-4),

6.  Vetysyanidi (74-90-8),

7.  Klooripikriini: trikloorinitrometaani (76-06-2).

Huomautus 1:  Kemiallisia aseita koskevaan yleissopimukseen kuulumattomiin valtioihin vietävien tuotteiden osalta 1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ”kemiallisia seoksia”, jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C450.a.1 ja 1C450.a.2 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli yhtä painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huomautus 2:  1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ”kemiallisia seoksia”, jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C450.a.4, 1C450.a.5, 1C450.a.6 ja 1C450.a.7 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 30:tä painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huomautus 3:  1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kuluttajahyödykkeiksi määriteltyjä tuotteita, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten henkilökohtaiseen käyttöön tai pakattu yksityiskäyttöä varten.

b.  Toksisten kemikaalien valmistusaineet seuraavasti:

1.  Muut kuin asetarvikeluettelossa tai kohdassa 1C350 luetellut kemikaalit, jotka sisältävät fosforiatomin, johon on sitoutunut yksi metyyli-, etyyli-n-propyyli- tai isopropyyliryhmä, mutta ei muita hiiliatomeja,

Huomautus:  1C450.b.1 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi seuraavaa: Fonofos: O-etyyli-S-fenyylietyylifosfonotiolotionaatti (944-22-9),

2.  N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-] fosforamidodihalidit, muut kuin N,N-dimetyyliaminofosforyylidikloridi;

Huom.  Katso 1C350.57 kohta N,N-dimetyyliaminofosforyylidikloridin osalta;

3.  dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-fosforoamidaatit, muut kuin dietyyli-N,N-dimetyyli- fosforoamidaatti, joka luetellaan kohdassa 1C350,

4.  2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-aminoetyylikloridit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-isopropyyliaminoetyylikloridi tai N,N-di-isopropyyliaminoetyylikloridi hydrokloridi, jotka luetellaan kohdassa 1C350;

5.  2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- isopropyyli-]-aminoetanolit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-isopropyyliaminoetanoli (96-80-0) ja N,N-dietyyliaminoetanoli (100-37-8), jotka luetellaan kohdassa 1C350,

Huomautus:  1C450.b.5. kohta ei aseteta valvonnanalaiseksi seuraavia:

a.  2-N,N-dimetyyliaminoetanoli (108-01-0) ja vastaavat protonoidut suolat,

b.  2-N,N-dietyyliaminoetanoli (100-37-8) ja vastaavat protonoidut suolat,

6.  2-N,N-dialkyyli-[metyyli-, etyyli-, n-propyyli- tai isopropyyli-]-aminoetaanitiolit ja vastaavat protonoidut suolat, muut kuin N,N-di-isopropyyliaminoetaanitioli, joka luetellaan kohdassa 1C350;

7.  Etyylidietanoliamiinin (139-87-7) osalta katso 1C350 kohta;

8.  Metyylidietanoliamiini (105-59-9).

Huomautus 1:  Kemiallisia aseita koskevaan yleissopimukseen kuulumattomiin valtioihin vietävien tuotteiden osalta 1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ”kemiallisia seoksia”, jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C450.b.1, 1C450.b.2, 1C450.b.3, 1C450.b.4, 1C450.b.5 ja 1C450.b.6 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 10:tä painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huomautus 2:  1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi ”kemiallisia seoksia”, jotka sisältävät yhtä tai useampaa 1C450.b.8 kohdassa mainittua kemikaalia ja joissa yksikään yksittäinen kemikaali ei muodosta yli 30:tä painoprosenttia kyseisestä seoksesta.

Huomautus 3:  1C450 kohta ei aseta valvonnanalaiseksi kuluttajahyödykkeiksi määriteltyjä tuotteita, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten henkilökohtaiseen käyttöön tai pakattu yksityiskäyttöä varten.

(1)   Neuvoston direktiivi 2005/94/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön toimenpiteistä lintuinfluenssan torjumiseksi ja direktiivin 92/40/ETY kumoamisesta (EUVL L 10, 14.1.2006, s. 16).

D.    OHJELMISTOTNro

Kuvaus

I.B.1D003

”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sitä varten, että laitteet voivat suorittaa 1A004.c tai 1A004.d kohdassa määriteltyjen laitteiden toiminnot.

I.B.2D351

Muut kuin 1D003 kohdassa määritellyt ”ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu 2B351 kohdassa määriteltyjen laitteiden ”käyttöä” varten.

I.B.9D001

”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muutettu 9A012 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai ”teknologian””kehittämistä” varten.

I.B.9D002

”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu 9A012 kohdassa määriteltyjen laitteiden ”tuotantoa” varten.

E.    TEKNOLOGIANro

Kuvaus

I.B.1E001

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 1A004, 1C350–1C354 tai 1C450 kohdassa määriteltyjen tuotteiden tai materiaalien ”kehittämistä” tai ”tuotantoa” varten.

I.B.2E001

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2B350, 2B351, 2B352 tai 2D351 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai ”ohjelmistojen””kehittämistä” varten.

I.B.2E002

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2B350, 2B351 tai 2B352 kohdassa määriteltyjen laitteiden ”tuotantoa” varten.

I.B.2E301

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 2B350-2B352 kohdassa määriteltyjen tuotteiden ”käyttöä” varten.

I.B.9E001

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 9A012 tai 9A350 kohdassa määriteltyjen laitteiden tai ”ohjelmien””kehittämistä” varten.

I.B.9E002

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 9A350 kohdassa määriteltyjen laitteiden ”tuotantoa” varten.

I.B.9E101

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 9A012 kohdassa määriteltyjen ”UAV:iden””tuotantoa” varten.

Tekninen huomautus:

9E101.b kohdassa ”UAV” tarkoittaa miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, joiden kantomatka on yli 300 km.

I.B.9E102

”Teknologia” yleisen teknologiahuomautuksen mukaisesti 9A012 kohdassa määriteltyjen ”UAV:iden””käyttöä” varten.

Tekninen huomautus:

9E101.b kohdassa ”UAV” tarkoittaa miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä, joiden kantomatka on yli 300 km.

2   OSA

Alkuhuomautukset

1. Jollei toisin mainita, jäljempänä sarakkeessa ’Kuvaus’ käytetyt viitenumerot viittaavat asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I esitettyjen kaksikäyttötuotteiden kuvauksiin.

2. Jäljempänä sarakkeessa ’Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I’ oleva viitenumero tarkoittaa sitä, että sarakkeessa ”Kuvaus” kuvaillun tuotteen ominaispiirteet eivät vastaa viittauksen kohteena olevan kaksikäyttötuotekohdan kuvauksessa esitettyjä parametrejä.

3. ”Yksinkertaisissa lainausmerkeissä” olevien termien määritelmät on esitetty asiaankuuluvassa teknisessä huomautuksessa.

4. ”Kaksinkertaisissa lainausmerkeissä” olevien termien määritelmät on esitetty asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I.

Yleiset huomautukset

1. Tähän liitteeseen sisältyvää valvontaa ei saa kiertää sellaisten ei-valvonnanalaisten tuotteiden (tuotantolaitos mukaan lukien) viennillä, jotka sisältävät yhden tai useampia valvonnanalaisia komponentteja, kun valvonnanalainen komponentti tai komponentit ovat tuotteiden olennaisia osia ja voidaan järkevästi irrottaa tai käyttää toisiin tarkoituksiin.

Huom.   Arvioitaessa sitä, onko valvonnanalaista komponenttia tai komponentteja pidettävä olennaisina osina, on välttämätöntä punnita määrään, arvoon ja teknologiseen taitotietoon liittyviä tekijöitä sekä muita erityistekijöitä, jotka voisivat osoittaa valvonnanalaisen komponentin tai valvonnanalaisten komponenttien olevan toimitettavien tuotteiden olennaisia osia.

2. Tässä liitteessä määriteltyihin tuotteisiin kuuluvat sekä uudet että käytetyt tuotteet.

Yleinen teknologiahuomautus (YTH)

(Sovelletaan 1 osan B jakson yhteydessä)

1. Sellaisen ”teknologian” myyntiä, toimittamista, siirtämistä tai vientiä, jota ”tarvitaan” sellaisten tuotteiden ”kehittämiseen”, ”tuotantoon” tai ”käyttöön”, joiden myyntiä, toimittamista, siirtämistä tai vientiä valvotaan tämän osan I.C.A jakson nojalla, valvotaan tämän osan I.C.B jakson säännösten mukaisesti.

2. ”Teknologia”, jota ”tarvitaan” valvonnanalaisten tuotteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten, on valvonnanalaista myös silloin, kun se on sovellettavissa ei-kiellettyihin tuotteisiin.

3. Valvonta ei koske sitä ”teknologiaa”, joka on vähimmäisvaatimus sellaisten tuotteiden käyttöönoton, toiminnan, huollon (tarkastuksen) ja korjauksen kannalta, joita ei valvota tai joiden vienti on sallittu tämän asetuksen mukaisesti.

4. ”Teknologian” siirron valvonta ei koske ”julkista” tietoa, ”tieteellistä perustutkimusta” tai välttämätöntä vähimmäistietoa patenttihakemuksiin.

I.C.A.    TUOTTEET

(Materiaalit ja kemikaalit)Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

I.C.A.001

Seuraavat vähintään 95-prosenttiset kemikaalit:

1.  etyleenidikloridi (CAS 107-06-2)

 

I.C.A.002

Seuraavat vähintään 95-prosenttiset kemikaalit:

1.  Nitrometaani (CAS 75-52-5)

2.  Pikriinihappo (CAS 88-89-1)

 

I.C.A.003

Seuraavat vähintään 95-prosenttiset kemikaalit:

1.  Alumiinikloridi (CAS 7446-70-0)

2.  Arseeni (CAS 7440-38-2)

3.  Arseenitrioksidi (CAS 1327-53-3)

4.  bis(2-kloorietyyli)etyyliamiinihydrokloridi (CAS 3590-07-6)

5.  bis(2-kloorietyyli)metyyliamiinihydrokloridi (CAS 55-86-7)

6.  Tris(2-kloorietyyli)amiinihydrokloridi (CAS 817-09-4)

 

I.C.B.    TEKNOLOGIAB.001

”Teknologia”, jota tarvitaan I.C.A jaksossa lueteltujen tuotteiden ”kehittämisessä”, ”tuotannossa” tai ”käytössä”.

Tekninen huomautus:

Käsitteeseen ”teknologia” sisältyvät ”ohjelmistot”.

 
▼M31

LIITE II

Luettelo 14 artiklassa, 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 15 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetuista luonnollisista henkilöistä, oikeushenkilöistä, yhteisöistä ja elimistä

▼C4A.  Henkilöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Bashar ( image) Al-Assad ( image)

Syntymäaika: 11.9.1965.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Diplomaattipassi nro D1903

Tasavallan presidentti, mielenosoitusten tukahduttamisen järjestäjä ja pääasiallinen toteuttaja.

23.5.2011

▼M34

2.

Maher (image) (alias Mahir) Al-Assad (image)

Syntymäaika: 8.12.1967

Syntymäpaikka: Damaskos

Diplomaattipassi nro 4138

42. prikaatin kenraalimajuri ja entinen armeijan 4. panssaridivisioonan päällikkö

Syyrian armeijan jäsen, jonka sotilasarvo on ”eversti” tai vastaava tai sitä ylempi ja joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen; 42. prikaatin kenraalimajuri ja entinen armeijan 4. panssaridivisioonan päällikkö. Assadin perheen jäsen; presidentti Bashar Al-Assadin veli.

9.5.2011

▼M29

3.

Ali ( image) Mamluk ( image) (alias Mamlouk)

Syntymäaika: 19. helmikuuta 1946

Syntymäpaikka: Damaskos.

Diplomaattipassi nro 983

Kansallisen turvallisuusviraston johtaja. Syyrian tiedusteluosaston (GID) entinen päällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin mielenosoittajia kohtaan.

9.5.2011

▼M34

4.

Atej (image) (alias Atef, Atif) Najib (image) (alias Najeeb)

Syntymäpaikka: Jablah, Syyria

Entinen poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö Dara'assa. Osallistunut mielenosoittajiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin. Assadin perheen jäsen; presidentti Bashar al-Assadin serkku.

9.5.2011

5.

Hafiz (image) Makhluf (image) (alias Hafez Makhlouf)

Syntymäaika: 2.4.1971

Syntymäpaikka: Damaskos

Diplomaattipassi nro 2246

Entinen eversti ja yksikönpäällikkö yleisen tiedustelupääosaston Damaskosta valvovassa osastossa, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Makhloufin perheen jäsen; presidentti Bashar al-Assadin serkku.

9.5.2011

▼M29

6.

Muhammad ( image) Dib ( image) Zaytun ( image) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Syntymäaika: 20. toukokuuta 1951

Syntymäpaikka: Damaskos.

Diplomaattipassi nro D000001300

Yleisen turvallisuuden pääosaston päällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin mielenosoittajia kohtaan.

9.5.2011

▼M46

7.

Amjad (image) Abbas (image) (alias Al-Abbas)

 

Poliittisen turvallisuuspalvelun päällikkö Banyasissa, osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin Baidassa.

9.5.2011

8.

Rami (image) Makhlouf (image)

Syntymäaika: 10.7.1969;

Syntymäpaikka: Damaskos;

Passi nro 000098044, myöntämisnumero

002-03-0015187

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä televiestinnän, rahoituspalvelujen ja liikenteen aloilla sekä kiinteistöalalla. Hänellä on taloudellisia intressejä ja/tai korkea ja toimeenpaneva asema Syriatel-yhtiössä, joka on Syyrian johtava matkapuhelinoperaattori, sekä seuraavissa sijoitusrahastoissa: Al Mashreq, Bena Properties ja Cham Holding.

Hän rahoittaa ja tukee liiketoimintansa kautta Syyrian hallintoa.

Hän on Makhloufin perheen vaikutusvaltainen jäsen ja läheisesti yhteydessä Assadin perheeseen; presidentti Bashar al-Assadin serkku.

9.5.2011

9.

Abd Al-Fatah ( image) Qudsiyah (image)

Syntymäaika: 1953;

Syntymäpaikka: Hama;

Diplomaattipassi nro D0005788

Upseeri, jonka sotilasarvo on kenraalimajuri Syyrian asevoimissa ja joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

Baath-puolueen kansallisen turvallisuusviraston apulaisjohtaja. Syyrian sotilastiedustelun pääosaston entinen päällikkö. Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin Syyriassa.

9.5.2011

▼M34

10.

Jamil (image) (alias Jameel) Hassan (image) (alias al-Hassan)

Syntymäaika: 1953

Syntymäpaikka: Homs, Syyria

Syyrian ilmavoimien tiedustelupäällikkö

Upseeri, jonka sotilasarvo on kenraalimajuri Syyrian ilmavoimissa, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Syyrian ilmavoimien tiedustelupäällikkö, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa.

9.5.2011

▼M29 —————

▼M30 —————

▼M46

13.

Munzir (image) (alias Mundhir, Monzer) Jamil (image) Al-Assad (image)

Syntymäaika: 1.3.1961;

Syntymäpaikka: Kerdaha, Latakian provinssi;

Passi nro: 86449 ja No 842781

Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin Shabiha-miliisin joukoissa.

9.5.2011

▼M19 —————

▼M34 —————

▼M29

16.

Faruq ( image) (alias Farouq, Farouk) Al Shar' ( image) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Syntymäaika: 10. joulukuuta 1938

Syyrian entinen varapresidentti; osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

23.5.2011

▼M33 —————

▼M33

18.

Mohammed ( image) Hamcho ( image)

Syntymäaika: 20.5.1966.

Passi nro 002954347.

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä suunnittelu- ja rakennusalalla sekä media-, hotelli- ja ravintola- ja terveydenhoitoaloilla. Hänellä on taloudellisia intressejä ja/tai korkea ja toimeenpaneva asema useissa yhtiöissä Syyriassa, etenkin seuraavissa: Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project ja Syria Metal industries.

Hänellä on merkittävä asema Syyrian elinkeinoelämässä, koska hän on Damaskoksen kauppakamarin pääsihteeri (jonka entinen talousministeri Khodr Orfali nimitti joulukuussa 2014), Kiinan ja Syyrian kahdenvälisten yritysneuvostojen puheenjohtaja (maaliskuusta 2014) ja Syyrian metalli- ja teräsneuvoston puheenjohtaja (joulukuusta 2015).

Hänellä on läheiset liikesuhteet Syyrian hallinnon keskeisiin henkilöihin, myös Maher Al-Assadiin.

Liiketoimintansa kautta Mohammed Hamcho hyötyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä. Hän on lähellä hallinnosta hyötyviä ja sitä tukevia henkilöitä.

27.1.2015

▼M46

19.

Iyad (image) (alias Eyad) Makhlouf (image)

Syntymäaika: 21.1.1973;

Syntymäpaikka: Damaskos;

Passi nro N001820740

Makhloufin perheen jäsen; Mohammed Makhloufin poika, Hafezin ja Ramin sekä Ihab Makhloufin veli; presidentti Bashar al-Assadin serkku.

Syyrian turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden jäsen, joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

GID:n (yleisen tiedustelun pääosaston) upseeri, osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin väkivaltaisuuksiin Syyriassa.

23.5.2011

▼C4

20.

Bassam ( image) Al Hassan ( image) (alias Al Hasan)

 

Presidentin strategisten asioiden neuvonantaja, osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

23.5.2011

▼M46 —————

▼M33

22.

Ihab ( image) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf ( image)

Syntymäaika: 21.1.1973.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Passi nro N002848852.

Syyriassa toimiva merkittävä liikemies. Ihab Makhlouf on Syyrian johtavan matkapuhelinoperaattorin Syriatelin varapääjohtaja ja osakkeenomistaja. Hänellä on liiketaloudellisia intressejä myös useissa muissa syyrialaisissa yhtiöissä ja yhteisöissä, mukaan lukien Ramak Construction Co ja Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Syriatelin varapääjohtajan ominaisuudessa Ihab Makhlouf tukee Syyrian hallintoa myös suoraan, koska yhtiö siirtää huomattavan osan voitoistaan Syyrian hallitukselle lisenssisopimuksensa kautta.

Hän on Makhloufin perheen vaikutusvaltainen jäsen ja läheisesti yhteydessä Assadin perheeseen; presidentti Bashar al-Assadin serkku.

23.5.2011

▼M46

23.

Zoulhima ( image) (alias Zu al-Himma Chaliche (image) (alias, Shalish, Shaleesh) (alias Dhu al-Himma Shalish)

Syntymäaika: 1951 tai 1946 tai 1956;

Syntymäpaikka: Kerdaha

Syyrian turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden upseeri, joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen; Presidentin turvajoukkojen entinen päällikkö.

Syyrian armeijan jäsen, jonka sotilasarvo on kenraalimajuri ja joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

Osallistunut mielenosoittajiin kohdistuneisiin väkivaltaisuuksiin.

Assadin perheen jäsen: presidentti Bashar al-Assadin serkku.

23.6.2011

▼C4

24.

Riyad ( image) Chaliche ( image) (alias Shalish, Shaleesh) (alias Riyad Shalish)

 

Military Housing Establishment -yhtiön johtaja, rahoituslähde, jolta Syyrian hallinto on saanut tukea; presidentti Bashar Al-Assadin serkku.

23.6.2011

25.

Prikaatinkomentaja Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali ( image) Jafari ( image) (alias Jaafari, Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Syntymäaika: 1.9.1957

Syntymäpaikka: Yazd, Iran

Iranian Revolutionary Guard Corpsin komentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.6.2011

▼M46

26.

Kenraalimajuri Qasem (image) Soleimani ( image) (alias Qasim Soleimany; Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani)

Syntymäaika: 11.3.1957;

Syntymäpaikka: Qom, Iran (islamilainen tasavalta);

Passi nro: 008827, myönnetty Iranissa.

Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC:n Qods-erikoisjoukkojen komentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.6.2011

27.

Hossein (image) Taeb (image) (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Syntymäaika: 1963;

Syntymäpaikka: Teheran, Iran

Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC:n tiedustelujoukkojen apulaiskomentaja, osallistunut välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.6.2011

▼M33

28.

Khalid ( image) (alias Khaled) Qaddur ( image) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa televiestinnän sekä öljy- ja muoviteollisuuden aloilla ja läheiset liikesuhteet Maher Al-Assadiin.

Hän hyötyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä liiketoimintansa kautta.

Maher Al-Assadin liittolainen myös liiketoimintansa kautta.

27.1.2015

29.

Ra'if ( image) Al-Quwatly ( image) (alias Ri'af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)

Syntymäaika: 3.2.1967.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Maher Al-Assadin liikekumppani, johtaa eräitä hänen liikeasioitaan; rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

▼C4

30.

Mohammad ( image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh ( image) (alias Muflih)

 

Syyrian sotilastiedustelun päällikkö Haman kaupungissa, osallistunut mielenosoittajiin kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

1.8.2011

31.

Kenraalimajuri Tawfiq ( image) (alias Tawfik) Younes ( image) (alias Yunes)

 

Yleisen tiedustelun pääosaston sisäisen turvallisuuden osaston päällikkö, osallistunut väkivaltaisuuksiin siviiliväestöä kohtaan.

1.8.2011

▼M33

32.

Mohammed ( image) Makhlouf ( image) (alias Abu Rami)

Syntymäaika: 19.10.1932.

Syntymäpaikka: Latakia, Syyria.

Makhloufin perheen vaikutusvaltainen jäsen; Rami, Ihab ja Iyad Makhloufin liikekumppani ja isä. Lähellä Assadin perhettä, Bashar ja Mahir al-Assadin eno. Kutsutaan myös nimellä Abu Rami.

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla ja myös intressejä ja/tai huomattavaa vaikutusvaltaa General Organisation of Tobacco -järjestössä sekä öljy-, kaasu-, ase- ja pankkialoilla.

Osallistunut Assadin hallinnon puolesta liiketoimiin asehankinnoissa ja pankkialalla. Ottaen huomioon hänen laajat liiketoiminnalliset ja poliittiset sidoksensa hallintoon hän tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä.

1.8.2011

33.

Ayman ( image) Jabir ( image) (alias Aiman Jaber)

Syntymäpaikka: Latakia.

Merkittävä liikemies, joka toimii Syyriassa teräs-, media-, kulutushyödyke- ja öljyaloilla ja myös käy kauppaa näiden alojen tuotteilla. Hänellä on taloudellisia intressejä ja/tai korkea toimeenpaneva asema useissa yhtiöissä ja yhteisöissä Syyriassa, etenkin seuraavissa: Al Jazira (alias Al Jazerra ja El Jazireh), Dunia TV ja Sama Satellite Channel.

Ayman Jaber on Al Jazira -yhtiönsä kautta helpottanut öljyn tuontia Overseas Petroleum Trading -yhtiöltä Syyriaan.

Ayman Jaber hyötyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä liiketoimintansa kautta.

Hän tukee suoraan Syyrian hallintoon yhteydessä olevia puolisotilaallisia Shabiha- ja/tai Suqur as-Sahraa -joukkoja ja on johtavassa asemassa niiden toiminnassa.

Rami Makhloufin liittolainen liiketoimintansa kautta ja Maher Al-Assadin liittolainen hallintoon yhteydessä olevien puolisotilaallisten joukkojen kautta.

27.1.2015

▼C4

34.

Hayel ( image) Al-Assad ( image)

 

Maher Al-Assadin avustaja, armeijan 4. divisioonan sotilaspoliisiyksikön päällikkö, osallistunut tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

35.

Ali ( image) Al-Salim ( image) (alias Al-Saleem)

 

Syyrian puolustusministeriön hankintatoimiston johtaja, Syyrian armeijan kaikkien asehankintojen saapumispiste.

23.8.2011

▼M46

36.

Nizar ( image) al-Asaad ( image) (alias Nizar Asaad)

Bashar al-Assadin serkku. Aikaisemmin Nizar Oilfield Supplies -yrityksen johtaja.

Erittäin lähellä tärkeimpiä hallinnon virkamiehiä.

Rahoittanut Shabihaa Latakian alueella.

23.8.2011

37.

Kenraalimajuri Rafiq ( image) (alias Rafeeq) Shahadah ( image) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Syntymäaika: 1956;

Syntymäpaikka: Jablah, Latakian maakunta.

Syyrian armeijan jäsen, jonka sotilasarvo on kenraalimajuri ja joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Syyrian sotilastiedustelun (SMI) 293. osaston (sisäiset asiat) entinen päällikkö Damaskoksessa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Damaskoksessa. Presidentti Bashar Al-Assadin neuvonantaja strategisissa kysymyksissä ja sotilastiedustelussa.

23.8.2011

▼C4

38.

Prikaatinkenraali Jamea ( image) Jamea ( image)(alias Jami Jami, Jame’, Jami’)

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Dayr az-Zorissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Dayr az-Zorissa ja Alboukamalissa.

23.8.2011

▼M46 —————

▼C4

40.

Muhammad ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said ( image) (alias Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan ( image )

 

Arabisosialistisen Baath-puolueen alueellinen apulaissihteeri vuodesta 2005. Vuosina 2000–2005 alueellisen Baath-puolueen kansallisesta turvallisuudesta vastaava johtaja. Entinen Haman kuvernööri (1998–2000). Presidentti Bashar Al-Assadin ja Maher Al-Assadin läheinen liittolainen. Johtava päättäjä hallinnossa siviiliväestöön kohdistettujen tukahduttamistoimien osalta.

23.8.2011

▼M33

41.

Ali ( image) Douba ( image)

Syntymäaika: 1933.

Syntymäpaikka: Karfis, Syyria.

Vastuussa Haman vuoden 1980 joukkomurhasta, kutsuttu sittemmin takaisin Damaskokseen presidentti Bashar Al-Assadin erityisneuvonantajaksi.

23.8.2011

▼M29

42.

Prikaatikenraali Nawful ( image) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn ( image) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Idlibissä. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Idlibin maakunnassa.

23.8.2011

▼C4

43.

Prikaatinkenraali Husam ( image) Sukkar ( image)

 

Presidentin neuvonantaja turvallisuusasioissa. Presidentin neuvonantaja turvallisuusvirastojen toteuttamien siviiliväestöön kohdistettujen tukahduttamistoimien ja väkivaltaisuuksien osalta.

23.8.2011

▼M29

44.

Prikaatikenraali Muhammed ( image) (alias Muhamad) Zamrini ( image) (alias Zamreni)

 

Syyrian sotilastiedustelun (SMI) osastopäällikkö Homsissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Homsissa.

23.8.2011

▼M34

45.

Munir (image) (alias Mounir, Mouneer, Monir, Moneer, Muneer) Adanov (image) (alias Adnuf, Adanof)

Syntymäaika: 1951

Syntymäpaikka: Homs, Syyria

Passi: 0000092405

Asema: Syyrian armeijan yleisesikunnan (operaatiot ja koulutus) apulaispäällikkö

Arvo: Kenraaliluutnantti, Syyrian arabiarmeija

Upseeri, jonka sotilasarvo on kenraaliluutnantti, ja Syyrian armeijan yleisesikunnan (operaatiot ja koulutus) apulaispäällikkö, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Asemassaan yleisesikunnan apulaispäällikkönä osallistui suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Syyriassa.

23.8.2011

▼C4

46.

Prikaatinkenraali Ghassan ( image) Khalil ( image) (alias Khaleel)

 

Yleisen tiedustelun pääosaston (GID) tietohallinto-osaston päällikkö. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin Syyriassa.

23.8.2011

47.

Mohammed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohamed) Jabir ( image) (alias Jaber)

Syntymäpaikka: Latakia

Shabiha-miliisin jäsen. Maher Al-Assadin liittolainen Shabiha-miliisin joukoissa. Osallistunut suoraan siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin ja väkivaltaisuuksiin sekä Shabiha- miliisin koordinointiin.

23.8.2011

▼M33

48.

Samir ( image) Hassan ( image)

 

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla. Hänellä on intressejä ja/tai huomattavaa vaikutusvaltaa kahdessa kiinteistö-, matkailu-, liikenne- ja finanssialan monialayhtymässä nimeltään Amir Group ja Cham Holdings. Hän on toiminut maaliskuusta 2014 lähtien talousministeri Khodr Orfalin nimittämänä kahdenvälisten yritysneuvostojen Venäjästä vastaavana puheenjohtajana.

Samir Hassan tukee hallinnon sotatoimia käteislahjoituksilla.

Samir Hassan on lähellä hallinnosta hyötyviä tai sitä tukevia henkilöitä. Hän on lähellä erityisesti neuvoston nimeämiä Rami Makhloufia ja Issam Anboubaa ja hyötyy Syyrian hallinnosta.

27.9.2014

▼C4

49.

Fares ( image) Chehabi ( image ) (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)

Ahmad Chehabin poika.

Syntymäaika: 7.5.1972

Aleppon teollisuuskamarin puheenjohtaja. Cham Holding -yhtiön varapuheenjohtaja. Tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa.

2.9.2011

▼M46

50.

Tarif ( image) Akhras ( image) (alias Al Akhras ( image))

Syntymäaika: 2.6.1951;

Syntymäpaikka: Homs, Syyria;

Syyrian passi nro 0000092405

Merkittävä liikemies, joka hyötyy nykyisestä hallinnosta ja tukee sitä. Akhras Groupin (perushyödykkeiden kauppa, jalostus ja logistiikka) perustaja ja Homsin kauppakamarin entinen puheenjohtaja. Läheisissä liikesuhteissa presidentti Al-Assadin perheeseen. Syyrian kauppakamarien liiton johtokunnan jäsen. Tarjonnut hallinnolle logistiikka-apua (busseja ja panssarivaunujen kuljetusalustoja).

2.9.2011

▼C4

51.

Issam ( image) Anbouba ( image)

Anbouba for Agricultural Industries Co.:n pääjohtaja.

Syntymäaika: 1952.

Syntymäpaikka: Homs, Syyria

Rahoituksen järjestäminen sortokoneistolle ja puolisotilaallisille ryhmille, jotka kohtelevat Syyrian siviiliväestöä väkivaltaisesti. Tilojen (toimintatilat, varastot) antaminen improvisoituja pidätyskeskuksia varten. Taloudelliset suhteet Syyrian korkean tason virkamiehiin.

2.9.2011

52.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

▼M46

53.

Adib ( image) Mayaleh ( image) (alias André Mayard)

Syntymäaika: 15.5.1955;

Syntymäpaikka: Bassir

Syyrian keskuspankin entinen pääjohtaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Adib Mayaleh valvoi Syyrian pankkialaa ja hallinnoi Syyrian rahavarantoa laskemalla liikkeelle seteleitä ja poistamalla niitä käytöstä sekä valvomalla Syyrian punnan vaihtokurssin arvoa. Adib Mayaleh järjesti taloudellista ja rahoitustukea Syyrian hallinnolle hyödyntäen asemaansa Syyrian keskuspankissa.

Entinen talous- ja ulkomaankauppaministeri, joka on ollut vallassa toukokuun 2011 jälkeen.

15.5.2012

▼C4

54.

Kenraalimajuri Jumah ( image) Al-Ahmad ( image) (alias Al-Ahmed)

 

Erikoisjoukkojen komentaja. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

▼M29

55.

Eversti Lu'ai ( image) (alias Louay, Loai) al-Ali ( image)

 

Syyrian sotilastiedustelun Daraan osaston päällikkö. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista Daraassa.

14.11.2011

▼M44

56.

Ali ( image) Abdullah ( image) (alias Abdallah) Ayyub ( image) (alias Ayyoub, Ayub, Ayoub, Ayob)

Syntymäaika: 1952.

Syntymäpaikka: Lattakia, Syyria

Puolustusministeri. Nimitetty tammikuussa 2018. Upseeri, jonka sotilasarvo on kenraali Syyrian armeijassa, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Entinen Syyrian asevoimien yleisesikunnan päällikkö. Henkilö, joka tukee Assadin hallintoa ja on vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista tukahduttamistoimista ja väkivaltaisuuksista Syyriassa.

14.11.2011

57.

Fahd ( image) (alias Fahid, Fahed) Jasim ( image) (alias Jasem, Jassim, Jassem) al-Furayj ( image) (alias Al-Freij)

Syntymäaika: 1.1.1950.

Syntymäpaikka: Hama, Syyria

Entinen puolustusministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2011

▼C4

58.

Kenraali Aous (image) (Aws) Aslan ( image)

Syntymäaika: 1958

Tasavaltalaiskaartin pataljoonanpäällikkö. Lähellä Maher Al-Assadia ja presidentti Al-Assadia. Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

▼M40

59.

Kenraali Ghassan ( image) Belal ( image)

 

Kenraali, 4. divisioonan reserviosaston komentaja. Maher Al-Assadin neuvonantaja ja turvallisuusoperaatioiden koordinaattori. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista tukahduttamistoimista eri puolilla Syyriaa ja osallistunut useisiin vihollisuuksien lopettamiseen kohdistuneisiin rikkomuksiin Ghoutassa.

14.11.2011

▼C4

60.

Abdullah ( image) (alias Abdallah) Berri ( image)

 

Johtaa Berri-suvun miliisejä. Vastuussa hallitusta kannattavista miliiseistä, jotka ovat osallistuneet siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin Aleppossa.

14.11.2011

61.

George ( image) Chaoui ( image)

 

Syyrian elektronisen armeijan jäsen. Osallistunut väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväestöä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

▼M34

62.

Zuhair (image) (alias Zouheir, Zuheir, Zouhair) Hamad (image)

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria

Arvo: Kenraalimajuri

Nykyinen asema: Yleisen tiedustelun pääosaston (alias yleisen turvallisuuden pääosasto) apulaispäällikkö heinäkuusta 2012 alkaen

Upseeri, jonka sotilasarvo on kenraalimajuri Syyrian asevoimissa, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Yleisen tiedustelun pääosaston apulaispäällikkö. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista tukahduttamistoimista, ihmisoikeusloukkauksista ja väkivaltaisuuksista Syyriassa.

14.11.2011

▼C4

63.

Amar ( image) (alias Ammar) Ismael ( image) (alias Ismail)

Syntymäaika: 3.4.1973 (tai lähipäivät).

Syntymäpaikka: Damaskos

Siviili – Syyrian elektronisen armeijan (maavoimien tiedustelupalvelun) päällikkö. Osallistunut väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväestöä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

64.

Mujahed ( image) Ismail ( image) (alias Ismael)

 

Syyrian elektronisen armeijan jäsen. Osallistunut väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin ja väkivallan lietsontaan siviiliväestöä vastaan eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

65.

Kenraalimajuri Nazih ( image)

 

Yleisen tiedustelun pääosaston apulaisjohtaja. Vastuussa väkivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mielenosoittajien pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

▼M40

66.

Kifah ( image) Moulhem ( image) (alias Moulhim, Mulhem, Mulhim)

 

Entinen 4. divisioonan pataljoonankomentaja. nimitetty sotilastiedusteluosaston apulaispäälliköksi heinäkuussa 2015. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista tukahduttamistoimista Deir ez-Zorissa.

14.11.2011

▼C4

67.

Kenraalimajuri Wajih ( image) (alias Wajeeh) Mahmud ( image)

 

18. panssaridivisioonan komentaja. Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista Homsissa.

14.11.2011

68.

██████

██████

██████

██████

██████

██████

██████

69.

Kenraaliluutnantti Talal ( image) Mustafa ( image) Tlass ( image)

 

Yleisesikunnan apulaispäällikkö (logistiikka ja hankinnat). Vastuussa mielenosoittajiin kohdistetuista väkivaltaisuuksista eri puolilla Syyriaa.

14.11.2011

70.

Kenraalimajuri Fu'ad ( image) Tawil ( image)

 

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelun apulaispäällikkö. Vastuussa väkivallan käytöstä eri puolilla Syyriaa sekä mielenosoittajien pelottelusta ja kidutuksesta.

14.11.2011

▼M34

71.

Bushra (image) Al-Assad (image) (alias Bushra Shawkat, Bouchra Al Assad)

Syntymäaika: 24.10.1960

Assadin perheen jäsen; Bashar al-Assadin sisar. Koska hänellä on läheinen henkilökohtainen suhde ja tiivis rahoituksellinen suhde Syyrian presidenttiin Bashar al-Assadiin, hän hyötyy Syyrian hallinnosta ja on sitä lähellä.

23.3.2012

72.

Asma (image) Al-Assad (image) (alias Asma Fawaz Al Akhras)

Syntymäaika: 11.8.1975

Syntymäpaikka: Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta

Passi nro 707512830, voimassaolo päättyy 22.9.2020

Omaa sukua: Al Akhras

Assadin perheen jäsen ja läheisesti yhteydessä hallinnon keskeisiin henkilöihin; presidentti Bashar Al-Assadin vaimo. Koska hänellä on läheinen henkilökohtainen suhde ja tiivis rahoituksellinen suhde Syyrian presidenttiin Bashar al-Assadiin, hän hyötyy Syyrian hallinnosta ja on sitä lähellä.

23.3.2012

▼C4

73.

Manal ( image) Al-Assad ( image) (alias Manal Al Ahmad)

Syntymäaika: 2.2.1970.

Syntymäpaikka: Damaskos.

(Syyrian) passi nro: 0000000914.

Omaa sukua: Al Jadaan

Maher al-Assadin puoliso, siten hyötyy nykyisestä hallinnosta ja on siihen läheisessä yhteydessä.

23.3.2012

▼M34 —————

▼C4

75.

Kenraaliluutnantti Fahid ( image) (alias Fahd) Al-Jassim ( image)

 

Esikuntapäällikkö. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

76.

Kenraalimajuri Ibrahim ( image) Al-Hassan ( image) (alias Al-Hasan)

 

Apulaisesikuntapäällikkö. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

77.

Prikaatinkenraali Khalil ( image) (alias Khaleel) Zghraybih ( image, image) (alias Zghraybeh, Zghraybe, Zghrayba, Zghraybah, Zaghraybeh, Zaghraybe, Zaghrayba, Zaghraybah, Zeghraybeh, Zeghraybe, Zeghrayba, Zeghraybah, Zughraybeh, Zughraybe, Zughrayba, Zughraybah, Zighraybeh, Zighraybe, Zighrayba, Zighraybah)

 

14. divisioona. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

78.

Prikaatinkenraali Ali ( image) Barakat ( image)

 

Tasavaltalaiskaartin divisioonan 103. prikaati. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

▼M46

79.

Kenraalimajuri Talal ( image) Makhluf ( image) (alias Makhlouf)

 

Tasavaltalaiskaartin 105. prikaatin entinen komentaja. Tasavaltalaiskaartin nykyinen komentaja. Syyrian armeijan jäsen, jonka sotilasarvo on kenraalimajuri ja joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Damaskoksessa.

1.12.2011

80.

Kenraalimajuri Nazih ( image) (alias Nazeeh) Hassun ( image) (alias Hassoun)

 

Upseeri, jonka sotilasarvo on kenraalimajuri Syyrian asevoimissa ja joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Syyrian turvallisuuspalvelun poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa.

1.12.2011

▼C4

81.

Kapteeni Maan ( image) (alias Ma’an) Jdiid ( image) (alias Jdid, Jedid, Jedeed, Jadeed, Jdeed)

 

Presidentin henkivartiokaarti. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

82.

Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Shaar ( image) (alias Al-Chaar, Al-Sha'ar, Al-Cha'ar)

 

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

83.

Khald ( image) (alias Khaled) Al-Taweel ( image) (alias Al-Tawil)

 

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

84.

Ghiath ( image) Fayad ( image) (alias Fayyad)

 

Poliittisen turvallisuuden osasto. Sotilas, joka on osallistunut väkivaltaisuuksiin Homsissa.

1.12.2011

85.

Prikaatinkenraali Jawdat ( image) Ibrahim ( image) Safi ( image)

154. rykmentin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia kohti Damaskoksessa ja sen ympäristössä, mukaan lukien Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

86.

Kenraalimajuri Muhammad ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Ali ( image) Durgham

4. divisioonan komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia kohti Damaskoksessa ja sen ympäristössä, mukaan lukien Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.

23.1.2012

87.

Kenraalimajuri Ramadan ( image) Mahmoud ( image) Ramadan ( image)

35. erikoisjoukko-rykmentin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Baniyasissa ja Daraassa.

23.1.2012

88.

Prikaatinkenraali Ahmed ( image) (alias Ahmad) Yousef ( image) (alias Youssef) Jarad ( image) (alias Jarrad)

132. prikaatin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia kohti Daraassa, myös konekiväärein ja ilmatorjunta-asein.

23.1.2012

89.

Kenraalimajuri Naim ( image) (alias Naaeem, Naeem, Na'eem, Naaim, Na'im) Jasem ( image) Suleiman ( image)

3. divisioonan komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Doumassa.

23.1.2012

90.

Prikaatinkenraali Jihad ( image) Mohamed ( image) (a.k.a Mohammad, Muhammad, Mohammed) Sultan ( image)

65. prikaatin komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Doumassa.

23.1.2012

91.

Kenraalimajuri Fo'ad ( image) (alias Fouad, Fu’ad) Hamoudeh ( image) (alias Hammoudeh, Hammoude, Hammouda, Hammoudah)

Idlibin sotilasoperaatioiden komentaja

Määräsi joukkoja ampumaan mielenosoittajia Idlibissä syyskuun alussa 2011.

23.1.2012

92.

Kenraalimajuri Bader ( image) Aqel ( image)

Erikoisjoukkojen komentaja

Määräsi sotilaat keräämään ruumiit ja luovuttamaan ne tiedustelupalvelulle (mukhabarat). Lisäksi vastuussa väkivaltaisuuksista Bukamalissa.

23.1.2012

93.

Prikaatinkenraali Ghassan ( image) Afif ( image) (alias Afeef)

45. rykmentin komentaja

Homsin, Baniyasin ja Idlibin sotilasoperaatioiden komentaja.

23.1.2012

94.

Prikaatinkenraali Mohamed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Maaruf ( image) (alias Maarouf, Ma'ruf)

45. rykmentin komentaja

Homsin sotilasoperaatioiden komentaja. Määräsi ampumaan mielenosoittajia Homsissa.

23.1.2012

95.

Prikaatinkenraali Yousef ( image) Ismail ( image) (alias Ismael)

134. prikaatin komentaja

Määräsi joukot ampumaan kohti taloja ja katoilla olevia ihmisiä edellisenä päivänä surmattujen mielenosoittajien hautajaisten aikana Talbisehissa.

23.1.2012

96.

Prikaatinkenraali Jamal ( image) Yunes ( image) (alias Younes)

555. rykmentin komentaja

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Mo'adamiyehissa.

23.1.2012

97.

Prikaatinkenraali Mohsin ( image) Makhlouf ( image)

 

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Al-Herakissa.

23.1.2012

98.

Prikaatinkenraali Ali ( image) Dawwa

 

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia Al-Herakissa.

23.1.2012

99.

Prikaatinkenraali Mohamed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Khaddor ( image) (alias Khaddour, Khaddur, Khadour, Khudour)

106. prikaatin komentaja, presidentin henkivartiokaarti

Määräsi joukot lyömään mielenosoittajia kepeillä ja sitten pidättämään heidät. Vastuussa rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistetuista tukahduttamistoimista Doumassa.

23.1.2012

100.

Kenraalimajuri Suheil ( image) (alias Suhail) Salman ( image) Hassan ( image)

5. divisioonan komentaja

Määräsi joukot ampumaan mielenosoittajia kohti Daraan maakunnassa.

23.1.2012

101.

Wafiq ( image) (alias Wafeeq) Nasser ( image)

Suwaydan alueosaston päällikkö (sotilastiedustelun osasto)

Sotilastiedusteluosaston Suwaydan alueosaston päällikkönä vastuussa mielivaltaisista pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta Suwaydassa.

23.1.2012

102.

Ahmed ( image) (alias Ahmad) Dibe ( image) (alias Dib, Deeb)

Daraan alueosaston päällikkö (yleisen turvallisuuden pääosasto)

Yleisen turvallisuuden pääosaston Daraan alueosaston päällikkönä vastuussa mielivaltaisista pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta Daraassa.

23.1.2012

103.

Makhmoud ( image) (alias Mahmoud) al-Khattib ( image) (alias Al-Khatib, Al-Khateeb)

Tutkintaosaston päällikkö (poliittisen turvallisuuden pääosasto)

Poliittisen turvallisuuden pääosaston tutkintaosaston päällikkönä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta.

23.1.2012

104.

Mohamed ( image) (alias Mohammad, Muhammad, Mohammed) Heikmat ( image) (alias Hikmat, Hekmat) Ibrahim ( image)

Operaatioista vastaavan osaston päällikkö (poliittisen turvallisuuden pääosasto)

Poliittisen turvallisuuden pääosaston operaatioista vastaavan osaston päällikkönä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta.

23.1.2012

105.

Nasser ( image) (alias Naser) Al-Ali ( image) (alias Prikaatinkenraali Nasr al-Ali)

Daraan alueosaston päällikkö (poliittisen turvallisuuden pääosasto)

Poliittisen turvallisuuden pääosaston Daraan alueosaston päällikkönä vastuussa pidätyksistä ja pidätettyjen kiduttamisesta. Huhtikuusta 2012 Daraan alueen poliittisen turvallisuuden pääosaston päällikkö (entinen Homsin osaston päällikkö)

23.1.2012

▼M40

106.

Tohtori Wael ( image) Nader ( image) Al –Halqi ( image) (alias Al-Halki)

Syntymäaika: 1964.

Syntymäpaikka: Daraan maakunta.

Entinen pääministeri, virassa 3. heinäkuuta 2016 asti, ja entinen terveysministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

27.2.2012

▼M34

107.

Mohammad (image) (Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ibrahim (image) Al-Sha'ar (image) (alias Al-Chaar, Al-Shaar) (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

Syntymäaika 1956

Syntymäpaikka: Aleppo

Sisäministeri, vallassa toukokuun 2011 jälkeen. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa Syyrian kansaan kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

1.12.2011

▼M33

108.

Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati ( image)

Syntymäaika: 1945.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Entinen talousministeri, virassa 9.2.2013 asti. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

1.12.2011

▼M46

109.

Imad ( image) Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Deeb ( image) Khamis ( image) (alias Imad Mohammad Dib Khamees)

Syntymäaika: 1.8.1961;

Syntymäpaikka: Damaskoksen lähellä

Pääministeri ja entinen sähköministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.3.2012

▼M40

110.

Omar ( image) Ibrahim ( image) Ghalawanji ( image)

Syntymäaika: 1954.

Syntymäpaikka: Tartous.

Entinen palveluasioiden varapääministeri, entinen paikallishallinnon ministeri, virassa 3. heinäkuuta 2016 asti. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.3.2012

▼M33

111.

Joseph ( image) Suwaid ( image)

Syntymäaika: 1958.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Entinen kansliaministeri, virassa ainakin 21.1.2014 asti. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.3.2012

112.

Hussein ( image) (alias Hussain) Mahmoud ( image) Farzat ( image) (alias Hussein Mahmud Farzat)

Syntymäaika: 1957.

Syntymäpaikka: Hama.

Entinen kansliaministeri, virassa ainakin vuoteen 2014. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.3.2012

▼C4

113.

Mansour ( image)Fadlallah ( image)Azzam ( image) (alias: Mansur Fadl Allah Azzam)

Syntymäaika: 1960.

Syntymäpaikka: Sweidan maakunta

Presidentille kuuluvien asioiden ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

27.2.2012

▼M46

114.

Emad ( image) Abdul-Ghani ( image) Sabouni ( image) (alias: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)

Syntymäaika: 1964;

Syntymäpaikka: Damaskos

Entinen televiestintä- ja teknologiaministeri, joka on ollut virassa ainakin huhtikuuhun 2014. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista. Nimitetty heinäkuussa 2016 suunnittelun ja kansainvälisen yhteistyön viraston päälliköksi (valtion virasto).

27.2.2012

▼C4

115.

Kenraali Ali ( image) Habib ( image) (alias Habeeb) Mahmoud ( image)

Syntymäaika: 1939.

Syntymäpaikka: Tartous

Entinen puolustusministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja armeijaan ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

1.8.2011

▼M46

116.

Tayseer ( image) Qala ( image) Awwad ( image)

Syntymäaika: 1943;

Syntymäpaikka: Damaskos

Entinen oikeusministeri. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin. Sotaoikeuden entinen päällikkö. Ylimmän tuomarineuvoston jäsen.

23.9.2011

▼M40

117.

Adnan ( image) Hassan ( image) Mahmoud ( image)

Syntymäaika: 1966.

Syntymäpaikka: Tartous.

Syyrian suurlähettiläs Iranissa. Entinen viestintäministeri, vallassa vuoden 2011 toukokuun jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

23.9.2011

▼C4

118.

██████

██████

██████

██████

██████

119.

Sufian ( image) Allaw ( image)

Syntymäaika: 1944.

Syntymäpaikka: al-Bukamal, Deir Ezzor

Entinen öljy- ja mineraalivarojen ministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

27.2.2012

120.

Adnan ( image) Slakho ( image)

Syntymäaika: 1955.

Syntymäpaikka: Damaskos

Entinen teollisuusministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

27.2.2012

121.

Dr. Saleh ( image) Al-Rashed ( image)

Syntymäaika: 1964.

Syntymäpaikka: Aleppon maakunta

Entinen opetusministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

27.2.2012

122.

Dr. Fayssal ( image ) (alias Faysal) Abbas ( image)

Syntymäaika: 1955.

Syntymäpaikka: Haman maakunta

Entinen liikenneministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

27.2.2012

123.

Ghiath ( image) Jeraatli ( image) (Jer'atli, Jir'atli, Jiraatli)

Syntymäaika: 1950.

Syntymäpaikka: Salamiya

Entinen kansliaministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.3.2012

124.

Yousef ( image) Suleiman ( image) Al-Ahmad ( image) (alias Al-Ahmed)

Syntymäaika: 1956.

Syntymäpaikka: Hasaka

Entinen kansliaministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.3.2012

125.

Hassan ( image, image) al-Sari ( image)

Syntymäaika: 1953.

Syntymäpaikka: Hama

Entinen kansliaministeri. Yhteydessä hallintoon ja sen siviiliväestöön kohdistamiin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

23.3.2012

126.

Bouthaina ( image) Shaaban ( image) (alias Buthaina Shaaban)

Syntymäaika: 1953.

Syntymäpaikka: Homs, Syyria

Presidentin poliittinen ja media-alan neuvonantaja heinäkuusta 2008 ja siten yhteydessä väestöön kohdistettuihin väkivaltaisiin tukahduttamistoimiin.

26.6.2012

127.

Prikaatinkenraali Sha'afiq ( image) (alias Shafiq, Shafik) Masa ( image) (alias Massa)

 

Armeijan tiedustelupalvelun 215. osaston (Damaskos) päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta. Osallistunut siviiliväestöön kohdistettuihin tukahduttamistoimiin.

24.7.2012

128.

Prikaatinkenraali Burhan ( image) Qadour ( image) (alias Qaddour, Qaddur)

 

Armeijan tiedustelupalvelun 291. osaston (Damaskos) päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

129.

Prikaatinkenraali Salah ( image) Hamad ( image)

 

Armeijan tiedustelupalvelun 291. osaston (Damaskos) apulaispäällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

130.

Prikaatinkenraali Muhammad ( image) (tai Mohammed) Khallouf ( image) (alias Abou Ezzat)

 

Armeijan tiedustelupalvelun 235. osaston, ”Palestine”, (Damaskos) päällikkö. Kyseinen osasto on keskeinen armeijan tukahduttamiskoneistossa. Osallistunut suoraan opposition edustajiin kohdistettuihin tukahduttamistoimiin. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

131.

Kenraalimajuri Riad ( image) (alias Riyad) al-Ahmed ( image) (alias Al-Ahmad)

 

Armeijan tiedustelupalvelun Latakian osaston apulaispäällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta ja murhaamisesta.

24.7.2012

▼M46

132.

Prikaatinkenraali Abdul- Salam ( image) Fajr ( image) Mahmoud ( image)

 

Ilmavoimien tiedustelupalvelun Bab Tuman osaston (Damaskos) päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

▼C4

133.

Prikaatinkenraali Jawdat ( image) al-Ahmed ( image) (alias Al-Ahmad)

 

Ilmavoimien tiedustelupalvelun Homsin osaston päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

134.

Eversti Qusay ( image) Mihoub ( image)

 

Ilmavoimien tiedustelupalvelun Daraan osaston päällikkö (lähetetty Damaskoksesta Daraahan mielenosoitusten alettua Daraan kaupungissa). Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

135.

Eversti Suhail ( image) (alias Suheil) Al-Abdullah ( image) (alias Al- Abdallah)

 

Ilmavoimien tiedustelupalvelun Latakian osaston päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

136.

Prikaatinkenraali Khudr ( image) Khudr ( image)

 

Yleisen tiedustelun pääosaston Latakian osaston päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

▼M29

137.

Prikaatikenraali Ibrahim ( image) Ma'ala ( image) (alias Maala, Maale, Ma'la)

 

Yleisen tiedustelun pääosaston 285. osaston (Damaskos) päällikkö (tuli prikaatikenraali Hussam Fendin tilalle vuoden 2011 lopulla). Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

▼C4

138.

Prikaatinkenraali Firas ( image) Al-Hamed ( image) (alias Al-Hamid)

 

Yleisen tiedustelun pääosaston 318. osaston (Homs) päällikkö. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

139.

Prikaatinkenraali Hussam ( image) (alias Husam, Housam, Houssam) Luqa ( image) (alias Louqa, Louca, Louka, Luka)

 

Poliittisen turvallisuuden pääosaston Homsin osaston päällikkö huhtikuusta 2012 (prikaatikenraali Nasr al-Alin seuraaja). Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

140.

Prikaatinkenraali Taha ( image) Taha ( image)

 

Poliittisen turvallisuuden pääosaston Latakian osaston paikallisvastaava. Vastuussa pidätettyjen opposition edustajien kidutuksesta.

24.7.2012

141.

Bassel ( image) (alias Basel) Bilal ( image)

 

Poliisi Idlibin keskusvankilassa. Osallistunut suoraan Idlibin keskusvankilassa pidätettyinä olevien opposition edustajien kidutukseen.

24.7.2012

142.

Ahmad ( image) (alias Ahmed) Kafan ( image)

 

Poliisi Idlibin keskusvankilassa. Osallistunut suoraan Idlibin keskusvankilassa pidätettyinä olevien opposition edustajien kidutukseen.

24.7.2012

143.

Bassam ( image) al-Misri ( image)

 

Poliisi Idlibin keskusvankilassa. Osallistunut suoraan Idlibin keskusvankilassa pidätettyinä olevien opposition edustajien kidutukseen.

24.7.2012

144.

Ahmed ( image) (alias Ahmad) al-Jarroucheh ( image) (alias Al-Jarousha, Al-Jarousheh, Al-Jaroucha, Al-Jarouchah, Al-Jaroucheh)

Syntymäaika: 1957

Yleisen tiedustelun pääosaston ulkoasiainosaston (279. osasto) päällikkö. Tässä ominaisuudessa vastuussa yleisen tiedustelun pääosaston järjestelyistä Syyrian suurlähetystöissä. Osallistuu suoraan opposition edustajiin kohdistuviin Syyrian viranomaisten toteuttamiin tukahduttamistoimiin, vastuualueenaan erityisesti ulkomailla oleskelevien syyrialaisten oppositiotoiminnan tukahduttaminen.

24.7.2012

145.

Michel ( image) Kassouha ( image) (alias Kasouha) (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan)

Syntymäaika: 1.2.1948

Syyrian turvallisuuspalvelun jäsen 1970-luvun alusta. Osallistunut opposition vastaiseen taisteluun Ranskassa ja Saksassa. Maaliskuusta 2006 vastuussa Syyrian yleisen tiedustelun pääosaston 273. osaston suhdetoiminnasta. Vanhastaan johtajiston jäsenenä kuuluu yleisen tiedustelun pääosaston päällikön Ali Mamloukin lähipiiriin; viimeksi mainittu on hallinnon turvallisuusjohdon keskeinen hahmo, johon on kohdistettu EU:n rajoittavia toimenpiteitä 9.5.2011 alkaen. Tukee suoraan hallinnon opposition edustajiin kohdistamia tukahduttamistoimia, vastuualueenaan erityisesti ulkomailla oleskelevien syyrialaisten oppositiotoiminnan tukahduttaminen.

24.7.2012

146.

Kenraali Ghassan ( image) Jaoudat ( image) Ismail ( image) (alias Ismael)

Syntymäaika: 1960.

Lähtöisin Drekishistä Tartusin alueelta

Vastuussa ilmavoimien tiedustelupalvelun komennusosastosta, joka johtaa yhteistyössä erikoisoperaatioiden osaston kanssa ilmavoimien tiedustelupalvelun eliittijoukkoja, joilla on tärkeä rooli hallinnon toteuttamissa tukahduttamistoimissa. Tässä ominaisuudessa Ghassan Jaoudat Ismail kuuluu sotilasjohtajiin, jotka toteuttavat suoraan opposition edustajiin kohdistuvia hallinnon tukahduttamistoimia.

24.7.2012

▼M46

147.

Kenraali Amer al-Achi (alias Amer Ibrahim al-Achi; alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi) ( image)

 

Ilmavoimien tiedustelupalvelun tiedusteluosaston päällikkö (2012–2016). Ilmavoimien tiedustelupalvelun jäsenenä Amer al-Achi on osallistunut Syyrian opposition tukahduttamiseen.

24.7.2012

▼C4

148.

Kenraali Mohammed ( image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammad) Ali ( image) Nasr ( image) (or: Mohammed Ali Naser)

Syntymäaika: noin 1960

Kuuluu presidentin nuoremman veljen Maher al-Assad lähipiiriin. On suorittanut olennaisen osan urastaan tasavaltalaiskaartissa. On kuulunut vuodesta 2010 yleisen tiedustelupalvelun sisäiseen osastoon (251. osastoon), jonka tehtävänä on taistella poliittista oppositiota vastaan. Kenraali Mohammed Ali osallistuu suoraan yhtenä päävastuullisena opposition edustajiin kohdistuviin tukahduttamistoimiin.

24.7.2012

149.

Kenraali Issam ( image) Hallaq ( image)

 

Ilmavoimien esikuntapäällikkö vuodesta 2010. Johtaa opposition edustajiin kohdistuvia ilmaoperaatioita.

24.7.2012

150.

Ezzedine ( image) Ismael ( image) (alias Ismail)

Syntymäaika: 1940-luvun puolivälissä (luultavasti 1947).

Syntymäpaikka: Bastir. Jablehin alue.

Eläkkeellä oleva kenraali ja vanhastaan ilmavoimien tiedustelupalvelun johtajistoon kuuluvana ollut sen johdossa 2000-luvun alusta. Nimitetty Syyrian presidentin poliittisten ja turvallisuusasioiden neuvonantajaksi vuonna 2006. Tässä ominaisuudessa Ezzedine Ismael osallistuu opposition edustajiin kohdistuvaan hallinnon tukahduttamispolitiikkaan.

24.7.2012

151.

Samir ( image) (alias Sameer) Joumaa ( image) (alias Jumaa, Jum'a, Joum'a) (alias Abou Sami)

Syntymäaika: noin 1962

On ollut jo lähes 20 vuotta Muhammad Nasif Khayrbikin kabinettipäällikkö. Viimeksi mainittu kuuluu Bashar Al-Assadin pääneuvonantajiin turvallisuusasioissa ja hoitaa virallisesti varapresidentti Faruq al-Sharin adjutantin virkaa. Samir Joumaa, joka kuuluu Bashar Al-Assadin ja Muhammad Nasif Khayrbikin lähipiiriin, osallistuu opposition edustajiin kohdistuvaan hallinnon tukahduttamispolitiikkaan.

24.7.2012

▼M20

152.

Dr. Qadri ( image) (alias Kadri) Jamil ( image) (alias Jameel)

 

Entinen varapääministeri, talousasiat, sekä entinen kotimaan kaupan ja kuluttajansuoja-asioiden ministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M46

153.

Waleed ( image) (alias Walid) Al Mo'allem ( image) (alias Al Moallem, Muallem ( image))

 

Varapääministeri, ulkoasioista ja ulkomailla asuvista vastaava ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M34 —————

▼C4

155.

Dr. Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Abdul-Sattar ( image) (alias Abd al-Sattar) Al Sayed ( image) (alias Al Sayyed)

 

Uskontoasiainministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M19

156.

Eng. Hala ( image) Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al Nasser ( image)

 

Entinen matkailuministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M46

157.

Insinööri Bassam ( image) Hanna ( image)

Syntymäaika: 1954;

Syntymäpaikka: Aleppo (Syyria)

Entinen vesivaroista vastaava ministeri, joka on ollut vallassa vuoden 2011 toukokuun jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M19

158.

Eng. Subhi ( image) Ahmad ( image) Al Abdallah ( image) (alias Al-Abdullah)

 

Entinen maatalous- ja maatalousuudistusministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

159.

Dr. Mohammad ( image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed) Yahiya ( image) (alias Yehya, Yahya, Yihya, Yihia, Yahia) Moalla ( image) (alias Mu'la, Ma'la, Muala, Maala, Mala)

 

Entinen korkeakouluministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M46

160.

Tohtori Hazwan ( image) Al Wez ( image) (alias Al Wazz)

 

Opetusministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M19

161.

Dr. Mohamad ( image) (alias Muhammad, Mohamed, Mohammed, Mohammad) Zafer ( image) (alias Dhafer) Mohabak ( image) (alias Mohabbak, Muhabak, Muhabbak)

 

Entinen talous- ja ulkomaankauppaministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M40

162.

Tohtori Mahmoud ( image) Ibraheem ( image) (alias Ibrahim) Sa'iid ( image) (alias Said, Sa'eed, Saeed)

 

Entinen liikenneministeri, vallassa vuoden 2011 toukokuun jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M19

163.

Dr. Safwan ( image) Al Assaf ( image)

 

Entinen asuntoasioiden ja kaupunkirakentamisen ministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

164.

Eng. Yasser ( image) (alias Yaser) Al Siba'ii ( image) (alias Al-Sibai, Al-Siba'i, Al Sibaei)

 

Entinen julkisten töiden ministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

165.

Eng Sa'iid ( image) (alias Sa'id, Sa'eed, Saeed) Ma'thi ( image) (alias Mu'zi, Mu'dhi, Ma'dhi, Ma'zi, Maazi) Hneidi ( image)

 

Entinen öljy- ja mineraalivarojen ministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M40

166.

Tohtori Lubana ( image) (alias Lubanah) Mushaweh ( image) (alias Mshaweh, Mshawweh, Mushawweh)

Syntymäaika: 1955.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Entinen kulttuuriministeri, vallassa vuoden 2011 toukokuun jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M19

167.

Dr. Jassem ( image) (alias Jasem) Mohammad ( image) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Zakaria ( image)

Syntymäaika: 1968.

Entinen työ- ja sosiaaliministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M40

168.

Omran ( image) Ahed ( image) Al Zu'bi ( image) (alias Al Zoubi, Al Zo'bi, Al Zou'bi)

Syntymäaika: 27.9.1959.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Entinen viestintäministeri, vallassa vuoden 2011 toukokuun jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M46

169.

Tohtori Adnan ( image) Abdo ( image) (alias Abdou) Al Sikhny ( image) (alias Al-Sikhni, Al-Sekhny, Al-Sekhni)

Syntymäaika: 1961;

Syntymäpaikka: Aleppo (Syyria)

Entinen teollisuusministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M40

170.

Najm ( image) (alias Nejm) Hamad ( image) Al Ahmad ( image) (alias Al-Ahmed)

 

Entinen oikeusministeri, vallassa vuoden 2011 toukokuun jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M46

171.

Tohtori Abdul-Salam ( image) Al Nayef ( image)

 

Entinen terveysministeri, vallassa vuoden 2011 toukokuun jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼C4

172.

Dr. Ali ( image) Heidar ( image) (alias Haidar, Heydar, Haydar)

 

Kansallisista sovintoasioista vastaava kansliaministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M40

173.

Tohtori Nazeera ( image) (alias Nazira, Nadheera, Nadhira) Farah ( image) Sarkees ( image) (alias Sarkis)

 

Entinen ympäristöasioista vastaava kansliaministeri, vallassa vuoden 2011 toukokuun jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M19

174.

Mohammed ( image) Turki ( image) Al Sayed ( image)

 

Entinen teollisuusministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M46

175.

Najm-eddin ( image) (alias Nejm-eddin, Nejm-eddeen, Najm-eddeen, Nejm-addin, Nejm-addeen, Najm-addeen, Najm-addin) Khreit ( image) (alias Khrait)

 

Entinen kansliaministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

176.

Abdullah ( image) (alias Abdallah) Khaleel ( image) (alias. Khalil) Hussein ( image) alias Hussain)

 

Entinen kansliaministeri, vallassa vuoden 2011 toukokuun jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M40

177.

Jamal ( image) Sha'ban ( image) (alias Shaaban) Shaheen ( image)

 

Entinen kansliaministeri, vallassa vuoden 2011 toukokuun jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

16.10.2012

▼M19 —————

▼C4

179.

Razan ( image) Othman ( image)

Rami Makhloufin vaimo, Waleed (alias Walid) Othmanin tytär.

Syntymäaika: 31.1.1977.

Syntymäpaikka: Latakian maakunta.

Henkilönumero: 06090034007

Hänellä on läheiset henkilökohtaiset ja taloudelliset suhteet luettelossa nimettyyn Rami Makhloufiin, joka on presidentti Bashar al-Assadin serkku ja hallinnon tärkeä rahoittaja. Yhteydessä Syyrian hallintoon ja saa hyötyä siitä.

16.10.2012

▼M20

180.

Ahmad al-Qadri

Syntymäaika: 1956

Maatalous- ja maatalousuudistusministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

▼M40

181.

Suleiman Al Abbas

 

Entinen öljy- ja mineraalivaroista vastaava ministeri, vallassa toukokuun 2011 jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa Syyrian kansaan kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

182.

Kamal Eddin Tu'ma

Syntymäaika: 1959.

Entinen teollisuusministeri, vallassa vuoden 2011 toukokuun jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

183.

Kinda al-Shammat (alias Shmat)

Syntymäaika: 1973.

Entinen sosiaaliministeri, vallassa vuoden 2011 toukokuun jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

184.

Hassan Hijazi

Syntymäaika: 1964.

Entinen työministeri, vallassa vuoden 2011 toukokuun jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

185.

Ismael Ismael (alias Ismail Ismail, tai Isma'Il Isma'il)

Syntymäaika: 1955.

Entinen valtiovarainministeri, vallassa vuoden 2011 toukokuun jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

186.

Tohtori Khodr Orfali (alias Khud/Khudr Urfali/Orphaly)

Syntymäaika: 1956.

Entinen talous- ja ulkomaankauppaministeri, vallassa toukokuun 2011 jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

187.

Samir Izzat Qadi Amin

Syntymäaika: 1966.

Entinen kotimaan kaupan ja kuluttajansuoja-asioiden ministeri, vallassa toukokuun 2011 jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

▼M20

188.

Bishr Riyad Yazigi

Syntymäaika: 1972

Matkailuministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

▼M46

189.

Tohtori Malek ( image) Ali ( image) (alias Malik Ali)

Syntymäaika: 1956;

Syntymäpaikka: Tartous (Syyria)

Entinen korkeakouluministeri, joka on ollut vallassa vuoden 2011 toukokuun jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

▼M20

190.

Hussein Arnous

(alias Arnus)

Syntymäaika: 1953

Julkisten töiden ministeri. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

▼M40

191.

Tohtori Hassib Elias Shammas (alias Hasib)

Syntymäaika: 1957.

Entinen kansliaministeri, vallassa vuoden 2011 toukokuun jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

24.6.2014

▼M33

192.

Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad

Syntymäaika: 1961.

Syntymäpaikka: Mohagirine, Syyria.

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa useilla Syyrian talouden aloilla. Hänellä on intressejä ja/tai huomattavaa vaikutusvaltaa Anwar Akkad Sons Group (AASG) -yhtiössä ja sen tytäryhtiössä United Oilissa. AASG on monialayhtymä, jolla on intressejä muun muassa öljy-, kaasu-, kemikaali-, vakuutus-, tuotantokone-, kiinteistö-, matkailu-, näyttely-, urakointi- ja lääkinnällisten laitteiden aloilla.

Hashim Anwar al-Aqqad oli myös Syyrian parlamentin jäsen vielä vuonna 2012.

Al-Aqqadin menestys ei olisi voinut jatkua ilman hallinnon apua. Ottaen huomioon hänen laajat liiketoiminnalliset ja poliittiset sidoksensa hallintoon hän tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä.

23.7.2014

▼M34

193.

Suhayl (alias Sohail, Suhail, Suheil) Hassan (alias Hasan, al-Hasan, al-Hassan), kutsutaan nimityksellä ”The Tiger” (alias al-Nimr)

Syntymäaika: 1970

Syntymäpaikka: Jableh (Latakian maakunta, Syyria)

Arvo: Kenraalimajuri

Asema: Qawat al-Nimr:n (tiikerijoukot) komentaja

Upseeri, jonka sotilasarvo on kenraalimajuri Syyrian armeijassa toukokuun 2011 jälkeen. ”Tiikerijoukoiksi” kutsutun armeijan divisioonan päällikkö. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa.

23.7.2014

▼M27

182.

Amr Armanazi

(alias Amr Muhammad Najib Al-Armanazi, Amr Najib Armanazi, Amrou Al-Armanazy)

Syntymäaika 7. helmikuuta 1944

Syyrian tieteellisen sotilastutkimuslaitoksen (Scientific Studies and Research Centre, SSRC) pääjohtaja, vastuussa tuen antamisesta Syyrian armeijalle sellaisten tarvikkeiden hankintaa varten, joita käytettiin mielenosoittajien valvonnassa ja tukahduttamisessa. Vastuussa myös epätavanomaisten aseiden, kemialliset aseet mukaan luettuina, ja niiden kuljettamiseen käytettävien ohjusten kehittelystä ja tuotannosta.

Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista. Hallinnon kannattaja.

23.7.2014

▼M40

►M46  264 ◄ .

Houmam Jaza'iri (alias Humam al- Jazaeri, Hammam al-Jazairi)

Syntymäaika: 1977.

Entinen talous- ja ulkomaankauppaministeri, ollut vallassa toukokuun 2011 jälkeen. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa Syyrian väestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

21.10.2014

►M46  265 ◄ .

Mohamad Amer Mardini (alias Mohammad Amer Mardini)

Syntymäaika: 1959.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Entinen korkeakouluministeri, vallassa toukokuun 2011 jälkeen (nimitetty 27. elokuuta 2014). Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

21.10.2014

►M46  266 ◄ .

Mohamad Ghazi Jalali (alias Mohammad Ghazi al-Jalali)

Syntymäaika: 1969.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Entinen viestintä- ja teknologiaministeri, vallassa toukokuun 2011 jälkeen (nimitetty 27. elokuuta 2014). Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

21.10.2014

►M46  15 ◄ .

Kamal Cheikha (alias Kamal al-Sheikha)

Syntymäaika: 1961.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Entinen vesivaroista vastaava ministeri, vallassa toukokuun 2011 jälkeen (nimitetty 27. elokuuta 2014). Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

21.10.2014

►M46  17 ◄ .

Hassan Nouri (alias Hassan al-Nouri)

Syntymäaika: 9.2.1960.

Entinen hallinnon kehittämisestä vastaava ministeri, vallassa toukokuun 2011 jälkeen (nimitetty 27. elokuuta 2014). Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

21.10.2014

▼M23

►M46  74 ◄ .

Mohammad Walid Ghazal

Syntymäaika: 1951

Syntymäpaikka: Aleppo

Asuntoasioiden ja kaupunkirakentamisen ministeri 27.8.2014 alkaen. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

21.10.2014

▼M40

►M46  118 ◄ .

Khalaf Souleymane Abdallah (alias Khalaf Sleiman al-Abdullah)

Syntymäaika: 1960.

Syntymäpaikka: Deir ez-Zor.

Entinen työministeri, vallassa toukokuun 2011 jälkeen (nimitetty 27. elokuuta 2014). Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

21.10.2014

▼M23

►M46  178 ◄ .

Nizar Wahbeh Yazaji

(alias Nizar Wehbe Yazigi)

Syntymäaika: 1961

Syntymäpaikka: Damaskos

Terveysministeri 27.8.2014 alkaen. Hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

21.10.2014

▼M40

►M46  202 ◄ .

Hassan Safiyeh (alias Hassan Safiye)

Syntymäaika: 1949.

Syntymäpaikka: Latakia.

Entinen kotimaan kaupan ja kuluttajansuoja-asioiden ministeri, vallassa toukokuun 2011 jälkeen (nimitetty 27. elokuuta 2014). Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

21.10.2014

►M46  267 ◄ .

Issam Khalil

Syntymäaika: 1965.

Syntymäpaikka: Banias.

Entinen kulttuuriministeri, vallassa toukokuun 2011 jälkeen (nimitetty 27. elokuuta 2014). Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

21.10.2014

11.

Mohammad Mouti' Mouayyad (alias Mohammad Muti'a Moayyad)

Syntymäaika: 1968.

Syntymäpaikka: Ariha (Idlib).

Entinen kansliaministeri, vallassa toukokuun 2011 jälkeen (nimitetty 27. elokuuta 2014). Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

21.10.2014

12.

Ghazwan Kheir Bek (alias Ghazqan Kheir Bek)

Syntymäaika: 1961.

Syntymäpaikka: Latakia.

Entinen liikenneministeri, vallassa toukokuun 2011 jälkeen (nimitetty 27. elokuuta 2014). Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

21.10.2014

▼M34

►M46  268 ◄ .

Ghassan Ahmed Ghannan (alias kenraalimajuri Ghassan Ghannan, alias prikaatinkenraali Ghassan Ahmad Ghanem)

Arvo: Kenraalimajuri

Asema: 155. ohjusprikaatin komentaja

Syyrian armeijan jäsen, jonka sotilasarvo on ”eversti” tai vastaava tai sitä ylempi ja joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Kenraalimajuri ja 155. ohjusprikaatin komentaja. Lähellä Maher al-Assadia asemassaan 155. ohjusprikaatissa. Tukee 155. ohjusprikaatin komentajana Syyrian hallintoa ja on vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista. Vastuussa Scud-ohjusten ampumisesta eri siviilikohteisiin tammi–maaliskuussa 2013.

21.10.2014

▼M23

14.

Eversti Mohammed Bilal

(alias everstiluutnantti Muhammad Bilal)

 

Syyrian ilmavoimien tiedustelupalvelun johtavana sotilashenkilönä tukee Syyrian hallintoa ja on vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista. Hän on myös yhteydessä luetteloon merkittyyn SSRC:hen (Scientific Studies Research Centre).

21.10.2014

▼M33 —————

▼M23

►M46  269 ◄ .

Abdelhamid Khamis Abdullah

(alias Abdulhamid Khamis Abdullah alias Hamid Khamis alias Abdelhamid Khamis Ahmad Adballa)

 

Puheenjohtaja Overseas Petroleum Trading Company -yhtiössä (OPT), jonka neuvosto on merkinnyt luetteloon, koska sen katsotaan hyötyvän Syyrian hallinnosta ja tukevan sitä. Hän koordinoi öljyn kuljetuksia Syyrian hallinnolle luetteloon merkityn Syyrian valtion öljy-yhtiön Sytrolin kanssa.

Näin ollen hän hyötyy Syyrian hallinnosta ja tukee sitä. Ottaen huomioon hänen asemansa yhteisön ylimpänä johtohenkilönä hän on vastuussa sen toiminnasta.

21.10.2014

▼M34

199.

Bayan Bitar (alias Dr Bayan Al-Bitar)

Syntymäaika: 8.3.1947

Osoite: PO Box 11037 Damascus, Syria

Teknologiateollisuuden järjestön (Organisation for Technological Industries, OTI) ja syyrialaisen tietotekniikkayhtiön Syrian Company for Information Technology (SCIT) toimitusjohtaja; molemmat ovat neuvoston nimeämän Syyrian puolustusministeriön tytäryhtiöitä. OTI avustaa Syyrian hallintoa kemiallisten aseiden tuotannossa. OTI:n ja SCIT:n toimitusjohtajana Bayan Bitar tukee Syyrian hallintoa. Johtuen hänen asemastaan kemiallisten aseiden tuotannossa hän on myös osaltaan vastuussa Syyrian väestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista. Ottaen huomioon hänen johtava asemansa näissä yhteisöissä hän on myös lähellä nimettyjä yhteisöjä OTI:tä ja SCIT:tä.

7.3.2015

200.

Prikaatikenraali Ghassan Abbas

Syntymäaika: 10.3.1960

Syntymäpaikka: Homs

Osoite: CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (alias SSRC, Scientific Studies and Research Centre; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, PO Box 4470, Damascus)

Jumrayan/Jmraiyan lähellä sijaitsevan, nimetyn Scientific Studies and Research Centren sivuliikkeen (SSRC/CERS) (tieteellinen sotilastutkimuslaitos) johtaja. On osallistunut kemiallisten aseiden levittämiseen ja kemiallisilla aseilla tehtyjen iskujen järjestämiseen muun muassa Ghoutassa elokuussa 2013. On näin ollen myös osaltaan vastuussa Syyrian väestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista. Jumrayan/Jmraiyan lähellä sijaitsevan SSRC:n/CERSin sivuliikkeen johtajana Ghassan Abbas tukee Syyrian hallintoa. Ottaen huomioon hänen johtava asemansa SSRC:ssä hän on myös lähellä nimettyä yhteisöä SSRC:tä.

7.3.2015

201.

Wael Abdulkarim (alias Wael Al Karim)

Syntymäaika: 30.9.1973

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria (palestiinalaista alkuperää)

Osoite: Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria

Merkittävä liikemies, joka toimii Syyriassa öljy-, kemikaali- ja valmistusteollisuuden aloilla. Edustaa erityisesti seuraavaa yhtiötä: Abdulkarim Group alias Al Karim Group / Alkarim for Trade and Industry / Al Karim Trading and Industry / Al Karim for Trade and Industry. Abdulkarim Group on johtava voiteluaineiden, rasvojen ja teollisuuskemikaalien valmistaja Syyriassa.

7.3.2015

▼M41 —————

▼M41

203.

George Haswani

(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)

Osoite: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria

Merkittävä Syyriassa toimiva liikemies, jolla on intressejä ja/tai toimintaa suunnittelu- ja rakennusalalla sekä öljy- ja kaasualalla. Hänellä on intressejä ja/tai merkittävää vaikutusvaltaa monissa yrityksissä ja yhteisöissä Syyriassa, erityisesti merkittävässä HESCO Engineering and Construction Company -insinööri- ja rakennusyhtiössä.

7.3.2015

▼M34

204.

Emad (image) Hamsho (image) (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho)

Osoite: Hamsho Building 31 Baghdad Street Damascus, Syria

Kuuluu Hamsho Tradingin ylempään johtoon. Ottaen huomioon hänen johtava asemansa neuvoston nimeämän Hamsho Internationalin tytäryhtiössä Hamsho Tradingissä hän tukee Syyrian hallintoa. On myös lähellä nimettyä yhteisöä Hamsho Internationalia. On myös Syyrian rauta- ja teräsalan neuvoston varapuheenjohtaja yhdessä nimettyjen hallinnon liikemiesten, kuten Ayman Jaberin kanssa. On myös Bashar Al-Assadin liittolainen.

7.3.2015

▼M32 —————

▼M46

206.

Kenraalimajuri Muhamad ( image) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla ( image) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Syntymäaika: 1960;

Syntymäpaikka: Jableh

Syyrian armeijan jäsen, jonka sotilasarvo on kenraalimajuri ja joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Syyrian sotilastiedustelun (SMI) 293. osaston päällikkö (sisäiset asiat) huhtikuusta 2015 alkaen. Vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista tukahduttamistoimista ja väkivaltaisuuksista Damaskoksessa ja sen ympäristössä. Entinen poliittisen turvallisuuden osaston varapäällikkö (2012), Syyrian tasavaltalaiskaartin upseeri ja poliittisen turvallisuuden pääosaston varajohtaja. Sotilaspoliisin päällikkö, kansallisen turvallisuusviraston jäsen.

29.5.2015

▼M35

207.

Adib Salameh

(alias Adib Salamah; Adib Salama; Adib Salame; Mohammed Adib Salameh; Adib Nimr Salameh)

(image)

Asema: kenraalimajuri, ilmavoimien tiedustelun pääosaston apulaisjohtaja Damaskoksessa

Syyrian turvallisuus- ja tiedustelupalveluiden jäsen, joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen; ilmavoimien tiedustelun pääosaston apulaisjohtaja Damaskoksessa; aikaisemmin ilmavoimien tiedustelupäällikkö Aleppossa.

Syyrian asevoimien jäsen, jonka sotilasarvo on ”eversti” tai vastaava tai sitä ylempi ja joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen; sotilasarvo: kenraalimajuri.

Vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, koska on suunnitellut sotilaallisia hyökkäyksiä Aleppoon ja osallistunut niihin ja käyttänyt määräysvaltaa siviilien pidätyksissä ja säilöönotoissa.

28.10.2016

208.

Adnan Aboud Hilweh

(alias Adnan Aboud Helweh; Adnan Aboud)

(image)

Asema: prikaatinkenraali

Sotilasarvo: Syyrian armeijan prikaatien 155 ja 157 prikaatinkenraali, joka on ollut palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

Prikaatien 155 ja 157 prikaatinkenraalina hän on vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista muun muassa vastaamalla ohjuksien ja kemiallisten aseiden käyttöönotosta ja käytöstä siviilialueilla vuonna 2013 ja osallistumisesta laajoihin pidätyksiin.

28.10.2016

209.

Jawdat Salbi Mawas

(alias Jawdat Salibi Mawwas; Jawdat Salibi Mawwaz)

(image)

Asema: kenraalimajuri

Sotilasarvo: kenraalimajuri, Syyrian armeijan tykistöstä ja ohjuksista vastaavan pääosaston ylempi upseeri, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

Syyrian armeijan tykistöstä ja ohjuksista vastaavan pääosaston ylempänä upseerina hän on vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, kuten ohjusten ja kemiallisten aseiden käytöstä hänen alaisuudessaan olevien prikaatien toimesta tiheään asutetuilla siviilialueilla Ghoutassa vuonna 2013.

28.10.2016

▼M46

210.

Tahir ( image) Hamid ( image) Khalil ( image) (alias Tahir Hamid Khali; Khalil Tahir Hamid)

Asema: kenraalimajuri

Sotilasarvo: kenraalimajuri, Syyrian tykistön ja ohjusten pääosaston päällikkö, Syyrian armeijan palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Syyrian tykistön ja ohjusten pääosaston ylempänä upseerina hän on vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, kuten ohjusten ja kemiallisten aseiden käyttöönotosta hänen alaisuudessaan olevien prikaatien toimesta tiheään asutuilla siviilialueilla Ghoutassa vuonna 2013.

28.10.2016

▼M35

211.

Hilal Hilal

(alias Hilal al-Hilal)

(image)

Syntymäaika: 1966

Hallintoon yhteydessä olevien puolisotilaallisten Kataeb al-Baath -joukkojen jäsen (Baath-puolueen puolisotilaalliset joukot). Tukee hallintoa Baath-puolueen puolisotilaallisten joukkojen rekrytoijana ja organisoijana.

28.10.2016

▼M44

212.

Ammar Al-Sharif

(alias Amar Al-Sharif; Amar Al-Charif; Ammar Sharif; Ammar Charif; Ammar al Shareef; Ammar Sherif; Ammar Medhat Sherif)

( image)

Syntymäaika: 26.6.1969.

Syntymäpaikka: Lattakia

Syyrian kansalainen

Syyrian passi:

numero: 010312413;

myöntämisnumero: 002–15-L093534;

myöntämispäivä: 14.7.2015

myöntämispaikka: Damascus-Centre;

Voimassaolon päättymispäivä: 13.7.2021

Kansallinen numero: 060–10276707

Merkittävä syyrialainen liikemies, joka toimii Syyriassa pankki-, vakuutus- sekä majoitus- ja ravitsemusaloilla. Syyrian Byblos-pankin perustajaosakas, Unlimited Hospitality Ltd.:n suurin osakkeenomistaja, Solidarity Alliance- ja Al-Aqueelah Takaful -vakuutusyhtiöiden hallituksen jäsen.

28.10.2016

▼M35

213.

Bishr al-Sabban

(alias Mohammed Bishr Al-Sabban; Bishr Mazin Al-Sabban)

(image)

 

Damaskoksen kuvernööri, joka on Bashar al-Assadin nimittämä ja sen liittolainen. Kannattaa hallintoa ja on vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista muun muassa osallistumalla sunniyhteisöjä syrjiviin toimiin pääkaupungissa.

28.10.2016

214.

Ahmad Sheik Abdul-Qader

(alias Ahmad Sheikh Abdul Qadir; Ahmad al-Sheik Abdulquader)

(image)

 

Kuneitran kuvernööri, joka on Bashar al-Assadin nimittämä ja sen liittolainen. Aikaisemmin Latakian kuvernööri. Hyötyy hallinnosta ja kannattaa sitä muun muassa tukemalla julkisesti Syyrian armeijaa ja hallintoa tukevia puolisotilaallisia joukkoja.

28.10.2016

215.

Dr. Ghassan Omar Khalaf

(image)

 

Haman kuvernööri, joka on Bashar al-Assadin nimittämä ja sen liittolainen. Hän tukee myös hallintoa ja hyötyy siitä. Ghassan Omar Khalaf liittyy läheisesti hallintoon yhteydessä oleviin Haman puolisotilaallisiin joukkoihin eli niin kutsuttuun Haman prikaatiin.

28.10.2016

216.

Khayr al-Din al-Sayyed

(alias Khayr al-Din Abdul-Sattar al-Sayyed; Mohamed Khair al-Sayyed; Kheredden al-Sayyed; Khairuddin as-Sayyed; Khaireddin al-Sayyed; Kheir Eddin al-Sayyed; Kheir Eddib Asayed)

(image)

 

Idlibin kuvernööri, joka on Bashar al-Assadin nimittämä ja yhteydessä siihen. Hyötyy hallinnosta ja kannattaa sitä muun muassa tukemalla Syyrian armeijaa sekä hallintoa tukevia puolisotilaallisia joukkoja. Yhteydessä hallinnon Awqaf-ministeriön ministeriin Mohammad Abdul-Sattar al-Sayyediin, joka on hänen veljensä.

28.10.2016

▼M40

217.

Atef Naddaf image

Syntymäaika: 1956.

Syntymäpaikka: Damaskoksen ympäristö.

Korkeakouluministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

14.11.2016

218.

Hussein Makhlouf (alias Makhluf) image

Syntymäaika: 1964.

Syntymäpaikka: Lattakia.

Damaskoksen hallintoalueen entinen kuvernööri

Paikallishallintoministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

Rami Makhloufin serkku.

14.11.2016

219.

Ali Al-Zafir (alias al-Dafeer) image

Syntymäaika: 1962.

Syntymäpaikka: Tartous.

Viestintä- ja teknologiaministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

14.11.2016

220.

Ali Ghanem image

Syntymäaika: 1963.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Öljy- ja mineraalivarojen ministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

14.11.2016

▼M44

221.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) Ramez Tourjman (alias Tourjuman)

( image)

Syntymäaika: 1966.

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria

Entinen viestintäministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

▼M40

222.

Mohammed (alias Mohamed, Muhammad, Mohammad) al-Ahmed (alias al-Ahmad) image

Syntymäaika: 1961.

Syntymäpaikka: Lattakia.

Kulttuuriministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

14.11.2016

223.

Ali Hamoud (alias Hammoud) image

Syntymäaika: 1964.

Syntymäpaikka: Tartous.

Liikenneministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

14.11.2016

224.

Mohammed Zuhair (alias Zahir) Kharboutli image

Syntymäpaikka: Damaskos.

Sähköalasta vastaava ministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

14.11.2016

225.

Maamoun (alias Ma'moun) Hamdan image

Syntymäaika: 1958.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Valtiovarainministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

14.11.2016

226.

Nabil al-Hasan (alias al-Hassan) image

Syntymäaika: 1963.

Syntymäpaikka: Aleppo.

Vesivaroista vastaava ministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

14.11.2016

▼M44

227.

Ahmad al-Hamu (alias al-Hamo)

( image)

Syntymäaika: 1947.

Entinen teollisuusministeri. Entisenä hallituksen ministerinä osaltaan vastuussa hallinnon siviiliväestöön kohdistamista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

14.11.2016

▼M40

228.

Abdullah al-Gharbi (alias al-Qirbi) image

Syntymäaika: 1962.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Kotimaankaupasta ja kuluttajansuojasta vastaava ministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

14.11.2016

229.

Abdullah Abdullah ( image)

Syntymäaika: 1956.

Kansliaministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

14.11.2016

230.

Salwa Abdullah image

Syntymäaika: 1953.

Syntymäpaikka: Kuneitra.

Kansliaministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

14.11.2016

231.

Rafe'a Abu Sa'ad (alias Saad) image

Syntymäaika: 1954.

Syntymäpaikka: Habranin kylä (Sweidan maakunta).

Kansliaministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

14.11.2016

232.

Wafiqa Hosni image

Syntymäaika: 1952.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Kansliaministeri.

Nimitetty heinäkuussa 2016.

14.11.2016

233.

Rima Al-Qadiri (alias Al-Kadiri) image

Syntymäaika: 1963.

Syntymäpaikka: Damaskos.

Sosiaaliministeri (elokuusta 2015).

14.11.2016

▼M36

234.

Duraid Durgham

 

Syyrian keskuspankin pääjohtaja.

Vastuussa taloudellisen ja rahoitustuen antamisesta Syyrian hallinnolle toimessaan myös luetteloon merkityn Syyrian keskuspankin pääjohtajana.

14.11.2016

▼M39

235.

Ahmad Ballul

(alias Ahmad Muhammad Ballul; Ahmed Balol)

image

Syntymäaika: 10.10.1954

Sotilasarvo: Kenraalimajuri; Syyrian arabi-ilmavoimien ja -ilmatorjuntajoukkojen komentaja

Sotilasarvo: kenraalimajuri, Syyrian arabi-ilmavoimien ja -ilmatorjuntajoukkojen ylempi upseeri ja komentaja, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

Toimii kemiallisten aseiden levittämisen alalla ja on Syyrian arabi-ilmavoimien ylempänä upseerina vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, muun muassa yhteisen tutkintamekanismin raportissa nimetyistä Syyrian hallinnon kemiallisilla aseilla tekemistä iskuista.

21.3.2017

▼M43

236.

Saji' Darwish

(alias Saji Jamil Darwish; Sajee Darwish; Sjaa Darwis)

( image)

Syntymäaika: 11.1.1957

Sotilasarvo: Kenraalimajuri, Syyrian arabi-ilmavoimat

Kenraalimajuri, Syyrian arabi-ilmavoimien 22. divisioonan ylempi upseeri ja entinen komentaja, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Toimii kemiallisten aseiden levittämisen alalla ja on vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista: Syyrian arabi-ilmavoimien ylempänä upseerina ja 22. divisioonan komentajana (huhtikuuhun 2017 asti) hän on vastuussa kemiallisten aseiden käytöstä 22. divisioonan hallinnassa olevilta lentoasemilta lähteneiden ilma-alusten avulla, muun muassa Talmenesiin tehdyssä hyökkäyksessä, joka yhteisen tutkintamekanismin raportin mukaan toteutettiin Haman lentokenttää tukikohtanaan käyttävillä hallituksen helikoptereilla.

21.3.2017

▼M39

237.

Muhammed Ibrahim

image

Syntymäaika: 5.8.1964

Sotilasarvo: Prikaatinkenraali; Syyrian arabi-ilmavoimien 63. prikaatin apulaiskomentaja, Haman lentokenttä

Sotilasarvo: prikaatinkenraali, Syyrian arabi-ilmavoimien 63. prikaatin ylempi upseeri ja apulaiskomentaja, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

Toimii kemiallisten aseiden levittämisen alalla ja on Syyrian arabi-ilmavoimien ylempänä upseerina yhteisen tutkintamekanismin tutkiman ajanjakson aikana ja 63. prikaatin apulaiskomentajana maaliskuusta joulukuuhun 2015 vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, joissa 63. prikaati käytti kemiallisia aseita Talmenesissa (21. huhtikuuta 2014), Qmenasissa (16. maaliskuuta 2015) ja Sarminissa (16. maaliskuuta 2015).

21.3.2017

238.

Badi' Mu'alla

image

Syntymäaika: 1961

Syntymäpaikka: Bistuwir, Jablah, Syyria

Sotilasarvo: Prikaatinkenraali; Syyrian arabi-ilmavoimien 63. prikaatin komentaja

Sotilasarvo: prikaatinkenraali, Syyrian arabi-ilmavoimien 63. prikaatin ylempi upseeri ja komentaja, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

Toimii kemiallisten aseiden levittämisen alalla ja on 63. prikaatin komentajana yhteisen tutkintamekanismin tutkiman ajanjakson aikana vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, joissa 63. prikaati käytti kemiallisia aseita Talmenesissa (21. huhtikuuta 2014), Qmenasissa (16. maaliskuuta 2015) ja Sarminissa (16. maaliskuuta 2015).

21.3.2017

▼M40

239.

Hisham Mohammad Mamdouh al-Sha'ar

Syntymäaika: 1958.

Syntymäpaikka: Damaskos (Syyria).

Oikeusministeri. Nimitetty maaliskuussa 2017.

30.5.2017

240.

Mohammad Samer Abdelrahman al-Khalil

 

Talous- ja ulkomaankauppaministeri. Nimitetty maaliskuussa 2017.

30.5.2017

241.

Salam Mohammad al-Saffaf

Syntymäaika: 1979.

Hallinnon kehittämisen ministeri. Nimitetty maaliskuussa 2017.

30.5.2017

▼M42

242.

Samir Dabul

(alias Samir Daaboul)

Syntymäaika: 4.9.1965

Sotilasarvo: Prikaatinkenraali

Prikaatinkenraali, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

On ylemmän sotilashenkilön asemassa vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista ja osallistunut kemiallisten aseiden varastointiin ja käyttöön. Hän on myös yhteydessä luetteloon merkittyyn Syyrian tieteelliseen sotilastutkimuslaitokseen (Syrian Scientific Studies and Research Centre).

18.7.2017

243.

Ali Wanus

(alias Ali Wannous)

( image)

Syntymäaika: 5.2.1964

Sotilasarvo: Prikaatinkenraali

Prikaatinkenraali, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

On ylemmän sotilashenkilön asemassa vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista ja osallistunut kemiallisten aseiden varastointiin ja käyttöön.

Hän on myös yhteydessä luetteloon merkittyyn Syyrian tieteelliseen sotilastutkimuslaitokseen (Syrian Scientific Studies and Research Centre).

18.7.2017

244.

Yasin Ahmad Dahi

(alias Yasin Dahi; Yasin Dhahi)

( image)

Syntymäaika: 1960

Sotilasarvo: Prikaatinkenraali

Prikaatinkenraali Syyrian asevoimissa, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Ylempi upseeri Syyrian asevoimien sotilastiedustelun pääosastossa. Damaskoksessa sijaitsevan Syyrian sotilastiedustelun 235. osaston ja Homsissa sijaitsevan sotilastiedustelun entinen päällikkö. On ylemmän sotilashenkilön asemassa vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

18.7.2017

245.

Muhammad Yousef Hasouri

(alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)

( image)

Sotilasarvo: Prikaatinkenraali

Prikaatinkenraali Muhammad Hasouri on Syyrian ilmavoimien ylempi upseeri, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Hän on ilmavoimien prikaatin 50 esikuntapäällikkö ja Shayratin lentotukikohdan apulaiskomentaja. Prikaatinkenraali Muhammad Hasouri toimii kemiallisten aseiden levittämisen alalla. On ylemmän sotilashenkilön asemassa vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

18.7.2017

246.

Malik Hasan

(alias Malek Hassan)

( image)

Sotilasarvo: Kenraalimajuri

Kenraalimajuri, Syyrian ilmavoimien 22. divisioonan ylempi upseeri ja komentaja, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

Syyrian ilmavoimien ylempänä upseerina ja 22. divisioonan komentoketjussa hän on vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, mukaan lukien kemiallisten aseiden käytöstä 22. divisioonan hallinnassa olevilta lentoasemilta lähteneiden ilma-alusten avulla, kuten Talmenesiin tehty hyökkäys, joka YK:n perustaman yhteisen tutkintamekanismin raportin mukaan toteutettiin Haman lentokenttää tukikohtanaan käyttävillä hallituksen helikoptereilla.

18.7.2017

▼M43

247.

Jayyiz Rayyan Al-Musa

(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)

( image)

Syntymäaika: 1954

Syntymäpaikka: Hama, Syyria

Sotilasarvo: Kenraalimajuri

Bashar al-Assadin nimittämä Hasakan kuvernööri; on myös lähellä Bashar al-Assadia.

Kenraalimajuri, Syyrian ilmavoimien ylempi upseeri ja entinen esikuntapäällikkö.

Syyrian ilmavoimien ylempänä upseerina hän on vastuussa Syyrian siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, mukaan lukien kemiallisten aseiden käytöstä, johon Syyrian hallinto syyllistyi hänen toimiessaan Syyrian ilmavoimien esikuntapäällikkönä, kuten YK:n perustaman yhteisen tutkintamekanismin raportissa todetaan.

18.7.2017

248.

Mayzar 'Abdu Sawan

(alias Meezar Sawan)

( image)

Syntymäaika: 1954

Sotilasarvo: Kenraalimajuri

Kenraalimajuri, Syyrian ilmavoimien 20. divisioonan ylempi upseeri ja komentaja, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen.

Syyrian ilmavoimien ylempänä upseerina hän on vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, mukaan lukien 20. divisioonan hallinnassa olevilta lentoasemilta lähteneillä ilma-aluksilla siviilialueisiin kohdistetuista iskuista.

18.7.2017

249.

Isam Zahr Al-Din

(alias Isam Zuhair al-Din; Isam Zohruddin; Issam Zahruddin; Issam Zahreddine; Essam Zahruddin; Issam Zaher Eldin; Issam Zaher al-Deen; Nafed Assadllah)

( image)

Syntymäaika: 1961

Syntymäpaikka: Tarba, As-Suwaydan maakunta, Syyria.

Sotilasarvo: Prikaatinkenraali

Prikaatikenraali, tasavaltalaiskaartin ylempi upseeri, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. On ylemmän sotilashenkilön asemassa vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista, mukaan lukien Baba Amrin piirityksen aikana helmikuussa 2012.

18.7.2017

▼M42

250.

Mohammad Safwan Katan

(alias Mohammad Safwan Qattan)

( image)

 

Mohammad Safwan Katan on insinööri luetteloon merkityssä Syyrian tieteellisessä sotilastutkimuslaitoksessa (Syrian Scientific Studies and Research Centre). Hän osallistuu kemiallisten aseiden levittämiseen ja toimittamiseen. Mohammad Safwan Katan on osallistunut Syyrian siviiliväestöä vastaan käytettyjen tynnyripommien rakentamiseen.

Hän on yhteydessä luetteloon merkittyyn Syyrian tieteelliseen sotilastutkimuslaitokseen (Syrian Scientific Studies and Research Centre).

18.7.2017

▼M46

251.

Mohammad ( image) Ziad ( image) Ghriwati ( image) (alias Mohammad Ziad Ghraywati)

 

Mohammad Ziad Ghriwati on insinööri Syyrian tieteellisessä tutkimuslaitoksessa (Syrian Scientific Studies and Research Centre). Hän osallistuu kemiallisten aseiden levittämiseen ja toimittamiseen. Mohammad Ziad Ghriwati on osallistunut Syyrian siviiliväestöä vastaan käytettyjen tynnyripommien rakentamiseen.

Hän on yhteydessä luetteloon merkittyyn Syyrian tieteelliseen tutkimuslaitokseen (Syrian Scientific Studies and Research Centre).

18.7.2017

▼M42

252.

Mohammad Darar Khaludi

(alias Mohammad Darar Khloudi)

( image)

 

Mohammad Darar Khaludi on insinööri Syyrian tieteellisessä sotilastutkimuslaitoksessa (Syrian Scientific Studies and Research Centre). Hän osallistuu kemiallisten aseiden levittämiseen ja toimittamiseen. Mohammad Darar Khaludin tiedetään myös osallistuneen Syyrian siviiliväestöä vastaan käytettyjen tynnyripommien rakentamiseen.

Hän on myös yhteydessä luetteloon merkittyyn SSRC:hen.

18.7.2017

▼M46

253.

Khaled ( image) Sawan ( image)

 

Tohtori Khaled Sawan on insinööri Syyrian tieteellisessä tutkimuslaitoksessa (Syrian Scientific Studies and Research Centre), joka osallistuu kemiallisten aseiden levittämiseen ja toimittamiseen. Hän on osallistunut Syyrian siviiliväestöä vastaan käytettyjen tynnyripommien rakentamiseen.

Hän on yhteydessä luetteloon merkittyyn Syyrian tieteelliseen tutkimuslaitokseen (Syrian Scientific Studies and Research Centre).

18.7.2017

254.

Raymond ( image) Rizq ( image) (alias Raymond Rizk)

 

Raymond Rizq on insinööri Syyrian tieteellisessä tutkimuslaitoksessa (Syrian Scientific Studies and Research Centre), joka osallistuu kemiallisten aseiden levittämiseen ja toimittamiseen. Hän on osallistunut Syyrian siviiliväestöä vastaan käytettyjen tynnyripommien rakentamiseen.

Hän on yhteydessä luetteloon merkittyyn Syyrian tieteelliseen tutkimuslaitokseen (Syrian Scientific Studies and Research Centre).

18.7.2017

▼M42

255.

Fawwaz El-Atou

(alias Fawaz Al Atto)

( image)

 

Fawwaz El-Atou on laboratorioteknikko Syyrian tieteellisessä sotilastutkimuslaitoksessa (Syrian Scientific Studies and Research Centre), joka osallistuu kemiallisten aseiden levittämiseen ja toimittamiseen. Fawwaz El-Atou on osallistunut Syyrian siviiliväestöä vastaan käytettyjen tynnyripommien rakentamiseen.

Hän on yhteydessä luetteloon merkittyyn Syyrian tieteelliseen sotilastutkimuslaitokseen (Syrian Scientific Studies and Research Centre).

18.7.2017

256.

Fayez Asi

(alias Fayez al-Asi)

( image)

 

Fayez Asi on laboratorioteknikko Syyrian tieteellisessä sotilastutkimuslaitoksessa (Syrian Scientific Studies and Research Centre), joka osallistuu kemiallisten aseiden levittämiseen ja toimittamiseen. Hän on osallistunut Syyrian siviiliväestöä vastaan käytettyjen tynnyripommien rakentamiseen.

Hän on yhteydessä luetteloon merkittyyn Syyrian tieteelliseen sotilastutkimuslaitokseen (Syrian Scientific Studies and Research Centre).

18.7.2017

257.

Hala Sirhan

(alias Halah Sirhan)

( image)

Syntymäaika: 5.1.1953

Arvonimi: Tohtori

Tohtori Hala Sirhan työskentelee Syyrian sotilastiedustelun palveluksessa Syyrian tieteellisessä sotilastutkimuslaitoksessa (Syrian Scientific Studies and Research Centre). Hän työskenteli Instituutti 3000:ssa, joka osallistuu kemiallisten aseiden levittämiseen.

Hän on yhteydessä luetteloon merkittyyn Syyrian tieteelliseen sotilastutkimuslaitokseen (Syrian Scientific Studies and Research Centre).

18.7.2017

▼M44

258.

Mohamed Mazen Ali Yousef

( image)

Syntymäaika: 17.5.1969.

Syntymäpaikka: Damaskoksen ympäristö

Teollisuusministeri. Nimitetty tammikuussa 2018.

26.2.2018

259.

Imad Abdullah Sara

( image)

Syntymäaika: 1968.

Syntymäpaikka: Damaskos, Syyria

Viestintäministeri. Nimitetty tammikuussa 2018.

26.2.2018

▼M45

260.

Yusuf Ajeeb

(alias image; Yousef; Ajib)

Prikaatikenraali, tohtori, Scientific Studies and Research Centre -laitoksen (SSRC) turvallisuustoimiston päällikkö

Osoite: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus

Prikaatikenraali, Syyrian asevoimien ylempi upseeri, palveluksessa toukokuun 2011 jälkeen. Vuodesta 2012 hän on ollut turvallisuuspäällikkönä Scientific Studies and Research Centre -laitoksessa (SSRC), joka osallistuu kemiallisten aseiden levittämiseen. Ottaen huomioon hänen johtava asemansa SSRC:n turvallisuuspäällikkönä, hän on lähellä nimettyä yhteisöä SSRC:tä.

19.3.2018

▼M46

261.

Maher Sulaiman (alias image; Mahir; Suleiman)

Syntymäpaikka: Latakia, Syyria;

Tohtori, Higher Institute for Applied Sciences and Technology -instituutin johtaja;

Osoite: Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), P.O. Box 31983, Damascus

Higher Institute for Applied Sciences and Technology -instituutin (HIAST) johtaja; instituutti tarjoaa koulutusta ja tukea Syyrian kemiallisten aseiden levittämisen alalla. Ottaen huomioon hänen johtava asemansa HIASTissa, joka on Scientific Studies and Research Centre -laitoksen (SSRC) alaisuuteen kuuluva laitos, hän on lähellä HIASTia ja SSRC:tä, jotka ovat kumpikin nimettyjä yhteisöjä.

19.3.2018

▼M45

262.

Salam Tohme

(alias image; Salim; Taame, Ta'mah, Toumah)

Tohtori, Scientific Studies and Research Centre -laitoksen (SSRC) varapääjohtaja

Osoite: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus

Scientific Studies and Research Centre -laitoksen (SSRC) varapääjohtaja; laitos on vastuussa epätavanomaisten aseiden, kemialliset aseet mukaan luettuina, ja niiden kuljettamiseen käytettävien ohjusten kehittämisestä ja tuotannosta. Ottaen huomioon hänen johtava asemansa SSRC:ssä hän on lähellä nimettyä yhteisöä SSRC:tä.

19.3.2018

263.

Zuhair Fadhlun

(alias image; Zoher; Fadloun, Fadhloun)

Scientific Studies and Research Centre -laitoksen (SSRC) Institute 3000:n (alias Institute 5000) johtaja

Osoite: Scientific Studies and Research Centre (SSRC), Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus

Institute 3000 (alias Institute 5000) -nimellä tunnetun Scientific Studies and Research Centre -laitoksen (SSRC) sivutoimipisteen johtaja. Tässä tehtävässä hän on vastuussa kemiallisia aseita koskevista hankkeista, kemiallisten taisteluaineiden ja ammusten tuotanto mukaan lukien. Ottaen huomioon hänen johtava asemansa SSRC:ssä hän on lähellä nimettyä yhteisöä SSRC:tä.

19.3.2018

▼M14B.  Yhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Bena Properties

 

Rami Makhloufin määräysvallassa, rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108,

Damascus;

puh.: 963 112110059 / 963 112110043;

faksi: 963 933333149

Rami Makhloufin määräysvallassa, rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

▼M25

3.

Hamcho International

(alias Hamsho International Group)

Baghdad Street,

PO Box 8254

Damascus

P.: 963 112316675

Faksi: 963 112318875

www-sivut: www.hamshointl.com

Sähköposti: info@hamshointl.com ja hamshogroup@yahoo.com

Hamcho International on suuri syyrialainen holdingyhtiö, jonka omistaa Mohammed Hamcho.

Hamcho International hyötyy hallinnosta ja tukee sitä sekä on yhteydessä hallinnosta hyötyvään tai sitä tukevaan henkilöön.

27.1.2015

▼M14

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Riyad Shalishin ja puolustusministeriön määräysvallassa oleva julkisia urakoita hoitava yhtiö, tukee hallintoa taloudellisesti. rahoituslähde, jolta hallinto on saanut tukea.

23.6.2011

5.

Directorat de la sécurité politique (poliittisen turvallisuuden pääosasto)

 

Syyrian valtion virasto, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

6.

General Intelligence Directorate (Yleisen tiedustelun pääosasto)

 

Syyrian valtion virasto, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

7.

Military Intelligence Directorate (Sotilastiedustelun pääosasto)

 

Syyrian valtion virasto, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

8.

Air Force Intelligence Agency (Ilmavoimien tiedustelupalvelu)

 

Syyrian valtion virasto, osallistunut suoraan tukahduttamistoimiin.

23.8.2011

9.

IRGC:n Qods- erikoisjoukot (Quds- erikoisjoukot)

Teheran, Iran

Qods (tai Quds)-erikoisjoukot ovat Iranin islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) erityisosa. Nämä joukot ovat osallistuneet välineiden ja tuen toimittamiseen Syyrian hallinnolle mielenosoitusten tukahduttamista varten. IRGC:n Qods-erikoisjoukot ovat toimittaneet teknistä apua, välineitä ja tukea Syyrian turvallisuusyksiköille kansalaisten mielenosoitusten tukahduttamista varten.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Cham Holding -yhtiön tytäryhtiö (osoite: Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525; puh.: 00 963 11 99 62)

Hallintoa rahoittava taloudellinen yhteisö.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Cham Holding -yhtiön tytäryhtiö (osoite: Sehanya Dara'a Highway, PO Box 9525; puh.: 00 963 11 99 62)

Hallintoa rahoittava taloudellinen yhteisö.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square,

Damascus

P.O. Box: 2337

Damascus Syrian Arab Republic;

puh.: (+963) 11 2456777 ja 2218602;

faksi: (+963) 11 2237938 ja 2211186;

pankin sähköposti: Publicrelations@reb.sy;

verkkosivusto: www.reb.sy

Valtion omistama pankki, joka antaa rahoitustukea hallinnolle.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Puh.: +963-11-5667274; +963-11-5667271;

faksi: +963-11-5667272;

verkkosivusto: http://www.addounia.tv

Addounia TV on yllyttänyt väkivaltaan Syyrian siviiliväestöä vastaan.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria;

P.O. Box 9525;

puh. +963 (11) 9962; +963 (11) 668 14000; +963 (11) 673 1044;

faksi +963 (11) 673 1274;

sähköpostiosoite: info@chamholding.sy;

verkkosivusto: www.chamholding.sy

Rami Makhloufin määräysvallassa, Syyrian suurin holdingyhtiö, hyötyy hallinnosta ja tukee hallintoa.

23.9.2011

15.

El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company)

Osoite: Dair Ali Jordan Highway,

P.O. Box 13052,

Damascus, Syria;

puh. +963-11-2212345;

faksi +963-11-44694450;

sähköpostiosoite: sales@eltelme.com;

verkkosivusto: www.eltelme.com

Valmistaa ja toimittaa viestintä- ja lähetysmastoja ja muita laitteita Syyrian armeijalle.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Osoite: Dara'a Highway,

Damascus, Syria;

puh.: +963-11-6858111;

matkapuh.: +963-933-240231

Rakentaa sotilaskasarmeja, rajavartioasemia ja muita rakennuksia armeijan tarpeisiin.

23.9.2011

▼M23

17.

Souruh Company

(alias SOROH Al Cham Company)

Osoite: Adra Free Zone Area Damascus — Syria;

puh.: +963-11-5327266;

matkapuhelin: +963-933-526812;

+963-932-878282;

faksi:+963-11-5316396;

sähköposti: sorohco@gmail.com

Internet-osoite: http://sites.google.com/site/sorohco

Yhtiön osake-enemmistö on Rami Makhloufin suorassa tai epäsuorassa omistuksessa.

►C5  2.9.2011 ◄

▼M14

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor,

BP 2900;

puh.: +963 11 61 26 270;

faksi: +963 11 23 73 97 19;

sähköpostiosoite: info@syriatel.com.sy;

verkkosivusto: http://syriatel.sy/

Rami Makhloufin määräysvallassa, rahoittaa hallintoa: maksaa lisenssisopimuksensa perusteella 50 prosenttia voitostaan hallitukselle.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damas;

puh.: +963-11-2260805;

faksi: +963-11-2260806; sähköpostiosoite:

mail@champress.com;

verkkosivusto: www.champress.net

Televisiokanava, joka osallistuu propaganda-kampanjoihin ja mielenosoittajien vastaisen väkivallan lietsomiseen.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper -Damascus – Duty Free Zone;

puh.: 00963 11 2137400;

faksi: 00963 11 2139928

Sanomalehti, joka osallistuu propaganda-kampanjoihin ja mielenosoittajien vastaisen väkivallan lietsomiseen.

1.12.2011

▼M43

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS)

(alias Centre d'Etude et de Recherche Scientifique (CERS); Scientific Studies and Research Center (SSRC); Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street,

Po Box 4470,

Damaskos

Tukee Syyrian armeijaa materiaalihankinnoissa, joita käytetään mielenosoittajien valvontaan ja mielenosoitusten tukahduttamiseen.

Kemiallisten aseiden levittämisen alalla toimiva julkisyhteisö, joka vastaa epätavanomaisten aseiden, kemialliset aseet mukaan luettuina, ja niiden kuljettamiseen käytettävien ohjusten kehittelystä ja tuotannosta.

1.12.2011

▼M14

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9,

PO Box 7155,

Damascus;

puh.: 963112725499;

faksi: 963112725399

Peiteyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5,

PO Box 6394,

Damascus;

puh./faksi: 63114471080

Peiteyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202,

Industrial Zone,

Al-Qadam Road,

Damas

Peiteyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street,

P.O.Box 5966,

Damascus;

puh.: +963-11-5111352;

faksi:+963-11-5110117

Peiteyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966,

Abou Bakr Al-Seddeq St.,

Damascus

ja PO BOX 2849

Al-Moutanabi Street,

Damascus

ja PO BOX 21120

Baramkeh,

Damascus;

puh.: 963112121816; 963112121834; 963112214650; 963112212743; 963115110117

Peiteyhtiö, jonka kautta CERS hankkii arkaluonteista materiaalia.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building,

17 Street Nissan,

Damascus, Syria

Valtion omistama yhtiö, joka vastaa kokonaisuudessaan öljyn viennistä Syyriasta. Hallinnon rahoittaja.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company,

PO Box 60694,

Damascus, Syria

BOX: 60694;

puh.: 963113141635;

faksi: 963113141634;

sähköpostiosoite: info@gpc-sy.com

Valtion öljy-yhtiö. Hallinnon rahoittaja.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham -Western Dummar 1st. Island -Property 2299- AFPC Building

P.O. Box 7660

Damascus, Syria;

puh.: 00963-11- (6183333); 00963-11- (31913333);

faksi: 00963-11- (6184444); 00963-11- (31914444);

afpc@afpc.net.sy

Yhteisyritys, josta GPC omistaa 50 prosenttia. Hallinnon rahoittaja.

1.12.2011

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street,

P.O. Box 7572

Damascus, Syria;

puh.: +963 11-222-8200; +963 11-222-7910;

faksi: +963 11-222-8412

Valtion omistama pankki. Hallinnon rahoittaja.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street,

Damascus, Syria;

puh.: +963 11-222-7604; +963 11-221-8376;

faksi: +963 11-221-0124

Valtion omistama pankki. Hallinnon rahoittaja.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St.

P.O. Box: 5467;

faksi: 224 4909; 245 3471;

puh.: 222 8403;

sähköposti: s.bank@scs-net.org, post-gm@net.sy

Valtion omistama pankki. Hallinnon rahoittaja.

23.1.2012

33.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez,

P.O. Box 4325,

Damascus, Syria;

puh.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393;

faksi: +963 11-224-1261;

verkkosivusto: www.agrobank.org

Valtion omistama pankki. Hallinnon rahoittaja.

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra,

P.O. Box 11-8701,

Beirut, Lebanon;

puh.: +961 1-741666;

faksi: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629;

verkkosivusto: www.slcb.com.lb

Jo luetteloon merkityn Commercial Bank of Syrian tytäryhtiö. Hallinnon rahoittaja.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area

P.O. Box 9120

Damascus, Syria;

puh.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400;

faksi: +963 11-662-1848

GPC:n yhteisyritys. Hallinnon rahoittaja.

23.1.2012

▼M40

36.

Ebla Petroleum Company alias Ebco

Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16,

P.O. Box 9120,

Damascus, Syria;

Puh. +963 116 691 100

GPC:n yhteisyritys. Hallinnon rahoittaja.

23.1.2012

▼M14

37.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway,

P.O. Box 81,

Damascus, Syria

GPC:n yhteisyritys. Hallinnon rahoittaja.

23.1.2012

38.

Central Bank of Syria

Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square;

postiosoite: Altjreda al Maghrebeh square,

Damascus, Syrian Arab Republic,

P.O. Box: 2254

Hallinnon rahoittaja.

27.2.2012

39.

Syrian Petroleum company

Osoite: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32

P.O. BOX: 2849 tai 3378;

puh.: 00963-11-3137935 tai 3137913;

faksi: 00963-11-3137979 tai 3137977;

sähköpostiosoite: spccom2@scs-net.org or spccom1@scs-net.org;

verkkosivustot: www.spc.com.sy www.spc-sy.com

Valtion öljy-yhtiö. Tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa.

23.3.2012

40.

Mahrukat Company (Syyrian öljytuotteiden varastointi- ja jakeluyhtiö)

Päätoimipaikka: Damascus – Al Adawi st., Petroleum building;

faksi: 00963-11/4445796;

puh.: 00963-11/44451348 – 4451349;

sähköpostiosoite: mahrukat@net.sy;

verkkosivusto: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php

Valtion öljy-yhtiö. Tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa.

23.3.2012

41.

General Organisation of Tobacco

Salhieh Street 616,

Damascus, Syria

Tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa. The General Organisation of Tobacco on kokonaan Syyrian valtion omistuksessa. Yhtiön voitot, mukaan lukien lisenssien myynnistä ulkomaisten tupakkamerkkien markkinoimiseksi saadut voitot sekä ulkomaisten tupakkamerkkien tuonnista kannetut verot, siirretään Syyrian valtiolle.

15.5.2012

42.

Ministry of Defence (puolustus-ministeriö)

Osoite: Umayyad Square,

Damascus;

puh.: +963-11-7770700

Syyrian hallinnon haara, joka on suoraan vastuussa tukahduttamistoimista.

26.6.2012

43.

Ministry of Interior (sisäasiain-ministeriö)

Osoite: Merjeh Square,

Damascus;

puh.: +963-11-2219400; +963-11-2219401; +963-11-2220220; +963-11-2210404

Syyrian hallinnon haara, joka on suoraan vastuussa tukahduttamistoimista.

26.6.2012

44.

Syrian National Security Bureau (Syyrian kansallinen turvallisuus-virasto)

 

Syyrian hallinnon haara ja Baath-puolueen osa. Suoraan vastuussa tukahduttamistoimista. Se komensi Syyrian turvallisuusjoukot käyttämään äärimmäisiä voimakeinoja mielenosoittajia vastaan.

26.6.2012

▼M19 —————

▼M14

46.

General Organisation of Radio and TV (alias Syrian Directorate General of Radio & Television Est; alias General Radio and Television Corporation; alias Radio and Television Corporation; alias GORT)

Osoite: Al Oumaween Square,

P.O. Box 250,

Damascus, Syria;

puh.: (963 11) 223 4930

Valtion määräysvallassa oleva Syyrian viestintäministeriön alainen virasto. Tukee ja edistää hallinnon tiedotuspolitiikkaa. Se vastaa Syyrian valtio-omisteisten televisiokanavien eli kahden maanpäällisen kanavan ja yhden satelliittikanavan sekä valtion radioasemien toiminnasta. GORT on yllyttänyt väkivaltaan Syyrian siviiliväestöä vastaan, toiminut Assadin hallinnon propagandavälineenä ja levittänyt väärää tietoa.

26.6.2012

47.

Syrian Company for Oil Transport (alias Syrian Crude Oil Transportation Company; alias ”SCOT”; alias ”SCOTRACO”)

Banias Industrial Area, Latakia Entrance Way,

P.O. Box 13,

Banias, Syria;

verkkosivusto: www.scot-syria.com;

sähköpostiosoite: scot50@scn-net.org

Syyrian valtion omistuksessa oleva öljy-yhtiö. Hallinnon rahoittaja.

26.6.2012

48.

Drex Technologies S.A.

Perustamispäivämäärä: 4.7.2000;

Perustamisnumero: 394678;

Johtaja: Rami Makhlouf;

Rekisterinimi: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd

Drex Technologies on kokonaan Rami Makhloufin omistuksessa. Rami Makhlouf kuuluu niiden henkilöiden luetteloon, joihin kohdistetaan EU:n pakotteita heidän Syyrian hallinnolle antamansa taloudellisen tuen johdosta. Rami Makhlouf käyttää Drex Technologies -yhtiötä helpottamaan ja hallinnoimaan kansainvälisiä omistuksiaan, joihin kuuluu osake-enemmistö SyriaTel-yhtiössä, jonka EU on aiemmin merkinnyt luetteloon sillä perusteella, että myös se tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa.

24.7.2012

49.

Cotton Marketing Organisation

Osoite: Bab Al-Faraj

P.O. Box 729,

Aleppo;

puh.: +96321 2239495/6/7/8;

Cmo-aleppo@mail.sy, www.cmo.gov.sy

Valtion omistama yhtiö. Tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa.

24.7.2012

50.

Syrian Arab Airlines (alias SAA, alias Syrian Air)

Al-Mohafazeh Square,

P.O. Box 417,

Damascus, Syria;

puh.: +963112240774

Hallinnon määräysvallassa oleva julkinen yhtiö. Tukee hallintoa taloudellisesti.

24.7.2012

51.

Drex Technologies Holding S.A.

Rekisteröity Luxemburgissa: nro B77616, toimipaikan virallinen osoite:

17, rue Beaumont

L-1219 Luxembourg

Drex Technologies Holding S.A. -yhtiön edunsaajaomistaja on Rami Makhlouf, jonka EU on merkinnyt luetteloon sillä perusteella, että hän tukee taloudellisesti Syyrian hallintoa.

17.8.2012

52.

Megatrade

Osoite: Aleppo Street,

P.O. Box 5966,

Damascus, Syria;

faksi: 963114471081

Toimii luetteloon merkityn Scientific Studies and Research Centren (SSRC) (tieteellinen sotilas-tutkimuslaitos) edustajana. Osallistuu Syyrian hallituksen puolesta kaksikäyttötuotteiden kauppaan, joka on EU:n pakotteilla kielletty.

16.10.2012

53.

Expert Partners

Osoite: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5,

PO Box: 7006,

Damascus, Syria

Toimii luetteloon merkityn Scientific Studies and Research Centren (SSRC) (tieteellinen sotilas-tutkimuslaitos) edustajana. Osallistuu Syyrian hallituksen puolesta kaksikäyttötuotteiden kauppaan, joka on EU:n pakotteilla kielletty.

16.10.2012

▼M22

54.

Overseas Petroleum Trading

alias Overseas Petroleum Trading SAL (Off-Shore)

alias Overseas Petroleum Company

Dunant Street, Snoubra Sector, Beirut, Lebanon

Tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä järjestämällä peiteltyjä öljykuljetuksia Syyrian hallinnolle.

23.7.2014

▼M37 —————

▼M21

56.

The Baniyas Refinery Company alias Banias, Banyas

Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartous, P.O. Box 26, Syria.

General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP) -yhtiön tytäryhtiö, joka kuuluu öljy- ja mineraalivaroista vastaavan ministeriön alaisuuteen. Antaa tässä ominaisuudessa rahoitustukea Syyrian hallinnolle.

23.7.2014

57.

The Homs Refinery Company alias Hims, General Company for Homs Refinery

General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Syria.

General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP) -yhtiön tytäryhtiö, joka kuuluu öljy- ja mineraalivaroista vastaavan ministeriön alaisuuteen. Antaa tässä ominaisuudessa rahoitustukea Syyrian hallinnolle.

23.7.2014

58.

Army Supply Bureau (armeijan hankintatoimisto)

PO Box 3361, Damascus

Osallistunut sotilastarvikkeiden hankintaan hallinnon tueksi ja on siten vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa. Osa Syyrian puolustusministeriötä.

23.7.2014

59.

Industrial Establishment of Defence alias Industrial Establishment of Defense (IED), Industrial Establishment for Defence, Defence Factories Establishment, Establissements Industriels de la Defense (EID), Establissement Industrial de la Defence (ETINDE), Coefficient Defense Foundation

Al Thawraa Street, P.O. Box 2330 Damascas, or Al-Hameh, Damascas Countryside, P.O. Box 2230.

Osallistunut sotilastarvikkeiden hankintaan hallinnon tueksi ja on siten vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa. Osa Syyrian puolustusministeriötä.

23.7.2014

▼M46

60.

Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) ( image image) (alias Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT))

P.O. Box 31983, Barzeh

Jo nimetyn Syyrian tieteellisen tutkimuslaitoksen (Scientific Studies and Research Centre, SSRC) alaisuuteen kuuluva laitos. Tarjoaa koulutusta ja tukea SSRC:lle ja on siten vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa.

23.7.2014

▼M21

61.

National Standards & Calibration Laboratory (NSCL)

P.O. Box 4470 Damascus

Jo luetteloon merkityn Syyrian tieteellisen sotilastutkimuslaitoksen (Scientific Studies and Research Centre, SSRC) alaisuuteen kuuluva laitos. Tarjoaa koulutusta ja tukea SSRC:lle ja on siten vastuussa siviiliväestöön kohdistetuista väkivaltaisista tukahduttamistoimista Syyriassa.

23.7.2014

62.

El Jazireh alias Al Jazerra

Shaheen Building, 2nd floor, Sami el Solh, Beyrouth; sector of hydrocarbons

Ayman Jaberin omistama tai hänen määräysvallassaan, näin ollen yhteyksiä luetteloon merkittyyn henkilöön.

23.7.2014

▼M23

63.

Pangates International Corp Ltd

(alias Pangates)

PO Box 8177

Sharjah Airport International Free Zone

United Arab Emirates

Pangates toimii välittäjänä Syyrian hallinnolle suunnattavissa öljyntoimituksissa. Se tukee näin ollen Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä. Se on lisäksi yhteydessä luetteloon merkittyyn Syyrian valtion öljy-yhtiöön Sytroliin.

21.10.2014

64.

Abdulkarim Group

(alias Al Karim for Trade and Industry/Al Karim Group)

5797 Damascus

Syria

Pangatesin emoyhtiö, jolla on siihen operatiivinen määräysvalta. Tässä ominaisuudessa tukee Syyrian hallintoa ja hyötyy siitä. Se on lisäksi yhteydessä luetteloon merkittyyn Syyrian valtion öljy-yhtiöön Sytroliin.

21.10.2014

▼M26

65.

Organisation for Technological Industries

(alias Technical Industries Corporation (TIC))

Osoite: PO Box 11037 Damascus, Syria

Neuvoston nimeämän Syyrian puolustusministeriön tytäryhtiö.

OTI osallistuu kemiallisten aseiden tuotantoon Syyrian hallintoa varten.

Se on siksi vastuussa Syyrian väestöön kohdistuneista väkivaltaisista tukahduttamistoimista.

Puolustusministeriön tytäryhtiönä se on myös yhteydessä nimettyyn yhteisöön.

7.3.2015

66.

Syrian Company for Information Technology (SCIT).

Osoite: PO Box 11037 Damascus, Syria

Neuvoston nimeämien Syyrian puolustusministeriön ja sen tytäryhtiön Organisation for Technological Industries (OTI) tytäryhtiö. Se toimii myös Syyrian keskuspankin kanssa, jonka neuvosto on nimennyt.

OTI:n ja puolustusministeriön tytäryhtiönä SCIT on myös yhteydessä näihin nimettyihin yhteisöihin.

7.3.2015

67.

Hamsho Trading

(alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group).

Hamsho Building

31 Baghdad Street

Damascus,

Syria.

Neuvoston nimeämän Hamsho Internationalin tytäryhtiö.

Tässä ominaisuudessaan Hamsho Trading on yhteydessä nimettyyn yhteisöön Hamsho Internationaliin.

Tukee Syyrian hallintoa tytäryhtiöidensä, muun muassa Syria Steelin kautta. On tytäryhtiöidensä kautta yhteydessä hallintoa tukevien Shabiha-miliisin joukkojen kaltaisiin ryhmiin.

7.3.2015

▼M32 —————

▼M26

70.

DK Group

(alias DK Group Sarl; DK Middle-East & Africa Regional Office).

Osoitteet: DK Middle-East & Africa Regional Office, Peres Lazaristes Center, No. 3, 5th Floor, Emir Bachir Street, Beirut Central District, Bachoura Sector, Beirut, Lebanon.

Azarieh Building – Block 03, 5th Floor

Azarieh Street – Solidere – Downtown, PO Box 11-503, Beirut Lebanon.

DK Group toimittaa uusia seteleitä Syyrian keskuspankille.

DK Group tukee siten hallintoa. Kyseisen toimitussuhteen vuoksi se on myös yhteydessä nimettyyn yhteisöön Syyrian keskuspankkiin.

7.3.2015

▼M41

71.

Abdulkarim Group

(alias Al Karim for Trade and Industry / Al Karim Group)

5797 Damascus

Syria

Abdulkarim Group on kansainvälisesti tunnustettu syyrialainen monialayritys, joka liitetään Wael Abdulkarimiin, joka on merkitty Syyriassa toimivana merkittävänä liikemiehenä.

11.7.2017

▼B
LIITE II a

LUETTELO 14 ARTIKLASSA JA 15 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA YHTEISÖISTÄ JA ELIMISTÄYhteisöt

 

Nimi

Tunnistetiedot

Perusteet

Luetteloon merkitsemisen päivämäärä

1.

Commercial Bank of Syria

— Damaskoksen toimipiste, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria;

— Aleppon toimipiste, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; ►C8  SWIFT/BIC: CMSYSYDA; ◄ kaikki toimistot ympäri maailmaa [NPWMD]

Internetsivusto: http://cbs-bank.sy/En-index.php

puhelin: +963 11 2218890

faksi: +963 11 2216975

keskusjohto: dir.cbs@mail.sy

Valtion omistama pankki, joka antaa rahoitustukea hallinnolle.

13.10.2011

▼M13
LIITE III

Tiedot jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten verkkosivuista ja osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia varten

A.   Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset:

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TŠEKKI

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

TANSKA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

SAKSA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

VIRO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANTI

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

KREIKKA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPANJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

RANSKA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M15

KROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M13

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPROS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETTUA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNKARI

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

ALANKOMAAT

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ITÄVALTA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

PUOLA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALI

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/sankcie_eu-sankcie_eu

SUOMI

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

RUOTSI

http://www.ud.se/sanktioner

YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Osoite Euroopan komissiolle toimitettavia ilmoituksia varten:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

▼M38
LIITE IV

LUETTELO 6 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA RAAKAÖLJYSTÄ JA ÖLJYTUOTTEISTAA osa

RAAKA ÖLJY

HS-nimike

Kuvaus

2709 00

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at

B osa

ÖLJYTUOTTEET

HS-nimike

Kuvaus

2710

Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa'at; muualle kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöljyt (CN-koodiin 2710 19 21 kuuluvan lentopetrolin ostamista Syyriassa ei kuitenkaan kielletä edellyttäen, että se on tarkoitettu ja käytetään yksinomaan sen ilma-aluksen lentotoiminnan jatkumiseen, johon se on lastattu)

2712

Vaseliini; parafiini, mikrokiteinen maaöljyvaha, puristettu parafiini (slack wax), otsokeriitti, ruskohiilivaha, turvevaha ja muut kivennäisvahat sekä niiden kaltaiset synteettisesti tai muulla menetelmällä valmistetut tuotteet, myös värjätyt

2713

Maaöljykoksi, maaöljybitumi ja muut maaöljyjen tai bitumisista kivennäisistä saatujen öljyjen jätetuotteet

2714

Luonnonbitumi ja -asfaltti; bitumi- tai öljyliuske ja bitumipitoinen hiekka; asfaltiitit ja asfalttikivi

2715 00 00

Luonnonasfalttiin, luonnonbitumiin, maaöljybitumiin, kivennäistervaan tai kivennäistervapikeen perustuvat bitumiset seokset (esim. bitumimastiksi ja ”cutbacks”).

▼B
LIITE V

4 ARTIKLASSA TARKOITETUT LAITTEET, TEKNOLOGIA JA OHJELMISTOT

Yleinen huomautus

Sen estämättä, mitä tässä liitteessä säädetään, sitä ei sovelleta:

a) laitteisiin, teknologiaan tai ohjelmistoihin, jotka on määritelty neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 ( 13 ) liitteessä I tai yhteisessä puolustustarvikeluettelossa; tai

b) ohjelmistoihin, jotka on tarkoitettu käyttäjän itsensä asennettaviksi ilman toimittajan antamaa merkittävää tukea ja jotka ovat yleisesti yleisön saatavissa siten, että niitä myydään vähittäismyyntipisteissä varastosta ja rajoituksetta seuraavin tavoin:

i) käsikaupassa,

ii) postimyynnissä,

iii) elektronisesti tapahtuvassa myynnissä, tai

iv) puhelinmyynnissä, tai

c) ohjelmistoihin, jotka ovat vapaasti käytettävissä.

Kohdissa A, B, C, D ja E olevilla luokilla tarkoitetaan asetuksessa (EY) N:o 428/2009 tarkoitettuja luokkia.

4 artiklassa tarkoitettuja laitteita, teknologiaa ja ohjelmistot ovat seuraavat:

A.  Laitteiden luettelo

 DPI-tekniikkaan (Deep Packet Inspection) perustuvat laitteet,

 verkkoliikennetietojen kuuntelulaitteet (Network Interception equipment), mukaan lukien kuuntelun hallintalaitteet (Interception Management equipment) ja tietojen säilyttämis- ja älylaitteet (Data Retention Link Intelligence equipment),

 radiotaajuuksien seurantalaitteet (Radio Frequency monitoring equipment),

 verkko- ja satelliittihäirintälaitteet (Network and Satellite jamming equipment),

 virustartuntalaitteet (Remote Infection equipment),

 puheentunnistus- ja -käsittelylaitteet (Speaker recognition/processing equipment),

 IMSI ( 14 ), MSISDN ( 15 ), IMEI ( 16 ) ja TMSI ( 17 ) kuuntelu- ja seurantalaitteet,

 taktiset SMS ( 18 )-, GSM ( 19 )-, GPS ( 20 )-, GPRS ( 21 )-, UMTS ( 22 )-, CDMA ( 23 )- ja PSTN ( 24 )-laitteiden kuuntelu- ja seurantalaitteet,

 DHCP ( 25 ),- SMTP ( 26 )- ja GTP ( 27 )-tietojen kuuntelu- ja seurantalaitteet,

 kaavantunnistus- ja kaavanprofilointilaitteet (Pattern Recognition and Pattern Profiling equipment),

 etätutkintalaitteet (Remote Forensics equipment),

 semanttiset prosessorilaitteet (Semantic Processing Engine equipment),

 WEP ja WPA -koodinmurtamislaitteet,

 puheensiirtoa internetissä koskeva suljetut ja standardit protokollat (Voice over Internet proprietary and standard protocol, VoIP).

B.  Ei käytetä.

C.  Ei käytetä.

D.  Edellä A kohdassa mainittujen laitteiden kehittämiseen, tuotantoon ja käyttöön käytettävät ohjelmistot.

E.  Edellä A kohdassa mainittujen laitteiden kehittämiseen, tuotantoon ja käyttöön käytettävä teknologia.

Näihin luokkiin kuuluvat laitteet, teknologian ja ohjelmistot kuuluvat tämän liitteen soveltamisalaan ainoastaan siltä osin kuin ne vastaavat yleistä luonnehdintaa ’internet-, puhelin- ja satelliittiviestinnän kuuntelu- ja seurantajärjestelmät’.

Tässä liitteessä ’seurannalla’ tarkoitetaan puhelun sisällön tai verkkotietojen hankintaa, poimintaa, dekoodausta, tallennusta, käsittelyä, analysointia ja arkistointia.

▼M24
LIITE V a

7 a ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUT LENTOPETROLI JA POLTTOAINEIDEN LISÄAINEETN:o

Kuvaus

CN-koodi

(1)

Lentopetroli (muu kuin kerosiinityyppinen):

 

Suihkumoottoribensiini (kevyet öljyt)

2710 12 70

Muu kuin kerosiinityyppinen (keskiraskaat öljyt)

2710 19 29

(2)

Kerosiinityyppinen lentopetroli (keskiraskaat öljyt)|

2710 19 21

(3)

Kerosiinityyppinen lentopetroli, johon on sekoitettu biodieseliä (1)

2710 20 90

(4)

Hapettumisenestoaineet

Hapettumisenestoaineet, joita käytetään voiteluöljyjen lisäaineissa:

 

—  hapettumisenestoaineet, joissa on maaöljyä:

3811 21 00

—  muut hapettumisenestoaineet:

3811 29 00

Hapettumisenestoaineet muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä:

3811 90 00

(5)

Antistaattiset lisäaineet

Voiteluöljyjen antistaattiset lisäaineet:

 

—  joissa on maaöljyjä:

3811 21 00

—  muut:

3811 29 00

Antistaattiset lisäaineet muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä:

3811 90 00

(6)

Korroosionestoaineet

Voiteluöljyjen korroosionestoaineet:

 

—  joissa on maaöljyjä:

3811 21 00

—  muut:

3811 29 00

Korroosionestoaineet muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä:

3811 90 00

(7)

Polttoainejärjestelmän jäänestoaineet

Polttoainejärjestelmän jäänestoaineet voiteluöljyjä varten:

 

—  joissa on maaöljyjä:

3811 21 00

—  muut:

3811 29 00

Polttoainejärjestelmän jäänestoaineet muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä:

3811 90 00

(8)

Metallinsitojat

Voiteluöljyjen metallinsitojat:

 

—  joissa on maaöljyjä:

3811 21 00

—  muut:

3811 29 00

Metallinsitojat muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä:

3811 90 00

(9)

Biosidipohjaiset lisäaineet

Voiteluöljyjen biosidipohjaiset lisäaineet:

 

—  joissa on maaöljyjä:

3811 21 00

—  muut:

3811 29 00

Biosidipohjaiset lisäaineet muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä:

3811 90 00

(10)

Termistä hapetuskestävyyttä parantavat lisäaineet

Termistä hapetuskestävyyttä parantavat lisäaineet voiteluöljyjä varten:

 

—  joissa on maaöljyjä:

3811 21 00

—  muut:

3811 29 00

Termistä hapetuskestävyyttä parantavat lisäaineet muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä:

3811 90 00

(1)   Edellyttäen, että se sisältää edelleen vähintään 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä.
LIITE V b

7 a ARTIKLAN 3 KOHDASSA TARKOITETUT LENTOPETROLI JA POLTTOAINEIDEN LISÄAINEETN:o

Kuvaus

CN-koodi

(1)

Lentopetroli (muu kuin kerosiinityyppinen):

 

Suihkumoottoribensiini (kevyet öljyt)

2710 12 70

Muu kuin kerosiinityyppinen (keskiraskaat öljyt)

2710 19 29

(2)

Kerosiinityyppinen lentopetroli (keskiraskaat öljyt)|

2710 19 21

(3)

Kerosiinityyppinen lentopetroli, johon on sekoitettu biodieseliä (1)

2710 20 90

(4)

Hapettumisenestoaineet

Hapettumisenestoaineet, joita käytetään voiteluöljyjen lisäaineissa:

 

—  hapettumisenestoaineet, joissa on maaöljyä:

3811 21 00

—  muut hapettumisenestoaineet:

3811 29 00

Hapettumisenestoaineet muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä:

3811 90 00

(5)

Antistaattiset lisäaineet

Voiteluöljyjen antistaattiset lisäaineet:

 

—  joissa on maaöljyjä:

3811 21 00

—  muut:

3811 29 00

Antistaattiset lisäaineet muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä:

3811 90 00

(6)

Metallinsitojat

Voiteluöljyjen metallinsitojat:

 

—  joissa on maaöljyjä:

3811 21 00

—  muut:

3811 29 00

Metallinsitojat muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä:

3811 90 00

(7)

Biosidipohjaiset lisäaineet

Voiteluöljyjen biosidipohjaiset lisäaineet:

 

—  joissa on maaöljyjä:

3811 21 00

—  muut:

3811 29 00

Biosidipohjaiset lisäaineet muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä:

3811 90 00

(8)

Termistä hapetuskestävyyttä parantavat lisäaineet

Termistä hapetuskestävyyttä parantavat lisäaineet voiteluöljyjä varten:

 

—  joissa on maaöljyjä:

3811 21 00

—  muut:

3811 29 00

Termistä hapetuskestävyyttä parantavat lisäaineet muita sellaisia nesteitä varten, joita käytetään samaan tarkoitukseen kuin kivennäisöljyjä:

3811 90 00

(1)   Edellyttäen, että se sisältää edelleen vähintään 70 painoprosenttia maaöljyjä tai bitumisista kivennäisistä saatuja öljyjä.

▼B
LIITE VI

LUETTELO 8 ARTIKLASSA TARKOITETUISTA KESKEISISTÄ LAITTEISTA JA TEKNOLOGIASTA

Yleiset huomautukset

1. Tähän liitteeseen sisältyvää kieltoa ei saa kiertää sellaisten ei-kiellettyjen tuotteiden (tuotantolaitos mukaan luettuna) viennillä, jotka sisältävät yhden tai useamman kielletyn komponentin, joka on tuotteen olennainen osa ja joka on mahdollista irrottaa tai käyttää toisiin tarkoituksiin.

Huom.: Arvioitaessa sitä, onko kiellettyä komponenttia pidettävä olennaisena osana, on välttämätöntä punnita määrään, arvoon ja teknologiseen tietotaitoon liittyviä tekijöitä sekä muita erityistekijöitä, jotka voisivat osoittaa kielletyn komponentin olevan toimitettavien tuotteiden olennainen osa.

2. Tässä liitteessä määriteltyihin tuotteisiin kuuluvat sekä uudet että käytetyt tuotteet.

3. ”Yksinkertaisissa lainausmerkeissä” olevien termien määritelmät on esitetty asiaankuuluvassa teknisessä huomautuksessa.

4. ”Kaksinkertaisissa lainausmerkeissä” olevien termien määritelmät on esitetty asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I.

Yleinen teknologiahuomautus (YTH)

1. ”Teknologia”, jota ”tarvitaan” kiellettyjen tuotteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten, on kielletty myös silloin, kun se on sovellettavissa ei-kiellettyihin tuotteisiin.

2. Kiellot eivät koske sitä ”teknologiaa”, joka on vähimmäisvaatimus sellaisten tuotteiden käyttöönoton, toiminnan, huollon (tarkastuksen) ja korjauksen kannalta, jotka eivät ole kiellettyjä tai joiden vienti on sallittu tämän asetuksen mukaisesti.

3. ”Teknologian” siirtokielto ei koske ”julkista” tietoa, ”tieteellistä perustutkimusta” eikä patenttihakemuksiin tarvittavaa vähimmäistietoa.

Raakaöljyn ja maakaasun etsintä ja tuotanto

1.A    Välineet

1. Geofysikaalisissa tutkimuksissa käytettävät laitteet, ajoneuvot, alukset ja ilma-alukset, jotka on erityisesti suunniteltu tai mukautettu hankkimaan tietoa öljyn ja maakaasun etsintää varten, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

2. Anturit, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäviksi öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivoissa, myös anturit, joita käytetään mittaukseen porauksen aikana, ja niihin liittyvät laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu hankkimaan ja tallentamaan antureiden välittämää tietoa.

3. Porauslaitteet, jotka on suunniteltu kallioperän poraukseen erityisesti etsittäessä tai tuotettaessa öljyä, maakaasua ja muita luonnossa esiintyviä hiilivetyjä.

4. Poranterät, poraputket, porakaulukset, keskittimet ja muut laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu käytettäviksi öljy- ja maakaasuteollisuudessa porauskaivojen porauslaitteissa.

5. Porauskaivon venttiilit, puhkeamisen estimet ja turvasulkulaitteet sekä niihin erityisesti suunnitellut komponentit, jotka täyttävät API- ja ISO-spesifikaatiot öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivojen käyttöön suunnitelluille laitteille.

Tekniset huomautukset:

a.   ’Puhkeamisen estin’ on laite, jota tyypillisesti käytetään maanpinnan tasolla (tai merenpohjan tasolla, jos on kyse vedenalaisesta porauksesta) porauksen aikana estämään öljyn ja/tai kaasun kontrolloimaton vuoto porauskaivosta.

b.   ’Turvasulkulaite’ on laite, jota tyypillisesti käytetään kontrolloimaan nesteiden virtausta porauskaivosta, kun se on valmis ja öljyn- ja/tai maakaasun tuotanto on aloitettu.

c.   Tässä ’API- ja ISO-spesifikaatioilla’ tarkoitetaan American Petroleum Instituten spesifikaatioita 6A, 16A, 17D ja 111W ja/tai Kansainvälisen standardoimisjärjestön (International Organisation for Standardisation) spesifikaatioita 10423 ja 13533, öljy- ja maakaasuteollisuudessa poraus- ja tuotantolaitteissa käytettävät kaivoventtiilit ja turvasulkulaitteet.

6. Raakaöljyn ja maakaasun poraus- ja tuotantolautat.

7. Alukset ja proomut, jotka sisältävät porauslaitteita ja/tai raakaöljyn jalostuslaitteita, joita käytetään öljyn, maakaasun ja muiden luonnossa esiintyvien syttyvien aineiden tuotannossa.

8. Neste-/kaasuerottimet, jotka täyttävät API-spesifikaation 12J ja jotka on erityisesti suunniteltu öljy- tai maakaasuteollisuuden porauskaivon tuotannon käsittelyyn öljyjen erottamiseksi vedestä ja maakaasun erottamiseksi nesteistä.

9. Maakaasun ensijalostuksessa ja siirrossa käytettävät kaasukompressorit, joiden suunnittelupaine on vähintään 40 baaria (PN 40 ja/tai ANSI 300) ja joiden imukyky on vähintään 300 000 Nm3/h, lukuun ottamatta paineistetun maakaasun (Compressed Natural Gas, CNG) tankkausasemille tarkoitettuja kaasukompressoreita, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

10. Öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivoissa käytettävät vedenalaiset tuotannonvalvontalaitteet ja niiden komponentit, jotka täyttävät ’API- ja ISO-spesifikaatiot’.

Tekninen huomautus:

Tässä ’API- ja ISO-spesifikaatioilla’ tarkoitetaan American Petroleum Instituten spesifikaatiota 17F ja/tai Kansainvälisen standardoimisjärjestön spesifikaatiota 13628, vedenalaiset tuotannonvalvontalaitteet.

11. Pumput, tyypillisesti korkeakapasiteettiset ja/tai korkeapaineiset pumput (yli 0,3 m3 minuutissa ja/tai 40 baaria), jotka on erityisesti suunniteltu pumppaamaan porauslietettä ja/tai sementtiä öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivoihin.

1.B    Testaus- ja tarkastuslaitteet

1. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu porauslietteen, öljynporauskaivon sementtien ja muiden erityisesti öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivojen käyttöön suunniteltujen ja/tai tarkoitettujen materiaalien näytteenottoon, testaamiseen ja ominaisuuksien analysointiin.

2. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu kivi-, neste- ja kaasunäytteiden ja muiden öljy- ja/tai maakaasuteollisuuden porauskaivosta joko porauksen aikana tai sen jälkeen tai niihin liittyvissä ensijalostusyksiköissä talteenotettujen materiaalien näytteenottoon, testaukseen ja ominaisuuksien analysointiin.

3. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu keräämään ja tulkitsemaan tietoja öljy- ja/tai maakaasuteollisuuden porauskaivon fyysisestä ja mekaanisesta tilasta ja määrittämään kallioperän ja varannon ominaisuuksia paikan päällä.

1.C    Materiaalit

1. Porauslietteet, porauslietteiden lisäaineet ja niiden komponentit, jotka on erityisesti tarkoitettu vakauttamaan öljyn ja maakaasun porauskaivoja porauksen aikana, nostamaan porausliete pintaan ja voitelemaan ja jäähdyttämään porauslaitteita porauskaivossa.

2. Sementit ja muut materiaalit, jotka täyttävät ’API- ja ISO-spesifikaatiot’ öljy- ja maakaasuteollisuuden porauskaivojen käyttöön tarkoitetuille materiaaleille.

Tekninen huomautus:

’API- ja ISO-spesifikaatioilla’ tarkoitetaan American Petroleum Instituten spesifikaatiota 10A tai Kansainvälisen standardoimisjärjestön spesifikaatiota 10426, öljy- ja maakaasuteollisuudessa porauskaivon sementoinnissa käytettävät sementit ja raaka-aineet.

3. Korroosionesto-, emulsionkäsittely- ja vaahdonestoaineet ja muut kemikaalit, jotka on erityisesti tarkoitettu käytettäviksi porauksessa ja porauskaivosta saatavan raakaöljyn ensijalostuksessa.

1.D    Ohjelmistot

1. ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu keräämään ja tulkitsemaan tietoja, jotka on saatu seismisistä, sähkömagneettisista, magneettisista tai vetovoimatutkimuksista öljy- tai maakaasuesiintymän määrittämiseksi.

2. ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu tallentamaan, analysoimaan ja tulkitsemaan porauksen ja tuotannon aikana saatuja tietoja, jotta voidaan arvioida öljy- ja maakaasuvarantojen fyysisiä ominaisuuksia ja käyttäytymistä.

3. ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu raakaöljyn tuotanto- ja jalostuslaitosten tai tällaisten laitosten erityisyksiköiden ”käyttöön”.

1.E    Teknologia

1. ”Teknologia”, jota ”tarvitaan” 1.A.01–1.A.11 kohdassa tarkoitettujen laitteiden ”kehittämiseen”, ”tuotantoon” ja ”käyttöön”.

Raakaöljyn jalostus ja maakaasun nesteytys

2.A    Välineet

1. Lämmönvaihtimet ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit:

a. levylämmönvaihtimet, joiden pinnan suhde tilavuuteen on suurempi kuin 500 m2/m3 ja jotka on erityisesti suunniteltu maakaasun esijäähdytykseen;

b. kierukkalämmönvaihtimet, jotka on erityisesti suunniteltu maakaasun nesteyttämiseen tai alijäähdytykseen.

2. Kryogeeniset pumput alle -120 °C asteen lämpötiloissa tapahtuvaa väliaineiden kuljetusta varten, joiden kuljetuskapasiteetti on yli 500 m3/h, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

3. ’Coldbox’ ja ’coldbox’-laitteet, joita ei ole määritetty 2.A.1 kohdassa.

Tekninen huomautus:

’Coldbox’-laitteella tarkoitetaan erityisesti LNG-laitoksille suunniteltua rakennetta, jossa tuotantoprosessin nesteytysvaihe tapahtuu. ’Coldbox’ käsittää lämmönvaihtimet, putkistot, muut instrumentit ja lämpöeristeet. ’Coldboxin’ sisälämpötila on alle –120 °C (maakaasun nesteytymislämpötila). ’Coldboxin’ tehtävänä on edellä mainittujen laitteiden lämpöeristys.

4. Laivausterminaalien laitteet nesteytetyille kaasuille, joiden lämpötila on alle – 120 °C, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

5. Joustavat ja joustamattomat siirtolinjat, joiden halkaisija on yli 50 mm, alle –120 °C asteessa tapahtuvaa väliaineiden kuljetusta varten.

6. LNG-kuljetuksiin erityisesti suunnitellut merialukset.

7. Sähköstaattiset suolanpoistolaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu epäpuhtauksien kuten suolojen, kiintoaineiden ja veden poistamiseen raakaöljystä, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

8. Kaikki krakkausyksiköt, myös vetykrakkausyksiköt, ja koksaamot, jotka on erityisesti suunniteltu tyhjökaasuöljyjen tai tyhjöjäännöksen muuntamiseen, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

9. Vedynpoistoyksiköt, jotka on erityisesti suunniteltu bensiinin, dieseljakeiden ja kerosiinin rikinpoistoon, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

10. Katalyyttiset reformointiyksiköt, jotka on erityisesti suunniteltu sellaisen bensiinin, josta on poistettu rikki, muuntamiseen korkeaoktaaniseksi bensiiniksi, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

11. Jalostusyksiköt C5-C6–jakeiden isomerointia varten ja jalostusyksiköt kevyiden olefiinien alkylointia varten hiidivetyjakeiden oktaani-indeksin parantamiseksi.

12. Pumput, jotka on erityisesti suunniteltu raakaöljyn ja polttoaineiden kuljettamiseen ja joiden kapasiteetti on vähintään 50 m3/h, ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

13. Putket, joiden ulompi halkaisija on vähintään 0,2 m ja jotka on valmistettu jostakin seuraavista materiaaleista:

a. ruostumaton teräs, joka sisältää vähintään 23 painoprosenttia kromia;

b. ruostumattomat teräkset ja nikkelipohjaiset seokset, joiden ’pistekorroosiokestävyyden ekvivalentin’ arvo on yli 33.

Tekninen huomautus:

’Pistekorroosiokestävyyden ekvivalentin (pitting resistance equivalent, PRE)’ arvo ilmaisee ruostumattomien terästen tai nikkeliseosten piste- tai rakokorroosiokestävyyden. Ruostumattomien terästen ja nikkeliseosten pistekorroosiokestävyys riippuu lähinnä niiden koostumuksesta, etenkin kromi-, molybdeeni- ja typpipitoisuudesta. PRE-arvo lasketaan seuraavalla kaavalla:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14. ’Putkipossut’ (Pipeline Inspection Gauge(s)) ja niitä varten erityisesti suunnitellut komponentit.

Tekninen huomautus:

’Putkipossu’ on laite, jota tyypillisesti käytetään putkiston puhdistamiseen tai tarkastamiseen sisältä (korroosiotilanteen tai halkeamien kartoittamiseksi), ja sen käyttövoimana toimii putkistossa olevan tuotteen paine.

15. Välineet putkipossujen laukaisemiseksi ja niiden poistamiseksi.

16. Raakaöljyn ja polttoaineiden varastointiin tarkoitetut säiliöt, joiden tilavuus on yli 1 000 m3 (1 000 000 litraa), ja erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit seuraavasti:

a. kiinteäkattoiset säiliöt;

b. uivakattoiset säiliöt.

17. Vedenalaiset joustavat putket, jotka on erityisesti suunniteltu hiilivetyjen ja injektionesteiden, veden tai kaasun kuljetukseen ja joiden halkaisija on suurempi kuin 50 mm.

18. Porauslautan kansi- tai vedenalaisissa rakenteissa käytettävät joustavat korkeapaineputket.

19. Isomerointilaitteet, jotka on erityisesti suunniteltu korkeaoktaanisen bensiinin valmistamiseen kevyistä hiilivedyistä, ja erityisesti niitä varten suunnitellut komponentit.

2.B    Testaus- ja tarkastuslaitteet

1. Laitteet, jotka on erityisesti suunniteltu raakaöljyn ja polttoaineiden laadun (ominaisuuksien) testaamiseen ja analysointiin.

2. Valvontajärjestelmät, jotka on erityisesti suunniteltu suolanpoistoprosessin valvontaan ja optimointiin.

2.C    Materiaalit

1. Dietyyliglukoli (CAS 111-46-6), trietyleeniglykoli (CAS 112-27-6).

2. N-metyylipyrrolidoni (CAS 872-50-4), sulfolaani (CAS 126-33-0).

3. Luonnolliset tai synteettiset zeoliitit, jotka on erityisesti tarkoitettu nesteiden katalyyttiseen krakkaukseen tai kaasujen, myös maakaasujen, puhdistamiseen ja/tai kuivaukseen.

4. Katalyytit hiilivetyjen krakkaukseen ja muuntamiseen seuraavasti:

a. erityisesti katalyyttista reformointiprosessia varten tarkoitetut (platinaryhmän) yksittäiset metallit alumiinioksidin tai zeoliitin pinnalla;

b. erityisesti katalyyttista reformointiprosessia varten tarkoitetut seosmetallit (platinan ja muiden jalometallien seokset) alumiinioksidin tai zeoliitin pinnalla;

c. erityisesti katalyyttista rikinpoistoprosessia varten tarkoitetut molybdeeniä sisältävät koboltti- ja nikkelikatalyytit alumiinioksidin tai zeoliitin pinnalla;

d. erityisesti katalyyttista vetykrakkausprosessia varten tarkoitetut palladium-, nikkeli-, kromi- ja volframikatalyytit alumiinioksidin tai zeoliitin pinnalla.

5. Bensiinin lisäaineet, jotka on erityisesti valmistettu bensiinin oktaaniluvun nostamiseksi.

Huomautus:

Tähän kohtaan sisältyvät etyyli-tert-butyylieetteri (ETBE)(CAS 637-92-3) ja metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D    Ohjelmistot

1. ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu LNG-laitosten tai niiden yksiköiden ”käyttöön”.

2. ”Ohjelmistot”, jotka on erityisesti suunniteltu öljynjalostukseen tarkoitettujen laitosten (ja niiden yksiköiden) ”kehittämiseen”, rakentamiseen (”tuotantoon”) tai ”käyttöön”.

2.E    Teknologia

1. Raakamaakaasun muokkaukseen ja puhdistukseen tarkoitettu ”teknologia” (kuivaus, puhdistus, epäpuhtauksien poisto).

2. Maakaasun nesteytykseen tarkoitettu ”teknologia”, mukaan luettuna LNG-laitosten ”kehittämiseen”, rakentamiseen (”tuotantoon”) tai ”käyttöön” tarvittava ”teknologia”.

3. Nesteytetyn maakaasun kuljetukseen tarkoitettu ”teknologia”.

4. Erityisesti nesteytetyn maakaasun kuljettamiseen tarkoitettujen alusten ”kehittämiseen”, valmistamiseen (”tuotantoon”) tai ”käyttöön””tarvittava””teknologia”.

5. Raakaöljyn ja polttoaineiden varastointiin tarkoitettu ”teknologia”.

6. Jalostuslaitoksen ”kehittämiseen”, rakentamiseen (”tuotantoon”) tai ”käyttöön” tarvittava ”teknologia”, esimerkiksi:

6.1 kevyiden olefiinien muuntamiseen bensiiniksi tarkoitettu ”teknologia”;

6.2 katalyyttinen reformointi- ja isomerointiteknologia;

6.3 katalyyttinen ja lämpökrakkausteknologia.
LIITE VII12 artiklassa tarkoitetut laitteet ja teknologia

8406 81

Höyryturbiinit, joiden teho on suurempi kuin 40 MW

8411 82

Kaasuturbiinit, joiden teho on suurempi kuin 5 000 kW

ex  85 01

Kaikki sähkömoottorit ja -generaattorit, joiden antoteho on suurempi kuin 3 MW tai 5 000 kVA.

▼M2
LIITE VIIILuettelo 11 a artiklassa tarkoitetuista kullasta, jalometalleista ja timanteista

HS-nimike

Kuvaus

7102

Timantit, myös valmistetut, mutta eivät asennetut tai kiinnitetyt

7106

Hopea (myös kullattu tai platinoitu hopea), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7108

Kulta (myös platinoitu kulta), muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7109

Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

7110

Platina, muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

7111

Platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, ei enempää valmistettuna kuin puolivalmisteena

7112

Jalometallien tai jalometallilla pleteroitujen metallien jätteet ja romu; muu jäte ja romu, jossa on jalometallia tai jalometalliyhdisteitä, pääasiassa jalometallien talteenottoon tarkoitettu.

▼M5
LIITE IX

LUETTELO 2 b ARTIKLASSA TARKOITETUISTA TARVIKKEISTA, TAVAROISTA JA TEKNOLOGIASTA

▼M16

Tässä liitteessä vahvistettu luettelo ei kata kuluttajahyödykkeiksi määriteltyjä tuotteita, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten henkilökohtaiseen käyttöön tai pakattu yksityiskäyttöä varten, lukuun ottamatta isopropanolia.

▼M5

Alkuhuomautukset

1. Jollei toisin mainita, jäljempänä sarakkeessa ’Kuvaus’ käytetyt viitenumerot viittaavat asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I esitettyjen kaksikäyttötuotteiden kuvauksiin.

2. Jäljempänä sarakkeessa ’Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I’ oleva viitenumero tarkoittaa sitä, että sarakkeessa ”Kuvaus” kuvaillun tuotteen ominaispiirteet eivät vastaa viittauksen kohteena olevan kaksikäyttötuotekohdan kuvauksessa esitettyjä parametrejä.

3. ”Yksinkertaisissa lainausmerkeissä” olevien termien määritelmät on esitetty asiaankuuluvassa teknisessä huomautuksessa.

4. ”Kaksinkertaisissa lainausmerkeissä” olevien termien määritelmät on esitetty asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I.

Yleiset huomautukset

1. Tähän liitteeseen sisältyvää valvontaa ei saa kiertää sellaisten ei-valvonnanalaisten tuotteiden (tuotantolaitos mukaan lukien) viennillä, jotka sisältävät yhden tai useampia valvonnanalaisia komponentteja, kun valvonnanalainen komponentti tai komponentit ovat tuotteiden olennaisia osia ja voidaan järkevästi irrottaa tai käyttää toisiin tarkoituksiin.

Huom.  Arvioitaessa sitä, onko valvonnanalaista komponenttia tai komponentteja pidettävä olennaisina osina, on välttämätöntä punnita määrään, arvoon ja teknologiseen taitotietoon liittyviä tekijöitä sekä muita erityistekijöitä, jotka voisivat osoittaa valvonnanalaisen komponentin tai valvonnanalaisten komponenttien olevan toimitettavien tuotteiden olennaisia osia.

2. Tässä liitteessä määriteltyihin tuotteisiin kuuluvat sekä uudet että käytetyt tuotteet.

Yleinen teknologiahuomautus (YTH)

(Sovelletaan tämän liitteen B jakson yhteydessä)

1. Sellaisen ”teknologian” myyntiä, toimittamista, siirtämistä tai vientiä, jota ”tarvitaan” sellaisten tuotteiden ”kehittämiseen”, ”tuotantoon” tai ”käyttöön”, joiden myyntiä, toimittamista, siirtämistä tai vientiä valvotaan tämän liitteen IX.A jakson nojalla, valvotaan B jakson säännösten mukaisesti.

2. ”Teknologia”, jota ”tarvitaan” valvonnanalaisten tuotteiden ”kehittämistä”, ”tuotantoa” tai ”käyttöä” varten, on valvonnanalaista myös silloin, kun se on sovellettavissa ei-kiellettyihin tuotteisiin.

3. Valvonta ei koske sitä ”teknologiaa”, joka on vähimmäisvaatimus sellaisten tuotteiden käyttöönoton, toiminnan, huollon (tarkastuksen) ja korjauksen kannalta, joita ei valvota tai joiden vienti on sallittu tämän asetuksen mukaisesti.

4. ”Teknologian” siirron valvonta ei koske ”julkista” tietoa, ”tieteellistä perustutkimusta” tai välttämätöntä vähimmäistietoa patenttihakemuksiin.

TUOTTEETIX.A1.  Materiaalit, kemikaalit, ”mikro-organismit” ja ”toksiinit”

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

IX.A1.001

Seuraavat vähintään 95-prosenttiset kemikaalit:

Tributyylifosfiitti (CAS 102-85-2)

Isosyanaattimetaani (CAS 624-83-9)

Kinaldiini (CAS 91-63-4)

2-bromikloorietaani (CAS 107-04-0)

 

IX.A1.002

Seuraavat vähintään 95-prosenttiset kemikaalit:

Bentsiili (CAS 134-81-6)

Dietyyliamiini (CAS 109-89-7)

Dietyylieetteri (CAS 60-29-7)

Dimetyylieetteri (CAS 115-10-6)

Dimetyyliaminoetanoli (CAS 108-01-0)

 

IX.A1.003

Seuraavat vähintään 95-prosenttiset kemikaalit:

2-metoksietanoli (CAS 109-86-4)

Butyryylikoliinisteraasi (BCHE)

Dietyleenitriamiini (CAS 111-40-0)

Dikloorimetaani (CAS 75-09-3)

Dimetyylianiliini (CAS 121-69-7)

Etyylibromidi (CAS 74-96-4)

Etyylikloridi (CAS 75-00-3)

Etyyliamiini (CAS 75-04-7)

Heksamiini (CAS 100-97-0)

Isopropyylibromidi (CAS 75-26-3)

Isopropyylieetteri (CAS 108-20-3)

Metyyliamiini (CAS 74-89-5)

Metyylibromidi (CAS 74-83-9)

Monoisopropylamiini (CAS 75-31-0)

Obidoksiimikloridi (CAS 114-90-9)

Kaliumbromidi (CAS 7758-02-3)

Pyridiini (CAS 110-86-1)

Pyridostigmiinibromidi (CAS 101-26-8)

Natriumbromidi (CAS 7647-15-6)

Natriummetalli (CAS 7440-23-5)

Tributyyliamiini (CAS 102-82-9)

Trietyyliamiini (CAS 121-44-8)

Trimetyyliamiini (CAS 75-50-3)

 

▼M16

IX.A1.004

Seuraavat yhdistetyn nimikkeistön (CN) (1) 28 ja 29 ryhmän 1 huomautuksen vaatimukset täyttävät erilliset kemiallisesti määritetyt yhdisteet, jotka ovat vähintään 90-prosenttisia, ellei toisin ilmoiteta:

Asetoni, (CAS 67-64-1) (CN-koodi 2914 11 00 )

Asetyleeni, (CAS RN 74-86-2 (CN-koodi 2901 29 00 )

Ammoniakki, (CAS RN 7664-41-7) (CN-koodi 2814 10 00 )

Antimoni, (CAS RN 7440-36-0) (otsake 8110 )

Bentsaldehydi, (CAS RN 100-52-7) (CN-koodi 2912 21 00 )

Bentsoiini, (CAS RN 119-53-9) (CN-koodi 2914 40 90 )

1-butanoli, (CAS RN 71-36-3) (CN-koodi 2905 13 00 )

2-butanoli, (CAS RN 78-92-2) (CN-koodi 2905 14 90 )

Isobutanoli, (CAS RN 78-83-1) (CN-koodi 2905 14 90 )

Tert-butanoli, (CAS RN 75-65-0) (CN-koodi 2905 14 10 )

Kalsiumkarbidi, (CAS RN 75-20-7) (CN-koodi 2849 10 00 )

Hiilimonoksidi, (CAS RN 630-08-0) (CN-koodi 2811 29 90 )

Kloori, (CAS RN 7782-50-5) (CN-koodi 2801 10 00 )

Sykloheksanoli, (CAS RN 108-93-0) (CN-koodi 2906 12 00 )

Disykloheksyyliamiini, (CAS RN 101-83-7) (CN-koodi 2921 30 99 )

Etanoli, (CAS RN 64-17-5) (CN-koodi 2207 10 00 )

Eteeni, (CAS RN 74-85-1) (CN-koodi 2901 21 00 )

Etyleenioksidi, (CAS RN 75-21-8) (CN-koodi 2910 10 00 )

Fluoriapatiitti, (CAS RN 1306-05-4) (CN-koodi 2835 39 00 )

Kloorivety, (CAS RN 7647-01-0) (CN-koodi 2806 10 00 )

Vetysulfidi, (CAS RN 7783-06-4) (CN-koodi 2811 19 80 )

Isopropanoli, vähintään 95-prosenttinen, (CAS RN 67-63-0) (CN-koodi 2905 12 00 )

Mantelihappo, (CAS RN 90-64-2) (CN-koodi 2918 19 98 )

Metanoli, (CAS RN 67-56-1) (CN-koodi 2905 11 00 )

Metyylikloridi, (CAS RN 74-87-3) (CN-koodi 2903 11 00 )

Metyylijodidi, (CAS RN 74-88-4) (CN-koodi 2903 39 90 )

Metyylimerkaptaani, (CAS RN 74-93-1) (CN-koodi 2930 90 99 )

Monoetyleeniglykoli, (CAS RN 107-21-1) (CN-koodi 2905 31 00 )

Oksalyylikloridi, (CAS RN 79-37-8) (CN-koodi 2917 19 90 )

Kaliumsulfidi, (CAS RN 1312-73-8) (CN-koodi 2830 90 85 )

Kaliumtiosyanaatti, (KSCN), (CAS RN 333-20-0) (CN-koodi 2842 90 80 )

Natriumhypokloriitti, (CAS RN 7681-52-9) (CN-koodi 2828 90 00 )

Rikki, (CAS RN 7704-34-9) (CN-koodi 2802 00 00 )

Rikkidioksidi, (CAS RN 7446-09-5) (CN-koodi 2811 29 05 )

Rikkitrioksidi, (CAS RN 7446-11-9) (CN-koodi 2811 29 10 )

Tiofosforyylikloridi, (CAS RN 3982-91-0) (CN-koodi 2853 00 90 )

Tri-isobutyylifosfiitti, (CAS RN 1606-96-8) (CN-koodi 2920 90 85 )

Valkoinen/keltainen fosfori, (CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0) (CN-koodi 2804 70 00 )

 

▼M5

(1)   Sellaisena kuin se on vahvistettuna tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 9 päivänä lokakuuta 2012 tehdyssä komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 927/2012 (EUVL L 304, 31.10.2012, s. 1).IX.A2.  Materiaalin käsittely

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

IX.A2.001

Lattiaan asennettavat (sisään mentävät) poistoilmakuvut, joiden nimellisleveys on vähintään 2,5 metriä.

 

IX.A2.002

Muut kuin 1A004 tai 2B352f1 kohdassa tarkoitetut epäpuhtauksia poistavat ja ilmaa tuovat kokonaamarihengityssuojaimet.

1A004.a

IX.A2.003

Luokan II biologiset suojakaapit tai isolaattorit, jotka täyttävät vastaavat suoritusvaatimukset.

2B352.f.2

IX.A2.004

Biologisten aineiden käsittelyyn soveltuvat kertalingot, joiden roottorin kapasiteetti on vähintään 4 litraa.

 

IX.A2.005

Fermenttorit, joilla voidaan kasvattaa patogeenisiä ”mikro-organismeja”, viruksia tai tuottaa toksiineja ilman aerosolien muodostusta, ja joiden kokonaiskapasiteetti on vähintään 5 litraa mutta vähemmän kuin 20 litraa.

Tekninen huomautus:

Fermenttoreihin kuuluvat bioreaktorit, kemostaatit sekä jatkuvan virtausperiaatteen järjestelmät.

2B352.b

IX.A2.007

Tavallisella tai turbulenttisella ilmavirtauksella varustetut puhdasilmatilat ja koteloidut puhallin-mikrosuodatin- tai ULPA-suodatinyksiköt, joita voidaan käyttää P3- tai P4-tason (BSL 3, BSL 4, L3, L4) turvatiloissa.

2B352.a

IX.A2.008

Seuraavat, muut kuin 2B350 tai A2.009 kohdassa tarkoitetut kemikaalien valmistuslaitokset, laitteet ja komponentit:

a.  Sekoittajilla tai ilman niitä varustetut reaktioastiat tai reaktorit, joiden sisätilavuus on suurempi kuin 0,1 m3 (100 l) ja pienempi kuin 20 m3 (20 000 l) ja joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän nesteen (nesteiden) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1.  Ruostumattomasta teräksestä, joka sisältää vähintään 10,5 prosenttia kromia ja enintään 1,2 prosenttia hiiltä.

b.  Sekoittajat, joita käytetään 2B350.a. kohdassa määritellyissä reaktioastioissa tai reaktoreissa ja joissa kaikki sekoittajan pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän nesteen (nesteiden) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1.  Ruostumattomasta teräksestä, joka sisältää vähintään 10,5 prosenttia kromia ja enintään 1,2 prosenttia hiiltä.

c.  Varastosäiliöt, säiliöt tai keräysastiat, joiden sisätilavuus on suurempi kuin 0,1 m3 (100 l) ja joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän nesteen (nesteiden) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1.  Ruostumattomasta teräksestä, joka sisältää vähintään 10,5 prosenttia kromia ja enintään 1,2 prosenttia hiiltä.

d.  Lämmönvaihtimet tai lauhduttimet, joiden lämmönvaihtopinta on pinta-alaltaan yli 0,05 m2 ja alle 30 m2, ja putket, levyt, kelat tai lohkot (ytimet), jotka on suunniteltu tällaisia vaihtimia tai lauhduttimia varten, joissa kaikki valmistettavan nesteen (valmistettavien nesteiden) kanssa suoraan kosketukseen joutuvat pinnat on valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

1.  Ruostumattomasta teräksestä, joka sisältää vähintään 10,5 prosenttia kromia ja enintään 1,2 prosenttia hiiltä.

Tekninen huomautus:

Tiivisteisiin ja tiivisterenkaisiin sekä muihin tiivistämiseen tarkoitettuihin sovelluksiin käytetyt materiaalit eivät vaikuta lämmönvaihtimen valvonnanalaisuuteen.

e.  Tislaus- tai imeytyskolonnit, joiden sisähalkaisija on suurempi kuin 0,1 m ja joissa kaikki valmistettavan nesteen (valmistettavien nesteiden) kanssa suoraan kosketukseen joutuvat pinnat on valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

1.  Ruostumattomasta teräksestä, joka sisältää vähintään 10,5 prosenttia kromia ja enintään 1,2 prosenttia hiiltä.

f.  Venttiilit, joiden ”nimelliskoko” on suurempi kuin 10 mm, ja kammiot (venttiilin rungot) tällaisille venttiileille, joiden kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän nesteen (nesteiden) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1.  Ruostumattomasta teräksestä, joka sisältää vähintään 10,5 prosenttia kromia ja enintään 1,2 prosenttia hiiltä.

Tekninen huomautus:

1.  Tiivisteisiin ja tiivisterenkaisiin sekä muihin tiivistämiseen tarkoitettuihin sovelluksiin käytetyt materiaalit eivät vaikuta venttiilin valvonnanalaisuuteen.

2.  ’Nimelliskoolla’ tarkoitetaan sisäänmenon ja ulostulon halkaisijoista pienempää.

g.  Monitiivisteiset ja tiivisteettömät pumput, joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 0,6 m3/h, joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1.  Ruostumattomasta teräksestä, joka sisältää vähintään 10,5 prosenttia kromia ja enintään 1,2 prosenttia hiiltä.

h.  Tyhjiöpomput, joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 1 m3/h (vakiolämpötilassa (0 C, 273 K astetta) ja -ilmanpaineessa (101,3 kPa)), ja tällaisissa pumpuissa käytettävät rungot (pumppujen rungot), muotoon puristetut runkotiivisteet, juoksupyörät, roottorit tai suihkupumppusuuttimet, joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavien kemikaalien kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

1.  ”seoksista”, joissa on enemmän kuin 25 painoprosenttia nikkeliä ja enemmän kuin 20 painoprosenttia kromia;

2.  keraameista;

3.  ”ferropiistä”;

4.  fluoripolymeereistä (polymeeriset tai elastomeeriset materiaalit, joissa on enemmän kuin 35 painoprosenttia fluoria);

5.  lasista (mukaan lukien lasitettu tai emaloitu pinnoitus tai lasivuoraus);

6.  grafiitista tai ”grafiittihiilestä”;

7.  nikkelistä tai ”seoksista”, joissa on enemmän kuin 40 painoprosenttia nikkeliä;

8.  ruostumattomasta teräksestä, joka sisältää vähintään 20 painoprosenttia nikkeliä ja 19 painoprosenttia kromia;

9.  tantaalista tai tantaali ”seoksista”;

10.  titaanista tai titaani ”seoksista”;

11.  zirkoniumista tai zirkonium ”seoksista”; tai

12.  niobiumista (columbiumista) tai niobium ”seoksista”.

Tekniset huomautukset:

1.  Tiivisteisiin, tiivistekalvoihin ja -renkaisiin sekä muihin tiivistämiseen tarkoitettuihin sovelluksiin käytetyt materiaalit eivät vaikuta pumpun valvonnanalaisuuteen.

2.  ”Grafiittihiili” on amorfisesta hiilestä ja grafiitista koostuva seos, jonka koostumuksesta vähintään kahdeksan painoprosenttia on grafiittia.

3.  ”Ferropii” on rautaseos, joiden piipitoisuus on enemmän kuin kahdeksan painoprosenttia.

Edellä olevissa kohdissa lueteltujen materiaalien osalta silloin, kun pitoisuuksia ei ole erikseen ilmoitettu, termillä ’seos’ tarkoitetaan seosta, jonka koostumuksessa on kohdassa mainittua metallia painoprosenttina ilmaistuna enemmän kuin mitään muuta ainetta.

2B350.a-e

2B350.g

2B350.i

IX.A2.009

Seuraavat, muut kuin 2B350 tai A2.008 kohdassa tarkoitetut kemikaalien valmistuslaitokset, laitteet ja komponentit:

Sekoittajilla tai ilman niitä varustetut reaktioastiat tai reaktorit, joiden sisätilavuus on suurempi kuin 0,1 m3 (100 l) ja pienempi kuin 20 m3 (20 000 l) ja joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän nesteen (nesteiden) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

Ruostumattomasta teräksestä, joka sisältää vähintään 20 painoprosenttia nikkeliä ja 19 painoprosenttia kromia;

Sekoittajat, joita käytetään a kohdassa määritellyissä reaktioastioissa tai reaktoreissa ja joissa kaikki sekoittajan pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän nesteen (nesteiden) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

Ruostumattomasta teräksestä, joka sisältää vähintään 20 painoprosenttia nikkeliä ja 19 painoprosenttia kromia;

Varastosäiliöt, säiliöt tai keräysastiat, joiden sisätilavuus on suurempi kuin 0,1 m3 (100 l) ja joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän nesteen (nesteiden) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

Ruostumattomasta teräksestä, joka sisältää vähintään 20 painoprosenttia nikkeliä ja 19 painoprosenttia kromia;

Lämmönvaihtimet tai lauhduttimet, joiden lämmönvaihtopinta on pinta-alaltaan yli 0,05 m2 ja alle 30 m2, ja putket, levyt, kelat tai lohkot (ytimet), jotka on suunniteltu tällaisia vaihtimia tai lauhduttimia varten, joissa kaikki valmistettavan nesteen (valmistettavien nesteiden) kanssa suoraan kosketukseen joutuvat pinnat on valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

Ruostumattomasta teräksestä, joka sisältää vähintään 20 painoprosenttia nikkeliä ja 19 painoprosenttia kromia;

Tekninen huomautus:

Tiivisteisiin ja tiivisterenkaisiin sekä muihin tiivistämiseen tarkoitettuihin sovelluksiin käytetyt materiaalit eivät vaikuta lämmönvaihtimen valvonnanalaisuuteen.

Tislaus- tai imeytyskolonnit, joiden sisähalkaisija on suurempi kuin 0,1 m, ja nesteen jakolaitteet, höyryn jakolaitteet ja nesteen kerääjät, joissa kaikki käsiteltävän kemikaalin (käsiteltävien kemikaalien) kanssa suoraan kosketukseen joutuvat pinnat on valmistettu seuraavista materiaaleista:

Ruostumattomasta teräksestä, joka sisältää vähintään 20 painoprosenttia nikkeliä ja 19 painoprosenttia kromia;

Venttiilit, joiden nimellishalkaisija on vähintään 10 mm, ja kammiot (venttiilin rungot), pallot tai tulpat tällaisille venttiileille, joiden kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan tai säilytettävän kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu seuraavista materiaaleista:

Ruostumattomasta teräksestä, joka sisältää vähintään 20 painoprosenttia nikkeliä ja 19 painoprosenttia kromia;

Tekninen huomautus:

’Nimelliskoolla’ tarkoitetaan sisäänmenon ja ulostulon halkaisijoista pienempää.

Monitiivisteiset ja tiivisteettömät pumput, joiden valmistajan ilmoittama maksimivirtausnopeus on suurempi kuin 0,6 m3/h (vakiolämpötilassa (0 °C, 273 K astetta) ja -ilmanpaineessa (101,30 kPa)), ja tällaisissa pumpuissa käytettävät rungot (pumppujen rungot), muotoon puristetut runkotiivisteet, juoksupyörät, roottorit tai suihkupumppusuuttimet, joissa kaikki pinnat, jotka joutuvat suoraan kosketukseen valmistettavan kemikaalin (kemikaalien) kanssa, on valmistettu jostain seuraavista materiaaleista:

keraameista;

ferropiistä (rautaseokset, joiden piipitoisuus enemmän kuin kahdeksan painoprosenttia);

ruostumattomasta teräksestä, joka sisältää vähintään 20 painoprosenttia nikkeliä ja 19 painoprosenttia kromia;

Tekniset huomautukset:

Tiivisteisiin, tiivistekalvoihin ja -renkaisiin sekä muihin tiivistämiseen tarkoitettuihin sovelluksiin käytetyt materiaalit eivät vaikuta pumpun valvonnanalaisuuteen.

Edellä olevissa kohdissa lueteltujen materiaalien osalta silloin, kun pitoisuuksia ei ole erikseen ilmoitettu, termillä ’seos’ tarkoitetaan seosta, jonka koostumuksessa on kohdassa mainittua metallia painoprosenttina ilmaistuna enemmän kuin mitään muuta ainetta.

 

▼M16

IX.A2.010

Laitteet

Kemiallisten aineiden (sekä ainetta rikkovaan että rikkomattomaan) analysointiin tai havaitsemiseen tarkoitetut laboratoriolaitteet ja niiden osat ja lisävarusteet, lukuun ottamatta erityisesti lääkinnälliseen käyttöön suunniteltuja laitteita ja niiden osia ja lisävarusteita.

 

▼M5B.  TEKNOLOGIA

Nro

Kuvaus

Vastaava tuote asetuksen (EY) N:o 428/2009 liitteessä I

IX.B.001

”Teknologia”, jota tarvitaan IX.A jaksossa lueteltujen tuotteiden ”kehittämisessä”, ”tuotannossa” tai ”käytössä”.

Tekninen huomautus:

Käsitteeseen ”teknologia” sisältyvät ”ohjelmistot”.

 
LIITE X

LUETTELO 11 B ARTIKLASSA TARKOITETUISTA YLELLISYYSTAVAROISTA

1.   Puhdasrotuiset hevoset

CN-koodit: 0101 21 00

2.   Kaviaari ja kaviaarinkorvikkeet; kaviaarikorvikkeiden osalta edellyttäen, että myyntihinta ylittää 20 euroa 100 grammalta

CN-koodit: ex 1604 31 00 , ex 1604 32 00

3.   Multasienet (tryffelit)

CN-koodit: 2003 90 10

4.   Viinit (mukaan luettuina kuohuviinit) edellyttäen, että myyntihinta ylittää 50 euroa litralta; väkevät alkoholijuomat ja muut alkoholipitoiset juomat edellyttäen, että myyntihinta ylittää 50 euroa litralta

CN-koodit: ex 2204 21 – ex 2204 29 , ex  22 08 , ex  22 05

5.   Sikarit ja pikkusikarit edellyttäen, että myyntihinta ylittää 10 euroa sikarilta tai pikkusikarilta

CN-koodit: ex 2402 10 00

6.   Parfyymit ja toalettivedet edellyttäen, että myyntihinta ylittää 70 euroa 50 millilitralta, ja kosmetiikka, mukaan luettuina kauneudenhoito- ja ehostustuotteet, edellyttäen, että myyntihinta ylittää 70 euroa tuotteelta

CN-koodit: ex 3303 00 10 , ex 3303 00 90 , ex  33 04 , ex  33 07 , ex  34 01

7.   Nahkatuotteet, satula- ja matkatarvikkeet, käsilaukut ja vastaavat tuotteet edellyttäen, että myyntihinta ylittää 200 euroa tuotteelta

CN-koodit: ex 4201 00 00 , ex  42 02 , ex 4205 00 90

8.   Vaatteet, asusteet ja jalkineet (materiaalista riippumatta) edellyttäen, että myyntihinta ylittää 600 euroa tuotteelta

CN-koodit: ex  42 03 , ex  43 03 , ex 61 , ex 62 , ex  64 01 , ex  64 02 , ex  64 03 , ex  64 04 , ex  64 05 , ex  65 04 , ex 6605 00 , ex 6506 99 , ex 6601 91 00 , ex 6601 99 , ex 6602 00 00

9.   Helmet, jalokivet ja puolijalokivet, helmistä valmistetut tavarat, korut, kulta- ja hopeaesineet

CN-koodit: 7101 , 7102 , 7103 , 7104 20 , 7104 90 , 7105 , 7106 , 7107 , 7108 , 7109 , 7110 , 7111 , 7113 , 7114 , 7115 , 7116

10.   Metallirahat ja setelit, jotka eivät ole laillisia maksuvälineitä

CN-koodit: ex 4907 00 , 7118 10 , ex 7118 90

11.   Jalometalliset tai jalometallilla päällystetyt tai silatut aterimet

CN-koodit: ex  71 14 , ex  71 15 , ex  82 14 , ex  82 15 , ex  93 07

12.   Posliiniastiat, kivitavara- tai keramiikkatuotteet tai hienokeramiikka edellyttäen, että myyntihinta ylittää 500 euroa tuotteelta

CN-koodit: ex 6911 10 00 , ex 6912 00 30 , ex 6912 00 50

13.   Lyijykristallitavarat edellyttäen, että myyntihinta ylittää 200 euroa tuotteelta

CN-koodit: ex 7009 91 00 , ex 7009 92 00 , ex  70 10 , ex 7013 22 , ex 7013 33 , ex 7013 41 , ex 7013 91 , ex 7018 10 , ex 7018 90 , ex 7020 00 80 , ex 9405 10 50 , ex 9405 20 50 , ex 9405 50 , ex 9405 91

14.   Arvokkaat ajoneuvot, jotka on tarkoitettu henkilökuljetuksiin maalla, ilmassa tai vesitse, sekä niiden lisävarusteet; uusien ajoneuvojen osalta edellyttäen, että myyntihinta ylittää 25 000 euroa; käytettyjen ajoneuvojen osalta edellyttäen, että myyntihinta ylittää 15 000 euroa.

CN-koodit: ex  86 03 , ex 8605 00 00 , ex  87 02 , ex  87 03 , ex  87 11 , ex 8712 00 , ex 8716 10 , ex 8716 40 00 , ex 8716 80 00 , ex 8716 90 , ex 8801 00 , ex 8802 11 00 , ex 8802 12 00 , ex 8802 20 00 , ex 8802 30 00 , ex 8802 40 00 , ex 8805 10 , ex 8901 10 , ex  89 03

15.   Kellot ja niiden osat edellyttäen, että yksittäisen tavaran myyntihinta ylittää 500 euroa

CN-koodit: ex  91 01 , ex  91 02 , ex  91 03 , ex  91 04 , ex  91 05 , ex  91 08 , ex  91 09 , ex  91 10 , ex  91 11 , ex  91 12 , ex  91 13 , ex  91 14

16.   Taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet

CN-koodit: 97

17.   Hiihto-, golf-, ja vesiurheiluvälineet ja –varusteet edellyttäen, että yksittäisen tavaran myyntihinta ylittää 500 euroa

CN-koodit: ex 4015 19 00 , ex 4015 90 00 , ex 6112 20 00 , ex 6112 31 , ex 6112 39 , ex 6112 41 , ex 6112 49 , ex 6113 00 , ex  61 14 , ex 6210 20 00 , ex 6210 30 00 , ex 6210 40 00 , ex 6210 50 00 , ex 6211 11 00 , ex 6211 12 00 , ex 6211 20 , ex 6211 32 90 , ex 6211 33 90 , ex 6211 39 00 , ex 6211 42 90 , ex 6211 43 90 , ex 6211 49 00 , ex 6402 12 , ex 6403 12 00 , ex 6404 11 00 , ex 6404 19 90 , ex 9004 90 , ex  90 20 , ex 9506 11 , ex 9506 12 , ex 9506 19 00 , ex 9506 21 00 , ex 9506 29 00 , ex 9506 31 00 , ex 9506 32 00 , ex 9506 39 , ex  95 07

18.   Välineet ja varusteet biljardia, automaattista keilapeliä, kasinopelejä ja kolikoilla tai seteleillä toimivia pelejä varten edellyttäen, että yksittäisen tavaran myyntihinta ylittää 500 euroa

CN-koodit: ex 9504 20 , ex 9504 30 , ex 9504 40 00 , ex 9504 90 80

▼M17
LIITE XILuettelo 11 c artiklassa tarkoitettujen esineiden luokista

ex CN-koodi

Tavaran kuvaus

9705 00 00

1.  Yli 100 vuotta vanhat antiikkiesineet, jotka on saatu:

9706 00 00

—  kaivauksista tai löydetty maan päältä tai veden alta

—  arkeologisista kohteista

—  arkeologisista kokoelmista

9705 00 00

9706 00 00

2.  Osiin purettujen taiteellisten, historiallisten tai uskonnollisten monumenttien erottamattomat osat, yli 100 vuotta vanhat

9701

3.  Maalaukset ja piirustukset, muut kuin 4 tai 5 luokkaan kuuluvat, jotka on tehty kokonaan käsin millä tahansa välineellä mille tahansa alustalle (1)

9701

4.  Vesivärimaalaukset, guassit ja pastellit, jotka on tehty kokonaan käsin mille tahansa alustalle (1)

6914

9701

5.  Mosaiikit mistä tahansa aineesta, kokonaan käsin tehdyt, muut kuin 1 tai 2 luokkaan kuuluvat, ja millä tahansa välineellä mille tahansa alustalle kokonaan käsin tehdyt piirustukset (1)

Ryhmä 49

9702 00 00

8442 50 80

6.  Alkuperäiskaiverrukset, -painokset, -painokuvat ja -litografiat painolevyineen ja alkuperäiset julisteet (1)

9703 00 00

7.  Alkuperäisveistokset ja -patsaat ja alkuperäismenetelmällä valmistetut jäljennökset (1), muut kuin luokkaan 1 kuuluvat

3704

3705

3706

4911 91 00

8.  Valokuvat ja filmit, myös valotetut mutta kehittämättömät (1)

9702 00 00

9706 00 00

4901 10 00

4901 99 00

4904 00 00

4905 91 00

4905 99 00

4906 00 00

9.  Inkunaabelit ja käsikirjoitukset, mukaan luettuna kartat ja nuotit, yksittäin tai kokoelmina (1)

9705 00 00

9706 00 00

10.  Yli 100 vuotta vanhat kirjat, yksittäin tai kokoelmana

9706 00 00

11.  Yli 200 vuotta vanhat painetut kartat

3704

3705

3706

4901

4906

9705 00 00

9706 00 00

12.  Arkistot ja niiden osat, kaikenlaiset ja missä tahansa muodossa, yli 50 vuotta vanhat

9705 00 00

13.  

a)  Kokoelmat (2) ja esineet eläintieteellisistä, kasvitieteellisistä, mineralogisista ja anatomisista kokoelmista;

9705 00 00

b)  Historialliset, paleontologiset, etnografiset ja numismaattiset kokoelmat (2)

9705 00 00

Ryhmät 86-89

14.  Yli 75 vuotta vanhat kulkuneuvot

 

15.  Kaikki muut antiikkiesineet, 1—14 luokkaan kuulumattomat:

 

a)  50—100 vuotta vanhat:

Ryhmä 95

—  lelut, pelit

7013

—  lasiesineet

7114

—  kulta- ja hopeasepänteokset ja niiden osat

Ryhmä 94

—  huonekalut

Ryhmä 90

—  optiset, valokuvaus- ja elokuvakojeet ja -laitteet

Ryhmä 92

—  soittimet

Ryhmä 91

—  kellot ja niiden osat

Ryhmä 44

—  puusta valmistetut tavarat

Ryhmä 69

—  keraamiset tuotteet

5805 00 00

—  kuvakudokset

Ryhmä 57

—  matot

4814

—  tapetit

Ryhmä 93

—  aseet

9706 00 00

b)  yli 100 vuotta vanhat.

(1)   Jotka ovat yli 50 vuotta vanhoja ja jotka eivät kuulu tekijöilleen.

(2)   Siten kuin yhteisöjen tuomioistuimen asiassa 252/84 antamassa tuomiossa on määritelty: ”Yhteisen tullitariffin nimikkeessä 97 05 tarkoitetut ’kokoelmaesineet’ ovat esineitä, joilla on vaaditut ominaispiirteet niiden sisällyttämiseksi kokoelmaan, eli ne ovat suhteellisen harvinaisia, niitä ei yleensä käytetä niiden alkuperäiseen käyttötarkoitukseen, niitä koskevat liiketoimet ovat luonteeltaan erityisiä ja tapahtuvat erillään samankaltaisten käyttötavaroiden tavanomaisesta kaupasta ja niiden arvo on korkea.”( 1 ) EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

( 2 ) EYVL L 345, 19.12.2002, s. 1.

( 3 ) EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

( 4 ) EYVL L 9, 15.1.2003, s. 3.

( 5 ) EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

( 6 ) EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1.

( 7 ) EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

( 8 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 2580/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi (EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70).

( 9 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 881/2002, annettu 27 päivänä toukokuuta 2002, tiettyihin ISIL- (Daesh-) ja al-Qaida-järjestöjä lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä (EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9).

( 10 ) Neuvoston asetus (EU) 2016/1686, annettu 20 päivänä syyskuuta 2016, ISILiin (Daesh) ja al-Qaidaan sekä niitä lähellä oleviin luonnollisiin henkilöihin, oikeushenkilöihin, yhteisöihin tai elimiin kohdistuvista rajoittavista lisätoimenpiteistä (EUVL L 255, 21.9.2016, s. 1).

( 11 ) Neuvoston päätös 2013/255/YUTP, annettu 31 päivänä toukokuuta 2013, Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä (EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14).

( 12 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1).

( 13 ) Neuvoston asetus (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009, kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (EUVL L 134, 29.5.2009, s. 1).

( 14 IMSI – International Mobile Subscriber Identity – on yksilöllinen matkapuhelimen tunnistuskoodi, joka sisältyy SIM-korttiin ja jonka avulla kyseinen SIM-kortti voidaan tunnistaa käyttämällä GSM- ja UMTS-verkkoja.

( 15 MSISDN – Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number – on numero, jonka perusteella tunnistetaan GSM- tai UMTS-matkapuhelinverkon tilaus. Toisin sanoen se on matkapuhelimen SIM-kortin puhelinnumero ja siten sen perusteella tunnistetaan matkapuhelimen tilaaja ja IMSI-koodi.

( 16 IMEI – International Mobile Subscriber Identity – on yleensä yksilöllinen numero, jonka perusteella tunnistetaan GSM-, WCDMA- ja IDEN-matkapuhelimet ja osa satelliittipuhelimista. Se on tavallisesti merkitty puhelimen akkuosastoon. Kuuntelu voidaan määrittää IMEI- ja IMSI- sekä MSISDN-numeron perusteella.

( 17 TMSI –Temporary Mobile Subscriber Identity – on tunniste, joka yleisimmin lähetetään matkapuhelimen ja verkon välillä.

( 18 SMS tulee sanoista Short Message System.

( 19 GSM on maailmanlaajuinen digitaalinen matkaviestintästandardi (Global System for Mobile Communications).

( 20 GPS – Global Positioning System – on maailmanlaajuinen paikantamisjärjestelmä.

( 21 GPRS – General Package Radio Service.

( 22 UMTS – Universal Mobile Telecommunication System.

( 23 CDMA – Code Division Multiple Access.

( 24 PSTN – Public Switch Telephone Networks.

( 25 DHCP – Dinamyc Host Configuration Protocol.

( 26 SMTP – Simple Mail Transfer Protocol.

( 27 GTP – GPRS Tunneling Protocol.