2007R0318 — FI — 12.03.2013 — 013.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 318/2007,

annettu 23 päivänä maaliskuuta 2007,

eläinten terveysvaatimuksista tuotaessa tiettyjä lintuja yhteisöön sekä lintujen tuontiin liittyvistä karanteenivaatimuksista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EYV L 084, 24.3.2007, p.7)

on kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 139/2013, annettu 7 päivänä tammikuuta 2013,

L 47

1

20.2.2013