02002A0430(04) — FI — 01.07.2017 — 005.004


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja sveitsin valaliiton sopimus maataloustuotteiden kaupasta

(EUVL L 114 30.4.2002, s. 132)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

 M1

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN ELÄINLÄÄKINTÄALAN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2003, 2004/78/EY tehty 25 päivänä marraskuuta 2003,

  L 23

27

28.1.2004

 M2

SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 3/2004, 2004/419/EY tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004,

  L 151

124

30.4.2004

 M3

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN ELÄINLÄÄKINTÄALAN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖSN:o 1/2004, 2004/480/EY tehty 28 päivänä huhtikuuta 2004,

  L 160

141

30.4.2004

 M4

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN ELÄINLÄÄKINTÄALAN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2004, 2005/22/EY tehty 9 päivänä joulukuuta 2004,

  L 17

1

20.1.2005

 M5

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2005, 2005/260/EY tehty 1 päivänä maaliskuuta 2005,

  L 78

50

24.3.2005

 M6

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2005, 2005/394/EY tehty 25 päivänä helmikuuta 2005,

  L 131

43

25.5.2005

 M7

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 3/2005, 2005/955/EY tehty 19 päivänä joulukuuta 2005,

  L 346

33

29.12.2005

 M8

MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 4/2005, 2005/956/EY tehty 19 päivänä joulukuuta 2005,

  L 346

44

29.12.2005

 M9

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN ELÄINLÄÄKINTÄALAN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2006, 2007/61/EY tehty 1 päivänä joulukuuta 2006,

  L 32

91

6.2.2007

►M10

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2007 2007/458/EY tehty 15 päivänä kesäkuuta 2007,

  L 173

31

3.7.2007

 M11

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2008 2008/86/EY tehty 15 päivänä tammikuuta 2008,

  L 27

21

31.1.2008

►M12

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISEN MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVASSA SOPIMUKSESSA PERUSTETUN MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2008, 2008/692/EY tehty 24 päivänä kesäkuuta 2008,

  L 228

3

27.8.2008

 M13

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN ELÄINLÄÄKINTÄALAN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2008, 2009/13/EY tehty 23 päivänä joulukuuta 2008,

  L 6

89

10.1.2009

►M14

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen maataloustuotteiden kauppaa koskevaa sopimusta muuttava Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus 

  L 136

2

30.5.2009

 M15

MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2009, 2010/265/EU tehty 9 päivänä joulukuuta 2009,

  L 115

33

8.5.2010

 M16

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN ELÄINLÄÄKINTÄALAN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2010, 2010/797/EU annettu 1 päivänä joulukuuta 2010,

  L 338

50

22.12.2010

 M17

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖSN:o 1/2010, 2011/83/EU annettu 13 päivänä joulukuuta 2010,

  L 32

9

8.2.2011

►M18

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2011, 2011/216/EU annettu 31 päivänä maaliskuuta 2011,

  L 90

53

6.4.2011

►M19

Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimusta maataloustuotteiden kaupasta muuttava SOPIMUS

  L 297

3

16.11.2011

►M20

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2012, 2012/295/EU tehty 3 päivänä toukokuuta 2012,

  L 155

1

15.6.2012

►M21

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2011, 2012/296/EU tehty 3 päivänä toukokuuta 2012,

  L 155

99

15.6.2012

 M22

MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPASTA TEHDYLLÄ EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON SOPIMUKSELLA PERUSTETUN ELÄINLÄÄKINTÄALAN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2013, 2013/479/EU annettu 22 päivänä helmikuuta 2013,

  L 264

1

5.10.2013

►M23

MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2013, 2013/733/EU annettu 28 päivänä marraskuuta 2013,

  L 332

49

11.12.2013

 M24

MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2014, 2014/373/EU annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014,

  L 180

21

20.6.2014

►M25

MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 2/2015, annettu 19 päivänä marraskuuta 2015,

  L 323

29

9.12.2015

►M26

MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2016, annettu 16 päivänä marraskuuta 2016,

  L 7

20

12.1.2017

►M27

MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS nro 1/2015, annettu 19 päivänä marraskuuta 2015,

  L 27

155

1.2.2017

►M28

MAATALOUDEN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2017, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017,

  L 171

185

4.7.2017

►M29

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON VÄLISELLÄ MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN ELÄINLÄÄKINTÄALAN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2015, annettu 17 päivänä joulukuuta 2015,

  L 112

1

8.4.2020

►M30

EUROOPAN YHTEISÖN JA SVEITSIN VALALIITON MAATALOUSTUOTTEIDEN KAUPPAA KOSKEVALLA SOPIMUKSELLA PERUSTETUN ELÄINLÄÄKINTÄALAN SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o 1/2018, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2018,

  L 127

26

22.4.2020


Oikaistu:

 C1

Oikaisu, EUVL L 142, 31.5.2002, s.  92  (2002/340)

 C2

Oikaisu, EUVL L 208, 10.6.2004, s.  101 (3/2004)

 C3

Oikaisu, EUVL L 212, 12.6.2004, s.  72 (1/2004)

 C4

Oikaisu, EUVL L 332, 6.11.2004, s.  59 (3/2004)
▼B

SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja sveitsin valaliiton sopimus maataloustuotteiden kaupastaEuroopan yhteisö,

jäljempänä ’yhteisö’,

ja

Sveitsin valaliitto,

jäljempänä ’Sveitsi’,

jäljempänä ’osapuolet’, jotka

OVAT PÄÄTTÄNEET poistaa asteittain lähes kaikki keskinäisen kauppansa esteet Maailman kauppajärjestöstä tehdyn sopimuksen vapaakauppa-alueiden perustamista koskevien määräysten mukaisesti,

KATSOVAT, että osapuolet ovat vapaakaupasta 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn sopimuksen 15 artiklassa ilmaisseet haluavansa edistää maatalouspolitiikkaansa noudattaen tämän sopimuksen soveltamisalaan kuulumattomien maataloustuotteiden kaupan tasapainoista kehitystä,

OVAT SOPINEET SEURAAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ:1 artikla

Tavoite

1.  Tämän sopimuksen tavoitteena on lujittaa osapuolten välisiä vapaakauppasuhteita parantamalla niiden pääsyä toistensa maataloustuotteiden markkinoille.

2.  ’Maataloustuotteilla’ tarkoitetaan harmonoitua tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 1(24 ryhmässä lueteltuja tuotteita. Tämän sopimuksen liitteiden 1(3 osalta sopimusta ei sovelleta harmonoidun järjestelmän 3 ryhmän tuotteisiin, nimikkeisiin 16.04 ja 16.05 eikä CN-koodeihin 05119110, 05119190, 19022010 ja 23012000 kuuluviin tuotteisiin.

3.  Tätä sopimusta ei sovelleta vapaakaupasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjassa tarkoitettuihin tuotteisiin, lukuun ottamatta liitteessä 1 ja 2 niille annettuja myönnytyksiä.

2 artikla

Tariffimyönnytykset

1.  Tämän sopimuksen liitteessä 1 luetellaan Sveitsin yhteisölle antamat tariffimyönnytykset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä 3 lueteltujen myönnytysten soveltamista.

2.  Tämän sopimuksen liitteessä 2 luetellaan yhteisön Sveitsille antamat tariffimyönnytykset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteessä 3 lueteltujen myönnytysten soveltamista.

3 artikla

Juustoja koskevat myönnytykset

Juustojen kaupassa sovellettavat erityismääräykset annetaan tämän sopimuksen liitteessä 3.

4 artikla

Alkuperäsäännöt

Tämän sopimuksen liitteiden 1–3 osalta sovelletaan vapaakaupasta tehdyn sopimuksen pöytäkirjassa vahvistettuja vastavuoroisia alkuperäsääntöjä.

5 artikla

Kaupan teknisten esteiden vähentäminen

1.   ►M19  Tämän sopimuksen liitteissä 4–12 määrätään maataloustuotteiden kaupan teknisten esteiden vähentämisestä seuraavilla aloilla: ◄

— 
liite 4 kasvinsuojelu
— 
liite 5 eläinten ruokinta
— 
liite 6 siemenala
— 
liite 7 viinialan tuotteiden kauppa
— 
liite 8 nimitysten vastavuoroinen tunnustaminen ja suoja tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen viinipohjaisten juomien alalla
— 
9 luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotetut maataloustuotteet ja elintarvikkeet
— 
liite 10 tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen tunnustaminen
— 
liite 11 elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavat eläinten terveyttä ja kotieläinjalostusta koskevat toimenpiteet

▼M19

— 
liite 12 maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suoja

▼B

2.  Tämän sopimuksen 1 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 6(8 artiklaa ja 10(13 artiklaa ei sovelleta liitteeseen 11.

6 artikla

Maatalouden sekakomitea

1.  Perustetaan maatalouden sekakomitea (jäljempänä ’komitea’), joka muodostuu osapuolten edustajista.

2.  Komitea huolehtii tämän sopimuksen hallinnasta ja valvoo sen moitteetonta täytäntöönpanoa.

3.  Komitealla on päätäntävalta tässä sopimuksessa ja sen liitteissä määrätyissä tapauksissa. osapuolet panevat nämä päätökset täytäntöön omien sääntöjensä mukaisesti.

4.  Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

5.  Komitea tekee päätöksensä yksimielisesti.

6.  Tämän sopimuksen moitteettoman täytäntöönpanon varmistamiseksi osapuolet neuvottelevat komiteassa jommankumman osapuolen pyynnöstä.

7.  Komitea muodostaa tämän sopimuksen liitteiden hallintaa varten tarvitsemansa työryhmät. Se vahvistaa työjärjestyksessään erityisesti näiden työryhmien kokoonpanon ja tehtävät.

▼M19

8.  Komitealla on valtuudet hyväksyä sopimuksen toisinnot, jotka laaditaan uusilla kielillä.

▼B

7 artikla

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Kumpikin osapuoli voi esittää komitean ratkaistavaksi tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevan erimielisyyden. Komitea pyrkii ratkaisemaan erimielisyydet. Komitealle on toimitettava kaikki aiheelliset tiedot, jotta se voi tarkastella tilannetta perusteellisesti ja saada aikaan hyväksyttävän ratkaisun. Tätä varten komitea tarkastelee kaikkia eri mahdollisuuksia tämän sopimuksen moitteettoman täytäntöönpanon jatkamiseksi.

8 artikla

Tietojen vaihto

1.  Osapuolet antavat toisilleen kaikki tämän sopimuksen määräysten täytäntöönpanon ja soveltamisen kannalta hyödylliset tiedot.

2.  Kumpikin osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle muutoksista, joita se aikoo tehdä sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla sovellettaviin lakeihin, asetuksiin ja hallinnollisiin määräyksiin, ja toimittaa tälle hyväksymänsä uudet säännökset mahdollisimman pian.

9 artikla

Luottamuksellisuus

Osapuolten edustajat, asiantuntijat ja muut virkailijat eivät saa tehtävistään luopumisen jälkeenkään ilmaista tämän sopimuksen osalta saamiaan salassapitovelvollisuuden alaisia tietoja.

10 artikla

Suojatoimenpiteet

1.  Jos tämän sopimuksen liitteitä 1(3 sovellettaessa jommankumman osapuolen alkuperätuotteiden tuonti aiheuttaa osapuolten maatalousmarkkinoiden erityisen herkkyyden vuoksi vakavan häiriön toisen osapuolen markkinoilla, osapuolet aloittavat viipymättä neuvottelut sopivan ratkaisun löytämiseksi. Asianomainen osapuoli voi toteuttaa tarpeellisiksi katsomansa toimenpiteet kunnes sopiva ratkaisu on löytynyt.

2.  Edellä 1 kohdassa tai muissa liitteissä määrättyjä suojatoimenpiteitä sovellettaessa:

(a) 

noudatetaan seuraavia menettelyjä, jollei erityismääräyksiä ole annettu:

— 
Jos osapuoli aikoo toteuttaa toisen osapuolen koko aluetta tai sen osaa koskevia suojatoimenpiteitä, sen on ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle etukäteen ja perusteltava toimenpiteet.
— 
Jos toinen osapuoli toteuttaa koko aluettaan tai sen osaa tai kolmannen maan aluetta koskevia suojatoimenpiteitä, sen on ilmoitettava tästä toiselle osapuolelle viipymättä.
— 
Osapuolet neuvottelevat mahdollisimman pian sopivien ratkaisujen löytämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta saattaa suojatoimenpiteet välittömän voimaan.
— 
Jos jokin yhteisön jäsenvaltio toteuttaa Sveitsiä, toista jäsenvaltiota tai kolmatta maata koskevia suojatoimenpiteitä, yhteisö ilmoittaa tästä viipymättä Sveitsille.
(b) 

on ensisijaisesti valittava toimenpiteet, joista aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa tämän sopimuksen täytäntöönpanolle.

▼M14

11 artikla

Muutokset

Komitea voi päättää muuttaa maataloussopimuksen liitteitä ja liitteiden lisäyksiä.

▼B

12 artikla

Sopimuksen tarkistaminen

1.  Jos toinen osapuoli haluaa tarkistaa tämän sopimuksen määräyksiä, sen on esitettävä toiselle osapuolelle perusteltu pyyntö.

2.  Osapuolet voivat antaa pyynnön tarkastelun komitean tehtäväksi ja pyytää tältä tarvittaessa suosituksia erityisesti neuvottelujen aloittamiseksi.

3.  Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät 2 kohdan mukaisista neuvotteluista johtuvat sopimukset omien menettelyjensä mukaisesti.

13 artikla

Kehitystä koskeva lauseke

1.  Osapuolet sitoutuvat jatkamaan ponnistelujaan edistääkseen keskinäisen maataloustuotekauppansa asteittaista vapauttamista.

2.  Osapuolet tarkastelevat tätä varten komiteassa säännöllisesti keskinäisen maataloustuotekauppansa edellytyksiä.

3.  Tarkastelujen tulosten perusteella osapuolet voivat oman maatalouspolitiikkansa mukaisesti ja maatalousmarkkinoiden herkkyyden huomioon ottaen aloittaa tämän sopimuksen osalta neuvottelut, joiden tavoitteena on vähentää edelleen vastavuoroisin ja molempia hyödyttävin etuuksin maatalousalan kaupan esteitä.

4.  Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät 3 kohdan mukaisista neuvotteluista johtuvat sopimukset omien menettelyjensä mukaisesti.

14 artikla

Sopimuksen täytäntöönpano

1.  Osapuolet toteuttavat kaikki yleiset tai erityiset toimenpiteet varmistaakseen, että tämän sopimuksen velvoitteita noudatetaan.

2.  Ne pidättyvät toimenpiteistä, jotka saattaisivat vaarantaa tämän sopimuksen tavoitteiden noudattamisen.

15 artikla

Liitteet

Liitteet sekä niiden lisäykset ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

16 artikla

Alueellinen soveltamisala

Tätä sopimusta sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa määrätyin edellytyksin alueilla, joilla kyseistä sopimusta sovelletaan, sekä Sveitsin valaliiton alueella.

17 artikla

Voimaantulo ja kesto

1.  Osapuolet ratifioivat tai hyväksyvät tämän sopimuksen omia menettelyjään noudattaen. Se tulee voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä, kun viimeinen ilmoitus ratifiointiasiakirjojen tallettamisesta tai kaikkien seuraavien seitsemän sopimuksen hyväksymisestä on annettu:

sopimus maataloustuotteiden kaupasta
sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta,
sopimus lentoliikenteestä
sopimus rautateiden ja maanteiden tavara- ja henkilöliikenteestä
sopimus vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroisesta tunnustamisesta
sopimus tietyistä julkisiin hankintoihin liittyvistä näkökohdista
sopimus tiede- ja teknologiayhteistyöstä.

2.  Tämä sopimus tehdään aluksi seitsemäksi vuodeksi. Sen voimassaoloa jatketaan määrittämättömäksi ajaksi, jollei Euroopan yhteisö tai Sveitsi ilmoita muusta toiselle osapuolelle ennen sopimuksen alkuperäisen voimassaoloajan päättymistä. Ilmoittaminen tapahtuu 4 kohdan määräysten mukaisesti.

3.  Yhteisö tai Sveitsi voi irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla päätöksestään toiselle osapuolelle. Ilmoittaminen tapahtuu 4 kohdan määräysten mukaisesti.

4.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen seitsemän sopimuksen voimassaolo päättyy kuuden kuukauden kuluttua 2 kohdassa tarkoitetun voimassaolon jatkamatta jättämistä koskevan ilmoituksen tai 3 kohdassa tarkoitetun irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en dos ejemplares en las lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zweifacher Ausfertigung in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlichist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, σε δύο ατνίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα αυτά είναι εξίσου αυθεντικά.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine, in duplicate in the Spanish, Danish, German, Greek, English, French, Italian, Dutch, Portuguese, Finnish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twevoud, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle talen gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em dois exemplares, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

SISÄLLYSLUETTELO

LIITE 1

Sveitsin myönnytykset

LIITE 2

Yhteisön myönnytykset

LIITE 3

LIITE 4

Kasvinsuojelu

Lisäys 1:

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat

Lisäys 2:

Lainsäädäntö

Lisäys 3:

Viranomaiset, jotka toimittavat pyynnöstä luettelon kasvipasseja laativista virallisista laitoksista

Lisäys 4:

Edellä 4 artiklassa tarkoitetut alueet ja niihin liittyvät erityisvaatimukset

Lisäys 5:

Tietojen vaihto

LIITE 5

Eläinten ruokinta

Lisäys 1

Lisäys 2:

Edellä 9 artiklassa tarkoitetut säädökset

LIITE 6

Siemenala

Lisäys 1:

Lainsäädäntö

Lisäys 2:

Siementen valvonnasta ja varmentamisesta vastaavat elimet

Lisäys 3:

Sveitsin hyväksymät yhteisön poikkeukset

Lisäys 4:

Kolmansien maiden luettelo

LIITE 7

Viinialan tuotteiden kauppa

Lisäys 1:

2 artiklassa tarkoitetut viinialan tuotteet

Lisäys 2:

3 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitetut erityismääräykset

Lisäys 3:

Luettelot 4 artiklassa tarkoitettujen viinialan tuotteita koskevista säädöksistä ja teknisistä määräyksistä

Lisäys 4:

5 artiklassa tarkoitetut suojatut nimitykset

Lisäys 5:

8 artiklan 9 kohdassa ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt

LIITE 8

Nimitysten vastavuoroinen tunnustaminen ja suoja tislattujen alkoholijuomien ja maustettujen viinipohjaisten juomien alalla

Lisäys 1:

Euroopan unionista peräisin oleviin tislattuihin alkoholijuomiin liittyvät maantieteelliset merkinnät

Lisäys 2:

Sveitsistä peräisin olevien tislattujen alkoholijuomien suojatut nimitykset

Lisäys 3:

Yhteisöstä peräisin olevien maustettujen juomien suojatut nimitykset

Lisäys 4:

Sveitsistä peräisin olevien maustettujen juomien suojatut nimitykset

Lisäys 5:

Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista tislattuja alkoholijuomia, maustettuja viinejä ja maustettuja alkoholijuomia koskevista säädöksistä

LIITE 9

Luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotetut maataloustuotteet ja elintarvikkeet

Lisäys 1:

Luettelo 3 artiklassa tarkoitetuista luonnonmukaisella tuotantotavalla tuotettuja maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevista säädöksistä

Lisäys 2:

Soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt

LIITE 10

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuuden tarkastamisen tunnustaminen

Lisäys 1:

Liitteessä 10 olevassa 3 artiklassa tarkoitetun vaatimustenmukaisuustodistuksen antamiseen valtuutetut Sveitsin tarkastuslaitokset

Lisäys 2

LIITE 11

Elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä ja kotieläinjalostusta koskevista toimenpiteistä

Lisäys 1:

Toimenpiteet sairauksien torjumiseksi ja ilmoittamiseksi

Lisäys 2:

Eläinten terveys: kauppa ja markkinoille saattaminen

Lisäys 3:

Elävien eläinten ja niiden siemennesteen, alkioiden ja munasolujen tuonti kolmansista maista

Lisäys 4:

Kotieläinjalostus, tuonti kolmansista maista mukaan luettuna

Lisäys 5:

Elävät eläimet, siemenneste, munasolut ja alkiot: rajatarkastukset ja tarkastusmaksut

Lisäys 6:

Eläintuotteet

Lisäys 7:

Toimivaltaiset viranomaiset

Lisäys 8:

Alueellisia edellytyksiä koskevat mukautukset

Lisäys 9:

Tarkastusmenettelyjä koskevat ohjeet

Lisäys 10:

Eläintuotteet: rajatarkastukset ja tarkastusmaksut

Lisäys 11:

Yhteyselimet

LIITE 12

relative à la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires

Lisäys 1:

Luettelo osapuolten maantieteellisistä merkinnöistä, joille toinen osapuoli myöntää suojan

Lisäys 2:

Osapuolten lainsäädäntö

▼M12

LIITE 1

Sveitsin myönnytykset

Sveitsi antaa jäljempänä mainituille yhteisöstä peräisin oleville tuotteille seuraavat tariffimyönnytykset, tarvittaessa vuosittaisten määrien mukaisesti:Sveitsin tariffinimike

Tavaran kuvaus

Sovellettava tulli

(CHF/100 kg brutto)

Vuotuinen määrä

(tonnia, nettopaino)

0101 90 95

Elävät hevoset (ei kuitenkaan puhdasrotuiset siitoseläimet ja teuraseläimet) (eläinten lukumääränä)

0

100 eläintä

0204 50 10

Vuohen liha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

40

100

0207 14 81

Kanan rinta, jäädytetty

15

2 100

0207 14 91

Kanan paloiteltu liha ja muut syötävät eläimenosat, myös maksa (ei kuitenkaan rinta), jäädytetyt

15

1 200

0207 27 81

Kalkkunan rinta, jäädytetty

15

800

0207 27 91

Kalkkunan paloiteltu liha ja muut syötävät eläimenosat, myös maksa (ei kuitenkaan rinta), jäädytetyt

15

600

0207 33 11

Ankka, paloittelematon, jäädytetty

15

700

0207 34 00

Ankan, hanhen tai helmikanan rasvainen maksa (foie gras), tuore tai jäähdytetty

9,5

20

0207 36 91

Palat ja muut syötävät eläimenosat (ei kuitenkaan rasvainen maksa), ankkaa, hanhea tai helmikanaa, jäädytetyt

15

100

0208 10 00

Liha ja muut syötävät eläimenosat, kania tai jänistä, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

11

1 700

0208 90 10

Liha ja muut syötävät eläimenosat, riistaa (ei kuitenkaan jänistä tai villisikaa), tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

0

100

ex 0210 11 91

Kinkut ja niiden palat, luulliset, sikaa (muuta kuin villisikaa), suolatut tai suolavedessä, kuivatut tai savustetut

vapaa

1 000  (1)

ex 0210 19 91

Kinkut ja niiden palat, luuttomat, sikaa (muuta kuin villisikaa), suolatut tai suolavedessä, kuivatut tai savustetut

vapaa

0210 20 10

Kuivattu naudanliha

vapaa

200  (2)

ex 0407 00 10

Kuorelliset siipikarjan munat, tuoreet, säilötyt tai keitetyt

47

150

ex 0409 00 00

Luonnonhunaja, akaasiasta

8

200

ex 0409 00 00

Muu luonnonhunaja (muu kuin akaasiahunaja)

26

50

0602 10 00

Juurruttamattomat pistokkaat ja varttamisoksat

vapaa

rajoittamaton

 

Siemenhedelmiä tuottavien puiden perusrungot (siemenistä tai kasvullisesti lisätyt):

vapaa

 (3)

0602 20 11

—  silmutetut tai vartetut, paljasjuuriset

0602 20 19

—  silmutetut tai vartetut, juuripaakkuineen

0602 20 21

—  silmuttamattomat ja varttamattomat, paljasjuuriset

0602 20 29

—  silmuttamattomat ja varttamattomat, juuripaakkuineen

 

Kivellisiä hedelmiä tuottavien puiden perusrungot (siemenistä tai kasvullisesti lisätyt):

vapaa

 (3)

0602 20 31

—  silmutetut tai vartetut, paljasjuuriset

0602 20 39

—  silmutetut tai vartetut, juuripaakkuineen

0602 20 41

—  silmuttamattomat ja varttamattomat, paljasjuuriset

0602 20 49

—  silmuttamattomat ja varttamattomat, juuripaakkuineen

 

Muut syötäväksi kelpaavia siemenhedelmiä tai kivellisiä hedelmiä tuottavien puiden taimet kuin perusrungot (siemenistä tai kasvullisesti lisätyt):

vapaa

rajoittamaton

0602 20 51

—  paljasjuuriset

0602 20 59

—  muut kuin paljasjuuriset

 

Puut ja pensaat, joiden hedelmät ovat syötäviä, paljasjuuriset:

vapaa

 (3)

0602 20 71

—  siemenhedelmiä tuottavat

0602 20 72

—  kivellisiä hedelmiä tuottavat

0602 20 79

—  muut kuin siemenhedelmiä tai kivellisiä hedelmiä tuottavat

vapaa

rajoittamaton

 

Puut ja pensaat, joiden hedelmät ovat syötäviä, juuripaakkuineen:

vapaa

 (3)

0602 20 81

—  siemenhedelmiä tuottavat

0602 20 82

—  kivellisiä hedelmiä tuottavat

0602 20 89

—  muut kuin siemenhedelmiä tai kivellisiä hedelmiä tuottavat

vapaa

rajoittamaton

0602 30 00

Rhododendronit ja atsaleat, myös oksastetut

vapaa

rajoittamaton

 

Ruusut, myös vartetut:

vapaa

rajoittamaton

0602 40 10

—  luonnontaimet ja luonnonvaraisen ruusun varret

 

—  muut kuin luonnontaimet ja luonnonvaraisen ruusun varret:

0602 40 91

—  paljasjuuriset

0602 40 99

—  muut kuin paljasjuuriset, juuripaakkuineen

 

Hyötykasvien taimet (siemenistä tai kasvullisesti lisätyt), sienirihmastot:

vapaa

rajoittamaton

0602 90 11

—  kasvikset ja siirtonurmi

0602 90 12

—  sienirihmasto

0602 90 19

—  muut kuin kasvikset, siirtonurmi ja sienirihmasto

 

Muut elävät kasvit (myös niiden juuret):

vapaa

rajoittamaton

0602 90 91

—  paljasjuuriset

0602 90 99

—  muut kuin paljasjuuriset, juuripaakkuineen

0603 11 10

Ruusut, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, 1.5.–25.10.

vapaa

1 000

0603 12 10

Neilikat, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, 1.5.–25.10.

0603 13 10

Orkideat, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, 1.5.–25.10.

0603 14 10

Krysanteemit, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, 1.5.–25.10.

 

Leikkokukat ja kukannuput (muut kuin neilikat, ruusut, orkideat ja krysanteemit), kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, 1.5.–25.10.:

0603 19 11

—  puuvartiset

0603 19 19

—  muut kuin puuvartiset

0603 12 30

Neilikat, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, 26.10.–30.4.

vapaa

rajoittamaton

0603 13 30

Orkideat, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, 26.10.–30.4.

0603 14 30

Krysanteemit, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, 26.10.–30.4.

0603 19 30

Tulppaanit, leikkokukkina, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, 26.10.–30.4.

 

Muut leikkokukat tai kukannuput, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet, 26.10.–30.4.:

vapaa

rajoittamaton

0603 19 31

—  puuvartiset

0603 19 39

—  muut kuin puuvartiset

 

Tomaatit, tuoreet tai jäähdytetyt:

vapaa

10 000

 

—  kirsikkatomaatit:

0702 00 10

—  21.10.–30.4.

 

—  Peretti-tomaatit (pitkulaiset):

0702 00 20

—  21.10.–30.4.

 

—  muut halkaisijaltaan vähintään 80 mm:n kokoiset tomaatit (pihvitomaatit):

0702 00 30

—  21.10.–30.4.

 

—  muut:

0702 00 90

—  21.10.–30.4.

 

Jäävuorisalaatti, ilman uloimpia lehtiä:

vapaa

2 000

0705 11 11

—  1.1. alkaen helmikuun loppuun

 

Tuore tai jäähdytetty salaattisikuri eli suppusikuri:

vapaa

2 000

0705 21 10

—  21.5.–30.9.

0707 00 10

Salaattiin tarkoitetut kurkut, 21.10.–14.4.

5

200

0707 00 30

Säilöttäväksi tarkoitetut tuoreet tai jäähdytetyt kurkut, pituus > 6 cm mutta =< 12 cm, 21.10.–14.4.

5

100

0707 00 31

Säilöttäväksi tarkoitetut tuoreet tai jäähdytetyt kurkut, pituus > 6 cm mutta =< 12 cm, 15.4.–20.10.

5

2 100

0707 00 50

Tuoreet tai jäähdytetyt pikkukurkut

3,5

800

 

Tuoreet tai jäähdytetyt munakoisot:

vapaa

1 000

0709 30 10

—  16.10.–31.5.

0709 51 00

0709 59 00

Tuoreet tai jäähdytetyt sienet, Agaricus-sukuiset tai muut, ei kuitenkaan multasienet (tryffelit)

vapaa

rajoittamaton

 

Tuoreet tai jäähdytetyt paprikat:

2,5

rajoittamaton

0709 60 11

—  1.11.–31.3.

0709 60 12

Tuoreet tai jäähdytetyt paprikat, 1.4.–31.10.

5

1 300

 

Tuoreet tai jäähdytetyt kesäkurpitsat (myös niiden kukat):

vapaa

2 000

0709 90 50

—  31.10.–19.4.

ex 0710 80 90

Sienet, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, jäädytetyt

vapaa

rajoittamaton

0711 90 90

Kasvikset ja kasvissekoitukset, väliaikaisesti (esim. rikkidioksidikaasulla tai suolavedessä, rikkihapoke- tai muussa säilöntäliuoksessa) säilöttyinä, mutta siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltumattomina

0

150

0712 20 00

Kuivatut kepasipulit, myös paloitellut tai viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, mutta ei enempää valmistetut

0

100

0713 10 11

Herneet (Pisum sativum), kuivatut, silvityt, kokonaisina ja valmistamattomina, eläinten ravinnoksi

Tullinalennus 0,9

1 000

0713 10 19

Herneet (Pisum sativum), kuivatut, silvityt, kokonaisina ja valmistamattomina (ei kuitenkaan eläinten ravinnoksi, tekniseen käyttöön tai oluen valmistukseen tarkoitetut)

0

1 000

 

Tuoreet tai kuivatut hasselpähkinät (Corylus spp.):

vapaa

rajoittamaton

0802 21 90

—  kuorelliset, muut kuin eläinten ravinnoksi tai öljyksi tarkoitetut

0802 22 90

—  kuorettomat, muut kuin eläinten ravinnoksi tai öljyksi tarkoitetut

0802 32 90

Pähkinät

vapaa

100

ex 0802 90 90

Tuoreet tai kuivatut männynsiemenet

vapaa

rajoittamaton

0805 10 00

Appelsiinit, tuoreet tai kuivatut

vapaa

rajoittamaton

0805 20 00

Mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat); klementiinit, wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit

vapaa

rajoittamaton

0807 11 00

Tuoreet vesimelonit

vapaa

rajoittamaton

0807 19 00

Tuoreet melonit, muut kuin vesimelonit

vapaa

rajoittamaton

 

Tuoreet aprikoosit avoimissa pakkauksissa:

vapaa

2 100

0809 10 11

—  1.9.–30.6.

 

Muulla tavalla pakatut:

0809 10 91

—  1.9.–30.6.

0809 40 13

Tuoreet luumut avoimissa pakkauksissa, 1.7.–30.9.

0

600

0810 10 10

Tuoreet mansikat, 1.9.–14.5.

vapaa

10 000

0810 10 11

Tuoreet mansikat, 15.5.–31.8.

0

200

0810 20 11

Tuoreet vadelmat, 1.6.–14.9.

0

250

0810 50 00

Tuoreet kiivit

vapaa

rajoittamaton

ex 0811 10 00

Jäädytetyt mansikat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät, muulla tavalla kuin vähittäismyyntipakkauksiin pakattuina, jalostusteollisuuden käyttöön

10

1 000

ex 0811 20 90

Jäädytetyt vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat, musta-, valko- ja punaherukat sekä karviaiset, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät, muulla tavalla kuin vähittäismyyntipakkauksiin pakattuina, jalostusteollisuuden käyttöön

10

1 200

0811 90 10

Jäädytetyt mustikat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

0

200

0811 90 90

Jäädytetyt syötävät hedelmät (ei kuitenkaan mansikat, vadelmat, karhunvatukat, mulperinmarjat, loganinmarjat, musta-, valko- ja punaherukat, karviaiset, mustikat ja trooppiset hedelmät), keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

0

1 000

0904 20 90

Kuivatut, murskatut tai jauhetut Capsicum- tai Pimenta-sukuiset hedelmät, jalostetut

0

150

0910 20 00

Sahrami

vapaa

rajoittamaton

1001 90 60

Vehnä sekä vehnän ja rukiin sekavilja (ei kuitenkaan makaroni- eli durumvehnä), eläinten ravinnoksi tarkoitettu

Tullinalennus 0,6

50 000

1005 90 30

Eläinten ravinnoksi tarkoitettu maissi

Tullinalennus 0,5

13 000

 

Neitsytoliiviöljy, muu kuin eläinten ravinnoksi tarkoitettu:

 

 

1509 10 91

—  enintään 2 litraa vetävissä lasiastioissa

60,60  (4)

rajoittamaton

1509 10 99

—  enemmän kuin 2 litraa vetävissä lasiastioissa tai muissa astioissa

86,70  (4)

rajoittamaton

 

Oliiviöljy ja sen jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, muut kuin eläinten ravinnoksi tarkoitetut:

 

 

1509 90 91

—  enintään 2 litraa vetävissä lasiastioissa

60,60  (4)

rajoittamaton

1509 90 99

—  enemmän kuin 2 litraa vetävissä lasiastioissa tai muissa astioissa

86,70  (4)

rajoittamaton

ex 0210 19 91

Kinkku, suolavedessä, luuton, rakkoon tai tekosuoleen suljettu

vapaa

3 715

ex 0210 19 91

Kyljyspala, luuton, savustettu

1601 00 11

1601 00 21

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä; tällaisiin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet nimikkeisiin 0101 –0104 kuuluvista eläimistä, muista kuin villisioista valmistetut

ex 0210 19 91

ex 1602 49 10

Sianniska, ilmakuivattu, maustettu tai maustamaton, kokonaisena, palana tai ohuina viipaleina

 

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kokonaiset tai paloitellut tomaatit:

 

 

2002 10 10

—  yli 5 kg:n astioissa

2,50

rajoittamaton

2002 10 20

—  enintään 5 kg:n astioissa

4,50

rajoittamaton

 

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kuin kokonaiset tai paloitellut tomaatit:

vapaa

rajoittamaton

2002 90 10

—  yli 5 kg:n astioissa

2002 90 21

Tomaatin malto, tomaattisoseet ja tiivisteet, ilmanpitävissä astioissa, kuiva-ainepitoisuus vähintään 25 painoprosenttia, tomaattia ja vettä sisältävät, myös lisättyä suolaa ja mausteita sisältävät, enintään 5 kg:n astioissa

vapaa

rajoittamaton

2002 90 29

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt muut kuin kokonaiset tai paloitellut tomaatit, ja muut kuin tomaatin malto, tomaattisoseet ja -tiivisteet:

— enintään 5 kg:n astioissa

vapaa

rajoittamaton

2003 10 00

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt Agaricus-sukuiset sienet

0

1 700

 

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt jäädytetyt latva-artisokat, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

 

 

ex 2004 90 18

—  yli 5 kg:n astioissa

17,5

rajoittamaton

ex 2004 90 49

—  enintään 5 kg:n astioissa

24,5

rajoittamaton

 

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt jäädyttämättömät parsat, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

vapaa

rajoittamaton

2005 60 10

—  yli 5 kg:n astioissa

2005 60 90

—  enintään 5 kg:n astioissa

 

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt jäädyttämättömät oliivit, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

vapaa

rajoittamaton

2005 70 10

—  yli 5 kg:n astioissa

2005 70 90

—  enintään 5 kg:n astioissa

 

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt jäädyttämättömät kaprikset ja latva-artisokat, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet:

 

 

ex 2005 99 11

—  yli 5 kg:n astioissa

17,5

rajoittamaton

ex 2005 99 41

—  enintään 5 kg:n astioissa

24,5

rajoittamaton

2008 30 90

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt sitrushedelmät, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat

vapaa

rajoittamaton

2008 50 10

Muulla tavalla valmistettu tai säilötty aprikoosin malto, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, muualle kuulumaton

10

rajoittamaton

2008 50 90

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt aprikoosit, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat

15

rajoittamaton

2008 70 10

Muulla tavalla valmistettu tai säilötty persikan malto, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, muualle kuulumaton

vapaa

rajoittamaton

2008 70 90

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt persikat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat

vapaa

rajoittamaton

 

Muusta kuin appelsiineista, greipeistä tai pomeloista valmistettu sitrushedelmämehu, käymätön, lisättyä alkoholia sisältämätön:

 

 

ex 2009 39 19

—  jossa ei ole lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tiivistetty

6

rajoittamaton

ex 2009 39 20

—  jossa on lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta, tiivistetty

14

rajoittamaton

 

Makeat viinit, erikoisuudet ja mistellat:

 

 

2204 21 50

—  enintään 2 litraa vetävissä astioissa (5)

8,5

rajoittamaton

2204 29 50

—  enemmän kuin 2 litraa vetävissä astioissa (5)

8,5

rajoittamaton

ex 2204 21 50

Portviini, enintään 2 l vetävissä astioissa, kuvauksen mukaan (6)

vapaa

1 000 hl

ex 2204 21 21

Retsina (kreikkalainen valkoviini) enintään 2 l vetävissä astioissa, kuvauksen mukaan (7)

vapaa

500 hl

 

Retsina (kreikkalainen valkoviini) enemmän kuin 2 l vetävissä astioissa, kuvauksen mukaan (7), alkoholipitoisuus:

ex 2204 29 21

—  suurempi kuin 13 tilavuusprosenttia

ex 2204 29 22

—  enintään 13 tilavuusprosenttia

(1)   Mukaan luettuna 480 tonnia Parman ja San Danielen kinkkua yhteisön ja Sveitsin 25 päivänä tammikuuta 1972 käymän kirjeenvaihdon mukaisesti.

(2)   Mukaan luettuna 170 tonnia Bresaolaa yhteisön ja Sveitsin 25 päivänä tammikuuta 1972 käymän kirjeenvaihdon mukaisesti.

(3)   Vuosittaisen 60 000 taimen kiintiön mukaisesti.

(4)   Tähän kuuluu pakollista varastointia koskeva vakuusrahaston maksuosa.

(5)   Sovelletaan ainoastaan sopimuksen liitteessä 7 tarkoitettuihin tuotteisiin.

(6)   Kuvaus: Ilmaisulla ’portviini’ tarkoitetaan Portugalin samannimisellä määritetyllä alueella tuotettua, asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaista laatuviiniä.

(7)   Kuvaus: Ilmaisulla ’retsina’ tarkoitetaan asetuksen (EY) N:o 1493/1999 liitteessä VII olevan A kohdan 2 alakohdassa tarkoitettujen yhteisön säännösten mukaista pöytäviiniä.

LIITE 2

Yhteisön myönnytykset

Yhteisö antaa Sveitsistä peräisin oleville tuotteille seuraavat tariffimyönnytykset, tarvittaessa vuosittaisten määrien mukaisesti:CN-koodi

Tavaran kuvaus

Sovellettava tulli

(euroa/100 kg netto)

Vuotuinen määrä

(tonnia, nettopaino)

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

Elävät nautaeläimet, elopaino suurempi kuin 160 kg

0

4 600 eläintä

ex 0210 20 90

Naudanliha, luuton, kuivattu

vapaa

1 200

ex 0401 30

Kerma, rasvapitoisuus suurempi kuin 6 painoprosenttia

vapaa

2 000

0403 10

Jogurtti

0402 29 11

ex 0404 90 83

Erikoismaito pikkulapsille, enintään nettopainoltaan 500 g:n ilmanpitävissä astioissa, rasvapitoisuus suurempi kuin 10 painoprosenttia (1)

43,8

rajoittamaton

0602

Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja varttamisoksat; sienirihmasto

vapaa

rajoittamaton

0603 11 00

0603 12 00

0603 13 00

0603 14 00

0603 19

Leikkokukat ja kukannuput, kukkakimppuihin tai koristetarkoituksiin, tuoreet

vapaa

rajoittamaton

0701 10 00

Siemenperunat, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

4 000

0702 00 00

Tomaatit, tuoreet tai jäähdytetyt:

vapaa (2)

1 000

0703 10 19

0703 90 00

Sipulit, muut kuin istukassipulit, purjot sekä muut Allium-suvun kasvikset, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

5 000

0704 10 00

0704 90

Keräkaalit, kukkakaalit, savoijinkaalit, sekä niiden kaltaiset Brassica-sukuiset syötävät kaalit, ei kuitenkaan ruusukaalit, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

5 500

0705

Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit (Lactuca sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium spp.)

vapaa

3 000

0706 10 00

Porkkanat ja nauriit, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

5 000

0706 90 10

0706 90 90

Punajuuret, kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret, ei kuitenkaan piparjuuret (Cochlearia armoracia), tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

3 000

0707 00 05

Tuoreet tai jäähdytetyt kurkut

vapaa (2)

1 000

0708 20 00

Tuoreet tai jäähdytetyt pavut (Vigna spp., Phaseolus spp.)

vapaa

1 000

0709 30 00

Munakoisot, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

500

0709 40 00

Tuoreet tai jäähdytetyt ruoti- eli lehtisellerit, ei kuitenkaan mukulasellerit

vapaa

500

0709 51 00

0709 59

Tuoreet tai jäähdytetyt sienet ja multasienet (tryffelit)

vapaa

rajoittamaton

0709 70 00

Tuoreet tai jäähdytetyt pinaatit, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa

vapaa

1 000

0709 90 10

Tuoreet tai jäähdytetyt salaattikasvit, muut kuin salaatit (Lactuca sativa) sekä sikurit ja endiivit (Cichorium spp.)

vapaa

1 000

0709 90 20

Lehtijuurikkaat (mangoldit) ja kardonit

vapaa

300

0709 90 50

Tuore tai jäähdytetty fenkoli

vapaa

1 000

0709 90 70

Tuoreet tai jäähdytetyt kesäkurpitsat

vapaa (2)

1 000

0709 90 90

Muut kasvikset, tuoreet tai jäähdytetyt

vapaa

1 000

0710 80 61

0710 80 69

Sienet, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, jäädytetyt

vapaa

rajoittamaton

0712 90

Kuivatut kasvikset, myös paloitellut, viipaloidut, rouhitut tai jauhetut, myös keitetyistä kasviksista valmistetut, mutta ei enempää valmistetut, ei kuitenkaan sipulit, sienet ja multasienet (tryffelit)

vapaa

rajoittamaton

ex 0808 10 80

Tuoreet omenat, muut kuin omenasiiderin tai omenamehun valmistukseen tarkoitetut

vapaa (2)

3 000

0808 20

Tuoreet päärynät ja kvittenit

vapaa (2)

3 000

0809 10 00

Tuoreet aprikoosit

vapaa (2)

500

0809 20 95

Tuoreet kirsikat, ei kuitenkaan hapankirsikat (Prunus cerasus)

vapaa (2)

1 500  (2)

0809 40

Tuoreet luumut ja oratuomenmarjat

vapaa (2)

1 000

0810 10 00

Mansikat

vapaa

200

0810 20 10

Tuoreet vadelmat

vapaa

100

0810 20 90

Tuoreet karhunvatukat, mulperinmarjat ja loganinmarjat

vapaa

100

1106 30 10

Banaanista valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauheet

vapaa

5

1106 30 90

Muista 8 ryhmän hedelmistä valmistetut hienot ja karkeat jauhot ja jauhe

vapaa

rajoittamaton

ex 0210 19 50

Kinkku, suolavedessä, luuton, rakkoon tai tekosuoleen suljettu

vapaa

1 900

ex 0210 19 81

Kyljyspala, luuton, savustettu

ex 1601 00

Makkarat ja niiden kaltaiset tuotteet, jotka on valmistettu lihasta, muista eläimenosista tai verestä; tällaisiin tuotteisiin perustuvat elintarvikevalmisteet nimikkeisiin 0101 –0104 kuuluvista eläimistä, muista kuin villisioista valmistetut

ex 0210 19 81

ex 1602 49 19

Sianniska, ilmakuivattu, maustettu tai maustamaton, kokonaisena, palana tai ohuina viipaleina

ex 2002 90 91

ex 2002 90 99

Tomaateista valmistetut jauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

2003 90 00

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt sienet, ei kuitenkaan Agaricus-sukuiset sienet

vapaa

rajoittamaton

0710 10 00

Jäädytetyt perunat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt

vapaa

3 000

2004 10 10

2004 10 99

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädytetyt perunat, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet, ei kuitenkaan hienot tai karkeat jauhot tai hiutaleet

2005 20 80

Muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt, jäädyttämättömät perunat, muut kuin nimikkeen 2006 tuotteet, ei kuitenkaan hienojen tai karkeiden jauhojen tai hiutaleiden muodossa olevat valmisteet, ohuiksi viipaloidut, rasvassa kiehautetut, myös suolatut tai maustetut, ilmanpitävissä pakkauksissa, siinä tilassa välittömään kulutukseen soveltuvat

ex 2005 91 00

ex 2005 99

Kasviksista ja kasvissekoituksista valmistetut jauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

ex 2008 30

Sitrushedelmähiutaleet tai -jauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

ex 2008 40

Päärynähiutaleet tai -jauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

ex 2008 50

Aprikoosihiutaleet tai -jauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

2008 60

Muulla tavalla valmistetut tai säilötyt kirsikat, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai alkoholia sisältävät, muualle kuulumattomat

vapaa

500

ex 0811 90 19

ex 0811 90 39

Jäädytetyt kirsikat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

0811 90 80

Jäädytetyt makeat kirsikat, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämättömät

ex 2008 70

Persikkahiutaleet tai -jauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

ex 2008 80

Mansikkahiutaleet tai -jauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

ex 2008 99

Muista hedelmistä valmistetut hiutaleet tai jauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta tai tärkkelystä sisältävät (4)

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 19

Appelsiinimehujauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 21 00

ex 2009 29

Greippimehujauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 31

ex 2009 39

Muista sitrushedelmistä valmistetut mehujauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 41

ex 2009 49

Ananasmehujauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 71

ex 2009 79

Omenamehujauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

vapaa

rajoittamaton

ex 2009 80

Muista hedelmistä tai kasviksista valmistetut mehujauheet, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät

vapaa

rajoittamaton

(1)   Tässä alanimikkeessä tarkoitetaan ilmaisulla ’erikoismaito pikkulapsille’ tuotteita, joissa ei ole patogeenisiä eikä myrkyllisiä organismeja ja jotka sisältävät alle 10 000 elinkykyistä aerobista bakteeria ja alle kaksi kolibakteeria grammaa kohti.

(2)   Tarvittaessa sovelletaan muuta paljoustullia kuin vähimmäistullia.

(3)   Mukaan luettuna 1 000 tonnia 14 päivänä heinäkuuta 1986 käydyn kirjeenvaihdon mukaisesti.

(4)   Ks. kasvis- ja hedelmämehujauheiden tariffiin luokittelua koskeva yhteinen julistus.

▼M18

LIITE 3

1. Kaikkien harmonoidun järjestelmän nimikkeeseen 0406 kuuluvien tuotteiden kahdenvälinen kauppa on vapautettu kokonaan 1 päivästä kesäkuuta 2007 alkaen poistamalla kaikki tullit ja kiintiöt.

2. Euroopan unioni ei sovella vientitukea Sveitsiin vietäviin juustoihin. Sveitsi ei sovella vientitukea ( 1 ) Euroopan unioniin vietäviin juustoihin.

3. Kaikki Euroopan unionista tai Sveitsistä peräisin olevat ja niiden välisen kaupan kohteena olevat CN-koodiin 0406 kuuluvat tuotteet vapautetaan tuontiluvan esittämisestä.

4. Euroopan unioni ja Sveitsi varmistavat, etteivät muut tuontiin ja vientiin vaikuttavat toimenpiteet vaaranna niiden toisilleen myöntämiä etuuksia.

5. Jos hintakehitys ja/tai tuonnin kehitys aiheuttaa häiriön toisen osapuolen markkinoille, tämän sopimuksen 6 artiklalla perustetussa komiteassa käydään kumman tahansa osapuolen pyynnöstä mahdollisimman pian neuvottelut asianmukaisten ratkaisujen löytämiseksi. Tätä varten osapuolet sopivat vaihtavansa säännöllisesti hintatietoja sekä muita merkityksellisiä tietoja paikallisesti tuotettujen juustojen ja tuontijuustojen markkinoista.

▼B

LIITE 4

KASVINSUOJELU

1 artikla

Tarkoitus

►M14  1. ◄   Tämän liitteen tavoitteena on helpottaa osapuolten alueelta peräisin olevien tai niihin kolmansista maista tuotujen, kasvinsuojelutoimenpiteiden kohteena olevien sellaisten kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden kauppaa osapuolten välillä, jotka mainitaan komitean sopimuksen 11 artiklan mukaisesti laatimassalisäyksessä 1.

▼M14

2.  Poiketen siitä, mitä sopimuksen 1 artiklassa määrätään, tätä liitettä sovelletaan kaikkiin kasveihin, kasvituotteisiin ja 1 kohdassa tarkoitettuihin lisäyksessä 1 lueteltuihin muihin tuotteisiin.

▼B

2 artikla

Periaatteet

1)  Osapuolet toteavat, että kasveille, kasvituotteille ja muille tuotteille haitallisten organismien tuloa ja lisääntymistä ehkäisemään tarkoitettuja suojatoimenpiteitä koskeva lainsäädäntö on niissä samankaltainen, minkä johdosta toimenpiteillä saavutetaan samanlainen suoja 1 artiklassa tarkoitetussalisäyksessä 1 mainituille kasveille, kasvituotteille ja muille tuotteille haitallisten organismien tuloa ja lisääntymistä vastaan. Toteamus kattaa myös kasvinsuojelutoimenpiteet, jotka koskevat kolmansista maista tuotuja kasveja, kasvituotteita ja muita tuotteita.

2)  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lainsäädäntö esitetäänlisäyksessä 2, jonka komitea laatii sopimuksen 11 artiklan mukaisesti.

▼M14

3.  Osapuolet tunnustavat vastavuoroisesti asianomaisten viranomaisten hyväksymien laitosten myöntämät kasvipassit. Luettelo näistä laitoksista, sellaisena kuin se on säännöllisesti päivitettynä, on saatavilla lisäyksessä 3 luetelluilta viranomaisilta. Kasvipassit ovat molempien osapuolten osalta 2 kohdassa tarkoitetussa lisäyksessä 2 esitetyn lainsäädännön mukaiset, ja niiden katsotaan täyttävän 1 artiklassa tarkoitetussa lisäyksessä 1 mainittujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden siirtoon molempien osapuolten alueella liittyviä asiakirjoja koskevat vaatimukset, jotka vahvistetaan asianomaisissa säädöksissä.

▼B

4)  Kasvipasseja ei käytetä osapuolten välisessä kaupassa sellaisten 1 artiklassa tarkoitetussalisäyksessä 1 mainittujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden yhteydessä, joiden kaupassa kummankaan osapuolen maa-alueen sisällä ei sovelleta kasvipassijärjestelmää, sanotun kuitenkaan rajoittamatta vaatimuksia, jotka sisältyvät muihin, osapuolten oman lainsäädännön nojalla edellytettyihin asiakirjoihin, erityisesti niihin, joiden avulla voidaan selvittää mainittujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden alkuperä.

3 artikla

1)  Osapuolten välinen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden, joita ei selvästi mainita 1 artiklassa tarkoitetussalisäyksessä 1 ja joihin ei sovelleta kasvinsuojelutoimenpiteitä kummankaan osapuolen alueella, kauppa ilman kasvinsuojelutoimenpiteisiin liittyvää valvontaa (asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset, kasvintarkastukset) on sallittu.

2)  Jos jompikumpi osapuoli aikoo soveltaa 1 kohdassa tarkoitettuihin kasveihin, kasvituotteisiin ja muihin tuotteisiin kasvinsuojelutoimenpiteitä, sen on ilmoitettava siitä toiselle osapuolelle.

3)  Soveltaen 10 artiklan 2 kohtaa kasvinsuojelun työryhmä arvioi 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen muutosten vaikutukset tähän liitteeseen voidakseen esittää kyseisiin lisäyksiin mahdolliset muutokset.

4 artikla

Alueelliset vaatimukset

1)  Kumpikin osapuoli voi vahvistaa samanlaisin perustein erityisvaatimuksia, jotka liittyvät kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden, niiden alkuperästä riippumatta, siirtoihin jossakin maa-alueensa osassa tai kyseiselle alueelle, sikäli kun se on perusteltua alueella aiemmin vallinneen kasvien terveystilanteen perusteella.

2)  Lisäyksessä 4, jonka komitea laatii sopimuksen 11 artiklan mukaisesti, määritellään 1 kohdassa tarkoitetut alueet sekä niihin liittyvät erityisvaatimukset.

5 artikla

Tuontitarkastus

1)  Kumpikin osapuoli suorittaa kasvintarkastuksia pistokokein, joissa käytettävän otoksen koko ei saa ylittää 1 artiklassa tarkoitetussalisäyksessä 1 mainittujen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden lähetyksestä tiettyä prosenttiosuutta. Tämä kasvinsuojelun työryhmän ehdottama osuus määritetään kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden osalta niihin kohdistuvan kasvinterveydellisen riskin mukaan, ja sen vahvistaa komitea. Tämän liitteen tullessa voimaan osuudeksi vahvistetaan kymmenen prosenttia.

2)  Komitea voi kasvinsuojelun työryhmän ehdotuksesta tämän liitteen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti päättää 1 kohdassa määrättyjen tarkastusten suhteellisen osuuden pienentämisestä.

3)  Edellä olevan 1 ja 2 kohdan määräyksiä sovelletaan ainoastaan kasvintarkastuksiin, jotka liittyvät kyseisen kahden osapuolen väliseen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tuotteiden kauppaan.

4)  Edellä olevan 1 ja 2 kohdan määräyksiä sovelletaan, ellei sopimuksen 11 artiklan ja tämän liitteen 6 ja 7 artiklan määräyksistä muuta johdu.

6 artikla

Suojatoimenpiteet

Suojatoimenpiteet toteutetaan sopimuksen 10 artiklan 2 kohdassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti.

7 artikla

Poikkeukset

1)  Jos jompikumpi osapuolista aikoo soveltaa poikkeuksia toisen osapuolen maa-alueen osaan tai koko maa-alueeseen nähden, sen on ilmoitettava siitä tälle edeltä käsin ja esitettävä perustelut. Rajoittamatta mahdollisuutta saattaa suunnitellut poikkeukset välittömästi voimaan järjestetään mahdollisimman pian osapuolten välinen neuvottelu sopivien ratkaisujen löytämiseksi.

2)  Jos jompikumpi osapuoli soveltaa poikkeuksia oman maa-alueensa osaan tai johonkin kolmanteen maahan nähden, sen on ilmoitettava siitä mahdollisimman pian toiselle osapuolelle. Rajoittamatta mahdollisuutta saattaa suunnitellut poikkeukset välittömästi voimaan järjestetään mahdollisimman pian osapuolten välinen neuvottelu sopivien ratkaisujen löytämiseksi.

8 artikla

Lisätarkastus

1)  Molemmat osapuolet hyväksyvät sen, että toisen osapuolen pyynnöstä voidaan tehdä lisätarkastus kasvinterveydellisen tilanteen arvioimiseksi sekä sellaisten vaikutuksiltaan samankaltaisten toimenpiteiden arvioimiseksi, jotka vastaavat 2 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä.

2)  Lisätarkastuksella tarkoitetaan rajalla tehtävää tarkastusta, jossa todetaan, täyttääkö toisen osapuolen alueelta tuleva lähetys kasvien terveyttä koskevat vaatimukset.

3)  Tarkastus suoritetaan komitean kasvinsuojelun työryhmän ehdotuksesta vahvistamaa menettelyä noudattaen.

9 artikla

Tietojen vaihto

1)  Osapuolet toimittavat sopimuksen 8 artiklan mukaisesti toisilleen kaiken hyödyllisen tiedon, joka liittyy tässä liitteessä tarkoitettujen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten täytäntöönpanoon ja soveltamiseen, sekälisäyksessä 5 tarkoitetut tiedot.

2)  Tässä liitteessä tarkoitetun lainsäädännön täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen samanlaisen soveltamisen varmistamiseksi kumpikin osapuoli sallii alueellaan toisen osapuolen pyynnöstä tämän asiantuntijoiden tarkastuskäynnit, jotka toteutetaan yhteistyössä kyseisen alueen virallisen kasvintarkastuslaitoksen kanssa.

10 artikla

Kasvinsuojelun Työryhmä

1)  Sopimuksen 6 artiklan 7 kohdan nojalla perustettu kasvinsuojelun työryhmä, jäljempänä ’työryhmä’, tarkastelee kaikkia tähän liitteeseen ja sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

2)  Työryhmä selvittää säännöllisesti osapuolten kansallisen lainsäädännön kehittymistä tämän liitteen kattamilla aloilla. Se muun muassa laatii komitean käsiteltäväksi esityksiä tämän liitteen lisäysten mukauttamista ja ajan tasalle saattamista varten.

▼M27

Lisäys 1

KASVIT, KASVITUOTTEET JA MUUT TAVARAT

A.    Jommankumman osapuolen alueelta peräisin olevat kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joiden osalta osapuolten samankaltainen lainsäädäntö antaa samanlaisen suojan ja osapuolet tunnustavat kasvipassin

1.   Kasvit ja kasvituotteet

1.1

Istutettaviksi tarkoitetut seuraavien sukujen ja lajien kasvit, lukuun ottamatta siemeniä: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., ei kuitenkaan Prunus laurocerasus L. ja Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L. ja Sorbus L.

1.2

Istutettaviksi tarkoitetut Beta vulgaris L.- ja Humulus lupulus L. -lajien kasvit, lukuun ottamatta siemeniä.

1.3

Istutettaviksi tarkoitetut suvun Solanum L. rönsyjä tai mukuloita muodostavien lajien kasvit tai niiden hybridit.

1.4

Lajien Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridien, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Vepris Comm., Zanthoxylum L. ja Vitis L. kasvit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä.

1.5

Suvun Citrus L. kasvit ja niiden hybridit, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1.6 kohdan soveltamista.

1.6

Sukujen ja lajien Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja niiden hybridien hedelmät lehtineen ja kantoineen.

1.7

Unionista peräisin oleva puutavara, jossa on jäljellä sen luonnollinen pyöreä pinta kokonaan tai osittain, kuorineen tai kuorittuna, tai jos se on lastujen, hakkeen, sahanpurun tai puujätteen muodossa, kun se

a) 

kuuluu kokonaan tai osittain sukuun Platanus L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, ja

b) 

vastaa jotakin seuraavassa taulukossa olevista, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 ( 2 ) liitteessä I olevassa 2 osassa säädetyistä kuvauksista:CN-koodi

Kuvaus

4401 10 00

Polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa

4401 22 00

Lehtipuu lastuina ja hakkeena

ex 4401 30 80

Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei kuitenkaan pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu

4403 10 00

Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

ex 4403 99

Lehtipuuta (muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus spp.) tai pyökkiä (Fagus spp.)) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu: muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty

ex 4404 20 00

Lehtipuuta olevat halkaistut pylväät: teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit

ex 4407 99

Lehtipuuta (muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus spp.) tai pyökkiä (Fagus spp.)) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm.

2.

Kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, jotka ovat sellaisten tuottajien tuottamia, jotka ovat valtuutettuja tuottamaan tuotteitaan niiden myymiseksi ammattimaisesti kasvintuotantoa harjoittaville henkilöille, lukuun ottamatta lopulliselle kuluttajalle tuotettavia valmiita kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, ja joiden osalta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin asiasta vastaavat viranomaiset takaavat, että niiden tuotanto on selvästi erillään muiden tuotteiden tuotannosta.

2.1

Istutettaviksi tarkoitetut seuraavien sukujen kasvit, lukuun ottamatta siemeniä: Abies Mill. ja Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. ja hybridit, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., kaikki Impatiens L.:n New Guinea -hybridien lajikkeet, Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. ja muut istutettaviksi tarkoitetut ruohomaisten lajien kasvit, lukuun ottamatta Gramineae-heimon kasveja sekä sipuleita, juurakoita, juurimukuloita, siemeniä ja mukuloita.

2.2

Istutettaviksi tarkoitetut Solanaceae-kasvit, muut kuin 1.3 kohdassa tarkoitetut, siemeniä lukuun ottamatta.

2.3

Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. ja Strelitziaceae -kasvit juurrutettuina tai kiinteässä tai mukana tulevassa kasvualustassaan.

2.4

Istutettaviksi tarkoitetut Palmae-kasvit, joiden rungon läpimitta tyvestä mitattuna on yli 5 cm ja jotka kuuluvat seuraaviin sukuihin: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.

2.5

Kasvit, siemenet ja sipulit:

a) 

istutettaviksi tarkoitetut lajien Allium ascalonicum L., Allium cepa L. ja Allium schoenoprasum L. siemenet ja sipulit sekä istutettaviksi tarkoitetut lajin Allium porrum L. kasvit,

b) 

Lajin Medicago sativa L. siemenet,

c) 

lajien Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L. ja Phaseolus L. siemenet.

3.

Istutettaviksi tarkoitetut sipulit, juurimukulat, mukulat ja juurakot, jotka ovat sellaisten tuottajien tuottamia, jotka ovat valtuutettuja tuottamaan tuotteitaan niiden myymiseksi ammattimaisesti kasvintuotantoa harjoittaville henkilöille, lukuun ottamatta lopulliselle kuluttajalle tuotettavia valmiita kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita, ja joiden osalta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Sveitsin asiasta vastaavat viranomaiset takaavat, että niiden tuotanto on selvästi erillään muiden tuotteiden tuotannosta, seuraavissa: Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston ”Golden Yellow”, Dahlia spp., Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne., Gladiolus Tourn. ex L., miniatyyrilajit ja niiden hybridit, kuten Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. ja Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Lilium spp., Muscari Miller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tigridia Juss. ja Tulipa L.

B.    Osapuolten alueiden ulkopuolelta peräisin olevat kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joiden tuontia koskeva molempien osapuolten kasvinsuojelulainsäädäntö antaa samanlaisen suojan ja joista voidaan käydä kauppaa osapuolten välillä käyttäen kasvipassia tämän lisäyksen A kohdassa mainittujen kasvien osalta ja vapaasti muiden kasvien osalta

1.

Sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän lisäyksen C kohdassa mainittuja kasveja, kaikki istutettaviksi tarkoitetut kasvit lukuun ottamatta siemeniä, mutta mukaan luettuina seuraavien kasvien siemenet: Cruciferae, Gramineae ja Trifolium spp., kun alkuperämaa on Argentiina, Australia, Bolivia, Chile, Uusi-Seelanti Uruguay, suvut Triticum, Secale ja X Triticosecale, kun alkuperämaa on Afganistan, Intia, Iran, Irak, Meksiko, Nepal, Pakistan, Etelä-Afrikka ja Yhdysvallat, sekä Citrus L., Fortunella Swingle ja Poncirus Raf. ja niiden hybridit, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Solanum lycopersicum L., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. ja Phaseolus L..

2.

Seuraavien kasvien osat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä:

— 
Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. ja Orchidaceae-heimon leikkokukat,
— 
havupuut (Coniferales),
— 
Acer saccharum Marsh., peräisin Kanadasta ja Yhdysvalloista,
— 
Prunus L., peräisin Euroopan ulkopuolisista maista,
— 
Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. ja Trachelium L. leikkokukat, peräisin Euroopan ulkopuolisista maista,
— 
Apium graveolens ja L., Ocimum L., Limnophila L. ja Eryngium L. lehtivihannekset,
— 
Manihot esculenta Crantz lehdet,
— 
Betula L. leikatut oksat, lehtineen tai ilman lehtiä,
— 
Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. leikatut oksat, lehtineen tai ilman lehtiä, peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Mongoliasta, Taiwanista, Venäjältä ja Yhdysvalloista,
— 
Amiris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. ja Zanthoxylum L.

2.1

Suvun tai lajin Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. ja Vepris Comm. kasvinosat, lukuun ottamatta hedelmiä mutta mukaan luettuna siemenet.

3.

Hedelmät:

— 
Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. ja näiden hybridit, Momordica L. ja Solanum melongena L.,
— 
Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn. ja Vaccinium L. Euroopan ulkopuolisista maista,
— 
Capsicum L.

4.

Solanum tuberosum L. -mukulat.

5.

Erillinen puun kuori:

— 
havupuut (Coniferales), Euroopan ulkopuolisista maista,
— 
Acer saccharum Marsh., Populus L. ja Quercus L., lukuun ottamatta Quercus suber L.,
— 
Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., peräisin Japanista, Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta kansantasavallasta, Japanista, Mongoliasta, Korean tasavallasta, Venäjältä, Taiwanista ja Yhdysvalloista,
— 
Betula L., peräisin Kanadasta ja Yhdysvalloista.

6.

Puutavara neuvoston direktiivin 2000/29/EY ( 3 ) 2 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan määriteltynä, kun se

a) 

kuuluu kokonaan tai osittain seuraaviin lahkoihin, sukuihin tai lajeihin, lukuun ottamatta direktiivin 2000/29/EY liitteessä IV olevan A osan I jakson 2 kohdassa määriteltyä puista pakkausmateriaalia:

— 
Yhdysvalloista peräisin oleva Quercus L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, ei kuitenkaan CN-koodiin 4416 00 00 kuuluva ja b alakohdassa tarkoitetun kuvauksen täyttävä puutavara, josta on kirjallista näyttöä siitä, että puutavaraa on käsitelty tai valmistettu lämpökäsittelemällä sitä siten, että puun lämpötila on noussut vähintään 176 °C:seen 20 minuutin ajaksi,
— 
Armeniasta tai Yhdysvalloista peräisin oleva Platanus L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa,
— 
Amerikan mantereen maista peräisin oleva Populus L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa,
— 
Kanadasta tai Yhdysvalloista peräisin oleva Acer saccharum Marsh., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa,
— 
Euroopan ulkopuolisista maista, Kazakstanista, Turkista tai Venäjältä peräisin olevat havupuut (Coniferales), mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa,
— 
Kanadasta, Kiinasta, Korean demokraattisesta kansantasavallasta, Japanista, Mongoliasta, Korean tasavallasta, Venäjältä, Taiwanista tai Yhdysvalloista peräisin oleva Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. ja Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa,
— 
Kanadasta tai Yhdysvalloista peräisin oleva Betula L., mukaan luettuna puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa; ja
b) 

vastaa jotakin seuraavista neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevassa 2 osassa säädetyistä kuvauksista:CN-koodi

Kuvaus

4401 10 00

Polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa

4401 21 00

Havupuu lastuina tai hakkeena

4401 22 00

Lehtipuu lastuina tai hakkeena

ex 4401 30 40

Sahanpuru, ei kuitenkaan pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu

ex 4401 30 80

Muu puujäte, ei kuitenkaan pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu

4403 10 00

Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

4403 20

Havupuuta oleva raakapuu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

4403 91

Tammea (Quercus spp.) oleva raakapuu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

ex 4403 99

Lehtipuuta (muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta, muuta trooppista puuta, tammea (Quercus spp.), pyökkiä (Fagus spp.) tai koivua (Betula L.)) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty

4403 99 51

Sahatukit, koivua (Betula L.) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

4403 99 59

Puu, koivua (Betula L.) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu, lukuun ottamatta sahatukkeja

ex  44 04

Halkaistut pylväät; teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit

4406

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt

4407 10

Havupuuta oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4407 91

Tammea (Quercus spp.) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

ex 4407 93

Lajia Acer saccharum Marsh. oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4407 95

Saarnea (Fraxinus spp.) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

ex 4407 99

Lehtipuuta (muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta, muuta trooppista puuta, tammea (Quercus spp.), pyökkiä (Fagus spp.), vaahteraa (Acer spp.), kirsikkapuuta (Prunus spp.) tai saarnea (Fraxinus spp.)) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi 6 mm.

4408 10

Havupuuta olevat viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm

4416 00 00

Puiset drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset sekä niiden puuosat, myös kimmet

9406 00 20

Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta

7.

Maa-aines ja kasvualusta:

a) 

Maa-aines ja kasvualusta sellaisenaan, kun se koostuu kokonaan tai osittain maa-aineksesta tai kiinteistä orgaanisista aineista kuten kasvinosista, humuksesta (mukaan lukien turve ja puunkuori), muu kuin yksinomaan turpeesta koostuva.

b) 

Maa-aines ja kasvualusta kasvien mukana kiinteänä tai ei, kun se koostuu kokonaan tai osittain a kohdassa määritellystä aineksesta tai koostuu osittain mistä tahansa kiinteästä epäorgaanisesta aineksesta, jonka tarkoituksena on kasvien elinvoiman ylläpitäminen ja joka on peräisin seuraavista maista:

— 
Turkki,
— 
Georgia, Moldova, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä
— 
Euroopan ulkopuoliset maat, lukuun ottamatta Algeriaa, Egyptiä, Israelia, Libyaa, Marokkoa ja Tunisiaa.

8.

Sukujen Triticum, Secale ja X Triticosecale jyvät, jotka ovat peräisin Afganistanista, Etelä-Afrikasta, Intiasta, Iranista, Irakista, Meksikosta, Nepalista, Pakistanista tai Yhdysvalloista.

C.    Jommankumman osapuolen alueelta tulevat kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat, joiden osalta osapuolten lainsäädäntö on erilainen, eivätkä osapuolet tunnusta kasvipassia

1.

Sveitsistä tulevat kasvit ja kasvituotteet, joiden mukana on oltava kasvinterveystodistus silloin, kun ne tuodaan johonkin unionin jäsenvaltioon.

1.1

Istutettaviksi tarkoitetut kasvit, lukuun ottamatta siemeniä

Ei ole.

1.2

Kasvinosat, lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

Ei ole.

1.3

Siemenet

Ei ole.

1.4

Hedelmät

Ei ole.

1.5

Puutavara, jossa on jäljellä sen luonnollinen pyöreä pinta kokonaan tai osittain, kuorineen tai kuorittuna, tai jos se on lastujen, hakkeen, sahanpurun tai puujätteen muodossa, kun se

a) 

kuuluu kokonaan tai osittain sukuun Platanus L., mukaan lukien puutavara, jossa ei ole jäljellä puun luonnollista pyöreää pintaa, ja

b) 

vastaa jotakin seuraavassa taulukossa olevista, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteessä I olevassa 2 osassa säädetyistä kuvauksista:CN-koodi

Kuvaus

4401 10 00

Polttopuu rankoina, pölkkyinä, halkoina, oksina, risukimppuina tai niiden kaltaisissa muodoissa

4401 22 00

Lehtipuu lastuina tai hakkeena

ex 4401 30 80

Puujäte (muu kuin sahanpuru), ei kuitenkaan pölkyiksi, briketeiksi, pelleteiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu

4403 10 00

Raakapuu, jota on käsitelty maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

ex 4403 99

Lehtipuuta (muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus spp.) tai pyökkiä (Fagus spp.)) oleva raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu: muu kuin maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty

ex 4404 20 00

Lehtipuuta olevat halkaistut pylväät: teroitetut, mutta pituussuunnassa sahaamattomat puupaalut, -seipäät ja -kepit

ex 4407 99

Lehtipuuta (muuta kuin 44 ryhmän 1 alanimikehuomautuksessa mainittua trooppista puuta tai muuta trooppista puuta, tammea (Quercus spp.) tai pyökkiä (Fagus spp.)) oleva puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm.

2.

Jostakin unionin jäsenvaltiosta tulevat kasvit ja kasvituotteet, joiden mukana on oltava kasvinterveystodistus silloin, kun ne tuodaan Sveitsiin.

Ei ole.

3.

Sveitsistä tulevat kasvit ja kasvituotteet, joiden tuonti unionin jäsenvaltioihin on kielletty

Kasvit lukuun ottamatta hedelmiä ja siemeniä

Ei ole.

4.

Jostakin unionin jäsenvaltiosta tulevat kasvit ja kasvituotteet, joiden tuonti Sveitsiin on kielletty

Kasvit:

Cotoneaster Ehrh.
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot ( 4 )

Lisäys 2

LAINSÄÄDÄNTÖ ( 5 )

Euroopan unionin säädökset

— 
Neuvoston direktiivi 69/464/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1969, perunasyövän torjunnasta
— 
Neuvoston direktiivi 74/647/ETY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1974, neilikkakääriäisten torjunnasta
— 
Komission päätös 91/261/ETY, tehty 2 päivänä toukokuuta 1991, Australian tunnustamisesta vapaaksi Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. -kasvintuhoajasta
— 
Komission direktiivi 92/70/ETY, annettu 30 päivänä heinäkuuta 1992, suojeltujen alueiden tunnustamiseen yhteisössä liittyvää tietojen keruuta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
— 
Komission direktiivi 92/90/ETY, annettu 3 päivänä marraskuuta 1992, tiettyjen sellaisten velvoitteiden vahvistamisesta, jotka kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden tuottajien ja tuojien on täytettävä, sekä heidän rekisteröintiään koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
— 
Komission direktiivi 92/105/ETY, annettu 3 päivänä joulukuuta 1992, tiettyjä kasveja, kasvituotteita tai muita tavaroita yhteisön sisällä kuljetettaessa käytettävien kasvipassien standardoinnista ja kasvipassien myöntämistä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta sekä niiden korvaamiseen liittyvistä edellytyksistä ja yksityiskohtaisista säännöistä
— 
Komission päätös 93/359/ETY, tehty 28 päivänä toukokuuta 1993, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Amerikan yhdysvalloista peräisin olevaa suvun Thuja L. puutavaraa koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksiin
— 
Komission päätös 93/360/ETY, tehty 28 päivänä toukokuuta 1993, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Kanadasta peräisin olevaa suvun Thuja L. puutavaraa koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksiin
— 
Komission päätös 93/365/ETY, tehty 2 päivänä kesäkuuta 1993, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Kanadasta peräisin olevaa lämpökäsiteltyä havupuutavaraa koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksiin, sekä lämpökäsiteltyyn puutavaraan sovellettavaa merkitsemisjärjestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
— 
Komission päätös 93/422/ETY, tehty 22 päivänä kesäkuuta 1993, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Kanadasta peräisin olevaa uunikuivattua havupuutavaraa koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksiin, sekä uunikuivattuun puutavaraan sovellettavan merkitsemisjärjestelmän yksityiskohdista
— 
Komission päätös 93/423/ETY, tehty 22 päivänä kesäkuuta 1993, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää poikkeuksia tiettyihin Amerikan yhdysvalloista peräisin olevaa uunikuivattua havupuutavaraa koskeviin neuvoston direktiivin 77/93/ETY säännöksiin, sekä uunikuivattuun puutavaraan sovellettavan merkitsemisjärjestelmän yksityiskohdista
— 
Komission direktiivi 93/50/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993, tietyistä sellaisista neuvoston direktiivin 77/93/ETY liitteessä V olevassa A osassa luettelemattomista kasveista, joiden tuotantoalueilla sijaitsevat näiden kasvien tuottajat, varastot tai lähetyskeskukset on kirjattava viralliseen rekisteriin
— 
Komission direktiivi 93/51/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1993, sääntöjen vahvistamisesta tiettyjen kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden jonkin suojellun alueen kautta liikkumisen osalta ja näiden tällaiselta suojellulta alueelta peräisin olevien ja sen sisällä liikkuvien kasvien, kasvituotteiden ja muiden tavaroiden liikkumisen osalta
— 
Neuvoston direktiivi 93/85/ETY, annettu 4 päivänä lokakuuta 1993, perunan vaalean rengasmädän torjunnasta
— 
Komission direktiivi 94/3/EY, annettu 21 päivänä tammikuuta 1994, kolmannesta maasta tulevan välittömästi kasvien terveyttä uhkaavan lähetyksen tai haitallisen organismin pysäyttämistä koskevasta ilmoitusmenettelystä
— 
Komission direktiivi 98/22/EY, annettu 15 päivänä huhtikuuta 1998, kolmansista maista tulevien kasvien, kasvituotteiden tai muiden tuotteiden terveystarkastusten suorittamista yhteisössä muissa tarkastuspaikoissa kuin määränpäässä koskevista vähimmäisedellytyksistä
— 
Neuvoston direktiivi 98/57/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -kasvintuhoojan torjunnasta
— 
Komission päätös 98/109/EY, tehty 2 päivänä helmikuuta 1998, luvan antamisesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti kiireellisiä toimenpiteitä Thrips palmi Karny -kasvintuhoojan leviämisen estämiseksi Thaimaan osalta
— 
Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä
— 
Komission päätös 2002/757/EY, tehty 19 päivänä syyskuuta 2002, väliaikaisista kiireellisistä kasvinsuojelutoimenpiteistä Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi
— 
Komission päätös 2002/499/EY, tehty 26 päivänä kesäkuuta 2002, neuvoston direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä säädettävien poikkeuksien sallimisesta Korean tasavallasta peräisin olevien Chamaecyparis Spach-, Juniperus L.- ja Pinus L. -sukujen luonnollisesti tai keinotekoisesti kääpiöityjen kasvien osalta
— 
Komission päätös 2002/887/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 2002, neuvoston direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä säädettävien poikkeuksien sallimisesta Japanista peräisin olevien Chamaecyparis Spach-, Juniperus L.- ja Pinus L. -sukujen luonnollisesti tai keinotekoisesti kääpiöityjen kasvien osalta
— 
Komission päätös 2004/200/EY, tehty 27 päivänä helmikuuta 2004, toimenpiteistä pepinon mosaiikkiviruksen yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi
— 
Komission direktiivi 2004/103/EY, annettu 7 päivänä lokakuuta 2004, neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteessä V olevassa B osassa mainituille kasveille, kasvituotteille ja muille tavaroille tehtävistä tunnistustarkastuksista ja kasvien terveystarkastuksista, jotka voidaan suorittaa muussa kuin siinä paikassa, jonka kautta tuotteet saapuvat yhteisöön, tai kyseisen paikan läheisyydessä, sekä tarkastusvaatimusten määrittelystä
— 
Täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt: Kun paikka, jonka kautta lisäyksessä 1 luetellut, kolmansista maista tulevat kasvit, kasvituotteet ja muut tavarat saapuvat, sijaitsee jommankumman osapuolen alueella mutta määräpaikka sijaitsee toisen osapuolen alueella, asiakirjatarkastukset, tunnistustarkastukset ja kasvinterveystarkastukset suoritetaan saapumispaikassa, jos asiasta ei ole tehty erillistä sopimusta saapumis- ja määräpaikan toimivaltaisten viranomaisten kesken. Jos asiasta on tehty erillinen sopimus saapumis- ja määräpaikan toimivaltaisten viranomaisten kesken, sen on oltava kirjallinen.
— 
Komission direktiivi 2004/105/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 2004, kolmansista maista tuotavia ja neuvoston direktiivissä 2000/29/EY lueteltuja kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita seuraavien virallisten terveystodistusten mallien tai kasvien jälleenviennissä käytettävien terveystodistusten mallien vahvistamisesta
— 
Komission päätös 2004/416/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, Argentiinasta tai Brasiliasta peräisin olevia tiettyjä sitrushedelmiä koskevista väliaikaisista hätätoimenpiteistä
— 
Komission päätös 2005/51/EY, tehty 21 päivänä tammikuuta 2005, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää tilapäisiä poikkeuksia tiettyihin neuvoston direktiivin 2000/29/EY säännöksiin torjunta-aineiden tai pysyvien orgaanisten yhdisteiden saastuttaman maa-aineksen dekontaminaatiotarkoituksiin tapahtuvan maahantuonnin osalta
— 
Komission päätös 2005/359/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2005, tiettyjä neuvoston direktiivin 2000/29/EY säännöksiä koskevasta poikkeuksesta Yhdysvalloista peräisin olevien kuorellisten tammitukkien (Quercus L.) osalta
— 
Komission päätös 2006/473/EY, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2006, tiettyjen kolmansien maiden ja tiettyjen kolmansien maiden alueiden tunnustamisesta vapaaksi (kaikista Citrukselle patogeenisistä) Xanthomonas campestris-, Cercospora angolensis Carv. & Mendes- tai (kaikista Citrukselle patogeenisistä) Guignardia citricarpa Kiely -kannoista
— 
Neuvoston direktiivi 2006/91/EY, annettu 7 päivänä marraskuuta 2006, hirmukilpikirvan torjunnasta
— 
Komission päätös 2007/365/EY, tehty 25 päivänä toukokuuta 2007, kiireellisistä toimenpiteistä Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen ehkäisemiseksi
— 
Neuvoston direktiivi 2007/33/EY, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2007, peruna-ankeroisten torjunnasta ja direktiivin 69/465/ETY kumoamisesta
— 
Komission päätös 2007/433/EY, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2007, väliaikaisista hätätoimenpiteistä Gibberella circinata Nirenberg & O'Donnell -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen ehkäisemiseksi
— 
Komission direktiivi 2008/61/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, edellytyksistä, joilla neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteissä I–V lueteltuja tiettyjä haitallisia organismeja, kasveja, kasvituotteita ja muita tavaroita saa tuoda yhteisöön tai sen tietyille suojelluille alueille taikka siirtää yhteisössä tai sen tietyillä suojelluilla alueilla kokeellisia tai tieteellisiä tarkoituksia tai lajikevalintatyötä varten
— 
Komission täytäntöönpanopäätös 2011/778/EU, annettu 28 päivänä marraskuuta 2011, luvan antamisesta tietyille jäsenvaltioille säätää tilapäisiä poikkeuksia neuvoston direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä Kanadan tietyistä maakunnista peräisin olevien siemenperunoiden osalta
— 
Komission täytäntöönpanopäätös 2011/787/EU, annettu 29 päivänä marraskuuta 2011, luvan antamisesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti Egyptiä koskevia kiireellisiä toimenpiteitä Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. -organismin leviämisen estämiseksi
— 
Komission täytäntöönpanopäätös 2012/138/EU, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2012, hätätoimenpiteistä Anoplophora chinensis (Forster) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi
— 
Komission täytäntöönpanopäätös 2012/219/EU, annettu 24 päivänä huhtikuuta 2012, Serbian tunnustamisesta vapaaksi Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. -organismista
— 
Komission täytäntöönpanopäätös 2012/270/EU, annettu 16 päivänä toukokuuta 2012, kiireellisistä toimenpiteistä Epitrix cucumeris (Harris)-, Epitrix similaris (Gentner)-, Epitrix subcrinita (Lec.)- ja Epitrix tuberis (Gentner) -organismien unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi
— 
Komission täytäntöönpanopäätös 2012/697/EU, annettu 8 päivänä marraskuuta 2012, toimenpiteistä suvun Pomacea (Perry) organismien unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (2012/697/EU)
— 
Komission täytäntöönpanopäätös 2012/756/EU, annettu 5 päivänä joulukuuta 2012, toimenpiteistä Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi
— 
Komission täytäntöönpanopäätös 2013/92/EU, annettu 18 päivänä helmikuuta 2013, valvonnasta, kasvien terveystarkastuksista ja toimenpiteistä, jotka on toteutettava Kiinasta peräisin olevien erikseen määriteltyjen tavaroiden kuljetuksessa tosiasiallisesti käytettävän puisen pakkausmateriaalin osalta
— 
Komission täytäntöönpanopäätös 2013/413/EU, annettu 30 päivänä heinäkuuta 2013, luvan antamisesta jäsenvaltiolle säätää poikkeuksista neuvoston direktiivin 2000/29/EY tiettyihin säännöksiin Libanonin Akkarin ja Bekaan alueilta peräisin olevien muiden kuin istutettaviksi tarkoitettujen perunoiden osalta
— 
Komission täytäntöönpanopäätös 2013/754/EU, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, Etelä-Afrikkaa koskevista toimenpiteistä Guignardia citricarpa Kiely -organismin (kaikki Citrus-kasveille patogeeniset kannat) unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi
— 
Komission täytäntöönpanopäätös 2013/780/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, neuvoston direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdan säännöksiä koskevasta poikkeuksesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan, Quercus L.- ja Platanus L.- sukujen ja Acer saccharum Marsh. -lajin kuorettoman sahatavaran osalta
— 
Komission täytäntöönpanopäätös 2013/782/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, päätöksen 2002/757/EC muuttamisesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevaa Acer macrophyllum Pursh- ja Quercus spp. L. -lajien kuoretonta sahatavaraa koskevan, haitalliseen organismiin Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. liittyvän kasvien terveystodistusvaatimuksen osalta
— 
Komission suositus 2014/63/EU, annettu 6 päivänä helmikuuta 2014, toimenpiteistä Diabrotica virgifera virgifera Le Conte -organismin torjumiseksi unionin alueilla, joilla sen esiintyminen on vahvistettu
— 
Komission täytäntöönpanopäätös 2014/422/EU, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjä Etelä-Afrikasta peräisin olevia sitrushedelmiä koskevista toimenpiteistä Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi
— 
Komission täytäntöönpanopäätös 2014/917/EU, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, neuvoston direktiivin 2000/29/EY täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siltä osin kuin on kyse haitallisten organismien esiintymistä koskevista jäsenvaltioiden ilmoituksista sekä toimenpiteistä, joita jäsenvaltiot ovat toteuttaneet tai aikovat toteuttaa
— 
Komission täytäntöönpanopäätös 2014/924/EU, annettu 16 päivänä joulukuuta 2014, tiettyjä neuvoston direktiivin 2000/29/EY säännöksiä koskevasta poikkeuksesta Kanadasta ja Yhdysvalloista peräisin olevan saarnea (Fraxinus L.) olevan puutavaran ja kuoren osalta
— 
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/179, annettu 4 päivänä helmikuuta 2015, jäsenvaltioiden valtuuttamisesta säätämään poikkeuksia neuvoston direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä siltä osin kuin on kyse havupuuta (Coniferales) olevasta pakkausmateriaalista Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien, Yhdysvaltojen puolustusministeriön valvonnassa olevien ampumatarvikelaatikoiden muodossa
— 
Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/789, annettu 18 päivänä toukokuuta 2015, toimenpiteistä Xylella fastidiosa (Wells et al.) -organismin unioniin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi

Sveitsin säädökset

— 
27. lokakuuta 2010 annettu asetus kasvinsuojelusta (RS 916.20)
— 
15. huhtikuuta 2002 annettu talousministeriön asetus kielletyistä kasveista (RS 916.205.1)
— 
13. maaliskuuta 2015 annettu maatalousviraston asetus väliaikaisista kasvinsuojelutoimenpiteistä (RS 916.202.1)
— 
24. maaliskuuta 2015 annettu maatalousviraston asetus tiettyjen Intiasta peräisin olevien tavanomaisten hedelmien ja vihannesten tuontikiellosta (RS 916.207.142.3)
— 
14. joulukuuta 2012 annettu ympäristöviraston yleinen määräys ISPM nro 15:n soveltamisesta kolmansista maista puupakkauksissa tuotaviin tavaroihin (fosc.ch 130 244)
— 
9. elokuuta 2013 annettu yleinen määräys toimenpiteistä suvun Pomacea (Perry) organismien Sveitsiin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (FF 2013 5917)
— 
9. elokuuta 2013 annettu yleinen määräys toimenpiteistä Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto -organismin Sveitsiin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (FF 2013 5911)
— 
16. maaliskuuta 2015 annettu maatalousviraston yleinen määräys tiettyjä Etelä-Afrikasta peräisin olevia sitrushedelmiä koskevista toimenpiteistä Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa -organismin Sveitsiin kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi (FF 2015 2596)
— 
1. tammikuuta 2012 annettu maatalousviraston direktiivi nro 1, joka on osoitettu kantonien kasvinsuojeluviranomaisille ja peruna-ankeroisten (Globodera rostochiensis ja Globodera pallida) valvontaan ja torjuntaan liittyvistä tarkastuksista vastaaville organisaatioille
— 
30. maaliskuuta 2015 julkaistu ympäristöviraston käsikirja mäntyankeroisen (Bursaphelenchus xylophilus) hallinnasta.

▼M14

Lisäys 3

Viranomaiset, jotka toimittavat pyynnöstä luettelon kasvipasseja laativista virallisista laitoksista

A.   Euroopan yhteisö

Yksi viranomainen kustakin jäsenvaltiosta 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY ( 6 ) 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti.Belgia:

Federal Public Service of Public Health

Food Chain Security and Environment

DG for Animals, Plants and Foodstuffs

Sanitary Policy regarding Animals and Plants

Division Plant Protection

Euro station II (7o floor)

Place Victor Horta 40 box 10

B-1060 BRUSSELS

Bulgaria:

NSPP National Service for Plant Protection

17, Hristo Botev, blvd., floor 5

BG – SOFIA 1040

Tšekki:

State Phytosanitary Administration

Bubenská 1477/1

CZ – 170 00 PRAHA 7

Tanska:

Ministry of Food, Agriculture and Fisheries

The Danish Plant Directorate

Skovbrynet 20

DK – 2800 Kgs. LYNGBY

Saksa:

Julius Kühn-Institut

— Institut für nationale und internationale Angelegenheiten der Pflanzengesundheit -

Messeweg 11/12

D – 38104 Braunschweig

Viro:

Plant Production Inspectorate

Teaduse 2

EE – 75501 SAKU HARJU MAAKOND

Irlanti:

Department of Agriculture and Food

Maynooth Business Campus

Co. Kildare

IRL

Kreikka:

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Division of Phytosanitary Control

150 Sygrou Avenue

GR – 176 71 ATHENS

Espanja:

Subdirectora General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Agricultura Integrada y Sanidad Vegetal

c/ Alfonso XII, no 62 – 2a planta

E – 28071 MADRID

Ranska:

Ministère de l'Agriculture et la Pêche

Sous Direction de la Protection des Végétaux

251, rue de Vaugirard

F – 75732 PARIS CEDEX 15

Italia:

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF)

Servizio Fitosanitario

Via XX Settembre 20

I – 00187 ROMA

Kypros:

Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

CY – 1412 LEFKOSIA

Latvia:

State Plant Protection Service

Republikas laukums 2

LV – 1981 RIGA

Liettua:

State Plant Protection Service

Kalvariju str. 62

LT – 2005 VILNIUS

Luxemburg:

Ministère de l'Agriculture

Adm. des Services Techniques de l'Agriculture

Service de la Protection des Végétaux

16, route d'Esch – BP 1904

L – 1019 LUXEMBOURG

Unkari:

Ministry of Agriculture and Rural Development

Department for Plant Protection and Soil Conservation

Kossuth tér 11

HU – 1860 BUDAPEST 55 Pf. 1

Malta:

Plant Health Department

Plant Biotechnology Center

Annibale Preca Street

MT – LIJA, LJA 1915

Alankomaat:

Plantenziektenkundige Dienst

Geertjesweg 15/Postbus 9102

NL – 6700 HC WAGENINGEN

Itävalta:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Referat III 9 a

Stubenring 1

A – 1012 WIEN

Puola:

The State Plant Health and Seed Inspection Service

Main Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection

42, Mlynarska Street

PL – 01-171 WARSAW

Portugali:

Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)

Avenida Afonso Costa, 3

PT – 1949-002 LISBOA

Romania:

Phytosanitary Direction

Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development

24th Carol I Blvd.

Sector 3

RO – BUCHAREST

Slovenia:

MAFF – Phytosanitary Administration of the Republic of Slovenia

Plant Health Division

Einspielerjeva 6

SI – 1000 LJUBLJANA

Slovakia:

Ministry of Agriculture

Department of plant commodities

Dobrovicova 12

SK – 812 66 BRATISLAVA

Suomi:

Ministry of Agriculture and Forestry

Unit for Plant Production and Animal Nutrition

Department of Food and health

Mariankatu 23

P.O. Box 30

FI – 00023 GOVERNMENT FINLAND

Ruotsi:

Jordbruksverket

Swedish Board of Agriculture

Plant Protection Service

S – 55182 JÖNKÖPING

Yhdistynyt kuningaskunta:

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Plant Health Division

Foss House

King's Pool

Peasholme Green

UK – YORK YO1 7PX

B.   Sveitsi

Office fédéral de l'agriculture

CH-3003 BERNE

▼M27

Lisäys 4 ( 7 )

EDELLÄ 4 ARTIKLASSA TARKOITETUT ALUEET JA NIIHIN LIITTYVÄT ERITYISVAATIMUKSET

Edellä 4 artiklassa tarkoitetut alueet ja niihin liittyvät erityisvaatimukset, joita osapuolten on noudatettava, määritellään jäljempänä mainituissa osapuolten säädöksissä ja hallinnollisissa määräyksissä.

Euroopan unionin säädökset

— 
Neuvoston direktiivi 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä
— 
Komission asetus (EY) N:o 690/2008, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2008, kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien yhteisön alueiden tunnustamisesta suojelluiksi

Sveitsin säädökset

— 
27. lokakuuta 2010 annettu asetus kasvinsuojelusta, liite 12 (RS 916.20)

▼B

Lisäys 5

Tietojen vaihto

Tiedot, joihin viitataan 9 artiklan 1 kohdassa, ovat:

— 
kolmansista maista tai osapuolten alueiden jostakin osastatulevien välittömästi kasvien terveyttä uhkaavien lähetysten tai haitallisten organismien pysäyttämistä koskevat ilmoitukset, joista säädetään direktiivissä 94/3/ETY,
— 
direktiivin 77/93/ETY 15 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset.

LIITE 5

ELÄINTEN RUOKINTA

1 artikla

Tarkoitus

1.  Osapuolet sitoutuvat lähentämään eläinten ruokintaa koskevaa sääntelyään helpottaakseen alan kaupankäyntiä.

2.  Luettelo tuotteista tai tuoteryhmistä, joiden osalta osapuolet arvioivat sääntelynsä johtavan samoihin tuloksiin, ja tarvittaessa luettelo osapuolten sääntelystä, jossa edellytettyjen toimenpiteiden osapuolet arvioivat johtavan samoihin tuloksiin, esitetäänlisäyksessä 1, jonka komitea laatii sopimuksen 11 artiklan mukaisesti.

▼M14

2 a  Poiketen siitä, mitä sopimuksen 1 artiklassa määrätään, tätä liitettä sovelletaan kaikkiin tuotteisiin, joita koskevat 2 kohdassa tarkoitetut lisäyksessä 1 luetellut määräykset.

▼B

3.  Osapuolet poistavat rajatarkastukset 2 kohdassa tarkoitetussalisäyksessä 1 luetelluilta tuotteilta ja tuoteryhmiltä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

a) 

’tuotteella’: rehua tai muuta eläinten ruokinnassa käytettyä ainetta;

b) 

’laitoksella’: yksikköä, joka tuottaa tai valmistaa tuotetta tai pitää sitä hallussaan välivaiheessa, jalostus ja pakkaaminen mukaan lukien, ennen sen liikkeeseen luovuttamista, tai joka luovuttaa tämän tuotteen liikkeeseen,

c) 

’toimivaltaisella viranomaisella’: eläinten ruokinnan virallisista tarkastuksista vastaavia osapuolten viranomaisia.

3 artikla

Tietojenvaihto

Sopimuksen 8 artiklan nojalla osapuolet ilmoittavat toisilleen:

— 
toimivaltaisen viranomaisen tai toimivaltaiset viranomaiset sekä näiden alueelliset ja toiminnalliset vastuualueet,
— 
luettelon valvontamäärityksistä vastaavista laboratorioista,
— 
tarvittaessa luettelon erityyppisille tuotteille määrätyistä saapumispaikoista alueellaan,
— 
tarkastusohjelmansa, joiden tarkoituksena on taata tuotteiden yhdenmukaisuus osapuolten oman eläinten ruokintaa koskevan sääntelyn kanssa.

Neljännessä luetelmakohdassa tarkoitetuissa ohjelmissa on otettava huomioon osapuolten erityistilanteet ja erityisesti täsmennettävä säännöllisesti tehtävien tarkastusten luonne ja suoritustiheys.

4 artikla

Yleiset tarkastuksia koskevat määräykset

osapuolten on toteutettava kaikki tarpeelliset toimenpiteet, jotta toisen osapuolen alueelle lähetettäviksi tarkoitetut tuotteet tulisivat yhtä huolellisesti tarkastetuiksi kuin omalla alueella liikkeeseen luovutettaviksi tarkoitetut tuotteet; niiden on erityisesti valvottava, että:

— 
tarkastukset tehdään säännöllisesti, mikäli epäillään jonkin tuotteen olevan määräysten vastainen, ja oikeassa suhteessa tavoitteeseen ja erityisesti riskeihin ja saatuun kokemukseen nähden,
— 
tarkastukset ulottuvat kaikkiin tuotanto- ja valmistusvaiheisiin, liikkeeseen luovuttamista edeltäviin välivaiheisiin, liikkeeseen luovuttamiseen, tuonti mukaan luettuna, sekä tuotteiden käyttöön;
— 
tarkastukset tehdään aiotun tutkimuksen kannalta sopivimmassa vaiheessa;
— 
tarkastukset tehdään yleensä ilman ennakkovaroitusta;
— 
tarkastukset koskevat myös eläinten ravinnon kiellettyjä käyttötapoja.

5 artikla

Tarkastus alkuperämaassa

1.  Osapuolten on valvottava, että toimivaltaiset viranomaiset tarkastavat laitokset varmistuakseen siitä, että nämä täyttävät velvoitteensa ja että liikkeeseen luovutettaviksi tarkoitetut tuotteet ovat 1 artiklassa tarkoitetussalisäyksessä 1 tarkoitetun alkuperämaassa sovellettavan sääntelyn edellytysten mukaisia.

2.  Jos on aihetta epäillä, että näitä vaatimuksia ei noudateta, toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä ylimääräisiä tarkastuksia ja, jos epäilys osoittautuu aiheelliseksi, toteutettava tarvittavat toimenpiteet.

6 artikla

Tarkastus määrämaassa

1.  Määräosapuolen toimivaltaiset viranomaiset voivat määräpaikassa varmistaa syrjimättömästi tehtävien pistokokeiden avulla, että tuotteet ovat tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvan sääntelyn mukaisia.

2.  Jos määräosapuolen toimivaltaisella viranomaisella kuitenkin on käytettävissään rikkomukseen viittaavia tietoja, tarkastuksia voidaan tehdä myös tuotteiden kuljetuksen aikana kyseisen osapuolen alueella.

3.  Jos kyseisen osapuolen toimivaltaiset viranomaiset lähetyksen määräpaikassa tai kuljetuksen aikana tehdyssä tarkastuksessa toteavat, etteivät tuotteet ole tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvan sääntelyn mukaisia, niiden on toteutettava asian edellyttämät toimenpiteet ja vaadittava lähettäjää, vastaanottajaa tai muuta oikeudenomistajaa toteuttamaan jonkin seuraavista toimenpiteistä:

— 
tuotteiden saattaminen määräysten mukaisiksi vahvistettavassa määräajassa,
— 
mahdollinen käsittely saastunnan aiheuttajan tuhoamiseksi,
— 
muu sovelias käsittely,
— 
käyttö muuhun tarkoitukseen,
— 
jälleenlähetys alkuperäosapuolelle, sen jälkeen kun tämän osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu asiasta,
— 
tuotteiden hävittäminen.

7 artikla

Osapuolten alueiden ulkopuolelta tulevien tuotteiden valvonta

1.  Poiketen siitä, mitä 4 artiklan ensimmäisessä luetelmakohdassa määrätään, osapuolten on toteuttava kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta toimivaltaiset viranomaiset suorittavat muulta kuin sopimuksen 16 artiklassa määritellyltä alueelta osapuolten tullialueelle tuotavan kunkin tuote-erän asiakirjatarkastuksen ja pistokokein suoritettavan tunnistustarkastuksen varmistuakseen:

— 
niiden luonteesta,
— 
niiden alkuperästä ja
— 
niiden maantieteellisestä määräpaikasta

niihin sovellettavan tullimenettelyn määrittämiseksi.

2.  Ennen kuin tuotteet luovutetaan vapaaseen liikkeeseen, osapuolten on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistuakseen pistokokein tehtävällä fyysisellä tarkastuksella, että tuotteet ovat määräysten mukaisia.

8 artikla

Yhteistyö todetuissa rikkomustapauksissa

1.  Osapuolten on avustettava toisiaan vastavuoroisesti siten kuin tässä liitteessä edellytetään. Niiden on taattava eläinten ruokinnassa käytettyjä tuotteita koskevan sääntelyn moitteeton soveltaminen, erityisesti avustamalla toisiaan, paljastamalla sääntelyn rikkomiset ja tutkimalla ne.

2.  Tässä artiklassa määrätty avustaminen ei estä rangaistusmenettelystä tai osapuolten välisestä oikeudellisesta avusta rikosasioissa annetun sääntelyn soveltamista.

9 artikla

Ennakkolupaa edellyttävät tuotteet

1.  Osapuolten on pyrittävä yhdenmukaistamaanlisäyksessä 2 esitettyjen säädösten soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden luettelot.

2.  Osapuolten on ilmoitettava toisilleen 1 kohdassa mainittujen tuotteiden lupahakemuksista.

10 artikla

Neuvottelut ja suojatoimenpiteet

1.  Osapuolet neuvottelevat, jos jompikumpi osapuoli arvioi toisen osapuolen jättäneen jonkin tämän liitteen velvoitteen täyttämättä.

2.  Neuvotteluja pyytävä osapuoli toimittaa toiselle osapuolelle kaikki asian perusteellista tutkimista varten tarvittavat tiedot.

3.  Edellä 1 artiklassa tarkoitetussalisäyksessä 1 lueteltuja tuotteita tai tuoteryhmiä koskevissa säännöksissä säädetyt suojatoimenpiteet on toteutettava sopimuksen 10 artiklan 2 kohdassa määrättyjä menettelyjä noudattaen.

4.  Jos osapuolet eivät 1 kohdassa ja sopimuksen 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetuissa neuvotteluissa pääse yhteisymmärrykseen, neuvotteluja pyytänyt tai 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet määrännyt osapuoli voi toteuttaa tämän liitteen soveltamiseksi tarpeelliset varotoimenpiteet.

11 artikla

Eläinten ruokinnan työryhmä

1.  Sopimuksen 6 artiklan 7 kohdan nojalla perustettu eläinten ruokinnan työryhmä, jäljempänä ’työryhmä’, tarkastelee kaikkia tähän liitteeseen ja sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä. Se huolehtii lisäksi kaikista tässä liitteessä määrätyistä tehtävistä.

2.  Työryhmä tarkastelee säännöllisesti osapuolten kansallisen sääntelyn muutoksia tämän liitteen soveltamisaloilla. Se voi erityisesti laatia ehdotuksia, jotka se antaa komitean käsiteltäviksi tämän liitteen lisäysten ajantasaistamiseksi.

12 artikla

Salassapitovelvollisuus

1.  Kaikki tämän liitteen soveltamiseksi kaikissa muodoissa annetut tiedot ovat luottamuksellisia. Niitä koskee ammatillinen salassapitovelvollisuus ja niihin sovelletaan tiedot vastaanottaneen osapuolen lainsäädännössä vastaaville tiedoille säädettyä suojaa.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettua luottamuksellisuutta ei sovelleta 3 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin.

3.  Tämä Liite ei velvoita osapuolta, jonka sääntely tai hallinnollinen käytäntö edellyttävät teollisuus- tai kauppasalaisuuksien suojaamiseksi tiukempia rajoja kuin tällä liitteellä vahvistetut, toimittamaan tietoja, mikäli toinen osapuoli ei toteuta toimenpiteitä näiden tiukempien rajojen noudattamiseksi.

4.  Saatuja tietoja saa käyttää ainoastaan tämän liitteen soveltamiseksi eikä toinen osapuoli voi käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen ilman, että se etukäteen pyytää tiedot toimittaneelta viranomaiselta tämän kirjallisen suostumuksen; tietoja pyytäneen osapuolen on lisäksi noudatettava tämän viranomaisen asettamia rajoituksia.

Edellä 1 kohdan määräykset eivät estä tietojen käyttöä yleisen rikoslain rikkomusten vuoksi aloitetuissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä, edellyttäen että tiedot on saatu osana kansainvälistä oikeusapua.

5.  Osapuolet voivat käyttää tämän artiklan määräysten mukaisesti saatuja tietoja ja tutkittuja asiakirjoja todisteena pöytäkirjoissa, kertomuksissa ja lausunnoissa sekä tuomioistuimessa nostettujen kanteiden ja syytteiden yhteydessä.

▼M10

Lisäys 1

Yhteisön säädökset

— 
Rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista 12 päivänä tammikuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005, (EUVL L 35, 8.2.2005, s. 1)

Sveitsin säädökset:

— 
Maataloudesta 29 päivänä huhtikuuta 1998 annettu valaliiton yhteinen laki, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 24 päivänä maaliskuuta 2006 (RO 2006 3861)
— 
Eläinten ruokinnasta 26 päivänä toukokuuta 1999 annettu määräys, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 23 päivänä marraskuuta 2005 (RO 2005 5555)
— 
Eläinten ruokintaa koskevasta valkoisesta kirjasta 10 päivänä kesäkuuta 1999 annettu Valaliiton valtiovarainministeriön määräys, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 2 päivänä marraskuuta 2006 (RO 2006 5213)
— 
Alkutuotannosta 23 päivänä marraskuuta 2005 annettu määräys (RO 2005 5545)
— 
Alkutuotannon hygieniasta 23 päivänä marraskuuta 2005 annettu Valaliiton valtionvarainministeriön määräys (RO 2005 6551)
— 
Maitotuotteiden hygieniasta 23 päivänä marraskuuta 2005 annettu Valaliiton valtionvarainministeriön määräys (RO 2005 6667)

▼M10

Lisäys 2

LUETTELO 9 ARTIKLASSA TARKOITETUSTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ

Yhteisön säädökset

— 
Eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1831/2003 (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 15).
— 
Tietyistä eläinten ruokinnassa käytettävistä tuotteista 30 päivänä kesäkuuta 1982 annettu neuvoston direktiivi 82/471/ETY (EYVL L 213, 21.7.1982, s. 8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/116/EY (EUVL L 379, 24.12.2004, s. 81)

Sveitsin säädökset:

— 
Eläinten ruokinnasta 26 päivänä toukokuuta 1999 annettu määräys, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 23 päivänä marraskuuta 2005 (RO 2005 5555)
— 
Eläinten ruokintaa koskevasta valkoisesta kirjasta 10 päivänä kesäkuuta 1999 annettu Valaliiton valtiovarainministeriön määräys, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 23 päivänä marraskuuta 2005 (RO 2005 6655).

▼B

LIITE 6

SIEMENALA

1 artikla

Tarkoitus

1)  Tätä liitettä sovelletaan viljely-, vihannes-, hedelmä- ja koristekasvien sekä viiniköynnöksen siemeniin.

2)  Tässä liitteessä ’siemenillä’ tarkoitetaan kaikkea lisäys- tai istutusaineistoa.

2 artikla

Lainsäädännön yhdenmukaisuuden tunnustaminen

1)  Osapuolet tunnustavat lisäyksen 1 ensimmäisessä jaksossa mainitussa sääntelyssä edellytettyjen vaatimusten johtavan samoihin tuloksiin.

2)  Osapuolet voivat harjoittaa ensimmäisessä kohdassa tarkoitetussa lainsäädännössä määriteltyjen lajien siementen kauppaa keskenään, ja näitä siemeniä, joiden kummankin osapuolen lainsäädännön mukaisuuden osoittamiseksi riittää pakkausmerkintä tai muu kyseisessä lainsäädännössä kaupan pitämistä varten edellytetty asiakirja, voidaan pitää vapaasti kaupan osapuolten alueella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 5 ja 6 määräysten soveltamista.

3)  Vaatimustenmukaisuuden tarkastamisesta vastaavat laitokset määritelläänlisäyksessä 2.

3 artikla

Todistusten vastavuoroinen tunnustaminen

1)  Osapuolet tunnustavat lisäyksen 1 toisessa jaksossa mainitussa lainsäädännössä tarkoitettujen lajien siementen 2 kohdassa määritellyt todistukset, jotkalisäyksessä 2 mainitut laitokset ovat laatineet toisen osapuolen lainsäädännön mukaisesti.

2)  Ensimmäisessä kohdassa mainituilla todistuksilla tarkoitetaan osapuolten lainsäädännössä edellytettyjä siementen tuonnissa sovellettavia asiakirjoja, jotka määritellään lisäyksen 1 toisessa jaksossa.

4 artikla

Lainsäädännön lähentäminen

1)  Osapuolet pyrkivät lähentämään lisäyksen 1 toisessa jaksossa määritellyssä lainsäädännössä tarkoitettujen lajien sekä niiden lajien, joita ei tarkoiteta lisäyksen 1 ensimmäisessä ja toisessa jaksossa määritellyssä lainsäädännössä, kaupan pitämistä koskevaa lainsäädäntöään.

2)  Jos jompikumpi osapuoli hyväksyy uutta lainsäädäntöä, osapuolet sitoutuvat arvioimaan mahdollisuutta soveltaa tätä liitettä kyseiseen uuteen alaan sopimuksen 11 ja 12 artiklan menettelyn mukaisesti.

3)  Jos tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvaa alaa koskevia säännöksiä muutetaan, osapuolet sitoutuvat arvioimaan muutosten vaikutuksia sopimuksen 11 ja 12 artiklan menettelyn mukaisesti.

▼M14

5 artikla

Lajikkeet

1)  Rajoittamatta 3 kohdan soveltamista Sveitsi sallii lisäyksen 1 ensimmäisessä jaksossa mainitussa lainsäädännössä tarkoitettujen lajien osalta yhteisössä hyväksyttyjen lajikkeiden siementen kaupan pitämisen alueellaan.

2)  Rajoittamatta 3 kohdan soveltamista yhteisö sallii lisäyksen 1 ensimmäisessä jaksossa mainitussa lainsäädännössä tarkoitettujen lajien osalta Sveitsissä hyväksyttyjen lajikkeiden siementen kaupan pitämisen alueellaan.

3)  Osapuolet laativat yhdessä lisäyksessä 1 olevassa ensimmäisessä jaksossa mainitussa lainsäädännössä tarkoitettujen lajien lajikeluettelon, jos yhteisössä on säädetty yhteisestä luettelosta. Osapuolet sallivat kyseisessä yhdessä laaditussa luettelossa lueteltujen lajikkeiden siementen kaupan pitämisen alueellaan.

4)  Edellä olevia 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta geneettisesti muunnettuihin lajikkeisiin.

5)  Osapuolet antavat toisilleen tiedoksi uusien lajikkeiden hyväksymishakemukset tai niiden peruuttamiset, uusien lajikkeiden sisällyttämisen kansalliseen luetteloon sekä kaikki kyseiseen luetteloon tehdyt muutokset. Ne toimittavat toisilleen pyynnöstä lyhyen kuvauksen kunkin uuden lajikkeen käyttötavasta ja tärkeimmistä ominaisuuksista, joiden avulla lajike voidaan erottaa muista tunnetuista lajikkeista. Ne pitävät toistensa saatavilla asiakirjat, joissa on kunkin hyväksytyn lajikkeen kuvaus sekä selkeä tiivistelmä kaikista hyväksymisen perustana olleista seikoista. Geneettisesti muunnettujen lajikkeiden osalta osapuolet toimittavat toisilleen kyseisten lajikkeiden ympäristöriskien arvioinnin tulokset.

6)  Osapuolet voivat käydä teknisiä neuvotteluja arvioidakseen seikkoja, joiden perusteella jompikumpi osapuoli on hyväksynyt lajikkeen. Siemeniä käsittelevälle työryhmälle annetaan tarvittaessa tietoa näiden neuvottelujen tuloksista.

7)  Osapuolet käyttävät nykyisiä tai kehitteillä olevia automaattisia tiedonsiirtojärjestelmiä helpottaakseen 5 kohdassa tarkoitettujen tietojen vaihtoa.

6 artikla

Poikkeukset

1)  Yhteisö ja Sveitsi hyväksyvät lisäyksen 1 ensimmäisessä jaksossa mainitun lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien siemenlajien kaupassa toistensa poikkeukset, jotka mainitaan lisäyksessä 3.

2)  Osapuolet ilmoittavat toisilleen kaikista siementen kaupan pitämistä koskevista poikkeuksista, jotka ne aikovat panna täytäntöön alueellaan tai osassa sitä. Jos poikkeuksen voimassaoloaika on lyhyt tai se on saatettava välittömästi voimaan, jälkikäteen annettu tieto siitä riittää.

3)  Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa määrätään, Sveitsi voi päättää kieltää yhteisön yhteiseen lajikeluetteloon hyväksytyn lajikkeen siementen kaupan pitämisen alueellaan.

4)  Poiketen siitä, mitä 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa määrätään, yhteisö voi päättää kieltää Sveitsin kansalliseen lajikeluetteloon hyväksytyn lajikkeen siementen kaupan pitämisen alueellaan.

5)  Edellä olevia 3 ja 4 kohdan määräyksiä sovelletaan lisäyksen 1 ensimmäisessä jaksossa mainituissa molempien osapuolten lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa.

6)  Osapuolet voivat soveltaa 3 ja 4 kohdan määräyksiä

— 
ennen tämän liitteen voimaantuloa yhteisössä tai Sveitsissä hyväksyttyjen lajikkeiden osalta kolmen vuoden kuluessa tämän liitteen voimaantulosta,
— 
tämän liitteen voimaantulon jälkeen yhteisössä tai Sveitsissä hyväksyttyjen lajikkeiden osalta kolmen vuoden kuluessa 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitettujen tietojen saamisesta.

7)  Edellä olevan 6 artiklan määräyksiä sovelletaan samalla tavoin sellaisten lajien, joihin sovellettavat säännökset voitaisiin 4 artiklan määräysten nojalla sisällyttää lisäyksen 1 ensimmäiseen jaksoon, lajikkeisiin tämän liitteen voimaantulon jälkeen.

8)  Osapuolet voivat käydä teknisiä neuvotteluita arvioidakseen 1–4 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten vaikutuksia tähän liitteeseen.

9)  Edellä olevan 8 artiklan määräyksiä ei sovelleta, jos poikkeuksia koskevien päätösten tekemiseen tarvittava toimivalta kuuluu lisäyksen 1 ensimmäisessä jaksossa mainitun lainsäädännön nojalla yhteisön jäsenvaltioille. Niitä ei myöskään sovelleta Sveitsin vastaavanlaisissa tapauksissa toteuttamiin poikkeuksiin.

▼B

7 artikla

Kolmannet maat

1)  Tämän liitteen määräyksiä sovelletaan niin ikään osapuolina olevissa maissa kaupan pidettäviin siemeniin, jotka tulevat jostakin Euroopan yhteisön tai Sveitsin ulkopuolisesta, kummankin osapuolen tätä tarkoitusta varten tunnustamasta maasta.

2)  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut maat ja lajit sekä siinä tarkoitetun tunnustamisen soveltamisala annetaanlisäyksessä 4.

8 artikla

Vertailukokeet

1)  Osapuolten alueella kaupan pidettävistä siemeneristä otettujen näytteiden jälkikäteen tehtävää tarkastusta varten toteutetaan vertailukokeita. Sveitsi osallistuu yhteisön vertailukokeisiin.

2)  Siemeniä käsittelevä työryhmä antaa arvionsa vertailukokeiden järjestämisestä.

9 artikla

Siemeniä käsittelevä työryhmä

1)  Sopimuksen 6 artiklan 7 kohdan nojalla perustettu siemeniä käsittelevä työryhmä, jäljempänä ’työryhmä’, tarkastelee kaikkia tähän liitteeseen ja sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

2)  Työryhmä tarkastelee säännöllisesti osapuolten sisäisen lainsäädännön muuttumista tämän liitteen kattamilla aloilla. Se muun muassa laatii komitean käsiteltäväksi esityksiä tämän liitteen lisäysten mukauttamista ja ajan tasalle saattamista varten.

10 artikla

Muiden maiden kanssa tehdyt sopimukset

Osapuolet sopivat, että jommankumman osapuolen kolmannen maan kanssa tekemistä vastavuoroista tunnustamista koskevista sopimuksista ei voi missään tapauksessa johtua toiselle osapuolelle kyseisen kolmannen maan mukaisuuden arvioinnin suorittavien laitosten antamien kertomusten, todistusten, lupien ja tavaramerkkien hyväksymistä koskevia velvoitteita, jolleivät osapuolet muodollisesti muuta sovi.

Lisäys 1

Lainsäädäntö

Ensimmäinen jakso (lainsäädännön yhdenmukaisuuden tunnustaminen)

A.   EUROOPAN YHTEISÖN LAINSÄÄDÄNTÖ:

1.   Peruslainsäädäntö

— 
Viljakasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettu neuvoston direktiivi 66/402/ETY (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2309/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 96/72/EY (EYVL L 304, 27.11.1996, s. 10).
— 
Siemenperunoiden pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettu neuvoston direktiivi 66/403/ETY (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2320/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 98/111/EY (EYVL L 28, 4.2.1998, s. 42).
— 
Viljelykasvien yleisestä lajikeluettelosta 29 päivänä syyskuuta 1970 annettu neuvoston direktiivi 70/457/ETY (EYVL L 225, 12.10.1970, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymissopimuksella ( 8 ).

2.   Soveltamislainsäädäntö (8) 

— 
Viljelykasvien ominaisuuksista ja vähimmäisedellytyksistä lajiketarkastusta varten 14 päivänä huhtikuuta 1972 annettu komission direktiivi 72/180/ETY (EYVL L 108, 8.5.1972, s. 8).
— 
Avena fatuan esiintymisestä rehukasvien ja viljakasvien siemenissä 2 päivänä toukokuuta 1974 annettu komission direktiivi 74/268/ETY (EYVL L 141, 24.5.1974, s. 19), sellaisena kuin se viimeksi muutettuna komission direktiivillä 78/511/ETY (EYVL L 157,15.6.1978, s. 34).
— 
Viljakasvien siemenpakkauksissa ilmoitettavien tietojen pysyvästi suoraan pakkaukseen painamisen hyväksymisestä 17 päivänä heinäkuuta 1980 tehty komission päätös 80/755/ETY (EYVL L 207, 9.8.1980, s. 37), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 81/109/ETY EYVL L 64, 11.3.1981, s. 13).
— 
Tiettyjen suljinjärjestelmien vahvistamisesta neuvoston direktiiveissä 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 69/208/ETY ja 70/458/ETY tarkoitetuiksi ”kertakäyttöisiksi suljinjärjestelmiksi” 28 päivänä heinäkuuta 1981 tehty komission päätös 81/675/ETY (EYVL L 246, 29.8.1981, s. 26), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 86/563/ETY (EYVL L 327, 22.11.1986, s. 50).
— 
Edellytyksistä, joissa voidaan säätää poikkeuksista kieltoon käyttää ETY-pakkausmerkintöjä vaihdettaessa kolmansissa maissa tuotettujen siementen pakkausten pakkausmerkintää ja suljinjärjestelmää 27 päivänä helmikuuta 1986 tehty komission päätös 86/110/ETY (EYVL L 93, 8.4.1986, s. 23).
— 
Yhteisön perussiemenperunoiden luokittelusta sekä näihin luokkiin sovellettavista edellytyksistä ja nimityksistä 30 päivänä maaliskuuta 1993 annettu komission direktiivi 93/17/ETY (EYVL L 106, 30.4.1993, s. 7).
— 
Siementen myymistä irtotavarana lopulliselle kuluttajalle koskevan väliaikaisen kokeilun järjestämisestä 9 päivänä syyskuuta 1994 tehty komission päätös 94/650/EY (EYVL L 252, 28.9.1994, s. 15), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 98/174/EY (EYVL L 63, 4.3.1998, s. 31).
— 
Neuvoston direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY ja 69/208/ETY mukaista siemennäytteiden ottoa ja siementarkastusta koskevan väliaikaisen kokeen järjestelystä 27 päivänä huhtikuuta 1998 tehty komission päätös 98/320/EY (EYVL L 140, 12.5.1998 s. 14).

B.   SVEITSIN SÄÄNNÖKSET ( 9 ):

— 
Maataloudesta 29 päivänä huhtikuuta 1998 annettu valaliiton yhteinen laki (RO 1998 3033).
— 
Siementen ja taimien tuotannosta ja liikkeeseen luovuttamisesta 7 päivänä joulukuuta 1998 annettu määräys (RO 1999 420).
— 
Vilja- ja rehukasvien siemenistä ja taimista 7 päivänä joulukuuta 1998 annettu valaliiton valtiovarainministeriön määräys (RO 1999 781).
— 
Viljakasvien, perunan, rehukasvien ja hampun lajikeluettelosta annettu valaliiton maatalousviraston määräys (RO 1999 429) ( 10 ).

Toinen jakso (todistusten keskinäinen tunnustaminen)

A.   EUROOPAN YHTEISÖN LAINSÄÄDÄNTÖ:

1.   Peruslainsäädäntö

— 
Juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettu neuvoston direktiivi 66/400/ETY (EYVL 125, 11.7.1966, s. 2390/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 96/72/EY (EYVL L 304, 27.11.1996, s. 10).
— 
Rehukasvien siementen pitämisestä kaupan 14 päivänä kesäkuuta 1966 annettu neuvoston direktiivi 66/401/ETY (EYVL L 125, 11.7.1966, s. 2298/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 96/72/EY (EYVL L 304, 27.11.1996, s. 10).
— 
Öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan 30 päivänä kesäkuuta 1969 annettu neuvoston direktiivi 69/208/ETY, (EYVL L 169, 10.7.1969, s. 3) sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 96/72/EY (EYVL L 304, 27.11.1996, s. 10).

2.   Soveltamislainsäädäntö ( 11 )

— 
Niittynurmikan (Poa pratensis L.) siementen kaupan pitämisen rajoittamisesta virallisesti varmennettuihin ”perussiemeniin” ja ”varmennettuihin siemeniin” 25 päivänä heinäkuuta 1975 annettu komission direktiivi 75/502/ETY (EYVL L 228, 29.8.1975, s. 26).
— 
Tiettyjen suljinjärjestelmien vahvistamisesta neuvoston direktiiveissä 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY, 69/208/ETY ja 70/458/ETY tarkoitetuiksi ”kertakäyttöisiksi suljinjärjestelmiksi” 28 päivänä heinäkuuta 1981 tehty komission päätös 81/675/ETY (EYVL L 246, 29.8.1981, s. 26), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 86/563/ETY (EYVL L 327, 22.11.1986, s. 50).
— 
Tiettyjen rehu-, öljy- ja kuitukasvien siementen kaupan pitämisen rajoittamisesta siemeniin, jotka on virallisesti varmennettu ”perussiemeniksi” tai ”varmennetuiksi siemeniksi” 27 päivänä helmikuuta 1986 annettu komission direktiivi 86/109/ETY (EYVL L 93, 8.4.1986, s. 21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 91/376/ETY (EYVL L 93, 8.4.1996, s. 23).
— 
Edellytyksistä, joissa voidaan säätää poikkeuksista kieltoon käyttää ETY-pakkausmerkintöjä vaihdettaessa kolmansissa maissa tuotettujen siementen pakkausten pakkausmerkintää ja suljinjärjestelmää 27 päivänä helmikuuta 1986 tehty komission päätös 86/110/ETY (EYVL L 93, 08.4.1996, s. 23).
— 
Tiettyjen rehukasvien siemenpakkauksissa ilmoitettavien tietojen pysyvästi suoraan pakkaukseen painamisen hyväksymisestä tehty 2 päivänä kesäkuuta 1987 tehty komission päätös 87/309/ETY (EYVL L 155, 16.6.1987, s. 26), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 97/125/EY (EYVL L 48, 19.2.1997, s. 35).
— 
Määräaikaisen kokeen järjestämisestä rehukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun neuvoston direktiivin 66/401/ETY mukaisesti erän enimmäispainon nostamiseksi 17 päivänä maaliskuuta 1992 tehty komission päätös 92/195/ETY (EYVL L 88, 3.4.1992, s. 59), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 96/203/EY (EYVL L 65, 15.3.1996, s. 41).
— 
Siementen myymistä irtotavarana lopulliselle kuluttajalle koskevan väliaikaisen kokeilun järjestämisestä 9 päivänä syyskuuta 1994 tehty komission päätös 94/650/EY (EYVL L 252, 28.9.1994, s. 15), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 98/174/EY (EYVL L 63, 4.3.1998, s. 3).
— 
Määräaikaisen kokeen järjestämisestä neuvoston direktiivin 69/208/ETY mukaisesti rapsi- ja rypsihybridien ja lajikeseosten siementen laatua koskevien vaatimusten vahvistamiseksi 27 päivänä kesäkuuta 1995 tehty komission päätös 95/232/EY (EYVL L 154, 5.7.1995, s. 22), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 98/173/EY (EYVL L 63, 4.3.1998, s. 30).
— 
Määräaikaisen kokeen järjestämisestä soijan siementen sisältämien roskien enimmäispitoisuuden osalta 4 päivänä maaliskuuta 1996 tehty komission päätös 96/202/EY (EYVL L 65, 15.3.1996, s. 39).
— 
Luvan antamisesta öljy- ja kuitukasvien siemenpakkauksissa ilmoitettavien tietojen painamiseen pysyvästi suoraan pakkaukseen sekä tiettyjen rehukasvien siemenpakkauksissa ilmoitettavien tietojen pysyvästi suoraan pakkaukseen painamisen hyväksymisestä tehdyn päätöksen 87/309/ETY muuttamisesta 24 päivänä tammikuuta 1997 tehty komission päätös 97/125/EY (EYVL L 48, 19.2.1997, s. 35).
— 
Neuvoston direktiivien 66/400/ETY, 66/401/ETY, 66/402/ETY ja 69/208/ETY mukaista siemennäytteiden ottoa ja siementarkastusta koskevan väliaikaisen kokeen järjestelystä 27 päivänä huhtikuuta 1998 tehty komission päätös 98/320/EY (EYVL L 140, 12.5.1998, s. 14).

B.   SVEITSIN SÄÄNNÖKSET:

— 
Maataloudesta 29 päivänä huhtikuuta 1998 annettu valaliiton yhteinen laki (RO 1998 3033).
— 
Siementen ja taimien tuotannosta ja liikkeeseen luovuttamisesta 7 päivänä joulukuuta 1998 annettu määräys (RO 1999 420).
— 
Vilja- ja rehukasvien siemenistä ja taimista 7 päivänä joulukuuta 1998 annettu valaliiton maatalousviraston määräys (RO 1999 781).
— 
Valaliiton maatalousviraston 6 päivänä kesäkuuta 1974 julkaisema siemenkirja, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 7 päivänä joulukuuta 1998 (RO 1999 408).

C.   TUONNISSA VAADITTAVAT TODISTUKSET

a) 

Euroopan yhteisön vaatimat:

Neuvoston päätöksessä 95/514/EY (EYVL L 296, 9.12.1996, s. 34), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston päätöksellä 98/162/EY (EYVL L 53, 24.2.1998, s. 21), säädetyt asiakirjat.
b) 

Sveitsin vaatimat:

EY:n tai OECD:n viralliset pakkausmerkinnät, joita myöntävät tämän liitteenlisäyksessä 2 mainitut elimet, ja International Seed Testing Associationin (ISTA) oranssit tai vihreät tiedotteet tai kutakin siemenerää koskeva siemenanalyysitodistus.

Lisäys 2

Siementen valvonnasta ja varmentamisesta vastaavat elimetA. Euroopan yhteisö

Belgia

Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture

Service Matériel de Reproduction

Bruxelles

 

Tanska

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries)

Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate)

Lyngby

 

Saksa

Senatsverwaltung für Wirtschaft und BetriebeB

Referat Ernährung und Landwirtschaft

–Abteilung IV E 3 –

Berlin

B

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als Landesbeauftragter

Saatenanerkennungsstelle

Bonn

BN

Regierungspräsidium Freiburg

–Abt. III, Referat 34 –

Freiburg i. Br.

FR

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau – Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut –

Freising

FS

Landwirtschaftskammer Hannover

Referat 32

Hannover

H

Regierungspräsidium Halle

Abteilung 5, Dezernat 51

Samenprüf- und Anerkennungsstelle

Halle

HAL

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz

Referat 33

Bremen

HB

Wirtschaftsbehörde,Amt Wirtschaft u. LandwirtschaftAbt. Land- und Ernährungswirtschaft

Hamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

Landesanerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut

Rostock

HRO

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft

Sachgebiet 270

Jena

J

Regierungspräsidium Karlsruhe

–Referat 34 –

Karlsruhe

KA

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

–Amtliche Saatanerkennung –

Bad Kreuznach

KH

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein

LUFA-ITL

Kiel

KI

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft

Dez. 23

Kassel

KS

Sächsisches Landesamt für Landwirtschaft

Fachbereich 5, Sortenprüfung und Feldversuchswesen

Saatenanerkennung

Nossen

MEI

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als Landesbeauftragter

Gruppe 31 Landbau

Münster

MS

Landwirtschaftskammer Weser-Ems

Institut für Pflanzenbau und Pflanzenschutz

Referet P4

Oldenburg

OL

Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Flurneuordnung

Saatenanerkennungsstelle Potsdam

Potsdam

P

Regierungspräsidium Stuttgart

Referat 34 a

Stuttgart

S

Landwirtschaftskammer für das Saarland

Saarbrücken

SB

Regierungspräsidium Tübingen

Referat 34

Tübingen

Regierung von Unterfranken

–Anerkennungs- und Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern –

Würzburg

Regierung von Unterfranken

Abteilung Landwirtschaft

–Sachgebiet Weinbau –

Würzburg

Kreikka

Ministry of Agriculture

Directorate of Inputs of Crop Production

Athens

 

Espanja

Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación

Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas

Subdirección General de Semillas y Plantas de Vivero

Madrid

Generalidad de Cataluña

Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca

Barcelona

Comunidad Autónoma del País Vasco

Departamento de Industria Agricultura y Pesca

Vitoria

Junta de Galicia

Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes

Santiago de Compostela

Diputación Regional de Cantabria

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca

Santander

Principado de Asturias

Consejería de Agricultura

Oviedo

Junta de Andalucía

Consejería de Agricultura y Pesca

Sevilla

Comunidad Autonoma de la Régión de Murcia

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca

Murcia

Diputacion General de Aragón

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Zaragoza

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Toledo

Generalidad Valenciana

Consejería de Agricultura y Medio Ambiente

Valencia

Comunidad Autónoma de La Rioja

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Logroño

Junta de Extremadura

Consejería de Agricultura y Comercio

Mérida

Comunidad Autónoma de Canarias

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación

Santa Cruz de Tenerife

Junta de Castilla y León

Consejería de Agricultura y Ganadería,Valladolid

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares

Consejería de Agricultura, Comercio e Industria

Palma de Mallorca

Comunidad de Madrid

Consejería de Economía y Empleo

Madrid

Diputación Foral de Navarra

Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Pamplona

 

Ranska

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation

Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC)

Paris

 

Irlanti

The Department of Agriculture, Food and Forestry

Agriculture House

Dublin

 

Italia

Ente Nazionale Sementi Elette (EBSE)

Milano

 

Luxemburg

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA)

Service de la Production Végétale

Luxembourg

 

Itävalta

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft

Wien

Bundesamt für Agrarbiologie

Linz

 

Alankomaat

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)

Ede

 

Portugali

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas

Direcção Geral de Protecção das Cultura

Lisboa

 

Suomi

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)

/

Kontrollcentralen för växtproduktion

Siementarkastusosasto

/

Frökontrollavdelningen

Loimaa

 

Ruotsi

(a)  Muut siemenet kuin siemenperuna

— 

Statens utsädeskontroll (SUK)

(Swedish Seed Testing and Certification Institute)

Svalöv

— 

Frökontrollen Mellansverige AB

Linköping

— 

Frökontrollen Mellansverige AB

Örebro

(b)  Siemenperuna

Statens utsädeskontroll (SUK)

(Swedish Seed Testing and Certification Institute)

Svalöv

 

Yhdistynyt Kuningaskunta

Englanti ja Wales

(a)  Muut siemenet kuin siemenperuna

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Seeds Branch

Cambridge

(b)  Siemenperuna

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food

Plant Health Division

York

Skotlanti

Scottish Office

Agriculture Fisheries and Environment Department

Edinburgh

Pohjois-Irlanti

Department of Agriculture for Northern Ireland

Seeds Branch

Belfast

 

B. Sveitsi

Service des Semences et Plants

RAC Changins

Nyon

Dienst für Saat- unf Pflanzgut

FAL Reckenholz

Zürich

 

Lisäys 3

Sveitsin hyväksymät yhteisön poikkeukset ( 12 )

a) 

jotka vapauttavat tietyt jäsenvaltiot velvollisuudesta soveltaa tiettyihin lajeihin viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annettua neuvoston direktiiviä 66/402/ETY:

— 
komission päätös 69/270/ETY (EYVL L 220, 1.9.1969, s. 8)
— 
komission päätös 69/271/ETY (EYVL L 220, 1.9.1969, s. 9)
— 
komission päätös 69/272/ETY (EYVL L 220, 1.9.1969, s. 10)
— 
komission päätös 70/47/ETY (EYVL L 13, 19.1.1970, s. 26), sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 80/301/ETY (EYVL L 68, 14.3.1980, s. 30)
— 
komission päätös 74/5/ETY (EYVL L 12, 15.1.1974, s. 13)
— 
komission päätös 74/361/ETY (EYVL L 196, 19.7.1974, s. 19)
— 
komission päätös 74/532/ETY (EYVL L 299, 7.11.1974, s. 14)
— 
komission päätös 80/301/ETY (EYVL L 68, 14.3.1980, s. 30)
— 
komission päätös 86/153/ETY (EYVL L 115, 3.5.1986, s. 26)
— 
komission päätös 89/101/ETY (EYVL L 38, 10.2.1989, s. 37).
b) 

jotka valtuuttavat eräät jäsenvaltiot rajoittamaan tiettyjen viljalajikkeiden tai tiettyjen perunalajikkeiden siementen kaupan pitämistä (vrt. viljelykasvien yhteinen lajikeluettelo, 20. Täydellinen laitos, 4 sarake (EYVL L 264A, 30.8.1997, s. 1)).

c) 

jotka valtuuttavat tietyt jäsenvaltiot antamaan erityisen ankarat säännökset, kun kyseessä on hukkakauran esiintyminen siemenviljassa:

— 
komission päätös 74/269/ETY (EYVL L 141, 24.5.1974, s. 20), sellaisena kuin se muutettuna komission päätöksellä 78/512/ETY (EYVL L 157, 15.6.1978, s. 35 ( 13 )
— 
komission päätös 74/531/ETY (EYVL L 299, 7.11.1974, s. 13)
— 
komission päätös 95/75/EY (EYVL L 60, 18.3.1995, s. 30)
— 
komission päätös 96/334/EY (EYVL L 127, 25.5.1996, s. 39).
d) 

jotka valtuuttavat toteuttamaan tiettyjä tauteja vastaan ankarampia toimenpiteitä kuin mitä neuvoston direktiivin 66/403/ETY liitteissä I ja II määrätään, kun kyseessä on siemenperunan pitäminen kaupan tiettyjen jäsenvaltioiden alueella tai niiden alueen osassa

— 
komission päätös 93/231/ETY (EYVL L 106, 30.4.1993, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksillä
— 
95/21/EY (EYVL L 28, 7.2.1995, s. 13),
— 
95/76/EY (EYVL L 60, 18.3.1995, s. 31) ja
— 
96/332/EY (EYVL L 127, 25.5.1996, s. 31).

Lisäys 4

Kolmansien maiden luettelo ( 14 )

Amerikan Yhdysvallat
Argentiina
Australia
Bulgaria
Chile
Etelä-Afrikka
Israel
Kanada
Kroatia
Marokko
Norja
Puola
Romania
Slovakia
Slovenia
Tšekki
Turkki
Unkari
Uruguay
Uusi-Seelanti

▼M20

LIITE 7

VIINIALAN TUOTTEIDEN KAUPPA

1 artikla

Tavoitteet

Osapuolet sitoutuvat helpottamaan ja edistämään syrjimättömyys- ja vastavuoroisuusperiaatteita noudattaen alueiltaan peräisin olevien viinialan tuotteiden keskinäisiä kauppavirtojaan tässä liitteessä määrätyin edellytyksin.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä liitettä sovelletaan viinialan tuotteisiin, jotka määritellään lisäyksessä 1 mainitussa lainsäädännössä.

3 artikla

Määritelmät

Jollei liitteessä nimenomaisesti toisin määrätä, tässä liitteessä tarkoitetaan

a) 

’peräisin olevalla viinialan tuotteella’, jota edeltää toisen osapuolen nimi, 2 artiklassa tarkoitettua tuotetta, joka on valmistettu kyseisen osapuolen alueella tämän liitteen määräysten mukaisesti viinirypäleistä, jotka on korjattu kokonaan kyseisen osapuolen alueella tai lisäyksessä 2 määritellyllä alueella;

b) 

’maantieteellisellä merkinnällä’ kaikkia Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimukseen liitetyn teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen, jäljempänä ’TRIPS-sopimus’, 22 artiklassa tarkoitettuja merkintöjä, myös alkuperänimitystä, jotka hyväksytään osapuolen lainsäädännössä käytettäväksi tämän osapuolen alueelta tai lisäyksessä 2 määritellyltä alueelta peräisin olevan 2 artiklassa tarkoitetun viinialan tuotteen kuvauksessa ja esittelyssä;

c) 

’perinteisellä merkinnällä’ perinteisesti käytettyä nimitystä, joka viittaa erityisesti 2 artiklassa tarkoitetun viinialan tuotteen valmistustapaan, laatuun, väriin tai tyyppiin ja joka hyväksytään osapuolen lainsäädännössä käytettäväksi tämän osapuolen alueelta peräisin olevan viinin kuvauksessa ja esittelyssä;

d) 

’suojatulla nimityksellä’ tämän liitteen mukaisesti suojattua b alakohdassa tarkoitettua maantieteellistä merkintää ja c alakohdassa tarkoitettua perinteistä merkintää;

e) 

’nimityksellä’ etiketeissä, 2 artiklassa tarkoitetun viinialan tuotteen mukana seuraavissa asiakirjoissa, kaupallisissa asiakirjoissa, erityisesti kauppalaskuissa ja lähetysluetteloissa, sekä mainonnassa käytettäviä nimityksiä;

f) 

’etiketillä’ 2 artiklassa tarkoitettua viininalan tuotetta luonnehtivien ja samassa astiassa, myös sulkimessa, astiassa riippuvassa lapussa tai pullon kaulan päällystyksessä, olevien nimitysten ja muiden merkintöjen, tunnusten, kuvien ja merkkien kokonaisuutta;

g) 

’esittelyllä’ säiliöissä ja niiden sulkimissa, etiketeissä ja pakkauksissa käytettäviä nimityksiä;

h) 

’pakkauksella’ suojakääreitä, kuten papereita, erilaisia olkikääreitä, pahvi- ja puulaatikoita, joita käytetään yhden tai useamman astian kuljetuksen aikana ja/tai sen/niiden esittelyssä loppukuluttajalle myyntiä varten;

i) 

’viinialan tuotteiden kauppaa koskevalla sääntelyllä’ kaikkia tämän liitteen määräyksiä;

j) 

’toimivaltaisella viranomaisella’ kaikkia viranomaisia tai elimiä, jotka osapuoli on nimennyt valvomaan viinialan tuotteiden kauppaa koskevan sääntelyn soveltamista;

k) 

’yhteysviranomaisella’ toimivaltaista viranomaista, jonka osapuoli on nimennyt varmistamaan asianmukaiset yhteydet toisen osapuolen yhteysviranomaisen kanssa;

l) 

’pyynnön esittävällä viranomaisella’ osapuolen tähän tarkoitukseen nimeämää toimivaltaista viranomaista, joka tekee avunantopyynnön tämän osaston soveltamisalaan kuuluvilla aloilla;

m) 

’pyynnön vastaanottavalla viranomaisella’ osapuolen tähän tarkoitukseen nimeämää toimivaltaista viranomaista, joka vastaanottaa avunantopyynnön tämän osaston kattamilla aloilla;

n) 

’sääntelyn vastaisella toimella’ viinialan tuotteiden tuotantoa ja kauppaa koskevan sääntelyn rikkomista ja rikkomisyritystä.I

OSASTO

TUONTIIN JA KAUPAN PITÄMISEEN SOVELLETTAVAT MÄÄRÄYKSET

4 artikla

Etiketit, esittely ja saateasiakirjat

1)  Edellä 2 artiklassa tarkoitettujen, osapuolten alueilta peräisin olevien viinialan tuotteiden kauppa toteutetaan tässä liitteessä määrättyjen teknisten määräysten mukaisesti. ’Teknisillä määräyksillä’ tarkoitetaan kaikkia lisäyksessä 3 tarkoitettuja säännöksiä ja määräyksiä, jotka liittyvät viinialan tuotteiden määritelmiin, viininvalmistusmenetelmiin, koostumukseen ja saateasiakirjoihin sekä kuljetusta ja kaupan pitämistä koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin.

2)  Komitea voi päättää muuttaa 1 kohdassa tarkoitettujen teknisten määräysten määritelmää.

3)  Tämä liite ei koske lisäyksessä 3 tarkoitettujen säädösten niitä säännöksiä, jotka liittyvät asianomaisten säädösten voimaantuloon tai täytäntöönpanoon.

4)  Tämä liite ei vaikuta kansallisiin tai Euroopan unionin verosääntöihin eikä niihin liittyviin valvontatoimenpiteisiin.II

OSASTO

2 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN VIINIALAN TUOTTEIDEN NIMITYSTEN VASTAVUOROINEN SUOJA

5 artikla

Suojatut nimitykset

Euroopan unionista ja Sveitsistä peräisin olevien viinialan tuotteiden osalta suojataan seuraavat lisäyksessä 4 esitetyt nimitykset:

a) 

sen Euroopan unionin jäsenvaltion tai Sveitsin, josta viini on peräisin, nimi tai viittaukset siihen;

b) 

erityisilmaisut;

c) 

alkuperänimitykset ja maantieteelliset merkinnät;

d) 

perinteiset merkinnät.

6 artikla

Euroopan unionin jäsenvaltioita ja Sveitsiä kuvaavat nimet tai viittaukset

1)  Jotta viinien alkuperä voidaan tunnistaa Sveitsissä, kyseisten tuotteiden kuvaamisessa käytettäviä unionin jäsenvaltioiden nimiä ja viittauksia koskevat seuraavat vaatimukset:

a) 

ne on varattu asianomaisesta jäsenvaltiosta peräisin oleville viineille;

b) 

niitä voidaan käyttää ainoastaan Euroopan unionista peräisin olevissa tuotteissa ja Euroopan unionin lainsäädännössä ja sääntelyssä säädetyin edellytyksin.

2)  Jotta viinien alkuperä voidaan tunnistaa Euroopan unionissa, kyseisten tuotteiden kuvaamisessa käytettäviä Sveitsin nimeä ja viittauksia koskevat seuraavat vaatimukset:

a) 

ne on varattu Sveitsistä peräisin oleville viineille;

b) 

niitä voidaan käyttää ainoastaan Sveitsistä peräisin olevissa tuotteissa ja Sveitsin lainsäädännössä ja sääntelyssä säädetyin edellytyksin.

7 artikla

Muut ilmaisut

1)  Komission asetuksessa (EY) N:o 607/2009 ( 15 ) tarkoitetut ilmaisut ”suojattu alkuperänimitys” ja ”suojattu maantieteellinen merkintä”, niiden lyhenteet ”SAN” ja ”SMM” sekä ilmaisut ”Sekt” ja ”crémant” on varattu asianomaisesta jäsenvaltiosta peräisin oleville viineille, ja niitä voi käyttää ainoastaan Euroopan unionin lainsäädännössä ja sääntelyssä säädetyin edellytyksin.

2)  Liittovaltion maatalouslain 63 artiklassa tarkoitettu ilmaisu ”appellation d’origine contrôlée”, sen lyhenne ”AOC” ja ilmaisu ”vin de pays” on varattu Sveitsistä peräisin oleville viineille, ja niitä voi käyttää ainoastaan Sveitsin lainsäädännössä säädetyin edellytyksin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 10 artiklan soveltamista.

Liittovaltion maatalouslain 63 artiklassa tarkoitettu ilmaisu ”vin de table” on varattu Sveitsistä peräisin oleville viineille, ja sitä voi käyttää ainoastaan Sveitsin lainsäädännössä säädetyin edellytyksin.

8 artikla

Alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suoja

1)  Lisäyksessä 4 olevassa A osassa lueteltuihin Euroopan unionin alkuperänimityksiin ja maantieteellisiin merkintöihin sovelletaan Sveitsissä seuraavaa:

ne on suojattu ja varattu Euroopan unionista peräisin oleville viineille;

II 

niitä voidaan käyttää ainoastaan Euroopan unionin viinialan tuotteissa ja Euroopan unionin lainsäädännössä ja sääntelyssä säädetyin edellytyksin.

Lisäyksessä 4 olevassa B osassa lueteltuihin Sveitsin alkuperänimityksiin ja maantieteellisiin merkintöihin sovelletaan Euroopan unionissa seuraavaa:

ne on suojattu ja varattu Sveitsistä peräisin oleville viineille;

II 

niitä voidaan käyttää ainoastaan Sveitsin viinialan tuotteissa ja Sveitsin lainsäädännössä ja sääntelyssä säädetyin edellytyksin.

2)  Osapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet tämän liitteen mukaisesti varmistaakseen vastavuoroisen suojan lisäyksessä 4 luetelluille alkuperänimityksille ja maantieteellisille merkinnöille, joita käytetään kuvaamaan ja esittelemään osapuolten alueilta peräisin olevia viinejä. Kumpikin osapuoli ottaa käyttöön asianmukaiset oikeudelliset keinot suojatakseen lisäyksessä 4 olevan luettelon alkuperänimitykset ja maantieteelliset merkinnät tehokkaasti ja estääkseen niiden käytön sellaisessa viinissä, joka ei ole peräisin asianomaisen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän tarkoittamasta paikasta.

3)  Edellä 1 kohdassa määrättyä suojaa sovelletaan, vaikka

a) 

viinin oikea alkuperä ilmoitetaan;

b) 

alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä on käännetty, translitteroitu tai transkriboitu; tai

c) 

merkintöjä käytetään sellaisten ilmaisujen kanssa kuin ”laji”, ”tyyppi”, ”tapa”, ”jäljitelmä”, ”menetelmä” tai muiden vastaavien ilmaisujen kanssa.

4)  Silloin kun lisäyksessä 4 mainitut alkuperänimitykset tai maantieteelliset merkinnät ovat homonyymejä, suoja myönnetään niistä jokaiselle, jos niitä käytetään hyvässä uskossa ja asianomaisille tuottajille varmistetaan tasapuolinen kohtelu osapuolten komiteassa vahvistamien käyttöä koskevien käytännön edellytysten mukaisesti, eikä kuluttajaa johdeta harhaan.

5)  Jos lisäyksessä 4 mainittu maantieteellinen merkintä on homonyyminen kolmannen maan maantieteellisen merkinnän kanssa, sovelletaan TRIPS-sopimuksen 23 artiklan 3 kohtaa.

6)  Tämän liitteen määräykset eivät millään tavoin estä ketään käyttämästä kaupallisiin tarkoituksiin omaa tai edeltäjänsä nimeä tavalla, joka ei johda kuluttajaa harhaan.

7)  Mikään tämän liitteen määräys ei velvoita osapuolta suojaamaan sellaista toisen osapuolen lisäyksessä 4 mainittua alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää, jolla ei ole suojaa, jonka suoja lakkaa tai jonka käyttö on lopetettu alkuperämaassa.

8)  Osapuolet vahvistavat, että tästä liitteestä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet koskevat vain lisäyksessä 4 lueteltuja alkuperänimityksiä ja maantieteellisiä merkintöjä.

9)  Tällä liitteellä täydennetään ja täsmennetään kummankin osapuolen maantieteellisten merkintöjen suojaan sovellettavia oikeuksia ja velvollisuuksia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta TRIPS-sopimuksen soveltamista.

Osapuolet eivät kuitenkaan voi vedota TRIPS-sopimuksen 24 artiklan 4, 6 ja 7 kohtaan suojan epäämiseksi toisen osapuolen nimitykseltä, tämän liitteen lisäyksessä 5 tarkoitettuja tapauksia lukuun ottamatta.

10)  Tässä artiklassa määrättyä yksinomaista suojaa sovelletaan tämän liitteen lisäyksessä 4 olevassa Euroopan unionissa luettelossa tarkoitettuun nimitykseen ”Champagne”.

9 artikla

Alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja tavaramerkkien välinen suhde

1)  Sopimuspuolilla ei ole velvollisuutta suojata alkuperänimitystä tai maantieteellistä merkintää, jos suoja saattaa johtaa kuluttajaa harhaan asianomaisen viinin tunnistamisessa aiemman tavaramerkin maineen ja tunnettavuuden vuoksi.

2)  Edellä 2 artiklassa tarkoitetun viinialan tuotteen tavaramerkin, joka sisältää lisäyksessä 4 tarkoitetun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän tai joka koostuu siitä, rekisteröinti evätään osapuolten lainsäädännön mukaisesti kokonaan tai osittain joko viran puolesta tai jonkin intressitahon hakemuksesta silloin, kun kyseinen tuote ei ole peräisin alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän tarkoittamasta paikasta.

3)  Edellä 2 artiklassa tarkoitetun viinialan tuotteen rekisteröity tavaramerkki, joka sisältää lisäyksessä 4 tarkoitetun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän tai joka koostuu siitä, mitätöidään osapuolten lainsäädännön mukaisesti kokonaan tai osittain joko viran puolesta tai jonkin intressitahon hakemuksesta silloin, kun kyseinen tavaramerkki liittyy tuotteeseen, joka ei ole alkuperänimitykseltä tai maantieteelliseltä merkinnältä vaadittujen edellytysten mukainen.

4)  Tavaramerkkiä, jonka käyttö vastaa edellisessä kohdassa tarkoitettua tapausta ja jota koskeva rekisteröintihakemus on tehty tai joka on rekisteröity hyvässä uskossa tai joka on vakiintunut hyvässä uskossa tapahtuneen käytön perusteella osapuolen alueella (Euroopan unionin jäsenvaltiot mukaan luettuina), jos tästä mahdollisuudesta on säädetty asianomaisessa lainsäädännössä, ennen toisen osapuolen alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän tämän liitteen mukaisen suojaamisen päivämäärää, voidaan käyttää edelleen huolimatta alkuperänimitykselle tai maantieteelliselle merkinnälle myönnetystä suojasta, jos asianomaisen osapuolen lainsäädännössä ei ole muita perusteita tavaramerkin kumoamiselle.

10 artikla

Perinteisten merkintöjen suoja

1)  Lisäyksessä 4 olevassa A osassa lueteltuihin Euroopan unionin perinteisiin merkintöihin sovelletaan Sveitsissä seuraavaa:

a) 

niitä ei saa käyttää Sveitsistä peräisin olevien viinien kuvauksessa tai esittelyssä;

b) 

niitä saa käyttää Euroopan unionista peräisin olevien viinien kuvauksessa ja esittelyssä ainoastaan sellaisissa viineissä, joiden alkuperä, luokka ja kieli ovat lisäyksessä esitetyn mukaiset, ja käytön on oltava Euroopan unionin lainsäädännössä ja sääntelyssä vahvistettujen edellytysten mukaista.

Lisäyksessä 4 olevassa B osassa lueteltuihin Sveitsin perinteisiin merkintöihin sovelletaan Euroopan unionissa seuraavaa:

a) 

niitä ei saa käyttää Euroopan unionista peräisin olevien viinien kuvauksessa tai esittelyssä;

b) 

niitä saa käyttää Sveitsistä peräisin olevien viinien kuvauksessa ja esittelyssä ainoastaan sellaisissa viineissä, joiden alkuperä, luokka ja kieli ovat lisäyksessä esitetyn mukaiset, ja käytön on oltava Sveitsin lainsäädännössä ja sääntelyssä vahvistettujen edellytysten mukaista.

2)  Osapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet tämän sopimuksen mukaisesti varmistaakseen tämän artiklan mukaisen suojan lisäyksessä 4 luetelluille perinteisille merkinnöille, joita käytetään kuvamaan ja esittelemään osapuolten alueilta peräisin olevia viinejä. Tätä varten osapuolet varmistavat tehokkaan oikeudellisen suojan estääkseen perinteisten merkintöjen käytön sellaisten viinien kuvauksessa, joilla ei ole niihin oikeutta, myös silloin kun perinteisiä merkintöjä käytetään sellaisten ilmaisujen kanssa kuin ”laji”, ”tyyppi”, ”tapa”, ”jäljitelmä”, ”menetelmä” tai muiden vastaavien ilmaisujen kanssa.

3)  Perinteisen merkinnän suojaa sovelletaan ainoastaan

a) 

kieleen/kieliin, jolla/joilla se esitetään lisäyksessä 4;

b) 

viiniluokkaan, jonka osalta se on suojattu Euroopan unionissa, tai viiniluokkaan, jonka osalta se on suojattu Sveitsissä, lisäyksen 4 mukaisesti.

4)  Silloin kun lisäyksessä 4 mainitut perinteiset merkinnät ovat homonyymejä, suoja myönnetään niistä jokaiselle, jos niitä käytetään hyvässä uskossa ja asianomaisille tuottajille varmistetaan tasapuolinen kohtelu osapuolten komiteassa vahvistamien käyttöä koskevien käytännön edellytysten mukaisesti, eikä kuluttajaa johdeta harhaan.

5)  Silloin kun lisäyksessä 4 mainittu perinteinen merkintä on homonyyminen osapuolen alueen ulkopuolelta peräisin olevan viinialan tuotteen nimityksen kanssa, jälkimmäistä nimeä voidaan käyttää viinialan tuotteen kuvauksessa ja esittelyssä, jos sitä käytetään perinteisesti ja jatkuvasti, sen käytöstä tähän tarkoitukseen säädetään alkuperämaassa eikä kuluttajaa johdeta harhaan asianomaisen viinin todellisen alkuperän suhteen.

6)  Tämä liite ei millään tavoin estä ketään käyttämästä kaupallisiin tarkoituksiin omaa tai edeltäjänsä nimeä tavalla, joka ei johda kuluttajaa harhaan.

7)  Edellä 2 artiklassa tarkoitetun viinialan tuotteen tavaramerkin, joka sisältää lisäyksessä 4 tarkoitetun perinteisen merkinnän tai joka koostuu siitä, rekisteröinti evätään osapuolten lainsäädännön mukaisesti kokonaan tai osittain joko viran puolesta tai jonkin intressitahon hakemuksesta silloin, kun kyseinen tavaramerkki ei liity viinialan tuotteisiin, jotka ovat peräisin asianomaiseen perinteiseen merkintään liittyvästä maantieteellisestä alkuperästä.

Edellä 2 artiklassa tarkoitettu viinialan tuotteen rekisteröity tavaramerkki, joka sisältää lisäyksessä 4 tarkoitetun perinteisen merkinnän tai joka koostuu siitä, mitätöidään osapuolten lainsäädännön mukaisesti kokonaan tai osittain joko viran puolesta tai jonkin intressitahon hakemuksesta silloin kun kyseinen tavaramerkki ei liity viinialan tuotteisiin, jotka ovat peräisin asianomaiseen perinteiseen merkintään liittyvästä maantieteellisestä alkuperästä.

Tavaramerkkiä, jonka käyttö vastaa edellisessä kohdassa tarkoitettua tapausta ja jota koskeva rekisteröintihakemus on tehty tai joka on rekisteröity hyvässä uskossa tai joka on vakiintunut hyvässä uskossa tapahtuneen käytön perusteella osapuolen alueella (Euroopan unionin jäsenvaltiot mukaan luettuina) ennen toisen osapuolen perinteisen merkinnän tämän liitteen mukaisen suojaamisen päivämäärää, voidaan käyttää edelleen, jos asianomaisen osapuolen lainsäädännössä säädetään tällaisesta mahdollisuudesta.

8)  Mikään tämän liitteen määräys ei velvoita osapuolia suojaamaan sellaista lisäyksessä 4 mainittua perinteistä merkintää, jolla ei ole suojaa, jonka suoja lakkaa tai jonka käyttö on lopetettu sen alkuperämaassa.

11 artikla

Suojan täytäntöönpano

1)  Osapuolet toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että osapuolten alueilta peräisin olevia viinialan tuotteita vietäessä ja pidettäessä niitä kaupan osapuolten alueiden ulkopuolella, toisen osapuolen tämän liitteen mukaisesti suojattuja nimityksiä ei käytetä kuvaamaan ja esittelemään kyseisiä toisen osapuolen alueelta peräisin olevia tuotteita.

2)  Siltä osin kuin osapuolten asiaa koskeva lainsäädäntö sen sallii, tämän liitteen mukainen suoja koskee luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä sekä tuottajien, kauppiaiden tai kuluttajien liittoja, yhdistyksiä ja organisaatioita, jotka ovat sijoittautuneet toisen osapuolen alueelle.

3)  Jos viinialan tuotteen kuvaus tai esittely erityisesti etiketeissä, virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa tai mainonnassa vahingoittaa tästä liitteestä johtuvia oikeuksia, osapuolet soveltavat tilanteen vaatimia hallinnollisia toimenpiteitä tai toteuttavat oikeudelliset toimet, jotka ovat tarpeen epärehellisen kilpailun poistamiseksi tai suojatun nimityksen virheellisen käytön estämiseksi muulla tavalla.

4)  Edellä 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet tai toimet toteutetaan erityisesti seuraavissa tapauksissa:

a) 

Euroopan unionin tai Sveitsin lainsäädännössä säädettyjen nimitysten käännöksessä toisen osapuolen kielelle esiintyy sana, joka voi johtaa harhaan näin kuvatun tai esitetyn viinialan tuotteen alkuperän suhteen;

b) 

sellaiseen tuotteeseen, jolla on tämän liitteen nojalla suojattu nimitys, liittyvässä pakkauksessa, mainonnassa tai virallisissa tai kaupallisissa asiakirjoissa on merkintöjä, merkkejä, nimityksiä, mainintoja tai kuvia, jotka suoraan tai välillisesti sisältävät virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa tuotteen lähtöpaikasta, alkuperästä, luonteesta tai olennaisista ominaisuuksista;

c) 

käytetään pakkausta, joka voi johtaa harhaan viinialan tuotteen alkuperän suhteen.

5)  Tällä liitteellä ei estetä osapuolia myöntämästä tämän liitteen mukaisesti suojatuille nimityksille laajempaa suojaa lainsäädäntönsä tai muiden kansainvälisten sopimusten nojalla.III

OSASTO

VALVONTAVIRANOMAISTEN TOTEUTTAMA VALVONTA JA KESKINÄINEN AVUNANTO

12 artikla

Kohde ja rajoitukset

1)  Osapuolet avustavat toisiaan vastavuoroisesti tässä liitteessä määrätyllä tavalla ja siinä määrätyin edellytyksin. Ne takaavat viinialan tuotteiden kauppaa koskevan sääntelyn moitteettoman soveltamisen erityisesti avustamalla toisiaan, paljastamalla säädösten rikkomiset ja tutkimalla ne.

2)  Tässä osastossa määrätty avunanto ei rajoita rangaistusmenettelyä tai osapuolten välistä oikeudellista apua koskevien säännösten soveltamista rikosasioissa.

3)  Tällä osastolla ei rajoiteta oikeusviranomaisen suorittamaan tutkintaan liittyvää salassapitovelvollisuutta koskevien kansallisten säännösten soveltamista.I

ALAOSASTO

Viranomaiset sekä tarkastusten ja keskinäisen avunannon kohteet

13 artikla

Yhteysviranomaiset

1)  Jos osapuoli nimeää useita toimivaltaisia viranomaisia, sen on varmistettava niiden toimien koordinointi.

2)  Kumpikin osapuoli nimeää yhden yhteysviranomaisen. Kyseinen viranomainen

— 
toimittaa yhteistyöpyynnöt toisen osapuolen yhteysviranomaiselle tämän osaston soveltamiseksi,
— 
vastaanottaa kyseiseltä viranomaiselta tällaiset pyynnöt ja toimittaa ne oman osapuolensa toimivaltaiselle viranomaiselle / toimivaltaisille viranomaisille,
— 
edustaa osapuolta suhteessa toiseen osapuoleen tässä osastossa tarkoitetun yhteistyön yhteydessä,
— 
antaa toiselle osapuolelle tiedoksi 11 artiklan nojalla toteutetut toimenpiteet.

14 artikla

Viranomaiset ja laboratoriot

Osapuolet

a) 

toimittavat toisilleen säännöllisesti ajan tasalle saattamansa luettelot eli

— 
luettelon viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia laatimaan kuljetettavien viinialan tuotteiden mukana seuraavat VI 1 -asiakirjat ja muut asiakirjat tämän liitteen 4 artiklan 1 kohdan ja lisäyksessä 3 olevassa A osassa lueteltujen Euroopan unionin asianomaisten säännösten mukaisesti,
— 
luettelon 3 artiklan j ja k alakohdassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista ja yhteysviranomaisista,
— 
luettelon laboratorioista, jotka on valtuutettu tekemään 17 artiklan 2 kohdan mukaiset analyysit,
— 
luettelon Sveitsistä tuotavien viinialan tuotteiden kuljetuksen mukana seuraavan saateasiakirjan kohdassa 4 tarkoitetuista Sveitsin toimivaltaisista viranomaisista lisäyksessä 3 olevan B osan mukaisesti;
b) 

neuvottelevat ja ilmoittavat toisilleen toteuttamistaan tämän liitteen soveltamista koskevista toimenpiteistä. Ne ilmoittavat toisilleen etenkin omista säännöksistään ja toimittavat yhteenvedon sen moitteettoman toiminnan kannalta erityisen tärkeistä hallinnollisista ja oikeudellisista päätöksistä.

15 artikla

Tarkastusten kohteet

Ne luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt ja näiden henkilöiden ryhmittymät, joiden ammattitoimintaa voidaan valvoa tässä osastossa tarkoitetuilla tarkastuksilla, eivät saa estää tarkastusten tekemistä, ja heidän on aina helpotettava niitä.II

ALAOSASTO

Valvontatoimenpiteet

16 artikla

Valvontatoimenpiteet

1)  Osapuolet toteuttavat tarvittavat toimenpiteet 12 artiklassa määrätyn avunannon varmistamiseksi asianmukaisin valvontatoimenpitein.

2)  Tarkastukset toteutetaan joko järjestelmällisesti tai pistokokeina. Pistokokeita tehtäessä osapuolet varmistavat tarkastusten lukumäärän, luonteen ja tiheyden avulla, että tarkastukset ovat edustavia.

3)  Osapuolet toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet toimivaltaisten viranomaisten virkamiesten työn helpottamiseksi erityisesti, jotta näillä on

— 
pääsy viinitarhoihin sekä viinialan tuotteiden tuotanto-, valmistus-, varastointi- ja jalostuslaitoksiin ja kuljetusvälineisiin,
— 
pääsy kenen tahansa viinialan tuotteita tai niiden valmistukseen mahdollisesti tarkoitettuja tuotteita myymistarkoituksessa säilyttävän, kaupan pitävän tai kuljettavan henkilön kaupallisiin tiloihin, varastoihin tai kuljetusvälineisiin,
— 
mahdollisuus luetteloida viinialan tuotteet sekä niiden valmistamiseen mahdollisesti tarkoitetut aineet tai tuotteet,
— 
mahdollisuus ottaa näytteitä myymistarkoituksessa säilytetyistä, kaupan pidetyistä tai kuljetetuista tuotteista,
— 
mahdollisuus tutkia kirjanpitotietoja tai muita asiakirjoja tarkastusta varten ja ottaa niistä jäljennöksiä tai otteita,
— 
mahdollisuus toteuttaa väliaikaisia suojatoimenpiteitä, jotka koskevat viinialan tuotteiden tai niiden valmistukseen mahdollisesti tarkoitettujen tuotteiden tuotantoa, valmistamista, hallussapitoa, kuljetusta, kuvausta, esillepanoa, vientiä toiseen osapuoleen ja kaupan pitämistä, silloin kun voidaan perustellusti epäillä tähän liitteeseen kohdistuvaa vakavaa rikkomusta, erityisesti jos on kyse vilpillisestä käsittelystä tai kansanterveydelle aiheutuvasta vaarasta.

17 artikla

Näytteet

1)  Osapuolen toimivaltainen viranomainen voi pyytää toisen osapuolen toimivaltaista viranomaista ottamaan näytteitä jälkimmäisen osapuolen asianomaisten säännösten mukaisesti.

2)  Pyynnön vastaanottava viranomainen säilyttää 1 kohdan mukaisesti otetut näytteet ja erityisesti nimeää laboratorion, jossa näytteet on tutkittava. Pyynnön esittävä viranomainen voi nimetä toisen laboratorion, jossa näytteet analysoidaan samanaikaisesti. Pyynnön vastaanottava viranomainen toimittaa tätä varten pyynnön esittäneelle viranomaiselle tarvittavan määrän näytteitä.

3)  Jos pyynnön esittävän viranomaisen ja pyynnön vastaanottavan viranomaisen välillä on erimielisyyttä 2 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen tuloksista, yhteisesti nimetty laboratorio tekee ratkaisevan analyysin.III

ALAOSASTO

Menettelyt

18 artikla

Syy toimia

Jos jommankumman osapuolen toimivaltaisella viranomaisella on syytä epäillä tai jos se saa selville, että

— 
jokin viinialan tuote ei ole kyseisten tuotteiden kauppaa koskevan sääntelyn mukainen tai tuotteen valmistamiseksi tai kaupan pitämiseksi on toteutettu vilpillisiä toimia, ja
— 
tästä sääntöjenvastaisuudesta on erityistä hyötyä jommallekummalle osapuolelle ja se on luonteeltaan sellainen, että se antaa aihetta hallinnollisiin toimenpiteisiin tai oikeudellisiin toimiin, tämä viranomainen ilmoittaa siitä välittömästi oman yhteysviranomaisensa välityksellä toisen osapuolen yhteysviranomaiselle.

19 artikla

Keskinäistä avunantoa koskeva pyyntö

1)  Tämän osaston mukaisesti esitetyt pyynnöt tehdään kirjallisesti. Pyyntöihin on liitettävä tarvittavat asiakirjat, jotta niihin voidaan vastata. Myös suulliset pyynnöt voidaan hyväksyä asian kiireellisyyden perusteella, mutta ne on viipymättä vahvistettava kirjallisesti.

2)  Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa pyynnöissä on esitettävä seuraavat tiedot:

— 
pyynnön esittävän viranomaisen nimi,
— 
pyydetty toimenpide,
— 
pyynnön kohde tai perusteet,
— 
asianomaiset lait, säännöt tai muut oikeudelliset välineet,
— 
mahdollisimman tarkat ja täydelliset tiedot tutkimuksen kohteena olevista luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä,
— 
yhteenveto asiaa koskevista tosiseikoista.

3)  Pyynnöt tehdään jollakin osapuolten virallisista kielistä.

4)  Jos pyyntö ei täytä edellä määrättyä muotovaatimusta, sen korjaamista tai täydentämistä voidaan vaatia; suojatoimenpiteitä on kuitenkin mahdollista määrätä.

20 artikla

Menettely

1)  Pyynnön vastaanottanut viranomainen toimittaa pyynnön esittäneelle viranomaiselle tämän pyynnöstä kaikki asiaa koskevat tiedot, jotta tämä voi varmistaa, että viinialan tuotteiden kauppaa koskevaa sääntelyä sovelletaan oikein, mukaan lukien tiedot havaituista tai suunnitelluista toimista, jotka ovat tai saattavat olla kyseisen sääntelyn vastaisia.

2)  Pyynnön esittävän viranomaisen perustellusta hakemuksesta pyynnön vastaanottava viranomainen toteuttaa erityisvalvonnan tai sellaiset tarkastukset, joiden avulla haluttuihin tavoitteisiin päästään, tai tekee tarvittavat aloitteet tällaisen erityisvalvonnan tai tällaisten tarkastusten teettämiseksi.

3)  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu pyynnön vastaanottava viranomainen toimii ikään kuin se työskentelisi omaan lukuunsa tai oman maansa viranomaisten pyynnöstä.

4)  Pyynnön esittävä viranomainen voi pyynnön vastaanottavan viranomaisen suostumuksella nimetä virkamiehiä palvelukseensa tai muun edustamansa osapuolen toimivaltaisen viranomaisen palvelukseen

— 
keräämään pyynnön vastaanottavan toimivaltaisen viranomaisen tiloissa viinialan tuotteita koskevan sääntelyn moitteettomaan soveltamiseen tai tarkastustoimiin liittyviä tietoja, myös ottamaan jäljennöksiä kuljetusasiakirjoista tai muista asiakirjoista tai otteita rekistereistä, tai
— 
osallistumaan 2 kohdan nojalla vaadittaviin toimiin.

Ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja jäljennöksiä voidaan ottaa ainoastaan pyynnön vastaanottavan viranomaisen suostumuksella.

5)  Pyynnön esittävän viranomaisen, joka haluaa lähettää toisen osapuolen alueelle 4 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti nimetyn virkamiehen avustamaan kyseisen alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettuja tarkastustoimia, on ilmoitettava tästä pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle hyvissä ajoin ennen toimien aloittamista. Pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiehet varmistavat aina valvontatoimien toteuttamisen.

Pyynnön esittävän viranomaisen

— 
virkamiehet antavat kirjallisen valtuutuksen, josta ilmenevät heidän nimensä ja asemansa,
— 
virkamiehillä on – jollei muuta johdu niistä rajoituksista, joita pyynnön vastaanottavaan viranomaiseen sovellettavasta lainsäädännöstä johtuu kyseessä olevia valvontatoimia toteuttaville viranomaisille –
— 
16 artiklan 3 kohdassa määrätyt oikeudet,
— 
oikeus saada tietoonsa pyynnön vastaanottavan viranomaisen virkamiesten 16 artiklan 3 kohdan mukaisesti tekemien tarkastusten tulokset,
— 
virkamiehet noudattavat tarkastusten aikana sen osapuolen virkamiehiin, jossa valvontatoimia suoritetaan, sovellettavia sääntöjä ja käytäntöjä.

6)  Asianomainen osapuoli toimittaa tässä artiklassa tarkoitetut perustellut pyynnöt pyynnön vastaanottavalle viranomaiselle kyseisen osapuolen yhteysviranomaisen välityksellä. Samoin toimitaan myös seuraavien osalta:

— 
vastaukset näihin pyyntöihin,
— 
ilmoitukset, jotka liittyvät 2, 4 ja 5 kohdan soveltamiseen.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, osapuolet voivat yhteistyönsä parantamiseksi tietyissä tapauksissa sallia, että toimivaltainen viranomainen

— 
toimittaa perustellut pyyntönsä tai tiedonantonsa suoraan toisen osapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle,
— 
vastaa suoraan toisen osapuolen toimivaltaiselta viranomaiselta tulleisiin perusteltuihin pyyntöihin tai tiedonantoihin.

Tällöin viranomaisten on ilmoitettava tästä viipymättä asianomaisen osapuolen yhteysviranomaiselle.

7)  Kummankin osapuolen tutkimustietoja sisältävän tietopankin, joka koostuu niiden viinialan tuotteiden tutkimuksista saaduista tiedoista, tiedot saatetaan kummankin osapuolen tähän tarkoitukseen nimeämien laboratorioiden käyttöön kyseisten laboratorioiden pyynnöstä. Tietojen antaminen koskee ainoastaan ominaisuuksiltaan ja alkuperältään samanlaisesta näytteestä tehdyn määrityksen tulkitsemisessa tarvittavia määritystietoja.

21 artikla

Keskinäistä avunantoa koskeva päätös

1)  Se osapuoli, jonka viranomainen pyynnön vastaanottava viranomainen on, voi kieltäytyä antamasta tämän osaston mukaista apua, jos avunanto saattaisi vaarantaa kyseisen osapuolen täysivaltaisuuden tai uhata sen yleistä järjestystä, turvallisuutta tai muita keskeisiä etuja.

2)  Jos pyynnön esittävä viranomainen pyytää sellaista apua, jota se ei itse voisi pyydettäessä antaa, sen on mainittava tästä pyynnössään. Pyynnön vastaanottanut viranomainen saa tuolloin päättää, miten se vastaa tällaiseen pyyntöön.

3)  Jos avunanto evätään, päätös on perusteluineen annettava viipymättä tiedoksi pyynnön esittäneelle viranomaiselle.

22 artikla

Tiedot ja asiakirjat

1)  Pyynnön vastaanottava viranomainen toimittaa tutkimuksen tulokset pyynnön esittävälle viranomaiselle asiakirjoina, varmennettuina jäljennöksinä, raportteina tai vastaavina teksteinä.

2)  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat voidaan korvata missä tahansa muodossa sähköisesti samaa tarkoitusta varten tuotetuilla tiedoilla.

3)  Edellä 18 ja 20 artiklassa tarkoitettuihin tietoihin on liitettävä asiakirjat ja muut tarvittavat todisteet sekä ilmoitus mahdollisista hallinnollisista toimenpiteistä tai oikeustoimista, ja ne koskevat erityisesti asianomaisen viinialan tuotteen

— 
koostumusta ja aistinvaraisia ominaisuuksia,
— 
kuvausta ja esittelyä,
— 
tuotantoa, valmistusta ja kaupan pitämistä koskevien sääntöjen noudattamista.

4)  Kun jonkin tapauksen osalta on toteutettu 18 ja 20 artiklassa tarkoitettuja keskinäisen avunannon toimia, asianomaiset yhteysviranomaiset sitoutuvat ilmoittamaan toisilleen viipymättä

— 
tutkimusten edistymisestä erityisesti raporteilla ja muilla asiakirjoilla tai viestintämuodoilla,
— 
kyseisiin toimiin liittyvistä hallinnollisista tai oikeudellisista seurauksista.

23 artikla

Kustannukset

Tämän osaston soveltamisesta johtuvista matkakustannuksista vastaa se osapuoli, joka on nimennyt virkamiehen toteuttamaan 20 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet.

24 artikla

Luottamuksellisuus

1)  Kaikki tämän osaston mukaisesti toimitetut tiedot kaikissa muodoissaan ovat luottamuksellisia. Ne ovat salassa pidettäviä, ja niitä koskee tällaiseen tietoon ulotettu, tiedot vastaanottaneen osapuolen asiaa koskevan lainsäädännön tai unionin viranomaisiin sovellettavien vastaavien säännösten suoja.

2)  Tämä osasto ei velvoita osapuolta, jonka säädökset tai hallinnollinen käytäntö edellyttävät teollisuus- tai kauppasalaisuuksien suojaamiseksi tiukempia rajoja kuin tässä osastossa vahvistetut, toimittamaan tietoja, mikäli toinen osapuoli ei toteuta toimenpiteitä näiden tiukempien rajojen noudattamiseksi.

3)  Saatuja tietoja saa käyttää ainoastaan tämän osaston soveltamiseksi; niitä saa käyttää toisen osapuolen alueella muihin tarkoituksiin vain ne toimittaneen hallintoviranomaisen kirjallisella ennakkosuostumuksella ja niiden käytössä on lisäksi noudatettava tämän viranomaisen asettamia rajoituksia.

4)  Edellä olevan 1 kohdan määräykset eivät estä tietojen käyttöä yleisen rikosoikeuden rikkomisen vuoksi aloitetuissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä, edellyttäen, että tiedot on saatu osana kansainvälistä oikeusapua.

5)  Osapuolet voivat käyttää tämän osaston määräysten mukaisesti saatuja tietoja ja tutkittuja asiakirjoja todisteena todistusaineistossa, kertomuksissa ja lausunnoissa sekä oikeudelle esitettyjen kanteiden ja syytteiden yhteydessä.IV

OSASTO

YLEISET MÄÄRÄYKSET

25 artikla

Poissulkemiset

1)  Edellä olevaa I ja II osastoa ei sovelleta 2 artiklassa tarkoitettuihin viinialan tuotteisiin, jotka

a) 

kuljetetaan toisen osapuolen alueen kautta; tai

b) 

ovat peräisin jommankumman osapuolen alueelta ja joita osapuolet vaihtavat pieninä määrinä tämän liitteen lisäyksessä 5 vahvistettuja edellytyksiä ja yksityiskohtaisia sääntöjä noudattaen.

2)  Keskeytetään Brysselissä 15 päivänä lokakuuta 1984 allekirjoitetun yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisestä yhteistyöstä viinien virallisen valvonnan alalla laaditun kirjeenvaihdon soveltaminen tämän liitteen voimassaolon ajaksi.

26 artikla

Neuvottelut

1)  Osapuolet neuvottelevat, jos jompikumpi niistä katsoo toisen jättäneen jonkin tämän liitteen velvoitteen täyttämättä.

2)  Neuvotteluja pyytänyt osapuoli toimittaa toiselle osapuolelle kaikki kyseisen tapauksen perusteellista tutkimista varten tarvittavat tiedot.

3)  Jos ihmisten terveys on mahdollisesti vaarassa tai petoksen vastaiset toimenpiteet käyvät tehottomiksi määräaikojen tai viipeiden vuoksi, voidaan ilman ennakkoneuvotteluja määrätä väliaikaisista suojatoimenpiteistä, edellyttäen että neuvottelut aloitetaan välittömästi mainittujen toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen.

4)  Jolleivät osapuolet pääse yhteisymmärrykseen 1 ja 3 kohdassa määrätyissä neuvotteluissa, neuvotteluja pyytänyt tai 3 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet määrännyt sopimuspuoli voi toteuttaa asiaankuuluvia suojatoimenpiteitä tämän liitteen soveltamisen mahdollistamiseksi.

27 artikla

Työryhmä

1)  Sopimuksen 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti perustettu viinialan tuotteiden työryhmä, jäljempänä ’työryhmä’, käsittelee kaikkia tähän liitteeseen ja sen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

2)  Työryhmä tutkii säännöllisesti osapuolten lakien ja asetusten kehittymistä tämän liitteen soveltamisalaan kuuluvilla aloilla. Se laatii erityisesti komitealle ehdotuksia tämän liitteen ja sen lisäysten mukauttamiseksi.

28 artikla

Siirtymämääräykset

1)  Viinialan tuotteita, jotka on tämän liitteen voimaantullessa tuotettu, valmistettu, kuvattu ja esitelty osapuolten lainsäädännön tai kansallisen sääntelyn mukaisesti mutta jotka ovat tämän liitteen nojalla kiellettyjä, voidaan pitää kaupan varastojen loppumiseen asti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 10 kohdan soveltamista.

2)  Ellei komitea toisin määrää, tämän liitteen mukaisesti tuotettuja, valmistettuja, kuvattuja ja esiteltyjä viinialan tuotteita, joiden tuotanto, valmistus, kuvaaminen ja esittely ei enää ole sallittua tämän liitteen muuttamisen vuoksi, voidaan pitää kaupan varastojen loppumiseen asti.

Lisäys 1

2 artiklassa tarkoitetut viinialan tuotteet

Euroopan unioni:

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 15 päivänä joulukuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1234/2010 (EUVL L 346, 30.12.2010, s. 11). CN-koodien 2009 61 , 2009 69 ja 2204 tuotteet (EYVL L 256, 7.9.1987, s. 1.).

Sveitsi:

Alkoholijuomista 23 päivänä marraskuuta 2005 annetun liittohallituksen sisäasiainministeriön määräyksen, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 15 päivänä joulukuuta 2010 (Sveitsin lakikokoelma 2010, 6391), 2 luku. Sveitsin tullitariffinimikkeiden 2009.60 ja 2204 tuotteet.

Lisäys 2

3 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitetut erityismääräykset

Appellation d’origine contrôlée Genève (AOC Genève)

1.   Maantieteellinen alue

”AOC Genève” -merkinnän maantieteelliseen alueeseen kuuluvat

— 
Geneven kantonin alue kokonaisuudessaan,
— 
seuraavat Ranskan kunnat kokonaisuudessaan:
— 
Challex,
— 
Ferney-Voltaire,
— 
seuraavien Ranskan kuntien osat:
— 
Ornex,
— 
Chens-sur-Léman,
— 
Veigy-Foncenex,
— 
Saint-Julien-en-Genevois,
— 
Viry,

jotka mainitaan ”AOC Genève” -merkintää koskevassa eritelmässä.

2.   Viinirypäleiden tuotantoalue

Viinirypäleiden tuotantoalueeseen kuuluvat seuraavat:

a. 

Geneven alueella: liittovaltion maatalouslain (RS 910.1) 61 artiklassa tarkoitettuun viinitilarekisteriin kuuluvat alueet, joiden tuotanto on tarkoitettu viininvalmistukseen;

b. 

Ranskan alueella: 1 kohdassa tarkoitettujen kuntien tai niiden osien alueet, joissa on viinitarhoja tai joilla on uudelleenistutusoikeuksia enintään 140 hehtaarille.

3.   Viiniyttämisalue

Viiniyttämisen on tapahduttava Sveitsin alueella.

4.   Luokituksen alentaminen

”AOC Genève” -merkinnän käyttö ei estä ”vin de pays”- ja ”vin de table suisse” -merkintöjen käyttämistä, kun kyse on 2 kohdan b alakohdassa määritellyltä tuotantoalueelta olevista viinirypäleistä saadusta viinistä, jonka luokitusta on alennettu.

5.   ”AOC Genève” -merkinnän valvonta

Sveitsissä tarkastuksista vastaavat Sveitsin ja erityisesti Geneven viranomaiset.

Sveitsin toimivaltainen viranomainen valtuuttaa Ranskan viranomaisten hyväksymän ranskalaisen valvontaelimen suorittamaan Ranskan alueella tehtävät fyysiset tarkastukset.

6.   Siirtymämääräykset

Tuottajilla, joilla on 2 kohdan b alakohdassa määritettyyn viinirypäleiden tuotantoalueeseen kuulumattomia viininviljelyaloja mutta jotka ovat aiemmin käyttäneet laillisesti ”AOC Genève” -merkintää, on edelleen oikeus merkintään viinivuoteen 2013 asti, ja kyseisiä tuotteita voidaan pitää kaupan varastojen loppumiseen asti.

Lisäys 3

Luettelot 4 artiklassa tarkoitettujen viinialan tuotteita koskevista säädöksistä ja teknisistä määräyksistä

A.    Säädökset, joita sovelletaan Euroopan unionista peräisin olevien viinialan tuotteiden tuontiin Sveitsiin ja kaupan pitämiseen Sveitsissä

Säädöstekstit, joihin viitataan, ja erityissäännökset:

1. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/45/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismääristä sekä neuvoston direktiivien 75/106/ETY ja 80/232/ETY kumoamisesta ja neuvoston direktiivin 76/211/ETY muuttamisesta (EUVL L 247, 21.9.2007, s. 17).

2. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto) (EUVL L 299, 8.11.2008, s. 25).

3. 

Neuvoston direktiivi 89/396/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1989, elintarvike-erän tunnistamismerkinnöistä (EYVL L 186, 30.6.1989, s. 21), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 11 päivänä maaliskuuta 1992 annetulla neuvoston direktiivillä 92/11/ETY (EYVL L 65, 11.3.1992, s. 32).

4. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/36/EY, annettu 30 päivänä kesäkuuta 1994, elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista väriaineista (EYVL L 237, 10.9.1994, s. 13), sellaisena kuin se on oikaistuna seuraavissa: EYVL L 259, 7.10.1994, s. 33, EYVL L 252, 4.10.1996, s. 23 ja EYVL L 124, 25.5.2000, s. 66.

5. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/2/EY, annettu 20 päivänä helmikuuta 1995, elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja makeutusaineista (EYVL L 61, 18.3.1995, s. 1), sellaisena kuin se on oikaistuna seuraavalla: EYVL L 248, 14.10.1995, s. 60, ja sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 22 päivänä lokakuuta 2010 annetulla komission direktiivillä 2010/69/UE (EUVL L 279, 23.10.2010, s. 22).

6. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/13/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2000, myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – neljäs osa 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 596/2009 (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 14).

7. 

Komission direktiivi 2002/63/EY, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisön näytteenottomenettelyistä kasvi- ja eläinperäisten tuotteiden torjunta-ainejäämien virallisessa tarkastuksessa ja direktiivin 79/700/ETY kumoamisesta (EYVL L 187, 16.7.2002, s. 30).

8. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – neljäs osa 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 596/2009 (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 14).

9. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/ 2005, annettu 23 päivänä helmikuuta 2005, torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta (EUVL L 70, 16.3.2005, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 11 päivänä elokuuta 2011 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 813/2011 (EUVL L 208, 13.8.2011, s. 23).

10. 

Neuvoston asetus (ETY) N:o 315/93, annettu 8 päivänä helmikuuta 1993, elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä (EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna eräiden perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn mukaisten säädösten mukauttamisesta neuvoston päätökseen 1999/468/EY valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn osalta – Mukauttaminen valvonnan käsittävään sääntelymenettelyyn – neljäs osa 18 päivänä kesäkuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 596/2009 (EUVL L 188, 18.7.2009, s. 14).

11. 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 15 päivänä joulukuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1234/2010 (EUVL L 346, 30.12.2010, s. 11).

12. 

Komission asetus (EY) N:o 555/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tukiohjelmien, kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan, tuotantokyvyn ja viinialan tarkastusten osalta (EUVL L 170, 30.6.2008, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 1 päivänä syyskuuta 2010 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 772/2010 (EUVL L 232, 2.9.2010, s. 1).

13. 

Komission asetus (EY) N:o 436/2009, annettu 26 päivänä toukokuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinitilarekisterin, markkinoiden seurantaan liittyvien pakollisten ilmoitusten ja tiedonkeruun, tuotteiden kuljetuksen mukana seuraavien asiakirjojen sekä viinialalla pidettävien rekisterien osalta (EUVL L 128, 27.5.2009, s. 15), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 23 päivänä helmikuuta 2011 annetulla komision asetuksella (EU) N:o 173/2011 (EUVL L 49, 24.2.2011, s. 16).

Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 436/2009 24 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännösten soveltamista Euroopan unionista peräisin olevien viinialan tuotteiden tuonti Sveitsiin edellyttää mainitun asetuksen 24 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun saateasiakirjan esittämistä.

14. 

Komission asetus (EY) N:o 606/2009, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä rypäletuoteluokkien sekä viininvalmistusmenetelmien ja niiden rajoitusten osalta (EUVL L 193, 24.7.2009, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 21 päivänä tammikuuta 2011 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 53/2011 (EUVL L 19, 22.1.2011, s. 1).

15. 

Komission asetus (EY) N:o 607/2009, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta (EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 12 päivänä heinäkuuta 2011 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 670/2011 (EUVL L 183, 13.7.2011, s. 6).

B.    Säädökset, joita sovelletaan Sveitsistä peräisin olevien viinialan tuotteiden tuontiin Euroopan unioniin ja kaupan pitämiseen Euroopan unionissa

Säädökset, joihin viitataan:

1. 

Liittohallituksen laki maataloudesta, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1998, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 2010 (Sveitsin lakikokoelma 2010, 5851).

2. 

Määräys viinintuotannosta ja viinin tuonnista, annettu 14 päivänä marraskuuta 2007, (viinistä annettu määräys), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 4 päivänä marraskuuta 2009 (Sveitsin lakikokoelma 2010 733).

3. 

OFAGin määräys sertifiointikelpoisten ja vakioaineiston tuotannossa sallittujen viiniköynnöslajikkeiden luettelosta sekä viiniköynnöslajikevalikoimasta (liittohallituksen maatalousvirasto), annettu 17 päivänä tammikuuta 2007, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 6 päivänä toukokuuta 2011 (Sveitsin lakikokoelma 2011, 2169).

4. 

Liittohallituksen laki elintarvikkeista ja päivittäistavaroista, annettu 9 päivänä lokakuuta 1992, (laki elintarvikkeista), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 5 päivänä lokakuuta 2008 (Sveitsin lakikokoelma 2008, 785).

5. 

Määräys elintarvikkeista ja päivittäistavaroista, annettu 23 päivänä marraskuuta 2005, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 13 päivänä lokakuuta 2010 (Sveitsin lakikokoelma 2010, 4611).

6. 

Liittohallituksen sisäasianministeriön määräys alkoholijuomista, annettu 23 päivänä marraskuuta 2005, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 15 päivänä joulukuuta 2010 (Sveitsin lakikokoelma 2010, 6391).

Poiketen siitä, mitä määräyksen 10 pykälässä säädetään, kuvausta ja esittelyä koskevat seuraavissa asetuksissa tarkoitetut yhteisön ulkopuolisista maista tuotuihin tuotteisiin sovellettavat säännöt:

1) 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 15 päivänä joulukuuta 2010 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1234/2010 (EUVL L 346, 30.12.2010, s. 11).

Mukautetaan asetusta tämän liitteen soveltamiseksi seuraavasti:

a) 

Poiketen siitä, mitä 118 y artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, luokkien nimitykset korvataan alkoholijuomista annetun liittohallituksen sisäasianministeriön määräyksen 9 pykälässä säädetyillä erityisnimityksillä;

b) 

poiketen siitä, mitä 118 y artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa säädetään, ilmaisu ”suojattu alkuperänimitys” korvataan ilmaisulla ”appellation d’origine contrôlée” ja ilmaisu ”suojattu maantieteellinen merkintä” korvataan ilmaisulla ”vin de pays”;

c) 

poiketen siitä, mitä 118 y artiklan 1 kohdan f alakohdassa säädetään, tuojaa koskeva maininta voidaan korvata maininnalla sveitsiläisestä tuottajasta, kellaroijasta, tukkukauppiaasta tai pullottajasta.

2) 

Komission asetus (EY) N:o 607/2009, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta (EUVL L 193, 24.7.2009, s. 60), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 12 päivänä heinäkuuta 2011 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 670/2011 (EUVL L 183, 13.7.2011, s. 6).

Mukautetaan asetusta tämän liitteen soveltamiseksi seuraavasti:

a) 

poiketen siitä, mitä asetuksen 54 artiklan 1 kohdassa säädetään, alkoholipitoisuus voidaan merkitä tilavuuden prosenttiyksikön kymmenesosina;

b) 

poiketen siitä, mitä asetuksen 64 artiklassa ja liitteessä XIV olevassa B osassa säädetään, ilmaisu ”demi-sec” voidaan korvata ilmaisulla ”légèrement doux” ja ilmaisu ”moelleux” ilmaisulla ”demi-doux”;

c) 

poiketen siitä, mitä asetuksen 62 artiklassa säädetään, yhden tai useamman viiniköynnöslajikkeen merkitseminen sallitaan, jos sveitsiläinen viini on valmistettu vähintään 85-prosenttisesti kyseisestä lajikkeesta tai kyseisistä lajikkeista.

7. 

Liittohallituksen sisäasianministeriön määräys elintarvikkeiden päällysmerkinnöistä ja mainonnasta, annettu 23 päivänä marraskuuta 2005, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 13 päivänä lokakuuta 2010 (Sveitsin lakikokoelma 2010, 4649).

8. 

Liittohallituksen sisäasianministeriön määräys elintarvikkeissa sallituista lisäaineista, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2007, (lisäainemääräys), (Sveitsin lakikokoelma 2005, 2047).

9. 

Liittohallituksen sisäasiainministeriön määräys elintarvikkeiden vieraista aineista ja ainesosista, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1995, (määräys vieraista aineista ja ainesosista), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 16 päivänä toukokuuta 2011 (Sveitsin lakikokoelma 2011, 1985).

10. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/45/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismääristä sekä neuvoston direktiivien 75/106/ETY ja 80/232/ETY kumoamisesta ja neuvoston direktiivin 76/211/ETY muuttamisesta (EUVL L 247, 21.9.2007, s. 17).

11. 

Komission asetus (EY) N:o 555/2008, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2008, viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tukiohjelmien, kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan, tuotantokyvyn ja viinialan tarkastusten osalta (EUVL L 170, 30.6.2008, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 1 päivänä syyskuuta 2010 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 772/2010 (EUVL L 232, 2.9.2010, s. 1).

Mukautetaan asetusta tämän liitteen soveltamiseksi seuraavasti:

a) 

Sveitsistä peräisin olevien viinialan tuotteiden tuonti Euroopan unioniin edellyttää 29 päivänä joulukuuta 2004 tehdyn komission päätöksen 2005/9/EY mukaisesti laaditun saateasiakirjan esittämistä (EUVL L 4, 6.1.2005, s. 12);

b) 

kyseinen saateasiakirja korvaa viinialan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tukiohjelmien, kolmansien maiden kanssa käytävän kaupan, tuotantokyvyn ja viinialan tarkastusten osalta 27 päivänä kesäkuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 555/2008 (EUVL L 170, 30.6.2008, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 1 päivänä syyskuuta 2010 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 772/2010 (EUVL L 232, 2.9.2010, s. 1), tarkoitetun VI1-asiakirjan;

c) 

asetuksessa mainittujen ilmaisujen ”jäsenvaltio(t)” tai ”yhteisön tai kansalliset säännökset” (tai ”yhteisön tai kansalliset säännöt”), katsotaan tarkoittavan Sveitsiä tai Sveitsin lainsäädäntöä;

d) 

Sveitsistä peräisin olevaa viiniä, joka voidaan rinnastaa maantieteellisellä merkinnällä varustettuihin viineihin ja jonka viinihappona ilmaistu kokonaishappopitoisuus on pienempi kuin 3,5 grammaa mutta suurempi kuin 3 grammaa litraa kohti, voidaan tuoda silloin kun sitä kuvataan maantieteellisellä merkinnällä ja kun vähintään 85 prosenttia siitä on saatu yhden tai useamman seuraavan viiniköynnöslajikkeen rypäleistä: Chasselas, Mueller-Thurgau, Sylvaner, Pinot noir tai Merlot.

Saateasiakirja ( 16 )Sveitsistä ( 17 )lähtöisin olevien viinialan tuotteiden kuljetuksia varten

image

Lisäys 4

5 artiklassa tarkoitetut suojatut nimitykset

A   OSA

Euroopan unionista peräisin olevien viinialan tuotteiden suojatut nimityksetBELGIA

Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys

Côtes de Sambre et Meuse

Crémant de Wallonie

Hagelandse wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse Wijn

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vlaamse landwijn

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan a alakohta)

appellation d’origine contrôlée

SAN

ranska

gecontroleerde oorsprongsbenaming

SAN

hollanti

Vin de pays

SMM

ranska

Landwijn

SMM

hollantiBULGARIA

Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys

Асеновград, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Asenovgrad

Болярово, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Bolyarovo

Брестник, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Brestnik

Варна, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Varna

Велики Преслав, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Veliki Preslav

Видин, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Vidin

Враца, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Vratsa

Върбица, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Varbitsa

Долината на Струма, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Struma valley

Драгоево, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Dragoevo

Евксиноград, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Evksinograd

Ивайловград, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Ivaylovgrad

Карлово, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Karlovo

Карнобат, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Karnobat

Ловеч, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Lovech

Лозицa, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Lozitsa

Лом, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Lom

Любимец, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Lyubimets

Лясковец, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Lyaskovets

Мелник, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Melnik

Монтана, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Montana

Нова Загора, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Nova Zagora

Нови Пазар, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Novi Pazar

Ново село, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Novo Selo

Оряховица, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Oryahovitsa

Павликени, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Pavlikeni

Пазарджик, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Pazardjik

Перущица, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Perushtitsa

Плевен, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Pleven

Пловдив, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Plovdiv

Поморие, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Pomorie

Русе, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Ruse

Сакар, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Sakar

Сандански, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Sandanski

Свищов, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Svishtov

Септември, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Septemvri

Славянци, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Slavyantsi

Сливен, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Sliven

Стамболово, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Stambolovo

Стара Загора, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Stara Zagora

Сунгурларе, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Sungurlare

Сухиндол, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Suhindol

Търговище, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Targovishte

Хан Крум, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Han Krum

Хасково, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Haskovo

Хисаря, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Hisarya

Хърсово, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Harsovo

Черноморски район, jota voi seurata Южно Черноморие

Vastaava nimitys: Southern Black Sea Coast

Черноморски район – Северен, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Northern Black Sea Region

Шивачево, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Shivachevo

Шумен, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Shumen

Ямбол, jota voi seurata osa-alueen ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Yambol

Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä

Дунавска равнина

Vastaava nimitys: Danube Plain

Тракийска низина

Vastaava nimitys: Thracian Lowlands

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan a alakohta)

Благородно сладко вино (БСВ)

SAN

bulgaria

Гарантирано и контролирано наименование за произход (ГКНП)

SAN

bulgaria

Гарантирано наименование за произход (ГНП)

SAN

bulgaria

Регионално вино

(Regional wine)

SMM

bulgaria

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan b alakohta)

Колекционно

(collection)

SAN

bulgaria

Ново

(young)

SAN/SMM

bulgaria

Премиум

(premium)

SMM

bulgaria

Премиум оук, или първо зареждане в бъчва

(premium oak)

SAN

bulgaria

Премиум резерва

(premium reserve)

SMM

bulgaria

Резерва

(reserve)

SAN/SMM

bulgaria

Розенталер

(Rosenthaler)

SAN

bulgaria

Специална селекция

(special selection)

SAN

bulgaria

Специална резерва

(special reserve)

SAN

bulgariaTŠEKKI

Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys

Čechy, jota voi seurata Litoměřická

Čechy, jota voi seurata Mělnická

Morava, jota voi seurata Mikulovská

Morava, jota voi seurata Slovácká

Morava, jota voi seurata Velkopavlovická

Morava, jota voi seurata Znojemská

Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä

České

Moravské

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan a alakohta)

aromatické jakostní šumivé víno stanovené oblasti

SAN

tšekki

aromatický sekt s.o.

SAN

tšekki

jakostní likérové víno

SAN

tšekki

jakostní perlivé víno

SAN

tšekki

jakostní šumivé víno stanovené oblasti

SAN

tšekki

jakostní víno

SAN

tšekki

jakostní víno odrůdové

SAN

tšekki

jakostní víno s přívlastkem

SAN

tšekki

jakostní víno známkové

SAN

tšekki

V.O.C

SAN

tšekki

víno originální certifikace

SAN

tšekki

víno s přívlastkem kabinetní víno

SAN

tšekki

víno s přívlastkem ledové víno

SAN

tšekki

víno s přívlastkem pozdní sběr

SAN

tšekki

víno s přívlastkem slámové víno

SAN

tšekki

víno s přívlastkem výběr z bobulí

SAN

tšekki

víno s přívlastkem výběr z cibéb

SAN

tšekki

víno s přívlastkem výběr z hroznů

SAN

tšekki

Víno origininální certifikace (VOC or V.O.C.)

SMM

tšekki

zemské víno

SMM

tšekki

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan b alakohta)

Archivní víno

SAN

tšekki

Burčák

SAN

tšekki

Klaret

SAN

tšekki

Košer, Košer víno

SAN

tšekki

Labín

SAN

tšekki

Mladé víno

SAN

tšekki

Mešní víno

SAN

tšekki

Panenské víno, Panenská sklizeň

SAN

tšekki

Pěstitelský sekt (*)

SAN

tšekki

Pozdní sběr

SAN

tšekki

Premium

SAN

tšekki

Rezerva

SAN

tšekki

Růžák, Ryšák

SAN

tšekki

Zrálo na kvasnicích, Krášleno na kvasnicích, Školeno na kvasnicích

SAN

tšekkiSAKSA

Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys

Ahr, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Baden, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Franken, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Hessische Bergstraße, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Mittelrhein, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Mosel, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Nahe, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Pfalz, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Rheingau, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Rheinhessen, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Saale-Unstrut, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Sachsen, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Württemberg, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä

Ahrtaler

Badischer

Bayerischer Bodensee

Brandenburger

Mosel

Ruwer

Saar

Main

Mecklenburger

Mitteldeutscher

Nahegauer

Neckar

Oberrhein

Pfälzer

Regensburger

Rhein

Rhein-Necker

Rheinburgen

Rheingauer

Rheinischer

Saarländischer

Sächsischer

Schleswig-Holsteinischer

Schwäbischer

Starkenburger

Taubertäler

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan a alakohta)

Prädikatswein (Qualitätswein mit Prädikat(*)), jota seuraa

— Kabinett

— Spätlese

— Auslese

— Beerenauslese

— Trockenbeerenauslese

— Eiswein

SAN

saksa

Qualitätswein, jota voi seurata b.A.

(Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete)

SAN

saksa

Qualitätslikörwein, jota voi seurata b.A. (Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete)

SAN

saksa

Qualitätsperlwein, jota voi seurata b.A. (Qualitätsperlwein bestimmter Anbaugebiete)

SAN

saksa

Sekt b.A. (Sekt bestimmter Anbaugebiete)

SAN

saksa

Landwein

SMM

saksa

Winzersekt

SAN

saksa

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan b alakohta)

Affentaler

SAN

saksa

Badisch Rotgold

SAN

saksa

Ehrentrudis

SAN

saksa

Hock

SAN

saksa

Klassik/Classic

SAN

saksa

Liebfrau(en)milch

SAN

saksa

Riesling-Hochgewächs

SAN

saksa

Schillerwein

SAN

saksa

Weißherbst

SAN

saksaKREIKKA

Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys

Αγχίαλος

Vastaava nimitys: Anchialos

Αμύνταιο

Vastaava nimitys: Amynteo

Αρχάνες

Vastaava nimitys: Archanes

Γουμένισσα

Vastaava nimitys: Goumenissa

Δαφνές

Vastaava nimitys: Dafnes

Ζίτσα

Vastaava nimitys: Zitsa

Λήμνος

Vastaava nimitys: Lemnos

Μαντινεία

Vastaava nimitys: Mantinia

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Vastaava nimitys: Mavrodafne of Cephalonia

Μαυροδάφνη Πατρών

Vastaava nimitys: Mavrodaphne of Patras

Μεσενικόλα

Vastaava nimitys: Messenikola

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Vastaava nimitys: Cephalonia Muscatel

Μοσχάτος Λήμνου

Vastaava nimitys: Lemnos Muscatel

Μοσχάτος Πατρών

Vastaava nimitys: Patras Muscatel

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Vastaava nimitys: Rio Patron Muscatel

Μοσχάτος Ρόδου

Vastaava nimitys: Rhodes Muscatel

Νάουσα

Vastaava nimitys: Naoussa

Νεμέα

Vastaava nimitys: Nemea

Πάρος

Vastaava nimitys: Paros

Πάτρα

Vastaava nimitys: Patras

Πεζά

Vastaava nimitys: Peza

Πλαγιές Μελίτωνα

Vastaava nimitys: Cotes de Meliton

Ραψάνη

Vastaava nimitys: Rapsani

Ρόδος

Vastaava nimitys: Rhodes

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Vastaava nimitys: Robola of Cephalonia

Σάμος

Vastaava nimitys: Samos

Σαντορίνη

Vastaava nimitys: Santorini

Σητεία

Vastaava nimitys: Sitia

Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä

Tοπικός Οίνος Κω

Vаѕtааvа nimitуѕ: Regionаl wine of Κοѕ

Tοπικός Οίνος Μαγνησίας

Vastaava nimitys: Regional wine of Magnissia

Αιγαιοπελαγίτικος Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Aegean Sea

Αττικός Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Attiki-Attikos

Αχαϊκός Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Αсhaia

Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου

Vastaava nimitys: Verdea Onomasia kata paradosi Zakinthou

Ηπειρωτικός Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Epirus-Epirotikos

Ηρακλειώτικος Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Heraklion-Herakliotikos

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Thessalia-Thessalikos

Θηβαϊκός Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Thebes-Thivaikos

Θρακικός Τοπικός Οίνος ’or’ Τοπικός Οίνος Θράκης

Vastaava nimitys: Regional wine of Thrace-Thrakikos ’or’ Regional wine of Thrakis

Ισμαρικός Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Ismaros-Ismarikos

Κορινθιακός Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Korinthos-Korinthiakos

Κρητικός Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Crete-Kritikos

Λακωνικός Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Lakonia-Lakonikos

Μακεδονικός Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Macedonia-Macedonikos

Μεσημβριώτικος Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Nea Messimvria

Μεσσηνιακός Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Messinia-Messiniakos

Μετσοβίτικος Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Metsovo-Metsovitikos

Μονεμβάσιος Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Monemvasia-Monemvasios

Παιανίτικος Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Peanea

Παλληνιώτικος Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Pallini-Palliniotikos

Πελοποννησιακός Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Peloponnese-Peloponnesiakos

Ρετσίνα Αττικής, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Retsina of Attiki

Ρετσίνα Βοιωτίας, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Retsina of Viotia

Ρετσίνα Γιάλτρων, johon voi liittyä Evvia

Vastaava nimitys: Retsina of Gialtra

Ρετσίνα Ευβοίας, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Retsina of Evvia

Ρετσίνα Θηβών, johon voi liittyä Viotia

Vastaava nimitys: Retsina of Thebes

Ρετσίνα Καρύστου, johon voi liittyä Evvia

Vastaava nimitys: Retsina of Karystos

Ρετσίνα Κρωπίας ’or’ Ρετσίνα Κορωπίου, johon voi liittyä Attika

Vastaava nimitys: Retsina of Kropia tai Retsina of Koropi

Ρετσίνα Μαρκοπούλου, johon voi liittyä Attika

Vastaava nimitys: Retsina of Markopoulo

Ρετσίνα Μεγάρων, johon voi liittyä Attika

Vastaava nimitys: Retsina of Megara

Ρετσίνα Μεσογείων, johon voi liittyä Attika

Vastaava nimitys: Retsina of Mesogia

Ρετσίνα Παιανίας ’or’ Ρετσίνα Λιοπεσίου, johon voi liittyä Attika

Vastaava nimitys: Retsina of Peania tai Retsina of Liopesi

Ρετσίνα Παλλήνης, johon voi liittyä Attika

Vastaava nimitys: Retsina of Pallini

Ρετσίνα Πικερμίου, johon voi liittyä Attika

Vastaava nimitys: Retsina of Pikermi

Ρετσίνα Σπάτων, johon voi liittyä Attika

Vastaava nimitys: Retsina of Spata

Ρετσίνα Χαλκίδας, johon voi liittyä Evvia

Vastaava nimitys: Retsina of Halkida

Συριανός Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Syros-Syrianos

Τοπικός Οίνος Αβδήρων

Vastaava nimitys: Regional wine of Avdira

Τοπικός Οίνος Αγίου Όρους, Αγιορείτικος Τοπικός Οίνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Mount Athos – Regional wine of Holly Mountain

Τοπικός Οίνος Αγοράς

Vastaava nimitys: Regional wine of Agora

Τοπικός Οίνος Αδριανής

Vastaava nimitys: Regional wine of Adriani

Τοπικός Οίνος Αναβύσσου

Vastaava nimitys: Regional wine of Anavyssos

Τοπικός Οίνος Αργολίδας

Vastaava nimitys: Regional wine of Argolida

Τοπικός Οίνος Αρκαδίας

Vastaava nimitys: Regional wine of Arkadia

Τοπικός Οίνος Βελβεντού

Vastaava nimitys: Regional wine of Velventos

Τοπικός Οίνος Βίλιτσας

Vastaava nimitys: Regional wine of Vilitsa

Τοπικός Οίνος Γερανείων

Vastaava nimitys: Regional wine of Gerania

Τοπικός Οίνος Γρεβενών

Vastaava nimitys: Regional wine of Grevena

Τοπικός Οίνος Δράμας

Vastaava nimitys: Regional wine of Drama

Τοπικός Οίνος Δωδεκανήσου

Vastaava nimitys: Regional wine of Dodekanese

Τοπικός Οίνος Επανομής

Vastaava nimitys: Regional wine of Epanomi

Τοπικός Οίνος Εύβοιας

Vastaava nimitys: Regional wine of Evia

Τοπικός Οίνος Ηλιείας

Vastaava nimitys: Regional wine of Ilia

Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Vastaava nimitys: Regional wine of Imathia

Τοπικός Οίνος Θαψανών

Vastaava nimitys: Regional wine of Thapsana

Τοπικός Οίνος Θεσσαλονίκης

Vastaava nimitys: Regional wine of Thessaloniki

Τοπικός Οίνος Ικαρίας

Vastaava nimitys: Regional wine of Ikaria

Τοπικός Οίνος Ιλίου

Vastaava nimitys: Regional wine of Ilion

Τοπικός Οίνος Ιωαννίνων

Vastaava nimitys: Regional wine of Ioannina

Τοπικός Οίνος Καρδίτσας

Vastaava nimitys: Regional wine of Karditsa

Τοπικός Οίνος Καρύστου

Vastaava nimitys: Regional wine of Karystos

Τοπικός Οίνος Καστοριάς

Vastaava nimitys: Regional wine of Kastoria

Τοπικός Οίνος Κέρκυρας

Vastaava nimitys: Regional wine of Corfu

Τοπικός Οίνος Κισάμου

Vastaava nimitys: Regional wine of Kissamos

Τοπικός Οίνος Κλημέντι

Vastaava nimitys: Regional wine of Klimenti

Τοπικός Οίνος Κοζάνης

Vastaava nimitys: Regional wine of Kozani

Τοπικός Οίνος Κοιλάδας Αταλάντης

Vastaava nimitys: Regional wine of Valley of Atalanti

Τοπικός Οίνος Κορωπίου

Vastaava nimitys: Regional wine of Koropi

Τοπικός Οίνος Κρανιάς

Vastaava nimitys: Regional wine of Krania

Τοπικός Οίνος Κραννώνος

Vastaava nimitys: Regional wine of Krannona

Τοπικός Οίνος Κυκλάδων

Vastaava nimitys: Regional wine of Cyclades

Τοπικός Οίνος Λασιθίου

Vastaava nimitys: Regional wine of Lasithi

Τοπικός Οίνος Λετρίνων

Vastaava nimitys: Regional wine of Letrines

Τοπικός Οίνος Λευκάδας

Vastaava nimitys: Regional wine of Lefkada

Τοπικός Οίνος Ληλάντιου Πεδίου

Vastaava nimitys: Regional wine of Lilantio Pedio

Τοπικός Οίνος Μαντζαβινάτων

Vastaava nimitys: Regional wine of Mantzavinata

Τοπικός Οίνος Μαρκόπουλου

Vastaava nimitys: Regional wine of Markopoulo

Τοπικός Οίνος Μαρτίνου

Vаstааvа nimitys: Regionаl wine of Μаrtino

Τοπικός Οίνος Μεταξάτων

Vastaava nimitys: Regional wine of Metaxata

Τοπικός Οίνος Μετεώρων

Vastaava nimitys: Regional wine of Meteora

Τοπικός Οίνος Οπούντια Λοκρίδος

Vastaava nimitys: Regional wine of Opountia Lokridos

Τοπικός Οίνος Παγγαίου

Vastaava nimitys: Regional wine of Pangeon

Τοπικός Οίνος Παρνασσού

Vastaava nimitys: Regional wine of Parnasos

Τοπικός Οίνος Πέλλας

Vastaava nimitys: Regional wine of Pella

Τοπικός Οίνος Πιερίας

Vastaava nimitys: Regional wine of Pieria

Τοπικός Οίνος Πισάτιδος

Vastaava nimitys: Regional wine of Pisatis

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αιγιαλείας

Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Egialia

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Αμπέλου

Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Ambelos

Τοπικός Οίνος Πλαγιές Βερτίσκου

Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Vertiskos

Τοπικός Οίνος Πλαγίες Πάικου

Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Paiko

Τοπικός Οίνος Πλαγιές του Αίνου

Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Enos

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κιθαιρώνα

Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Kitherona

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Κνημίδος

Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Knimida

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πάρνηθας

Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Parnitha

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πεντελικού

Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Pendeliko

Τοπικός Οίνος Πλαγιών Πετρωτού

Vastaava nimitys: Regional wine of Slopes of Petroto

Τοπικός Οίνος Πυλίας

Vastaava nimitys: Regional wine of Pylia

Τοπικός Οίνος Ριτσώνας

Vastaava nimitys: Regional wine of Ritsona

Τοπικός Οίνος Σερρών

Vastaava nimitys: Regional wine of Serres

Τοπικός Οίνος Σιάτιστας

Vastaava nimitys: Regional wine of Siatista

Τοπικός Οίνος Σιθωνίας

Vastaava nimitys: Regional wine of Sithonia

Τοπικός Οίνος Σπάτων

Vastaava nimitys: Regional wine of Spata

Τοπικός Οίνος Στερεάς Ελλάδας

Vastaava nimitys: Regional wine of Sterea Ellada

Τοπικός Οίνος Τεγέας

Vastaava nimitys: Regional wine of Tegea

Τοπικός Οίνος Τριφυλίας

Vastaava nimitys: Regional wine of Trifilia

Τοπικός Οίνος Τυρνάβου

Vastaava nimitys: Regional wine of Tyrnavos

Τοπικός Οίνος Φλώρινας

Vastaava nimitys: Regional wine of Florina

Τοπικός Οίνος Χαλικούνας

Vastaava nimitys: Regional wine of Halikouna

Τοπικός Οίνος Χαλκιδικής

Vastaava nimitys: Regional wine of Halkidiki

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan a alakohta)

Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (ΟΠΑΠ)

(appellation d’origine de qualité supérieure)

SAN

kreikka

Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη (ΟΠΕ)

(appellation d’origine contrôlée)

SAN

kreikka

Οίνος γλυκός φυσικός

(vin doux naturel)

SAN

kreikka

Οίνος φυσικώς γλυκύς

(vin naturellement doux)

SAN

kreikka

ονομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle)

SMM

kreikka

τοπικός οίνος

(vin de pays)

SMM

kreikka

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan b alakohta)

Αγρέπαυλη

(Agrepavlis)

SAN/SMM

kreikka

Αμπέλι

(Ampeli)

SAN/SMM

kreikka

Αμπελώνας(ες)

(Ampelonas (-ès))

SAN/SMM

kreikka

Αρχοντικό

(Archontiko)

SAN/SMM

kreikka

Κάβα

(Cava)

SMM

kreikka

Από διαλεκτούς αμπελώνες

(Grand Cru)

SAN

kreikka

Ειδικά Επιλεγμένος

(Grande réserve)

SAN

kreikka

Κάστρο

(Kastro)

SAN/SMM

kreikka

Κτήμα

(Ktima)

SAN/SMM

kreikka

Λιαστός

(Liastos)

SAN/SMM

kreikka

Μετόχι

(Metochi)

SAN/SMM

kreikka

Μοναστήρι

(Monastiri)

SAN/SMM

kreikka

Νάμα

(Nama)

SAN/SMM

kreikka

Νυχτέρι

(Nychteri)

SAN

kreikka

Ορεινό κτήμα

(Orino Ktima)

SAN/SMM

kreikka

Ορεινός αμπελώνας

(Orinos Ampelonas)

SAN/SMM

kreikka

Πύργος

(Pyrgos)

SAN/SMM

kreikka

Επιλογή ή Επιλεγμένος

(Réserve)

SAN

kreikka

Παλαιωθείς επιλεγμένος

(Vieille réserve)

SAN

kreikka

Βερντέα

(Verntea)

SMM

kreikka

Vinsanto

SAN

latinaESPANJA

Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys

Abona

Alella

Alicante, jota voi seurata Marina Alta

Almansa

Arabako Txakolina

Vastaava nimitys: Txakolí de Álava

Arlanza

Arribes

Bierzo

Binissalem

Bizkaiko Txakolina

Vastaava nimitys: Chacolí de Bizkaia

Bullas

Calatayud

Campo de Borja

Campo de la Guardia

Cangas

Cariñena

Cataluña

Cava

Chacolí de Bizkaia

Vastaava nimitys: Bizkaiko Txakolina

Chacolí de Getaria

Vastaava nimitys: Getariako Txakolina

Cigales

Conca de Barberá

Condado de Huelva

Costers del Segre, jota voi seurata Artesa

Costers del Segre, jota voi seurata Les Garrigues

Costers del Segre, jota voi seurata Raimat

Costers del Segre, jota voi seurata Valls de Riu Corb

Dehesa del Carrizal

Dominio de Valdepusa

El Hierro

Empordà

Finca Élez

Getariako Txakolina

Vastaava nimitys: Chacolí de Getaria

Gran Canaria

Granada

Guijoso

Jerez-Xérès-Sherry

Jumilla

La Gomera

La Mancha

La Palma, jota voi seurata Fuencaliente

La Palma, jota voi seurata Hoyo de Mazo

La Palma, jota voi seurata Norte de la Palma

Lanzarote

Lebrija

Málaga

Manchuela

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Vastaava nimitys: Manzanilla

Méntrida

Mondéjar

Monterrei, jota voi seurata Ladera de Monterrei

Monterrei, jota voi seurata Val de Monterrei

Montilla-Moriles

Montsant

Navarra, jota voi seurata Baja Montaña

Navarra, jota voi seurata Ribera Alta

Navarra, jota voi seurata Ribera Baja

Navarra, jota voi seurata Tierra Estella

Navarra, jota voi seurata Valdizarbe

Pago de Arínzano

Vastaava nimitys: Vino de pago de Arinzano

Pago de Otazu

Pago Florentino

Penedés

Pla de Bages

Pla i Llevant

Prado de Irache

Priorat

Rías Baixas, jota voi seurata Condado do Tea

Rías Baixas, jota voi seurata O Rosal

Rías Baixas, jota voi seurata Ribeira do Ulla

Rías Baixas, jota voi seurata Soutomaior

Rías Baixas, jota voi seurata Val do Salnés

Ribeira Sacra, jota voi seurata Amandi

Ribeira Sacra, jota voi seurata Chantada

Ribeira Sacra, jota voi seurata Quiroga-Bibei

Ribeira Sacra, jota voi seurata Ribeiras do Miño

Ribeira Sacra, jota voi seurata Ribeiras do Sil

Ribeiro

Ribera del Duero

Ribera del Guadiana, jota voi seurata Cañamero

Ribera del Guadiana, jota voi seurata Matanegra

Ribera del Guadiana, jota voi seurata Montánchez

Ribera del Guadiana, jota voi seurata Ribera Alta

Ribera del Guadiana, jota voi seurata Ribera Baja

Ribera del Guadiana, jota voi seurata Tierra de Barros

Ribera del Júcar

Rioja, jota voi seurata Rioja Alavesa

Rioja, jota voi seurata Rioja Alta

Rioja, jota voi seurata Rioja Baja

Rueda

Sierras de Málaga, jota voi seurata Serranía de Ronda

Somontano

Tacoronte-Acentejo

Tarragona

Terra Alta

Tierra de León

Tierra del Vino de Zamora

Toro

Txakolí de Álava

Vastaava nimitys: Arabako Txakolina

Uclés

Utiel-Requena

Valdeorras

Valdepeñas

Valencia, jota voi seurata Alto Turia

Valencia, jota voi seurata Clariano

Valencia, jota voi seurata Moscatel de Valencia

Valencia, jota voi seurata Valentino

Valle de Güímar

Valle de la Orotava

Valles de Benavente

Valtiendas

Vinos de Madrid, jota voi seurata Arganda

Vinos de Madrid, jota voi seurata Navalcarnero

Vinos de Madrid, jota voi seurata San Martín de Valdeiglesias

Ycoden-Daute-Isora

Yecla

Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä

3 Riberas

Abanilla

Altiplano de Sierra Nevada

Bailén

Bajo Aragón

Barbanza e Iria

Betanzos

Cádiz

Campo de Cartagena

Castelló

Castilla

Castilla y León

Contraviesa-Alpujarra

Córdoba

Costa de Cantabria

Cumbres del Guadalfeo

Desierto de Almería

El Terrerazo

Extremadura

Formentera

Ibiza

Illes Balears

Isla de Menorca

Laujar-Alpujarra

Lederas del Genil

Liébana

Los Palacios

Mallorca

Murcia

Norte de Almería

Ribera del Andarax

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Ribera del Jiloca

Ribera del Queiles

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Sierra Norte de Sevilla

Sierra Sur de Jaén

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Torreperogil

Valdejalón

Valle del Cinca

Valle del Miño-Ourense

Valles de Sadacia

Villaviciosa de Córdoba

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan a alakohta)

D.O

SAN

espanja

D.O.Ca

SAN

espanja

Denominación de origen

SAN

espanja

Denominación de origen calificada

SAN

espanja

vino de calidad con indicación geográfica

SAN

espanja

vino de pago

SAN

espanja

vino de pago calificado

SAN

espanja

Vino dulce natural

SAN

espanja

Vino generoso

SAN

espanja

Vino generoso de licor

SAN

espanja

Vino de la Tierra

SMM

espanja

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan b alakohta)

Amontillado

SAN

espanja

Añejo

SAN/SMM

espanja

Chacolí-Txakolina

SAN

espanja

Clásico

SAN

espanja

Cream

SAN

espanja

Criadera

SAN

espanja

Criaderas y Soleras

SAN

espanja

Crianza

SAN

espanja

Dorado

SAN

espanja

Fino

SAN

espanja

Fondillón

SAN

espanja

Gran reserva

SAN

espanja

Lágrima

SAN

espanja

Noble

SAN/SMM

espanja

Oloroso

SAN

espanja

Pajarete

SAN

espanja

Pálido

SAN

espanja

Palo Cortado

SAN

espanja

Primero de Cosecha

SAN

espanja

Rancio

SAN

espanja

Raya

SAN

espanja

Reserva

SAN

espanja

Sobremadre

SAN

espanja

Solera

SAN

espanja

Superior

SAN

espanja

Trasañejo

SAN

espanja

Vino Maestro

SAN

espanja

Vendimia Inicial

SAN

espanja

Viejo

SAN/SMM

espanja

Vino de Tea

SAN

espanjaRANSKA

Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys

Ajaccio

Aloxe-Corton

Alsace, jota voi seurata viiniköynnöslajikkeen nimi ja/tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vastaava nimitys: Vin d’Alsace

Alsace Grand Cru, jota edeltää Rosacker

Alsace Grand Cru, jota seuraa Altenberg de Bergbieten

Alsace Grand Cru, jota seuraa Altenberg de Bergheim

Alsace Grand Cru, jota seuraa Altenberg de Wolxheim

Alsace Grand Cru, jota seuraa Brand

Alsace Grand Cru, jota seuraa Bruderthal

Alsace Grand Cru, jota seuraa Eichberg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Engelberg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Florimont

Alsace Grand Cru, jota seuraa Frankstein

Alsace Grand Cru, jota seuraa Froehn

Alsace Grand Cru, jota seuraa Furstentum

Alsace Grand Cru, jota seuraa Geisberg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Gloeckelberg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Goldert

Alsace Grand Cru, jota seuraa Hatschbourg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Hengst

Alsace Grand Cru, jota seuraa Kanzlerberg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Kastelberg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Kessler

Alsace Grand Cru, jota seuraa Kirchberg de Barr

Alsace Grand Cru, jota seuraa Kirchberg de Ribeauvillé

Alsace Grand Cru, jota seuraa Kitterlé

Alsace Grand Cru, jota seuraa Mambourg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Mandelberg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Marckrain

Alsace Grand Cru, jota seuraa Moenchberg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Muenchberg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Ollwiller

Alsace Grand Cru, jota seuraa Osterberg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Pfersigberg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Pfingstberg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Praelatenberg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Rangen

Alsace Grand Cru, jota seuraa Saering

Alsace Grand Cru, jota seuraa Schlossberg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Schoenenbourg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Sommerberg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Sonnenglanz

Alsace Grand Cru, jota seuraa Spiegel

Alsace Grand Cru, jota seuraa Sporen

Alsace Grand Cru, jota seuraa Steinen

Alsace Grand Cru, jota seuraa Steingrubler

Alsace Grand Cru, jota seuraa Steinklotz

Alsace Grand Cru, jota seuraa Vorbourg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Wiebelsberg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Wineck-Schlossberg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Winzenberg

Alsace Grand Cru, jota seuraa Zinnkoepflé

Alsace Grand Cru, jota seuraa Zotzenberg

Anjou, jota voi seurata Val de Loire

Anjou Coteaux de la Loire, jota voi seurata Val de Loire

Anjou-Villages Brissac, jota voi seurata Val de Loire

Arbois, jota voi seurata Pupillin, jota voi seurata”mousseux”

Auxey-Duresses, jota voi seurata”Côte de Beaune”tai”Côte de Beaune-Villages”

Bandol

Vastaava nimitys: Vin de Bandol

Banyuls, jota voi seurata ”Grand Cru” ja/tai ”Rancio”

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn, jota voi seurata Bellocq

Beaujolais, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi, jota voi seurata”Villages”, jota voi seurata”Supérieur”

Beaune

Bellet

Vastaava nimitys: Vin de Bellet

Bergerac, jota voi seurata ”sec”

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Blagny, jota voi seurata Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Blanquette de Limoux

Blanquette méthode ancestrale

Blaye

Bonnes-mares

Bonnezeaux, jota voi seurata Val de Loire

Bordeaux, jota voi seurata”Clairet”, ”Rosé”, ”Mousseux” tai”supérieur”

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bourg

Vastaava nimitys: Côtes de Bourg/Bourgeais

Bourgogne, jota voi seurata”Clairet”, ”Rosé”tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi Chitry

Bourgogne, jota voi seurata”Clairet”, ”Rosé”tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi Côte Chalonnaise

Bourgogne, jota voi seurata”Clairet”, ”Rosé”tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi Côte Saint-Jacques

Bourgogne, jota voi seurata”Clairet”, ”Rosé”tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi Côtes d’Auxerre

Bourgogne, jota voi seurata”Clairet”, ”Rosé”tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi Côtes du Couchois

Bourgogne, jota voi seurata”Clairet”, ”Rosé”tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi Coulanges-la-Vineuse

Bourgogne, jota voi seurata”Clairet”, ”Rosé”tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi Épineuil

Bourgogne, jota voi seurata”Clairet”, ”Rosé”tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi Hautes Côtes de Beaune

Bourgogne, jota voi seurata”Clairet”, ”Rosé”tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi Hautes Côtes de Nuits

Bourgogne, jota voi seurata”Clairet”, ”Rosé”tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi La Chapelle Notre-Dame

Bourgogne, jota voi seurata”Clairet”, ”Rosé”tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi Le Chapitre

Bourgogne, jota voi seurata”Clairet”, ”Rosé”tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi Montrecul/Montre-cul/En Montre-Cul

Bourgogne, jota voi seurata”Clairet”, ”Rosé”tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi Vézelay

Bourgogne, jota voi seurata”Clairet”, ”Rosé”, ”ordinaire”tai”grand ordinaire”

Bourgogne aligoté

Bourgogne passe-tout-grains

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Bugey, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi tai edeltää ”Vins du”, ”Mousseux du”, ”Pétillant” tai ”Roussette du” tai jota voi seurata ”Mousseux” tai ”Pétillant” tai pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou, jota voi seurata Val de Loire

Cabernet de Saumur, jota voi seurata Val de Loire

Cadillac

Cahors

Cassis

Cérons

Chablis, jota voi seurata Beauroy, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Berdiot, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Beugnons

Chablis, jota voi seurata Butteaux, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Chapelot, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Chatains, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Chaume de Talvat, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Côte de Bréchain, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Côte de Cuissy

Chablis, jota voi seurata Côte de Fontenay, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Côte de Jouan, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Côte de Léchet, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Côte de Savant, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Côte de Vaubarousse, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Côte des Prés Girots, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Forêts, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Fourchaume, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata L’Homme mort, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Les Beauregards, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Les Épinottes, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Les Fourneaux, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Les Lys, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Mélinots, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Mont de Milieu, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Montée de Tonnerre

Chablis, jota voi seurata Montmains, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Morein, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Pied d’Aloup, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Roncières, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Sécher, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Troesmes, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Vaillons, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Vau de Vey, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Vau Ligneau, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Vaucoupin, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Vaugiraut, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Vaulorent, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Vaupulent, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Vaux-Ragons, jota voi seurata”premier cru”

Chablis, jota voi seurata Vosgros, jota voi seurata”premier cru”

Chablis

Chablis grand cru, jota voi seurata Blanchot

Chablis grand cru, jota voi seurata Bougros

Chablis grand cru, jota voi seurata Grenouilles

Chablis grand cru, jota voi seurata Les Clos

Chablis grand cru, jota voi seurata Preuses

Chablis grand cru, jota voi seurata Valmur

Chablis grand cru, jota voi seurata Vaudésir

Chambertin

Chambertin-Clos-de-Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet, jota voi seurata Côte de Beaune/Côtes de Beaune-Villages

Château Grillet

Château-Chalon

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chaume – Premier Cru des coteaux du Layon

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-les-Beaune, jota voi seurata Côte de Beaune/Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette de Languedoc, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos de Vougeot

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Collioure

Condrieu

Corbières

Cornas

Corse, jota voi edeltää”Vin de”

Corse, jota voi seurata Calvi, jota voi edeltää”Vin de”

Corse, jota voi seurata Coteaux du Cap Corse, jota voi edeltää ”Vin de”

Corse, jota voi seurata Figari, jota voi edeltää”Vin de”

Corse, jota voi seurata Porto-Vecchio, jota voi edeltää”Vin de”

Corse, jota voi seurata Sartène, jota voi edeltää”Vin de”

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune, jota voi edeltää pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits-villages

Côte roannaise

Côte Rôtie

Coteaux champenois, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis, jota seuraa viiniköynnöslajikkeen nimi

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance, jota voi seurata Val de Loire

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur, jota voi seurata Val de Loire

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Cabrières

Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Coteaux de la Méjanelle/La Méjanelle

Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Coteaux de Saint-Christol ’/ Saint-Christol

Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Coteaux de Vérargues/Vérargues

Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Montpeyroux

Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Quatourze

Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Saint-Drézéry

Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Saint-Georges-d’Orques

Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Saint-Saturnin

Coteaux du Languedoc, jota voi seurata Pic-Saint-Loup

Coteaux du Layon, jota voi seurata Val de Loire, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Coteaux du Layon Chaume, jota voi seurata Val de Loire

Coteaux du Loir, jota voi seurata Val de Loire

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois, jota voi seurata Val de Loire

Coteaux Varois en Provence

Côtes Canon Fronsac

Vastaava nimitys: Canon Fronsac

Côtes d’Auvergne, jota voi seurata Boudes

Côtes d’Auvergne, jota voi seurata Chanturgue

Côtes d’Auvergne, jota voi seurata Châteaugay

Côtes d’Auvergne, jota voi seurata Corent

Côtes d’Auvergne, jota voi seurata Madargue

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence

Côtes de Toul

Côtes du Brulhois

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais, jota voi seurata Fronton

Côtes du Frontonnais, jota voi seurata Villaudric

Côtes du Jura, jota voi seurata”mousseux”

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Roussillon, jota voi seurata Les Aspres

Côtes du Roussillon Villages, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny, jota voi seurata Val de Loire

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots-Bâtard-Montrachet

Crozes-Hermitage

Vastaava nimitys: Crozes-Ermitage

Échezeaux

Entre-Deux-Mers

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Faugères

Fiefs Vendéens, jota voi seurata Brem

Fiefs Vendéens, jota voi seurata Mareuil

Fiefs Vendéens, jota voi seurata Pissotte

Fiefs Vendéens, jota voi seurata Vix

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan, jota voi edeltää”Muscat de”

Fronton

Gaillac, jota voi seurata”mousseux”

Gaillac premières côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon, jota voi seurata”Rancio”

Grand-Échezeaux

Graves, jota voi seurata”supérieures”

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros plant du Pays nantais

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Haut-Poitou

Hermitage

Vastaava nimitys: l’Hermitage/Ermitage/l’Ermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières, jota voi seurata Val de Loire

Juliénas

Jurançon, jota voi seurata ”sec”

L’Étoile, jota voi seurata”mousseux”

La Grande Rue

Ladoix, jota voi seurata”Côte de Beaune”tai”Côte de Beaune-Villages”

Lalande de Pomerol

Languedoc, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Languedoc Grès de Montpellier

Languedoc La Clape

Languedoc Picpoul-de-Pinet

Languedoc Terrasses du Larzac

Languedoc-Pézénas

Latricières-Chambertin

Lavilledieu

Les Baux de Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lussac-Saint-Émilion

Mâcon, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi, jota voi seurata”Supérieur”tai”Villages”

Vastaava nimitys: Pinot-Chardonnay-Mâcon

Macvin du Jura

Madiran

Malepère

Maranges, jota voi seurata Clos de la Boutière

Maranges, jota voi seurata La Croix Moines

Maranges, jota voi seurata La Fussière

Maranges, jota voi seurata Le Clos des Loyères

Maranges, jota voi seurata Le Clos des Rois

Maranges, jota voi seurata Les Clos Roussots

Maranges, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi, jota voi seurata”Côte de Beaune”tai”Côte de Beaune-Villages”

Marcillac

Margaux

Marsannay, jota voi seurata”rosé”

Maury, jota voi seurata”Rancio”

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou-Salon, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi, jota voi seurata Val de Loire

Mercurey

Meursault, jota voi seurata”Côte de Beaune”tai”Côte de Beaune-Villages”

Minervois

Minervois-La-Livinière

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie, jota voi seurata”Côte de Beaune”tai”Côte de Beaune-Villages”

Montlouis-sur-Loire, jota voi seurata Val de Loire, jota voi seurata”mousseux”tai”pétillant”

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Vastaava nimitys: Moulis-en-Médoc

Muscadet, jota voi seurata Val de Loire

Muscadet-Coteaux de la Loire, jota voi seurata Val de Loire

Muscadet-Côtes de Grandlieu, jota voi seurata Val de Loire

Muscadet-Sèvre et Maine, jota voi seurata Val de Loire

Muscat de Beaumes-de-Venise

Muscat de Lunel

Muscat de Mireval

Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois

Muscat du Cap Corse

Musigny

Néac

Nuits

Vastaava nimitys: Nuits-Saint-Georges

Orléans, jota voi seurata Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh, jota voi seurata”sec”

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses, jota voi seurata”Côte de Beaune”tai”Côte de Beaune-Villages”

Pessac-Léognan

Petit Chablis, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Pineau des Charentes

Vastaava nimitys: Pineau Charentais

Pomerol

Pommard

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire, jota voi seurata Val de Loire

Vastaava nimitys: Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Puisseguin-Saint-Emilion

Puligny-Montrachet, jota voi seurata”Côte de Beaune”tai”Côte de Beaune-Villages”

Quarts de Chaume, jota voi seurata Val de Loire

Quincy, jota voi seurata Val de Loire

Rasteau, jota voi seurata”Rancio”

Régnié

Reuilly, jota voi seurata Val de Loire

Richebourg

Rivesaltes, jota voi seurata”Rancio”, jota voi edeltää”Muscat de”

Romanée (La)

Romanée Contie

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire, jota voi seurata Val de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Sardos

Saint-Amour

Saint-Aubin, jota voi seurata”Côte de Beaune”tai”Côte de Beaune-Villages”

Saint-Bris

Saint-Chinian

Saint-Émilion

Saint-Émilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges-Saint-Émilion

Saint-Joseph

Saint-Julien

Saint-Mont

Saint-Nicolas-de-Bourgueil, jota voi seurata Val de Loire

Saint-Péray, jota voi seurata”mousseux”

Saint-Pourçain

Saint-Romain, jota voi seurata”Côte de Beaune”tai”Côte de Beaune-Villages”

Saint-Véran

Sainte-Croix du Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Sancerre

Santenay, jota voi seurata”Côte de Beaune”tai”Côte de Beaune-Villages”

Saumur, jota voi seurata Val de Loire, jota voi seurata”mousseux”tai”pétillant”

Saumur-Champigny, jota voi seurata Val de Loire

Saussignac

Sauternes

Savennières, jota voi seurata Val de Loire

Savennières-Coulée de Serrant, jota voi seurata Val de Loire

Savennières-Roche-aux-Moines, jota voi seurata Val de Loire

Savigny-les-Beaune, jota voi seurata”Côte de Beaune”tai”Côte de Beaune-Villages”

Vastaava nimitys: Savigny

Seyssel, jota voi seurata”mousseux”

Tâche (La)

Tavel

Touraine, jota voi seurata Val de Loire, jota voi seurata”mousseux”tai”pétillant”

Touraine Amboise, jota voi seurata Val de Loire

Touraine Azay-le-Rideau, jota voi seurata Val de Loire

Touraine Mestand, jota voi seurata Val de Loire

Touraine Noble Joué, jota voi seurata Val de Loire

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Savoie, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi, jota voi seurata”mousseux”tai”pétillant”

Vins du Thouarsais

Vins Fins de la Côte de Nuits

Viré-Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosnes Romanée

Vougeot

Vouvray, jota voi seurata Val de Loire, jota voi seurata”mousseux”tai”pétillant”

Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä

Agenais

Aigues

Ain

Allier

Allobrogie

Alpes de Haute Provence

Alpes Maritimes

Alpilles

Ardèche

Argens

Ariège

Aude

Aveyron

Balmes Dauphinoises

Bénovie

Bérange

Bessan

Bigorre

Bouches du Rhône

Bourbonnais

Calvados

Cassan

Cathare

Caux

Cessenon

Cévennes, jota voi seurata Mont Bouquet

Charentais, jota voi seurata Ile d’Oléron

Charentais, jota voi seurata Ile de Ré

Charentais, jota voi seurata Saint Sornin

Charente

Charentes Maritimes

Cher

Cité de Carcassonne

Collines de la Moure

Collines Rhodaniennes

Comté de Grignan

Comté Tolosan

Comtés Rhodaniens

Corrèze

Côte Vermeille

Coteaux Charitois

Coteaux de Bessilles

Coteaux de Cèze

Coteaux de Coiffy

Coteaux de Fontcaude

Coteaux de Glanes

Coteaux de l’Ardèche

Coteaux de la Cabrerisse

Coteaux de Laurens

Coteaux de l’Auxois

Coteaux de Miramont

Coteaux de Montélimar

Coteaux de Murviel

Coteaux de Narbonne

Coteaux de Peyriac

Coteaux de Tannay

Coteaux des Baronnies

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Coteaux du Grésivaudan

Coteaux du Libron

Coteaux du Littoral Audois

Coteaux du Pont du Gard

Coteaux du Salagou

Coteaux du Verdon

Coteaux d’Enserune

Coteaux et Terrasses de Montauban

Coteaux Flaviens

Côtes Catalanes

Côtes de Ceressou

Côtes de Gascogne

Côtes de Lastours

Côtes de Meuse

Côtes de Montestruc

Côtes de Pérignan

Côtes de Prouilhe

Côtes de Thau

Côtes de Thongue

Côtes du Brian

Côtes du Condomois

Côtes du Tarn

Côtes du Vidourle

Creuse

Cucugnan

Deux-Sèvres

Dordogne

Doubs

Drôme

Duché d’Uzès

Franche-Comté, jota voi seurata Coteaux de Champlitte

Gard

Gers

Haute Vallée de l’Orb

Haute Vallée de l’Aude

Haute-Garonne

Haute-Marne

Haute-Saône

Haute-Vienne

Hauterive, jota voi seurata Coteaux du Termenès

Hauterive, jota voi seurata Côtes de Lézignan

Hauterive, jota voi seurata Val d’Orbieu

Hautes-Alpes

Hautes-Pyrénées

Hauts de Badens

Hérault

Île de Beauté

Indre

Indre et Loire

Isère

Jardin de la Ranska, jota voi seurata Marches de Bretagne

Jardin de la Ranska, jota voi seurata Pays de Retz

Landes

Loir et Cher

Loire-Atlantique

Loiret

Lot

Lot et Garonne

Maine et Loire

Maures

Méditerranée

Meuse

Mont Baudile

Mont-Caume

Monts de la Grage

Nièvre

Oc

Périgord, jota voi seurata Vin de Domme

Petite Crau

Principauté d’Orange

Puy de Dôme

Pyrénées Orientales

Pyrénées-Atlantiques

Sables du Golfe du Lion

Saint-Guilhem-le-Désert

Saint-Sardos

Sainte Baume

Sainte Marie la Blanche

Saône et Loire

Sarthe

Seine et Marne

Tarn

Tarn et Garonne

Terroirs Landais, jota voi seurata Coteaux de Chalosse

Terroirs Landais, jota voi seurata Côtes de L'Adour

Terroirs Landais, jota voi seurata Sables de l’Océan

Terroirs Landais, jota voi seurata Sables Fauves

Thézac-Perricard

Torgan

Urfé

Val de Cesse

Val de Dagne

Val de Loire

Val de Montferrand

Vallée du Paradis

Var

Vaucluse

Vaunage

Vendée

Vicomté d’Aumelas

Vienne

Vistrenque

Yonne

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan a alakohta)

Appellation contrôlée

SAN

ranska

Appellation d’origine contrôlée

SAN

ranska

Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure

SAN

ranska

Vin doux naturel

SAN

ranska

Vin de pays

SMM

ranska

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan b alakohta)

Ambré

SAN

ranska

Clairet

SAN

ranska

Claret

SAN

ranska

Tuilé

SAN

ranska

Vin jaune

SAN

ranska

Château

SAN

ranska

Clos

SAN

ranska

Cru artisan

SAN

ranska

Cru bourgeois

SAN

ranska

Cru classé, jota voi seurata Grand, Premier Grand, Deuxième, Troisième, Quatrième, Cinquième

SAN

ranska

Edelzwicker

SAN

ranska

Grand cru

SAN

ranska

Hors d’âge

SAN

ranska

Passe-tout-grains

SAN

ranska

Premier Cru

SAN

ranska

Primeur

SAN/SMM

ranska

Rancio

SAN

ranska

Sélection de grains nobles

SAN

ranska

Sur lie

SAN/SMM

ranska

Vendanges tardives

SAN

ranska

Villages

SAN

ranska

Vin de paille

SAN

 ITALIA

Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys

Aglianico del Taburno

Vastaava nimitys: Taburno

Aglianico del Vulture

Albana di Romagna

Albugnano

Alcamo

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero

Alta Langa

Alto Adige, jota seuraa Colli di Bolzano

Vastaava nimitys: Südtiroler Bozner Leiten

Alto Adige, jota seuraa Meranese di collina

Vastaava nimitys: Alto Adige Meranese/Südtirol Meraner Hügel/Südtirol Meraner

Alto Adige, jota seuraa Santa Maddalena

Vastaava nimitys: Südtiroler St.Magdalener

Alto Adige, jota seuraa Terlano

Vastaava nimitys: Südtirol Terlaner

Alto Adige, jota seuraa Valle Isarco

Vastaava nimitys: Südtiroler Eisacktal/Eisacktaler

Alto Adige, jota seuraa Valle Venosta

Vastaava nimitys: Südtirol Vinschgau

Alto Adige

Vastaava nimitys: dell'Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Alto Adige tai dell'Alto Adige, jota voi seurata Bressanone

Vastaava nimitys: dell'Alto Adige Südtirol/Südtiroler Brixner

Alto Adige/dell'Alto Adige, jota voi seurata Burgraviato

Vastaava nimitys: dell'Alto Adige Südtirol/Südtiroler Buggrafler

Ansonica Costa dell'Argentario

Aprilia

Arborea

Arcole

Assisi

Asti, jota voi seurata”spumante”tai jota voi edeltää”Moscato di”

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra

Vastaava nimitys: Bagnoli

Barbaresco

Barbera d’Alba

Barbera d’Asti, jota voi seurata Colli Astiani o Astiano

Barbera d’Asti, jota voi seurata Nizza

Barbera d’Asti, jota voi seurata Tinella

Barbera del Monferrato

Barbera del Monferrato Superiore

Barco Reale di Carmignano

Vastaava nimitys: Rosato di Carmignano/Vin santo di Carmignano/Vin Santo di Carmignano occhio di pernice

Bardolino

Bardolino Superiore

Barolo

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell'Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Vastaava nimitys: Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di San Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri, jota voi seurata Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Brachetto d’Acqui

Vastaava nimitys: Acqui

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Brunello di Montalcino

Cacc’e’ Mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Campi Flegrei

Campidano di Terralba

Vastaava nimitys: Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, jota voi seurata Capo Ferrato

Cannonau di Sardegna, jota voi seurata Jerzu

Cannonau di Sardegna, jota voi seurata Oliena/Nepente di Oliena

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis

Carmignano

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Vastaava nimitys: Piglio

Cesanese di Affile

Vastaava nimitys: Affile

Cesanese di Olevano Romano

Vastaava nimitys: Olevano Romano

Chianti, jota voi seurata Colli Aretini

Chianti, jota voi seurata Colli Fiorentini

Chianti, jota voi seurata Colli Senesi

Chianti, jota voi seurata Colline Pisane

Chianti, jota voi seurata Montalbano

Chianti, jota voi seurata Montespertoli

Chianti, jota voi seurata Rufina

Chianti Classico

Cilento

Cinque Terre, jota voi seurata Costa da Posa

Vastaava nimitys: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre, jota voi seurata Costa de Campu

Vastaava nimitys: Cinque Terre Sciacchetrà

Cinque Terre, jota voi seurata Costa de Sera

Vastaava nimitys: Cinque Terre Sciacchetrà

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Asolani – Prosecco

Vastaava nimitys: Asolo – Prosecco

Colli Berici

Colli Bolognesi, jota voi seurata Colline di Oliveto

Colli Bolognesi, jota voi seurata Colline di Riosto

Colli Bolognesi, jota voi seurata Colline Marconiane

Colli Bolognesi, jota voi seurata Monte San Pietro

Colli Bolognesi, jota voi seurata Serravalle

Colli Bolognesi, jota voi seurata Terre di Montebudello

Colli Bolognesi, jota voi seurata Zola Predosa

Colli Bolognesi, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Colli Bolognesi Classico – Pignoletto

Colli d’Imola

Colli del Trasimeno

Vastaava nimitys: Trasimeno

Colli dell'Etruria Centrale

Colli della Sabina

Colli di Conegliano, jota voi seurata Fregona

Colli di Conegliano, jota voi seurata Refrontolo

Colli di Faenza

Colli di Luni

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani

Colli Orientali del Friuli, jota voi seurata Cialla

Colli Orientali del Friuli, jota voi seurata Rosazzo

Colli Orientali del Friuli, jota voi seurata Schiopettino di Prepotto

Colli Orientali del Friuli Picolit, jota voi seurata Cialla

Colli Perugini

Colli Pesaresi, jota voi seurata Focara

Colli Pesaresi, jota voi seurata Roncaglia

Colli Piacentini, jota voi seurata Gutturnio

Colli Piacentini, jota voi seurata Monterosso Val d’Arda

Colli Piacentini, jota voi seurata Val Trebbia

Colli Piacentini, jota voi seurata Valnure

Colli Piacentini, jota voi seurata Vigoleno

Colli Romagna centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Joniche Taratine

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano

Vastaava nimitys: Collio

Conegliano – Valdobbiadene – Prosecco

Cònero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell'Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi, jota voi seurata Furore

Costa d’Amalfi, jota voi seurata Ravello

Costa d’Amalfi, jota voi seurata Tramonti

Coste della Sesia

Curtefranca

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba

Vastaava nimitys: Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani

Dolcetto di Dogliani Superiore

Vastaava nimitys: Dogliani

Dolcetto di Ovada

Vastaava nimitys: Dolcetto d’Ovada

Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Donnici

Elba

Eloro, jota voi seurata Pachino

Erbaluce di Caluso

Vastaava nimitys: Caluso

Erice

Esino

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani

Vastaava nimitys: Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Fiano di Avellino

Franciacorta

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo

Vastaava nimitys: Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Galluccio

Gambellara

Garda

Garda Colli Mantovani

Gattinara

Gavi

Vastaava nimitys: Cortese di Gavi

Genazzano

Ghemme

Gioia del Colle

Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi

Vastaava nimitys: Guardiolo

I Terreni di San Severino

Irpinia, jota voi seurata Campi Taurasini

Ischia

Lacrima di Morro

Vastaava nimitys: Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Caldaro

Vastaava nimitys: Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, jota voi seurata Oltre Po Mantovano

Lambrusco Mantovano, jota voi seurata Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison-Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Vastaava nimitys: Cosorzo/Malvasia di Cosorzo

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mamertino di Milazzo

Vastaava nimitys: Mamertino

Mandrolisai

Marino

Marsala

Martina

Vastaava nimitys: Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, jota voi seurata Bonera

Menfi, jota voi seurata Feudo dei Fiori

Merlara

Molise

Vastaava nimitys: del Molise

Monferrato, jota voi seurata Casalese

Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri-Colonna

Vastaava nimitys: Montecompatri/Colonna

Montecucco

Montefalco

Montefalco Sagrantino

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo, johon voi liittyä Casauria/Terre di Casauria

Montepulciano d’Abruzzo, johon voi liittyä Terre dei Vestini

Montepulciano d’Abruzzo, jota voi seurata Colline Teramane

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini

Vastaava nimitys: Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari

Moscato di Pantelleria

Vastaava nimitys: Passito di Pantelleria/Pantelleria

Moscato di Sardegna, jota voi seurata Gallura

Moscato di Sardegna, jota voi seurata Tempio Pausania

Moscato di Sardegna, jota voi seurata Tempo

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori

Vastaava nimitys: Moscato di Sorso/Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari

Nebbiolo d’Alba

Nettuno

Noto

Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto

Ostuni

Pagadebit di Romagna, jota voi seurata Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina, jota voi seurata Gragnano

Penisola Sorrentina, jota voi seurata Lettere

Penisola Sorrentina, jota voi seurata Sorrento

Pentro di Isernia

Vastaava nimitys: Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio

Vastaava nimitys: Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Prosecco

Ramandolo

Recioto di Gambellara

Recioto di Soave

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano

Vastaava nimitys: Garda Bresciano

Riviera ligure di ponente, jota voi seurata Albenga/Albengalese

Riviera ligure di ponente, jota voi seurata Finale/Finalese

Riviera ligure di ponente, jota voi seurata Riviera dei Fiori

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua

Vastaava nimitys: Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa, jota voi seurata Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano

Vastaava nimitys: Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salaparuta

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro

Vastaava nimitys: San Colombano

San Gimignano

San Ginesio

San Martino della Battaglia

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant ’Agata de’ Goti

Vastaava nimitys: Sant'Agata dei Goti

Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

Sant'Antimo

Santa Margherita di Belice

Sardegna Semidano, jota voi seurata Mogoro

Savuto

Scanzo

Vastaava nimitys: Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca

Serrapetrona

Sforzato di Valtellina

Vastaava nimitys: Sfursat di Valtellina

Sizzano

Soave, jota voi seurata Colli Scaligeri

Soave Superiore

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Taurasi

Teroldego Rotaliano

Terracina

Vastaava nimitys: Moscato di Terracina

Terratico di Bibbona, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Terre dell'Alta Val d’Agri

Terre di Casole

Terre Tollesi

Vastaava nimitys: Tullum

Torgiano

Torgiano rosso riserva

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, jota voi seurata Isera/d'Isera

Trentino, jota voi seurata Sorni

Trentino, jota voi seurata Ziresi/dei Ziresi

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia, jota voi seurata Suvereto

Val Polcèvera, jota voi seurata Coronata

Valcalepio

Valdadige, jota voi seurata Terra dei Forti

Vastaava nimitys: Etschtaler

Valdadige Terradeiforti

Vastaava nimitys: Terradeiforti Valdadige

Valdichiana

Valle d’Aosta, jota voi seurata Arnad-Montjovet

Vastaava nimitys: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, jota voi seurata Blanc de Morgex et de la Salle

Vastaava nimitys: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, jota voi seurata Chambave

Vastaava nimitys: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, jota voi seurata Donnas

Vastaava nimitys: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, jota voi seurata Enfer d’Arvier

Vastaava nimitys: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, jota voi seurata Nus

Vastaava nimitys: Vallée d’Aoste

Valle d’Aosta, jota voi seurata Torrette

Vastaava nimitys: Vallée d’Aoste

Valpolicella, johon voi liittyä Valpantena

Valsusa

Valtellina Superiore, jota voi seurata Grumello

Valtellina Superiore, jota voi seurata Inferno

Valtellina Superiore, jota voi seurata Maroggia

Valtellina Superiore, jota voi seurata Sassella

Valtellina Superiore, jota voi seurata Valgella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga

Vastaava nimitys: Verduno

Vermentino di Gallura

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernaccia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave

Vastaava nimitys: Piave

Vino Nobile di Montepulciano

Vittoria

Zagarolo

Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä

Allerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco del Sillaro

Vastaava nimitys: Sillaro

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline di Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese

Vastaava nimitys: Histonium

Delle Venezie

Dugenta

Emilia

Vastaava nimitys: Dell'Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate

Vastaava nimitys: del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia

Vastaava nimitys: Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma Toscana

Marmilla

Mitterberg tra Cauria e Tel

Vastaava nimitys: Mitterberg/Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena

Vastaava nimitys: Provincia di Modena/di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco

Vastaava nimitys: Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona

Vastaava nimitys: Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre Aquilane

Vastaava nimitys: Terre dell'Aquila

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Terre Lariane

Tharros

Toscano

Vastaava nimitys: Toscana

Trexenta

Umbria

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valcamonica

Valdamato

Vallagarina

Valle Belice

Valle d’Itria

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti

Vastaava nimitys: Weinberg Dolomiten

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan a alakohta)

D.O.C

SAN

italia

D.O.C.G.

SAN

italia

Denominazione di Origine Controllata e Garantita

SAN

italia

Denominazione di Origine Controllata.

SAN

italia

Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung

SAN

saksa

Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

SAN

saksa

Vino Dolce Naturale

SAN

italia

Inticazione geografica tipica (IGT)

SMM

italia

Landwein

SMM

saksa

Vin de pays

SMM

ranska

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan b alakohta)

Alberata tai vigneti ad alberata

SAN

italia

Amarone

SAN

italia

Ambra

SAN

italia

Ambrato

SAN

italia

Annoso

SAN

italia

Apianum

SAN

italia

Auslese

SAN

italia

Buttafuoco

SAN

italia

Cannellino

SAN

italia

Cerasuolo

SAN

italia

Chiaretto

SAN/SMM

italia

Ciaret

SAN

italia

Château

SAN

ranska

Classico

SAN

italia

Dunkel

SAN

saksa

Fine

SAN

italia

Fior d’Arancio

SAN

italia

Flétri

SAN

ranska

Garibaldi Dolce (tai GD)

SAN

italia

Governo all'uso toscano

SAN/SMM

italia

Gutturnio

SAN

italia

Italia Particolare (tai IP)

SAN

italia

Klassisch/Klassisches Ursprungsgebiet

SAN

saksa

Kretzer

SAN

saksa

Lacrima

SAN

italia

Lacryma Christi

SAN

italia

Lambiccato

SAN

italia

London Particolar (tai LP tai Inghilterra)

SAN

italia

Occhio di Pernice

SAN

italia

Oro

SAN

italia

Passito tai Vino passito tai Vino Passito Liquoroso

SAN/SMM

italia

Ramie

SAN

italia

Rebola

SAN

italia

Recioto

SAN

italia

Riserva

SAN

italia

Rubino

SAN

italia

Sangue di Giuda

SAN

italia

Scelto

SAN

italia

Sciacchetrà

SAN

italia

Sciac-trà

SAN

italia

Spätlese

SAN/SMM

saksa

Soleras

SAN

italia

Stravecchio

SAN

italia

Strohwein

SAN/SMM

saksa

Superiore

SAN

italia

Superiore Old Marsala

SAN

italia

Torchiato

SAN

italia

Torcolato

SAN

italia

Vecchio

SAN

italia

Vendemmia Tardiva

SAN/SMM

italia

Verdolino

SAN

italia

Vergine

SAN

italia

Vermiglio

SAN

italia

Vino Fiore

SAN

italia

Vino Novello tai Novello

SAN/SMM

italia

Vin Santo tai Vino Santo tai Vinsanto

SAN

italia

Vivace

SAN/SMM

italiaKYPROS

Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

Vastaava nimitys: Vouni Panayias – Ampelitis

Κουμανδαρία

Vastaava nimitys: Commandaria

Κρασοχώρια Λεμεσού, jota voi seurata Αφάμης

Vastaava nimitys: Krasohoria Lemesou – Afames

Κρασοχώρια Λεμεσού, jota voi seurata Λαόνα

Vastaava nimitys: Krasohoria Lemesou – Laona

Λαόνα Ακάμα

Vastaava nimitys: Laona Akama

Πιτσιλιά

Vastaava nimitys: Pitsilia

Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä

Λάρνακα

Vastaava nimitys: Larnaka

Λεμεσός

Vastaava nimitys: Lemesos

Λευκωσία

Vastaava nimitys: Lefkosia

Πάφος

Vastaava nimitys: Pafos

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan a alakohta)

Οίνος γλυκύς φυσικός

SAN

kreikka

Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)

SAN

kreikka

Τοπικός Οίνος

SMM

kreikka

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan b alakohta)

Αμπελώνας (-ες)

(Ampelonas (-es))

(Vineyard(-s))

SAN/SMM

kreikka

Κτήμα

(Ktima)

(Domain)

SAN/SMM

kreikka

Μοναστήρι

(Monastiri)

(Monastery)

SAN/SMM

kreikka

Μονή

(Moni)

(Monastery)

SAN/SMM

kreikkaLUXEMBURG

Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys

Crémant du Luxemboug

Moselle Luxembourgeoise, jota seuraa Ahn/Assel/Bech-Kleinmacher/Born/Bous/Bumerange/Canach/Ehnen/Ellingen/Elvange/Erpeldingen/Gostingen/Greveldingen/Grevenmacher, jota seuraa Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, jota seuraa Lenningen/Machtum/Mechtert/Moersdorf/Mondorf/Niederdonven/Oberdonven/Oberwormelding/Remich/Rolling/Rosport/Stadtbredimus, jota seuraa Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, jota seuraa Remerschen/Remich/Schengen/Schwebsingen/Stadtbredimus/Trintingen/Wasserbillig/Wellenstein/Wintringen tai Wormeldingen, jota seuraa Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, jota seuraa viiniköynnöslajikkeen nimi, jota seuraa Appellation contrôlée

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan a alakohta)

Crémant de Luxembourg

SAN

ranska

Marque nationale, jota seuraa:

— appellation contrôlée

— appellation d’origine contrôlée

SAN

ranska

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan b alakohta)

Château

SAN

ranska

Grand premier cru

Premier cru

Vin classé

SAN

ranska

Vendanges tardives

SAN

ranska

Vin de glace

SAN

ranska

Vin de paille

SAN

ranskaUNKARI

Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys

Badacsony, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Balaton

Balaton-felvidék, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Balatonboglár, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Balatonfüred-Csopak, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Balatoni

Bükk, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Csongrád, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Debrői Hárslevelű

Duna

Eger, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Egerszóláti Olaszrizling

Egri Bikavér

Egri Bikavér Superior

Etyek-Buda, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Hajós-Baja, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Izsáki Arany Sárfehér

Káli

Kunság, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Mátra, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Mór, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Nagy-Somló, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Neszmély, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Pannon

Pannonhalma, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Pécs, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Somlói

Somlói Arany

Somlói Nászéjszakák bora

Sopron, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Szekszárd, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Tihany

Tokaj, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Tolna, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Villány, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Villányi védett eredetű classicus

Zala, jota voi seurata osa-alueen, kunnan tai rypäleiden tuotantoalueen nimi

Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä

Alföldi, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Balatonmelléki, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Dél-alföldi

Dél-dunántúli

Duna melléki

Duna-Tisza-közi

Dunántúli

Észak-dunántúli

Felső-magyarországi

Nyugat-dunántúli

Tisza melléki

Tisza völgyi

Zempléni

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan a alakohta)

minőségi bor

SAN

unkari

védett eredetű bor

SAN

unkari

Tájbor

SMM

unkari

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan b alakohta)

Aszú (3)(4)(5)(6) puttonyos

SAN

unkari

Aszúeszencia

SAN

unkari

Bikavér

SAN

unkari

Eszencia

SAN

unkari

Fordítás

SAN

unkari

Máslás

SAN

unkari

Késői szüretelésű bor

SAN/SMM

unkari

Válogatott szüretelésű bor

SAN/SMM

unkari

Muzeális bor

SAN/SMM

unkari

Siller

SAN/SMM

unkari

Szamorodni

SAN

unkariMALTA

Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys

Gozo

Malta

Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä

Maltese Islands

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan a alakohta)

Denominazzjoni ta’ Oriġini Kontrollata (D.O.K.)

SAN

malta

Indikazzjoni Ġeografika Tipika (I.Ġ.T.)

SMM

maltaALANKOMAAT

Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä

Drenthe

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord Brabant

Noord Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid Holland

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan a alakohta)

Landwijn

SMM

hollantiITÄVALTA

Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys

Burgenland, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Carnuntum, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Kamptal, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Kärnten, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Kremstal, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Leithaberg, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Mittelburgenland, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Neusiedlersee, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Neusiedlersee-Hügelland, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Niederösterreich, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Oberösterreich, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Salzburg, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Steiermark, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Süd-Oststeiermark, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Südburgenland, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Südsteiermark, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Thermenregion, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Tirol, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Traisental, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Vorarlberg, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Wachau, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Wagram, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Weinviertel, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Weststeiermark, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Wien, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi

Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä

Bergland

Steierland

Weinland

Wien

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan a alakohta)

Prädikatswein tai Qualitätswein besonderer Reife und Leseart, jota voi seurata:

— Ausbruch/Ausbruchwein

— Auslese/Auslesewein

— Beerenauslese/Beerenauslesewein

— Kabinett/Kabinettwein

— Schilfwein

— Spätlese/Spätlesewein

— Strohwein

— Trockenbeerenauslese

— Eiswein

SAN

saksa

DAC

SAN

latina

Districtus Austriae Controllatus

SAN

latina

Qualitätswein tai Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer

SAN

saksa

Landwein

SMM

saksa

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan b alakohta)

Ausstich

SAN/SMM

saksa

Auswahl

SAN/SMM

saksa

Bergwein

SAN/SMM

saksa

Klassik/Classic

SAN

saksa

Heuriger

SAN/SMM

saksa

Gemischter Satz

SAN/SMM

saksa

Jubiläumswein

SAN/SMM

saksa

Reserve

SAN

saksa

Schilcher

SAN/SMM

saksa

Sturm

SMM

saksaPORTUGALI

Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys

Alenquer

Alentejo, jota voi seurata Borba

Alentejo, jota voi seurata Évora

Alentejo, jota voi seurata Granja-Amareleja

Alentejo, jota voi seurata Moura

Alentejo, jota voi seurata Portalegre

Alentejo, jota voi seurata Redondo

Alentejo, jota voi seurata Reguengos

Alentejo, jota voi seurata Vidigueira

Arruda

Bairrada

Beira Interior, jota voi seurata Castelo Rodrigo

Beira Interior, jota voi seurata Cova da Beira

Beira Interior, jota voi seurata Pinhel

Biscoitos

Bucelas

Carcavelos

Colares

Dão, jota voi seurata Alva

Dão, jota voi seurata Besteiros

Dão, jota voi seurata Castendo

Dão, jota voi seurata Serra da Estrela

Dão, jota voi seurata Silgueiros

Dão, jota voi seurata Terras de Azurara

Dão, jota voi seurata Terras de Senhorim

Dão Nobre

Douro, jota voi seurata Baixo Corgo

Vastaava nimitys: Vinho do Douro

Douro, jota voi seurata Cima Corgo

Vastaava nimitys: Vinho do Douro

Douro, jota voi seurata Douro Superior

Vastaava nimitys: Vinho do Douro

Encostas d’Aire, jota voi seurata Alcobaça

Encostas d’Aire, jota voi seurata Ourém

Graciosa

Lafões

Lagoa

Lagos

Madeira

Vastaava nimitys: Madera/Vinho da Madeira/Madeira Weine/Madeira Wine/Vin de Madère/Vino di Madera/Madeira Wijn

Madeirense

Moscatel de Setúbal

Moscatel do Douro

Óbidos

Palmela

Pico

Portimão

Porto

Vastaava nimitys: Oporto/Vinho do Porto/Vin de Porto/Port/Port Wine/Portwein/Portvin/Portwijn

Ribatejo, jota voi seurata Almeirim

Ribatejo, jota voi seurata Cartaxo

Ribatejo, jota voi seurata Chamusca

Ribatejo, jota voi seurata Coruche

Ribatejo, jota voi seurata Santarém

Ribatejo, jota voi seurata Tomar

Setúbal

Setúbal Roxo

Tavira

Távora-Varosa

Torres Vedras

Trás-os-Montes, jota voi seurata Chaves

Trás-os-Montes, jota voi seurata Planalto Mirandês

Trás-os-Montes, jota voi seurata Valpaços

Vinho do Douro, jota voi seurata Baixo Corgo

Vastaava nimitys: Douro

Vinho do Douro, jota voi seurata Cima Corgo

Vastaava nimitys: Douro

Vinho do Douro, jota voi seurata Douro Superior

Vastaava nimitys: Douro

Vinho Verde, jota voi seurata Amarante

Vinho Verde, jota voi seurata Ave

Vinho Verde, jota voi seurata Baião

Vinho Verde, jota voi seurata Basto

Vinho Verde, jota voi seurata Cávado

Vinho Verde, jota voi seurata Lima

Vinho Verde, jota voi seurata Monção e Melgaço

Vinho Verde, jota voi seurata Paiva

Vinho Verde, jota voi seurata Sousa

Vinho Verde Alvarinho

Vinho Verde Alvarinho Espumante

Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä

Lisboa, jota voi seurata Alta Estremadura

Lisboa, jota voi seurata Estremadura

Península de Setúbal

Tejo

Vinho Espumante Beiras, jota voi seurata Beira Alta

Vinho Espumante Beiras, jota voi seurata Beira Litoral

Vinho Espumante Beiras, jota voi seurata Terras de Sicó

Vinho Licoroso Algarve

Vinho Regional Açores

Vinho Regional Alentejano

Vinho Regional Algarve

Vinho Regional Beiras, jota voi seurata Beira Alta

Vinho Regional Beiras, jota voi seurata Beira Litoral

Vinho Regional Beiras, jota voi seurata Terras de Sicó

Vinho Regional Duriense

Vinho Regional Minho

Vinho Regional Terras Madeirenses

Vinho Regional Transmontano

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan a alakohta)

Denominação de origem

SAN

portugali

Denominação de origem controlada

SAN

portugali

DO

SAN

portugali

DOC

SAN

portugali

Indicação de proveniência regulamentada

SMM

portugali

IPR

SMM

portugali

Vinho doce natural

SAN

portugali

Vinho generoso

SAN

portugali

Vinho regional

SMM

portugali

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan b alakohta)

Canteiro

SAN

portugali

Colheita Seleccionada

SAN

portugali

Crusted/Crusting

SAN

englanti

Escolha

SAN

portugali

Escuro

SAN

portugali

Fino

SAN

portugali

Frasqueira

SAN

portugali

Garrafeira

SAN/SMM

portugali

Lágrima

SAN

portugali

Leve

SAN

portugali

Nobre

SAN

portugali

Reserva

SAN

portugali

Velha reserva (ou grande reserva)

SAN

portugali

Ruby

SAN

englanti

Solera

SAN

portugali

Super reserva

SAN

portugali

Superior

SAN

portugali

Tawny

SAN

englanti

Vintage, jota voi seurata Late Bottle (LBV) tai Character

SAN

englanti

Vintage

SAN

englantiROMANIA

Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys

Aiud, jota voi seurata osa-alueen nimi

Alba Iulia, jota voi seurata osa-alueen nimi

Babadag, jota voi seurata osa-alueen nimi

Banat, jota voi seurata Dealurile Tirolului

Banat, jota voi seurata Moldova Nouă

Banat, jota voi seurata Silagiu

Banu Mărăcine, jota voi seurata osa-alueen nimi

Bohotin, jota voi seurata osa-alueen nimi

Cernătești – Podgoria, jota voi seurata osa-alueen nimi

Cotești, jota voi seurata osa-alueen nimi

Cotnari

Crișana, jota voi seurata Biharia

Crișana, jota voi seurata Diosig

Crișana, jota voi seurata Șimleu Silvaniei

Dealu Bujorului, jota voi seurata osa-alueen nimi

Dealu Mare, jota voi seurata Boldești

Dealu Mare, jota voi seurata Breaza

Dealu Mare, jota voi seurata Ceptura

Dealu Mare, jota voi seurata Merei

Dealu Mare, jota voi seurata Tohani

Dealu Mare, jota voi seurata Urlați

Dealu Mare, jota voi seurata Valea Călugărească

Dealu Mare, jota voi seurata Zorești

Drăgășani, jota voi seurata osa-alueen nimi

Huși, jota voi seurata Vutcani

Iana, jota voi seurata osa-alueen nimi

Iași, jota voi seurata Bucium

Iași, jota voi seurata Copou

Iași, jota voi seurata Uricani

Lechința, jota voi seurata osa-alueen nimi

Mehedinți, jota voi seurata Corcova

Mehedinți, jota voi seurata Golul Drâncei

Mehedinți, jota voi seurata Orevița

Mehedinți, jota voi seurata Severin

Mehedinți, jota voi seurata Vânju Mare

Miniș, jota voi seurata osa-alueen nimi

Murfatlar, jota voi seurata Cernavodă

Murfatlar, jota voi seurata Medgidia

Nicorești, jota voi seurata osa-alueen nimi

Odobești, jota voi seurata osa-alueen nimi

Oltina, jota voi seurata osa-alueen nimi

Panciu, jota voi seurata osa-alueen nimi

Pietroasa, jota voi seurata osa-alueen nimi

Recaș, jota voi seurata osa-alueen nimi

Sâmburești, jota voi seurata osa-alueen nimi

Sarica Niculițel, jota voi seurata Tulcea

Sebeș – Apold, jota voi seurata osa-alueen nimi

Segarcea, jota voi seurata osa-alueen nimi

Ștefănești, jota voi seurata Costești

Târnave, jota voi seurata Blaj

Târnave, jota voi seurata Jidvei

Târnave, jota voi seurata Mediaș

Viinit, joilla on suojattu maantieteellinen merkintä

Colinele Dobrogei, jota voi seurata osa-alueen nimi

Dealurile Crișanei, jota voi seurata osa-alueen nimi

Dealurile Moldovei tai tapauksen mukaan Dealurile Covurluiului

Dealurile Moldovei tai tapauksen mukaan Dealurile Hârlăului

Dealurile Moldovei tai tapauksen mukaan Dealurile Hușilor

Dealurile Moldovei tai tapauksen mukaan Dealurile Iașilor

Dealurile Moldovei tai tapauksen mukaan Dealurile Tutovei

Dealurile Moldovei tai tapauksen mukaan Terasele Siretului

Dealurile Moldovei

Dealurile Munteniei

Dealurile Olteniei

Dealurile Sătmarului

Dealurile Transilvaniei

Dealurile Vrancei

Dealurile Zarandului

Terasele Dunării

Viile Carașului

Viile Timișului

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan a alakohta)

Vin cu denumire de origine controlată (D.O.C.), jota seuraa:

— Cules la maturitate deplină – C.M.D.

— Cules târziu – C.T.

— Cules la înnobilarea boabelor – C.I.B.

SAN

romania

Vin spumant cu denumire de origine controlată – D.O.C.

SAN

romania

Vin cu indicație geografică

SMM

romania

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan b alakohta)

Rezervă

SAN/SMM

romania

Vin de vinotecă

SAN

romaniaSLOVENIA

Viinit, joilla on suojattu alkuperänimitys

Bela krajina, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai viinitilan nimi

Belokranjec, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai viinitilan nimi

Bizeljčan, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai viinitilan nimi

Bizeljsko-Sremič, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai viinitilan nimi

Vastaava nimitys: Sremič-Bizeljsko

Cviček, Dolenjska, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai viinitilan nimi

Dolenjska, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai viinitilan nimi

Goriška Brda, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai viinitilan nimi

Vastaava nimitys: Brda

Kras, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai viinitilan nimi

Metliška črnina, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai viinitilan nimi

Prekmurje, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai viinitilan nimi

Vastaava nimitys: Prekmurčan

Slovenska Istra, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai viinitilan nimi

Štajerska Slovenija, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai viinitilan nimi

Teran, Kras, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai viinitilan nimi

Vipavska dolina, jota voi seurata pienemmän maantieteellisen yksikön nimi ja/tai viinitilan nimi

Vastaava nimitys: Vipava, Vipavec, Vipavčan

Viinit, joilla on maantieteellinen merkintä

Podravje, jota voi seurata ilmaisu ”mlado vino”; nimiä voidaan käyttää myös adjektiivimuodossa

Posavje jota voi seurata ilmaisu ”mlado vino”; nimiä voidaan käyttää myös adjektiivimuodossa

Primorska jota voi seurata ilmaisu ”mlado vino”; nimiä voidaan käyttää myös adjektiivimuodossa

Perinteiset merkinnät (neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 118 u artiklan 1 kohdan a alakohta)

Kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom (kakovostno vino ZGP), jota voi seurata Mlado vino

SAN

sloveeni

Kakovostno peneče vino z zaščitenim geografskim poreklom (Kakovostno vino ZGP)

SAN

sloveeni

Penina

SAN

sloveeni

Vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem (vino PTP)

SAN

sloveeni

Renome

SAN

sloveeni