2000R2007 — FI — 04.01.2010 — 007.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►B

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2007/2000,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2000,

poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille sekä asetuksen (EY) N:o 2820/98 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 1763/1999 ja (EY) N:o 6/2000 kumoamisesta

(EYV L 240, 23.9.2000, p.1)

on kumottu:

 

 

Virallinen lehti

N:o

sivu

päivämäärä

 

Neuvoston asetus (EY) N:o 1215/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009,

L 328

1

15.12.2009