02000R1564 — FI — 04.06.2013 — 001.001


Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1564/2000,

annettu 18 päivänä heinäkuuta 2000,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

(EUVL L 180 19.7.2000, s. 5)

Muutettu:

 

 

Virallinen lehti

  N:o

sivu

päivämäärä

►M1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 441/2013, annettu 7 päivänä toukokuuta 2013,

  L 130

1

15.5.2013
▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1564/2000,

annettu 18 päivänä heinäkuuta 2000,

tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön1 artikla

Liitteenä olevan taulukon 1 sarakkeessa esitetyt tavarat luokitellaan yhdistetyssä nimikkeistössä mainitun taulukon 2 sarakkeen CN-koodeihin.

2 artikla

Jollei muuta johdu yhteisössä voimassa olevista toimenpiteistä, jotka liittyvät tekstiilituotteiden kaksinkertaiseen tarkastukseen ja yhteisön valvontaan etu- ja jälkikäteen yhteisöön tuonnin, voidaan jäsenvaltioiden tulliviranomaisten antamiin sitoviin tariffitietoihin, jotka eivät ole tässä asetuksessa vahvistettujen säännösten mukaisia, vedota asetuksen (ETY) N:o 2913/9212 artiklan 6 kohdan mukaisesti vielä 60 päivän ajan.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
LIITETavaran kuvaus

Luokittelu (CN-koodi)

Perusteet

1

2

3

1.  Puuvillaneuloksesta valmistettu hansikas, neuloksen ulkopinta on päällystetty luonnonkumiin (lateksiin) kastamalla.

Hansikas on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. (Katso valokuva nro 602) (*1)

6116 10 20

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, 40 ryhmän huomautuksen 2 a, XI jakson huomautuksen 7, 59 ryhmän huomautuksen 4 a, 61 ryhmän huomautuksen 1 sekä CN-koodien 6116 , 6116 10 ja 6116 10 20 nimiketekstien mukaan.

Katso myös nimikkeitä 4015 ja 6116 koskevat harmonoidun järjestelmän selitykset.

Koska päällystetty kangas, josta hansikas on valmistettu, painaa enintään 1500 g/m2, on hansikas luokiteltava neulehansikkaana nimikkeeseen 6116 .

2.  Aurinkosuojaksi tarkoitettu sovitettu tekstiilitavara, joka on tyylitellyn kissanpään muotoinen, jossa on pyöristetyt kulmat ja joka on kooltaan 44 x 39 cm.

Tavara on valmistettu läpikuultavasta tiheäsilmukkaisesta neuloksesta, johon on painettu kissakuvio ja joka on pingotettu joustavan rautalankakehikon ympärille ja kiinnitetty ompelemalla. Keskellä neulosta on muovinen imukuppi, jolla suoja kiinnitetään ikkunaan.

(Muu sovitettu tavara)

(Katso valokuva nro 596) (*1)

6307 90 10

Luokittelu määräytyy yhdistetyn nimikkeistön 1 ja 6 yleisen tulkintasäännön, XI jakson ►M1  7 huomautuksen f alakohdan ◄ , 63 ryhmän 1 huomautuksen sekä CN-koodien 6307 , 6307 90 ja 6307 90 10 nimiketekstien mukaan.

Tavara ei kuulu nimikkeen 8708 moottoriajoneuvojen osiin ja tarvikkeisiin, koska se muotonsa vuoksi peittää ainoastaan tietyn osan ikkunaa, eikä tästä syystä ole tarkoitettu ainoastaan tai pääasiassa ryhmien 86, 87 tai 88 tavaroihin.

Tavaraa ei voida luokitella nimikkeisiin 6303 ja 6304 , koska se ei ole sisätilojen kaihdin eikä sisustustavara.

(*1)   Valokuvat ovat ainoastaan ohjeellisia.

image

image