20.5.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 158/1


Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välisen väliaikaisen kumppanuussopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

Euroopan unioni ja Salomonsaaret ovat ilmoittaneet Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden välisen väliaikaisen kumppanuussopimuksen (1) väliaikaisen soveltamisen edellyttämien menettelyjen päätökseen saattamisesta kyseisen sopimuksen 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Sopimusta sovelletaan näin ollen väliaikaisesti Euroopan unionin ja Salomonsaarten välillä 17. toukokuuta 2020 alkaen.


(1)  EUVL 272, 16.10.2009, s. 1.